Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010

Το βραβείο του μεγάλου Οικουμενιστή Καρδινάλιου Paul Poupard στον Οικουμενικό Πατριάρχη

Το ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναφέρει:

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἀναχωρεῖ σήμερον Τρίτην, 2αν Μαρτίου, διά τό Πριγκηπᾶτον τοῦ Μονακό, ὅπου θά παραλάβῃ ἐν ἐπισήμῳ τελετῇ τό διεθνές βραβεῖον τοῦ «Ἱδρύματος Καρδιναλίου Paul Poupard» διά τάς οἰκολογικάς πρωτοβουλίας καί δραστηριότητας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, αἱ ὁποῖαι ἀνεγνωρίσθησαν καί ἐτιμήθησαν καί δι’ ἄλλων διεθνῶν βραβείων εἰς τό παρελθόν.

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος θά ἔχῃ ἰδιαιτέραν συνάντησιν καί συνομιλίαν μέ τήν A.Γ.Υ. τόν Πρίγκηπα Ἀλβέρτον Β’ τοῦ Μονακό, τοῦ ὁποίου εἶναι γνωσταί αἱ περιβαλλοντικαί εὐαισθησίαι.

Οἱ δύο ἄνδρες εἶχον συναντηθῆ εἰς οἰκολογικήν Ἡμερίδα συγκληθεῖσαν ὑπό τοῦ τότε Προέδρου τῆς Γαλλίας Jacques Chirac εἰς τό Προεδρικόν Μέγαρον τῶν Παρισίων ἐν ἔτει 2007.

Ο Παναγιώτης Τελεβάντος είπε...Eλεος πια με αυτά επίτιμα διδακτορικά και αυτές τις οικολογικές ευαισθησίες και τις συνατήσεις στις θαλαμηγούς και στα ανάκτορα.
(Από ΑΚΤΙΝΕΣ)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω