Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2010

Θα πλανηθούν και οι εκλεκτοί;


Στις έσχατες μέρες
  του κ. Αθανασίου Σακαρέλλου

1. Η συντέλεια του κόσμου

Ο κόσμος, δηλ. το σύμπαν ολόκληρο, τη δημιουργία του οποίου περιγράφει ο Μωϋσής στη Γένεση, κάποτε θα έχει ένα τέλος. Θα καταστραφεί . Μόνο ο άνθρωπος, κατʼ εξαίρεση, είναι προορισμένος από το Θεό να ζει αιώνια στην άλλη ζωή.

Για το τέλος του κόσμου γίνεται πολλές φορές λόγος στην Αγία Γραφή. Το τέλος αυτό συνήθως ονομάζεται «συντέλεια του αιώνος», ή «συντέλεια των αιώνων». Συνδυάζεται μάλιστα με τη μέλλουσα Κρίση του κόσμου από τον Κύριο και τη αναδημιουργία του σύμπαντος .

Η Αγία Γραφή αναφέρεται στις τελευταίες «μέρες», που θα προηγηθούν της «συντέλειας των αιώνων». Είναι οι λεγόμενες «έσχατες ημέρες». Οι μέρες αυτές είναι ένα χρονικά ακαθόριστο διάστημα. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή ούτε το από πότε θα αρχίσει, ούτε το πόσο θα διαρκέσει. Αυτό συμβαίνει επειδή εμείς δεν ξέρουμε το πότε θα γίνει η «Δευτέρα Παρουσία του Χριστού». Αυτό το γνωρίζει μόνο ο Θεός .

2. Τι είναι αυτές οι «έσχατες μέρες».

α. Για τις «έσχατες ημέρες» μίλησε ο ίδιος ο Χριστός στους μαθητές Του . Τον είχαν ρωτήσει οι μαθητές Του από ποιά σημάδια, θα καταλάβαιναν ότι πλησιάζει η «συντέλεια του κόσμου».
Ο Κύριος τους απάντησε ότι προ του τέλους του κόσμου θα έλθουν πολλοί άνθρωποι, ο καθένας απʼ τους οποίους θα εμφανίζεται ότι αυτός τάχα είναι ο πραγματικός Χριστός! Θα τους πιστέψουν πολλοί. Θα πλανηθούν όμως. Γιʼ αυτό συνέστησε στους μαθητές Του όλων των αιώνων να προσέχουν να μην πλανηθούν από κανένα.

Οι άνθρωποι τότε θʼ ακούνε πολέμους και ειδήσεις για πολέμους. Δεν θα πρέπει να ταράζεται κανένας τους. Ακόμα δεν θα έχει φτάσει το τέλος του κόσμου. Τότε θα ξεσηκώνεται το ένα έθνος εναντίον του άλλου και το ένα βασίλειο εναντίον του άλλου. Θα συμβαίνουν πείνες, επιδημίες ασθενειών και σεισμοί στα διάφορα μέρη. Όλα αυτά θα είναι αρχή ωδίνων!

Τότε θα παραδώσουν τους μαθητές Του, δηλ. όσους θα Τον ακολουθούν, σε θλίψεις και δοκιμασίες. Πολλοί απʼ αυτούς, δηλ. τους χριστιανούς, θα σκανδαλισθούν και θα κλονισθεί η πίστη τους. Ο ένας θα παραδώσει τον άλλον στους άπιστους άρχοντες και θα μισήσει ο ένας τον άλλο.
Θα αναφανούν πολλοί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες! Θα παρασύρουν τους περισσότερους στις πλάνες τους. Θα πληθυνθεί η κακία κιʼ η αμαρτία. Θα ψυχραθεί από τους πολλούς η αγάπη. Εκείνος όμως που θα δείξει υπομονή μέχρι το τέλος, αυτός μόνο θα σωθεί....

Τέλος, ο Χριστός ανάφερε ως σημείο, που θα προαναγγέλλει την έλευση της «συντέλειας» του κόσμου», την προφητεία του Δανιήλ για το «βδέλυγμα της ερημώσεως» το οποίο θα σταθεί «εν τόπω αγίω» .

β. Ο προφήτης Δανιήλ στον οποίο αναφέρθηκε πιο πάνω ο Χριστός, έζησε περίπου 600 χρόνια προ Χριστού. Είχε ορισμένες «οράσεις», δηλ. «αποκαλύψεις» από το Θεό, για ορισμένα γεγονότα, που θα συνέβαιναν στο μέλλον.

Μεταξύ των «οράσεων» αυτών είναι και η βεβήλωση του Ναού του Σολομώντα και η ερήμωση της Ιουδαίας.

Αυτά όμως, είναι προτύπωση των «έσχατων ημερών» . Στην περίοδο αυτή κάποιος δυνατός και ονομαστός, θα επιτεθεί σε κάθε θεία και ανθρώπινη δύναμη. Θα λέει πολύ βλάσφημα λόγια κατά του Θεού. Θα εμποδίσει δε να προσφέρεται η θυσία στο θυσιαστήριο του ναού, τα δε Ιεροσόλυμα θα ερημώσουν. Αιτία που θα συμβεί αυτό, είναι οι αμαρτίες των θυσιαζόντων. Προφανώς εννοεί τις αμαρτίες κλήρου και λαού . Σʼ αυτό το «βδέλυγμα ερημώσεως», αναφέρθηκε ο Χριστός, όπως είπαμε πιο πάνω.

Οι προφητικές οράσεις του Δανιήλ έχουν επαληθευθεί ιστορικά με καταπληκτική ακρίβεια .

γ. Ο απόστολος Παύλος στις δύο επιστολές του αναφέρεται στις «έσχατες ημέρες».
Γράφει στον Τιμόθεο, ότι στους τελευταίους καιρούς θα αποστατήσουν πολλοί από την ορθή πίστη! Θα προσέχουν σε διδασκαλίες ανθρώπων, που θα κατέχονται είτε από πνεύματα πλάνης, είτε θα εμπνέονται από δαιμόνια. Θα προσέχουν σε ανθρώπους που ψευδολογούν με υποκρισία και έχουν αναίσθητη τη συνείδησή τους

Σʼ άλλη επιστολή του στον Τιμόθεο συμπληρώνει ότι στις έσχατες μέρες θα έλθουν καιροί χαλεποί!

Τότε οι άνθρωποι, λέει, θα είναι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς στους γονείς τους, αχάριστοι, ασεβείς, χωρίς ιερό και όσιο. Θα στερούνται ακόμα και αυτή τη φυσική στοργή. Θα είναι αδιάλλακτοι, διαβολείς, ακρατείς στις επιθυμίες τους, σκληροί και ανήμεροι, εχθροί κάθε αγαθού. Θα είναι προδότες, αυθάδεις, φουσκωμένοι από υπερηφάνεια και εγωισμό. Θα αγαπούν τις ηδονές κιʼ όχι το Θεό. Θα είναι με το εξωτερικό σχήμα της ευσέβειας μόνο, θα έχουν αρνηθεί όμως τη δύναμή της.
Αυτούς τους ανθρώπους συνιστά στους πιστούς να τους αποφεύγουν .

Τέλος, στους Θεσσαλονικείς γράφει ότι η «ημέρα Κυρίου», δηλ. η «Δευτέρα Παρουσία του Χριστού», δεν θα έλθει εάν δεν έλθει πρώτα η «αποστασία» και ο αντίχριστος, ο οποίος θα εξαπατήσει όσους δεν θα εγκολπωθούν την αλήθεια για να σωθούν. Ο Θεός θα παραχωρήσει αυτοί να πλανηθούν και έτσι να κατακριθούν, όσοι δεν πίστευαν στην αλήθεια .

δ. Τέλος, η Αποκάλυψη του Ευαγγελιστή Ιωάννη περιγράφει πολύ παραστατικά τις έσχατες μέρες. Θα σημειώσουμε εδώ ελάχιστα για τον αντίχριστο και τον ψευδοπροφήτη .

Ο αντίχριστος θα έχει όλη τη δύναμη του σατανά. Θα συνενώσει υπό την εξουσία και κυριαρχία του όλη την ανθρωπότητα, ως Παγκόσμιος Κυβερνήτης. Θα εξαπολύσει διωγμό εναντίον όσων πιστών, δεν θα δεχθούν το «σφράγισμά» και τη λατρεία του ως θεό. Μόνο λίγοι πιστοί δεν θα τον προσκυνήσουν και δεν θα λάβουν το «χάραγμά» του. Αυτοί θα είναι όσοι έχουν και διατηρούν τη σφραγίδα του Χριστού, δηλ. τη σωστική χάρη του Αγίου Πνεύματος, που έλαβαν με το άγιο βάπτισμα και το χρίσμα τους.
Ο ψευδοπροφήτης θα είναι εκκλησιαστικός ηγέτης. Θα είναι ο μεγαλύτερος αξιωματούχος της εποχής αυτής, μετά τον αντίχριστο.Θα παρουσιάζει δήθεν θαύματα και θα παρακινεί τους πιστούς να λατρεύουν τον αντίχριστο ως Θεό! Έτσι θα πλανά τους πιστούς.

3. Η αποστασία από την ορθή πίστη και ορθή ζωή

α. Προ της «συντελείας των αιώνων» θα υπάρξει μιά ξεχωριστή περίοδος, που θα σηματοδοτεί το τέλος του κόσμου. Η περίοδος αυτή περιγράφεται κυρίως στην «Αποκάλυψη» του Ιωάννη, αλλά και σʼ άλλα βιβλία της Αγίας Γραφής, όπως στον προφήτη Δανιήλ , στα Ευαγγέλια του Ματθαίου, Μάρκου και Λουκά , στις επιστολές του Απ. Παύλου , του Ευαγγελιστή Ιωάννη κτλ.. Στην εποχή αυτή θα επανέλθουν στη γη ο προφήτης Ηλίας με τον Ενώχ.

Η εποχή των «έσχατων ημερών» θα διαφέρει πολύ από την μέχρι τότε εποχή.
Η προηγούμενη των «έσχατων ημερών» εποχή η πίστη των ανθρώπων στο Χριστό κατά κανόνα είναι ελεύθερη.

Η δεύτερη περίοδος, η οποία περιλαμβάνει τις «έσχατες ημέρες» της ανθρωπότητας η πίστη στο Χριστό θα είναι υπό σκληρό διωγμό. Γιʼ αυτό ο Απ. Παύλος χαρακτηρίζει τις μέρες αυτές «χαλεπές». Σʼ αυτές τις μέρες ο διάβολος θα «λυθεί»! Η Αποκάλυψη λέει «λυθήσεται ο σατανάς εκ της φυλακής αυτού και εξελεύσεται πλανήσαι τα έθνη..»

Η νέα αυτή εποχή θα κυριαρχείται ολοκληρωτικά, όχι μόνο από τις δυνάμεις του σατανά, αλλά και από τα όργανά του, που είναι ο «αντίχριστος» και ο «ψευδοπροφήτης».

Ο αντίχριστος θα λαλεί λόγια βλάσφημα εναντίον του Θεού . Θα επιβάλει με τη βία τη λατρεία του εαυτού του ως Θεού. Θα διακόψει τη λατρεία του Χριστού ως αληθινού Θεού, σταματώντας την προσφορά της θυσίας! Αυτό είναι το «βδέλυγμα της ερημώσεως»!

Ο ψευδοπροφήτης θα προκαλέσει την αποστασία των πιστών από την ορθή πίστη και την ορθή ζωή, δηλ. από την ευσέβεια. Θα παρακινεί στην πλάνη τους πιστούς. Θα τους παρασύρει να λατρεύουν τον αντίχριστο ως Θεό! Θα πλανηθούν πολλοί. Θα κινδυνεύσουν ακόμα και οι εκλεκτοί. Θα γλιτώσουν λίγοι, όσοι θα έχουν την «σφραγίδα του αγίου Πνεύματος». Αυτοί είναι όσοι θα έχουν λάβει τη σωστική χάρη του Αγίου Πνεύματος με το άγιο βάπτισμα και θα τη διατηρούν με την άσκηση και τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας.

β. Πρέπει να σταθούμε λίγο σʼ αυτά τα προφητευόμενα γεγονότα. Όλες αυτές οι προρρήσεις του Χριστού, οι οράσεις του Δανιήλ, και οι αποκαλύψεις του Απ. Παύλου και του Ευαγγελιστή Ιωάννη, όλα τα προφητευμένα αυτά γεγονότα της Αγίας Γραφής για τις «έσχατες μέρες», έχουν διπλή διάσταση.

Η πρώτη διάστασή τους είναι η ιστορική. Δηλ. τα γεγονότα αυτά έχουν ήδη επαληθευτεί μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας.
Η δεύτερη, είναι η εσχατολογική. Δηλ. τα προφητευμένα αυτά γεγονότα, που επαληθεύτηκαν, προτυπώνουν όσα θα συμβούν στις έσχατες μέρες.

΄Όταν ο Απ. Παύλος λέει ότι ο αντίχριστος θα καθίσει ως θεός στο ναό του Θεού, ποιό ναό εννοεί; Είναι σαφές ότι εννοεί το ναό του Σολομώντα, όπως δέχονται πολλοί άγιοι Πατέρες ( Δαμασκηνός κ.ά.). Το γεγονός όμως αυτό είναι και προτύπωση, για το τι θα συμβεί στις έσχατες μέρες, που ο αντίχριστος θα καθίσει στις ορθόδοξες εκκλησίες. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το λέει ξεκάθαρα, ότι θα βεβηλωθεί όχι μόνο τι θυσιαστήριο του ναού του Σολομώντα, αλλά και των Εκκλησιών .

Όταν ο προφήτης Δανιήλ μιλάει για «θυσία», εννοεί προφανώς την θυσία, που προσφέρονταν στην εποχή προ Χριστού στο ναό του Σολομώντα. Στις έσχατες μέρες όμως δεν μπορεί να είναι ίδια αυτή η θυσία. Είναι η θυσία του Χριστού, που τελείται πλέον στις εκκλησίες από τους κληρικούς. Η θυσία όμως αυτή, που τελείται από τους κληρικούς, θα διακοπεί.

Ο Δανιήλ διευκρινίζει ότι η θυσία θα διακοπεί εξ αιτίας των αμαρτιών των θυσιαζόντων, με τη βίαιη παρέμβαση του αντίχριστου, ο οποίος θα την αντικαταστήσει από την δική του λατρεία. Αυτό εννοεί και ο Χριστός, όταν μιλώντας για το «βδέλυγμα ερημώσεως» λέει τη φράση «εστώς εν τόπω αγίω» . Ο άγιος «τόπος» στις έσχατες μέρες είναι η Εκκλησία, στην οποία τελείται η «θυσία του Χριστού». Είναι ο «Νέος Ισραήλ », δηλ. οι χριστιανοί, που «βλέπουν το Θεό».

Όμως, τη διακοπή της «θυσίας του Χριστού» ίσως θα πρέπει να τη δούμε και από μιά άλλη σκοπιά. Προτού ο αντίχριστος χρησιμοποιήσει βίαια μέτρα για τη διακοπή της στις έσχατες μέρες, θα παύσει η θυσία να είναι «ευπρόσδεκτη» στο Θεό, εξ αιτίας των αμαρτιών των θυσιαζόντων !
Ποιες μπορεί να είναι αυτές οι αμαρτίες των θυσιαζόντων; Θα μπορούσαμε νʼ αναφέρουμε μερικές:

Όταν θυσιάζουν τον «αμνό» του Θεού «κληρικοί» που ανήκουν σε αιρετικές, ή σχισματικές κοινότητες λεγομένων χριστιανών. Αυτοί, επειδή δεν έχουν την χάρη της ιερωσύνης, δεν προσφέρουν την αναίμακτη «θυσία».Διακόπτεται έτσι η «θυσία του Χριστού».

Όταν θυσιάζουν επίσης τον «αμνό» του Θεού «κληρικοί» καθηρημένοι από την Εκκλησία, ή και «αυτοχειροτόνητοι». Ούτε αυτοί προσφέρουν την «θυσία» του Χριστού. Κιʼ αυτοί δεν έχουν ιερωσύνη. Διακόπτεται πάλι η πραγματική «θυσία του Χριστού».

Όταν θυσιάζουν ακόμα τον «αμνό» του Θεού κληρικοί, που οι ίδιοι έχουν αιρετικά φρονήματα, ή είναι «ανάξιοι» να τελούν τη θεία μυσταγωγία. Η «θυσία» αυτή που προσφέρουν τα άτομα αυτά, δεν είναι «ευπρόσδεκτη» στο Θεό. Οι πιστοί, που γνωρίζουν τα φρονήματα των κληρικών αυτών, ή την εγνωσμένη «αναξιότητά» τους πρέπει να τους αποφεύγουν.

Η θεία κοινωνία στον «ανάξιο» γίνεται «εις κατάκριμα» , δηλ. είναι καταδίκη του. Ο Θεός είναι «πυρ καταναλίσκον» , που κατακαίει τον «ανάξιο» κληρικό που θα τολμήσει να ιερουργήσει τα μυστήριά Του.
Προτού, λοιπόν, ο αντίχριστος με βίαια μέτρα διακόψει την τέλεση της «θυσίας του Χριστού», εξ αιτίας των αμαρτιών των θυσιαζόντων, θα πάψει αύτη, τουλάχιστον σʼ ωρισμένες περιπτώσεις, να είναι «ευπρόσδεκτη» στο Θεό! Αυτό είναι μία διακοπή της.

γ. Μετά το «βδέλυγμα της ερημώσεως» τι θα συμβεί; Την απάντηση τη δίνει ο ίδιος ο Χριστός. « Τότε, λέει, οι εν τη Ιουδαία φευγέτωσαν επί τα όρη» !

Ο «Νέος Ισραήλ» είναι οι χριστιανοί. Και η «Νέα Ιουδαία» είναι η Εκκλησία. Τότε πρέπει οι χριστιανοί, που δεν θα πλανηθούν από τον «ψευδοπροφήτη», όσοι δηλ. δεν θα υποκύψουν στο σφράγισμα του αντίχριστου, επειδή θα έχουν τη «σφραγίδα» του Χριστού, δηλ. τη θεοποιό χάρη του αγίου Πνεύματος, να φύγουν «επί τα όρη»!

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην «Αποκάλυψή» του μιλάει για μια «γυναίκα», που είναι η Εκκλησία,. Η «γυναίκα» αυτή, δηλ. η Εκκλησία, την εποχή του αντίχριστου έφυγε στην «έρημον, όπου έχει εκεί τόπον ητοιμασμένον από του Θεού, ίνα εκεί τρέφωσιν αυτήν» .

Τη φυγή αυτή στην έρημο, προεικόνισε η φυγή του Παλαιού Ισραήλ από την Αίγυπτο και η παραπλάνησή του επί σαράντα χρόνια στην έρημο του Σινά. Εκεί ο Θεός έτρεφε το λαό του με το ουράνιο «μάννα», που είναι σύμβολο της «νοεράς προσευχής» . Εκεί «έπινον εκ πνευματικής ακολουθούσης πέτρας, η δε πέτρα ην ο Χριστός» . Οδηγούνταν από τη φωτεινή νεφέλη, που ήταν ο Χριστός .
Οι χριστιανοί ήδη από τον 3ο αιώνα, όταν είδαν τα πρώτα σημάδια εκκοσμίκευσης στην Εκκλησία, έφυγαν στην έρημο, ως αναχωρητές, που αποτέλεσαν τη μήτρα του μοναχισμού. Εκεί βρήκε καταφύγιο η ασκητική ζωή της Εκκλησίας. Άραγε, για μιά φορά ακόμα η έρημος θα καταστεί στους «έσχατους καιρούς» το καταφύγιο, όσων θα θέλουν να σωθούν;

4. Η εποχή μας είναι «προδρομική του αντίχριστου»

α. Δεν έχουμε καμιά απόδειξη ότι φανερώθηκε ακόμη ο σατανικός αυτός άνθρωπος. Δεν φαίνεται να έχει έλθει ακόμα ούτε ο «ψευδοπροφήτης».Ο ερχομός του «ψευδοπροφήτη» προϋποθέτει τον ερχομό του αντίχριστου . Είναι όμως, τουλάχιστον εποχή του «δράκοντα», δηλ του σατανά! Σʼ αυτή την περίοδο έχει επιτραπεί στο σατανά να ενεργεί κατά του ανθρώπου με όλη του τη δύναμη όλα τα κακά. Αυτό σημαίνει ότι η εποχή μας είναι τουλάχιστον εποχή προδρομική του αντίχριστου»!

β. Μπορεί να γεννηθεί μια εύλογα μιά απορία. Εφόσον ζούμε σε εποχή «προδρομική του αντίχριστου», που σημαίνει ότι δεν εμφανίστηκε ακόμα ούτε ο αντίχριστος, ούτε ο «ψευδοπροφήτης», τότε πώς κινδυνεύουμε να πλανηθούμε;
Πράγματι δεν ήλθε ακόμα, όπως φαίνεται, ο αντίχριστος. Όμως είναι σαν να ήλθε. Γιατί το έργο, που πρόκειται να επιτελέσει ο αντίχριστος όταν θα έρθει, ήδη επιτελείται στις μέρες μας από άλλα όργανά του, που είναι και αυτοί αντίχριστοι. Τι γραφικές μαρτυρίες γιʼ αυτά που λέμε;

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει ότι ο αντίχριστος έρχεται, αλλά και ήλθε !
Ο απόστολος Παύλος λέει ότι μέχρι να έρθει η εποχή της γενικής και μεγάλης αποστασίας των ανθρώπων από το Θεό και του αντίχριστου «ενεργείται ήδη το μυστήριον της ανομίας» .

Όταν ο απ. Παύλος μιλάει για «μυστήριο ανομίας» εννοεί σαφώς όλα όσα θα συμβούν στην ανθρωπότητα από τον αντίχριστο, τον οποίο η Αγία Γραφή ονομάζει «άνομο» . «Μυστήριο ανομίας» είναι, λοιπόν, το έργο που θα ενεργήσει ο αντίχριστος. Το έργο αυτό, ενεργείται ήδη και στις μέρες μας, κατά τον απόστολο Παύλο!

Ο Απόστολος Παύλος, όταν βρίσκονταν σε περιοδεία στην Μικρά Ασία, σε συγκέντρωση των πρεσβυτέρων της Εφέσου, τους συμβούλευσε να προσέξουν. Μετά την αναχώρησή του από εκεί, τους είπε, θα εισέλθουν διάφοροι πλάνοι και ψευδοδιδάσκαλοι, σαν άγριοι λύκοι για να κατασπαράξουν το ποίμνιο. Τα άτομα αυτά, θα προέλθουν από την ίδια την Εκκλησία και θα διδάσκουν διδασκαλίες, που θα διαστρέφουν την αλήθεια για να αποσπούν τους πιστούς από την ορθή Πίστη . Αυτόν το κίνδυνο διατρέχουν πάντοτε οι πιστοί. Ιδιαίτερα δε όσο πλησιάζουμε στη συντέλεια του κόσμου, που είναι οι κατʼ εξοχήν έσχατες μέρες.

γ. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης κάνει μιά διάκριση μεταξύ αντίχριστου και αντίχριστων. Οι τελευταίοι, που ονομάζονται και «ψευδόχριστοι», θα εκτελούν το έργο του αντίχριστου, προτού ακόμα εμφανιστεί αυτός.

Λέει ο Ευαγγελιστής: «Παιδία, εσχάτη ώρα εστί, και καθώς ηκούσατε ότι ο αντίχριστος έρχεται, και νυν αντίχριστοι πολλοί γεγόνασιν, όθεν γινώσκομεν ότι εσχάτη ώρα εστί» !
Μαζί όμως με τους «αντίχριστους» ή «
ψευδόχριστους» που θα εμφανισθούν στις έσχατες μέρες, θα εμφανισθούν και πολλοί «ψευδοπροφήτες». Ο Κύριος είπε: «πολλοί ψευδοπροφήται εγερθήσονται και πλανήσουσι πολλούς» Και πιο κάτω: «εγερθήσονται γαρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και δώσουσι σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε πλανήσαι, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς» .

Στις μέρες προ του ερχομού του αντίχριστου ενεργείται «το μυστήριο της ανομίας» από τους άλλους αντίχριστους και ψευδοπροφήτες. Όλοι αυτοί εργάζονται για να πλανήσουν τους πιστούς, ακόμα και τους εκλεκτούς,. Θέλουν να τους απομακρύνουν από την ορθή πίστη, προλειαίνοντας έτσι το δρόμο για την έλευση του αντίχριστου. Εργάζονται από τώρα για το «βδέλυγμα ερημώσεως», που αποκάλυψε ο προφήτης Δανιήλ.

δ. Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει ακόμα ότι όλοι αυτοί οι αντίχριστοι προέρχονται από μας τους χριστιανούς, αλλά δεν ήταν στην πραγματικότητα δικοί μας. Αν ήταν δικοί μας θα είχαν μείνει στην Εκκλησία και δεν θα είχαν φύγει.

«Εξ ημών εξήλθον, λέει, αλλʼ ουκ ήσαν εξ ημών. Ει γαρ ήσαν εξ ημών, μεμενήκεισαν αν μεθʼ ημών, αλλʼ ίνα φανερωθή ότι ουκ εισί πάντες εξ ημών» .

Ποιοι είναι αυτοί, που ήταν κάποτε μαζί μας, αλλά φύγανε απʼ την Εκκλησία κιʼ εκτελούν ως αντίχριστοι το έργο του αντίχριστου; Είναι οι διάφοροι αιρετικοί, που με τις διάφορες ομάδες τους πολεμούν την Ορθή Πίστη κιʼ αγωνίζονται να παραπλανήσουν τους πιστούς.

5. Η πλάνη μέθοδος του διαβόλου.

α. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο «κατʼ εικόνα και ομοίωσή» Του. To «εμφύσημα» του Θεού, τον πλημμύρισε από τη θεοποιό χάρη Του. Τον τοποθέτησε στον Παράδεισο. Εκεί έβλεπε και μιλούσε με το Θεό ως φίλος προς φίλο. Προορισμός τους να γίνουν «κατά χάριν» θεοί.

Απʼ τον Παράδεισο έβγαλε τους Πρωτόπλαστους ο διάβολος. Τους παραπλάνησε. Τους είπε να φάνε τον απαγορευμένο καρπό, για να γίνουν κιʼ αυτοί θεοί. Η παραπλάνηση του διαβόλου υπήρχε στο σημείο, που αναφέρονταν στο τρόπο που μπορούσαν οι Πρωτόπλαστοι να γίνουν θεοί. Δεν αρνήθηκε ο διάβολος όλα είπε ο Θεός στους Πρωτόπλαστους, όπως το ότι πρέπει να γίνουν θεοί. Μόνο ένα σημείο αρνήθηκε. Αυτό ήταν ο τρόπος που θα πετύχαιναν τη θεοποίησή τους.

Ο δρόμος που ο Θεός έδειξε στους Πρωτόπλαστους για να γίνουν «όμοιοί»Του, από την ανθρώπινη πλευρά, ήταν η άσκηση. Συνίστατο στην εντολή της νηστείας. Η απαγόρευση από το Θεό στον Αδάμ και την Εύα να φάνε τον απαγορευμένο καρπό, αυτό το σκοπό εξυπηρετούσε. Έτσι ο διάβολος τους παραπλάνησε, λέγοντάς τους να παραβούν την εντολή του Θεού, για να γίνουν θεοί.

Οι Πρωτόπλαστοι, άπειροι από παγίδες του διαβόλου, εξαπατήθηκαν. Κιʼ έχασαν τον Παράδεισο. Σωτηρία του ανθρώπου είναι η επάνοδός τους στον Παράδεισο, στην κατάσταση δηλ. να βλέπουν το Θεό και να συνομιλούν μαζί Του ως φίλοι προς φίλο.

Η παρακοή του Αδάμ και της Εύας έγινε αιτία να εισέλθει η αμαρτία στην ανθρωπότητα. Με την αμαρτία αυτή της παρακοής των Πρωτόπλαστων εισήλθε και ο θάνατος στον κόσμο. Ο Θεός δεν δημιούργησε τον θάνατο. Ο θάνατος είναι συνέπεια του προπατορικού αμαρτήματος. Το θάνατο στις δύο μορφές του, τον πνευματικό θάνατο, δηλ. το χωρισμό της ψυχής του ανθρώπου από τον Θεό, και το σωματικό, δηλ. ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα κατάργησε ο Χριστός με το σταυρικό θάνατό Του και την Ανάστασή Του.

Οι συνέπειες της θεοκατάρατης αυτής παρακοής των Πρωτοπλάστων καταργούνται σε κάθε πιστό, συσταυρώνεται , συνθάπτεται και συνανασταίνεται με το Χριστό. Τότε μόνο ο πιστός σώζεται. Γιʼ αυτό λέγει η Γραφή: «μακάριος και άγιος ο έχων μέρος εν τη αναστάσει τη πρώτη. Επί τούτων ο δεύτερος θάνατος ουκ έχει εξουσίαν, αλλʼ έσονται ιερείς του Θεού και του Χριστού, και βασιλεύσουσι μετʼ αυτού χίλια έτη» .

β. Η πλάνη απομακρύνει τον άνθρωπο από τη σωτηρία. Για τον κίνδυνο αυτό προειδοποιεί η Αγία Γραφή, η οποία λέει: «βλέπετε μη τις υμάς πλανήση» .

Ο Απ. Παύλος συνδέει την πλάνη με τους ανθρώπους εκείνους που θʼ απολεσθούν. Αυτοί είναι όσοι δεν δέχτηκαν νʼ αγαπήσουν και να εγκολπωθούν την αλήθεια για να σωθούν. Σʼ αυτούς παραχωρεί ο Θεός να έρθει «ενέργεια πλάνης» . Αυτή η ενέργεια θα τους σπρώχνει στην πλάνη, να πιστεύουν στα ψεύδη. Έτσι θα φτάσουν να κατακριθούν .
Θα πλανηθούν όσοι στερούνται της σωστικής χάριτος του Θεού, που είναι η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Τη σφραγίδα αυτή παίρνει ο πιστός στο βάπτισμά του και πρέπει να διατηρεί σʼ ολόκληρη τη μετέπειτα ζωή του . Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Α΄ Καθολική Επιστολή του λέει, ότι οι πιστοί έχουν το χρίσμα, δηλ. έχουν και διατηρούν μέσα τους το Άγιο Πνεύμα. Όποιος έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα, αυτό τους διδάσκει την αλήθεια . Γιʼ αυτό οι άνθρωποι αυτοί δεν πλανώνται.

6. Η Αγία Γραφή αποκαλύπτει όσους πλανούν τον κόσμο

α. Πρώτος είναι ο διάβολος, «ο πλανών την Οικουμένην» .
Με ποιό τρόπο ο διάβολος πλανά την Οικουμένη; Με την παραποίηση της αλήθειας. Ο διάβολος «εν τη αληθεία ουχ έστηκεν, ότι ουκ έστι αλήθεια εν αυτώ. Όταν λαλεί το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί, ότι ψεύστης εστί και ο πατήρ αυτού»

Ο Χριστός είναι η ενσάρκωση της αλήθειας, όπως είπε ο Ίδιος: « Εγώ ειμί η οδός και η αλήθεια και η ζωή» . Ό,τι λέει ο Χριστός είναι η αλήθεια. Όλη η παραδοθείσα πίστη είναι η αλήθεια. Η αλήθεια αυτή είναι η Ορθόδοξη Πίστη. Αυτή μόνο σώζει τον άνθρωπο. Η αλλοίωση αυτής της αλήθειας είναι η πλάνη, που οδηγεί στην απώλεια.

Η Ορθόδοξη πίστη αναφέρεται τόσο στην ορθή διδασκαλία, όσο και στην ορθή ζωή. Οι άγιοι Πατέρες είναι ξεκάθαροι στο ζήτημα αυτό. Δεν μπορεί ένας πιστός να είναι Ορθόδοξος, αν δεν διαθέτει και ορθή πίστη, αλλά και ορθή ζωή. Αν στερείται ένα από τα δύο αυτά στοιχεία, τότε δεν διαθέτει και το άλλο. ΄Όποιος δεν έχει π.χ. την ορθή πίστη, δεν διαθέτει και το ορθό βίωμα. Και αντίστροφα, όποιος δεν διαθέτει ορθή ζωή, δεν διαθέτει και ορθή πίστη.

β. Δεύτερος είναι ο ψευδοπροφήτης που θα φανερωθεί την εποχή του αντίχριστου.
Ο ψευδοπροφήτης είναι ανώτατος εκκλησιαστικός ηγέτης. Θα έλθει μαζί με τον αντίχριστο και θα πλανήσει πολλούς. Όπως θα δούμε πιό κάτω, θα κάνει «σημεία και τέρατα», δηλ. ψευδοθαύματα, για να εξαπατά τους ανθρώπους να λατρεύσουν τον αντίχριστο ως θεό! Και θα παρασύρει πολλούς.

γ. Τρίτη ομάδα είναι οι ψευδοπροφήτες. Οι ψευδοπροφήτες εργάζονται στην προ του αντίχριστου εποχή, όπως θα εργάζεται ο ψευδοπροφήτης την εποχή του αντίχριστου. Θα είναι και αυτοί πρόσωπα της Εκκλησίας, όπως Πατριάρχες, Αρχιεπίσκοποι, επίσκοποι, άλλοι κληρικοί, μοναχοί και θεολόγοι, στερημένοι όμως της χάριτος του Αγίου Πνεύματος!
Από που προκύπτει η ταύτιση των αναξίων κληρικών με τους ψευδοπροφήτες;

Οι «προφήτες» στον Απόστολο Παύλο κατέχουν την κορυφή της κλίμακας των μελών της Εκκλησίας, μετά τους αποστόλους . Είναι κατʼ εξοχήν τα θεούμενα μέλη της Εκκλησίας. Η αρχαία Εκκλησία διάλεγε τους επισκόπους της από όσους είχαν φτάσει σε τέτοια κατάσταση θέωσης. Ο π. Ιωάννης Ρωμανίδης εξηγεί ότι οι προφήτες είναι οι επίσκοποι της Εκκλησίας, που είναι σε κατάσταση θέωσης .


Επομένως, εφʼ όσον «προφήτες» ήταν οι θεούμενοι επίσκοποι , που είχαν κάνει βίωμά τους την «ορθή πίστη», κατʼ αντιδιαστολή «ψευδοπροφήτες» είναι οι ανάξιοι κληρικοί, που προδίδουν την αποστολή τους, «πλανώντες και πλανώμενοι». Όσοι έπαυσαν πλέον να διαθέτουν την ορθή πίστη και ζωή. Σήμερα αυτοί είναι κυρίως οι Οικουμενιστές, οι λατινόφρονες επίσκοποι, που εργάζονται γα την «Ένωση των Εκκλησιών». Αυτοί εργάζονται για τον Ψευδοπροφήτη.

Ο Απ. Πέτρος ομιλεί και για «ψευδοδιδασκάλους », τους οποίους προφανώς ταυτίζει με όλους τους ανάξιους κληρικούς. Και απευθύνει εναντίον τους ένα δριμύτατο κατηγορώ, που πρέπει καθημερινά να έχει στη σκέψη του κάθε κληρικός της Εκκλησίας.

Αυτοί, γράφει μεταξύ πολλών άλλων ο Απ. Πέτρος, θα εισαγάγουν στους πιστούς πλανεμένες διδασκαλίες. Αυτές θα οδηγούν στην απώλεια. Επισημαίνει ιδιαίτερα τις διδασκαλίες τους για ηθικές παρεκτροπές. Θα εμπορεύονται τον πλαστό ζήλο τους σε βάρος των πιστών. Θα είναι ακάθαρτοι. Θα θεωρούν ως απόλαυση και τρυφή το να παραπλανούν πολλούς με τις απάτες τους και τις πλάνες τους, τις οποίες διαδίδουν. Εγκατέλειψαν τον ίσιο δρόμο και πλανήθηκαν. Θα ήταν καλύτερα γιʼ αυτούς να μην είχαν γνωρίσει ποτέ το δρόμο της σωτηρίας, παρά αφού τον γνώρισαν να γυρίσουν πίσω στην αμαρτωλή ζωή τους .

Οι ψευδοδιδάσκαλοι με τους «ψευδοπροφήτες» θα κάνουν πάντα το μεγαλύτερο κακό στην Εκκλησία, ιδίως στις έσχατες μέρες. Θα πλανήσουν τη μεγαλύτερη μερίδα των πιστών, εκτός από λίγους, που δεν θα δεχθούν «το σφράγισμα του αντίχριστου». Αυτοί όμως οι πιστοί θα υποστούν φρικτούς διωγμούς. Ακόμα και θάνατο!

δ. Η παραπλάνηση των πιστών διαρκεί σʼ όλο το διάστημα της ιστορίας της ανθρωπότητας. Ήδη, είδαμε πιό πάνω την παραπλάνηση των Πρωτόπλαστων από τον διάβολο. Ιδιαίτερα όμως επικίνδυνη για τον άνθρωπο θα είναι η εποχή του αντίχριστου, στη διάθεση του οποίου θα τεθεί όλη η δύναμη του διαβόλου και του ψευδοπροφήτη.
Το «μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται» και πριν την έλευση του Αντίχριστου.

Οι πιστοί, λοιπόν, διέτρεξαν από την εποχή των αποστόλων, και διατρέχουν μέχρι τη συντέλεια του κόσμου, τον κίνδυνο να παραπλανηθούν.

