Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΥ - Παληό και Νέο ημερολόγιο

. Το ημερολόγιο δεν είναι μόνο αστρονομικό ζήτημα

Το ημερολόγιο είναι πρώτιστα ζήτημα αστρονομικό. Για την Εκκλησία όμως, αφότου πάνω σ’ αυτό οικοδόμησε το εορτολόγιο και το Πασχάλιό της, απόκτησε εκκλησιαστική σημασία. Γι’ αυτό την Εκκλησία δεν την ενδιαφέρει το ημερολόγιο από πλευράς αστρονομικής . Την πλευρά αυτή την αφήνει στους αστρονόμους. Την ενδιαφέρει το ημερολόγιο, μόνο από την εκκλησιαστική του πλευρά.
Ας δούμε όμως τα δύο ημερολόγια, για τα οποία δημιουργήθηκε ζήτημα στην Εκκλησία.

Α. Το Ιουλιανό ημερολόγιο και το Πασχάλιο
1. Το ημερολόγιο αυτό πήρε το όνομά του από τον αυτοκράτορα της Ρώμης Ιούλιο Καίσαρα. Αυτός, το 45 π.Χ. το επέβαλε στο Ρωμαϊκό κράτος.


Το εφεύρε ο Έλληνας αστρονόμος Σωσιγένης από την Αλεξάνδρεια. Ήταν το τελειότερο ημερολόγιο για την εποχή εκείνη. Δεν ήταν όμως και το τέλειο, γιατί κάθε 128 χρόνια έχανε και μία μέρα. Αυτό έχει σημασία για την ημερομηνία της εαρινής ισημερίας. Ενώ δηλ. το 45 π.Χ., που επεβλήθη το ημερολόγιο αυτό στο ρωμαϊκό κράτος, η εαρινή ισημερία συνέπιπτε στις 23 Μαρτίου, μετά από 128 χρόνια η ισημερία αυτή, κατέβηκε στις 22 Μαρτίου. Αυτό εννοούμε όταν λέμε χάνει μία μέρα κάθε 128 χρόνια. Το έτος 325, που συγκλήθηκε η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος η εαρινή ισημερία κατέβηκε στις 21 Μαρτίου .

Η Εκκλησία των πρώτων χριστιανικών χρόνων αναπτύχθηκε μέσα στο ρωμαϊκό κράτος, που ίσχυε το Ιουλιανό ημερολόγιο. Πάνω σ’ αυτό καθόρισε το «εορτολόγιό» της. Οι γιορτές της ήταν οι επέτειοι της άθλησης των μαρτύρων, της μνήμης των οσίων της και κυρίως ο γιορτασμός του Πάσχα . Επίσης, και ορισμένα άλλα ιστορικά γεγονότα απ’ τη ζωή του Χριστού και της Εκκλησίας.

2. Εξ αιτίας του πιο πάνω λόγου, το ημερολόγιο απόκτησε και εκκλησιαστικό χαρακτήρα. Ή, καλύτερα, θα λέγαμε, ότι για την Εκκλησία έχει μόνο εκκλησιαστικό χαρακτήρα. Την Εκκλησία δεν την ενδιαφέρει το ημερολόγιο από πλευράς αστρονομικής. Οι Πατέρες της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, φαίνεται, ότι γνώριζαν ότι το Ιουλιανό ημερολόγιο κάθε 128 χρόνια χάνει μία μέρα, ότι δηλ. η ημερομηνία της εαρινής ισημερίας κατεβαίνει μία μέρα. Γνώριζαν ακόμη ότι το 325, που έγινε η Σύνοδός τους η ισημερία αυτή είχε φτάσει στις 21 Μαρτίου. Αυτό όμως, δεν τους ενδιέφερε. Και γι’ αυτό δεν ασχολήθηκαν με την επιστημονική ακρίβεια του ημερολογίου, που χρησιμοποιούσε το ρωμαϊκό κράτος, μέσα στο οποίο ζούσαν.

Η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος αναφέρθηκε στην εαρινή ισημερία παρεμπιπτόντως, όχι γιατί την ενδιέφερε αυτή καθεαυτή η ισημερία. Αυτό, που ενδιέφερε τους αγίους Πατέρες ήταν, να ορίσουν με αδιαμφισβήτητο τρόπο την εξεύρεση ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα για όλη την Εκκλησία. Μέχρι τότε, οι διάφορες τοπικές Εκκλησίες εόρταζαν το Πάσχα σε διαφορετικές ημερομηνίες. Αυτό το γεγονός τραυμάτιζε το δόγμα της ενότητας της Εκκλησίας.

Τα δύο πρώτα σταθερά σημεία, που αποφάσισαν οι Πατέρες της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, ήταν ο γιορτασμός του Πάσχα να γίνεται πάντοτε ημέρα Κυριακή, γιατί ο Κύριος αναστήθηκε ημέρα Κυριακή. Το δεύτερο σημείο ήταν, ότι το Πάσχα έπρεπε να γιορτάζεται ύστερα από το Πάσχα των Εβραίων, για ιστορικούς λόγους. Ο Χριστός σταυρώθηκε την παραμονή του Πάσχα των Ιουδαίων, αλλά αναστήθηκε την τρίτη ημέρα, δηλ. μετά το Πάσχα τους.

Μετά τον καθορισμό των δύο αυτών σταθερών σημείων, το πρόβλημα που έπρεπε ν’ αντιμετωπίσουν οι άγιοι Πατέρες της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου ήταν ο γιορτασμός του εβραϊκού Πάσχα, που είχε τεθεί ως σταθερό σημείο και προϋπόθεση του Πάσχα της Εκκλησίας. Οι Εβραίοι είχαν δικό τους ημερολόγιο, το οποίο ήταν σεληνιακό. Στηρίζονταν στους κύκλους της σελήνης, εξέταζαν δηλ. πότε ήταν πανσέληνος κλπ.. Το Πάσχα τους οι Εβραίοι το γιόρταζαν στις 14 του εβραϊκού μήνα Νισάν. Έπρεπε, λοιπόν, οι Πατέρες να συσχετίσουν τώρα τον εβραϊκό μήνα Νισάν με το Ιουλιανό ημερολόγιο, για να βρεθεί η ημερομηνία του εορτασμού του χριστιανικού Πάσχα.


3. Ο εβραϊκός μήνας Νισάν άρχιζε με την εαρινή ισημερία. Επομένως, οι Ιουδαίοι τελούσαν το Πάσχα τους την 14η ημέρα, αφότου άρχιζε η εαρινή ισημερία. Στον υπολογισμό όμως του χρόνου έκαναν ένα λάθος. Το αποτέλεσμα ήταν πολλές φορές να γιορτάζουν το Πάσχα τους προ της εαρινής ισημερίας! Δηλαδή οι Εβραίοι βρίσκουν την ημερομηνία, που γιορτάζουν το Πάσχα τους με βάση το δικό τους Ημερολόγιο, που είναι σεληνιακό και όχι ηλιακό, όπως είναι το δικό μας. Επειδή όμως οι Εβραίοι έπαυσαν να ορίζουν το Πάσχα τους στη σωστή ημερομηνία, οι χριστιανοί δεν μπορούσαν να τους ακολουθήσουν στο λάθος τους αυτό. Σε μιά τέτοια περίπτωση θα ήταν υποχρεωμένοι, μερικές φορές να γιορτάζουν και αυτοί το χριστιανικό Πάσχα προ της εαρινής ισημερίας. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα, ένα χρόνο να γιορτάζουν το Πάσχα δυό φορές και τον άλλο καμιά! Γι’ αυτό έπαυσε να απασχολεί τους χριστιανούς η λαθεμένη ημερομηνία, που οι Εβραίοι γιόρταζαν και γιορτάζουν μέχρι σήμερα το Πάσχα τους. Ο Μέγας Κωνσταντίνος όρισε ότι η Εκκλησία, για τον ορισμό του Πάσχα πρέπει ν’ ακολουθεί την «αληθέστερη τάξη», που είναι « το παραφυλάττειν την ακριβή του καιρού ώραν», η οποία βρίσκεται με βάση το Ιουλιανό Ημερολόγιο. Έπρεπε δηλ. η ημερομηνία του εβραϊκού Πάσχα να μη συμπίπτει προ της εαρινής ισημερίας. Οι χριστιανοί, λοιπόν, υπολογίζουν οι ίδιοι, με βάση το Ιουλιανό Ημερολόγιο, το πότε οι Εβραίοι έπρεπε κανονικά να γιορτάζουν το Πάσχα.

Αυτό είναι το λεγόμενο «νομικό Φάσκα». «Νομικό Φάσκα» είναι ο υπολογισμός του Πάσχα των Εβραίων κατά το Ιουλιανό ημερολόγιο. «Νομικό Φάσκα» επομένως είναι «η πανσέληνος μετά την εαρινή ισημερία», που δεν εξευρίσκεται «κατά το εβραϊκόν σεληνιακόν ημερολόγιον» .

Για να διασφαλίσει η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος τον εορτασμό του Πάσχα, μετά τον εορτασμό των Εβραίων, έθεσε τρεις όρους. Οι όροι αυτοί είναι: α) Να εορτάζεται το Πάσχα μετά την εαρινή ισημερία. β) Να εορτάζεται μετά την πρώτη πανσέληνο, μετά την εαρινή ισημερία και γ) να εορτάζεται την πρώτη Κυριακή, μετά τη πρώτη πανσέληνο. Βλέπουμε δηλ. ότι η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος ακολούθησε αυτό το πολύπλοκο σύστημα για τον καθορισμό του εορτασμού του Πάσχα, όχι για λόγους επιστημονικής και αστρονομικής ακρίβειας, αλλά για να εορτάζουν οι χριστιανοί το Πάσχα οπωσδήποτε μετά το Πάσχα των Εβραίων, και ποτέ προηγουμένως, ή μαζί με τους Εβραίους.

Η απόφαση αυτή της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου δεν σώζεται, όπως διατυπώθηκε. Γνωρίζουμε όμως γι’ αυτή από τις επιστολές που έστειλε ο Μέγας Κωνσταντίνος προς τις Εκκλησίες, για να τις πληροφορήσει για τις αποφάσεις της Συνόδου, που έγιναν νόμος του κράτους. Μαθαίνουμε ακόμα, από ορισμένους ιστορικούς συγγραφείς και τέλος, από τον 1ο Κανόνα της Συνόδου της Αντιόχειας, ο οποίος δύο φορές ονομάζει την απόφαση «όρο».

Είναι γνωστό, ότι οι Οικουμενικές Σύνοδο όταν ήθελαν να ρυθμίσουν μη δογματικά ζητήματα, εξέδιδαν «Κανόνες». Όταν όμως ήθελαν να ρυθμίσουν δογματικά ζητήματα, εξέδιδαν «όρους». Αυτό σημαίνει, ότι οι άγιοι Πατέρες της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου θεώρησαν ότι ο κοινός εορτασμός του Πάσχα, σύμφωνα με τα όσα αποφάσισαν, έχει δογματική σημασία και η μη συμμόρφωση με τον Όρο αυτό συνιστά αίρεση. Γι’ αυτό, ο επίσκοπος Ρώμης Βίκτωρ (189-199), το 190 μ.Χ., είχε ήδη καταδικάσει ως αίρεση τον μη κοινό εορτασμό του Πάσχα, και μάλιστα σε άλλη μέρα εκτός από την Κυριακή, και επέβαλε αφορισμό στους παραβάτες .


5. Το σφάλμα του Ιουλιανού ημερολογίου, που σε κάθε 128 μέρες έφτανε την μία μέρα, ανακάλυψε ο πολυεπιστήμων Νικηφόρος Γρηγοράς ( 1295 –1359), ο οποίος το 1324, πρότεινε στον Ρωμαίο αυτοκράτορα Ανδρόνικο Β΄ Παλαιολόγο (1282 – 1328) τη διόρθωση του Ιουλιανού ημερολογίου, που τότε είχε απόκλιση 13 μέρες. Ο αυτοκράτορας αρνήθηκε τη διόρθωση, για να μη προκληθεί σχίσμα στην Εκκλησία! Η διόρθωση του Ιουλιανού ημερολογίου έγινε το 1582, από τον διαβόητοΦράγκο πάπα Γρηγόριο ΙΓ΄ με το λεγόμενο Γρηγοριανό ημερολόγιο.Β. Το Γρηγοριανό ημερολόγιο

Ο Πάπας Γρηγόριος ΙΓ΄( 1572 –1585) υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους Πάπες της Λατινικής Εκκλησίας. Απέβλεπε πάντοτε στον εκφραγκισμό των Ρωμαίων της Ανατολής.

Ο Γρηγόριος ΙΓ΄ για να «δοξάσει την παπωσύνη» του ανέθεσε στον αστρονόμο Λουδοβίκο Λίλιο να διορθώσει τα σφάλματα του Ιουλιανού Ημερολογίου . Έτσι, προέκυψε το 1578 το λεγόμενο Γρηγοριανό ή Φράγκικο Ημερολόγιο, το οποίο εισήγαγε αμέσως στην Λατινική Εκκλησία, όχι όμως και στα προτεσταντικά κράτη. Η Γερμανία το δέχτηκε μόλις το 1700, η Αγγλία το 1725, και η Σουηδία το 1753!

Ο Γρηγόριος ΙΓ΄ θέλησε να το εισαγάγει και στην Ορθόδοξη Ανατολή. Το 1583 έστειλε στο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμία Β΄ τον Τρανό, δύο Έλληνες αντιπροσώπους του με δώρα και επιστολή . ΄Ηταν η πρώτη επαφή μετά το 1054, που έγιναν οι αναθεματισμοί μεταξύ Ρώμης και Κωνσταντινούπολης. Μετά τους πρέσβεις αυτούς ο Πρίγκιπας της Ενετίας Νικόλαος Δαπόντε, έστειλε εκπρόσωπό του προς τον Πατριάρχη Ιερεμία Β΄ τον Τρανό, για να τον πείσει να επιτρέψει στους Ορθοδόξους των Ιονίων Νήσων να συνεορτάζουν το Πάσχα μαζί με τους Λατίνους. Ο Πατριάρχης απάντησε αρνητικά στον Νικ. Δαπόντε με μία ιστορική επιστολή, στην οποία αποκαλούσε το Νέο ημερολόγιο «παγκόσμιο σκάνδαλο» .

Το 1583 Σύνοδος, στην οποία εκτός του Πατριάρχη Ιερεμία Β΄ του Τρανού, έλαβε μέρος και ο Πατριάρχης Αλεξάνδρειας Σίλβεστρος, όπως και πολλοί επίσκοποι, καταδίκασε το Νέο ημερολόγιο του πάπα.


Στη Πανορθόδοξη Σύνοδο του 1593, έλαβαν μέρος οι Πατριάρχες ΚΠόλεως Ιερεμίας Β΄ ο Τρανός, Αλεξανδρείας Μελέτιος ο Πηγάς, ο οποίος αντιπροσώπευε και τον Πατριάρχη Αντιοχείας, Ιεροσολύμων Σωφρόνιος και 41 αρχιερείς. Η Σύνοδος αυτή « επισημότερον, αλλ’ εμμέσως» απέκρουσε το Νέο ημερολόγιο , γιατί κατ’ αυτό, ήταν δυνατό να συμπέσει συνεορτασμός του χριστιανικού Πάσχα, με το εβραϊκό Πάσχα.

Έμμεσα καταδίκασαν το Νέο ημερολόγιο και μεταγενέστερες Σύνοδοι, όπως στα έτη 1722 και 1727. Αυτές, χωρίς ν’ αναφέρουν ονομαστικά το Γρηγοριανό ημερολόγιο, το καταδίκασαν, όταν καταδίκαζαν κάθε «καινοτομία και νεωτερισμό» στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

Η Σύνοδος του 1722 με Εγκύκλιό της προς τους Ορθοδόξους Αντιοχείς, στην περιφέρεια των οποίων δρούσε πολύ έντονα η προπαγάνδα των παπικών ιεραποστόλων, συμβούλευσε τους πιστούς να μην εξαπατώνται εύκολα και να μην ανοίγουν τα αυτιά τους, ν’ ακούουν τις κακοδοξίες των Λατίνων. Τους συνέστησε να μην δέχονται τους νεωτερισμούς τους και τα ολέθρια δόγματα, με τα οποία θέλουν να τους εξαπατήσουν . Την Εγκύκλιο αυτή υπέγραψαν τρεις Πατριάρχες, ο Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμίας Γ΄, ο Αντιοχείας Αθανάσιος, ο Ιεροσολύμων Χρύσανθος και πολλοί επίσκοποι.

Επίσης, η Σύνοδος του 1727 διακήρυξε, ότι οφείλουμε να μην αλλάζουμε τίποτε από τις παραδόσεις της Εκκλησίας μας, να μην αθετούμε τίποτε και να μη προσθέτουμε ή αφαιρούμε τίποτε . Την Εγκύκλιο αυτή υπέγραψαν οι Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως Παΐσιος Β΄, Αντιοχείας Σίλβεστρος, Ιεροσολύμων Χρύσανθος και πολλοί επίσκοποι.

Το ότι, οι μετά τον 16ο αιώνα Πανορθόδοξοι Σύνοδοι δεν καταδίκασαν ονομαστικά το Νέο ημερολόγιο, ήταν μια πολύ σοφή και ενδεδειγμένη ενέργεια. Διαμηνύθηκε έτσι, ότι το θέμα της αλλαγής του ημερολογίου, μετά τις αποφάσεις των Συνόδων των ετών 1583, 1587 και 1593 δεν υφίσταται για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Τη θέση αυτή ακολούθησαν πάντοτε οι Ορθόδοξοι, μολονότι γνώριζαν, ότι το Παληό ή Ιουλιανό ημερολόγιο, χάνει κάθε 128 χρόνια μία μέρα, ως προς την εαρινή ισημερία. Θεωρούσαν το θέμα του ημερολογίου λυμένο για πάντα, αρνούμενοι κάθε συζήτηση γι’ αυτό.
 

36 σχόλια:

 1. Οφείλω να ευχαριστήσω τον κ. Σακαρέλλο για τα τόσο χρήσιμα, και τόσο κατατοπιστικά, στοιχεία που μας παρέθεσε.

  Πολλά πράγματα που επί χρόνια έμεναν στο "σεντούκι" της λησμονιάς, λόγω της επιβεβλημένης, σκόπιμης και συστηματικά καλλιεργούμενης άγνοιας, είναι καιρός να έλθουν στην επιφάνεια. Αρκετά, "ως εδώ και μη παρέκει".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ας γνωρίζει ο συντάκτης του κειμένου ότι τα μόνα ζητήματα που η Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρεί ως λυμένα για πάντα είναι τα θέματα Δόγματος και Ήθους. Η λατρεία, μέρος της οποίας είναι και το εορτολογικό ζήτημα είναι πάντα ανοικτό και υπόκειται σε εξέλιξη. Απόδειξη τούτου είναι το ότι χωρίς καν να τεθεί θέμα νέου ημερολογίου από την πολιτεία(όπως έγινε το 1923)η Εκκλησία συζητούσε για το ζήτημα του ημερολογίου όχι μόνο το 1924 αλλά ήδη από το 1902 και 1904 σε εγκυκλίους του Πατριάρχη Ιωακείμ Γ'! Καταλάβαιτε το καλά κύριοι: Το ημερολόγιο είναι μια τυπική ανθρώπινη συμβατικότητα και ο Θεός είναι άχρονος και πέρα από κάθε περιορισμό του χρόνου. Η αλλαγή του 1924 όντως ήταν μία αναγκαιότητα που εξυπηρέτησε και εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες του κόσμου. Η επιλογή του νέου έγινε κατ' ανάγκη και κατ΄οικονομίαν. Αν η Ελλαδική Εκκλησία παρέμενε στο παλαιό και το κράτος είχε το νεό θα γιορτάζαμε Ευαγγελισμό 13 ημέρες μετά την επέτειο της κήρυξης της ελληνικής επανάστασης! Επίσης αντι κάποιος να πάει στην Εκκλησία σε μία μεγάλη Εορτή, θα πρέπει να πάει στην εργασία του διότι είναι ημέρα εργάσιμη. Με την ενοποίηση αίρονται τα προβλήματα αυτά. Άλλωστε, η Εκκλησία, σύμφωνα με τις υποδείξεις του ίδιου του Αποστόλου Παύλου, ενσωματώνεται στις κοινωνίες, τηρεί και συγκαταβαίνει στοργικά στους θεσμούς και τις ανάγκες των ανθρώπων, δεν επιτίθεται ως δυνάστης με τους δικούς της κανόνες , είτε λέγονται "ημερολόγιο" είτε όπως αλλιώς. (απο το ιστολόγιο egolpion)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αγαπητέ Τρύφωνα, μη βγάζεις τόσο εύκολα συμπεράσματα για το θέμα της αλλαγής του εκκλησιαστικού ημερολογίου.Ο π. Ιωάννης Ρωμανίδης έλεγε ότι είναι «Κανονικοδογματικό ζήτημα»!
  Όλοι σχεδόν οι Νεοημερολογίτες παραδέχονται ότι κακώς εισήχθη το Νέο ημερολόγιο το 1924, από τον Μασώνο Μεταξάκη, στην εκκλησία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Όχι φίλε μου δεν βγάζω. Αλλά κι αυτός ο μακαρίτης πια π.Ιωάννης, που λες ότι το είπε όλη του τη ζωή τηΝ πέρασε στην επίσημη Εκκλησία την Κρατούσα. Δεν έγινε ποτέ του αυτό που λένε Γνήσιος Ορθόδοξος Χριστιανός. Κάτι παραπάνω θα ήξερε κι απ΄εμένα κι από εσένα για την επιλογή του αυτή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Θα είχε τους δικούς του λόγους γι΄αυτήν του την παραμονή. Όμως αλλού είναι το θέμα, ότι ακόμα και με το Νέο παραδέχονται ότι το Νέο ημερολόγιο, δεν έπρεπε να το δεχτεί η καθ΄ημάς Ανατολή.

  Στο βιβλίο «"Ομολογία της Όρθοδόξον Πίστεως» σελ. 4 του Δοσιθέου διαβάζουμε: «Τέσσαρα μεγάλα θηρία έγέννησεν ό ΙΣΤ' αιών: Την αίρεσιν τοϋ Λουθήρου,
  τήν αίρεσιν τοϋ Καλβίνου, τήν αίρεσιν τών Γιεζουβιτών και τήν αίρεσιν τοϋ νέου Καλενδαρίοιυ και κατά μεν τών αιρέσεων Λουθήρου και Καλβίνου έ'γραψαν οί.... κατά δε της αίρέσεως τοϋ νέου Καλενδαρίου απεφάνθη ή έν Κων/πόλει Μεγάλη Οικουμενική Σύνοδος τω 1593".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Τρύφωνας : Δεν έγινε ποτέ του αυτό που λένε Γνήσιος Ορθόδοξος Χριστιανός

  Κυπριανός Χ : Και για πείτε μου, αγαπητέ κ. Τρύφωνα, εσείς πως γίνατε Ορθόδοξος Χριστιανός, έστω όχι γνήσιος; Γίνατε επειδή το θέλατε; Γίνατε επειδή εδώ βρεθήκατε, εδώ γεννηθήκατε, εδώ βαπτισθήκατε κτλ;

  Όλοι γεννιόμαστε Χριστιανοί, αλλά αυτό δεν επάγεται ότι γινόμαστε Ορθόδοξοι : "δια τούτο είρηκα υμίν ότι ουδείς δύναται ελθείν προς με, εάν μη η δεδομένον αυτώ εκ του πατρός μου. Εκ τούτου πολλοί απήλθον εκ των μαθητών αυτού εις τα οπίσω και ουκέτι μετ΄ αυτού περιεπάτουν".

  Οι σημερινοί μαθητές δεν πάνε πίσω. Πάνε μπροστά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Είναι προφανές ότι ο Τρύφων δεν μπήκε στον κόπο να διαβάσει τόσο το συγκεκριμενο βιβλίο του κ.Σακαρέλλου όσο και πολλά άλλα της πλευράς των ορθοδόξων του πατρίου εορτολογίου.
  Εκτός και αν τα διάβασε και αρθρογραφεί εξυπηρετώντας τα σχέδια των Οικουμενιστών ταγών της Εκκλησίας του.
  Η Εορτολογική αλλαγή αγαπητέ Τρύφωνα δεν έγινε για καμιά λειτουργική ανάγκη του κόσμου.
  Άλλωστε αν είχες αναλογιστεί οτι οι σλαβικές εκκλησίες επί 8 ολόκληρες δεκαετίες τώρα χρησιμοποιούν το ιουλιανό για τα λατρευτικά τους καθήκοντα και το γρηγοριανό για τα του καθημερινού τους βίου, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΕΡΔΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΙΠΟΤΕ, δεν θα χρησιμοποιούσες τέτοια ΣΑΘΡΆ επιχειρήματα.
  Αν αναγνώσεις όμως την εγκύκλιο του πατριαρχείου του 1920, την οποία συχνά πυκνά μνημονεύει ο νύν Οικουμενι(στι)κός, θα δείς εκεί από την αρχή ότι απαιτείται ένα ενιαίο (και όχι απαραίτητα ορθό αστρονομικά) ημερολόγιο από όλους τους χριστιανούς (βλέπε αιρετικούς της Δύσεως) ουτως ωστε να ΣΥΝΕΟΡΤΑΖΟΥΝ ΟΛΟΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗΣ.

  Ολα τα άλλα που μας λέτε και μας λένε οι συνοδοιπόροι σας είναι λόγια , προφάσεις εν αμαρτίαις.

  ΥΓ ΑΝ παρ' ελπίδα δεν έχετε διαβάσει ποτέ την συγκεκριμένη εγκύκλιο αλλά και πολλά παρόμοια κείμενα (όπως των πρακτικών του συνεδρίου της Κω/πολης ΤΟΥ 1923 κ.α) σας συνιστώ να διαβάσετε το συγκεκριμένο βιβλίο που έχει αναρτήσει προς κατέβασμα ο διαχειριστής του παρόντος μπλόγκ

  Ευχαριστώ για την φιλοξενία
  Ιωάννης Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ===================================
  Οι παλαιοημερολογίτες ήσαν ηνωμένοι όταν απεχωρίσθησαν εκ της Ελλαδικής
  Εκκλησίας. Λίαν ενωρίς άρχισαν διαιρούμενοι. Σήμερα σε πόσες αλληλοκατηγορούμενες Ομάδες είναι κατατετμημένοι; Ίσως εις περισσοτέρας των 6-10! Και ενώ πάντες τα αυτά φρονούν, εν τούτοις οι μεν βλέπουν τους δε ως προδότες και δολιοφθορείς του "Αγώνα"! Εξήλθαν δε εκ της Ελλαδικής Εκκλησίας και ίδρυσαν την εκκλησία των Γ. Ο. Χ., διότι η μεταβολή του ημερολογίου προσέκρουεν εις τους Ιερούς Κανόνες. Θα ανέμενε τις λοιπόν παρ' αυτών όπως τηρούν μετ' άκρας ευλαβείας ένα προς ένα τους ιερούς Κανόνες. Και όμως! Προκειμένου να διατηρήσουν την εκκλησία των ΓΟΧ παρεβίασαν σωρείαν ιερών Κανόνων. Παρατηρήθη δηλαδή τούτο το οξύμωρο: Ενώ οι παλαιοημερολογίτες δεν ίδρυσαν την εκκλησία των ΓΟΧ ειμή μόνον εκ του πόθου περιφρουρήσεως των ιερών Κανόνων, εν τούτοις, όταν η διατήρηση αυτής απήτησε παρεκλίσεις εκ των ιερών Κανόνων, οι παλαιοημερολογίτες ουδαμώς εδίστασαν να παρεκκλίνουν. Έτσι η εκκλησία των ΓΟΧ, ενώ ιδρύθει ως μέσον ( μέσον ακριβούς τηρήσεως των ιερών Κανόνων), απέβει πλέον σκοπός! Να διατηρηθεί η εκκλησία των ΓΟΧ, έστω και επί θυσία της ακριβούς τηρήσεως των ιερών Κανόνων! Και όλα αυτά πως τα δικαιολογούν οι παλαιοημερολογίτες; Απλούστατα δια της ταλαιπώρου "οικονομίας" Αλλά αυτοί έφυγαν από την Εκκλησία της Ελλάδος, έχοντες ως σημαίαν την "ακρίβειαν"! Αν ήσαν διατεθειμένοι να δεχθούν "οικονομίες", και μάλιστα σε τέτοια έκταση και σε τέτοιο βαθμό, δεν υπήρχε λόγος να φύγουν από την Εκκλησία της Ελλάδος. Ηδύναντο να μείνουν σε αυτή, χρησιμοποιούντες πολύ ολιγωτέραν "οικονομία"... Και όμως! Έφυγαν για να μη θυσιάσουν το ολίγο και αναγκάσθησαν έπειτα να θυσιάσουν το πολύ!
  ===================================

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. 1)Οι σλαβικές Εκκλησίες(η Βουλγαρική είναι με το νέο από το 1968) επί 8 δεκαετίες έχουν αδιάσπαστη κοινωνία με την ελλαδική Εκκλησία και όχι με τον Μακαριώτατο κ.κ Χρυσόστομο. Ποιός είναι ο σχισματικός? 2) Λες για σαθρά επιχειρήματα και μας λες ότι δεν είναι πρόβλημα η ύπαρξη δυο ημερολογίων.Όταν το παιδί σου ή εσύ είσαι υποχρεωμένος να είσαι στο Σχολείο ή τη δουλειά στις 8 Ιανουαρίου(26 δεκεμβρίου) στις 19 Ιανουαρίου, στις 7 Απριλίου, στις 28 Αυγούστου και όχι στην Εκκλησία για να εορτάσεις και μου λες ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, ε τότε με συγχωρείς αλλά δεν πας καλά! Ξέρεις τι κάνουν στη Σλαβική Ρωσία? Γιορτάζουν την πρωτοχρονιά με το γνωστό κοσμικό τρόπο(ενώ η εκκλησία έχει 40ήμερο)και πηγαίνουν στην Εκκλησία στις 7 Γενάρη για Χριστούγεννα! Οι Βασίληδες, ενώ η Εκκλησία εορτάζει την περιτομή του Ι.Χριστού και τον Μ.Βασίλειο στις 14 Ιανουρίου δεν πηγαίνουν στην Εκκλησία αλλά είναι στις δουλιές τους όπως επίσης είναι απόντες από την τελετή αγιασμού των υδάτων στις 19 Ιανουαρίου όλοι όσοι είναι υποχρεωμένοι να είναι στις εργασίες τους την ημέρα εκείνη. Αυτή την κατάσταση θέλετε να μεταφέρετε και στην Ελλάδα? Τι θέλετε δηλαδή? Να απευθύνεται η Εκκλησία σε γιαγιάδες, συνταξιούχους και μωρά παιδιά μόνο?Ύστερα απ΄αυτά τολμάς και μιλάς Γιάννη Κ. για σαθρά επιχειρήματα? Λίγη Συστολή δεν βλάπτει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Αγαπητέ Κώστα, το γεγονός ότι οι του Παλαιού είναι χωρισμένοι δεν δίνει καθόλου άφεση στους Νεοημερολογίτες. Αυτή είναι η συνηθέστερη πρακτική των του Νέου όταν δουν με αποδείξεις ότι το Παλαιό είναι το σωστό, αλλά για δικούς τους λόγους δεν μπορούν να το αφήσουν, να επιτίθονται δήθεν για τις παρατάξεις.
  Ποιό είναι το μείζον και ποιό το έλαττον, όπως λες, το μεγαλύτερο κακό ή το μικρότερο; Ο Νεοημερολογιτισμός είναι εν τη γενέσει του Οικουμενισμός (βλέπε Εγκύκλιο 1920). Αρα έχουμε από την μια το μεγάλο θηρίο του Νεοημερολογιτισμού-Οικουμενισμού,που καταργεί συλλήβδην την Ορθοδοξία, κι απ΄την άλλη την παραβίαση αναγκαστικά, κάποιων κανόνων που δεν άπτονται της πίστεως. Εσύ διαλέγεις!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Λίγα εισαγωγικά
  Αν θέλεις να διαλεχθούμε κ. Τρύφωνα θα διαλεχθούμε ευπρεπώς. Χαρακτηρισμούς του στύλ "δεν πας καλά" ξέρω κι εγώ πολλούς καθότι δεν είμαι άγιος αλλά άνθρωπος με ελαττώματα. Όταν όμως είμαι φιλοξενούμενος σε έναν ξένο χώρο (ιστοχώρο εν προκειμένω) προσπαθώ να διαλέγομαι ΕΥΓΕΝΙΚΆ ΚΑΙ ΚΌΣΜΙΑ. Αν θέλεις λοιπόν διάλογο δέχομαι με τον όρο αυτό μόνο. Να προσπαθούμε αν μη τι άλλο να θυμίζουμε σε κάτι και τους χριστιανούς την ιδιότητα των οποίων πασχίζουμε να φέρουμε.

  Επί της ουσίας τώρα.
  Ως προς την πρώτη σου ένσταση απαντώ ότι ουδόλως έναν χριστιανό τον ενδιαφέρει το πλήθος των κοινωνούντων αλλά αποκλειστικά και μόνο η κοινωνία μετά της Αληθείας. Θα σου θέσω ένα απλό και σαφές ερώτημα και φυσικά απάντηση δεν θα λάβω:
  Ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής διέκοψε κοινωνία με όλα τα Πατριαρχεία της εποχής του. Ήταν σχισματικός; Με την λογική που απάντησες παραπάνω πρέπει να δεχτείς ότι ήταν γιατί εσένα σε ενδιαφέρει η " αδιάσπαστη κοινωνία" και όχι το αν τίθεται θέμα Αληθείας(Ορθοδοξίας) ή ψεύδους(αιρέσεως) και σε τι από τα δύο πρέπει να ενταχτείς.
  Η αναφορά μου στις σλαβικές εκκλησίες έγινε μόνο και μόνο για να δείξω ότι είναι απολύτως εφικτή η ταυτόχρονη χρήση άλλου ημερολογίου για τα λατρευτικά μας καθήκοντα και άλλου για τα του βίου μας.
  Το παράδειγμά θα μπορούσε να αφορά αλλόθρησκους. Ας πούμε οι Εβραίοι για την θρησκεία τους χρησιμοποιούν ένα σεληνιακό ημερολόγιο, οι Βουδιστές άλλο , οι Μουσουλμάνοι άλλο , οι Κινέζοι άλλο, οι Ινδουιστές άλλο κλπ.
  Όλοι οι ανωτέρω για την επικοινωνία τόσο με τον υπόλοιπο κόσμο όσο και μεταξύ τους στην καθημερινότητά τους χρησιμοποιούν το Γρηγοριανό ημερολόγιο!
  Το ίδιο βέβαια και όλοι οι ορθόδοξοι παλαιοημερολογίτες του κόσμου άσχετα αν έχουν ή δεν έχουν πνευματική κοινωνία με τα Οικουμενιστικά Πατριαρχεία.
  Προχωρώ στα επόμενα που γράφεις με την αρίθμηση 2) απαντώντας τα εξής:

  Tα επιχειρήματα σου εδώ προφανώς απευθύνονται σε ηλίθιους.
  Μου αναφέρεις προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι παλαιοημερολογίτες της Ελλάδας διότι στην Ελλάδα οι εκκλησιαστικές αργίες έχουν θεσπιστεί βάσει του νέου εκκλησιαστικού ημερολογίου. Η αργία των Χριστουγέννων και των Φώτων κλπ. έχει θεσπιστεί πάνω στο νέο γρηγοριανό ημερολόγιο και είναι επόμενο εμείς να έχουμε όντως πρόβλημα με την εργασία μας.
  Αν όμως όλοι ακολουθούσαμε το παλαιό ιουλιανό ημερολόγιο η Πολιτεία σαφώς και θα είχε ορίσει ως αργία Χριστουγέννων την ημέρα με ημερομηνία 7 Ιανουαρίου (25 Δεκεμβρίου με το παλαιό). Δηλαδή εσύ τι νομίζεις ότι στη Σερβία και στη Ρωσία δεν έχουν αργία στις 7 Ιανουαρίου; Δεν έχουν αργία στα Θεοφάνεια ή στης Παναγίας;
  To αν γιορτάζουν ή θέλουν να γιορτάζουν την πρωτοχρονιά με τον κοσμικό τρόπο οι Σλάβοι αυτό είναι πρόβλημα των κοσμικών ανθρώπων και όχι των ανθρώπων της Εκκλησίας και σίγουρα δεν σκέπτονται έτσι όλοι οι Σλάβοι. Άλλωστε η πρωτοχρονιά για την Εκκλησία (1η Ιανουαρίου) δεν έχει καθόλου αξία παραπάνω από οποιαδήποτε άλλη ημέρα του έτους.
  Αν πραγματικά λοιπόν έγραψες τα παραπάνω εντελώς αβασάνιστα θα παραδεχτείς , τουλάχιστον μέσα σου, ότι έγραψες λάθος.
  Όσο για τους πραγματικούς σκοπούς της ημερολογιακής αλλαγής όπως αποτυπώνονται στην εγκύκλιο του 1920 ( που είναι η εορτολογική ένωση με τους αιρετικούς) ακόμα περιμένω απάντηση (και φυσικά θα περιμένω για πολύ ακόμη). Οι λοιποί αναγνώστες ας προσέξουν αυτή τη λεπτομέρεια...Με την αλλαγή οι νεοημερολογίτες προτιμήσατε να γιορτάζετε Χριστούγεννα ταυτόχρονα με τους παπικούς και προτεστάντες και να διασπάσετε τον ενιαίο εορτασμό των απανταχού Ορθοδόξων (εχόντων ή μη εχόντων κοινωνία μεταξύ τους).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ===================================

  Τι είναι αίρεση;
  Η νοθεία της Πίστης.
  Τι είναι όμως νοθεία της Πίστης; Η αθέτηση Δογμάτων; Βεβαίως και αυτό είναι νοθεία της Πίστης, αλλά δεν είναι μόνον αυτό. Νοθεία της Πίστης είναι και η μετατροπή σε Δόγματα Πίστης πραγμάτων που δεν είναι Δόγματα Πίστης. Αν δηλαδή θελήση κάποιος να μετατρέψει σε Δόγμα Πίστης, σε όρο σωτηρίας, κάποιο πράγμα δευτερεύον, έστω και καλό, τότε γίνεται αυτομάτως α ι ρ ε τ ι κ ό ς . Θέλετε παράδειγμα; Έχουμε τους Ευσταθιανούς. Τι έκαναν αυτοί; Αθέτησαν Δόγματα Πίστης; Ποιο; Μήπως το περί Αγίας Τριάδος; Μήπως το περί των δύο φύσεων του Χριστού; Μήπως το περί Αγγέλων; Μήπως το περί Διαβόλου, κ.λ.π. ; Όχι. Κανένα Δόγμα δεν αθέτησαν.
  Αλλά τότε τι έκαναν;
  Μετέτρεψαν σε Δόγματα Πίστης, σε όρους σωτηρίας, πράγματα δευτερεύοντα. Την αγαμία και την αποχή από κρέατα. Η Εκκλησία έλεγε: Καλά και άγια και θεάρεστα και αξιοσύστατα είναι αυτά τα πράγματα, αλλά δεν είναι όροι σωτηρίας, δεν είναι δόγματα Πίστης. ΟΧΙ εφρύατταν οι Ευσταθιανοί. Εκείνος που δεν απέχει από το γάμο και από τα κρέατα δεν μπορεί να σωθεί.
  Τι συνέβει τότε;
  Η Εκκλησία δια της εν Γάγγρα Συνόδου απεκήρυξε αυτούς ως αιρετικούς και εξεφώνησε κατ' αυτών πλήθος αναθεμάτων.
  Καλή και αγία, αγαπητοί παλαιοημερολογίτες, είναι η εορτολογική ομοιομορφία --η οποία ουδέποτε υπήρξε καθολικώς στην Εκκλησία--αλλά δεν είναι Δόγμα Πίστης, δεν είναι όρος σωτηρίας. ΟΧΙ κραυγάζετε εσείς αγαπητοί παλαιοημερολογίτες.
  Η διάσπαση της εορτολογικής ομοιομορφίας ( πότε η Εκκλησία γνώρισε απόλυτο εορτολογική ομοιομορφία; ) στέρησε την Εκκλησία από τη Χάρη, έκανε ( άκου και φρίξε ) ά κ υ ρ α τα Μυστήριά Της και επομένως εμείς οι νεοημερολογίτες είμαστε εκτός Χάρης, δηλαδή εκτός σωτηρίας!!!!!!!!!
  Α υ τ ό ς -- ο -- φ ρ ι κ α λ έ ο ς -- ι σ χ υ ρ ι σ μ ό ς , αδελφοί παλαιοημερολογίτες, συνιστά φ ο β ε ρ ή-- α ί ρ ε ση -- και β λ α σ φ η μ ί α κατά του Αγίου Πνεύματος.
  Μετατρέψατε εις Δόγματα Πίστης, σε όρους σωτηρίας, στοιχεία ημερολογιακά και εορτολογικά.
  Κανείς δεν θεωρεί καλό πράγμα την ύπαρξη δύο ημερολογίων στο χώρο της ανά την Οικουμένη Ορθoδόξου Εκκλησίας. Κακώς έγινε η αλλαγή του ημερολογίου. Αλλά από του σημείου αυτού μέχρι του σημείου να δούμε τα ημερολόγια σαν Δόγματα Πίστης και να εξαρτήσουμε από αυτά το κύρος των Μυστηρίων και την επίτευξη της σωτηρίας, η απόσταση είναι α β υ σ σ α λ έ α.

  ===================================

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Οι γνωστές θεωρίες του Επιφάνιου Θεωδορόπουλου… Οι Ευσταθιανοί αναθεματίσθησαν όχι διότι υπερημύνοντο της παρθενίας και της νηστείας, μένοντες πιστοί στην Παράδοση έναντι ενδεχομένων υπερβάσεων της ιεραρχίας, όπως συμβαίνει με μας σήμερα, ούτε διότι κατά τον π. Επιφάνειο Θεοδωρόπουλο «ανήγαγον εις δόγματα πίστεως πράγματα δευτερεύοντα», αλλά διότι γυμνή τη κεφαλή εβλασφήμουν και εις την Αγία Γραφή και εις την Ιερά Παράδοση ων υπερημύνετο τότε η Εκκλησία και η Ιεραρχία. Ενώ σήμερα συμβαίνει το αντίθετο. Κεχωρισμένη η Ιεραρχία από το αείποτε βίωμα της Εκκλησίας, προσπαθεί να εισαγάγει καινά δαιμόνια μέσω ενός αιρετικού εορτολογίου δια του οποίου θέλει να μας οδηγήσει στον Οικουμενισμό και τον Νεωτερισμό. Ποια σύγκριση δύναται να υπάρξει μεταξύ ημών και των Ευσταθιανών;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Αγαπητέ Κώστα. Μετά από πολλές συζητήσεις μαζί σου στο διαδίκτυο βρισκόμαστε πάντοτε στο σημείο μηδέν, εκεί που ξεκινήσαμε δηλαδή.
  Όλα αυτά συμβαίνουν διότι την κασέτα του π. Επιφανίου Θεοδωροπούλου την παίζεις διαρκώς μέρα νύχτα στο μυαλό σου, σου έχει πλύση εγκεφάλου κανονική.
  Θα σου υπενθυμίσω ότι οι νεοημερολογίτες επίσκοποι πρώτοι πρώτοι ΕΚΗΡΥΞΑΝ ΑΚΥΡΑ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 20 ακόμη. Σε εγκυκλίους τους προειδοποίησαν (τρομάρα τους) ότι όσοι δεν μπούν στην μάνδρα της καινοτομίας τους "στερούνται της σωτηρίας"!!!!!!!!!!!!!!!
  Στις κατοπινές δεκαετίες λόγω και έργω διατράνωσαν την άποψή τους αυτή με διωγμούς φρικαλέους κατά τη διάρκεια των οποίων ΣΚΟΤΩΣΑΝ (ανθρώπους βεβαίως βεβαίως) , ποδοπάτησαν Θεία Μυστήρια, "αποσχημάτισαν" ιερείς και μοναχούς, βεβήλωσαν ιερά σκεύη και θυσιαστήρια του Κυρίου. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν ότι πίστευαν πως καμία Θεία Χάρις δεν υπάρχει στα μυστήρια των εν αποτειχίσει παλαιοημερολογιτών. Αυτά έγιναν και πριν και μετά την συσπείρωση επισκόπων γύρω από τον αγώνα τους.
  Άρα λοιπόν όλα αυτά αδελφέ νεοημερολογίτη, συνιστούν φ ο β ε ρ ή-- α ί ρ ε ση -- και β λ α σ φ η μ ί α κατά του Αγίου Πνεύματος , σύμφωνα και με τα λεγόμενά σου. Η αίρεση και βλασφημία αυτή προηγήθηκε χρονικά της αντίστοιχης που κατηγορείς ημάς.

  Τώρα ας περάσουμε και στο άλλο ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ θέμα το οποίο επιμελέστατα αγνοείς.
  Ο Θεός "ο ετάζων καρδίας και νεφρούς" διαβλέπει την προαίρεση και τον σκοπό. Το πώς και το γιατί ενεργούμε όπως ενεργούμε σε κάθε παραμικρό βήμα της ζωής μας. Πόσο μάλλον τις κινήσεις των ποιμένων που ετάχθησαν να διαφυλάττουν το ποίμνιο που τους παρέδωσε.
  Τι είδε λοιπόν ο Πατέρας μας όταν οι ποιμένες Του έσχισαν εορτολογικά την Μία ποίμνη Του;
  Είδε καμία ανάγκη προς το συμφέρον των ψυχών των προβάτων Του;
  Είδε να υπάρχει στο απώτερο μέλλον κάποιο όφελος μέγιστο που θα υποσκέλιζε τον σκανδαλισμό των πρώτων εκείνων χρόνων;

  Εμείς πάντως μέρα με την ημέρα βλέπουμε όλα να βαίνουν ηθικά προς το χειρότερο, ο κόσμος να αποστρέφεται την Εκκλησία, η αθεΐα και ο υλισμός να έχει κυριεύσει τους σύγχρονους ανθρώπους και ελάχιστοι να ασχολούνται πραγματικά με το μόνο έργο που θα έπρεπε να μας απασχολεί και που είναι η σωτηρία της ψυχής.
  Η δε σύγχρονοι ποιμένες να οδεύουν ολοταχώς και προς την τυπική , έπειτα από την ουσιαστική ένωση με τους αιρετικούς.
  Τι δήλωναν οι ποιμένες εκείνοι τη δεκαετία του 20 λίγα χρόνια πρίν το έγκλημα της εορτολογικής αλλαγής στους αιρετικούς;
  ΟΤΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΕΝΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΟΛΟΙ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗΣ!!!! ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΩΣΗ!!!!!!

  Ορίστε , το είπαν ορθά κοφτά , χωρίς περιστροφές. Ακολούθησαν όντως και άλλα πολλά βήματα. Μπήκατε στο παγκόσμιο συμβούλιο Εκκλησιών, συνεορτάζετε ασυστόλως σε κάθε γιορτή και σχόλη με τους αιρετικούς στους ναούς και των δύο πλευρών, τους αναγνωρίσατε επισήμως ως Εκκλησίες (αυτή την αίρεση που την βάζεις που βάλει ευθέως εναντίον του Συμβόλου της Πίστεως; ) τους αναγνωρίσατε Χάρη μυστηρίων, Ιερωσύνη , Αποστολική διαδοχή , τελείτε γάμους μαζί τους θεωρώντας τους ως κανονικά μέλη της Εκκλησίας άνευ βαπτίσματος, έχετε Κοινό Ποτήριο μαζί τους σε ορισμένες περιοχές και ο κατάλογος είναι μακρύς ακόμη.
  Το ημερολόγιο ήταν το πρώτο βήμα όντως.
  Ήρθαν και τα επόμενα, αν δεν το κατάλαβες.
  Εσύ και πολλοί ακόμη καλοί χριστιανοί πλήν όμως παγιδευμένοι από την γεροντολαγνεία της εποχής μας, συνεχίζετε να κοινωνείτε με την αίρεση των Οικουμενιστών αιρετικών ποιμένων σας.
  Και όπως λέει ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης επικαλούμενος τον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο «Ἄλλοι μέν ἐναυάγησαν περί τήν πίστιν τελείως, ἄλλοι δέ, καίτοι ἐσωτερικῶς δέν ἀσπάσθηκαν τήν κηρυττομένην κακοδοξίαν, συναπωλέσθησαν ὅμως μέ τούς λοιπούς ΛΟΓΩ ΤῆΣ ἐΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚῆΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤ’ ΑὐΤῶΝ» (P.G. 99, 1164A).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ===================================
  Ο Άγιος Μάξιμος, Ιωάννη (patient ) έζησε τον 7ον αιώνα. Το 613 ο Άγιος εγκατέλειψε τον κόσμο και έφυγε για το μοναστήρι στη Χρυσούπολη απέναντι από την Κων/πολη. Το 626 όταν ο δογματικός αγώνας των Μονοθελητών άρχισε να εντείνεται, οι Πέρσες έφθασαν στα τείχη της Κων/πολης και ο Άγιος ξεκίνησε για την Λατινική Δύση. Γνωρίζουμε ότι έφθασε μετά την Αλεξάνδρεια, στη Λατινική Αφρική στην Καρθαγένη. Εδώ οργάνωσε Ορθόδοξη αντίσταση προς τους Μονοθελήτες. Λαός και Επίσκοποι σέβονταν τον Άγιο Μάξιμο ως σοφό σύμβουλό τους. Έφυγε για την Ρώμη μαζί με τον εκθρονισθέντα Μονοθελητή Πατριάρχη Κων/πόλεως Πύρρο ο οποίος εδέχθη τα Ορθόδοξα Δόγματα του Αγίου Μαξίμου. Στη Ρώμη ο Πύρρος δημοσίως αποκήρυξε την αίρεση του Μονοθελητισμού, η χειροτονία του ανεγνωρίστηκε από την Ρώμη και έγινε δεκτός σε κοινωνία από την Ρωμαϊκή Εκκλησία. Στη Σύνοδο του 648 υπό του Ορθοδόξου Πάπα Ρώμης Θεοδώρου, αφορίστηκε και πάλι ο Πύρρος ως μονοθελητής και το 652 ξανάγινε Πατριάρχης Κων/πόλεως. Στη Ρώμη ο Άγιος Μάξιμος άσκησε μεγάλη επίδραση και είχε μεγάλο κύρος. Κάτω από την επίδρασή του καταδικάστηκε ο Μονοθελητισμός στις τοπικές Συνόδους στην Αφρική το 646. Το 649 πάλι κατά σύσταση, του Αγ. Μαξίμου, ο μόλις εκλεγείς Πάπας Μαρτίνος Α΄ συγκάλεσε στη Ρώμη τη γνωστή Σύνοδο του Λατερανού. Μαζί με τους 150 Δυτικούς Ορθοδόξους Επισκόπους της Συνόδου υπήρχαν και 37 Έλληνες ηγούμενοι. Η Σύνοδος του Λατερανού εξέδωσε Ορθόδοξη απόφαση για την αμιγή φυσική θέληση και ενέργεια στο Χριστό. Αυτή ήταν μια οξεία απάντηση στο αίτημα που εκδόθηκε το 648 από τον Κώνσταντα Β΄ το λεγόμενο «Τύπον» πίστεως. Έτσι ο «Τύπος» απορρίφθηκε από την Ορθόδοξη Σύνοδο του Λατερανού, όπως νωρίτερα απορρίφθηκε η «Έκθεση της Πίστεως» του Ηρακλείου. Η «Έκθεση της Πίστεως» ήταν ένα Αυτοκρατορικό διάταγμα που γράφτηκε από τον Πατριάρχη Σέργιο ως απάντηση στη Συνοδική επιστολή του Αγίου Σωφρονίου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων, μια επιστολή που διασώθηκε μέσα στα πρακτικά της Έκτης Οικουμενικής Συνόδου. Η Σύνοδος του Λατερανού αφόρησε επίσης και αναθεμάτισε τους Μονοθελήτες Πατριάρχες Κύρο, Σέργιο, Πύρρο και Παύλο. Τελικά ο αυτοκράτορας Κώνστας το 653 συνέλαβε τον Πάπα Ρώμης Μαρτίνο τον μετέφερε στην Κων/πολη δικάστηκε το 654 εξορίστηκε στη Χερσώνα το 655 όπου και πέθανε τον ίδιο χρόνο. Επίσης συνελήφθη ο Άγ. Μάξιμος μεταφέρθη στην Κων/πολη η δίκη του έγινε τον Μάϊο του 655 και καταδικάστηκε ως εχθρός και εγκληματίας του κράτους και ως ανατροπέας της εκκλησιαστικής και πολιτικής ειρήνης. Η δίκη ήταν φονική και θυελλώδης. Τελικά το 662 ο Άγ. Μάξιμος και οι δύο μοναχοί του υπέστησαν αιματηρό βασανιστήριο. Τους απέκοψαν την γλώσσα και το δεξί χέρι. Στις 13 Αυγούστου του 662 στη εξορία στη Λαζική ο Άγ. Μάξιμος πέθανε. Πως λοιπόν αδελφέ εσύ και οι εν Ελλάδι παλαιοημερολογίτες θέλετε να παρουσιάσετε όλα τα Πατριαρχεία στην αίρεση του Μονοθελητισμού και τον μόνο απομείναντα στην Ορθοδοξία Άγ. Μάξιμο; Που οι Ορθόδοξοι Επίσκοποι της Δύσης; Που ο Άγιος Σώφρόνιος Ιεροσολύμων και οι περί αυτόν Επίσκοποι; Δεν γνωρίζετε ότι Εκκλησία άνευ Επισκόπου δεν υπάρχει; Το γνωρίζετε πολύ καλά, αλλά δεν εξυπηρετεί την Εκκλησιολογική πλάνη σας…
  ===================================

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Από τη μια μεριά χαίρομαι διότι η απάντησή στρέφεται σε εντελώς άλλα μονοπάτια από αυτά που έθιξα παραπάνω (δείγμα του ότι δεν έχεις τίποτε να απαντήσεις και κρύβεσαι) από την άλλη όμως λυπάμαι γιατί σε βλέπω ως αδελφό εν Χριστώ που πλανάται παρόλη την χρόνια ενασχόλησή του με τα εκκλησιαστικά.
  Καμία κουβέντα λοιπόν στα παραπάνω.
  Αντί αυτών μας βάζεις εδώ μια ολόκληρη ιστορία , αυτή του Αγίου Μαξίμου, ίσως γιατί πιάστηκες από μια φράση που αναφέρθηκα στον άγιο , γράφοντας όμως όχι σε σένα αλλά στον προηγούμενο συνομιλητή Τρύφωνα.
  Γράφεις , γράφεις λοιπόν για να πείς τι τελικά;
  Ότι ο άγιος Μάξιμος δεν ήταν ξέμεινε από Πατριαρχεία αλλά είχε ομόφρονο το Πατριαρχείο Ρώμης.
  Μα εγώ αγαπητέ δεν έχω πρόβλημα να το δεχτώ αυτό.
  Αλλά και η ουσία δεν αλλάζει: δεν ήταν όλα τα Πατριαρχεία στην αίρεση αλλά ένα λιγότερο. Ε ΚΑΙ ΤΙ Μ΄ΑΥΤΟ;;;
  Αν μελετούσες πιο προσεκτικά τα λόγια του αγίου προς τους ανακριτές του θα έβγαζες διαφορετικά συμπεράσματα.
  Ο άγιος δεν συνδέει την ορθότητα της πίστεως με την συμφωνία των πατριαρχών και των επισκόπων.
  Δεν λέει πουθενά ότι έχει δίκιο επειδή συμφωνεί μαζί του ο τάδε και ο τάδε.
  Το δίκιο του το στηρίζει στην ορθή ομολογία και όχι στο πλήθος των συμφωνούντων μαζί του.

  Τον απείλησε ο Πατριάρχης Πέτρος λέγοντας ότι ὅλες οἱ τοπικές Ἐκκλησίες ἑνώθηκαν στήν αἵρεσι: "Ἄν λοιπόν εἶσαι τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ἑνώσου, μήπως καινοτομώντας παράξενο τρόπο ζωῆς πάθῃς αὐτό πού δέν περιμένεις". Τότε ὁ Ἅγιος Μάξιμος ἀπήντησε "Ὁ τῶν ὅλων Θεός ἀπεφάνθη ὅτι Καθολική Ἐκκλησία εἶναι ἡ ὀρθή καί σωτήριος ὁμολογία τῆς Πίστεως σέ Αὐτόν, μακαρίζοντας τόν Πέτρο γιά ὅσα εἶπε, ὁμολoγώντας Αὐτόν καλῶς".
  Και αλλού πάλι τον ρώτησαν
  "Ἁπλῶς πάντες ψεύδονται, καί σύ μόνος ἀληθεύεις ; Καί ἀποκριθείς εἶπεν ὁ τοῦ Θεοῦ δοῦλος, συνδακρύσας τῷ λόγῳ· Ἐξουσίαν ἔχετε συγχωροῦντος τοῦ Θεοῦ, καί ζῶσαι καί θανατῶσαι· πλήν ἐάν οὗτοι ἀληθεύωσι, καί ὁ Σατανᾶς φύσει Θεός ἐστιν. Εἰ δέ οὐκ ἔστιν, ὥσπερ οὖν οὐδέ ἐστιν, οὐδέ οὗτοι ἀλήθευσαν.

  Εκεί μάλιστα που καταρρίπτεται πλήρως κάθε υπόνοιά σου ότι δήθεν ο άγιος έκανε ό,τι έκανε επειδή είχε τις πλάτες της Ρώμης είναι στον παρακάτω διάλογο:
  Καί τί ἔχεις ποιῆσαι, τῶν ῾Ρωμαίων ἑνουμένων τοῖς Βυζαντίοις; Ἰδού γάρ χθές ἦλθον οἱ ἀποκρισιάριοι ῾Ρώμης, καί αὔριον τῇ Κυριακῇ κοινωνοῦσι τῷ πατριάρχη· καί πᾶσι δῆλον γίνεται, ὅτι σύ διέστρεφες τούς ῾Ρωμαίους· ἀμέλει σοῦ ἀπαρθέντος ἐκεῖθεν, συνέθεντο τοῖς ἐνταῦθα. Καί εἶπε πρός αὐτούς· Οἱ ἐλθόντες, οἱονδήποτε πρόκριμα τῷ θρόνῳ ῾Ρώμης, κἄν κοινωνήσωσιν, ἐπάν οὐκ ἤγαγον πρός τόν πατριάρχην ἐπιστολήν, οὐ ποιοῦσι· καί οὐ πείθομαι πάντως ὅτι οἱ ῾Ρωμαῖοι ἑνοῦνται τοῖς ἐνταῦθα, εἰ μή ὁμολογήσωσι τόν Κύριον ἡμῶν καί Θεόν, καθ᾿ ἑκατέραν τῶν ἐξ ὧν, ἐν οἷς τε καί ἅπερ ἐστίν, εἶναι φύσει θελητικόν τε καί ἐνεργητικόν τῆς ἡμῶν σωτηρίας. ΚΑΙ ΛΕΓΟΥΣΙΝ· Εἰ ΔΕ ΣΥΜΒΙΒΑΣΘῶΣΙ ΤΟῖΣ ἐΝΤΑῦΘΑ Οἱ ῾ΡΩΜΑῖΟΙ, ΤΙ ΠΟΙΕῖΣ; ΚΑΙ ΕἶΠΕ· ΤΟ ΠΝΕῦΜΑ ΤΟ ἅΓΙΟΝ ΔΙΑ ΤΟῦ ἈΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΚΑΙ ἀΓΓΕΛΟΥΣ ἀΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΙ ΠΑΡΑ ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΙ ΝΟΜΟΘΕΤΟῦΝΤΑΣ.!!!
  Δηλαδή στην απέλπιδα προσπάθειά τους να τον μεταπείσουν του λένε ότι έρχονται οι της Ρώμης για να κοινωνήσουν μαζί τους , άρα θα μείνει ολομόναχος.
  Ο Άγιος όμως ακλόνητος απαντά ότι οποιοσδήποτε κηρύσσει ενάντια στο νόμο του Θεού είναι αναθεματισμένος από το Πνεύμα το Άγιο, κοινώς δεν τον νοιάζει καθόλου αν θάχει ή δεν θάχει παρέα , αφού αυτός ακολουθεί τα Ορθόδοξα δόγματα.


  Άντε να δούμε τώρα, αντί ευθείας απαντήσεως, ποιά άλλη ιστορία θα θυμηθείς την επόμενη φορά...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. ===================================
  Αδελφέ μου ανάφερα τον Άγιο Μάξιμο διότι αναμασάτε συνεχώς την ίδια ιστορία, ότι δήθεν όλη η Εκκλησία είχε πέσει στην αίρεση και ότι ο Άγιος Μάξιμος ήταν ο μόνος Ορθόδοξος.
  Αυτό το επαναλαμβάνετε διότι αναπαύει την συνείδησή σας για τη δημιουργία της αιρετικής εκκλησίας των εν Ελλάδι παλαιοημερολογιτών.
  Μέμφεσαι την Εκκλησία της Ελλάδος διότι Εκείνη πρώτη ομολόγησε τα μυστήρια των εν Ελλάδι παλαιοημερολογιτών άκυρα την δεκαετία του 20, και μετά απεφάνθητε εσείς Συνοδικώς
  δια το άκυρο των Μυστηρίων του νέου. Δεν ήτο αρκετό η αντικανονική ενέργεια του ημερολογίου, της οικουμενιστικής ηγεσίας του νέου, έπρεπε να προχωρήσει τόσο σύντομα στην απεμπόληση του
  Δόγματος της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας; Αυτό δηλαδή που έγινε περίπου τριάντα χρόνια αργότερα με την είσοδο στο Π.Σ.Ε. Ήθελες να δεχθεί η Εκκλησία του νέου την ύπαρξη δύο Εκκλησιών,
  μία του νέου και μία των εν Ελλάδι παλαιοημερολογιτών; Εν ολίγοις, ή εσείς είστε η Μια Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ή η ανά την οικουμένη Ορθόδοξος Εκκλησία, τοπική Εκκλησία της Οποίας είναι η Ελλαδική Εκκλησία. Και αν είστε εσείς από πού είναι η διαδοχή σας και οι χειροτονίες σας; Από τον νεοημερολογίτη Ρουμάνο Ιονέσκου και τον Σεραφείμ των Ρώσων της Διασποράς, αμφοτέρων κοινωνούντων μετά των οικουμενιστών
  του Αμερικής Ιακώβου; Τα περί …οικονομίας αλλού. Αιδώς Αργείοι!

  ===================================

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Ξεκινώντας άπό το τέλος σου αντιγυρίζω το ΑΙΔΩΣ.
  Άνθρωποι που δεν μένουν στα λόγια αποκήρυξης των μυστηρίων των παλαιοημερολογιτών αλλά περνούν και στα έργα βάφοντας τα χέρια τους με αίμα, αυτό και με μόνο θα έπρεπε να σε κάνει να σταθείς με συστολή και δέος ιερό υποκλινόμενος στη μνήμη των πρώτων εκείνων αγωνιστών της ορθοδοξίας.
  Αυτοί που βασανίστηκαν και υπέστησαν τα πάνδεινα με προεξάρχουσα την ηρωική εκείνη γυναίκα Αικατερίνη Ρούτη, μάρτυρα της σύγχρονης εκκλησιαστικής ιστορίας, είναι πολύ ψηλά για το στόμα και τη γραφίδα σου που τολμάς αναιδέστατε να τους αποκαλείς αιρετικούς.

  Κατά τα υπόλοιπα δεν έχω σκοπό να ξανασχοληθώ μαζί σου εφαρμόζοντας το "ΑΙΡΕΤΙΚΌΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΜΕΤΑ ΠΡΩΤΗΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΝΟΥΘΕΣΙΑΝ ΠΑΡΑΙΤΟΥ".

  Δυστυχώς η υπομονή μου - αν και PATIENT - έχει εξαντληθεί πλέον μαζί σου αφού δεν διαλέγεσαι. Οι υπεκφυγές , η διαρκής αλλαγή θέματος αποδεικνύουν ότι επαναπαύεσαι στους μονολόγους σου αρκούμενος στην Κοινωνία Βαρθολομαίου, δηλαδή της αίρεσης.
  Σου αφιερώνω άλλη μια φορά το του αγίου Θεοδώρου Στουδίτου με την ελπίδα ο Θεός να σε ελεήσει και να σου ανοίξει τους οφθαλμούς της ψυχής την ύστατη ώρα:
  «Ἄλλοι μέν ἐναυάγησαν περί τήν πίστιν τελείως, ἄλλοι δέ, καίτοι ἐσωτερικῶς δέν ἀσπάσθηκαν τήν κηρυττομένην κακοδοξίαν, συναπωλέσθησαν ὅμως μέ τούς λοιπούς ΛΟΓΩ ΤῆΣ ἐΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚῆΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤ’ ΑὐΤῶΝ»

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. ===================================
  Σε πλήγωσε ο χαρακτηρισμός της εκκλησίας σου, ως αιρετικής. Εύκολα όμως εκσφενδονίζεις τον ίδιο χαρακτηρισμό για την τοπική Εκκλησία της Ελλάδος που είναι τμήμα της, ανά την οικουμένην, Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Σας πληγώνει επίσης ο χαρακτηρισμός των Ματθαιϊκών ότι είστε και εσείς οικουμενιστές αφού λάβατε τις χειροτονίες σας από τους οικουμενιστές Ρώσους της Διασποράς των συλλειτουργών του Αμερικής Ιακώβου! Έχω τουλάχιστον στοιχειώδη γνώση και ντρέπομαι για τα χάλια των Προκαθημένων οικουμενιστών της Εκκλησίας μου. Εύχομαι την θέση του τυφλού φανατισμού να την καταλάβει η επίγνωση αληθείας, να δείτε και εσείς τα χάλια της αιρετικής εκκλησίας σας.
  ===================================

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Αδελφε Ιωαννη,
  Θαυμαζω το παθος σου να πεισης!!! να μπορεσει να καταλαβη κατι αυτος ο Αδελφος, που πηγαινη απο το ενα θεμα στο αλλο οντας ασυναρτητος σε αυτα που ισχυριζεται,Θυμα βλεπεις και αυτος του π.Θεοδωροπουλου που εκανε ζημια σαυτους τους αδελφους του νεου.
  Ας ελεηθουν απο τον κυριο μας ωστε να μπορεσουν να καταλαβουν.
  Καλη Σαρακοστη, Άγγελος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. ===================================
  Οι επίσκοποι της Αμερικής ή της Ρωσίας ή της Σερβίας κ.λ.π. ουδεμία, κατά τους ιερούς Κανόνες, δικαιοδοσίαν έχουν εις την Εκκλησία της Ελλάδος. Ας υποθέσουμε ότι ο Ακάκιος εχειροτονήθη όχι υπό δύο Επισκόπων των Ρώσων της διασποράς, αλλά υπό ολοκλήρου της Ρωσικής Συνόδου. Θα ήταν τότε κανονική η χειροτονία του; Βεβαίως όχι! Τούτο δε, διότι οι ιεροί Κανόνες απαγορεύουν απολύτως τας υπερορίους χειροτονίας, ήτοι τας χειροτονίας Κληρικών άλλης τοπικής Εκκλησίας, έστω και γειτονικής. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών π.χ. απαγορεύεται επί ποινή καθαιρέσεως να χειροτονήση Κληρικόν δια τον Πειραιά ή δια την Νίκαια. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος απαγορεύεται να χειροτονήση Επίσκοπο ή άλλο Κληρικό για την Εκκλησία της Κύπρου ή της Κρήτης, πολλώ δε μάλλον για την Εκκλησία Σερβίας ή Βουλγαρίας, κ.ο.κ.

  Ο ΛΕ΄ Αποστ. Κανόνας νομοθετεί: Επίσκοπον μη τολμάν έξω των εαυτού όρων χειροτονίας ποιείσθαι, εις τας μη υποκειμένας αυτώ πόλεις και χώρας. Εάν δε τελέση τοιαύτας χειροτονίας, καθαιρείσθω και αυτός και ους εχειροτόνησεν.

  Ο ΙΓ΄ της εν Αντιοχεία απαγορεύει εις πάντα Επίσκοπο τας έξω της εαυτού Επισκοπής χειροτονίας και, εν εναντία περιπτώσει, διακελεύεται: άκυρα μεν τα υπ’ αυτού πεπραγμένα τυγχάνειν και αυτόν δε υπέχειν της αταξίας αυτού και της παραλόγου επιχειρήσεως την προσήκουσα δίκη, καθηρημένον εντεύθεν ήδη υπό της αγίας Συνόδου.

  Ο ΚΒ΄ της αυτής διαλαμβάνει: Επίσκοπον μη επιβαίνειν αλλοτρία πόλει τη μη υποκειμένη αυτώ, μηδέ χώρα τη αυτώ μη διαφερούση επί χειροτονία τινός, μηδέ καθιστάν Πρεσβυτέρους ή Διακόνους εις τόπους ετέρω Επισκόπω υποκειμένους, ειμή άρα μετά γνώμης του οικείου της χώρας Επισκόπου. Ει δε τολμήσειε τις τοιούτον, άκυρον είναι την χειροθεσίαν και αυτόν επιτιμίας υπό Συνόδου τυγχάνειν.

  ===================================

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Εν καιρώ κινδυνευούσης της πίστεως και νόμου μετάθεσις γίνεται. Αφήνουμε το μεγάλο θηρίο που θέλει να κατασπαράξει όλη την οικουμένη, τον Οικουμενισμό, ο οποίος εκφράζεται και δια του Νεοημερολογιτισμού, και διυλίζουμε τον κόνωπα.
  Συμφωνούμε ότι το Νέο ημερολόγιο εισήχθη αντικανονικώς, παρανόμως για οικουμενιστικούς σκοπούς από μασώνο Πατριάρχη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. ===================================
  Γράφεις: Εν καιρώ κινδυνευούσης της πίστεως κάνατε μετάθεση νόμου.
  Δεν κάνατε όμως μετάθεση νόμου εν καιρώ κινδυνευούσης της πίστεως και υποκύψατε στην αρχομανία σας-ενδεικτικό απουσίας Αγίου Πνεύματος- και γίνατε 15-20 «εκκλησίες», εξαπατώντας τον αγνό αλλά αφελή λαό του πάτριου! Εν τη πράξει αποδείξατε ότι είστε, αν όχι χειρότεροι, τουλάχιστον ίδιοι χριστέμποροι, όπως πλείστοι ηγέτες του νέου!!!

  ===================================

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Αγαπητοί αδελφοί δεν πρόκειται όπως έγραψα να ξανασχοληθώ με τον αδελφό silver , συνεπής στην παραπάνω δήλωσή μου.
  Διαπιστώνετε σαφώς ότι πετάει από το ένα στο άλλο και μόλι λάβει την δέουσα απάντηση την αφήνει ασχολίαστη για την επόμενη πτήση του κ.ο.κ.

  Προσέξτε μόνο το εξής που έγραψε:

  "Έχω τουλάχιστον στοιχειώδη γνώση και ντρέπομαι για τα χάλια των Προκαθημένων οικουμενιστών της Εκκλησίας μου...να δείτε και εσείς τα χάλια της αιρετικής εκκλησίας σας"

  Δηλαδή εμείς οι του πατρίου εορτολογίου είμαστε αιρετικοί ενώ οι δικοί του έχουν ... κάποια χάλια...

  Ντροπή , ντροπή , ντροπή

  Σε αδελφό που θα ζητήσει τον διάλογο 77 φορές να επανέλθω ξανά και ξανά αλλά εδώ πρόκειται για πόρωση...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. ===================================
  Ποιος λοιπόν αδελφέ έχει πόρωση;
  Απλή λογική Ιωάννη: Το πρώτο ζεύγος- Αδάμ και Εύα- ημάρτησε, όλοι εμείς που εξήλθαμε εξ αυτών είμεθα αμαρτωλοί.
  Αν οι του νέου το 1924 με την αλλαγή του ημερολογίου, έγιναν αιρετικοί με άκυρα Μυστήρια, αιρετικοί με άκυρα μυστήρια είστε και εσείς με τις νεοημερολογίτικες χειροτονίες του Ρουμάνου Ιονέσκου στο Σικάγο των Η.Π. Αμερικής. Μη προσποιείσαι λοιπόν ότι δεν αντιλαμβάνεσαι τον Σίλβερ, διότι το ίδιο προσποιείσαι ότι δεν αντιλαμβάνεσαι του Ματθαιϊκούς όταν σου γράφουν στο φόρουμ, αυτά που σου γράφει ο Σίλβερ εδώ. Όσο για το: "Ντροπή", σου το επιστρέφω για να κρατήσω τα Ορθόδοξα επιχειρήματά σου- αν βρεις ποτέ-όσο θα παραμένεις στην αιρετική εκκλησία σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Σε παρακαλώ Σίλβερ, ας κρατήσουμε το επίπεδο της συζήτησης μακριά από εμπάθειες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. ===================================
  Βεβαίως αδελφέ!
  Ας επανέλθουμε στο θέμα μας, και ερωτώ:

  Δι όσους δεν γνωρίζουν η Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς, η οποία χειροτόνησε τον Ακάκιο περιλαμβάνει εις τους κόλπους της δύο –τρεις εκκλησίες καίτοι αυτές διατηρούν το παπικό εορτολόγιο στο οποίο εγεννήθηκαν τα μέλη των εκκλησιών αυτών. Οι «Δογματολόγοι» της Συνόδου του Χρυσοστόμου το δικαιολόγησαν ως «πράξεις ιεραποστολικές» και «πράξεις οικονομίας» απολύτως ενδεδειγμένες, διότι άλλως τα Ποίμνια αυτών των Νεοημερολογιτικών Εκκλησιών υπήρχε κίνδυνος να «διασκορπιστούν και να χαθούν» Και ερωτώ τους «Δογματολόγους» της Συνόδου του Χρυσοστόμου : Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, ο μεταβαλών το Ημερολόγιο ήταν οικουμενιστής προδότης. Διατί όμως περί των Κληρικών της Ελλαδικής Εκκλησίας δεν σκέπτονται όπως σκέπτονται και περί της Συνόδου των Ρώσων της Διασποράς; Διατί όλοι οι Κληρικοί της Ελλαδικής Εκκλησίας είναι συνένοχοι της προδοσίας και ουχί ως «ιεραποστολική ανάγκη» δουλεύοντες; Αν όλοι οι παραδοσιακοί Κληρικοί της Ελλαδικής Εκκλησίας έφευγαν εξ αυτής, δεν θα κατέλειπαν το ανύποπτον Ποίμνιο της Εκκλησίας εις τα νύχια των οικουμενιστών προδοτών;
  Μόνο Η Εκκλησία των Ρώσων της Διασποράς έχει δικαίωμα να καταφεύγει εις «πράξεις ιεραποστολικές» εις «πράξεις οικονομίας» δεχόμενη Επισκόπους και Ποίμνια του Νέου Ημερολογίου; Δια τους άλλους Κληρικούς (Επισκόπους και Πρεσβυτέρους ) της Ελλάδος, δεν υπήρχε και δεν υπάρχει τέτοιο δικαίωμα ή μάλλον τέτοιο ΚΑΘΗΚΟΝ;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Αδελφοί νομίζω ότι η κουβέντα με έναν που

  1)επιδιώκει διάλογο στον οποίο αυτός ποτέ δεν απολογείται αλλά μόνο επιτίθεται 2) βλέπει τους πάντες πλανεμένους εκτός από τον εαυτό του (δεν θα το πεί ευθέως αλλά αυτό υπονοεί ξεκάθαρα) 3)εν τελει ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙ ΑΙΡΕΤΙΚΌ ΤΟΝ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ αφού άλλωστε κοινωνεί άφοβα από αυτόν διά μέσω των΄κληρικών της αμερικανικής ηπείρου όπου κατοικεί

  είναι ανώφελη , μάταια και για κάποιους ίσως και ψυχικά επιζήμια , περισσότερο από την κουβέντα και με έναν ιεχωβά.

  Εν πλήρει συνειδήσει της βαρύτητας των γραφομένων μου
  Ιωάννης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Παρακολούθησα όλη αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση και συμπερασματικά, θα ήθελα να γράψω τη γνώμη μου.

  1) Δεν γνωρίζουμε αν η επιβολή (διότι περί επιβολής πρόκειται) του νέου ημερολογίου είναι θεσμικά (εκκλησιαστικά) αποδεκτή (ορθή) ή όχι. Σύνοδος Πανορθόδοξη δεν έχει συγκληθεί και μάλλον, αυτό δεν θα γίνει.

  2) Δεν γνωρίζουμε αν είναι έγκυρα ή άκυρα τα Μυστήρια (χειροτονίες ιερέων κλπ) μετά την επιβολή του νέου ημερολογίου. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για του παραμείναντας στο παλαιό. Σύνοδος Πανορθόδοξη δεν έχει συγκληθεί και μάλλον, αυτό δεν θα γίνει.

  3) Δεν γνωρίζουμε αν ο Οικουμενισμός είναι αίρεση ή όχι. Σύνοδος Πανορθόδοξη δεν τον έχει αποκηρύξει και μάλλον, αυτό δεν πρόκειται να γίνει.

  Αλλά, είπαμε ότι πάντα υπάρχει ένα "αλλά", τα θεσπίσματα της Εκκλησίας είναι σε όλους γνωστά. Υπάρχουν όμως σήμερα και οι λεγόμενες διασταλτικές ερμηνείες αυτών των θεσπισμάτων, οι οποίες βαίνουν παράλληλα με νέες, διασταλτικές κι αυτές, ερμηνείες και των θεσπισμάτων της Εκκλησίας αλλά και αυτής της Ιστορίας. Είναι εμφανές ότι κάποια πράγματα τεντώνονται υπερβαλλόντως και άλλα κουτσουρεύονται, για να συμπέσουν με τις, όπως ονόμασα, διασταλτικές ερμηνείες.

  Οι πιστοί βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Η Εκκλησία που δέχθηκε την επιβολή του ημερολογίου, διέκρινε, διέγνωσε και αναγνώρισε την αγιότητα στα πρόσωπα μορφών ασκητικών, η στάση των οποίων ήταν σαφώς ανεκτή προς την ημερολογιακή μεταβολή. Υπήρξε όμως έντονη αντίδραση από την άλλη πλευρά. Και δικαίως. Αφού όλα παραμένουν σε εκκρεμότητα δεν υπάρχει κανείς λόγος να σπεύδουμε σε αγιοποιήσεις.

  Πού θέλω να καταλήξω; Στο ότι εμείς οι πιστοί και μέλη του σώματος της Εκκλησίας, οφείλουμε να προσευχόμαστε, να παρακαλούμε την μεσιτεία της υπεραγίας Θεοτόκου και του φερωνύμου αγίου μας, να μας φωτίσει τον νουν, ώστε να διακρίνουμε ποια θέση οφείλουμε να κρατήσουμε. Και αυτή, ασφαλώς, δεν είναι η ενίσχυση της αντιπαλότητας των μεν προς τους δε. Το μόνο που έχουμε να καταθέσουμε, είναι τα αποδεκτά και ήδη γνωστά θεσπίσματα, που μας έχουν παραδοθεί. Όχι γιατί λόγοι πολιτικής ραδιουργίας τα επέβαλαν, όπως εισηγείται η νεοϊστορία και νεοθεολογία. Τα επέβαλε και τα επιβάλλει, η αποδοχή τους από το εκκλησιαστικό σώμα, διότι αυτά σφραγίστηκαν με αίμα. Με το αίμα της αλήθειας αυτών που την υποστήριξαν.

  Αυτό όμως το λάθος δεν πρόκειται να επαναληφθεί. Υπάρχει ευκολότερος τρόπος σήμερα και αυτόν θα ακολουθήσει ο θρησκευτικός ενωτικός νεωτερισμός. Θα αφορίζει και θα αναθεματίζει μεμονωμένα άτομα ή ομάδες.

  Αφού όλα αντιστράφηκαν, από εδώ και πέρα, οι αφορισμένοι και οι αιρετικοί, θα είμαστε όλοι όσοι καταγγέλλουμε την Ενωμένη Χριστιανική Εκκλησία όλων των Θρησκειών. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει και μάλιστα ... εντός Εκκλησίας. Μπορεί το ίδιο να κάνουν και άλλοι. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ένα κλειδί δεν ανοίγει όλες τις πόρτες και ένα φάρμακο δεν γιατρεύει όλες τις ασθένειες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Αγαπητέ αδελφέ, καταλαβαίνω ότι θέλεις να βοηθήσεις έναν ουδέτερο παρατηρητή με την τοποθέτησή σου αν και δεν είσαι ουδέτερος.
  Θα μου επιτρέψεις μια παρέμβαση στη σκέψη σου.
  Όταν συγκλήθηκε η Αγία 7η Οικουμενική Σύνοδος , οι ορθόδοξοι που την συγκροτούσαν ανέκριναν (γιατί ουσιαστικά περί εκκλησιαστική δίκης επρόκειτο) τους επισκόπους που βρισκόταν επί πολλά χρόνια μέσα στην αίρεση της εικονομαχίας.
  Πολλοί από εκείνους είχαν γεννηθεί και ανατραφεί μέσα στο εκκλησιαστικό περιβάλλον της εικονομαχίας και είχαν ένα άλλοθι θα μπορούσαμε να πούμε , το άλλοθι της άγνοιας.
  Όσοι τολμούσαν να ψελλίσουν τέτοιες δικαιολογίες οι της Συνόδου τους υπενθύμιζαν "όφειλες να γνώριζες".
  Ήταν ξεκάθαρο όπως διαβάζουμε στα πρακτικά της συνόδου ότι ελαφρυντικά δεν αναγνωρίζονταν εις βάρος της Αληθείας.
  Όσοι βέβαια μετανόησαν και ζήτησαν συγνώμη έγιναν δεκτοί στους κόλπους της Εκκλησίας. Και είναι σίγουρο ότι στα τόσα χρόνια πολλοί θα είχαν πεθάνει ευρισκόμενοι στην πλευρά των εικονομάχων χωρίς να προλάβουν να απολογηθούν και να αιτήσουν συγνώμη. Τι να απέγιναν οι ψυχές τους , ο Θεός το γνωρίζει μόνο.
  Σήμερα γνωρίζουμε ότι ο Οικουμενισμός όχι μόνο είναι αίρεση αλλά η μέγιστη αίρεση της ιστορίας.
  Το ότι δεν τον έχει αποκηρύξει σύνοδος αυτό δεν μας ενδιαφέρει τους πιστούς. Εμείς οι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος οφείλουμε να γνωρίζουμε και οφείλουμε να πράττουμε ανάλογα.
  Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί αδελφοί σήμερα οι οποίοι διατείνονται ότι γνωρίζουν όπως όφειλαν ... πράττουν όμως ως να μην γνώριζαν!
  Κατ' αντιστοιχία θα λέγαμε ότι ισχυρίζονται πως είναι εικονόφιλοι που τάσσονται όμως με το μέρος των εικονομάχων.
  Ή ότι είναι ορθόδοξοι παραμένοντας όμως ενωμένοι με τον Νεστόριο , ή ότι είναι ορθόδοξοι που μένουν με τους μονοθελήτες πατριάρχες κ.ο.κ.
  Τι θλιβερό...
  Όπως πολύ σωστά επισημαίνεις άλλος δρόμος δεν υπάρχει.
  Μέσον ανάμεσα της αλήθειας και του ψεύδους δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν χρυσές τομές στον χριστιανισμό.
  Το ναί ναι είναι ναί και το ού ού.
  Γι αυτό και ο Κύριος έδωσε εντολή ή ψυχροί ή θερμοί να είμαστε. Τους χλιαρούς τους απεχθάνεται.

  Γιάννης Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη Κ.

  "Και είναι σίγουρο ότι στα τόσα χρόνια (της Εικονομαχίας) πολλοί θα είχαν πεθάνει ευρισκόμενοι στην πλευρά των εικονομάχων χωρίς να προλάβουν να απολογηθούν και να αιτήσουν συγνώμη. Τι να απέγιναν οι ψυχές τους, ο Θεός το γνωρίζει μόνο."

  Γι΄ αυτούς που έχασα αγωνίζομαι, αλλά και για μένα τον ίδιο ... .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. ===================================
  Aδελφέ Κυπριανέ σε γνωρίζω χρόνια τώρα που μάχεσαι για την αλήθεια όσον αφορά τις μεταμοσχεύσεις.
  Το συζητούμενο θέμα του «εγκεφαλικού θανάτου» έχει λήξει για σας και για εμάς που δεχόμαστε τις θέσεις σας, τόσον από άποψη ιατρική όσον και από άποψη φιλοσοφική και θεολογική.
  Οι έως τώρα πληροφορίες σας καταδεικνύουν με τον πλέον πειστικό τρόπο αυτό που αρχικώς διεφαίνετο, και κατέστη σαφές στη συνέχεια και τελικώς ομολογείται ακόμη και από ορισμένους υπερασπιστές του «εγκεφαλικού θανάτου»: Ότι, δηλαδή, η έννοια αυτή υπεισήλθε στην ιατρική για καθαρά χρησιμοθηρικούς λόγους, δηλαδή για την ανακούφιση των μονάδων εντατικής θεραπείας από το «βάρος» των βαρέως πασχόντων αυτών ασθενών και για την εξοικονόμηση πολύτιμων οργάνων για μεταμοσχεύσεις.
  Κατόπιν τούτων, καταδεικνύεται ότι η επιχειρούμενη από μερικούς ταύτιση του «εγκεφαλικού θανάτου» με το βιολογικό θάνατο δεν είναι δυνατόν να γίνει δεκτή από την θεολογία της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας.

  Αγαπητέ Κυπριανέ, η θεολογία της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας δεν είναι δυνατόν να δικαιολογήσει «εγκεφαλικό θάνατο» στην Εκκλησία του νέου με την αλλαγή του ημερολογίου το 1924!!!
  Εάν λοιπόν η Εκκλησία του νέου το 1924 έγινε νεκρή (= αιρετική, άκυρα Μυστήρια ), νεκρή είναι και η «εκκλησία» των εν Ελλάδι παλαιοημερολογιτών, των οποίων οι χειροτονίες προέρχονται από τον νεοημερολογίτη Ρουμάνο Επίσκοπο Ιονέσκου
  των Ρώσων της Διασποράς.
  Άραγε είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό αντιληπτό;  ===================================

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Δεν έλκουν όλοι οι Παλαιοημερολογίτες τις χειροτονίες τους από τους Ρώσους.Υπάρχουν και οι λεγόμενοι Ματθαϊκοί, ακόμη κάποιες εκκλησίες των Κατακομβών στην Ρωσία και Ρουμανία, οι οποίεςέχουν πλήρη κοινωνία με τους Παλαιοημερολογίτες εν Ελλάδι και όχι με την κρατική εκκλησία των Πατριαρχείων τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Αγαπητέ Silver,

  1) Δεν αγωνίζομαι εγώ για την ακρίβεια του θανάτου και την ανακρίβεια του επιστημονικού νεοθανάτου. Ο έπαινος δεν ανήκει σε μένα ανήκει σε άλλους, ανήκει σε όλους, ανήκει στην Ορθόδοξη Εκκλησία και τους ζώντες αγίους αυτής. (Σημ. Γνωρίζω ότι κανένα έπαινο δεν μου προσάπτεται, το γράφω διευκρινιστικά).

  2) Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι εγκεφαλικά νεκρή. Την κατέστησαν οι διοικούντες αυτήν, οι οποίοι ζητούν από τα μέλη της να γίνουν δωρητές οργάνων. Η ιδία, ούσα νεκρά, μεταμοσχεύεται (κατά τους πνεύμονες) στην παπική αδελφή, που πάσχει από ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση και χρόνιο εμφύσημα.

  3) Βρισκόμαστε στο στάδιο να πείσουμε τους συγγενείς να δώσουν την άδεια, ώστε τα όργανα να αφαιρεθούν. Μας πείθουν μάλιστα μεγάλης ηθικής και ανθρωπιστικής εμβέλειας άνθρωποι. Όπως ο σεβασμιότατος Μεσογαίας - Λαυρεωτικής, ο οικουμενικός κ. Βαρθολομαίος και άλλοι.

  4) Ωστόσο, μερικοί απόμακροι και ξεχασμένοι συγγενείς - νόθοι κατά μερικούς - ισχυρίζονται ότι δεν είναι νεκρή. Είναι ασπαίρουσα αλλά ζωντανή, και το θαύμα δεν θα αργήσει να γίνει. Έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα. "Πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής".

  Αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα δεν θα σας έγραφα.

  Ευχαριστώ για το σχόλιό σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Παρακολουθώντας τα παραπάνω αλλά και συναφείς συζητήσεις στο διαδίκτυο θα ήθελα να καταγράψω ορισμένες σκέψεις επί αυτών.
  Είναι φανερό ότι υπάρχει μια διαφωνία των 2 πλευρών πάνω στο αν μπορούν οι Νεοημερολογίτες (Ν.Η.) να ισχυρίζονται ότι οι Παλαιοημερολογίτες (Π.Η.) , έχουν χάσει την χάρη των μυστηρίων τους και το αντίστροφο.
  Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι το θέμα απαιτεί συγκεκριμένες θεολογικές γνώσεις που δεν τις κατέχω , θα δώ το πράγμα με βάση την λογική που μου χάρισε ο Θεός.
  Αν όντως , όπως ισχυρίζονται και οι δύο , έχουν πεί κάτι τέτοιο ο ένας για τον άλλο τότε όσο βαρύ ατόπημα και αν είναι αυτό , δεν ξέρω αν μπορεί να χαρακτηριστεί ως αίρεση ή ως λάθος θεολογικό ή οτιδήποτε άλλο , πάντως στο ίδιο ακριβώς ατόπημα έπεσαν και οι δύο , οπότε γράφουμε ισοπαλία μέχρι στιγμής.
  Προχωρώντας παρακάτω οι Π.Η. κατηγορούν τους νεοημερολογίτες ότι έχουν εισάγει την αίρεση του Οικουμενισμού. Το αντίστροφο σε αυτήν την περίπτωση δεν ισχύει απ' όσο γνωρίζω. Και δεν βλέπω τον εκπρόσωπο των ΝΗ silver να έχει αντίρρηση πάνω σε αυτό.
  Οπότε είναι φανερό προς τα πού κλίνει η ζυγαριά.
  Και κάτι ακόμη για να γυρίσω στην πρώτη σκέψη μου.
  Είπανε οι ΠΗ οτι οι ΝΗ θεωρούν τα μυστήριά τους άκυρα. Και κάτι τέτοιο δεν ξέρω λέω αν είναι τόσο σοβαρή κατηγορία που να ισοδυναμεί με αίρεση, χρειάζεται διερεύνηση. Ισχύει αυτό ή μήπως είναι μόνο λόγια εκφοβισμού των ΝΗ δεσποτάδων για να μην χάσουν κόσμο πρός την πλευρά των ΠΗ; Διάβασα τις προάλλες σε ένα άλλο μπλόγκ ότι 2 επίσκοποι του παλιού από την Αμερική ζητήσανε να γυρίσουν στο νέο και ο Πατριάρχης τους ξαναχειροτόνησε (δεν θυμάμαι αν τους ξαναβάφτισε , γιατί δεν έχει νόημα να τους χειροτονήσει μόνο. Αν πιστεύει ότι δεν είναι έγκυρα τα μυστήριά τους άρα ούτε και το βάφτισμα τους θα ήταν) . Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν πίστευε ο πατριάρχης ότι οι ΠΗ είχαν έγκυρα μυστήρια όπως είναι η ιερωσύνη. Δεν είναι μόνο λόγια επομένως αλλά είναι πραγματικότητα.
  Ας δούμε και την άλλη πλευρά αντιστρέφοντας το ερώτημα.
  Είπανε οι ΝΗ ότι οι ΠΗ θεωρούν τα μυστήριά τους άκυρα.
  Και αναρωτιέμαι ακριβώς τα ίδια και εδώ. Ισχύει αυτό ή μήπως είναι μόνο λόγια εκφοβισμού των ΠΗ δεσποτάδων για να μην χάσουν κόσμο πρός την πλευρά των ΝΗ;
  Εδώ την απάντηση μας την δίνει παραπάνω ο εκπρόσωπος των ΝΗ silver ότι οι χειροτονίες των ΠΗ προέρχονται από τους Ρώσους της διασποράς μεταξύ των οποίων και ένας νεοημερολογίτης Ρουμάνος επίσκοπος. Άρα εδώ αυτό σημαίνει ότι στην πράξη οι ΠΗ δεν είναι τόσο φανατικοί και αδίκως τους κατηγορούν. Ξέρω μάλιστα και περίπτωση ιερέα στην Ελλάδα που γύρισε από το νέο στο παλιό και του κάνανε μια χειροθεσία , δεν τον ξαναχειροτονήσανε.
  Αυτό που με στεναχωρεί πιο πολύ από όλα στην περίπτωση του νέου είναι ότι τους ορίτζιναλ αιρετικούς τους θεωρούν αδελφούς τους και τους αποδέχονται όπως είναι και τα μυστήριά τους και όλα τα σχετικά ενώ τους παλαιοημερολογίτες τους ξαναχειροτόνησαν

  Μαργαρίτης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Ανώνυμε Μαργαρίτη, αυτό τα λέει όλα : "Αυτό που με στεναχωρεί πιο πολύ από όλα στην περίπτωση του νέου είναι ότι τους ορίτζιναλ αιρετικούς τους θεωρούν αδελφούς τους και τους αποδέχονται όπως είναι και τα μυστήριά τους και όλα τα σχετικά ενώ τους παλαιοημερολογίτες τους ξαναχειροτόνησαν".

  Η παπική Ουνία αντιγράφει τον ελευθεροτεκτονισμό. Γιατί; Διότι οι μασόνοι λένε: Δεν μας ενδιαφέρουν αυτοί που συνειδητά μας αποδέχονται. Μας ενδιαφέρουν κυρίως αυτοί που συμπεριφέρονται ως μασόνοι αλλά δεν το γνωρίζουν. Αυτούς "πλευρίζουν", αυτούς βοηθούν και στο τέλος τους κάνουν δικούς τους.

  Οι παπικοί κάνουν το ίδιο με την Ουνία, χωρίς να τους ενδιαφέρει αν θα ενταχθούν ενσυνείδητα στους κόλπους τους οι Ορθόδοξοι. Αυτό θα γίνει σταδιακά, αλλά μπορεί και να μη γίνει. Το ίδιο φυσικά κάνουν και οι προτεστάντες. Αμφότεροι ενδιαφέρονται μόνο για όσους δεν είναι σε θέση να καταλάβουν και να αποστραφούν τα παπικά ή προτεσταντικά τους φρονήματα. Αυτοί είναι οι μελλοντικοί - δήθεν ορθόδοξοι - πολιορκητικοί κριοί, που χρέος έχουν να αποσαθρώσουν την Ορθοδοξία, την Εκκλησία και τη Μία Αλήθεια που μόνο αυτή κατέχει και διασώζει.

  Οι εκ των έσω πολιορκητές φαινομενικά και επιπόλαια κρινόμενοι, από αυτά που λένε ή γράφουν, δύσκολα αναγνωρίζονται. Συνήθως περιορίζονται σε ρηχά θεολογικά ζητήματα αφήνοντας τα ουσιώδη για τους βαθύτερα σκεπτόμενους. Ο ρόλος τους όμως, από πλευράς Ορθοδοξίας, είναι να μάθουμε να σκεπτόμαστε σε βάθος. Αυτοί μας θέλουν "αλιείς των ιχθυοτροφείων" και όχι της ανοικτής θάλασσας και του πελάγους. Δεν μας θέλουν να αλιεύουμε ανθρώπους, με άλλα λόγια.

  Άλλοτε όμως καταπιάνονται με τα δύσκολα, με σοβαρά θέματα, κι εκεί είναι που δεν ξεφεύγουν. Ο λόγος και η γραφή τους, αποδεικνύει την προδοσία τους και το προσκήνυμά τους στις παπικές ή τις προτεσταντικές αυλές: Πρυτανεία, που τους χάρισαν τίτλους, υποτροφίες, αναγνωρισιμότητα και άφθονο χρήμα.

  Καταλαβαίνεις λοιπόν γιατί θεωρούν αυτούς αδελφούς, δέχονται τα μυστήρια που έχουν και στέλνουν "στον αγύριστο" όσους τους αποκαλύπτουν. Τους βάζουν στο πέτο το αστέρι του Δαυΐδ, όπως έκαναν οι φασίστες, και τους "τσουβαλιάζουν" με την ονομασία: Παλαιοημερολογίτες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω