Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010

Η ημερολογιακή μεταρύθμιση δεν είναι ευάρεστη στον Θεό.


Το θαύμα αναφέρει ο Αγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο Ιερό Πηδάλιο


Διηγείται ο Ιερός Δοσίθεος Ιεροσολύμων (1669-1707), ότι όταν κάποτε ο πατριάρχης Ιεροσολύμων Παίσιος (1645-1660) ευρίσκετο στο Βελιγράδι συνέβη το εξής θαύμα, το οποίο επιβεβαίωσε, ότι η ημερολογιακή μεταρύθμιση την οποία είχε κάνει ο πάπας Γρηγόριος ΙΓ΄ δεν ήτο ευάρεστη στον Θεό.

Μία γυναίκα του Παπικού δόγματος ήθλε να ζυμώσει κατά την 20 Ιουλίου, οπότε τελείται η μνήμη του αγίου Προφήτου Ηλίου και είναι αργία για τους Ορθοδόξους.

Τότε μια ευσεβής Ορθόδοξος γυναίκα της είπε: «Σήμερον εστιν η εορτή Ηλιού του Προφήτου και μη άπτου έργων».

Η Λατινίς απάντησε : «Δέκα ημέραι παρήλθον από της εορτής του Προφήτου» (τότε η ημερολογιακή διαφορά ήτο δέκα και όχι δεκατρείς ημέρες).

Έτσι λοιπόν άρχισαν να φιλονικούν μεταξύ τους για το θέμα, αν καλώς προσετέθησαν από τους παπικούς οι δέκα μέρες, και στο μεταξύ άρχισε το ζύμωμα η Λατινίς.

Αλλά, ώ του θαύματος !...μεταβλήθηκε το ζυμάρι στα χέρια της σε κίσηρα (ελαφρόπετρα) !...

Και ακούστηκε στην Σερβία το θαύμα αυτό και μοιράστηκαν οι άνθρωποι μεταξύ τους αυτή την πέτρα για απόδειξη του μεγάλου αυτού θαύματος.

Ο Πατριάρχης Παΐσιος έλαβε και αυτός ένα μέρος από την πέτρα εκείνη, το οποίο μέχρι τώρα βρίσκεται κρεμασμένο στην εικόνα του Προφήτου Ηλιού στο Μοναστήρι του στην Ιερουσαλήμ.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω