Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

SOS στη ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ Ο Βαρθολομαίος τους διώχνει βιαίως από τη Μονή και το Άγιον Όρος!

 
Έκτακτη Ανακοίνωση SOS Κοινοποιήστε

Ο Μασσόνος, οικουμενιστής Βαρθολομαίος, είναι αδίστακτος.

Τορπιλίζει με κάθε τρόπο την Ορθοδοξία!

Οι μοναχοί, δεν θα εγκαταλείψουν τη Μονή τους... Θα χυθεί αίμα.

Πόπη Σουφλή


Σήμερα, 25η Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη,

Επιδόθηκε στην γνήσια Ιερά Μονή Εσφιγμένου Αγίου Όρους Άθω, η υπ'
 αριθμ. 116/05-06-2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Χαλκιδικής, από τον δικαστικό επιμελητή Παναγιώτη Στ. Λάμπρου
 συνοδεία αστυνομικών σύμφωνα με το διατακτικό της οποίας, καλούνται οι 
πατέρες της Μονής:

1) Διέταξε την άμεση διάλυσή της και την απέλαση των μοναχών από το
 Άγιο Όρος...


2) Ο Ηγούμενος και τα υπόλοιπα μέλη της Γεροντίας αυτής κρατούν υπό 
κατάληψη την κείμενη στο Άγιο Όρος ιδιοκτησία της και αρνούνται να την
 αποδώσουν.

3) Προφασίζονται οι Κατσουλιέριδες ότι οι γνήσιοι πατέρες της Ιεράς Μονής
 Εσφιγμένου κατέχουν παράνομα δύο κτίσματα του Αντιπροσωπείου 
(Κελλιού) της (Κοιμήσεως της Θεοτόκου) στις Καρυές.

4) Ότι για τις πράξεις τους αυτές οι καθ'ων καταδικάστηκαν τελεσίδικα με 
αποφάσεις του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.

5) Προφασίζονται επίσης, και εδώ είναι το μεγαλείο της φιλαργυρίας!!! 
Ότι προτίθεται να επισκευάσει το καταληφθέν τμήμα του Αντιπροσωπείου 
της στις Καρυές, το οποίο είναι σε κακή κατάσταση, και για το λόγο αυτό 
πέτυχε (!!!) την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το οποίο θα
 διατεθούν 1.450.000 ευρώ (!!!!!!!), με τον όρο ότι οι εργασίες θα 
υλοποιηθούν σε 24 μήνες από την ημερομηνία έναρξης τους την 1η Μαρτίου
 2013.

6) Ότι η έναρξη των εργασιών είναι αδύνατη λόγω της κατάληψης των 
επίδικων κτισμάτων του Αντιπροσωπείου από τους καθ'ων.

7)Λόγω του κινδύνου απένταξης του έργου από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ,
 ζήτησε:

α) Να υποχρεωθούν τόσο οι ίδιοι, καθώς και κάθε τρίτος που έλκει από 
αυτούς δικαιώματα να αποδώσουν στην νέα αδελφότητα των 
ψευδοεσφιγμενιτών Κατσουλιέρηδων τα εξής όμορα κτίσματα που 
βρίσκονται στο κτίριο του Αντιπροσωπείου (Κελλίου) (Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου) της Μονής Εσφιγμένου στις Καρυές του Αγίου Όρους, ήτοι:

1) κτίσμα που εμφαίνεται με το γράμμα α' και αποτυπώνεται με τα γράμματα
 ΡΣΧΠΡ στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα και αποτελείται από τρεις (3)
 ορόφους, με εμβαδό ανά όροφο περίπου 88,92 τ.μ. και συνολικό εμβαδό
 266,76 τ.μ. και

2) κτίσμα που εμφαίνεται με το γράμμα β' και αποτυπώνεται με τα γράμματα
 ΠΧΞΟΠ στο ίδιο ως άνω σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα και αποτελείται 
από δύο (2) ορόφους, με εμβαδό ανά όροφο περίπου 187,72 τ.μ. και 
συνολικό εμβαδό 375,44 τ.μ.
Επίσης επισημαίνεται ότι, η νέα αδελφότητα των ψευδοεσφιγμενιτών
 Κατσουλιέρηδων με την με αριθμό κατάθεσης 703/113Μ/15-04-2013
έφεσή της, σε συνέχεια της οποίας εκδόθηκε η ως άνω υπ' αριθμ.
 116/05-06-2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής,
 πλην της ήδη προαναφερθείσας επιβληθείσας υποχρέωσης των Πατέρων
 της Μονής για παράδοση της νομής των άνω κτισμάτων, αιτήθηκε:

β) την απαγόρευση στους Πατέρες της Μονής και σε κάθε τρίτο που έλκει 
από αυτούς δικαιώματα κάθε πράξης διατάραξης της νομής στα εν λόγω
 ακίνητα (κτίσματα),

γ) την επιβολή σε βάρος εκάστου των παραπάνω αναφερομένων προσώπων
 (Πατέρων) προσωπικής κράτησης και χρηματικής ποινής για κάθε
 παραβίαση της εκδοθείσας δικαστικής απόφασης και

δ) την καταδίκη τους στην καταβολή της κριθείσας δικαστικής δαπάνης.
Τέλος, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλεται λόγω της παρέλευσης
 έτους από την επίδοση προηγούμενης επιταγής προς εκτέλεση να επιδώσει 
εκ νέου αμέσως και νομίμως στον υποτιθέμετο τοποτηρητή μοναχό του
 Αντιπροσωπείου της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Άθω στις Καρυές και τους 
συν αυτώ, διαμένοντες στο κεντρικό κτίριο της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου
 στο Άγιον Όρος λόγω καταλήψεως προς γνώση τους και για την επέλευση
 των συνεπειών του νόμου επιτασσόμενον -τους ίδιους και κάθε τυχόν 
άλλον που εξαρτά από αυτούς συμφέρον ή δικαίωμα- να του αποδώσουν 
αμέσως τα ακίνητα του νόμου επιτασσόμενον στο διατακτικό της απόφασης.

Διαφορετικά θα ενεργηθούν όλες οι κατά νόμο πράξεις εκτέλεσης.
Σήμερα πάλι η ομάδα των ψευδοεσφιγμενιτών σφετεριστών με “ηγούμενο” 
τον κ. Βαρθολομαίο Γαζέτα, κόπτονται να μην χάσουν την ένταξη του έργου
 στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το οποίο θα διατεθούν 1.450.000 ευρώ, με τον
 όρο ότι οι εργασίες θα υλοποιηθούν σε 24 μήνες από το την ημερομηνία
 έναρξής τους την 1η Μαρτίου 2013. 
Η προθεσμία τελειώνει γιαυτό κόπτονται να διώξουν οπωσδήποτε τους
 Πατέρες δια της βίας από το κτίριο αντιπροσωπείο της Μονής γιαυτό και οι 
μοναχοί του €υρώ έστειλαν σήμερα δια του δικηγόρου τους κ. Διογένη
 Καραγιαννακίδη τον δικαστικό επιμελητή κ. Παναγιώτη Στ. Λαμπρο
 συνοδεία δύο αστυνομικών. 
Ο οποίος είχε διατάξει και την τελευταία επίθεση στο κονάκι στις Καρυές
 χρησιμοποιώντας το bobcat για να χτυπήσει την πόρτα του κονακίου με
 αποτέλεσμα να τραυματιστεί μοναχός από μέσα. 
Είχε την “ηθική” συμπαράσταση ομάδας μισθοτών μπράβων και αλλοδαπών
 λαθρομεταναστών. 
Τόλμησε ο αδιάντροπος να παραστεί και να επιδόσει την σχετική απόφαση
 στα χέρια του Αγίου Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου

+Αρχιμανδρίτη κ.κ. Μεθοδίου.

Ουαί της αναισχυντίας τους !!!
Στην ανάρτηση επισυνάπτονται αποσπάσματα των σχετικών παραπάνω 
αναφερομένων δικαστικών εγγράφων καθώς και φωτογραφικό υλικό από
 την στιγμή της επίδοσής τους στην είσοδο της Ιεράς Μονής και ειδικότερα
 στο πρόσωπο του Πανοσιολογιότατου Καθηγούμενου +Αρχιμανδρίτη κ.κ.
 Μεθοδίου.

Συνέλληνες, πάντες εν Χριστώ αδελφοί,
Όταν η θλιβερά εξαμελής αδελφότης υπό τον Χρυσόστομο Κατσουλιέρη
 μοτωνομάσθη το 2004 σε Ι.Μ.Εσφιγμένου ανακοινώσαμε ότι αρχίζει ο
 διωγμός της Μονής μας.
 Η Ιερά Κοινότης από την άλλη, σε μια προσπάθεια να συγκαλύψει από την
 κοινή γνώμη το βίαιο πρόγραμμά των, ανεκοίνωσε ότι κανείς διωγμός δεν
 υφίσταται, ότι οι Γνήσιοι Πατέρες της Ιεράς Μονής προσπαθούν να
 κερδίσουν εντυπώσεις, να φανούν δήθεν ως μαρτυρικοί ήρωες.

Μετά από δέκα χρόνια διωγμού, μετά από την στέρησι κάθε περιουσίας της
 Μονής τους, μετά από την κατάσχεσι των οχημάτων και των σκαφών τους
 και την απαγόρευσι χρήσεως νέων, μετά την απαγόρευσι χρήσεως των
 σκαφών της γραμμής Αγίου Όρους, μπορούσαμε να προβλέψωμε το
 ύπουλο στρατηγικό σχέδιο ενός αδίστακτου Πατριάρχου. 
Μετά όμως από το γεγονός της κατασχέσεως του κονακίου της
 Θεσσαλονίκης, το οποίον οι πατέρες χρησιμοποιούσαν για την
 ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψι, έγινε πασιφανής ο επικίνδυνος
 «μαλακός» πόλεμος που ασκεί εις βάρος τους ο προβατόσχημος φονικός
 λύκος του Φαναρίου: 
Να κτυπήσει τους πατέρας της Ιεράς Μονής μας στο ευαίσθητο σημείο της
 ιατρικής φροντίδος.
Τώρα ακολουθεί η επίδοση της απόφασης της βίαιας αποβολής των
 Πατέρων από το κονάκι Αντιπροσωπείο της Γνήσιας Ιεράς Μονής 
Εσφιγμένου στις Καρυές.
Γιατί βιάζεται τόσο ο κ. Βαρθολομαίος και τα μίσθαρνα όργανά του;. 
 Οι λίγοι ψευδοεσφιγμενίτες του είναι πλούσιοι και καλοχορτασμένοι. Άν και 
περιφέρονται μόνο 5 από αυτό, το ..προς εξαφάνισι «είδος», όμως ζούν 
πλουσιοπαρόχως με όσα ζούσαν όλοι μαζί, οι σχεδόν εκατόν πενήντα
 μοναχοί και λαïκοί της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου. 
Προς τί η ανάγκη; 
Γιατί τόση και τέτοια βία; 
Αποκλεισμός απο πολυάρθμη αστυνομική δύναμι στη Θεσσαλονίκη και τώρα
 στις Καρυές!!!… 
Προς τι η σύλληψι των πατέρων στα κονάκια και η βίαια αποβολή τους με 
κίνδυνο την σωματική τους ακεραιότητα;.. 
Τί γελοιότητες είναι αυτές; 
Πού εφορμείτε ..εν Χριστώ αδελφοί, προς εγκληματίες και τρομοκράτες;
Δεν εντρέπεται και δεν ερυθριά ο νεοταξίτης πατριάρχης, ο βραβευμένος για
 την προάσπισι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Λογικό. 
Δέν εντρέπονται όμως οι αξιωματικοί του Αστυνομικού Σώματος που
 παρέταξαν και θα παρατάξουν ξανά δυνάμεις εναντίον των Εσφιγμενιτών
 μοναχών στο Αντιπροσωπείο της Ιεράς Μονής στις Καρυές; 
Δεν γνωρίζετε, αδέλφια του ποτέ τιμημένου Αστυνομικού Σώματος, ποιοί 
είναι οι αληθινοί Εσφιγμενίτες; 
Σε ποιούς φορέσατε χειροπέδας, και σε ποιούς θα στρέψετε και πάλι τα όπλα
 σας; 
Και τώρα θα το ξανά επαναλάβετε; 
Οι αληθινοί Εσφιγμενίτες είναι οι φορείς όλης της εθνικής σας μνήμης, 
αδέρφια μας ! 
Είναι οι παππούδες, οι πατέρες, και οι Έλληνες αδελφοί σας, αδέρφια μας. 
Είναι με μια λέξι οι «γεροντάδες» σας που σας φιλοξενούσαν στο Άγιον 
Όρος και άκουγαν τον πόνο και τα πάθη σας. 
Σε ποιούς στρέφετε τα όπλα, αδέλφια; 
Σε αυτούς που θέλουν να περισώσουν όλα όσα θα χρειαστείτε αργότερα για
 να διδάξετε τα παιδιά σας; 
Πού θα βρείτε, νομίζετε, τις αξίες της ιεράς μας 
παραδόσεως; 
Από την Ψυχολογία και την Ψυχιατρική; 
Απο το διαδίκτυο; 
Ή από το Φανάρι των οικουμενιστών; 
Μή κτυπάτε τους πατέρας σας, αδέλφια!

Απο την άλλη, αναλογίζεσθε από ποιόν κατευθύνεσθε; 
Απο αυτόν τον νεοταξίτη πράκτορα του Φαναρίου που αγωνιά να μας
 «φραγκέψη». 
Από αυτόν που απεμπολεί τα ιερά και τα όσια του έθνους μας. 
Απο τον Οικουμενικό Πατριάρχη που ενώ απολαμβάνει την αναγνώρισι των 
ισχυρών αρχόντων του αιώνος τούτου, φοβάται και τρέμει ολίγους φτωχούς
 μοναχούς. 
Διότι ΑΥΤΟΣ που φοβάται και αγωνιά πρέπει να είναι μάλλον ο κ.
 Βαρθολομαίος. Πώς αλλιώς να δικιολογήσουμε την κατάσχεσι των κονακίων
 που δεν χρειάζεται ούτε αυτός ούτε οι ψευδοεσφιγμενίτες; 
Και για τους  γνήσιους Εσφιγμενίτες μοναχούς, όπως μέχρι τώρα είχε, έτσι 
και στο μέλλον θα έχει την φροντίδα τους ο Άγιος Θεός. 
Αντιθέτως ο κ. Βαρθολομαίος αγωνίζεται στένωντας να ανεβεί τον χάρτινο
 πύργο της νεοταξικής αποστολής του, να μας ενώσει με τον εωσφορικό
 παπισμό.
 ΆΝ, λοιπόν, ΆΝ την ώρα της υπογραφής, την ώρα της υποταγής μας στον 
παπισμό, ακουστεί, έστω κι από μακρυά, ο Εσφιγμενιτικός ψίθυρος, υπάρχει 
πιθανότητα ο χάρτινος πύργος να καταρρεύσει! 
Τους τρέμει τους γνήσιους Εσφιγμενίτες, σας λέω.. 
Ναί, αδελφοί εν Χριστώ ηγαπημένοι, εκείνος είναι αυτός που φοβάται. 
Έτσι πάντοτε οι φορείς του ψεύδους φοβούνται τους φορείς της αληθείας.
 Γι' αυτό και ξεσπά σε τέτοια μέτρα εναντίον απόρων μοναχών.

Η έξοδος στον κόσμο με τόσους περιορισμούς ήταν όντως για τους
 γνήσιους πατέρες της Εσφιγμένου μια ταλαιπωρία. 
Βρίσκανε τουλάχιστον ανάπαυση στο κονάκι της Θεσσαλονίκης. 
Τώρα πλέον η «πατρική» πατριαρχική πρόνοια τους στέρησε κι αυτό. 
Τώρα προσπαθεί να τους στερήσει και το αντιπροσωπείο της Ιεράς Μονής
 Εσφιγμένου στις Καρυές. 
Και να εκβάλει διά της βίας τους εκεί διαμένοντας πατέρες με κίνδυνο της
 σωματικής τους ακεραιότητας ως και της ιδίας της ζωής τους.
 Ο αιρεσιάρχης Βαρθολομαίος υποβάλλει την γνήσια αδελφότητα της Ιεράς
 Μονής Εσφιγμένου σε μία ακόμα ταλαιπωρία που θα κρατήσει όμως εντός
 της ψυχής των πατέρων την ελπίδα της σωτηρίας. 
Σε πρόσφατη επαφή που είχαμε με την Ιερά Μονή Εσφιγμένου οι πατέρες 
μας ανακοίνωσαν ότι έρχονται για ακόμα μια φορά στην ευχάριστη θέσι - άν
 και επώδυνη συγχρόνως - να ανακοινώσουν, ότι θα συνεχίσουν με νέα,
 πρόσθετη χαρά την ασυγκατάβατη στάσι στους οικουμενιστές νεοταξίτες.
 Ότι αυτοί, είναι και θα είναι πάντοτε στη θέση τους. 
Στη θέσι που παρέλαβαν απο τους αγίους πατέρας, την οποία και θα
 διατηρήσουν με κάθε κόστος.
Σ' αυτην την ευλογημένη θέσι της ακριβείας, της αληθούς ομολογίας της
 πίστεως, θα μείνουν σταθεροί προσδοκούντες και ευχόμενοι να 
επιστρέψουν κάποτε στο μέλλον κι αυτοί οι τωρινοί τους διώκτες, το Άγιον
 Όρος και αυτό το Πατριαρχείο μας, η πνευματική μάνα του κόσμου. 
Μέχρι τότε θα υποστούν με υπομονή το μένος και το τρόμο ενός αναξίου
 πατριάρχου. 
Διότι κάποιος πρέπει επι τέλους να αντισταθεί!

ΑΔΕΛΦΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ !!!
Κοινοποιήστε-προωθήστε σε άπαντας τους Ορθοδόξους Έλληνες
 Χριστιανούς να υπερασπιστούν με οποιονδήποτε τρόπο τα Άγια των Αγίων
 της Ιεράς Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Παραδόσεώς μας, την Γνήσια Ιερά
 Μονή Εσφιγμένου με Καθηγούμενο τον Πανοσολογιότατο +Αρχιμανδρίτη
 κ.κ. Μεθόδιο και τους συν αυτώ εν Χριστώ πατέρας της Ιεράς Μονής.
Αλίμονο στους Κατσουλιέρηδες με τοποτηρητή τον “ηγούμενο” κ.
 Βαρθολομαίο Γαζέτα.

Αποτέλεσμα των πράξεών τους είναι να γίνει πάλι θέατρο στα μάτια του
 κόσμου ο Αγιορειτικός Μοναχισμός.

Τα χαρτιά που έχουν και διεκδικούν τα πάντα υπό την κυριότητά τους, δεν
 είναι νομίμως κτηθέντα, τους δόθηκαν κατά παράβαση του Καταστατικού
 Χάρτου του Αγίου Όρους, αλλά δυστυχώς, φέρουν την υπογραφή και την
 “ευλογία” του αλλοτριωθέντος εκ της Ορθοδοξίας λόγω των παναιρετικών
 του φρονημάτων, “πατριάρχου” Βαρθολομαίου Αρχοντώνη και της Ιεράς
 Κοινότητος. Ακόμη και νόμιμα να θεωρούνται, κάθε “νόμιμον” δεν είναι και
 ηθικόν.

Όλοι σχεδόν οι Αγιορείτες αλλά και όσοι λαϊκοί πληροφορούνται, ομολογούν
 ότι το δίκαιο είναι της γνήσιας Ι.Μ. Εσφιγμένου. 
Οι σφετεριστές Κατσουλιέρηδες με τις ενέργειες αυτές αποδεικνύουν την 
πνευματική τους γυμνότητα. 
Και όσοι τους υπερασπίζονται ας μην λυσμονούν ότι οι αδικίες αυτές και τα
 σκάνδαλα, θα έχουν την ένδικον μισθαντοδοσία.

Είναι πολύ λυπηρή η σκληρότητα και η αμετανοησία τους.
Ν Τ Ρ Ο Π Η ΤΟΥΣ !!!
Οι διαχειριστές της σελίδας.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Καθηγούμενος της γνήσιας Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Αγίου Όρους Άθω
 +Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος κιν.τηλ.: +30 6973 345 170
Ιερομόναχος Γρηγόριος τοποτηρητής της γνήσιας Ιεράς Μονής Εσφιγμένου
 Αγίου Όρους Άθω κιν.τηλ.: +30 6973 345 171
Πηγή  email
ΠΗΓΗ
http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2014/11/sos_26.html#ixzz3KAMzPytA

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

ΦΑΝΑΡΙ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ..... ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΠ΄ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ!

Κι όμως αγαπητοί μου φίλοι, πολλοί από σας θα νομίσουν ότι η επίσκεψη του πάπα στο φανάρι σε λίγες ημέρες δεν είναι και τόσο τραγικό γεγονός.....

 ε...εντάξει μία απ΄τα ίδια θα πει κανείς.....

 

Και οι προηγούμενοι τα ίδια δεν κάμανε;;;

οΑθηναγόρας; ο Δημήτριος; άλλαξε κάτι τώρα ;

ΕΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΟΠΟΤΕ ΟΛΑ ΚΑΛΑ.........

ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΘΡΙΑΜΒΕΥΕΙ.......

ΑΣ ΒΓΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΝΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΩΜΕΝ!  Η ΕΝΩΣΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ !

ΑΣ ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΔΕΣΠΟΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΕΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΣΗΚΩΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥ ΦΩΝΑΞΩΜΕΝ     

"ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ"!

Μας "ΠΡΉΞΑΝΕ" πια αυτοί οι διάφοροι παλαιοημερολογίτες, αποτειχισμένοι, και πάσης λογιών αντιοικουμενιστές με την τρέλλα τους .....

"ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΟ ΛΑΒΑΡΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ"!!!!

Σαφώς και δεν πρόκειται να γίνει καμία ένωση.......

Γιατί η ισχυρότερη αίρεση η οποία έρχεται για να εγκατασταθεί ( παγκοσμίως παρακαλώ )

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΝΩΣΗ, ΑΠΛΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΙ;;;;;

ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ!!!!!

 Λίγοι θα καταλάβουν ότι στο Φανάρι σε λίγες μέρες κυρήττεται και επίσημα  η  χειρότερη αίρεση όλων των εποχών η λεγομένη ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ, η  οποία το μόνο που ζητάει είναι η ΑΠΟΔΟΧΗ....

  Υπό την ομπρέλα της πανθρησκείας λοιπόν  η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ  θα  αναγκαστεί δια πρώτη φορά στην ιστορία της να  ανεχθεί το ψεύδος της αίρεσης  για το "καλό" και την ειρήνη της ανθρωπότητος.....

Και φυσικά όλοι θα πούνε ότι ήταν ακόμη μία ΣΥΝΗΘΕΙΣΜΕΝΗ συμπροσευχή στα πλαίσια του οικουμενισμού και δεν θα "ανοίξει ούτε μύτη" απ΄τις χλιαρές αντιδράσεις των ίδιων και ίδιων γνωστών αντιδρούντων......

Ωστόσο  το ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΓΙΑΤΙ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΔΕΝ ΑΝΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ.......

ΚΑΙ Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΥΣΤΗΧΩΣ ΕΠΙΣΥΡΡΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ "ΚΕΦΑΛΙ"ΤΗΣ ΚΑΠΟΤΕ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.............

 

http://orthodoksiantepithesi.blogspot.gr/2014/11/30.html

Η Παγκόσμια Διακυβέρνηση, ο αζυμίτης Αρχοντώνης και ο αντίχριστος Πάπας

Ο αντίχριστος Πάπας , στις 3 Δεκεμβρίου 2012, στο Ποντιφικικό Συμβούλιο για τη Δικαιοσύνη και την Ειρήνη, υποστήριξε την «οικοδόμηση μιας παγκόσμιας κοινότητας, με μια αντίστοιχη αρχή» , για να υπηρετήσει το «κοινό καλό της ανθρώπινης οικογένειας».
(σ.σ. Υποταγμένοι όλοι στους σατανοκίνητους, γεμάτους μίσος για όλο τον κόσμο, Εβραίους!!!)
Παγκόσμια Διακυβέρνηση και Πανθρησκεία για να υπάρχει «Δικαιοσύνη και Ειρήνη», (στα «συσσίτια» του Γκουλάκ).
 
http://deltio11.blogspot.gr/2014/11/blog-post_217.html
 

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

25-11-2014 ΕΛΛΗΝΕΣ YOUTUBERS - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΕΣ YOUTUBERS - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΣΤΙΣ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ Σ.Τ.Ε ( ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ) .......Η ΓΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥ ΑΝΗΚΕΙ! ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙΣ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ, ΝΑ ΣΟΥ ΤΗΝ ΑΡΠΑΞΕΙ ΥΠΟΥΛΑ…Ελληνίδα και Έλληνα,

- Γνωρίζεις ότι η Βουλή έχει θεσπίσει Νόμο να γίνει ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ με δικά σου χρήματα στον Βοτανικό, πάνω στην Ιερά Οδό, δίπλα στην Ιερή Ελιά του Πλάτωνος, έναντι της Ακροπόλεως, παράπλευρα στον Ιερό Κεραμεικό, πάνω στην ανεξερεύνητη ακόμη, αρχαιολογική γη μας;;
- Γνωρίζεις ότι το ΤΕΜΕΝΟΣ, δεν είναι απλά μόνον ένα τζαμί, είναι κάτι πάνω και πέραν από αυτό, είναι ένα κανονικό Κράτος του Ισλάμ που έχει δικαιώματα και στον πέριξ χώρο και που σ’ αυτόν ισχύει ο Νόμος της Σαρίας (και της μπούργκας) και δεν ισχύει ο Νόμος του Κράτους μας;;


- Γνωρίζεις ότι γύρω από το ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΤΕΜΕΝΟΣ θα μαζευτούν οι απανταχού λαθρομετανάστες Πακιστανοί, Αφγανοί, Τούρκοι κ.λπ. και θα δημιουργήσουν μιαν άλλη διαφορετική κοινωνία από τη δική σου;;
Και μοιραία θα χάσεις την δική σου ταυτότητα, θα αλλάξει σιγά – σιγά ο τόπος σου, θα εκτοπισθείς και θα γίνει ισλαμικός χώρος, αν μάλιστα λάβεις υπ’ όψιν σου την δική σου υπογεννητικότητα και την υπεργεννητικότητα των ισλαμιστών;;

- Γνωρίζεις ότι ακριβώς γι’ αυτό
τους έφεραν στον τόπο σου, για να τον ΕΠΟΙΚΙΣΟΥΝ;;
- Γνωρίζεις ότι ακριβώς το ίδιο συνέβη στην Νορβηγία αλλά και σε άλλες ευρωπαικές χώρες, όπου οι ισλαμιστές σήμερα διεκδικούν ολόκληρες πόλεις δικές τους, μέσα στην Ευρώπη, γιατί δεν μπορούν να συνυπάρξουν με τους Ευρωπαίους;

- Γνωρίζεις ότι με την κατασκευή του ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ εκτός από την συσσώρευση των απανταχού της Αττικής, λαθρομεταναστών, θα δημιουργούνται και συμπλοκές λόγω των μεταξύ τους θρησκευτικών διαφορών;;
- Γνωρίζεις πως αντιδρούν, όταν έχουν κηρύξει ΤΖΙΧΑΝΤ, τον ιερό τους ΠΟΛΕΜΟ;;

Δες τι γίνεται στην Συρία, Λίβανο, Αίγυπτο, αλλά και τι έγινε στις ΗΠΑ και στην ΡΩΣΣΙΑ μέσα σ’ αθώους και ανυποψίαστους πολίτες που τους ανατινάζουν με πυρομαχικά λόγω της αντιθέτου θρησκευτικής τους πίστεως.

-Γνωρίζεις πως αν γίνει το ΤΕΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ μονιμοποιείς άθελά σου τους λαθρομετανάστες;; ΣΤΟ ΤΕΜΕΝΟΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥΣ.
- Γνωρίζεις ότι έτσι θα δημιουργήσεις μέσα στην πατρίδα σου, μέσα στην καρδιά της Αθήνας ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΑΛΛΟΕΘΝΩΝ ΙΣΛΑΜΙΣΤΩΝ;

-Γνωρίζεις ότι όποιο μεροκάματο σου απέμεινε, θα στο πάρει ο λαθρομετανάστης που θα μονιμοποιηθεί στην χώρα σου;
Αν δεν το γνωρίζεις ξύπνησε και έλεγξε ότι διαβάζεις.
Αν όμως γνωρίζεις, ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΟΥ, έχουμε ακόμη καιρό.
ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΟΥ, ΞΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΟΥ. Η ΓΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥ ΑΝΗΚΕΙ! ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙΣ ΝΑ ΣΟΥ ΤΗΝ ΑΡΠΑΞΟΥΝ ΥΠΟΥΛΑ , ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ, ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΔΗΘΕΝ ΟΤΙ, «ΘΕΛΟΥΝ ΕΝΑ ΤΟΠΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ».
Καλούμαστε όλοι, να συγκεντρωθούμε έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας (Πανεπιστημίου 47-49), την Τρίτη 25 Νοεμβρίου και ώρα 09:00 για να βροντοφωνάξουμε:

ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΑΣ!!! ΟΧΙ ΤΖΑΜΙ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ!!!
το ειδαμε εδω


Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Ο ΠΑΠΑΣ κατά τον άγ. Μάρκο και ο ΠΑΠΑΣ κατά τον πατρ. Βαρθολομαίο!!!Ε βρε πως αλλάζουν οι καιροί!!!
  
Ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας, στην ακολουθία του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, την οποία ψάλλομεν κάθε 19 Ιανουαρίου,   παρομοιάζει τον Άγιο Μάρκο  ως τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, διότι ανέκοψε τον κατήφορο των Ορθοδόξων προς τις κακοδοξίες του Παπισμού, ενώ τον  Πάπα τον ομοιάζει προς τον εγωιστή Άγγελο Εωσφόρο, ο οποίος ήθελε να στήσει τον θρόνο του  υπεράνω Του Τριαδικού Θεού, όπως ο Πάπας υπεράνω της Εκκλησίας:
 «Του Εωσφόρου της Ρώμης φυσιωθέντος δεινώς, και θρόνον  αυτού θέντος  υπεράνω των άστρων, συ μόνος ζηλώσας ως Μιχαήλ ανεβόησας ένδοξε: στώμεν καλώς, στώμεν πάντες εν ταις σεπταίς των πατέρων Παραδόσεσιν».
 Ενώ τώρα, εν  σωτηρίω  έτει 2014, βλέπουμε  καμαρωτές  αφίσες του Οικουμενικού Πατριαρχείου να παρομοιάζουν τον Πάπα με τον Άγιο ένδοξο Απόστολο Πέτρο.
 Ε βρε πως αλλάζον οι καιροί!!! 
  
-ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ-
 
ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΣ

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

ΟΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΟΥΝ, ΑΛΛΑ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΩΡΕΙ!

Από Πατερική παράδοση

Ποτ δν ἐκφράσαμε τν ποψη, εἶπαν οἱ Παπικοὶ ἐκπρόσωποι στὸν Ἀμμάν, «τι Πάπας εναι, κατ’ ναλογίαν, στν θέση το Θεο Πατρς στν γία Τριάδα, θέση πο ποστήριξε γι τν Ρώμης κα γι τν Κων/πόλεως Μητροπολίτης Περγάμου»!!!
«...Ἡ θεολογικὴ θεμελίωση τοῦ πρωτείου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἐπὶ τοῦ Τριαδολογικοῦ Δόγματος ἐκφεύγει τῆς Ὀρθόδοξης διδασκαλίας καὶ δείχνει μία προσχώρηση στὶς ἀπόψεις τοῦ Βησσαρίωνα...!».
Ὑπ’ ὄψιν ὅτι τὸ κείμενο τῶν Παρισίων ποὺ συζητήθηκε στὸ Ἀμμάν, δὲν ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὶς τοπικὲς Ἐκκλησίες, ἀπεκρύβη ἀπὸ τὸ θεολογικὸ κόσμο καὶ τοὺς πιστούς, καὶ δὲν δημοσιεύτηκε. Οἱ σύνεδροι στὸ Ἀμμὰν τὸ θεώρησαν «προβληματικὸ καὶ ἀποφασίστηκε νὰ ἀποσυρθεῖ καὶ νὰ θεωρηθεῖ ὡς μὴ γενόμενο… Καὶ ὅμως θὰ ἔπρεπε νὰ δημοσιευθεῖ, γιὰ νὰ γνωρίσουν οἱ Ὀρθόδοξοι τὶς ἐπιδιώξεις τοῦ Φαναρίου γιὰ τὸ πρωτεῖο»!

Καὶ ἐνῶ αὐτὲς εἶναι οἱ πληροφορίες ποὺ μᾶς δίνει ὁ κ. Παπαθανασόπουλος γιὰ τὸ “κουκλοθέατρο» τῶν θεολογικῶν Διαλόγων, ὁ Οἰκουμενισμὸς προχωρεῖ, ἀφοῦ οἱ Διάλογοι (ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀθηναγόρα) ἀποτελοῦν προπέτασμα καπνοῦ, ἐνῶ οἱ Κανόνες, τὰ Δόγματα καὶ ἡ Θεολογία ἔχουν τοποθετηθεῖ στὸ χρονοντούλαπο τῆς ἱστορίας!
 
 
Μεταδοτικ μικρόβιο τ παπικ πρωτεο
Το Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

συνάντηση στν Κωνσταντινούπολη το Οκουμενικο Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου μ τν Πάπα Φραγκίσκο ρχεται σ μέρες, πο μν γεμόνας το Βατικανο διακηρύσσει τι μόνη κα «γις» κκλησία εναι μόνο π τν γεσία του, δ Πατριάρχης πιχειρε ν ποκτήσει παπικ πρωτεο στν ρθόδοξη κκλησία.
πολ πικίνδυνη γι τν νότητα τς ρθοδοξίας φιλοδοξία το Φαναρίου ν ποκτήσει τύπου Πάπα πρωτεο στν ρθοδοξία διατυπώθηκε μ ντονο τρόπο κατ
τ δέκατη τρίτη συνάντηση τς Διεθνος Μικτς πιτροπς γι τν διάλογο τς ρθοδόξου κκλησίας κα τς Ρωμαιοκαθολικς. συνάντηση πραγματοποιήθηκε στ μμν τς ορδανίας π τς 15 ως τς 23 παρελθόντος Σεπτεμβρίου 2014.
Τ σα καινοφαν ποστηρίχθηκαν π τν κπρόσωπο το Οκουμενικο Πατριαρχείου κα συμπροεδρεύοντα στν διάλογο Μητροπολίτη Περγάμου κ. ωάννη συντάραξαν τος κπροσώπους τν ρθοδόξων κκλησιν. Σημειώνεται τι παρόντες σαν κπρόσωποι π λες τς κκλησίες πλν τς Βουλγαρίας, πο πέχει διαφωνώντας μ τν διάλογο. Παρόντες σαν κα κπρόσωποι τς ρθόδοξης κκλησίας τς Τσεχίας κα Σλοβακίας, μ μία μμεση κα ντ φάκτο ναγνώριση τς κε σημερινς κκλησιαστικς κατάστασης.
πιχειρηματολογία το κπροσώπου το Φαναρίου ταν τόσο ντυπωσιακ κενόδοξη, πο ξάφνιασε κόμη κα τος κπροσώπους το Πάπα. Ο τελευταοι στ διαλείμματα τν συνεδριάσεων πελογοντο στος κπροσώπους τν ρθοδόξων κκλησιν κα δήλωναν τι Ρωμαιοκαθολικ κκλησία ποτ δν στήριξε τ πρωτεο το Πάπα στ πιχειρήματα πο ξέθεσε Μητροπολίτης Περγάμου! Ο Ρωμαιοκαθολικο σημείωσαν τι ποστηρίζουν τι Πάπας εναι διάδοχος στν ξουσία π τς κκλησίας το Πέτρου, λλ τι ποτ δν ξέφρασαν τν ποψη τι Πάπας εναι, κατ’ ναλογίαν, στν θέση το Θεο Πατρς στν γία Τριάδα, θέση πο ποστήριξε γι τν Ρώμης κα γι τν Κωνσταντινουπόλεως Μητροπολίτης Περγάμου!
Γι πρώτη φορ στ 2000ετ στορία τς ρθοδοξίας τέθη πισήμως π πίσκοπο το Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως θέμα ντίστοιχου παπικο πρωτείου μ ατ το Πάπα Ρώμης. Τ τραγικ εναι πς τ θέση ατ τν ποστήριξε πίσκοπος, ποος στ διδακτορική του διατριβ χει ποστηρίξει λως ντίθετες θέσεις πρς ατν πο ποστήριξε στ μμάν. Γι πρώτη φορ στν στορία τς ρθοδόξου κκλησίας πίσκοπος πιχείρησε ν θεμελιώσει τ παπικο τύπου πρωτεο το Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως στ Τριαδολογικ Δόγμα!
Πι συγκεκριμένα, τν πρώτη μέρα τς συνάντησης στ μμν τέθη πρς
συζήτηση σχέδιο κειμένου, φαναριώτικης μπνεύσεως, τ ποο πεβλήθη κατ τ συνάντηση τς συντακτικς πιτροπς στ Παρίσι, στ θέση το προηγούμενου κειμένου, τ ποο εχε συνταχθε στν Κρήτη κα ταν στ γραμμ πο ως τ μμν ποστήριζαν πάντοτε γι τ πρωτεο λες ο ρθόδοξες κκλησίες, μ πρτο τ Οκουμενικ Πατριαρχεο. Μάλιστα τ Φανάρι μυνόταν σθεναρ στς πόψεις το Πάπα περ πρωτείου, ποστηρίζοντας πάντα τι ατ εναι μόνο «πρωτεο τιμς» κα χι «πρωτεο ξουσίας» κα σχυε σο Πάπας ταν ντς τς Μίας, γίας, Καθολικς κα ποστολικς Εκκλησίας.
Τ σύνολο τν ρθοδόξων πο συμμετέσχον στ συνάντηση στ μμν πέρριψαν μ πόλυτο τρόπο τν περ πρωτείου καινοφαν ποψη το Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, πο τν ποστήριξε μετ πάθους Μητροπολίτης Περγάμου κα τ θεμελίωσή της π το δόγματος τς γίας Τριάδος, «μ θεολογικος κροβατισμούς», πως λέχθη.
πίσης ο κπρόσωποι τν ρθοδόξων κκλησιν πέρριψαν ς πικίνδυνη τν κοιν θεωρία τν παπικν κα το Μητροπολίτου Περγάμου περ τριν πιπέδων συνοδικότητας κα παγκοσμίου πρωτείου. πως ποστήριξαν, εναι κτς τς ρθόδοξης κκλησιολογίας μεταφορ τν λειτουργιν το πισκόπου στ τρίτο, παγκόσμιο, πίπεδο κα ποδοχ τσι το πρωτείου το Πάπα καί, ντίστοιχα, το Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, σ βάρος τς αθεντίας, τς εθύνης κα τς ξίας το πισκοπικο ξιώματος κα τν Οκουμενικν Συνόδων.
Τ περ τριν πιπέδων πρωτείου κα συνοδικότητας ναφέρονταν στ κείμενο τς Ραβέννας, λλ προκάλεσε σοβαρς ντιδράσεις στς ρθόδοξες κκλησίες κα ποφασίστηκε ν πέλθουν σ’ ατ διορθώσεις. Τ πανέφερε στ μμν Μητροπολίτης Περγάμου κα χι ο παπικοί…
Τ κείμενο τν Παρισίων θεωρήθηκε προβληματικ κα ποφασίστηκε ν ποσυρθε κα ν θεωρηθε ς μ γενόμενο… Κα μως θ πρεπε ν δημοσιευθε, γι ν γνωρίσουν ο ρθόδοξοι τς πιδιώξεις το Φαναρίου γι τ πρωτεο.
Γι τν σύνταξη νέου κειμένου συστήθηκε ξαμελς πιτροπ π τρες ρθοδόξους κα τρες Ρωμαιοκαθολικούς, πο τ παρουσίασε στν λομέλεια. ντιπροσωπεία το Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως τ θεώρησε «πτωχ» π θεολογικ ποψη, ναντι τν προηγουμένων κειμένων κα κυρίως ατο τς Ραβέννας. λες ο πόλοιπες ρθόδοξες κκλησίες τ ποστήριξαν κα τ Φανάρι ατοαπομονώθηκε φο, παραδόξως, γινε, κατ’ ρχήν, δεκτ κα π τος κπροσώπους το Πάπα…
Τελικ ο κπρόσωποι το Φαναρίου συμβιβάσθηκαν ν παραπεμφθε τ κείμενο τς πιτροπς στ Συντονιστικ κα Συντακτικ πιτροπ κα μετ ατ ν ποβληθε στ συντονιστικ πιτροπ γι περαιτέρω πεξεργασία κα βελτίωση, ν ψει τς πόμενης συνάντησης τς λομέλειας τς Μικτς πιτροπς, πο πολογίζεται ν συνεδριάσει μετ π δύο ως τρία χρόνια…
Λόγ τς, μ εθύνη το Φαναρίου, δυναμίας τν ρθοδόξων ν συμφωνήσουν στ κείμενο δν κδόθηκε Κοιν νακοινωθν τς συνάντησης στ μμάν. Καθηγητς τς Θεολογίας στ Πανεπιστήμια θηνν κα Θεσσαλονίκης πισημαίνουν τι θεολογικ θεμελίωση το πρωτείου το Οκουμενικο Πατριάρχου π το Τριαδολογικο Δόγματος κφεύγει τς ρθόδοξης διδασκαλίας κα δείχνει μία προσχώρηση στς πόψεις το Βησσαρίωνα…
 
Τί  γράφουν  ο  Ρσοι  θεολόγοι

 Ο Μητροπολίτης Περγάμου υποστήριξε την εδραζόμενη επί της σχέσης των Προσώπων της Αγίας Τριάδος καινοφανή περί πρωτείου άποψη του όχι στα δικά του θεολογικά κείμενα, που ήσαν απολύτως αντίθετα, αλλά σε κείμενο που έγραψε ο Ρώσος θεολόγος π. Αλέξανδρος Σμέμαν και δημοσιεύθηκε στο βιβλίο «La Primaute de Pierre dans l’ Eglise Orthodoxe», (Editions Delachaux & Niestle, Neuchatel, Suisse, 1960). Στο βιβλίο υπάρχουν κείμενα των επίσης Ρώσων θεολόγων της διασποράς Αφανάσιεφ, Μέγιεντορφ και Κουλόμζιν.
Πρώτο είναι το κείμενο του Νικολάου Αφανάσιεφ, με τίτλο
«Η Εκκλησία που προΐσταται στην Αγάπη». Μεταξύ των άλλων θέτει το ερώτημα: «Αν ο Πέτρος είναι πράγματι η πέτρα επί της οποίας κτίσθηκε η Εκκλησία πώς μπορεί ταυτόχρονα να είναι και αρχηγός αυτής της Εκκλησίας;» Και απαντά: «Εφόσον ο Πέτρος είναι η πέτρα επί της οποίας κτίσθηκε η Εκκλησία ο ρόλος του είναι παθητικός: Η Εκκλησία οικοδομήθηκε επ’ αυτού από τον Χριστό και όχι από εκείνον». Στη συνέχεια επισημαίνει: «Θα ήταν πολύ ασύνετο να μιλάμε για <ανατολικό πρωτείο>, ωσάν ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως να είχε θελήσει να αντιγράψει τον επίσκοπο της Ρώμης: είναι λάθος τόσο από άποψη ιδεολογική όσο και από άποψη ιστορική, όμως, χωρίς αμφιβολία, ορισμένες εσωτερικές παροτρύνσεις ώθησαν τον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως να ακολουθήσει στην παγκόσμια εκκλησιολογία, την οδό προς το πρωτείο». Πρέπει να είναι η πρώτη φορά που αποκαλύπτεται «η εσωτερική παρότρυνση στο Φανάρι» προς ένα παπικού τύπου πρωτείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία.
Ακολουθεί το κείμενο του Νικολάου Κουλόμζιν, με τίτλο «Η Θέση του Πέτρου στην αρχαία Εκκλησία». Στο κείμενο του ο Κουλόμζιν τονίζει πως στηριζόμενος στα λόγια του Χριστού προς τον Πέτρο και στα όσα αναφέρονται στα Ευαγγέλια περί αυτού έχει την άποψη ότι η Ιερουσαλήμ είναι η Εκκλησία που έχει τα πρεσβεία ανάμεσα στις άλλες Εκκλησίες. Και σημειώνει: «Οι ιστορικές συνθήκες και εξελίξεις δείχνουν ότι ο Πέτρος μετά την αναχώρησή του από τα Ιεροσόλυμα δεν παρουσιάζεται πλέον ως ένας της ομάδας των δώδεκα Αποστόλων, αλλά είναι ένας περιοδεύων Απόστολος. Οι Δώδεκα δεν αποτελούσαν πλέον σύναξη στην Ιερουσαλήμ και επομένως η πόλη αυτή χάνει την κεντρική της ιεραρχική θέση. Μπορεί κανείς στις νέες ιστορικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν να μιλάει ακόμη για το πρωτείο του Πέτρου; Τα κείμενα της Καινής Διαθήκης δεν το δείχνουν κατά κανένα τρόπο».
Το κείμενο του Ιωάννου Μέγιεντορφ που ακολουθεί έχει τίτλο «Ο Άγιος Πέτρος, το πρωτείο του και η διαδοχή του στην βυζαντινή θεολογία». Ο Ρώσος θεολόγος επισημαίνει ότι στους πρώτους αιώνες «οι Βυζαντινοί στην εκκλησία της αρχαίας Ρώμης ομοφώνως απέδιδαν μια μεγάλη τιμή, αλλά όχι εξουσία, κοσμικού–δικαιοδοτικού χαρακτήρα».
Προχωρώντας στους επόμενους αιώνες εξηγεί ότι οι κοσμικές ηγετικές επιδιώξεις του Πάπα Γρηγορίου οδήγησαν τον Αυτοκράτορα Μανουήλ Κομνηνό να θελήσει να περάσει το παπικό πρωτείο στον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως ως έχοντος την έδρα της Νέας Ρώμης και «της παγκόσμιας ρωμαϊκής αυτοκρατορίας». Και αφού επισημαίνει τις περί πρωτείου απόψεις διαφόρων εκκλησιαστικών συγγραφέων επισημαίνει την ακόλουθη άποψη του Θεσσαλονίκης Συμεών: «Η λειτουργία του πρωτείου υπάρχει στο πλαίσιο της επισκοπικής συνόδου, όπως υπήρχε στην έννοια της αποστολικής συνόδου, αλλά προϋποθέτει την εν τη αληθεία ενότητα της πίστεως». Στη συνέχεια προσθέτει την άποψη του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γενναδίου Σχολαρίου: «Ο Πέτρος είναι ο επίσκοπος και ο ποιμήν όλου του κόσμου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να πούμε το ίδιο για οποιονδήποτε από τους διαδόχους του επισκόπους». Και στο τέλος του κειμένου του ο Μέγιεντορφ τονίζει: «Η διδασκαλία των βυζαντινών θεολόγων αντιστοιχεί πλήρως στην εκκλησιολογία του Αγίου Κυπριανού στο Cathedra Petri: Δεν υπάρχει πλουραλισμός στις επισκοπικές καθέδρες, δεν υπάρχει παρά μόνο μία, η έδρα του Πέτρου και όλοι οι επίσκοποι, στο πλαίσιο των κοινοτήτων των οποίων προεδρεύουν και έχουν την έδρα τους, καθένας τους έχει τη θέση του επί της αυτής έδρας (του Πέτρου)».
Το κείμενο του π. Αλέξανδρου Σμέμαν είναι το τελευταίο στη σειρά και επιγράφεται «Η έννοια του πρωτείου στην ορθόδοξη εκκλησιολογία». Στο κείμενο ο αείμνηστος Σμέμαν τονίζει ότι στην αρχή της η κάθε τοπική Εκκλησία είχε τον Επίσκοπό της και την πληρότητα της στην ενότητά της με εκείνον. Τονίζει επίσης ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν αποκλείει το πρωτείο, αλλά δεν το θεωρεί χαρακτηριστικό κοσμικής ισχύος επί των άλλων επισκόπων και εκκλησιών. «Δεν είναι βεβαίως <υπέρτατη εξουσία>, αλλά δεν είναι και μια απλή προεδρία κατά τα δημοκρατικά και κοινοβουλευτικά πρότυπα, γιατί είναι κάτι το πνευματικό, που έχει σχέση με την Εκκλησία ως Σώμα Χριστού» σημειώνει. Ο Σμέμαν για το πρωτείο αναφέρεται στο Τριαδολογικό δόγμα ως εξής:
«Μπορεί κανείς να εφαρμόσει στην Εκκλησία, κατ’ αναλογίαν, την τριαδολογική θεολογία. Όπως οι Τρεις Υποστάσεις της Αγίας Τριάδος δεν χωρίζουν τη θεία ουσία, κάθε μία διαθέτοντας την καθ’ ολοκληρίαν και ζώντας την, έτσι και η φύση της Εκκλησίας–Σώματος του Χριστού δεν είναι χωρισμένη λόγω της πληθύος των εκκλησιών. Αλλά όπως τα Θεία Πρόσωπα «απαριθμούνται» -κατά την έκφραση του Μεγάλου Βασιλείου- έτσι απαριθμούνται και οι εκκλησίες και υπάρχει μεταξύ αυτών μια ιεραρχία. Σε αυτήν την ιεραρχία υπάρχει μια πρώτη Εκκλησία και ένας πρώτος επίσκοπος. Αυτή η ιεραρχία δεν μειώνει τις εκκλησίες, δεν τις υποτάσσει την μία στην άλλη, είναι μόνο προορισμένη να βοηθάει να ζει κάθε εκκλησία για όλες και όλες για κάθε μία, γιατί αυτό είναι το μυστήριο του Σώματος του Χριστού...».
Καθηγητές της Θεολογίας, που τους θέσαμε υπόψη το κείμενο του Σμέμαν, μας σημείωσαν ότι θεολογικά η μεταφορά του Τριαδολογικού Δόγματος στο επισκοπικό πρωτείο είναι εξαιρετικά αδύναμη και εκτός της Ορθόδοξης Εκκλησιολογίας, όπως εκφράστηκε διαχρονικά από τους πατέρες της Εκκλησίας και από επίσημα κείμενα του Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως. Όμως ο Μητροπολίτης Περγάμου επέλεξε ή δέχθηκε να το χρησιμοποιήσει, ξεχνώντας τί υποστηρίζει στην διατριβή του... Η φιλοδοξία του κ. Βαρθολομαίου, η προς αυτόν πλεονάζουσα κολακεία της αυλής του, ο τρόμος των Μητροπολιτών που ανήκουν στη δικαιοδοσία του, μήπως και προκαλέσουν την μήνιν του και η προς αυτόν δουλικότητα Ιεραρχών της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος συνθέτουν ένα εκρηκτικό μίγμα, που μπορεί να επιφέρει τεράστια ζημία στην ενότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Γιὰ τὶς θέσεις τοῦ Ζηζιούλα δεῖτε ἐδῶ, κι ἐδῶ.