Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΗΝ KURIER. Σχολιασμός της.

Από Πατερική Παράδοση
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πρν μερικς μέρες ἀναδημοσιεύσαμε ἕνα ἄρθρο ἀπὸ τὸ ἱστολόγιο  "defencenet" (ἐδῶ) κα μ τίτλο  «Θεολογική "βόμβα"  Πατριάρχη Βαρθολομαίου: "Τα βρήκαμε με τους ΚαθολικούςΝα ενωθούμε"!», Δὲν προχωρήσαμε σὲ σχολιασμό του, γιατὶ δὲν γνωρίζαμε τί ἀκριβῶς εἰπώθηκε στὴν συνέντευξη ἐκείνη.

Σήμερα ἔχουμε στὰ χέρια μας τὴν μετάφραση τῆς συνέντευξης τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου ποὺ δημοσιεύτηκε στὴν ἐφημερίδα Kurier, ἡ ὁποία ἀποκαλεῖ τὸν Πατριάρχη ὡς «Πάπα τῆς Ἀνατολῆς»!
Σχολιάζουμε συγκεκριμένα ἀποσπάσματα καὶ στὸ τέλος δημοσιεύουμε τὴν μετάφραση τῆς συνέντευξης τοῦ Πατριάρχη, ποὺ μᾶς ἔστειλε ἡ κ. Λ.Κ. ἀπὸ τὴν Γερμανία.

Δήλωσε ὁ Πατριάρχης:
«Τό μοναστήρι στόν Ἅγιο Ἀνδρέα πρέπει ­ἐκτός αὐτοῦ­ νά γεφυρώση Ἀνατολή καί Δύση.  Ἕνας τόπος ὅπου Χριστιανοί διαφορετικῶν παραδόσεων καί πολιτισμῶν θά συναντῶνται γιά νά μποροῦν νά βροῦν τόν Θεό!».
Δηλαδὴ ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἀνερυθρίαστα δηλώνει ὅτι ἡ δημιουργία αὐτοῦ τοῦ Μοναστηριοῦ,  ἔχει πεντακάθαρα στόχους κακόδοξους· σκοπεύει νὰ ἐφαρμόσει στὴν πράξη τὶς πονηρὲς προδιαγραφὲς τοῦ Παναιρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἀποτελεῖ μία ἐπιπλέον κίνηση γιὰ τὴν περαιτέρω ἐμπέδωση τῆς αἱρετικῆς διδασκαλίας περὶ «ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν»· κίνηση ποὺ προϋποθέτει τὴν ἑτέρα  κακοδοξία περὶ «διῃρημένης Ἐκκλησίας»!
Θὰ συμβάλλει δηλαδή, στὴν ἐφαρμογὴ ἐκείνου τοῦ τύπου τῆς «Ἑνώσεως» τῶν «Ἐκκλησιῶν», σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο ἡ κάθε «ἐκκλησία»  θὰ διατηρήσει τὴ δική της πίστη! Οὔτε κἂν νύξη γιὰ προσπάθεια μεταστροφῆς τῶν αἱρετικῶν, γιὰ παρακίνηση πρὸς συνειδητοποίηση τῆς κακόδοξης πορείας τους (ποὺ τοὺς ὁδηγεῖ στὴν ἀπώλεια), γιὰ πρόσκληση πρὸς Μετάνοια καὶ ἐπιστροφὴ στὴν «Μία Ἐκκλησία»!
Ἐρωτᾶται ὁ κ. Βαρθολομαῖος:
«Κ: Ποιά εἶναι τά ἐμπόδια στήν ὁδό τῆς ἑνοποιήσεως; Καί ποῦ ὑπάρχουν προσεγγίσεις;».
Καὶ ἀπαντᾶ:
«Π: Τά τελευταῖα 50 χρόνια συνειδητοποιήσαμε πολλά κοινά στίς Ἐκκλησίες μας καί στήν πίστη μας, τά ὁποῖα μάθαμε νά ἐκτιμοῦμε. Συνειδητοποιήσαμε πώς μᾶς ἑνώνουν πολλά καί ὀλίγα μᾶς χωρίζουν. Εἴμαστε αἰσιόδοξοι πώς τά τελευταῖα ἐμπόδια τοῦ χωρισμοῦ θά μπορέσουν νά ξεπερασθοῦν».
Ἡ ἀ-νοησία στὸ κατακόρυφο! Ὁ «ἔξυπνος» Πατριάρχης δηλώνει ὅτι μὲ τοὺς Διαλόγους πετύχαμε τὸ μεγάλο κατόρθωμα νὰ ἐκτιμοῦμε τὰ «κοινὰ» ποὺ ἔχουμε μὲ τοὺς Παπικούς!!! (Διάβαζε: νὰ ἀνεχόμαστε τὶς κακοδοξίες τους καὶ σιγά-σιγὰ νὰ τὶς ...ἀφομοιώνουμε ὡς κοινὴ πίστη!).
Ὅσο κι ἂν εἶναι συνηθισμένες οἱ ἀ-νόητες ἀπαντήσεις αὐτοῦ τοῦ τύπου ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές, πρέπει πάλι καὶ πάλι νὰ τὶς ἐπισημαίνουμε καὶ νὰ τονίζουμε τὴν «μπακαλίστικη» θεολογία, ἢ μᾶλλον αἱρετικολογία τοῦ Πατριάρχη, ὁ ὁποῖος, μὲ τέτοιες κακόδοξης αὐτοσυνειδησίας ἀπαντήσεις, καθιστᾶ ὁλοφάνερο ὅτι ἔχει πάρει διαζύγιο μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση, Πίστη καὶ Ὁμολογία, ἔχει ἀπεμπολήσει τὴν ἰδιότητα τοῦ Ποιμένος, δίδοντάς μας τὴν ἀκριβῆ εἰκόνα τοῦ «μισθωτοῦ Ποιμένα» (κυριολεκτικὰ καὶ μεταφορικά), ὅρου ποὺ χρησιμοποιοῦσαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες γιὰ τοὺς ψευδεπισκόπους καὶ ψευδοποιμένες!
Διότι οἱ Πατέρες πάντοτε ἀντιδροῦσαν καὶ ἀρνοῦνταν τὴ συζήτηση μὲ τοὺς αἱρετικούς, οἱ ὁποῖοι τολμοῦσαν νὰ διαφωνήσουν ΟΧΙ σὲ δεκάδες βασικὰ σημεῖα Πίστεως καὶ οἱ ὁποῖοι διέφεραν ΟΧΙ σὲ ἑκατοντάδες σημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, ἀλλὰ ὅταν τολμοῦσαν νὰ διαφωνήσουν ἀκόμα καὶ μόνο σὲ ἕνα ἐλάχιστο σημεῖο. Κι αὐτὸ γιατί πίστευαν στὸν Κύριο ποὺ ἔδωσε τὴν Ἐντολή: «νὰ μὴν παρεκκλίνουμε οὔτε γιὰ ἕνα γιώτα ἢ κεραία» ἀπὸ τὸν νόμο Του. Ὁ Βαρθολομαῖος καὶ ἡ παρέα του, ἀσφαλῶς δὲν πιστεύουν στὸν Κύριο!
Ἐρωτᾶται σὲ ἄλλο σημεῖο ὁ Πατριάρχης:
«Κ: Μετά τό σχίσμα τῶν Ἐκκλησιῶν εἴσασταν ὁ πρῶτος Οἰκουμενικός Πατριάρχης πού συμμετεῖχε στίς ἐνθρονιστήριες ἐκδηλώσεις τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στό Βατικανό. Τί θέλατε νά ἐπισημάνετε μέ τήν παρουσία σας ἐκεῖ;
Καὶ ἀπαντᾶ:
Π: Ἐκτός τῆς ἐκτιμήσεώς μας πρός τόν Πάπα Φραγκίσκο σάν ἄτομο, θέλαμε νά ἐκφράσουμε τήν θέληση πρός ὑπέρβαση τοῦ πόνου τοῦ διαχωρισμοῦ τῶν Ἐκκλησιῶν μας».
Ὁ ἀπίστευτος κ. Βαρθολομαῖος δηλώνει πὼς ἐκτιμᾶ τὸν Πάπα ὡς ἄτομο (ἕνα ἄτομο ποὺ ἐνίοτε συμπεριφέρεται ὡς περιφερόμενος κλόουν), παραβλέποντας πὼς στὴν ἐνθρόνιση αὐτοῦ τοῦ ἀτόμου, δὲν πῆγε ὡς τὸ ἄτομο Βαρθολομαῖος, ἀλλὰ πῆγε σὰν Πατριάρχης τῶν Ὀρθοδόξων!
Δηλαδή, ὁ οὐνιτικῶν προδιαγραφῶν κ. Βαρθολομαῖος, ἀποδεικνύει –μὲ ὅσα ἔκανε καὶ λέγει– ὅτι δὲν θέλει νὰ ἀνήκει στὴν ὀρθόδοξη οἰκογένεια, ὅτι ἔχει πάρει διαγραφή! Πῶς ὅ,τι κάνει τοῦ τὸ ὑπαγορεύει ἡ ἀπο-ορθοδοξοποιημένη συνείδησή του! Ἡ διατύπωση μιὰ τέτοιας θέσεως, ὅτι, τάχα, τὸν ὑποχρέωσε νὰ παραστεῖ στὴν ἐνθρόνιση τοῦ κορυφαίου αἱρετικοῦ Πάπα ὁ πόνος τοῦ «χωρισμοῦ», εἶναι θέση ἀδιανόητη γιὰ ἕνα Ὀρθόδοξο Ποιμένα, ποὺ οὐδεὶς Ἅγιος τόλμησε ποτὲ νὰ σκεφθεῖ, νὰ ἐκφράσει, πόσο μᾶλλον νὰ κάνει!
Παρακάτω λέγει:
«Περιμένουμε ἀπό τήν Ἁγιότητά του περαιτέρω γενναῖα βήματα καί προσπάθειες πρός Ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν, ὅπως ἤδη ἔχει, ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἐκλογῆς του ὡς ἀρχηγὸς (κεφαλή) τῆς Καθολικῆς ἐκκλησίας πολλά πράξει».
α) Ἐδῶ ὁ Πατριάρχης ἐκφράζει τὴν ἀθεολόγητη ἔκφραση περὶ «Ἑνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν», τὴν ὁποία, μόνο πείσμονες καὶ σκληρυμένες ἀπὸ τὴν αἵρεση ψυχὲς θὰ συνέχιζαν νὰ τὴν χρησιμοποιοῦν, μετὰ ἀπὸ τόσες καὶ τόσες θεολογικὲς ἀναλύσεις ποὺ ἔχουν γίνει ἀπὸ ὀρθοδόξους ποιμένες καὶ θεολόγους, καὶ οἱ ὁποῖες καταδεικνύουν, ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ μιλᾶμε περὶ Ἑνώσεως «ἐκκλησιῶν», ἀλλὰ ΜΟΝΟ περὶ ἐπιστροφῆς στὴν Μία Ἐκκλησία. Τὴν θέση αὐτὴ σκοπίμως καὶ πονηρῶς παραβλέπει ὁ κ. Βαρθολομαῖος, γιατὶ ἡ ἀποδοχή της προαπαιτεῖ μετάνοια καὶ ὁμολογία τοῦ λάθους ἐκ μέρους τῶν αἱρετικῶν Παπικῶν! Εἶναι βασικὴ ὀρθόδοξη θέση, ὅτι ἐὰν δὲν μετανοήσουν οἱ αἱρετικοί, κάθε ἕνωση μαζί τους, ἀφ’ ἑνὸς μὲν εἶναι ψεύτικη, καὶ ἀφ’  ἑτέρου –κι αὐτὸ μας ἐνδιαφέρει ἰδιαιτέρως ἐδῶ– καταστρεπτικὴ καὶ ἐκθεμελιωτικὴ τοῦ σώματος τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν, ἀφοῦ τοὺς ὠθεῖ νὰ ἀποδεχθοῦν τὸ ψεῦδος ὡς Ἀλήθεια, τοὺς δὲ αἱρετικοὺς νὰ συνεχίσουν παραμένοντες στὴν αἵρεση.
β) Ὁ τετραπέρατος Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, δείχνει πὼς δὲν πῆρε εἴδηση τὴν τελευταία σκόπιμη, ἀνέντιμη καὶ «μπαμπέσικη» δήλωση τοῦ Πάπα, ὁ ὁποῖος χαρακτήρισε τὴν Ἐκκλησία μας ὡς «ἀσθενοῦσα»!  Δὲν κατάλαβε δηλαδή ὁ «ἔξυπνος» Βαρθολομαῖος ὅτι, χαρακτηρίζοντας τὴν Ἐκκλησία μας ὁ Πάπας ὡς «ἀσθενοῦσα», οὐσιαστικὰ δηλώνει ὅτι ἡ ὑγεία βρίσκεται στὴν αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ(!), καὶ ὅτι ἐπιμένει πὼς ἐμεῖς, ὡς «ἀσθενεῖς» θὰ θεραπευτοῦμε, ὅταν ἑνωθοῦμε μὲ τὴν «ὑγιῆ Ἐκκλησία» τῆς Ρώμης!!!
Τόσο ἀθῶος εἶναι ὁ κ. Βαρθολομαῖος Ἀρχοντώνης, ὥστε νὰ μὴ καταλαβαίνει πώς, ὅταν αὐτὰ διακηρύσσει ἐπίσημα ὁ Πάπας, καὶ ταυτόχρονα, αὐτός, ἀντὶ νὰ ἀντιδράσει, ὀνομάζει ἁγιότατο τὸν αἱρετικό, πὼς τότε, ταυτίζεται μαζί του;
Θὰ τοῦ θυμίσουμε ἕνα τροπάριο ἀπὸ τὸν Ὄρθρο τῆς Μ. Πέμπτης, ποὺ δυστυχῶς, ταιριάζει καταπληκτικὰ στὴν περίπτωση τοῦ «ἁγιότατου» Πάπα Φραγκίσκου, τὸν ὁποῖο τόσο ἐκτιμᾶ:
«Ἰούδας ὁ δοῦλος καὶ δόλιος, ὁ μαθητὴς καὶ ἐπίβουλος, ὁ φίλος καὶ διάβολος, ἐκ τῶν ἔργων ἀπεφάνθη· ἠκολούθει γὰρ τῷ Διδασκάλῳ καὶ καθ’ ἑαυτὸν ἐμελέτησε τὴν προδοσίαν… ἀπέδωκεν ἀσπασμόν, παρέδωκεν τὸν Χριστόν»! 
    Τί ἄλλο κάνει ὁ σημερινὸς Πάπας; Καὶ πόσο τοῦ μοιάζει, κοινωνώντας μαζί του ὁ νέος «Πάπας τῆς Ἀνατολῆς»;
  (Νὰ ἀναφερθοῦμε πάλι καὶ σὲ ὅσους κοινωνοῦν (καὶ μνημονεύουν) μὲ τὸν ἐν Ἀνατολ Πάπα;)
Σημάτης Παναγιώτης

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΠΑ.


 
Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης

Μεγαλοπρεπή υποδοχή ετοιμάζει το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης στον Πάπα Φραγκίσκο, που θα έρθει στην Πόλη στις 29-30 Νοεμβρίου σε μια επίσκεψη η οποία, όπως χαρακτηρίζεται και από το Βατικανό, θα είναι ιστορική καθώς θα εξαλείψει και τα τελευταία εμπόδια για την ένωση των εκκλησιών. Είναι χαρακτηριστικό πως κανείς δεν θυμάται να υπήρξαν στο παρελθόν ανάλογες προετοιμασίες για υποδοχή επισήμου προσώπου στο Πατριαρχείο.

Η επίσκεψη αυτή έχει πάρει μεγάλη έκταση και στον τουρκικό τύπο και είναι πολύ ενδεικτικά τα ρεπορτάζ που δημοσιεύονται για τις προετοιμασίες του Φαναρίου για την ιστορική, όπως χαρακτηρίστηκε αυτή μέρα που ο Πάπας θα πατήσει το πόδι του στο Φανάρι. Είναι χαρακτηριστικό το ρεπορτάζ της τουρκικής εφημερίδας, Sabah, σχετικά με την επίσκεψη του Πάπα στο Πατριαρχείο και για την συνάντηση του με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. 

Όπως αποκαλύπτει η τουρκική εφημερίδα, μεγάλος οργασμός έργων παρατηρείται αυτές τις μέρες στον χώρο του Πατριαρχείου εν όψει της επίσκεψης του Πάπα. Κηπουροί εργάζονται εντατικά από το πρωί μέχρι το βράδυ για να παρουσιάσουν ένα ανθοστόλιστο περίγυρο στον Πάπα, μπογιατζήδες έχουν πιάσει δουλειά και βάφουν τους γύρω χώρους ακόμα και τις πόρτες του Αγίου Γεωργίου, όπου θα τελεστεί η λειτουργία παρουσία του Πάπα, οι γύρω χώροι καθαρίζονται εντατικά και τοποθετούνται γλάστρες και άλλα καλλωπιστικά στοιχεία που θα διακοσμήσουν όλο τον περίγυρο για να «ευφρανθεί» ο Πάπας όταν θα φτάσει στο Φανάρι. 

Ο ίδιος ο εκπρόσωπος του Πατριαρχείου, ο γνωστός αρχιμανδρίτης Δωσίθεος Αναγνωστόπουλος, σε δηλώσεις του στον τουρκικό τύπο ανέφερε ότι οι προετοιμάσεις έχουν εντατικοποιηθεί έτσι ώστε να δοθεί μια πολύ όμορφη εικόνα στον Πάπα της Ρώμης όταν θα φτάσει στο Φανάρι, που θα τον υποδεχτεί μετά «βαΐων και κλάδων» ο ίδιος ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Βαρθολομαίος. 

Ο αρχιμανδρίτης Δωσίθεος Αναγνωστόπουλος τόνισε πως η επίσκεψη αυτή έχει πολύ μεγάλη σημασία και οι δυο προκαθήμενοι θα παρακαθίσουν στην λειτουργία που θα τελεστεί στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου. Το πρόγραμμα του Πάπα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο  του Πατριάρχη, περιέχει επίσκεψη στην Αγία Σοφία, στο τζαμί του Σουλτάν Αχμέτ που βρίσκεται πλησίον της Αγίας Σοφίας και στην παπική εκκλησία του Αγίου Πνεύματος στην περιοχή του Harbıye

 
Η επίσκεψη του Πάπα θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου μετά από επίσημο γεύμα που θα του παραθέσει ο Πατριάρχης επί τη εορτή του Αγίου Ανδρέου, ιδρυτή της εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης και στη συνέχεια θα αναχωρήσει αεροπορικώς για την Ρώμη. Άλλο ένα χαρακτηριστικό στοιχείο από την αναμενόμενη επίσκεψη του Πάπα στην Κωνσταντινούπολη, είναι και το μεγάλο πανό που έχει αναρτηθεί στην είσοδο της παπικής εκκλησίας του Αγίου Αντωνίου με την επιγραφή, «Καλώς Ήρθες», στα αγγλικά και στα τουρκικά, (Hoşgeldinız).

Όπως φαίνεται και από τις προετοιμάσεις, η επίσκεψη αυτή του Πάπα κρίνεται από το ίδιο τον Πατριάρχη σαν ιστορικής και μεγάλης θρησκευτικής σημασίας, γι’ αυτό και οι προετοιμασίες που γίνονται είναι πρωτοφανείς, καθώς για πρώτη φορά υπάρχει τόσο μεγάλη κινητοποίηση εν όψει της επίσκεψης του προκαθημένου του Βατικανού στο Ελληνορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης.

Σε όλο όμως αυτό το «ωραίο» κλίμα της αναμενόμενης μεγαλοπρεπής υποδοχής από το Φανάρι του Πάπα, είναι πρόδηλη η αδιαφορία για την αγωνία του συνειδητού ποιμνίου, το οποίο αγωνιά για τις επιπτώσεις αυτής της επίσκεψης, που είχε προβληθεί και από τις δυο πλευρές σαν η τελική φάση της ένωσης των εκκλησιών, (;;;) και για τις συνέπειες που θα έχει στην ίδια τη Ορθοδοξία, σε μια από τις πιο κρισιμότερες περιόδους της ιστορίας της. 

Ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους οι ποιμενάρχες καθώς, όπως δείχνουν τα πράγματα, οι εξελίξεις επιταχύνονται και το να κρύβεται κάνεις πίσω από «προφάσεις εν αμαρτίαις», δεν αποτρέπει πλέον τίποτα μπροστά στην αναμενόμενη «θύελλα» που έρχεται με πολλά σημάδια και πολλά…μποφόρ.

Αλλοίμονο μας!

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: CHARTA OECUMENICA 2001 - Ο διάβολος με υπογραφές ζητά να τυλίξει την Ορθοδοξία σε μια κόλλα χαρτί

195.2014_07_15-IMG_4685.Εκκλησία Αχειροποίητος.jpg


 
 
 
 Αναστασίας Παπαδάκη,
 
 
 
Στις 8 Νοεμβρίου, η Εκκλησία εορτάζει τη Σύναξη των Αρχαγγέλων και όλων των επουρανίων Αγγελικών Ταγμάτων.
Ευρισκόμενη στην Γερμανία για οικογενειακή υπόθεση και αρνούμενη να εκκλησιαστώ στις οικουμενιστικές εκκλησίες της περιοχής (τον λόγο της άρνησής μου, θα τον καταλάβει ο αναγνώστης παρακάτω), έχοντας όμως τον Αρχιστράτηγο του Θεού, Μιχαήλ, ως προσωπικό μου προστάτη, αποφάσισα να του αποδώσω την ελάχιστη τιμή, επιλέγοντας την συγκεκριμένη ημέρα να ανοίξω τον φάκελο "CHARTA OECUMENICA", "ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΧΑΡΤΑ".
 
 
Μετά από σχεδόν 1000 χρόνια καταφέρνει για πρώτη φορά ο διάβολος να δεσμεύσει τις ευρωπαϊκές εκκλησίες, ανάμεσα σε αυτές και την Ορθόδοξη Εκκλησία, με ένα κατάπτυστο, αντίχριστο, βλάσφημο, προδοτικό κείμενο, νομίζοντας πως μπορεί να τυλίξει την Ορθοδοξία σε μια κόλλα χαρτί.


Το υπέγραψαν ο τότε πρόεδρος του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (CEC), ο τότε μητροπολίτης Γαλλίας Ιερεμίας και νυν μητροπολίτης Ελβετίας και ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ευρωπαίων Επισκόπων (CCEE όπου εκπροσωπούνται όλα τα Ρωμαιοκαθολικά Συμβούλια Ευρωπαίων Επισκόπων), καρδινάλιος Vlk.
 
Στρασβούργο 22 Μάιου 2001
Υπέγραψαν πάνω στην “αγία τράπεζα” του λουθηρανικού ναού

Η υπογραφή της Charta Oecumenica το 2001 σε ευρωπαικό επίπεδο στο Στρασβούργο και το 2003 στην Γερμανία, εορτάστηκε ως οικουμενικό ορόσημο.
Μεταφρασμένο το παραπάνω στην αγιοπατερική γλώσσα, σημαίνει πως η υπογραφή του εγγράφου αυτού, αποτέλεσε ορόσημο για την ελεύθερη πνευματική πτώση της Ορθοδοξης Εκκλησίας.
Ας δούμε όμως πως δικαιολογούνται οι παραπάνω χαρακτηρισμοί, ρίχνοντας μια ματιά στο ίδιο το κείμενο, το οποίο αποτελείται από 3 κεφάλαια και 12 οδηγίες, δεσμεύσεις.
 
Ενώ το πρώτο κεφάλαιο αναφέρει πως ο οικουμενικός αυτός χάρτης δεν έχει αυταρχικό ή δογματικό χαρακτήρα, εν τούτοις ξεκινάει κάθε οδηγία με την λέξη δεσμευόμαστε.
 
Η μετάφραση ορισμένων επίμαχων σημείων του οικουμενικού χάρτη που ακολουθεί, είναι δική μου μετάφραση από το γερμανικό κείμενο.
Θεωρώ πως η μόνη ελληνική μετάφραση που κατάφερα να βρω, δεν αποδίδει με απόλυτη ακρίβεια κάποια πολύ σημαντικά σημεία του κειμένου.
 
Κατόπιν θα δούμε και ποιοι άλλοι υπέγραψαν αυτό το παναιρετικό, οικουμενιστικό έγγραφο.


CHARTA OECUMENICA
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Η CHARTA OECUMENICA

"Η δόξα ανήκει στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα"

Ως Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (CEC) και ως Συμβούλιο Ευρωπαίων Επισκόπων, με το πνεύμα των μηνυμάτων από τις δυο Ευρωπαϊκές Οικουμενικές Συνελεύσεις της Βασιλείας (1989) και του Γκρατς (1997), είμαστε αποφασισμένοι να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε την αδελφοσύνη που έχει αναπτυχθεί ανάμεσά μας. Ευχαριστούμε τον Τριαδικό Θεό που οδηγεί τα βήματά μας προς μια όλο και βαθύτερη αδελφοσύνη μέσω του Αγίου Πνεύματος.

Πολλές μορφές συνεργασίας έχουν δοκιμαστεί αποτελεσματικά. Πιστοί στην προσευχή του Χριστού "ώστε να είναι ένα, όπως εσύ, Πατέρα, είσαι ενωμένος μ’ εμένα κι εγώ μ’ εσένα. Να είναι κι αυτοί ενωμένοι μ’ εμάς, κι έτσι ο κόσμος να πιστέψει ότι μ’ έστειλες εσύ (Κατά Ιωάννην 17:21), δεν πρέπει να παραμείνουμε στην τωρινή κατάσταση.
Με επίγνωση της ενοχής μας και έτοιμοι να μετανοήσουμε, πρέπει να αγωνιστούμε για να ξεπεράσουμε τις διαιρέσεις που ακόμα υπάρχουν ανάμεσά μας. Με επίγνωση της ενοχής μας και έτοιμοι να μετανοήσουμε, πρέπει να αγωνιστούμε για να ξεπεράσουμε τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσά μας. Ώστε να διακηρύξουμε μαζί αξιόπιστα το μήνυμα του Ευαγγελίου σε όλα τα έθνη.

Ακούγοντας μαζί τον Λόγο του Θεού στην Αγία Γραφή, καλούμαστε να ομολογήσουμε την κοινή μας πίστη και να πράξουμε σύμφωνα με την αλήθεια που αναγνωρίσαμε, δίνοντας μαρτυρία αγάπης και ελπίδας για όλους τους ανθρώπους.

Στην Ευρωπαϊκή μας ήπειρο, ανάμεσα στον Ατλαντικό και τα Ουράλια και ανάμεσα από το Βόρειο Ακρωτήριο και την Μεσόγειο, η οποία είναι διαμορφωμένη από πλουραλιστική κουλτούρα, σήμερα περισσότερο από ποτέ, θέλουμε να υπερασπίσουμε με το Ευαγγέλιο την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, που είναι εικόνα Θεού και ως Εκκλησίες να συμβάλλουμε στη συμφιλίωση των λαών και των πολιτισμών.

Με αυτόν τον σκοπό αποδεχόμαστε αυτόν τον Χάρτη, ως κοινή υποχρέωση για διάλογο και συνεργασία. Ο Χάρτης περιγράφει θεμελιώδη οικουμενικά καθήκοντα, από τα οποία προκύπτουν μια σειρά από κατευθυντήριες γραμμές και δεσμεύσεις. Ο Χάρτης πρέπει να προωθήσει σε όλα τα επίπεδα της εκκλησιαστικής ζωής, μια οικουμενική κουλτούρα του διαλόγου και της συνεργασίας και να δημιουργήσει έναν δεσμευτικό κανόνα. Όμως δεν έχει αυταρχικό ή δογματικό χαρακτήρα, ούτε δεσμεύει νομικά με εκκλησιαστικό νόμο.

Η δέσμευση-υποχρέωση συνίσταται στην αυτο-δέσμευση των ευρωπαϊκών εκκλησιών και των οικουμενικών οργανισμών. Με βάση το κείμενο του Χάρτη θα μπορούν οι ευρωπαϊκές εκκλησίες να διατυπώσουν προσθήκες με τις ιδιαίτερες τοπικές προκλήσεις τους.

Στο Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, CEC, ανήκουν σχεδόν όλες οι Ορθόδοξες, οι Διαμαρτυρόμενες, οι Αγγλικανικές, οι ανεξάρτητες και οι Παλαιοκαθολικές εκκλησίες στην Ευρώπη. Στο Συμβούλιο Ευρωπαίων Επισκόπων CCEE, εκπροσωπούνται όλα τα Ρωμαιοκαθολικά Συμβούλια Ευρωπαίων Επισκόπων.


Αυτή ήταν η εισαγωγή του Οικουμενικού Χάρτη και ακολουθούν τα 3 κεφάλαια με τις 12 οδηγίες-δεσμεύσεις.Μεταφράζω στη συνέχεια ολόκληρο το πρώτο κεφάλαιο και τις δεσμεύσεις του δευτέρου κεφαλαίου, που έχουν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.Οσο αφορά τις υπόλοιπες οδηγίες, τις παραθέτω μόνο με τον τίτλο τους, οι οποίοι μιλούν από μόνοι τους...


κεφάλαιο I.
ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΕ "ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ"

"Και να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας, την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού. Ένα σώμα αποτελείτε όλοι κι ένα πνεύμα σας ενώνει, όπως και
μια είναι η ελπίδα σας για την οποία σας κάλεσε ο Θεός. Ένας Κύριος υπάρχει, μία πίστη, ένα βάπτισμα. Ένας Θεός και Πατέρας όλων, που κυριαρχεί σ' όλους, ενεργεί μέσα απ' όλους και κατοικεί σε όλους σας." Προς Εφεσίους 4, 3-6

1. Mαζί στο κάλεσμα για ενότητα στην πίστη
Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και την μαρτυρία της Αγίας Γραφής, όπως εκφράστηκε στο οικουμενικό Σύμβολο της Πίστεως Νικαίας - Κωνσταντινουπόλεως το 381, πιστεύουμε στον Τριαδικό Θεό: τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Επειδή ομολογούμε έτσι "την μία, αγία, καθολική και αποστολική εκκλησία", το κυρίαρχο οικουμενικό έργο μας είναι να κάνουμε όσο γίνεται πιο ορατή την ενότητα αυτή, που είναι δώρο Θεού.
Η ορατή ενότητα εμποδίζεται ακόμη από ουσιαστικές διαφορές στην πίστη. Υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις ειδικά για την εκκλησία και την ενότητά της από τα μυστήρια και τις διακονίες. Δεν πρέπει να συμβιβαστούμε με αυτό. Ο Ιησούς μας αποκάλυψε πάνω στον Σταυρό την αγάπη του και το μυστικό της συμφιλίωσης. Ως ακόλουθοί Του θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για ξεπεράσουμε τα προβλήματα και τα εμπόδια που χωρίζουν τις εκκλησίες.

Δεσμευόμαστε,
- να ακολουθήσουμε την προτροπή της Επιστολής προς Εφεσίους και θα πασχίσουμε επίμονα να αναζητήσουμε μια κοινή κατανόηση του μηνύματος της δια του Χριστού σωτηρίας, μέσα στο Ευαγγέλιο.
- να εργαστούμε με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος για την ορατή ενότητα της εκκλησίας του Ιησού Χριστού, που εκφράζεται με την αμοιβαία αναγνώριση του βαπτίσματος και την κοινή Θεία Ευχαριστία, όπως και με την κοινή μαρτυρία και υπηρεσία.

κεφάλαιο ΙΙ.
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΑΤΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

" Έτσι θα σας ξεχωρίζουν όλοι πως είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη ο ένας για τον άλλο". Κατά Ιωάννην 13, 35

2. Κηρύττοντας μαζί το Ευαγγέλιο

3. Προχωρώντας ο ένας προς τον άλλον

4. Δρώντας μαζί

5. Προσευχόμενοι μαζί (συμπροσευχόμενοι)

Η Οικουμένη μένει ζωντανή όταν ακούμε μαζί τον Λόγο του Θεού και όταν αφήνουμε να ενεργεί μέσα μας και δια μέσω ημών το Άγιο Πνεύμα. Με την δύναμη αυτής της ληφθείσας χάρης, υπάρχουν σήμερα ποικίλες προσπάθειες μέσω κοινών προσευχών και λειτουργιών που εμβαθύνουν την πνευματική κοινωνία μεταξύ των εκκλησιών και προσεύχονται για την ορατή ενότητα της Εκκλησίας του Χριστού. Ένα ιδιαίτερα οδυνηρό σημείο της διαίρεσης μεταξύ πολλών χριστιανικών εκκλησιών, είναι η έλλειψη κοινής Θείας Κοινωνίας.
Σε μερικές εκκλησίες υπάρχουν επιφυλάξεις απέναντι στις κοινές οικουμενιστικές προσευχές.
Όμως πολλές οικουμενιστικές λειτουργίες, κοινά τραγούδια και προσευχές, όπως το Πάτερ ημών, επισφραγίζουν την χριστιανικη μας πνευματικότητα.

Δεσμευόμαστε,
- να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλο και για την χριστιανική ενότητα
- να γνωρίσουμε και να εκτιμήσουμε τις Θείες Λειτουργίες, καθώς και τις υπόλοιπες μορφές πνευματικής ζωής των άλλων εκκλησιών.
- να βαδίσουμε προς τον σκοπό της κοινής Θείας Ευχαριστίας.

6. Συνεχίζοντας τους διαλόγους

κεφάλαιο ΙΙΙ. Η ΚΟΙΝΗ ΜΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

"Μακάριοι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού". Κατά Ματθαίον 5, 9

7. Συν-διαμορφώνοντας την Ευρώπη

8. Συμφιλιώνοντας λαούς και πολιτισμούς

9. Προστατεύοντας την δημιουργία

10. Ενισχύοντας - εμβαθύνοντας την σχέση μας με τον Ιουδαισμό

11. Καλλιεργώντας σχέσεις με το Ισλάμ

12. Συναντώντας άλλες θρησκείες και άλλες κοσμοθεωρίες


Όπως προανέφερα, ο Οικουμενικός Χάρτης υπογράφτηκε στις 22 Απριλίου 2001, την πρώτη Κυριακή μετά τον κοινό εορτασμό του Πάσχα.Υπογράφτηκε πάνω στην "αγία τράπεζα" του λουθηρανικού ναου Thomaskirche.Ήταν η μέρα που έκλαψαν πικρά οι Άγγελοι στον ουρανό, βλέποντας όχι την πτώση ενός ανθρώπου, αλλά την πτώση της ηγεσίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας, γιατί δεν στάθηκε καλώς.Και προκύπτουν τουλάχιστον τα εξής εύλογα ερωτήματα και απορίες:- Πως ειναι δυνατόν να συντάχθηκε και να υπογράφτηκε ένας νέος χριστιανικός κώδικας συμπεριφοράς, όπως τον αποκαλούν οι εμπνευστές του, ερήμην του ορθόδοξου λαού;- Ποιοι ειναι οι συντάκτες αυτού του δαιμονικού θρησκευτικο-πολιτικού μανιφέστου που έχουν απευθείας σύνδεση με το Άγιο Πνεύμα, το οποίο και τους καθοδηγεί;Ένας εκ των τεσσάρων συντακτών του είναι ο κ. Γρηγόριος Λαρεντζάκης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Graz της Αυστρίας και διδάκτορας της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης.Στις 20 Φεβρουαρίου 2013 του απονεμήθηκε από τον καθολικό επίσκοπο Egon Kapellari, εκ μέρους του πάπα, το παπικό γρηγοριανό παράσημο ως ένδειξη εκτίμησης και αναγνώρισης των μεγάλων και πρωτοποριακών υπηρεσιών του προς την Οικουμένη.Τιμήθηκε δεόντως και από τον οικουμενικό πατριάρχη εκτός των άλλων και με το αξίωμα "μέγας άρχων πρωτονοτάριος".- Πόσοι Έλληνες ορθόδοξοι χριστιανοί γνωρίζουν για την ύπαρξη του προδοτικού αυτού κειμένου; Και αν γνωρίζουν την ύπαρξή του κάποιοι, ΠΟΣΟΙ έχουν στα χέρια τους την ΑΚΡΙΒΗ μετάφραση του κειμένου;- Πως γίνεται ένα κείμενο να μην είναι δεσμευτικό, να μην είναι δόγμα, αλλά κάθε παράγραφός του να κλείνει με την λέξη "δεσμευόμαστε";;;- Και αφού δεν είναι ούτε δόγμα, ούτε δεσμευτικό, γιατί το υπογράφουν αυτοπροσώπως μητροπολίτες ανά την Ευρώπη, χρόνια αργότερα, όπως θα δούμε παρακάτω;- Πως γίνεται ένα κείμενο να μην είναι δεσμευτικό, να μην είναι δόγμα, αλλά 13 χρόνια να έχει σχεδόν πλήρη εφαρμογή στην Ελλάδα (μένει μόνο να εφαρμοστεί το σημείο του κοινού ποτηρίου) αλλά και σε όλη την Ευρώπη; Άρα ΕΙΝΑΙ δόγμα.- Πως γίνεται να συντάσσεται και να υπογράφεται πανευρωπαϊκώς ένα ΝΕΟ χριστιανικό δόγμα, βασιζόμενο σε 7 στίχους της Καινής Διαθήκης (που ακόμη και αυτούς τους παρερμηνεύει), έχοντας απορρίψει το συνολικό περιεχόμενό της, αλλά και χωρίς καμία αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη;- Εφόσον αποδέχονται το Σύμβολο της Πίστεως γιατί αναφέρουν μόνο μια φράση του; Τολμούν τα γεννήματα του σατανά να ομολογήσουν "Και εις το Πνεύμα το άγιον, το κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών";- Γιατί αποσιωπήθηκε το νέο αυτό δόγμα στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα η εκκλησία της Ελλάδος έχει κάνει, σε συνεργασία με τις θεολογικές σχολές, τα αδύνατα δυνατά για συμμορφωθεί με αυτό;- Είναι τυχαίο το γεγονός ότι ένα μήνα μετά την υπογραφή του νέου δόγματος, είχαμε την επίσκεψη του πάπα στην Αθήνα, στις 4 Μαίου 2001;- Είναι τυχαίο το γεγονός ότι στην πρόσφατη συμπροσευχή του πατριάρχη με τον πάπα, στον Πανάγιο Τάφο, τον περασμένο Μάιο, ακούσαμε και διαβάσαμε στην κοινή διακήρυξη που υπέγραψαν, αναμασσημένα ακριβώς αυτά που διακηρύττει ο οικουμενικός Χάρτης;Με την ευκαιρία αυτή θέλω να προσθέσω πως σύμφωνα με ανακοίνωση του Βατικανού, θα υπογραφεί νέα διακήρυξη κατά την επικείμενη επίσκεψη του πάπα στο Φανάρι στις 30 Νοεμβρίου.- ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΣΗ της εκκλησίας της Ελλάδος απέναντι στον χάρτη της ντροπής, του αίσχους και του εξευτελισμού της Πίστεώς μας;Πως επέτρεψε την υπογραφή του κειμένου, ως μέλος του Συμβούλιου Ευρωπαικών Εκκλησιών και μάλιστα με πρόεδρο του Συμβουλίου ορθόδοξο μητροπολίτη;Ιδού τι μας λεει η ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ στην επίσημη ιστοσελίδα της εκκλησίας της Ελλάδος. Απολαύστε...της Γενικής Συνελεύσεως
του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (ΚΕΚ)
και του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Επισκοπικών Συνόδων
της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας (CCEE)
για την Charta Oecumenica
(Βουδαπέστη/Leanyfalu, 27-30 Νοεμβρίου 2003)

Η Ανακοίνωση του εκπροσώπου της Εκκλησίας της Ελλάδος καθηγητού Γεωργίου Μαρτζέλου, Εκπροσώπου της Εκκλησίας της Ελλάδος :

"Όπως είναι γνωστό, η Charta Οecumenica υπό την παρούσα μορφή της δεν έγινε πλήρως και επισήμως αποδεκτή από ολόκληρη την Ορθόδοξη Εκκλησία. Απ’ όσο γνωρίζω, ακόμη και το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν αποδέχθηκε πλήρως το εν λόγω κείμενο, παρά το γεγονός ότι το υπέγραψε ο εκπρόσωπός του στο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών Σεβασμιώτατος τότε Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ιερεμίας. Κι’ αυτό γιατί δεν το υπέγραψε με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά ως Πρόεδρος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει γνωστό ότι παρόμοιο θεολογικό και εκκλησιολογικό έλλειμμα σε μεγαλύτερο βαθμό παρουσίαζε και το αρχικό σχέδιο του κειμένου, πράγμα που επισημάνθηκε ήδη ευθύς εξ αρχής από τους εκπροσώπους της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μάλιστα κατά τη συνάντηση εκπροσώπων όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών στην Κρήτη (7-19 Ιουλίου 2000), έγινε πρόταση να συνταχθεί νέο κείμενο που να είναι κατά πάντα σύμφωνο με την Ορθόδοξη Θεολογία. Τελικά ύστερα από συζητήσεις που έγιναν, επικράτησε η άποψη ότι θα έπρεπε τουλάχιστον να αφαιρεθούν τα σημεία εκείνα που κρίνονται απαράδεκτα εξ επόψεως Ορθοδόξου και σκανδαλίζουν ως εκ τούτου τους πιστούς, και να γίνουν οι απολύτως αναγκαίες προσθήκες, ώστε το κείμενο να γίνει τουλάχιστον Ορθοδόξως ανεκτό. Προς το σκοπό μάλιστα αυτό ορίστηκε ειδική επιτροπή, η οποία και ανέλαβε να επιφέρει τις κατάλληλες διορθώσεις στο κείμενο.

Το κείμενο που προέκυψε ύστερα από τις διορθώσεις που έγιναν έτυχε περαιτέρω μελέτης από τη Συνοδική Επιτροπή Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος και στάλθηκε στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο, η οποία ενέκρινε τις επενεχθείσες διορθώσεις, σκοπεύοντας να αποστείλει το διορθωμένο κείμενο στη Γενεύη, προκειμένου οι διορθώσεις του που εκφράζουν γενικότερα την Ορθόδοξη Εκκλησία να συνεκτιμηθούν με τις τυχόν παρατηρήσεις και άλλων Εκκλησιών. Έτσι θα προέκυπτε ένα νέο σχέδιο, το οποίο θα αποστέλλονταν στις Εκκλησίες για την τελική του έγκριση. Αντί όμως να ακολουθηθεί η διαδικασία αυτή, η Εκκλησία της Ελλάδος πληροφορήθηκε ότι το τελικό κείμενο θα συνέτασσε μια μικρή ομάδα και θα υπογραφόταν όχι από τους εκπροσώπους των Εκκλησιών, αλλά μόνο από τους δύο Προέδρους του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών και του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Επισκοπικών Συνόδων, πράγμα που τελικά έγινε.

Εδώ πρέπει να υπογραμμίσω ότι μέχρι της υπογραφής του, υπήρχε στην Εκκλησία της Ελλάδος, πλήρης άγνοια σχετικά με το περιεχόμενό του, δεδομένου ότι η συντακτική ομάδα του κειμένου είχε απαγορεύσει την κυκλοφορία του! Το τελικό υπογεγραμμένο κείμενο παρέλαβε επίσημα η Εκκλησία της Ελλάδος τον προπερασμένο Νοέμβριο (2001) μαζί με σχετικό έγγραφο του Γενικού Γραμματέως του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, όπου σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα και στον Πρόλογο του εν λόγω κειμένου υπογραμμίζεται η άποψη ότι η αποδοχή ή μη του εν λόγω κειμένου εξαρτάται αποκλειστικά από τη θέληση της κάθε μιας Εκκλησίας-Μέλους και παρακαλεί να αποσταλούν στο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών α) ελληνική μετάφραση του κειμένου και β) πληροφορίες για τυχόν πρωτοβουλίες και εξελίξεις σχετικά με το θέμα της Charta Οecumenica στη χώρα μας.

Η Εκκλησία της Ελλάδος, μέχρι να αποφασισθεί η διαδικασία υποδοχής του κειμένου από την Ορθόδοξη Εκκλησία στο σύνολό της, απέφυγε για λόγους θεολογικούς και ποιμαντικούς να ανταποκριθεί μεμονωμένα στα ανωτέρω δύο αιτήματα, αφήνοντας ωστόσο ελεύθερη την εκδήλωση πρωτοβουλίας σχετικά με το ζήτημα αυτό στις Θεολογικές Σχολές Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Έτσι μόνο στα πλαίσια των ακαδημαϊκών θεολογικών ενδιαφερόντων και πρωτοβουλιών υπήρξε μετάφραση της Charta Οecumenica στα ελληνικά που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Καθ’ οδόν, τεύχ. 17 (2001), προς ενημέρωση των φοιτητών των Θεολογικών Σχολών αλλά και όσων θεολόγων ή εκκλησιαστικών παραγόντων ενδιαφέρονται για το κείμενο αυτό, καθώς και για τα οικουμενικά ζητήματα γενικότερα."


Είναι στιγμές που το μυαλό και η ψυχή, σιωπούν μπροστά στο αχαλίνωτο, απύθμενο μέγεθος της φαρισαϊκής υποκρισίας.Μόλις διαβάσατε την "πραξικοπηματική" επιβολή του χάρτη της προδοσίας.Νίπτει τας χείρας η εκκλησία της Ελλάδος διότι.... έλαβε το κείμενο κατόπιν υπογραφής του νέου χριστιανικού δόγματος... (είναι η μοναδική που ισχυρίζεται κάτι τέτοιο, γιατί απλούστατα το κείμενο ήταν γνωστό πριν την υπογραφή).Δηλαδή περιμένουν να πιστέψουμε ότι η εκκλησία είχε πλήρη άγνοια από τον Απρίλιο μέχρι τον Νοέμβριο, την στιγμή που βούιξε όλος ο πλανήτης από το γεγονός αυτό και για το οποίο μίλησαν όλα τα ευρωπαϊκά μέσα, έχοντας φυσικά το κείμενο στα χέρια τους από την πρώτη στιγμή, αλλά και πολύ νωρίτερα.Δηλαδή ένα μήνα μετά, υποδέχεσαι τον πάπα στην Αθήνα και δηλώνεις άγνοια; Δεν ήξερες, δεν ρώταγες τον πάπα να σου τα πει; Μα η επίσκεψη του πάπα ήταν ακριβώς η επισφράγιση της υπογραφής και δεν έπρεπε να συνδυαστούν τα 2 γεγονότα από το ποίμνιο.Ετσι και οι δεσμεύσεις εφαρμόστηκαν και το ποίμνιο έμεινε ναρκωμένο και παραπλανημένο και η καταραμένη Χάρτα έμεινε στην αφάνεια.Φοβήθηκαν την αντίδραση του λαού, που πριν 13 χρόνια θα ήταν και εντονότερη, πράγμα που αποδεικνύει πως οίδασι πολύ καλά τι ποιούσι !Είναι ηλίου φαεινότερο πως ο τότε αρχιεπίσκοπος παρέσυρε τον ορθόδοξο ελληνικό λαό στο άρμα του αντιχρίστου, με τον πιο ύπουλο και υπόγειο τρόπο, τιμώντας έτσι επάξια μόνο το δεύτερο συνθετικό του ονόματός του.Ποιον κοροϊδεύουν; Εμάς ! Γιατί έχουν μόνο φόβο λαού και όχι φόβο Θεού.Και έστω... έστω λέω... έλαβε γνώση του κειμένου 8 μήνες αργότερα.. (έλεος !!!) ποια ήταν η αντίδρασή της σε αυτό το δαιμονικό ανοσιούργημα, που στην ουσία αποτελεί ολοκληρωτική άρνηση της ορθοδόξου πίστεως, που μόνο ως κωλοσφούγγι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, κρινόμενο εξ επόψεως Ορθοδόξου;Ξανανίπτει τας χείρας και την πασάρει στις θεολογικές σχολές, ως "ακαδημαϊκό" θέμα και την συνέχεια την γνωρίζουμε από την σημερινή κατάσταση των σχολών αυτών.Υπάρχει καμιά απορία σχετικά με τις ισλαμικές σπουδές και την μεταπατερική θεολογία; Νομίζω πως μετά από αυτό λύθηκαν όλες οι απορίες...Οι ισλαμικές σπουδές αφορούν την εφαρμ

Ε... και η μεταπατερική - οικουμενιστική θεολογία της αγαπολογίας, όπως σωστά καταλάβατε, αφορά την εφαρμογή του συνόλου του οικουμενικού χάρτη, ειδικά των 2 πρώτων κεφαλαίων.Την δήλωση "ακόμη και το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν αποδέχθηκε πλήρως το εν λόγω κείμενο" την αφήνω ασχολίαστη, γιατί εδώ γελάνε και οι πέτρες... Είναι τόσο μη αποδεκτό από το Οικουμενικό Πατριαρχείο το κείμενο, ώστε έτρεξαν οι μητροπόλεις Γερμανίας, Αυστρίας, Ελβετίας, να το υπογράψουν αυτοπροσώπως, όπως θα δούμε παρακάτω.

Είναι και το άλλο... το κορυφαίο.... ο μητροπολίτης Ιερεμίας δεν το υπέγραψε με την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά ως Πρόεδρος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών !!!!!!!!

Και ας μου απαντήσει κάποιος... Υπάρχει ιδιότητα που να ακυρώνει την αποστολική διαδοχή;;;!!!

Και αφού είναι έτσι, γιατί υπέγραψε τον Οικουμενικό Χάρτη αυτοπροσώπως μόλις έγινε μητροπολίτης Ελβετίας;;;- Στις 30 Μαίου 2003, στην 1η Οικουμενική Εκκλησιαστική Μέρα, που διοργανώθηκε στο Βερολίνο, υπέγραψε την Charta Oecumenica ο μητροπολίτης Γερμανίας Αυγουστίνος.
 
Η υπογραφή του μητροπολίτη Γερμανίας Αυγουστίνου
Μητροπολίτης Γερμανίας Αυγουστίνος
Οικουμενική εκκλησιαστική μέρα, Βερολίνο 2003

- Στις 23 Ιανουαρίου 2005 υπογράφει την Charta Oecumenica ο μητροπολίτης Ελβετίας Ιερεμίας (!!!!!!!!!!!!!!!!)Ο Ιερεμίας είναι ο πρώτος που υπέγραψε την Charta Oecumenica, το 2001, ως πρόεδρος του Συμβουλίου Ευρωπαικών Εκκλησιών. Τότε ήταν μητροπολίτης Γαλλίας.- Στις 13 Μαίου 2007, μετά από την οικουμενιστική εορταστική λειτουργία στον ναό Marktkirche, στο Αννόβερο, υπέγραψαν την Charta Oecumenica, εκπρόσωποι 23 ομολογιών.

Αντιπρόσωπος της ορθόδοξης μητρόπολης, ο οποίος και υπέγραψε, ήταν ο αρχιμανδρίτης Γεράσιμος Φραγκουλάκης.
 
1796413_1566284986920416_19146926030743268Αποδοχή και υπογραφή της χάρτας, μετά από οικουμενιστική λειτουργία, από τον εκπρόσωπο της ελληνορθοδοξης ενορίας στο Αννόβερο, Γεράσιμο Φραγκουλάκη.06_n.jpg
 
 
Αποδοχή και υπογραφή της χάρτας, μετά από οικουμενιστική λειτουργία, από τον εκπρόσωπο της ελληνορθόδοξης ενορίας στο Αννόβερο, Γεράσιμο Φραγκουλάκη.

- Στις 19 Ιανουαρίου 2008 μετά από οικουμενιστική λειτουργία, στο St.Gallen, υπέγραψαν την Charta Oecumenica, εκπρόσωποι 10 ομολογιών.

Εκπρόσωπος της ορθόδοξης ενορίας, ο Ιγνάτιος Παπαδέλλης, κληρικός- Η Charta Oecumenica έχει υπογραφτεί από την ÖRKÖ, η οποία είναι μια είναι ένας οργανισμός που συγκεντρώνει τις χριστιανικές εκκλησίες για να συζητήσουν θέματα που τις αφορούν.

Έχει 16 μέλη εκκλησίες. Ανάμεσά τους είναι και η μητρόπολη της Αυστρίας. Και οι 16 εκκλησίες - μέλη ενέκριναν και υπέγραψαν το κείμενο. Σύμφωνα με την Erika Tuppy, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ÖRKÖ, ήδη από την δεκαετία του 90, οι εκκλησίες της Αυστρίας, συμπεριλαμβανομένης και της μητρόπολης της Αυστρίας, αναγνωρίζουν και αποδέχονται μεταξύ τους το Βάπτισμα!!! Αυτή η λίστα των υπογραφών του αίσχους σίγουρα δεν τελειώνει εδώ. Απλά είναι τα όσα στοιχεία μπόρεσα να συγκεντρώσω μέχρι στιγμής.Στις φωτογραφίες θα δείτε και την βλάσφημη, ανίερη εικόνα που σχεδίασαν οι οικουμενιστές και απεικονίζει το Θεοκατάρατο κοινό ποτήριο που επιθυμούν με δαιμονική μανία.


Το πολυπόθητο Θεοκατάρατο κοινό ποτήριο κυκλοφορεί ήδη ως εικόναΔιαδώστε το με κάθε τρόπο και μέσο: Η εκκλησία της Ελλάδος πιασμένη χέρι χέρι με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, υιοθέτησε και υπέγραψε (πραξικοπηματικά ή μη) ένα νέο δόγμα στις 22 Μαίου 2001, το οποίο 13 χρόνια μετά έχει σχεδόν πλήρως εφαρμοστεί στην Ελλάδα."Ουαί υμίν, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, ότι κλείετε την βασιλείαν των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων υμείς γαρ ουκ εισέρχεσθε, ουδέ τους εισερχομένους αφίετε εισελθείν""... υμείς έξωθεν μεν φαίνεσθε τοις ανθρώποις δίκαιοι, έσωθεν δε μεστοί εστε υποκρίσεως και ανομίας"Εύχομαι και προσεύχομαι, ο Αρχιστράτηγος του Θεού Μιχαήλ, να σκεπάζει, να περιφρουρεί και να δίνει δύναμη σε όλους τους ιερείς και αρχιερείς που με γενναιότητα, ανδρεία και πνεύμα αυτοθυσίας μάχονται πρόσωπο με πρόσωπο με το πνεύμα του αντιχρίστου, του θηρίου της Αποκαλύψεως.Τέλος, μόνο ένας ιδανικός επίλογος υπάρχει για όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω :

"Θαυμάζω ὅτι οὕτω ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον, ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο, εἰ μή τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ' ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω."

"Θαυμάζω γιατί έτσι γρήγορα μετατοπίζεστε από εκείνον που σας κάλεσε με τη χάρη του Χριστού σε άλλο ευαγγέλιο, που δεν είναι άλλο παρά μόνο είναι μερικοί που σας ταράζουν και θέλουν να διαστρέψουν το ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά και αν εμείς ή άγγελος από τον ουρανό σας ευαγγελίζει άλλο εκτός από αυτό που σας ευαγγελίσαμε, ας είναι ανάθεμα. Όπως το έχουμε προείπει και τώρα πάλι το λέω: αν κάποιος σας ευαγγελίζει άλλο εκτός από αυτό που παραλάβατε, ας είναι ανάθεμα." Προς Γαλάτας 1, 6-9

Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου Θεού.

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΤΗΝ ΠΙΟ ΙΕΡΗ ΜΑΣ ΑΞΙΑ!