Βρισκόμαστε, λοιπόν, σε έσχατες μέρες, χωρίς να ξέρουμε το πόσο θα
διαρκέσουν αυτές, για να έλθει τελικά η «συντέλεια» του κόσμου.
Αυτό όμως, που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κάθε Ορθόδοξο, δεν είναι το πότε θα γίνει η «συντέλεια» του κόσμου και θα έρθει ο Χριστός να κρίνει τον κόσμο, που ασφαλώς κάποτε θα έρθει. Ο θάνατος του κάθε ανθρώπου συνιστά άλλωστε για τον καθένα στην ουσία τη δική του μέλλουσα Κρίση. Ο καθένας προγεύεται τον Παράδεισο ή την κόλαση, ανάλογα με τα έργα του, ήδη από τη στιγμή του θανάτου του.

Σημασία για τον κάθε Ορθόδοξο έχει η προειδοποίηση του Κυρίου να μην πλανηθεί. Και η πλάνη θα προέλθει στην έσχατη αυτή εποχή, από τους ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδασκάλους. Δηλ. από εκκλησιαστικούς ηγέτες! Από αυτούς που προδίδουν την ορθή πίστη. Από αυτούς που κατέληξαν να κατατάξουν τον εαυτό τους, είτε με τη θέλησή τους, είτε χωρίς να καταλάβουν, στην υπηρεσία του σατανά. Από αυτούς, που συντελούν στην αποστασία των πιστών και την «ερήμωση» της Ορθοδοξίας.

ΑΘ. ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ
τηλ. 27410. 59201
e-mail asakar@ acn. gr

Δημοσιεύθηκε στον
«Ορθόδοξο Τύπο» της 4. 8. 2006.


2 σχόλια:

 1. Πολύ εύλογα αναφερθήκατε στις θέσεις της Εκκλησίας και των λόγων τον ''οργάνων'' του Θεού.
  Δυστυχώς ζούμε στους έσχατους καιρούς και α ανομία εξαπλώθηκε σε όλα σχεδόν τα μήκη και πλάτη της υφηλίου. Ήδη ο ψευδοπροφήτης εμφανίστηκε και ''εκκλησιαστικός'' ηγέτης είναι. Εκπληρώνεται και η προφητεία του Αγίου Κοσμά ''τον πάπα να καταράσθε, διότι αυτός είναι η αιτία του κακού''. Ήδη έχει αρχίσει η απώλεια των ψυχών μέσω των νέων ταυτοτήτων που έχουν πλασάρει στο κοινό. Δυστυχώς ξεπουλιέται η ελευθερία που δόθηκε από τον Θεό και την κρατάει για πάντα ως συμβόλαιο του ο μνησίκακος Θεού και έργων Αυτού.
  Εύχομαι τα χρόνια που απέμειναν, να συνετιστεί ο κάθε άνθρωπος, χριστιανός και μη και να ακολουθήσει τον δρόμο του Κυρίου, τον δρόμο της σωτηρίας.
  Όπως η ίδια η πίστη μας λέει μέσω του ονόματός της ''Ορθοδοξία'', δηλαδή αυτή που δεν αλλοιώθηκε ποτέ στο πέρασμα των χρόνων να φωτίσει τον κόσμο και να τον οδηγήσει στην σωτηρία. Θα εξαπλωθεί η αλήθεια σε ολόκληρο τον κόσμο αλλά θα απολεσθούν πολλές ψυχές μέχρι τότε.
  Συστήνω αγάπη, ενότητα, ενσυναίσθηση και πίστη για να αντιμετωπιστούν οι πλάνες και οι απώλειες, ιδιαίτερα τώρα όσο ποτέ άλλοτε που κυβερνάει ο δόλος, η υποκρισία, η οργή και η αδιαφορία ακόμη και για τον εαυτό του καθ'ενός.
  Να πιστέψουμε και να παρακαλέσουμε τον Κύριο και αυτός θα μας σώσει.
  Παρακαλώ όπως προσευχηθείτε έστω και λίγο εσείς για εμένα για την σωτηρία της δικής μου ψυχής.
  Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι όπως θα προσεύχομαι για όλους εσάς και όλο τον κόσμο να γλυτώσουμε από τα αιμοχαρή χέρια του κακού και να εισέλθουμε όλοι στην αγκαλιά του Δημιουργού και Πλάστη μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. "Έσχατες μέρες" λέγεται όλη η περίοδος της Καινής Διαθήκης και ασφαλώς οι μέρες που ζούμε είναι προσωπικά για τον καθένα μας έσχατες, με την έννοια ότι μπορεί σε ένα λεπτό από τώρα να ξεψυχήσει και πάντως, είναι τόσα λίγα τα έτη που θα διαρκέσει το υπόλοιπο του επιγείου βίου μας ώστε ναι, ο καθένας μας καλό είναι να αισθάνεται πως σήμερα είναι η τελευταία του, η έσχατη μέρα και ότι ζη στις έσχατες μέρες. Με αυτή την έννοια. Δεν γνωρίζουμε όμως πότε θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, και όποιος την προσδιορίζει πλανάται, διότι κανένας κατά την Αγία Γραφή δεν μπορεί να γνωρἰζει πότε θα είναι οι έσχατες των εσχάτων μέρες για την Στρατευομένη Εκκλησία. Πιθανώς αύριο, πιθανώς σε χίλια έτη πιθανώς σε τρεις χιλιάδες έτη. Ας μην δίνονται εσφαλμένες εντυπώσεις για κάτι που δεν γνωρίζει κανένας. Όποιος νομίζει ότι γνωρίζει πλανάται, ας μην πλανάει και τους άλλους αμαρτάνων ως ψευδοπροφήτης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω