Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Θεολογική και εκκλησιολογική ...αφασία! Οἱ ἄνθρωποι δὲν"παίζονται"!!!

 


  Παρατηρεῖστε τὶς φωτογραφίες ἀπὸ τὸ πολυαρχιερατικὸ συλλείτουργο στὸν ἅγιο Ἀνδρέα Πατρῶν· παρέα οἱ Μητροπολίτες Μεσσηνίας, Ναυπάκτου, Αἰγιαλείας  καὶ Σερρῶν! 


Ὁ δεύτερος στὴ σειρά, ὁ μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος, κατέδειξε πρὸ ἡμερῶν (ἀλλὰ πρὸ μηνῶν)  ὅτι οἱἀποφάσεις τῆς Κολυμπαρίου Συνόδου (καὶ φυσικὰ καὶ ὁ μητροπολίτης Σερρῶν Θεολόγος ποὺ ὡς εἰσηγητὴς στὴν Ἱεραρχία τὶς ἀποδέχτηκε) δὲν συνάδουν μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση, εἶναι δηλαδὴ αἱρετικές. Ἐπίσης, μὲ πολλὰ ἄλλα κείμενά του ὁ Ναυπάκτου ἔχει καταδικάσει τὶς περὶ "διηρημένης" Ἐκκλησίας κακοδοξίες τοῦ ΠατριάρχουΒαρθολομαίου καὶ τοῦ ἐν Ἑλλάδι ἐκφραστῆ του καὶ διεκπεραιωτῆ τῆς κακοδοξίας του περὶ "διηρημένης" Ἐκκλησίας, τοῦ μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου. Καὶ ὅπως μᾶς πληροφοροῦν μὲ χθεσινὸ κείμενό τους οἱ Ἁγιορεῖτες Πατέρες «ὁ Πατριάρχης δὲν πιστεύει εἰς τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως, δηλαδὴ εἰς «Μίαν Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν», ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπὸ λόγους του σὰν κι αὐτὸν ποὺ ἐκφώνησε τὸ Μάϊο τοῦ 2014 στὴ συνάντησή του μὲ τὸν Πάπα στὰ Ἱεροσόλυμα· ἐκεῖ εἶπε: «Ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία… λόγῳ τῆς ὑπερισχύσεως τῆς ἀνθρωπίνης ἀδυναμίας καὶ τοῦ πεπερασμένου θελήματος τοῦ ἀνθρωπίνου νοὸς διεσπάσθη ἐν χρόνῳ …αἱ κατὰ τόπους Ἐκκλησίαι ὡδηγήθησαν εἰς διάσπασιν τῆς ἑνότητος τῆς πίστεως…» (ἐδῶ).
   Αὐτὰ ὁ Ναυπάκτου. Ἀλλὰ καὶ ὁ Καλαβρύτων Ἀμβρόσιοςστὶς ἀρχὲς Ὀκτωβρίου (ἔστω ὑποκριτικά, γιατὶ ἄλλα κακόδοξα καὶ ἀδιαπραγμάτευτα πιστεύω ἔχει διακηρύξει πρὸ ἐτῶν), καταδίκασε τὴν περὶ διηρημένης Ἐκκλησίας κακοδοξία· εἶπε ὅτι «η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία είναι και παραμένει Μία, Ενιαία και Αδιαίρετος!»· ὅτι στὰ θέματα τῆς Πίστεως «τὰ πράγματα εἶναι φρικτά»· ὅτι «ηαλήθεια πληγώθηκε, η πλάνη επικράτησε» καὶ «τὸ Σύμβολοτῆς Πίστεως ἀλλοιώθηκε» καὶ ἀνατράπηκε! (ἐδῶ).
   Κι ὅμως καὶ οἱ δύο τους, Ναυπάκτου καὶ Καλαβρύτων -ποὺ ἐνδιαφέρονται τάχα γιὰ τὴν καθαρότητα τῆς Πίστεως- σήμερασυλλειτουργοῦν μὲ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἀνατρέψει τὴν ἀλήθειακαὶ τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, τὴν ἑνότητα τῆς Πίστεως καὶ κηρύττουν αἱρετικὲς θέσεις περὶ διηρημένης Ἐκκλησίες! Μὲ τὸν Μεσσηνίας καὶ Σερρῶν (καὶ ὅσους ὁμοίους τους) ποὺ ἀποδέχονται τὶς κακόδοξες ἀποφάσεις τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης!
   Ἀλήθεια πῶς μποροῦν νὰ συνυπάρχουν μὲ διαφορετικὴ πίστη ὁ καθένας καὶ νὰ κοροϊδεύουν ἐμᾶς καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα,  δηλώνοντάς μας ὅτι ἔχουν «ἑνότητα πίστεως» καὶ μὲ βάση αὐτὴ τὴν ἑνότητα αἰτοῦνται συλλειτουργοῦντες τὴν «κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» λέγοντες: «Τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τὴν κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος αἰτησάμενοι, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα»;
Ἀλήθεια!  Πῶς;
https://paterikiparadosi.blogspot.gr/2016/11/blog-post_568.html#more

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

Στα κρυφά ετοιμάζουν κοινό εορτασμό του Πάσχα;


Του Μάνου Χατζηγιάννη
Πριν από ακριβώς ένα χρόνο το ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, αποκάλυψε τις ασκήσεις επί χάρτου για κοινό εορτασμό του Πάσχα. Γράφαμε τότε: «Ετοιμάζουν τον απόλυτο αιφνιδιασμό για τον εορτασμό του Πάσχα; Είναι δυνατόν να έχουν συμφωνήσει Ορθόδοξοι, Ρ/καθολικοί και Κόπτες για κοινό εορτασμό και να φέρουν την Χριστιανοσύνη προ τετελεσμένου;».. Σήμερα ένα χρόνο μετά οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών αποδεικνύουν πως το θέμα κάθε άλλο παρά έχει μπει στα συρτάρια….! 
Και τα νεώτερα μάλιστα τα μαθαίνουμε πάντα από κοπτικές πηγές!
Πριν από ένα χρόνο πληθώρα ερωτημάτων, προέκυψαν από μια περίεργη ανάρτηση σε κόπτικη ιστοσελίδα σύμφωνα με την οποία ούτε λίγο ούτε πολύ και οι τρεις προαναφερθείσες πλευρές είναι έτοιμες να προχωρήσουν στην οδό του κοινού εορτασμού άμεσα!    Πριν από λίγες μέρες με αφορμή την επίσκεψη του Αρμένιου Πατριάρχη Aram I στο Βατικανό είχαμε συγκεκριμένη αναφορά στο θέμα! Ο μονοφυσίτης προκαθήμενος, μιλώντας για τη…. σημασία της ενότητας της Εκκλησίας, τόνισε ότι η θέσπιση κοινής ημερομηνία για το Πάσχα θα είναι μια ορατή έκφραση της χριστιανικής ενότητας.   Ο Πάπας Φραγκίσκος απαντώντας υπενθύμισε πως κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η Ρ/Καθολική Εκκλησία έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το θέμα και χαιρετίζει όλες τις προσπάθειες που στοχεύουν στον καθορισμό μιας κοινής ημερομηνίας, η οποία θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή από όλες τις εκκλησίες.
Υπενθυμίζεται πως το καλοκαίρι του 2015 πολύς λόγος έγινε για την πρόταση του Πάπα Φραγκίσκου για κοινό εορτασμό του Πάσχα Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών. Μια πρόταση που από ότι φαίνεται εξετάζει σοβαρά και το Φανάρι όπως ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε αποκαλύψει λέγοντας χαρακτηριστικά «Το εξετάζουμε, αλλά κάποιες εθνικές εκκλησίες αντιδρούν» σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα LA STAMPA.Συγκεκριμένα όπως είχε αποκαλύψει στις 20 Ιουνίου 2015 το ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ενώ οι υπόλοιποι ασχολούνταν με την παπική εγκύκλιο για το περιβάλλον, ο κ. Βαρθολομαίος είχε πει:«»Η Ορθόδοξη Εκκλησία συζητά το ενδεχόμενο για μια ενιαία ημερομηνία για τον εορτασμό του Πάσχα, την εορτή των εορτών, περισσότερο από μισό αιώνα. Στην πραγματικότητα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το μεγάλο ιερό Συμβουλίο που έχει προγραμματιστεί για το επόμενο έτος στην Κωνσταντινούπολη, την Πανορθόδοξη, έχουν εξεταστεί διάφορες επιλογές σε επιστημονικό και λειτουργικό επίπεδο, για αυτό το ενδεχόμενο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα μετά τη διάλυση του Σιδηρού Παραπετάσματος, σημαντικά στοιχεία μέσα σε μερικές εθνικές εκκλησίες έχουν δυστυχώς αντισταθεί σε αυτήν την ιδέα της αλλαγής. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μια συμφωνία σχετικά με μια κοινή καθορισμένη ημερομηνία για τον εορτασμό του Πάσχα θα είναι ένα πλεονέκτημα ιδιαίτερα για τους Χριστιανούς που ζουν στην Αμερική, στη Δυτική Ευρώπη και την Ωκεανία. Αλλά ανεξάρτητα από το αν εσείς προσωπικά συμφωνείτε ή όχι, μια τέτοια πρόταση θα πρέπει να αποφασιστεί από όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες για να μην τεθεί σε κίνδυνο η ενότητα του ορθόδοξου κόσμου.» Ο κοινός εορτασμός του Πάσχα δεν είναι κάτι τόσο απλό και από ό,τι φαίνεται ενστάσεις δεν υπάρχουν μόνο από κάποιες εθνικές εκκλησίες όπως δηλώνει ο κ. Βαρθολομαίος. Ιεράρχες κοντά στο Πατριαρχείο έχουν εκφράσει προβληματισμό. Ο Μητροπολίτης Ιταλίας Γεννάδιος δήλωσε τότε: «Άραγε, η κοινή ημερομηνία διά το Άγιον Πάσχα θα είναι ενότης της Χριστιανοσύνης ή μία νέα ρήξις και διαίρεσις του Ορθοδόξου κόσμου, με ανυπακοήν, αγνωμοσύνην και ανταρσίαν, λαμβάνοντες υπ’ όψιν τα σημερινά δεδομένα;». Ο Επίσκοπος Χριστουπόλεως Μακάριος επίσης σε συνέντευξή του πριν από ένα χρόνο στο ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ δήλωνε «Οι Καθολικοί θα πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο καθορισμού του Πάσχα»… Η ρωσική αντίδραση για την πρόταση περι κοινού εορτασμού ήρθε προ μηνών από τα χείλη του Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα. Σε ερώτημα αναφορικά με την πρόταση του ποντίφικα για μια συγκεκριμένη ημερομηνία του εορτασμού του Πάσχα των Ρ/Καθολικών και των Ορθοδόξων ο κ. Ιλαρίωνας αρχικά τοποθετήθηκε θετικά, αλλά διευκρίνισε πως «το νόημά της πρέπει να αποσαφηνιστεί». «Τι σημαίνει «να ορίσουμε μια σταθερή ημερομηνία»; Μήπως αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη ημερομηνία στο ημερολόγιο, στις 25 Μαρτίου ή 25 Απριλίου ή άλλοτε; Ή η ιδέα είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα υπολογισμού της ημερομηνίας του Πάσχα για όλες τις χριστιανικές εκκλησίες;» σχολίασε.  Συνέχισε επικαλούμενος τον υπολογισμό της ημερομηνίας του Πάσχα με βάση τις αρχές που έχουν θεσπιστεί από την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας το 325, η οποία όρισε πως το Πάσχα θα πρέπει να εορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την πρώτη πανσέληνο μετά την εαρινή ισημερία.» Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ακολουθεί επίσης αυτό τον υπολογισμό του Πάσχα, αλλά με κάποιες μικρές διαφορές από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Για παράδειγμα, το επόμενο έτος θα έχουμε διαφορετικές ημερομηνίες του Πάσχα, ενώι το 2017 θα συμπίπτουν» τόνισε και έθεσε τον εξής όρο: «Αν η εκκλησία επιστρέψει στο σύστημα υπολογισμού, που υπήρχε στην πρώτη χιλιετία, θα είμαστε ικανοποιημένοι. Επειδή πιστεύουμε ότι η βάση της Ένωσής μας είναι αυτή η πρώτη χιλιετία».   http://www.vimaorthodoxias.gr/egrapsan-s-emas/sta-krifa-etimazoun-kino-eortasmo-tou-pascha/

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

ΒΡΑΒΕΙΟ από το Οικουμενικό Πατριαρχείο σε έναν ΣΟΥΠΕΡ ΑΝΩΜΑΛΟ! Παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη!!

…»ΑΝΩΤΑΤΟ» βραβείο του Οικουμενικού «πατριάρχου», σε έναν ΦΑΝΑΤΙΚΟ υποστηρικτή των κιναίδων και των ΑΜΒΛΩΣΕΩΝ!!! (Δεν έχει ΟΥΤΕ φόβο Θεού;;;)

«ΟΥΑΙ ΗΜΙΝ, Φ Α Ρ Ι Σ Α Ι Ο Ι ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ»…
New York Gov. Andrew Cuomo makes a point during a meeting on tax cut proposals in the Red Room at the Capitol on Monday, Jan. 6, 2014, in Albany, N.Y. Cuomo has proposed cutting the state’s corporate income tax from 7.1 percent to 6.5 percent and eliminating it altogether for upstate manufacturers. He also has proposed paying more state aid as an incentive to any of New York’s 10,500 local governments that impose hard 2 percent spending caps and cut their costs by consolidating services with other towns, villages, cities and counties. (AP Photo/Mike Groll)
Του π. Mark Hodges (‘LifeSiteNews’) / ΚΟ
Με το Αθηναγόρειο (…) Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, βράβευσε το Τάγμα των «Αρχόντων» του Αποστόλου Ανδρέα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, έναν από τους πιο διαβόητους υποστηρικτές της έκτρωσης, του «γάμου» των ομοφυλόφιλων ​​και των «τρανσέξουαλ τουαλετών» στα σχολεία(!!!) τον κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Andrew Cuomo (‘Αντριου Κουόμο).
3
Η βράβευση έγινε από τον Αρχιεπίσκοπο Βορείου & Νοτίου Αμερικής Δημήτριο, στις 15 Οκτωβρίου στο ‘New York Hilton’, παρουσία του προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη.
Για άλλη μια φορά, οι επικεφαλής της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας αποδεικνύουν, με ένα (ψευδο-) «ανθρωπιστικό» βραβείο, ότι στην επιτακτική προσπάθειά τους να εγκριθούν από τον «Καίσαρα», ΔΕΝ νοιάζονται για τους πιο ευάλωτους στην ανθρωπότητα.
4
Το βραβείο αποτελεί αναγνώριση του Α.Cuomo στην υποστήριξη και την καταλυτική συμβολή του, στην προσπάθεια ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου στο νότιο Μανχάτταν, του μοναδικού τόπου λατρείας που καταστράφηκε από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.
Η ιστοσελίδα των Αρχόντων εξηγεί, ότι υπήρξε «ο άνθρωπος κλειδί» στη διαδικασία εξασφάλισης μιας συμφωνίας με την Λιμενική Αρχή της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ, για την ανοικοδόμηση και την ανάσταση της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου και του Εθνικού Παρεκκλησίου στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου…
5
Η ειρωνεία είναι, ότι ο Cuomo είναι φανερός υποστηρικτής, τόσο των α μ β λ ώ σ ε ω ν όσο και του τρανσεξουαλισμού.
(«ΑΥΤΑ», ΔΕΝ ΤΑ ΗΞΕΡΑΝ ΤΑΧΑ, ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΟΥΝ; ΤΑΧΑ;;;;….)
Ο Cuomo, όπως περιγράφεται από τον Bill Donohue του Καθολικού Συνδέσμου, έχει «σφοδρή επιθυμία για το ‘δικαίωμα’ στην έκτρωση».
Είναι αυτός που υπερασπίστηκε την νομοθεσία που δίνει το «δικαίωμα» σε μια μητέρα, να κάνει έκτρωση μέσω δηλητηρίου (!!!) που εγχέεται μέσα της και μέσα στην καρδιά του μωρού!!!
(ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ …»ΑΝΘΡΩΠΟΙ», ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΣΚΕΦΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΣΗΓΟΥΝΤΑΙ «ΑΥΤΟ»;
Η ΣΤΥΓΝΗ & ΑΣΦΑΛΩΣ Α Π Α Ν Θ Ρ Ω Π Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ, ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΚΟ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΙ ΙΑΤΡΟΙ; ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ, ΕΧΕΙ ΤΑΧΑ ΣΧΕΣΗ;)
Στην πολιτεία του Cuomo, μια γυναίκα μπορεί να διακόψει την κύηση, για οποιοδήποτε λόγο, επειδή ο νομοθέτης της Νέας Υόρκης, επιτρέπει το οτιδήποτε που ερμηνεύεται ότι «σχετίζεται με την ευεξία του ασθενούς» ως δικαιολογία….
6
Αλλά ο Cuomo δεν ήταν ικανοποιημένος με την απεριόριστη έκτρωση. Ο Cuomo θέλησε να δημιουργήσει ένα νέο τρίτο κόμμα στη Νέα Υόρκη, που ονομάστηκε το «Κόμμα για την Ισότητα των Γυναικών», που έχει ρητό σκοπό την προώθηση, την επέκταση και τη χρηματοδότηση του προγράμματος αμβλώσεων εγκυμοσύνης όψιμης ωριμότητας («late term», μετά τις 41 εβδομάδες!).
7
Η «σφοδρή επιθυμία για άμβλωση» του Cuomo συνοψίζεται στις παρατηρήσεις που έκανε σε συνέντευξή του στο WCNY, όπου χαρακτήριζε εκείνους που πιστεύουν στο «δικαίωμα στη ζωή» του αγέννητου και εκείνους που πιστεύουν στον γάμο μεταξύ άνδρα και γυναίκας, ως ….«ακραίους» και ανέφερε ότι τέτοιου είδους πολίτες, «δεν έχουν θέση στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, επειδή δεν είναι έτσι οι Νεοϋορκέζοι»!!!
Για σκεφτείτε. Ένας κυβερνήτης που λέει ότι οι ενάντιοι στις εκτρώσεις, «δεν έχουν θέση» στην πολιτεία του. Όπως μία Ορθόδοξη Χριστιανική ιστοσελίδα, το έθεσε: «Μπορείτε να διανοηθείτε τι θα συνέβαινε, αν ο κυβερνήτης μιας πολιτείας, δήλωνε ότι οι υποστηρικτές των αμβλώσεων δεν έχουν θέση στην πολιτεία του;»
8
Εκτός από υποστηρικτής της μαζικής σφαγής των πλέον αθώων, ο Cuomo είναι και ένας από τους κορυφαίους υπερασπιστές του …σοδομισμού στις ΗΠΑ!!!
Πριν το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ νομιμοποιήσει τον «γάμο» των ομοφυλόφιλων, έπαιξε σημαντικό ρόλο στο πέρασμα του νομοσχεδίου, κάνοντας την πολιτεία του μια από τις πρώτες που έδωσε πλήρη νομική αναγνώριση, στον «γάμο» των ομοφυλόφιλων.
Ο Cuomo περήφανα οδήγησε την «γκέϊ παρέλαση υπερηφάνειας» μετά την υπογραφή του νομοσχεδίου που στρέφεται κατά του γάμου και της οικογένειας!
Σε φόρουμ των New York Times, ο Cuomo χαρακτήρισε όποιον διαφωνεί με την προαγωγή της «φυσιολογικοποίησης» της ομοφυλοφιλίας, «αντι-αμερικάνο».
9
Ο κυβερνήτης της Ν. Υόρκης ποινικοποίησε ακόμα τους …θεραπευτές (!!!) που βοηθούν τους ανηλίκους να ξεπεράσουν αισθήματα ανεπιθύμητης έλξης για άτομα του ιδίου φύλου και χαρακτήρισε τους Χριστιανούς, που θέλουν να βοηθήσουν αυτά τα άτομα, ως «μη ανεκτικούς» και «μισητές»!!!
«Η Θεραπεία της Μετατροπής, είναι μία απεχθής πρακτική, που είναι σε αντίθεση με ό, τι αυτή η πολιτεία αντιπροσωπεύει», είπε ο Cuomo.
10
Πέρυσι, ο Cuomo έγινε ο πρώτος πολιτικός, που επέβαλε τους νόμους που επιτρέπουν τους ‘τρανσέξουαλ’ να χρησιμοποιούν όποιον δημόσιο χώρο (τουαλέτα ή αποδυτήρια) θέλουν παντού, σε δημόσιες υπηρεσίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εγκαταστάσεις αναψυχής κλπ.
Μάλιστα διέταξε (!!!) τους ιδιωτικούς φορείς παροχής ασφάλισης υγείας, να προσφέρουν κάλυψη για ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων(!!!!!!!!!!!) χάριν «αλλαγής φύλου», χαρακτηρίζοντας τις ορμόνες για ‘τρανσέξουαλ’ και τη χειρουργική επέμβαση «ιατρικά αναγκαίες» και κατέστησε παράνομη για τους ασφαλιστές κάθε άρνησή τους!
Όταν η Βόρεια Καρολίνα ακύρωσε ένα διάταγμα της πόλης Charlotte και απαίτησε να υπάρχουν ξεχωριστές τουαλέτες για τα δύο φύλα, ο Cuomo θέσπισε μια ταξιδιωτική απαγόρευση για τους κρατικούς υπαλλήλους στη Βόρεια Καρολίνα.
11
Αυτός λοιπόν είναι ο Κουόμο. Φανατικός υποστηρικτής του θανάτου, εχθρός των θρησκευτικών ελευθεριών, υπέρμαχος του σοδομισμού, εχθρός του γάμου και της οικογένειας και υποστηρικτής του τρανσεξουαλισμού.
Και όπως αναφέρει στο blog του ο Αμερικάνος Ορθόδοξος Χριστιανός, Ιώσηπος Φλάβιος, ο άνθρωπος αυτός «δεν είναι κάποιος που πιστεύει απλά στις αμβλώσεις, αλλά είναι ένας άνθρωπος που πίεσε σκληρά για τις αμβλώσεις εγκυμοσύνης όψιμης ωριμότητας (με δηλητήριο, ακρωτηριασμό, και διαμελισμό των εμβρύων στη μήτρα)».
12
«Παιδί της καθολικής εκκλησίας»;
Και όμως ο διοικητής του Τάγματος των «Αρχόντων», Δρ. Αντώνιος Λυμπεράκης, εξύμνησε τον Cuomo ως «τον πιο άξιο για να λάβει το Αθηναγόρειο Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».
Το βραβείο υποτίθεται δίνεται σε κάποιον, που «έχει παραδειγματικά με συνέπεια, έργο και αφοσίωση ενδιαφερθεί για τα βασικά δικαιώματα και την θρησκευτική ελευθερία για όλους τους ανθρώπους». Αλήθεια;
(ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΦΑΝΕΡΑ ΠΛΕΟΝ! ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΥΤΩΝ… (ΠΟΙΟΣ ΟΜΩΣ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΤΟΥΣ …» ΚΛΕΙΣΕΙ» ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΝ; ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ;
ΑΛΗΘΕΙΑ, ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, ΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ;
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΠΕΙ ΤΙΠΟΤΕ;;;
ΑΠΟΛΥΤΩΣ;;;
ΜΠΟΡΕΙ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΤΟΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ, ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΡΧΙΑΙΡΕΤΙΚΟ ΔΗΘΕΝ «ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ»;;;
ΑΝΑΛΟΓΙΣΘΕΙΤΕ ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟΣΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΣΤΕ ΜΑΣ,,,)
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟ …ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΕΙΝΑΙ! ΞΕΡΟΥΝ ΑΡΙΣΤΑ! ΑΛΛΑ «ΥΠΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ» ΑΛΛΟΙ ΕΝΤΕΛΩΣ «ΑΛΛΟΤΡΙΟΙ», ΣΚΟΤΕΙΝΟΙ & «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ» ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΑΘΑΙΝΕΙ Ο ΑΠΛΟΣ ΚΟΣΜΑΚΗΣ… ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΟΙ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΤΟΝ ΘΕΟ….»ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ»)
ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, Ο ΚΟΥΣΤΟΥΜΑΤΟΣ ...ΚΥΡΙΟΣ, ΕΙΝΑΙ Ο κ.ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ!!! ΤΟΤΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ! ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΟΥ, Ο "ΣΤΕΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΟΣ" ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ...
ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, Ο ΚΟΥΣΤΟΥΜΑΤΟΣ …ΚΥΡΙΟΣ, ΕΙΝΑΙ Ο
κ.ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ!!! ΤΟΤΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ! ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΟΥ,
Ο «ΣΤΕΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΟΣ» ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ…
Το βραβείο υποτίθεται, ότι δίνεται μόνο σε εκείνους, που έχουν «αποδεδειγμένα Ορθόδοξο Χριστιανικό χαρακτήρα, οι οποίοι συμμορφώνονται πιστά στις διδασκαλίες του Χριστού και τα δόγματα, τους κανόνες, τη λατρεία, την πειθαρχία, και τις εγκυκλίους της Εκκλησίας». Αλήθεια;
ΜΕΓΑΣ ΕΙΣΑΙ ΚΥΡΙΕ! ΓΙΑΤΙ ΧΑΜΟΓΕΛΟΥΝ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ, ΤΟΣΟ ΠΛΑΤΙΑ, ΤΟΣΟ "ΠΗΓΑΙΑ" ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΤΩΝ ΗΠΑ, ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΥΤΟΝ; ΓΙΑΤΙ;
ΜΕΓΑΣ ΕΙΣΑΙ ΚΥΡΙΕ! ΓΙΑΤΙ ΧΑΜΟΓΕΛΟΥΝ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ, ΤΟΣΟ ΠΛΑΤΙΑ, ΤΟΣΟ
«ΠΗΓΑΙΑ» ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΤΩΝ ΗΠΑ, ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΥΤΟΝ;
ΓΙΑΤΙ;
Με την απονομή του βραβείου, ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος εξήρε τον Cuomo, διακηρύσσοντας τον «ΑΞΙΟΣ! ΑΞΙΟΣ! ΑΞΙΟΣ!» Αν ο Δημήτριος ήταν πραγματικά πιστός στο Ευαγγέλιο του Χριστού, θα διακήρυττε τον Cuomo «Ανάξιο!» και θα τον καλούσε σε μετάνοια.
052310 Showing in the middle: New York Attorney General Andrew Cuomo with his daughter Cara at the annual Israel Parade on 5th Avenue in Manhattan,NY. He is campaigning for Governor.
052310 Showing in the middle: New York Attorney General Andrew Cuomo with his daughter Cara at the annual Israel Parade on 5th Avenue in Manhattan,NY. He is campaigning for Governor.
ΜΠΑ, ΜΠΑ, ΜΠΑ! Ο κ.ΚΟΥΟΜΟ ΔΙΑΔΗΛΩΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ, ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ...ΞΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ; ΜΙΑ ...ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ;  ΜΑ, ΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΤΟΥ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ; ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΑΧΑ ΑΥΤΟ;  ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΑΣ ΠΟΥΜΕ, ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ, Ή ΥΠΟΥΡΓΟΣ, ΝΑ ΒΓΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΚΡΑΔΑΙΝΟΝΤΑΣ Λ.Χ. ΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ; Ή ΜΗΠΩΣ ΟΤΑΝ ΚΡΑΤΑ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΣΗΜΑΙΑ, ΤΟΤΕ ..."ΔΕΝ ΤΡΕΧΕΙ ΜΙΑ";;;;("ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ")
ΜΠΑ, ΜΠΑ, ΜΠΑ! Ο κ.ΚΟΥΟΜΟ ΔΙΑΔΗΛΩΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ, ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ
ΕΝΑ …ΞΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ; ΜΙΑ …ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ;
ΜΑ, ΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΤΟΥ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ;
ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΑΧΑ ΑΥΤΟ;
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΑΣ ΠΟΥΜΕ, ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ, Ή ΥΠΟΥΡΓΟΣ,
ΝΑ ΒΓΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΚΡΑΔΑΙΝΟΝΤΑΣ Λ.Χ. ΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ;
Ή ΜΗΠΩΣ ΟΤΑΝ ΚΡΑΤΑ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΣΗΜΑΙΑ, ΤΟΤΕ …»ΔΕΝ ΤΡΕΧΕΙ ΜΙΑ»;;;;(«ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ»)
«Δίνοντας ένα βραβείο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον Cuomo, είναι σαν να δίνουμε ένα βραβείο υπεύθυνης μητρότητας στην …Madonna», λέει ο πατέρας Johannes Jacobse του Αμερικανικού Ορθόδοξου Ινστιτούτου, χαριτολογώντας.
«Ο Cuomo είναι ένας από τους πιο επιθετικούς υπερασπιστές των αμβλώσεων στον χώρο της πολιτικής σήμερα. Η υπεράσπιση της βιομηχανίας των αμβλώσεων από την πλευρά του είναι αμείλικτη».
17
«Είναι δουλοπρεπείς, ή απλά θαμπωμένοι από ισχυρούς πολιτικούς; Είναι δύσκολο να πει κανείς, αλλά πολλοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί είναι εξοργισμένοι από αυτή τους τη δράση», λέει ο π. Jacobse στο LifeSiteNews.
Ο Jacobse κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι με το να δίνεται στον Cuomo το «ανθρωπιστικό βραβείο», μειώνεται η επιρροή της γνήσιας Ορθοδοξίας σε ολόκληρη την Αμερική.
ΒΡΕ, ΒΡΕ, ΒΡΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΒΡΕΦΟΣΦΑΚΤΗ ΚΟΥΟΜΟ.... "ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ", ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 1 5   Ρ Α Β Β Ι Ν Ω Ν !!!!!!!!!!!! ΜΠΑ, ΘΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ, Ή ΓΙΑ "ΣΥΜΠΤΩΣΗ", Ή ΓΙΑ "ΚΑΚΟΠΙΣΤΟ" ΚΑΙ "ΔΟΛΙΟ" ....'Φ Ω Τ Ο Μ Ο Ν Τ Α Ζ'.... ΕΣΕΙΣ ..."ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ" ΠΑΤΡΙΑΡΧΑ κ.ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΕ, ΤΙ ΓΝΩΜΗ ΕΧΕΤΕ; ΕΣΕΙΣ κ.ΔΗΜΗΤΡΙΕ, ΤΙ ΛΕΤΕ; ("ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ")
ΒΡΕ, ΒΡΕ, ΒΡΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΒΡΕΦΟΣΦΑΚΤΗ ΚΟΥΟΜΟ…. «ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ», ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΠΟΥ
1 5 Ρ Α Β Β Ι Ν Ω Ν !!!!!!!!!!!! ΜΠΑ, ΘΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ, Ή ΓΙΑ «ΣΥΜΠΤΩΣΗ», Ή ΓΙΑ
«ΚΑΚΟΠΙΣΤΟ» ΚΑΙ «ΔΟΛΙΟ» ….’Φ Ω Τ Ο Μ Ο Ν Τ Α Ζ’….
ΕΣΕΙΣ …»ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ» ΠΑΤΡΙΑΡΧΑ κ.ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΕ, ΤΙ ΓΝΩΜΗ ΕΧΕΤΕ; ΕΣΕΙΣ
κ.ΔΗΜΗΤΡΙΕ, ΤΙ ΛΕΤΕ; («ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ»)
Cuomo: «New York is we are Israel and Israel is us»
Σχολιάζοντας τη φωτογραφία του Αρχιεπισκόπου Δημητρίου να δίνει στον Cuomo το βραβείο, ο ορθόδοξος blogger Γιώργος Μιχαλόπουλος στο blog του ‘monomakhos’ σημείωσε, «Είναι αυτό χριστιανική μαρτυρία; Μήπως θα βλέπαμε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή να στέκεται έτσι μπροστά στον Ηρώδη; Ή τον προφήτη Ηλία στον βασιλιά Αχαάβ;»
Ένας σχολιαστής, ονόματι Peter A. Papoutsis, το ονόμασε αυτό «προδοσία του Ευαγγελίου».
«Χρειαζόμαστε άνδρες πίστης που δεν θα φοβηθούν να αντισταθούν στο κακό, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι θα χάσουν όχι μόνο το θρόνο τους, αλλά και τη ζωή τους», έγραψε ένας άλλος, ονόματι Dino.
Ένας άλλος ονόματι John Kal, ήταν πιο καυστικός: «Σιγά μην τους ενδιαφέρει το Ευαγγέλιο και ο Χριστός. Αυτοί έχουν άλλη ατζέντα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα λεφτά».

https://hellasforce.com/2016/11/04/%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5/

Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο αρχαίο κείμενο με αφήγηση
Τὸ Βάπτισμα καὶ ὁ “τρελλὸς παλαιοημερολογίτης παπᾶς’’...Πρὸ καιροῦ μοῦ ἔστειλε κάποιος συναπτόμενα σὲ email πέντε (5) βίντεο ἀπὸ Βαπτίσεις Ὀρθοδόξων (ἐντὸς καὶ ἐκτὸς εἰσαγωγικῶν) κληρικῶν. Τὸ πρῶτο ἔδειχνε ἕνα Ρουμάνο ἱερέα ὁ ὁποῖος πῆρε μὲ τὴ χοῦφτα τοῦ ἀριστεροῦ του χεριοῦ καὶ ἔριξε λίγο νερὸ στὸ κεφαλάκι τοῦ μωροῦ. Τὸ δεύτερο, ἕνα βάπτισμα ποὺ ἔκανε κληρικὸς σὲ κεντρικὸ ναὸ τῆς Ἀθήνας, μὲ τὸ μικρὸ νὰ μπαίνει στὴ κολυμβήθρα μέχρι τοὺς ὤμους. Τὸ τρίτο (μὲ τίτλο, Γκάφα ὁ πάτερ) δείχνει νὰ φεύγει τὸ λειτουργικὸ βιβλίο ποὺ χρησιμοποιοῦσε ὁ παπᾶς ἀπὸ τὰ χέρια καὶ νὰ πέφτει μέσα στὸ νερὸ τῆς κολυμβήθρας. Τὸ βίντεο δὲν ἦταν ὁλοκληρωμένο γιὰ νὰ φανεῖ πῶς ἔγινε ἡ βάπτιση, πάντως τὸ βιβλίο βαπτίστηκε ὁλόκληρο, μὲ ὁλικὴ κατάδυση.
Τὸ ἑπόμενο βίντεο δείχνει ἕναν Ἕλληνα παπᾶ νὰ δέχεται τηλεφώνημα στὸ κινητό του τὴν ὥρα τῆς Βάπτισης, νὰ τὸ βγάζει ἀπὸ τὴ τσέπη του προφανῶς γιὰ νὰ δεῖ ποιὸς καλεῖ, νὰ πατάει ὁρισμένα πλῆκτρα καὶ νὰ τὸ τοποθετεῖ πάλι στὴ τσέπη. Καὶ ἐρχόμαστε στὸ ‘τρελὸ παπᾶ’. Ὁ τίτλος τοῦ βίντεο, “Crazy Pastor! Τρελλὸς παπᾶς τὸ βάπτισε τὸ παιδί’’. Ὁ ἀποστολέας πρόσθεσε στὸ email τὸν τίτλο ‘Βάπτισμα παλαιοημερολογίτη παπᾶ’. Στὸ βίντεο, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ὁλικὴ κατάδυση καὶ τὰ νερὰ ποὺ πετάγονται ἔξω ἀπὸ τὴν κολυμβήθρα (λόγῳ τοῦ ἐκτοπίσματος), καὶ βέβαια κάποιες γρήγορες κινήσεις καὶ τὸ μωρὸ νὰ κλαίει κάθε φορὰ ποὺ ἔβγαινε στὴν ἐπιφάνεια, ἡ Βάπτιση ἦταν αὐτὴ ποὺ ἔπρεπε νὰ εἶναι. Καὶ ἕνα ἀκόμη βίντεο μὲ ἕνα Ρῶσο παπᾶ ποὺ ἀντὶ γιὰ τὴ φούχτα του χρησιμοποίησε ἕνα... μπρίκι γιὰ νὰ ρίξει τρεῖς φορὲς στὸ κεφαλάκι τοῦ μωροῦ λίγο νερό (ἡ κολυμβήθρα χρησίμευε γιὰ νὰ μὴν πάει τὸ νερὸ στὸ πάτωμα...).
Μετὰ τὴν ἀποστολὴ τοῦ email αὐτοῦ, ποὺ κοινοποιήθηκε σὲ πολλοὺς παραλῆπτες, κάποιος ἀπάντησε, στέλνοντας δύο ἀποσπάσματα ἁγίων ποὺ κάνουν λόγο γιὰ τὸ πῶς πρέπει νὰ γίνεται ἡ ὀρθόδοξη Βάπτιση. Τὸ ἕνα χωρίο εἶναι τοῦ Μεγ. Βασιλείου: «Ἴση εἶναι ἡ ζημιὰ τὸ νὰ φύγει κανεὶς ἀπ’ τὴ ζωὴ ἀβάπτιστος, ἢ τὸ νὰ δεχτεῖ κάτι λειψὸ ἀπὸ τὴ παράδοση»[1].
Τὸ δεύτερο ἀπόσπασμα εἶναι τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ: «Νὰ ἔχετε κολυμβήθρας μεγάλας εἰς τὰς ἐκκλησίας, ἕως ὁποὺ νὰ χώνεται ὅλον τὸ παιδίον μέσα, νὰ κολυμβᾷ ὁποὺ νὰ μὴν μείνῃ ἴσα μὲ τοῦ ψύλλου τὸ μάτι ἄβρεχτο, διατὶ καὶ ἐκεῖ προχωρεῖ ὁ διάβολος καὶ διὰ τοῦτο τὰ παιδιά σας σεληνιάζονται, δαιμονίζονται, ἔχουν φόβον, γίνονται κακορρίζικα, διατὶ δὲν εἶναι καλὰ βαπτισμένα»[2].
Καὶ ὁ ἀποστολέας τοῦ email κατέληγε: «Μπράβο στὸν τρελλὸ παλαιοημερολογίτη παπᾶ»!
Τὸ ἀτελὲς βάπτισμα δίνει ἀφορμὴ στὸ σατανᾶ νὰ ἐνεργήσει. Οἱ δαίμονες πειράζουν ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ἀλλὰ καὶ τοὺς Χριστιανούς. Πειράζουν ἀπὸ πολλὲς αἰτίες καὶ ἀφορμές, ὄχι μόνο ἐξαιτίας τῆς μαγείας.
Αἰτία δαιμονικῆς ἐνέργειας εἶναι καὶ τὸ μὴ σωστὸ βάπτισμα. Τὸ ἀτελὲς βάπτισμα, τὸ ὁποῖο δὲν γίνεται ὅπως θέλουν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἶναι εὐθύνη τῶν ἱερέων φυσικά, γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ εἶναι πολὺ προσεκτικοὶ στὴν τέλεση τοῦ μυστηρίου τοῦ βαπτίσματος καὶ τοῦ χρίσματος.
Μερικοὶ ἱερεῖς νομίζουν ὅτι τὰ τελούμενα τῶν μυστηρίων εἶναι ἐντελῶς συμβολικὰ καὶ «περιττὲς» λεπτομέρειες· κάνουν λάθος. Ὅ,τι γίνεται στὰ μυστήρια εἶναι ὄχι μόνο τύπος, ἀλλὰ καὶ οὐσία. Ἔτσι, παραλείπουν τὶς εὐχές, ἰδίως τοὺς ἐξορκισμούς, στὴν κατήχηση ἢ βάζουν λίγο νερὸ στὴν κολυμβήθρα. Τὸ Βάπτισμα πρέπει νὰ γίνει, πὼς ὁρίζει ἡ Ἐκκλησία καὶ ὄχι ὅπως θέλει ἢ νομίζει ὁ καθένας.
Σήμερα παρατηρεῖται νὰ γίνεται ὄχι βάπτισμα, ἀλλὰ κυρίως, γιὰ μεγάλους ἀνθρώπους, λίγο ποδόλουτρο ἢ λίγο βρέξιμο στὰ μαλλιά! Οἱ Πατέρες δὲν εἶπαν τέτοια πράγματα.
Ἀλλὰ καὶ ὁ μέγας Συμεὼν ὁ Θεσσαλονίκης, λέγει χαρακτηριστικὰ ὅτι πολλὲς φορὲς τὰ παιδιὰ «ταράζονται στὸν ὕπνο τους ἀπὸ φαντάσματα καὶ τὸ παθαίνουν αὐτὸ ἐπειδὴ οἱ ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι τοὺς βάπτισαν, δὲν εἶπαν μὲ προσοχὴ τοὺς ἐξορκισμοὺς καὶ τὶς ἄλλες ἱερὲς εὐχές»[3].
Σὲ κάποια περιοχή, στὴν Ἐπαρχία, ὁ Θεὸς ἀνέδειξε ἕναν θεοφόρο καὶ διορατικὸ γέροντα, σὲ παλαιότερα χρόνια. Ἦταν ἔγγαμος. Τὸ σπίτι του ἔγινε Ἐκκλησία καὶ θεραπευτήριο γιὰ τοὺς πολλοὺς προσερχομένους Χριστιανούς. Σὲ κάποια οἰκογένεια, μετὰ τὸ βάπτισμα τοῦ μικροῦ τους κοριτσιοῦ, κατὰ τὸ μεσημέρι, στὸ πλύσιμο τοῦ μωροῦ ἄρχισαν ξαφνικὰ σπασμοί, κλάματα καὶ φωνές. Αὐτὸ ἐπαναλαμβάνετο συνεχῶς, γιὰ ἡμέρες. Ἔτσι, οἱ γονεῖς σκέφτηκαν τὸν εὐλαβῆ Ἱερέα, ποὺ ἦταν σὲ κοντινό τους χωριό. Πῆγαν τὸ μικρὸ παιδί. Ὁ διορατικὸς Ἱερέας τοὺς εἶπε ὀρθά κοφτά· τὸ βάπτισμα δὲν εἶναι σωστό· λείπουν γράμματα. (πιθανόν ἐξορκισμοί, ποιὸς ξέρει). Ἀναπλήρωσε τὶς εὐχές, διαβάζοντας τὸ παιδὶ καὶ σταμάτησε ἡ δαιμονικὴ ἐνέργεια[4].
Αὐτοὶ εἶναι οἱ δράκοντες ποὺ συνέτριψε ὁ Χριστός μας στὸν Ἰορδάνη, οἱ δαίμονες ποὺ φώλιαζαν στὴν καρδιὰ ὅλων τῶν ἀπογόνων τοῦ Ἀδάμ[5]. Γι’ αὐτὸ ἀκόμα καὶ τὸ ἄκακο νήπιο ‘ἀποτάσσεται τὸ σατανᾶ’, ἀφοῦ καὶ αὐτὸ μέτοχος καὶ κληρονόμος καὶ ἀπόγονος τῶν πεπτωκότων πρωτοπλάστων εἶναι.
Οἱ διαδεδομένες σήμερα οἰκουμενιστικὲς αἱρέσεις δὲν ἄφησαν ἀνέπαφο καὶ τὸ μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος. Τὰ πάντα τείνουν νὰ ἐξομοιωθοῦν, τὸ ὀρθόδοξο βάπτισμα γίνεται ὁλοένα ἀπομίμηση τοῦ ραντίσματος τῶν ἀβαπτίστων δυτικῶν. Σὲ συνέδρια καὶ οἰκουμενιστικὲς συγκεντρώσεις, κοινὲς δηλώσεις ἀντιπροσωπειῶν Ὀρθοδόξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν καθὼς καὶ Προτεσταντῶν δηλώνουν κατηγορηματικὰ ὅτι ἀπαγορεύεται ὁ ἀναβαπτισμός, καὶ ἐννοοῦν ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται ὁ Ὀρθόδοξος νὰ βαπτίζει ἕναν Προτεστάντη ἢ Ρ/Καθολικό[6]. Ἔτσι οἱ Ὀρθόδοξοι ἀναγνωρίζουν τὸ βάπτισμα τῶν αἱρετικῶν ὡς γνήσιο. Ἀλλ’ οἱ αἱρετικοὶ τῆς δύσεως δὲν ἔχουν ἱερωσύνη οὔτε βάπτισμα οὔτε ἄλλα μυστήρια. Καὶ αὐτοὶ ποὺ ἀναγνωρίζουν βάπτισμα σ’ αὐτοὺς ἀλλοιώνουν τὸ δικό τους βάπτισμα· στὴν πραγματικότητα χάνουν τὸ βάπτισμά τους. Ἡ Σύνοδος τῆς Καρθαγένης, ἀναφέρει κάτι ποὺ θἄπρεπε νὰ προβληματίζει καθέναν ποὺ ἀνήκει στὶς ἐπίσημες τοπικὲς Ἐκκλησίες, καθὼς ὅλες συμμετέχουν στὴν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἰδοὺ τί λέει ἡ Σύνοδος: «Ἐπεὶ δύο βαπτίσματα εἶναι ἀδύνατον, ὁ συγχωρῶν τοῖς αἱρετικοῖς βάπτισμα, ἑαυτὸν τοῦ βαπτίσματος ἀποστερεῖ»[7].
Ὁ ‘τρελλὸς παλαιοημερολογίτης παπᾶς’ ἤξερε τί ἔκανε· μακάρι τὴν τρέλλα του νὰ τὴν εἶχαν ὅλοι οἱ κληρικοὶ ποὺ μὲ τὶς εὐλογίες τους τώρα ἀφήνουν τοὺς δαίμονες νὰ χορεύουν στὸ ταψὶ τοὺς ἀνθρώπους.
Ἡ ‘ἄρση’ τῶν ἀναθεμάτων (1965) ἐνέταξε ὅλες τὶς οἰκουμενιστικὲς δικαιοδοσίες (παλαιοῦ καὶ νέου) ὑπὸ τὸ ἀνάθεμα[8]. Ἡ ἀναγνώριση τοῦ Βαπτίσματος τῶν αἱρετικῶν ἐπισφραγίζει ἐκεῖνο τὸ βῆμα.
Ἐδῶ μποροῦμε νὰ προσθέσουμε κάτι γιὰ τὴν γνωστὴ καὶ πάντα ἐπίκαιρη διαφορὰ ἀνάμεσα στὸ νέο (πολιτικό) καὶ τὸ παλαιὸ (ἐκκλησιαστικό) ἡμερολόγιο. Ἢ μᾶλλον τὴ διαφορὰ ἀνάμεσα στὴν Ἐκκλησία τοῦ νέου καὶ τὴν Ἐκκλησία τοῦ παλαιοῦ ἡμερολογίου.Τὸ ἡμερολόγιο δὲν μπορεῖ νὰ ἐξεταστεῖ αὐτόνομα. Οὔτε τὸ ἐκκλησιαστικὸ (τὸ ‘παλαιό’) οὔτε τὸ νέο ἡμερολόγιο ἀποτελοῦν δόγμα. Ἂν δὲν τὸ δεῖ κανεὶς σὲ ὅλες τὶς διαστάσεις του, μὲ ὅλες τὶς διασυνδέσεις, δὲν στοχεύει σωστά. Ἀποσπώντας το ἀπὸ τὸν ἐκκλησιαστικὸ περίγυρό του εἶναι σὰν νὰ θέλεις νὰ βγάλεις τὸ σκελετὸ ἀπὸ ἕναν ἄνθρωπο ἢ τὰ νεῦρα του. Ἕνα λουλούδι ἂν τὸ ξεριζώσεις ἀπὸ τὴ γλάστρα, χωρὶς τὸ χῶμα του θὰ ξεραθεῖ. Κατὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ διδασκαλία μιὰ πράξη, μιὰ ἐνέργεια εἶναι καλὴ ἢ κακὴ ἀνάλογα μὲ τὸ σκοπὸ ποὺ ἐξυπηρετεῖ. Ὁ Προφήτης Ἠλίας ἔκανε φόνο ἀλλὰ ἦταν θεάρεστος. Ὁ Κάϊν ἔκανε φόνο ἀλλὰ σὲ κατάκριμά του. Τὰ εἰδωλόθυτα, λέει ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων, «ἐνῶ ἀπὸ τὴ φύση τους εἶναι καθαρά, ὅταν προσφερθοῦν στὰ εἴδωλα γίνονται μολυσμένα»[9].
Ὁ σκοπὸς γιὰ τὸν ὁποῖο εἰσήχθη τὸ νέο ἡμερολόγιο (εἴτε διορθωμένο Γρηγοριανὸ ἢ εἴτε σκέτο, δὲν ἔχει σημασία) εἶναι καθαρὰ διατυπωμένος στὴν ἐγκύκλιο ἡ ὁποία προηγήθηκε τῆς ἀλλαγῆς. Ἡ Ἐγκύκλιος τοῦ 1920, ποὺ θεωρεῖται Καταστατικὸς Χάρτης τοῦ νεοημερολογιτισμοῦ, διακήρυσσε δημόσια —τέσσερα χρόνια πρὶν τὴν ἀλλαγή— ὅτι ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα βήματα γιὰ τὴν ἕνωση μὲ τοὺς αἱρετικοὺς (τοὺς ὁποίους ἡ αἱρετικὴ αὐτὴ ἐγκύκλιος ὀνομάζει «συγκληρονόμους καὶ σύσσωμους τῆς ἐπαγγελίας τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ Χριστῷ»!) εἶναι ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ἡμερολογίου.
Σήμερα οἱ καλοὶ νεοημερολογίτες ἀποφεύγουν τὸν σκόπελο αὐτὸ καὶ μιλοῦν γιὰ τὸ ἡμερολόγιο σὰν νὰ εἶναι κάτι ‘ξεκάρφωτο’. Ἀποφεύγουν νὰ τὸ συνδέσουν, ὅπως ὀφείλουν, μὲ τὴν αἵρεση. Εἶναι βέβαια κατανοητὸ αὐτό, ἀφοῦ ‘στὸ σπίτι τοῦ κρεμασμένου δὲν μιλᾶμε γιὰ σκοινί’.
Ἔτσι κάνουν πὼς δὲν διαβάζουν τὰ ἴδια τους τὰ βιβλία ὅπου ὅλα αὐτὰ εἶναι καταχωρημένα. Στὴν Ἱστορία Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐκ Πηγῶν Ἀψευδῶν, ὅπου καταγράφουν λεπτομερῶς τὰ Πρακτικὰ τῶν συνεδριάσεων τῆς Ἱεραρχίας τους, ὁ Κασσανδρείας Εἰρηναῖος, στὴ ιδ΄ συνεδρίαση τοῦ Ὀκτωβρίου 1931, μόλις λίγα χρόνια μετὰ τὴν ἀλλαγή, ἐνώπιον 66 Ἱεραρχῶν, μὲ πρόεδρο τὸν Ἀθηνῶν Χρυσόστομο Παπαδόπουλο, εἶπε: «Ὑπομιμνήσκω τὴν ἐν δυσὶ μεταγενεστέραις Συνόδοις τοῦ 1583 καὶ 1587 καταδίκην τοῦ Γρηγοριανοῦ ἡμερολογίου, αἵτινες ἐπὶ πλέον γινώσκουσαι ὅτι τὸ Γρηγοριανὸν ἡμερολόγιον ἐγένετο διὰ προσηλυτιστικοὺς σκοποὺς καὶ πρὸς ἐμπέδωσιν τῶν ἀξιώσεων τοῦ πρωτείου τοῦ Πάπα αὐστηρῶς ἀπηγόρευσαν τὴν εἰσαγωγὴν αὐτοῦ εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἀνατολικὴν Ἐκκλησίαν»[10].
Ὁ ἴδιος ὁ πρωτεργάτης τοῦ σχίσματος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, στὶς καλές του ὧρες ὁμολογεῖ τὴν ἀλήθεια: «Ἡ λατινικὴ Ἐκκλησία χαιρεκάκως ἐχαιρέτισε τὴν ἀποτυχίαν τῶν περὶ ἑνώσεως διαπραγματεύσεων μεταξὺ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τῶν προτεσταντικῶν θεολόγων, ἐντείνουσα δὲ τὰς προσηλυτευτικὰς προσπαθείας της προέβη εἰς διαφόρους ἐνεργείας, ἰδίως ἐπὶ τοῦ Πάπα Ρώμης Γρηγορίου ιγ΄ (1572-1585). Οὗτος... τῷ 1582 προέβη εἰς τὴν μεταρρύθμισιν τοῦ ἡμερολογίου, ἥτις ἐχρησιμοποιήθη ὡς προσηλυτιστικὸν μέσον. Τῷ 1583 ἀπέστειλε τοὺς πρώτους Ἰησουΐτας εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν, οἵτινες ἤρξαντο δραστηρίας θρησκευτικῆς προπαγάνδας διὰ τοῦ κηρύγματος τοῦ θείου λόγου, τῆς ἱδρύσεως σχολείων, τῆς διανομῆς χρημάτων καὶ διὰ τῆς διαδόσεως βιβλίων, δι’ ὧν προήγετο ἡ ἰδέα τῆς ἑνώσεως τῶν ὀρθοδόξων μόνον διὰ τῆς ἀναγνωρίσεως τοῦ πρωτείου τοῦ Πάπα... Ἡ πονηρὰ αὕτη εἰσήγησις τῶν Ἰησουϊτῶν περὶ ἑνώσεως ὑπὸ τὸν τύπον τῆς οὐνίας εὕρισκε πολλοὺς ὀπαδούς»[11].
Σὲ ἄλλο σύγγραμμά του ὁ Χρυσόστομος Παπαδόπουλος λέει: «Ἐπὶ πλέον ὁ Πάπας Γρηγόριος προέβη εἰς τὴν γνωστὴν καινοτομίαν τοῦ Καλλενδαρίου, ἣν μετὰ δυνάμεως μὲν ἀνήρεσεν ὁ Μελέτιος Πηγᾶς, ἀπέκρουσε δὲ Σύνοδος τῶν Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς, διότι παραδοχὴ τῆς καινοτομίας ταύτης ἐχρησίμευσε ὡς τεκμήριον καὶ μέσον ὑποταγῆς εἰς τὴν Λατινικὴν Ἐκκλησίαν...»[12].
Σήμερα βέβαια οἱ Πάπες δὲν χρειάζεται ν’ ἀποστέλλουν ἱεραποστόλους γιὰ προσηλυτισμὸ τῶν Ὀρθοδόξων. Ἔχουν τοὺς ἀπὸ ’δῶ ποὺ προσφέρουν δωρεὰν ἐκδούλευση. Καὶ ὀ ὄχλος ἀκολουθεῖ. Περιμένει τὴν ‘ Ὀγδόη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο’, τὴν ὁποία ἤδη οἱ ἐπικεφαλῆς νεωτεριστὲς ὀργανώνουν καὶ ράβουν στὰ μέτρα τους, καὶ ἡ ὁποία οἰκουμενικὴ χωρὶς ἀμφιβολία θὰ ἑδραιώσει τὴν οἰκουμενιστικὴ ἀποστασία. Κάτι παρόμοιο ἔγινε τὸ 754 μὲ τὴν σύνοδο τῆς Ἱέρειας ὅπου 348(!) αἱρετικοὶ ἐπίσκοποι δικαίωσαν τὴν εἰκονομαχία[13].
Οἱ ὀρθόδοξοι ὡστόσο δὲν περίμεναν συνοδικὴ καταδίκη τῆς αἵρεσης -ὅπως ἐσφαλμένα πιστεύουν σήμερα οἱ συντηρητικοὶ τοῦ νεοημερολογιτισμοῦ. Χωρίστηκαν καὶ ἀπέκοψαν τοὺς αἱρετικοὺς ‘πρὸ συνοδικῆς διαγνώμης’.
Τὸ νέο ἡμερολόγιο δὲν εἶναι δόγμα, ἀλλὰ τὸ λεωφορεῖο ποὺ σὲ πάει μὲ ἀκρίβεια στὴ δογματικὴ ‘ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν’. Ἂν δὲν εἶναι αὐτὸς ὁ προορισμός σου ἁπλὰ κατεβαίνεις, ὄχι γιὰ τὸ λεωφορεῖο ἀλλὰ γιὰ τὸν προορισμό. Καὶ ἀκολουθεῖς τὸ ‘παλαιὸ’ ὄχι γιὰ τὴ χρονικὴ ἀκρίβεια ἀλλὰ γιατὶ σὲ διασφαλίζει ἀπὸ τὴν αἵρεση· διαφορετικὰ εἶσε δεμένος πίσω ἀπὸ τὸ ἅρμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Δὲν χρειάζεται νἄχει κανεὶς βαθιὰ γνώση τῶν ἐκκλησιαστικῶν γιὰ νὰ βρεῖ ‘ποιὸς εἶναι ποιός’. Ξεκαθαρίζει τὸ τοπίο καὶ μόνο μὲ τὴ χρήση... τῆς ἁπλῆς λογικῆς. Αὐτὸ ποὺ κάνουν οἱ συντηρητικοὶ καὶ εὐλαβεῖς νεοημερολογίτες δὲν ἔχει καμιὰ λογική.
Ἂν ἕνα λεωφορεῖο ἔχει πινακίδα ποὺ λέει ὅτι πάει γιὰ Καβάλα καὶ ἐσὺ πᾶς γιὰ Τρίπολη δὲν τὰ βάζεις μὲ τὸν ὁδηγὸ ἀπαιτώντας νὰ ἀλλάξει πορεία, νὰ πάει ὅπου θέλεις ἐσύ. Ὁ ὁδηγὸς πηγαίνει ὅπου τοῦ ἔχουν δώσει ἐντολές, ὅπου εἶναι προγραμματισμένο νὰ πάει. Ἁπλὰ ἐσὺ κατεβαίνεις καὶ παίρνεις τὸ λεωφορεῖο ποὺ πηγαίνει γιὰ Τρίπολη.
Μιὰ ζωὴ οἱ θεολόγοι καὶ κάποιοι συντηρητικοὶ ἐπίσκοποι τὰ βάζουν μὲ τὸν ‘ὁδηγό’. Ζῆσαν καὶ πεθάναν διαμαρτυρόμενοι, ἀπαιτώντας ἀπὸ τὸν ὁδηγὸ νὰ ἀλλάξει πορεία. Ποῦ εἶναι σήμερα οἱ Ἐπιφάνιοι Θεοδωρόπουλοι, οἱ Βασιλόπουλοι, οἱ Καντιώτηδες καὶ λοιποὶ ταγοὶ τοῦ νεοημερολογιτισμοῦ; Πέθαναν καὶ θάφτηκαν μέσα στὴν αἵρεση τὴν ὁποία πολεμοῦσαν. Δεκαετίες ὁλόκληρες ἀναλώθηκαν σὲ μιὰ “ὁμολογιακὴ” ἐκστρατεία ποὺ τοὺς ἔφερνε σὲ ἀδιέξοδο: ἔχασαν τὰ χρόνια καὶ τὴν ἐνεργητικότητά τους μέσα στὶς ἀναθυμιάσεις τῶν οἰκουμενιστικῶν αἱρέσεων. Ὅταν ἀνεβεῖς σὲ λάθος λεωφορεῖο, κύριέ μου, οἱ λίβελλοι, οἱ φωνασκίες καὶ οἱ κορῶνες εἶναι ‘φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ’. Μᾶλλον εἶναι ἡ τρανὴ διαβεβαίωση ὅτι ἐσὺ εἶσαι ὁ ‘τρελλός’. Ἂν δὲν πηγαίνεις ἐκεῖ ποὺ πηγαίνει τὸ λεωφορεῖο καὶ ἐπιμένεις νὰ διαπληκτίζεσαι μὲ τὸν ὁδηγό, τί πιὸ λογικὸ ἀπὸ τὸ ν’ ἀνοίξει αὐτὸς τὴν πόρτα καὶ νὰ σὲ ξεφορτωθεῖ (ὅπως ἔγινε μὲ τὸν κ. Σωτηρόπουλο, τὸν ὁποῖο πέταξαν ἔξω καὶ συνέχιζε νὰ φωνάζει ἀπὸ τὸ πεζοδρόμιο!).
Καὶ ὅμως αὐτὸ κάνουν ὅλοι οἱ συμπαθητικοὶ νεοημερολογίτες. Πῆραν λάθος δρόμο, καὶ ἐν τούτοις μέμφονται τοὺς παλαιοημερολογίτες ὡς ἐκτὸς Ἐκκλησίας. Σωστὰ τὸ λένε. Ἐκτὸς τῆς δικῆς τους ‘ἐκκλησίας’. Μακάριοι εἶναι γι’ αὐτό, καθὼς λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: «Μακάριος ὁ ἀφορισθεὶς συναγωγῆς πονηρευομένων»[14].
Μπορεῖ νὰ κατέχουν τοὺς ναούς, τὶς εἰκόνες, τὰ λείψανα, τὴ δόξα, τὶς ἐντυπώσεις καὶ τὰ πλήθη, ἀλλὰ ἡ χάρις τὰ προσπερνάει αὐτά· ὁ ἄγγελος τοῦ ναοῦ δὲν παραμένει, ἀποχωρεῖ μαζὶ μὲ τοὺς ὀρθοδόξους. Δὲν χάνουν μόνο τὸ Βάπτισμά τους στερούμενοι τὸν ἄγγελο τοῦ Βαπτίσματος· στεροῦνται καὶ τὴν προστασία τοῦ Ἀγγέλου ποὺ ἐπιστατεῖ τὸν Ναό[15].
Θυμᾶστε τί ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς ἀπαντοῦσε στοὺς ἐπισκόπους τοῦ βυζαντίου, οἱ ὁποῖοι τοῦ ἔλεγαν (ὅπως σήμερα, καλὴ ὥρα): «Σὲ ποιὰ Ἐκκλησία ἀνήκεις; Σὲ αὐτὴν τοῦ Βυζαντίου, τῆς Ρώμης, τῆς Ἀντιοχείας, τῆς Ἀλεξανδρείας ἢ τῆς Ἱερουσαλήμ; Γιατί ὅλες αὐτὲς οἱ Ἐκκλησίες, μαζὶ μὲ τὶς ἐπαρχίες ποὺ ὑπόκεινται σὲ αὐτές, εἶναι ἑνωμένες μεταξύ τους. Ἑπομένως, ἂν ἀνήκεις ἐπίσης στὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία, ἔλα σὲ κοινωνία μαζί μας ἀμέσως, γιὰ νὰ μὴ εἰσέλθεις χωρὶς νὰ τὸ καταλάβεις σὲ κάποια νέα καὶ παράξενη ὁδό»!
Καὶ ὁ μακάριος ἔλεγε: «Ὁ Κύριός μας Χριστὸς χαρακτήρισε Καθολικὴ Ἐκκλησία ἐκείνη τὴν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία διατηρεῖ τὴν ἀληθινὴ καὶ ὁμολογιακὴ παρακαταθήκη τῆς πίστης. Γι’ αὐτὴ τὴν ὁμολογία ἀποκάλεσε τὸν Πέτρο εὐλογημένο καὶ πάνω σὲ αὐτὴ τὴν ὁμολογία δήλωσε ὅτι θὰ θεμελίωνε τὴν Ἐκκλησία Του. Ἐντούτοις, ἐπιθυμῶ νὰ ξέρω τὸ περιεχόμενο τῆς ὁμολογίας σας, βάσει τῆς ὁποίας ὅλες οἱ Ἐκκλησίες, ὅπως λέτε, ἔχουν κοινωνία. Ἂν δὲν ἀντιτάσσεται στὴν ἀλήθεια, τότε οὔτε ἐγὼ θὰ χωριστῶ ἀπὸ αὐτήν»[16].
Παρόμοια ὁμολογία ἔκανε καὶ ὁ ἅγιος Μαρτῖνος τῆς Ρώμης: «Ἀκόμη καὶ ἂν ὁλόκληρος ὁ κόσμος ἀσπαστεῖ αὐτὴ τὴ νέα διδασκαλία, ἡ ὁποία εἶναι ἀντίθετη μὲ τὴν Ὀρθοδοξία, ἐγὼ δὲν θὰ τὴ δεχθῶ καὶ δὲν θὰ ἀποστατήσω ἀπὸ τὶς διδασκαλίες τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῶν Ἀποστόλων, οὔτε ἀπὸ τὶς παραδόσεις τῶν Ἁγίων Πατέρων, ἔστω καὶ μὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς μου»[17].
Πρὸ ὀλίγων ἐτῶν ὁ προσφάτως ἀποθανὼν ἥρωας τῶν συντηρητικῶν (καὶ ἀφορισμένος ἀπὸ τοὺς ἐπισκόπους του γιὰ τὰ φρονήματά του, κ. Σωτηρόπουλος) δημοσίευσε ἄρθρο, τὸ ὁποῖο ἀναδημοσιεύθηκε μετ’ ἐπαίνων ἀπὸ τοὺς ὁμοίους του στὸ διαδίκτυο, στὸ ὁποῖο γράφει: «Ἤδη ὁ πιστὸς λαὸς ἀπορρίπτει τὸν Οἰκουμενισμὸν καὶ τοὺς οἰκουμενιστάς, καὶ εὔχεται δι’ αὐτοὺς εἰς τὸν Θεὸν νὰ μετανοήσουν, καί, ἂν δὲν μετανοοῦν, νὰ τοὺς ἀπομακρύνῃ ἀπὸ τὸν Οἶκον του ὡς δύσοσμα καὶ δηλητηριώδη ἀπορρίματα»[18].
Μὲ ποιὸν τρόπο τοὺς ἀπορρίπτει ὁ λαὸς ὅταν στρογγυλοκάθεται στὸ ἴδιο λεωφορεῖο; Καὶ δὲν εἶναι ὁ Θεὸς ποὺ θὰ τοὺς ἀπομακρύνει, ἀλλὰ ἔχει δώσει στὸ λαὸ τὴν ἐξουσία αὐτὴ καὶ τὴν ἐντολή: «Μετὰ πρώτην καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ» (Τίτ. 3:10). Διαφορετικὰ κοπιάζεις μάταια, λένε οἱ ἅγιοί μας, σπέρνεις πέτρες, δίνεις γροθιὲς στὸν ἀέρα[19]. Ἂς διαβάσουν λίγο ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία νὰ δοῦν τί κάνανε τὸν καιρὸ τῶν αἱρέσεων οἱ χριστιανοί. Δὲν τὶς ἀπέρριπταν μὲ τὸ χαρτὶ καὶ τὸ μελάνι!
Καὶ τὸ μὲν κύριο σῶμα τοῦ Κλήρου ἔχει λόγους νὰ ἀνέχεται τὶς ἐπιχρυσωμένες ἁλυσίδες του. Πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἔχουν δύο μισθούς (κληρικοῦ καὶ ἐκπαιδευτικοῦ) τὴ στιγμὴ ποὺ συνάνθρωποί τους ψωμοζοῦν καὶ λιμοκτονοῦν ἤ, κάποτε προβαίνουν σὲ ἀποτρόπαιο διάβημα δίνοντας τέλος στὴ ζωή τους. Οἱ ὑπόλοιποι ὅμως, ὄχι μόνο δὲν βγαίνουν ἀπὸ τὸ καβούκι τῆς δειλίας τους ἀλλ’ ἐπὶ πλέον κατηγοροῦν καὶ συκοφαντοῦν τοὺς Ὀρθοδόξους ὡς ἐκτὸς Ἐκκλησίας, διότι ἀκολουθοῦν τὸ παλαιό.
Κάποιος κοσμικὸς δημοσιογράφος ἔγραφε κάτι ποὺ ἴσως ταιριάζει καὶ σ’ αὐτούς: «Ἂν δὲν φανήκαμε διατεθειμένοι νὰ πεθάνουμε ὑπὲρ κάποιας ἰδέας, συνέβη ἐπειδὴ ἤμαστε ἤδη νεκροί»[20].
Ἱ.Β.
(Ἀναδημοσίευσις ἐκ τοῦ Περιοδικοῦ «Ὀρθόδοξον Πατερικὸν Σάλπισμα», τεῦχος 109[Ἰούλ.-Αὔγ. 2014], σελ. 510-514)[1] PG 32, 113A.
[2] Ἔκδ. 1971, 249.
[3] Συμεὼν Ἀρχιεπ. Θεσσαλονίκης, Τὰ ἅπαντα, ἔκδ. Β΄ Ρηγόπουλου, σελ. 84.
[4] Ἀρχιμ. Κωνσταντίνου Ραμιώτη, Ἡ μαγεία ὑπὸ τὸ φῶς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Ἀθήνα 2002, σελ. 212-214.
[5] Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου, Ὁμιλ. 43:7, «ἡ καρδιὰ εἶναι ἕνα μικρὸ ὄργανο, καὶ ὑπάρχουν ἐκεῖ οἱ δράκοντες, τὰ λεοντάρια, τὰ δηλητηριώδη θηρία καὶ ὅλοι οἱ θησαυροὶ τῆς κακίας· ἀκόμη ὑπάρχουν ἐκεῖ οἱ τραχεῖς καὶ δύσβατοι δρόμοι, καθὼς καὶ τὰ φαράγγια. Ὅμοια πάλι ἐκεῖ κατοικεῖ καὶ ὁ Θεός, ἐκεῖ καὶ οἱ ἄγγελοι, ἐκεῖ ὑπάρχει ἡ ζωὴ καὶ ἡ βασιλεία, ἐκεῖ τὸ φῶς καὶ οἱ ἀπόστολοι, ἐκεῖ οἱ ἐπουράνιες πόλεις, ἐκεῖ οἱ θησαυροὶ τῆς χάριτος, ἐκεῖ βρίσκονται τὰ πάντα...».
[6] «Ἑκατέρωθεν ἀναγνωρίζεται ὅτι ὅσα ἐνεπιστεύθη ὁ Χριστὸς εἰς τὴν Ἐκκλησίαν του —ὁμολογία τῆς ἀποστολικῆς πίστεως, μετοχὴ εἰς τὰ αὐτὰ μυστήρια, κυρίως τὴν μίαν ἱερωσύνην τὴν τελοῦσαν τὴν μίαν θυσίαν τοῦ Χριστοῦ, ἀποστολικὴ διαδοχὴ τῶν ἐπισκόπων— δὲν δύνανται νὰ θεωρηθοῦν ὡς ἀποκλειστικὴ ἰδιοκτησία μιᾶς τῶν ἡμετέρων Ἐκκλησιῶν. Εἶναι σαφὲς ὅτι ἐντὸς τοῦ πλαισίου τούτου ἀποκλείεται πᾶς ἀναβαπτισμός» (Μπαλαμάντ, ἄρθρο 13).
[7] Σύνοδος ἐν Καρθαγένῃ ἐπὶ Κυπριανοῦ, Mansi1, 980.
[8] Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, PG99, 1028Β: «Εἴ τις μὴ ἀναθεματίζει εὐκαίρως κατὰ τὸ ἀναγκαῖον πάντα αἱρετικόν, εἴη τῆς αὐτῶν μερίδος».
[9] Κατήχ. 3:3.
[10] Θεοκλήτου Στράγκα, Ἱστορία Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐκ Πηγῶν Ἀψευδῶν, τόμ. Γ΄ (1971), σελ. 1852.
[11] Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Ἡ Ὀρθόδοξος Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία, Ἀποστ. Διακονία 1954, σελ. 156,
[12] Τοῦ ἰδίου, Ἱστορικαὶ Μελέται, Ἱεροσόλυμα 1906, σελ. 212.
[13] Θεοφάνους, Χρονογραφία, PG108, 862Α (κατ’ ἄλλους 338 ἐπίσκοποι).
[14] PG 59, 549.
[15] Μεγ. Βασιλείου, ΕΠΕ 3, 221: «Ἐὰν σᾶς στενοχωρεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐξεδιώχθητε ἀπὸ τοὺς τοίχους [ἀπὸ τοὺς ναούς], ἀλλὰ θὰ κατασκηνώσετε ὑπὸ τὴ σκέπη τοῦ Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ μαζί σας ἦλθε ὁ ἄγγελος ἐπόπτης τῆς Ἐκκλησίας»Παλλαδίου, Διάλογος περὶ τοῦ Βίου Ἰωάννου Χρυσ., PG 47, 35: «συνεξελθόντος αὐτῷ καὶ τοῦ ἀγγέλου, μὴ φέροντος τὴν ἐρημίαν τῆς Ἐκκλησίας, ἣν ἀρχαὶ καὶ ἐξουσίαι εἰργάσαντο, καθάπερ θεατρονόμιον ἀποδείξασαι».
[16] Ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, ἔκδοσις Ἱ. Καλύβης ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Ν. Σκήτη Ἁγίου Ὄρους, 2010, σελ. 30-31.
[17] Ὡς ἄνω, σελ. 22-23.
[18] Ὀρθόδοξος Τύπος, 21.1.2011.
[19] Ἰωάννου Χρυσοστόμου, PG62, 696 / ΕΠΕ 14, 121: «Ὅταν κάποιος εἶναι διεστραμμένος καὶ προδιατεθειμένος – νὰ μὴν ἀλλάξει καθόλου ὅ,τι καὶ ἂν γίνει – γιὰ πιὸ λόγο κουράζεσαι ἄσκοπα σπέρνοντας πάνω σὲ πέτρες, ἐνῶ ἔπρεπε νὰ διαθέτεις τὸν καλὸν αὐτὸ κόπο στοὺς δικούς σου, μιλώντας σ’ αὐτοὺς γιὰ τὴν ἐλεημοσύνη καὶ τὶς ἄλλες ἀρετές; Πῶς λοιπὸν λέγει ἀλλοῦ, ‘μήπως τοὺς δώσει κάποτε ὁ Θεὸς μετάνοια’;... Ἐκεῖ μιλάει γι’ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν κάποια ἐλπίδα γιὰ διόρθωση, καὶ γι’ αὐτοὺς ποὺ ἁπλῶς ἔχουν ἀντίθετη γνώμη. Ὅταν ὅμως εἶναι φανερὸς καὶ γνωστὸς σὲ ὅλους, γιὰ ποιὸ λόγο πυγμαχεῖς ἄδικα; γιατί χτυπᾷς τὸν ἀέρα;»

[20] Ἐλευθεροτυπία 23.04.2006.

http://theoldcalendarist.blogspot.gr/2016/07/blog-post_60.html