Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2010

ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣΣτίχοι παραινετικοὶ τοῦ Χρυσοστόμου

Ὅστις βούλεται τὸ φῶς ἐκεῖνο βλέψαι, ὀφείλει ταῦτα φυλάττειν ἐν καρδίᾳ· παθῶν σαρκικῶν καὶ λογισμῶν ἀχρείων, ὅρκου τε παντὸς, θυμοῦ καὶ ταραχῆς δὲ, καὶ περισπασμοῦ καὶ τῆς μνησικακίας, καὶ τοῦ μὴ κρῖναι τὸ σύνοχον ἀνθρώπους, εἶναι δὲ αὐτὸν λογικὸν καὶ τοὺς φρένας, καθαρόν τε τῶν σαρκικῶν μολυσμάτων, πρᾶον, ταπεινὸν, ἡσύχιον ὑπάρχειν, ἐξαγγελτικὸν καὶ τῆς εἰρήνης τέκνον, ἐγκρατῆ εἶναι βρωμάτων καὶ πομάτων, καὶ τῇ προσευχῇ σχολάζειν ἀνενδότως, ἐν πᾶσι τούτοις, ἀρχὴν καὶ τέλος ἔχειν, τὸ κεφάλαιον ἀρετῶν, τὴν ἀγάπην.

                    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω