Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2009

Οι Βατικανοσπουδαγμένοι μητροπολίτες του Νέου Ημερολογίου...

Απάνθισμα από το βιογραφικό του Μητρ. Μεσσηνίας Χρυσόστομου Σαββάτου


Τό ἔτος 1988 χειροτονήθηκε Διάκονος καί ἔτυχε ὑποτροφίας (1988-1991) ἀπό τή Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία ("Comite Catholique pour la collaboration Culturele") γιά Μεταπτυχιακές σπουδές στή Ρώμη (Pontificio Instituto Orientale καί Pontificio Universita Gregoriana).
Τό ἔτος 1990, καί ὕστερα ἀπό πλήρη κύκλο μεταπτυχιακῶν σπουδῶν, προφορική καί γραπτή δοκιμασία καί ὑποβολή μεταπτυχιακῆς ἐργασίας, μέ τίτλο : "Il concetto ‘prosopon' nel pensiero teologico di J. Zizioula", ἔλαβε τό Μεταπτυχιακό δίπλωμα εἰδίκευσης (Master), μέ βαθμό "Ἄριστα" (Summa cum Laude), στήν Πατερική Θεολογία καί στήν Οἰκουμενική Κίνηση.
Παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα Ἑλληνικῆς Παλαιογραφίας καί Διπλωματικῆς στήν ἀντίστοιχη "Scuola di Paleografia Diplomatica e Archivistica" τοῦ Κράτους τοῦ Βατικανοῦ.
Κατά τά ἔτη 1990-1991, ὡς ὑπότροφος καί πάλιν τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, παρακολούθησε τόν τρίτο κύκλο μεταπτυχιακῶν σπουδῶν (διδακτορικοῦ διπλώματος) στό Πανεπιστήμιο τοῦ Στρασβούργου (Faculte de Theologie Catholique) καί ἐγκρίθηκε ἡ ἐκπόνηση διδακτορικῆς διατριβῆς, μέ θέμα : "Les Figures Geometriques du Mystere de la Sainte Trinite a Byzance (1204- 1274)" .
Πηγή:http://www.theol.uoa.gr/index.php?id=244

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω