Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2010

Mε την παρουσία Ορθοδόξων κληρικών ο παπικός "εσπερινός"

Mε την παρουσία Ορθοδόξων κληρικών ο παπικός "εσπερινός" για τη χριστιανική ενότητα

Το video από τη λήξη της Εβδομάδας προσευχής για τη χριστιανική ενότητα. Παρόντες στον παπικό «εσπερινό» και Ορθόδοξοι κληρικοί (βλ. 0.50 κ.εξής), μεταξύ τους και ο Μητροπολίτης Ιταλίας ΓεννάδιοςΜεταξύ άλλων ο Πάπας δήλωσε: [δείτε πρώτα το αγγλικό κείμενο που εκφωνείται στο video – (0.40 κ.εξής) και μετά πρόχειρη μετάφρασή του στα ελληνικά]
Benedict XVI: “In a world marked by religious and Christian indifference ........
and even by an increasing aversion to the Christian faith, a new and intense activity of evangelization is required, not only among the peoples who do not yet know the Gospel, but also among those to whom Christianity was proclaimed and became a part of their history. Unfortunately, there is no lack of issues that separate us from one another, which we hope may be overcome through prayer and dialogue. However, there is a central point of Christ’s message that we can proclaim together: the paternity of God, the victory of Christ over sin and death by His cross and resurrection, the confidence in the transforming action of the Sprit.”

"Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από αδιαφορία για τις θρησκείες και το Χριστιανισμό και μάλιστα με αυξανόμενη αποστροφή προς την χριστιανική πίστη, απαιτείται μια νέα και έντονη δραστηριότητα του ευαγγελισμού, όχι μόνο μεταξύ των λαών που δεν γνωρίζουν ακόμη το Ευαγγέλιο, αλλά και μεταξύ εκείνων στους οποίους ο Χριστιανισμός κηρύχθηκε και έγινε μέρος της ιστορίας τους. Δυστυχώς, υπάρχουν ζητήματα που μας διαχωρίζουν τον ένα από το άλλο, τα οποία ελπίζουμε ότι μπορούν να ξεπεραστούν μέσω της προσευχής και του διαλόγου. Ωστόσο, υπάρχει ένα κεντρικό σημείο του μηνύματος του Χριστού που μπορούμε να διακηρύσσουμε μαζί: η αναγνώριση της πατρότητας του Θεού, η νίκη του Χριστού επί της αμαρτίας και του θανάτου μέσω του Σταυρού και της Ανάστασής Του, η πίστη της μεταμορφωτικής δύναμης του Πνεύματος"
(Από ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω