Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Σάββατο, 29 Μαΐου 2010

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ

Τό μαρτύριο τῶν Μοναχῶν τῆς Καντάρας εἶναι ἕνα ἐλεγκτικόν μήνυμα καί πρός τούς σημερινούς οἰκουμενιστάς ταγούς Κων/λεως, Ἀθηνῶν καί Κύπρου, οἱ ὁποῖοι προτιμοῦν νά ἐναγκαλίζωνται τόν Πάπα, νά τόν θεωροῦν ἁγιώτατο ἀδελφό, νά συλλειτουργοῦν καί νά συμπροσεύχωνται μαζί του, νά καλύπτουν τά παπικά δόγματα, καί νά προωθοῦν ἔτσι τό οἰκουμενιστικόν τους πνεῦμα, τό ὁποῖον ξεκίνησε μέ τήν παναιρετική Ἐγκύκλιο τοῦ 1920, καί συνεχίζει μέ τά σημερινά οἰκουμενιστικά «συλλείτουργα», καί τόν διωγμό τῶν ὀρθοδόξων. Ἰδού τό μαρτύριον τῶν 13 νεομαρτύρων τῆς Καντάρας.


ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΝΤΑΡΑΣ

Tο έτος 1228, έφθασαν στην Κύπρο, δύο ευσεβείς ασκητές, από ένα μοναστήρι του Καλού Όρους, που βρίσκεται στην Παμφυλία της Μικράς Ασίας, και ονομάζονταν Ιωάννης και Κόνων. Ήρθαν στο νησί, έτοιμοι να θυσιάσουν τους εαυτούς τους μέχρι αίματος για την αληθινή ορθόδοξη πίστη, προβάλλοντας έτσι ένα λαμπρό παράδειγμα για τους Κυπρίους που περνούσαν δύσκολα χρόνια. Οι λατίνοι κατακτητές του νησιού, επέβαλλαν αφόρητες πιέσεις, βαριές φορολογίες και επεδίωκαν τον εκλατινισμό του νησιού και την υποταγή του στον Πάπα. Οι εκπρόσωποι της Λατινικής Εκκλησίας ήθελαν να υποτάξουν την Ορθόδοξη Εκκλησία.
Οι δύο μοναχοί, αφού έφθασαν στη Κύπρο, ανέβηκαν στην Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου του Μαχαιρά. Εκεί στο ησυχαστήριο της Μονής συνέχιζαν τον πνευματικό τους αγώνα. Μετά από λίγες μέρες άφησαν το μοναστήρι του Μαχαιρά αναζητώντας κάποιον άλλο τόπο ησυχίας. Έφθασαν στη Μονή του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου στον Κουτσοβέντη για να καταλήξουν πλέον και να συνεχίσουν τους αγώνες στο Μοναστήρι της Παναγίας της Κανταριώτισσας, κοντά στο κάστρο της Καντάρας. Εκεί, λόγω της ευσέβειας τους και της ασκητικής τους ζωής, προσέλκυαν όλο και πιο πολλούς μοναχούς, πράγμα που ανησύχησε τους Λατίνους και τους ώθησε να λάβουν δραστικά μέτρα. Ο Φράγκος Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος με τη βία σφετερίστηκε το θρόνο και έδιωξε σε εξορία τον Άγιο Νικόλαο της Στέγης στην Σολέα που ήταν ο Ορθόδοξος ποιμένας της Κύπρου, στέλνει δύο αντιπροσώπους του, τον ιεροκήρυκα Ανδρέα και τον Ηλιέρμο για να εξετάσουν τι γινόταν στο Μοναστήρι της Καντάρας.
Οι μοναχοί, τους υποδέχονται με καλοσύνη, αποδίδοντας τους μάλιστα την αρμόζουσα τιμή. Ο ιεροκήρυκας Ανδρέας, μετά από πολλές ανακριτικές ερωτήσεις- από πού ήρθαν, πότε, με ποιο τρόπο κατοίκισαν στο μοναστήρι- άρχισε να τους ρωτά από το Άγιο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο, χωρίς να βρει κάποιο λάθος στις αποκρίσεις των πατέρων. Αφού είδε, άτι όλα τα ερμήνευαν σοφά και σωστά, τους υπέβαλε και το ερώτημα "και για εμάς που τελούμε την Θεία Λειτουργία με άζυμα, τι πιστεύετε εσείς;". Οι 11 μοναχοί με θάρρος απάντησαν " Εμείς ακολουθούμε επακριβώς τα λόγια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού που είπε στο Μυστικό Δείπνο. Τελούμε την Θεία Λειτουργία όπως έχουμε παραλάβει από τον Κύριον, τους Αποστόλους και τους πατέρες της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας με το άγιο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας με ένζυμο άρτο. Όσον αφορά τώρα το δικό σας φρόνημα για τον άζυμο άρτο, δεν γνωρίζουμε, γιατί ούτε από τους κήρυκες του Χριστού, ούτε από τις άγιες και οικουμενικές συνόδους το παραλάβαμε. Γι' αυτό και όσοι τελούν τις ιερές μυσταγωγίες με άζυμο άρτο, ξεπέφτουν από την αλήθεια και παρερμηνεύουν τις γραφές". Μάλιστα για να αποδείξουν αυτοί οι άγιοι πατέρες την αλήθεια, πρότειναν στους Λατινόφρονες ιεροκήρυκες να τελέσουν δύο Θείες Λειτουργίες, οι μεν με ένζυμο άρτο και οι δε με άζυμο άρτο και μετά από το μυστήριο να μπουν και οι δύο παρατάξεις στην φωτιά, και όποιος μείνει απείραχτος και βγει χωρίς να πάθει καμιά βλάβη, τότε θα αποδείκνυε ποια Θεία Λειτουργία αγιάζει ο Θεός και αυτήν θα ακολουθούσαν.
Όμως αυτά εκνεύρισαν τον ιεροκήρυκα του Πάπα, που άρχισε να τους κατηγορεί ως αιρετικούς και τους έδωσε αμέσως εντολή να κατεβούν στη Λευκωσία στο Φράγκο Αρχιεπίσκοπο για να του δώσουν απολογία για όσα είπαν, δίνοντας τους λίγες μέρες προθεσμία. Στο διάστημα αυτό, οι μοναχοί ετοιμάζονταν πνευματικά, με αγρυπνίες, προσευχές, νηστείες και συχνή κοινωνία των αχράντων μυστηρίων. Ξεκίνησαν έτσι οι μοναχοί να δώσουν την μαρτυρία τους στον Φράγκο Πάπα. Οι πιστοί έτρεχαν πλήθη να τους προΰπαντήσουν για να τους ενισχύσουν και να ενισχυθούν και οι ίδιοι, παίρνοντας την ευχή τους, Μαζί με αυτούς τους 11 μοναχούς της Παναγίας της Κανταριώτισσας, ήρθαν και ενώθηκαν και άλλοι δύο μοναχοί από το Μοναστήρι του Μαχαιρά και έτσι γίνονται 13 μοναχοί στον αριθμό.
Παρουσιάζονται μπροστά στον Λατίνο αρχιερέα και η συζήτηση περί αζύμου και ἐνζύμου άρτου επαναλαμβάνεται. Οι 13 πατέρες μένουν ακλόνητοι στην πίστη τους, χωρίς να λογαριάσουν τις απειλές και τις φοβέρες που τους ανέγγελαν. Το μίσος και ο θυμός των Λατίνων, φτάνει στο αποκορύφωμα από την σταθερή ομολογία των πατέρων. Τότε ο Λατίνος αρχιεπίσκοπος διέταξε τριετή φυλάκιση τους. Παρέμειναν λοιπόν στην φυλακή υπομένοντας κάθε κακουχία, θλίψη και ταλαιπωρία. Μετέτρεψαν την δυσώδη φυλακή σε πνευματικό εργαστήριο, όπου ανέπεμπαν "ως μύρον ευωδίας πνευματικής" προσευχές, δεήσεις και ψαλμωδίες. Στην διάρκεια της φυλάκισης τους, ένας απ' αυτούς κοιμήθηκε εν Κυρίω από τις ταλαιπωρίες τις σκληρής φυλακής. Το όνομα του ήταν, Θεόγνωστος.
Τότε προβλέποντας τον βέβαιο θάνατο και οι υπόλοιποι, απεφάσισαν και χειροθετήθηκαν από τον ηγούμενο της Μονής της Παναγίας της Κανταριώτισσας Ιωάννη και τον Κόνωνα αλλά και από τον Ιερεμία, και πήραν το Μέγα αγγελικό σχήμα των μεγαλόσχημων Μοναχών και πήραν τα εξής ονόματα: Μάρκος, Θεόκτιστος, Κύριλλος, Βαρνάβας, Μάξιμος, Ιωσήφ, Γερμανός, Γεράσιμος και Γεννάδιος. Για πολλοστή φορά οδηγούνται μπροστά στο βήμα του Φράγκου αρχιερέα, όμως η πίστη και η γνώμη τους δεν αλλάζει. Οι Λατίνοι, εξοργισμένοι από την στάση τους, καταδικάζουν τους 12 σε θάνατο. Οι μοναχοί τότε προσεύχονται με υψωμένα τα χέρια στο Θεό, να τους δυναμώσει μέχρι τέλους. Στις 19 Μαΐου του 1231, αφού τους έδεσαν πίσω από άλογα, τους έσυραν δια μέσου του ποταμού Πεδιαίου, πάνω από πέτρες και στη συνέχεια, μισοπεθαμένοι καθώς ήταν, τους έριξαν στη φωτιά " Και έτσι ετελειώθησαν οι καλλίνικοι του Χριστού μάρτυρες... " .

Βιβλιογραφία
Συναξαριστής Νεομαρτύρων, Γ Έκδοση, Θεσσαλονίκη, 1996. Ιστορία της Κύπρου, ΄Β ἔκδοση, Κλεάνθη Π. Γεωργιάδη, Λευκωσία. Η κατεχόμενη γη μας, Υπουργείο Παιδείας, Λευκωσία, 1993. Το μαρτύριο των Αγίων 13 Οσιομαρτύρων της Μονής Καντάρας, Γεώργιος Κάκουρας. Μαρτύριο των Αγ. 13 Οσιομ. της Μονής Καντάρας, Βίοι Αγίων 1,Μονής Μαχαιρά 2002. Μηναίον Μαΐου, Κυπρίων Αγίων.

http://kirykos.livejournal.com/

Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010

Ετοιμάζονται να φιμώσουν τα μπλόγκς!


 Ήταν αναμενόμενο και αυτό.. Η αντίδραση της κοινωνίας στην πρωτοφανή αδίστακτη βαρβαρότητα και αδικία σε βάρος απλών και αδύναμων ανθρώπων, μισθωτών και συνταξιούχων, δεν τιθασεύεται πλέον με γελοίες επικλήσεις στον πατριωτισμό των Eλλήνων προκειμένου να σωθεί η «πατρίς».. Ο κόσμος ξέρει πια πάρα πολύ καλά τι σημαίνει «πατρίς» και πια «πατρίδα» σώζουν αυτά τα μέτρα.. Όπως ξέρουν επίσης πάρα πολύ καλά και οι διακυβερνώντες και πρωθυπουργεύοντες τούτης της κατασπαραγμένης χώρας ότι η μεγάλη αντίδραση της κοινωνίας μπορεί πλέον να τιθασευτεί μόνο με αυταρχισμό και περιορισμό της ελευθερίας και της εναπομένουσας δημοκρατίας μας..

Σιγά-σιγά λοιπόν ολοκληρώνεται το παζλ μιας καθεστωτικής πολιτικής. Θάλεγε κανείς ότι μόνο ο Λαζόπουλος και τα αληθινά μπλόγκς απέμειναν για να πουν δυο λόγια για την αλήθεια.. Οι πρόσφατες αποκαλύψεις (είμαστε περήφανοι που βοηθήσαμε και εμείς σε αυτό) ότι όχι μόνο δεν αντιστάθηκε η κυβέρνηση, αλλά τα μέτρα τα πρότεινε η ίδια και απλώς τα αποδέχτηκε με μεγάλη ικανοποίηση ίσως και έκπληξη το ΔΝΤ, έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ τα κέντρα εξουσίας. Ηρθεν η ώρα λοιπόν να φιμωθούν τα μπλόγκς για να ενημερώνεται ο κόσμος αποκλειστικά και μόνο από την Τρέμη, τον Καψή, την Κάτια Μακρή και τον Τράγκα και όλους τούς θλιβερούς παρόμοιους στο σύνολο σχεδόν του ηλεκτρονικού και έντυπου λόγου.. Αν αυτό δεν λέγεται καθεστώς πως αλλιώς λέγεται; Είπαμε: Σε τούτον το τόπο η ιστορία μας διδάσκει πως αυτό που δεν μπορεί να κάνει η «βάρβαρη» δεξιά αναλαμβάνει να το κάνει ο «σοσιαλισμός», δηλαδή ο νεοφιλελεύθερος πασοκισμός..

Θα φιμώσουν λοιπόν τα μπλόγκς έστω και αν αποτελούν σχεδόν τη μοναδική φωνή που ναι, είναι αλήθεια, ότι χάρις στην ανωνυμία, αυτή η φωνή μπορεί να είναι πιο ελεύθερη και αληθινή. Φυσικά και υπάρχουν αλήτες που προσποιούνται τους μπλόγκερς.. που εκμεταλλεύονται την ανωνυμία ακόμα και για καθαρώς παράνομους σκοπούς.. Η αλητεία δεν είναι blogging.. Ο αλήτης «αποκαλυπτικός» δημοσιογράφος δεν είναι blogger.. Κάθε ιστοσελίδα στο ιντερνετ δεν είναι blog.. Η μπλογκόσφαιρα δεν είναι όλο αυτό το σκουπιδαριό, η βρωμιά και δυσωδία που έχει ξεβραστεί από τα παραδοσιακά μίντια για να κάνει καριέρα στο διαδίκτυο.. Όμως ας μην γελιόμαστε.. Η εξουσία δεν φοβάται αυτούς γιατί έχει τρόπους να τους ελέγξει ατομικά και προσωπικά.. και ξέρουμε πολύ καλά τι λέμε.. Τους άλλους, τους αληθινούς μπλόγκερς, φοβάται.. αυτούς που δεν μπορεί να ελέγξει..

Γιατί ο αληθινός μπλόγκερ σέβεται και τιμά την ανωνυμία του.. Για τον αληθινό μπλόγκερ η ανωνυμία είναι ο αέρας της ελευθερίας του διαδικτύου. Όπως ο πολίτης δεν ψηφίζει επώνυμα, έτσι και κανείς νόμος δεν μπορεί να τον υποχρεώσει να μιλά και να εκφράζει την άποψη του μόνο επώνυμα! Η ανωνυμία στα blogs είναι η καθημερινή ψήφος του πολίτη. Είναι η άποψη του πολίτη που την εκφράζει καθημερινά και όχι μόνο κάθε τέσσερα χρόνια και εκβιαστικά. Είναι η ελευθερία του απέναντι στη διαπλεκόμενη δημοσιογραφία και στην παντοκρατορία των παραδοσιακών μίντια. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη, σε οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη, να χρησιμοποιεί άμεσα την επικοινωνία και να μιλά ελεύθερα για όλους και για όλα.. Με βάση ποιό Σύνταγμα λοιπόν και ποιό νόμο η άποψη του πολίτη, που εκφράζεται σε ένα μπλογκ, μπορεί να θεωρηθεί «τύπος» και «ενημέρωση» και να υπαχθεί σε ανάλογη αντιμετώπιση; Έχει ή δεν έχει ένας πολίτης το δικαίωμα να μιλά όπως θέλει είτε επώνυμα είτε ανώνυμα; Ναι! Ας το χωνέψουν οι πάντες ότι τώρα πια ψηφίζουμε κάθε μέρα και αν γουστάρουμε έχουμε και το δικαίωμα η ψήφος μας να είναι και μυστική!

Η είδηση για τις προετοιμασίες φίμωσης των μπλόγκς στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artId=4575725

πηγή : sofistis

Αμέθυστος

Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ... ΠΑΛΑΙΟΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ

Η δημοσιογράφος ρωτά τον Λεμεσού Αθανάσιο, σχετικά με τον ερχομό του Πάπα:

Κινδυνεύουμε από κάτι;


Και ο Λεμεσού απαντά:
Δεν λέω ότι κινδυνεύουμε με την έλευση του Πάπα, δεν θα προδώσουμε την πίστη μας ή θα αλωθεί η ορθόδοξη Εκκλησία. Απλώς έδωσε αφορμή σε διάφορους κύκλους παλαιοημερολογιτών να μας κατηγορούν ότι είμαστε ενδοτικοί, ότι έχουμε υποχωρήσει από τις αρχές της ορθοδόξου πίστεως και έχουν δημιουργηθεί αρκετά ερωτηματικά σε αρκετό κόσμο. Βέβαια ο Πάπας προσκλήθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ο Αρχιεπίσκοπος έδωσε τη συγκατάθεσή του.

http://aktines.blogspot.com/search?updated-max=2010-05-24T07%3A25%3A00%2B03%3A00&max-results=39

====================================
Ποιοι αντιδρούν


Οι τρεις ομάδες που αντιδρούν σύμφωνα με τον κ. Πιτσιλλίδη είναι: οι Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί (ΓΟΧ) όπως αυτοαποκαλούνται και αυτοπροσδιορίζονται. Είναι οι σχισματικοί παλαιοημερολογίτες της Κύπρου (άλλο είναι να ακολουθώ το παλαιό ημερολόγιο –επειδή αυτό το ακολουθούν και στο πατριαρχείο Ιεροσολύμων και στο πατριαρχείο της Ρωσίας). Αυτοί αφορούν τους σχισματικούς Κύπρου και Ελλάδας...

http://aktines.blogspot.com/search?updated-max=2010-05-22T08%3A02%3A00%2B03%3A00&max-results=39

===================================

Ο δε Παναγιώτης  Τελεβάντος σχολιάζοντας τα γραφόμενα του Πιτσιλίδη:

"Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ"
Δεν έχω να παρατηρήσω κάτι για όσα αναφέρει ο κ. Πιτσιλίδης για τους Παλαιημερολογίτες (ΓΟΧ), επειδή ποτέ δεν είχα σχέση μαζί τους, όπως όλοι άλλωστε οι παραδοσιακοί πιστοί, και ούτε σκοπεύω να αποκτήσω στο μέλλον επειδή είναι ΕΚΤΟΣ Εκκλησίας. Και εκτός Εκκλησίας ΔΕΝ υπάρχει σωτηρία. Τι θα κάνουν ή τι δεν θα κάνουν οι Παλαιοημερολογίτες, κατά την επικείμενη επίσκεψη του Πάπα στην Κύπρο ούτε ξέρω, ούτε είμαι σε θέση να μάθω.

http://aktines.blogspot.com/search?updated-max=2010-05-22T08%3A02%3A00%2B03%3A00&max-results=39

====================================
Ο ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ:


Σε ό,τι αφορά στην εγκύκλιο ο Μητροπολίτης Λεμεσού ανέφερε ότι, «όλοι μας αποφασίσαμε να εκδοθεί μια εγκύκλιος προς το λαό για να μείνει ενωμένος με την Εκκλησία του, να μην ακούει τους παλιοημερολογίτες, οι οποίοι θέλουν να τον αποσπάσουν από την κανονική Εκκλησία.
 
http://thriskeftika.blogspot.com/2010/05/blog-post_8375.html
 
 

Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010

ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ

Βολοκολάμσκ Ιλαρίων προς Πάπα «Αγιώτατε, στηρίζουμε την έκκλησή σας για τον επανευαγγελισμό της Ευρώπης».


Συναυλία ρωσικής εκκλησιαστικής μουσικής στο Βατικανό
Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα ακροάσεων Παύλος ΣΤ΄στο Βατικανό, στις 20 Μαϊου 2010, παρουσία του Πάπα Ρώμης Βενέδικτου ΙΣΤ, μελών του Κολλεγίου των Καρδιναλίων, εκπροσώπων του διπλωματικού σώματος στην Αγία Έδρα καθώς και πολλαπλών επισκεπτών από διάφορες χώρες.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν οι Αρχιεπίσκοποι Γιαροσλάφλ και Ροστώφ Κύριλλος, Σέργκιεφ Ποσάντ Θεόγνωστος, προσκυνητές από τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, οι οποίοι έφτασαν στη Ρώμη για να παρακολουθήσουν τη συναυλία. Σημειωτέον ότι ο συνολικός αριθμός ακροατών ανερχόταν πάνω σε επτά χιλιάδες.

Τη διοργάνωση ανέλαβαν το Τμήμα Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχεσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, το Ποντιφικό Συμβούλιο για την προώθηση της Χριστιανικής Ενότητας και το Ποντιφικό Συμβούλιο για τον Πολιτισμό σε συνεργασία με το Κοινωφελές ‘Ιδρυμα Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.

Πριν την έναρξη της συναυλίας ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρών ανέγνωσε το Χαιρετιστήριο Μήνυμα του Πατριάρχη Μόσχας και πασών των Ρωσιών κ. Κυρίλλου. Στη συνέχεια ο Σεβασιμιώτατος κ. Ιλαρίων απευθύνθηκε στα Ιταλικά προς τον Αρχηγό της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, τονίζοντας ότι «η σημερινή συναυλία διοργανώθηκε στα πλαίσια των πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και του Πατριαρχείου Μόσχας. Οι σχέσεις αυτές μεταξύ των Εκκλησιών μας αναπτύσσονται σήμερα και ελπίζω θα αναπτύσσονται και στη συνέχεια σε όλες τις κατευθύνσεις, περιλαμβάνοντας όλες τις πλευρές της εκκλησιαστικής ζωής. Είμαι βέβαιος ότι οι Ορθόδοξοι και οι Ρωμαιοκαθολικοί για να δρουν από κοινού δεν πρέπει να αναμένουν τη στιγμή καθ΄ην θα επιλυθούν όλες οι θεολογικές διαφορές μεταξύ τους. Δε μπορούμε να τρέφουμε αυταπάτες, ότι αυτό θα γίνει σύντομα. Όμως από τώρα πρέπει να δραστηριοποιούμαστε όχι ανταγωνιστικά αλλά συμμαχικά και πρώτα απ΄ όλα στην Ευρώπη.


Αγιώτατε, στηρίζουμε την έκκλησή σας για τον επανευαγγελισμό της Ευρώπης. Όμως είμαστε βέβαιοι ότι ακόμα και τόσο ισχυρή και μεγάλη αριθμητικά Εκκλησία όπως είναι η Ρωμαιοκαθολική αδυνατεί να δρά απομονωμένη. Πρέπει να είμαστε μαζί. Έχουμε κοινό πεδίο ιεραποστολικής δράσης και είναι η σημερινή αποχριστιανοποιημένη Ευρώπη, η οποία απώλεσε τις θρησκευτικές, τις ηθικές και τις πολιτιστικές της ρίζες.

Αντί της εκκοσμίκευσης, της καταναλωτικής ιδεολογίας, της σχετικοποίησης της ηθικής εμείς, οι Ορθόδοξοι και οι Ρωμαιοκαθολικοί, μπορούμε να προβάλουμε στους σύγχρονους μας το χριστιανικό μας ανθρωπισμό, τις οικογενειακες ηθικές αξίες, τη συζυγική πίστη, την αξία της ζωής από την αρχή μέχρι το φυσικό της τέλος κλπ.

Ενεργώντας με αυτό τον τρόπο, δε θα μόνο βοηθήσουμε στους Ευρωπαίους να βρουν το πνευματικό και το ηθικό νόημα της ζωής τους, αλλά θα βοηθήσουμε και στην Ήπειρό μας, η οποία αντιμετωπίζει τώρα μια έντονη κρίση ταυτότητας, να βρει τις πνευματικές και τις πολιτιστικές της ρίζες», είπε εν κατακλείδι ο Μητροπολίτης Ιλαρίων.

Ύστερα από τη Ρωσική Εθνική Ορχήστρα, την Ορχήστρα Κόρνων της Αγίας Πετρούπολης και τη Συνοδική χορωδία της Μόσχας εκτελέστηκαν μουσικά έργα των Ρώσων συνθετών όπως ο Τσαϊκόφσκυ, ο Μούσοργκσυ και άλλων. Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα εκτελέστηκε η συμφωνία «Ωδαι των αναβαθμών» για τη χορωδία και την ορχήστρα του μητροπολίτη Ιλαρίωνος.

Επίσης να αναφερθεί ότι στον λόγο του προς τους παρόντες ο Πάπα Ρώμης Βενέδικτος ΙΣΤ΄ τόνισε:

«Πρώτα από όλα ευγνωμονώ από καρδιάς τον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο και επίσης τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα για το χαιρετισμό του και το αδιάλειπτο κόπο στον τομέα των διαχριστιανικών σχέσεων όπως και για τα μουσικά του έργα, τα οποία είχαμε ευκαιρία σήμερα να αξιολογήσουμε επαξίως. Ταυτόχρονα καλωσορίζω την αντιπροσωπία του Πατριαρχείου Μόσχας, πολυσέβαστους εκπροσώπους του διπλωματικού σώματος, όλους τους αδελφούς και αδελφές, και πρώτα από όλα τους Ρώσους, οι οποίοι συμμετέχουν στην σημερινή εορτή».

mospat.ru/
Πηγή: ΑΚΤΙΝΕΣ

Πέμπτη, 20 Μαΐου 2010

ΡΥΣΑΙ ΛΑΟΝ ΑΝΑΠΟΛΟΓΗΤΟΝ...


Ο ΗΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ
Ήχος β΄

Απόστολε, Χριστώ τω Θεώ ηγαπημένε, επιτάχυνον, ρύσαι λαόν αναπολόγητον δέχεταί σε προσπίπτοντα, ο επιπεσόνα τω στήθει καταδεξάμενος όν ικέτευε Θεολόγε, και επίμονον νέφος εθνών διασκεδάσαι, αιτούμενος ημίν ειρήνην, και το μέγα έλεος.

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ
Ήχος β΄Αυτόμελον

Τα μεγαλεία σου, Παρθένε, τις διηγήσεται; βρύεις γαρ θαύματα και πηγάζεις ιάματα και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών, ως Θεολόγος και φίλος Χριστού.

...εί τι της παγχρύσου αλύσεως ταύτης αποτεμούμεν εις την του όλου καθαίρεσιν την ζημίαν επάξομεν ανωφελώς.

ΙΕΡΕΜΙΑΣ Β΄ Ο ΤΡΑΝΟΣ


Έγραφε, συν τοις άλλοις, εν τη από Φεβρουαρίου Ινδικτ. Ι' επιστολή του ο Ιερεμiας: « ... Η μεν Εκκλησία ημών διακρατεί τα παραδοθέντα αυτή, η δε Δυτική ως θέλει και βούλεται. Άλλως, γαρ ποιήσαι ουκ έχομεν όλως, ως παντός Πατριάρχου της Εκκλησίας ημών κανόσι και νόμοις οφείλοντος υποκείσθαι και παραδόσεσιν εκκλησιαστικαίς, και ούτω διακρατούντας και τους ενταύθα κυβερνώντας, μένει τα των Αγίων Πατέρων πεφυλαγμένα. Το σεβάσμιον τοίνυν Πάσχα, εν ω το κεφάλαιον της περί ημάς του Κυρίου οικονομίας εξείργασται, παρά τε του θείου Κλήμεντος διετάγη, και παρά της εν Νικαία, Συνόδου καλώς εθεωρήθη, κανόνιόν τε άριστον συνετέθη αυτοίς αιώνιον...Των αιτιών λοιπόν τούτων και άλλων ευλόγων πολλών (ένεκα) και το περί του Πάσχα ακαταζήτητον διατηρούμεν και όριον αιώνιον έχομεν, άχρι της ενδόξου του Χριστού ελεύσεως φυλαττόμενον. Ου γαρ υπέρτεροι κανόνων ημείς, δι' ο πολλοί της ευθείας εξετράπησαν, υπήκοοι δε και εκπληρωταί, ως δυνατόν, προς οικοδομήν την εξουσίαν, ηv έδωκεν ημίν ο Κύριος, χρώμενοι εν τη Εκκλησία, τη καθ' ημάς, ήτις έχει λόγους αγίων πολλούς μαρτύρια, κανόνας και άλλα καθ' εiρμόν αναγινωσκόμενα τον ενιαυτόν όλον και εί τι της παγχρύσου αλύσεως ταύτης αποτεμούμεν εις την του όλου καθαίρεσιν την ζημίαν επάξομεν ανωφελώς. Ο μέν γάρ σύμπας των Αγίων Πατέρων χορός σκοπόν έχει περί τούτου ουχί περί θεωρημάτων μαθηματικών, αλλά περί Χριστού μαθημάτων, του μη συνεορτάσαι τοις Ιουδαίοις. Ει ουν συνέβη τούτο ποτέ, σκήψιν τινά τα νέα είχον ωρολόγια. Επεί δε χάριτι Θεού μέχρι του νυν παλαιά τε και νέα Ρώμη καλώς τον ένα Χριστόν άπαξ του ενιαυτού συνεόρταζεν, ως άπαξ αυτού παθόντος τίνος ένεκα η σύγχυσις αύτη και το παγκόσμιον σκάνδαλον των ακουομένων δέκα ημερών ... » Κ. Σάθα, Βιογραφικόν σχεδίασμα ...σ. 27-28.}
 
http://kirykos.livejournal.com/
 
 

Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010

Συναλλαγές με barcode


Συναλλαγές με barcode προαναγγέλει το υπουργείο Οικονομικών για όλους τους φορολογούμενους από το 2011 για να μας βγάλουν, όπως λένε, από τον κόπο να μαζεύουμε αποδείξεις. Κάθε φορολογούμενος θα...


διαθέτει το δικό του barcode με το οποίο θα αναγνωρίζεται από τα συστήματα του υπουργείου όταν επιχειρεί να κάνει μία συναλλαγή, έτσι ώστε να μην χρειάζεται απόδειξη πλέον… Τί μας θυμίζει αυτό το μέτρο, τί μας θυμίζει…

http://troktiko.blogspot.com/2010/05/barcode.html


ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΝ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝ


Τρίτη, 18 Μαΐου 2010

«Ἑταίραν ἐκκλησίαν ἡράσθητε»!...


Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου
καὶ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου
«Ἑταίραν ἐκκλησίαν ἡράσθητε»!...
Μακαριώτατε, Πανιερώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι,
Ἐξ ἀφορμῆς τῆς τελευταίας Ἐγκυκλίου σας (13 Μαΐου 2010) περὶ τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πάπα —ἀρχηγοῦ τοῦ Κράτους τοῦ Βατικανοῦ καὶ ἄρτι, ἀπὸ ἐσᾶς αὐθαιρέτως ἀνακηρυχθέντος, «ἁγίου ἐπισκόπου Ρώμης»— στὴν Κύπρο, γιὰ μίαν ἀκόμη φορά, καὶ περισσότερο καταθλιπτική, νοιώθουμε τὴν πνευματικὴ καὶ ποιμαντικὴ ὀρφάνεια μας. Τὴν ὀρφάνεια ποὺ ἔχει προκαλέσει ἡ ἐγκατάλειψή μας ἀπὸ ἐσᾶς, τοὺς πνευματικοὺς πατέρες καὶ ποιμένες μας, οἱ ὁποῖοι «ἑταίραν ἐκκλησίαν ἡράσθητε», καὶ μὲ αὐτὴν συναναστρέφεσθε στὰ καπηλιὰ τοῦ Βατικανοῦ καὶ ἀσχημονεῖτε στὰ χαμετυπεῖα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ χαίρεσθε στὰ χάνια τοῦ Συγκρητισμοῦ, ξελογιασμένοι μὲ τοὺς ἐξουσιαστικοὺς τρόπους καὶ τὶς διεστραμμένες συνήθειες τῆς ἑωσφορικῆς Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἐγκαταλείψατε τὴ σεμνὴ μάνα μας Ἁγία Ὀρθοδοξία, τὴν αὐθεντικὴ καὶ ἀκεραία πίστη τοῦ Χριστοῦ, κι ἐμᾶς τὰ πνευματικά σας τέκνα διασκορπίσατε στοὺς δρόμους τῆς αἱρέσεως καὶ τῆς ἀπωλείας, ἐπίορκοι γινόμενοι στὴν διακονία ποὺ ὁ Κύριος καὶ Θεός μας Ἰησοῦς Χριστὸς σᾶς ἔταξε κι ἐσεῖς οἰκειοθελῶς καὶ ἐν πλήρῃ ἐλευθερίᾳ πάλαι ποτε ἀναλάβατε, ὁμολογώντας τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ δίδοντας φοβερὲς ὑποσχέσεις ὅτι θὰ τὴν διαφεντεύετε αὐθεντικὴ καὶ ἀκεραία. Τὰ περισσότερα τῶν τέκνων σας, ἐξ αἰτίας σας ἀπληροφόρητα ἢ παραπληροφορημένα, ἀδιαφοροῦν. Πολλὰ παραπλανημένα ἀκολουθοῦν τὸ ἄσωτο παράδειγμά σας. Μερικὰ ταπεινὰ καὶ καταφρονεμένα, ἀλλά γρηγοροῦντα, διαμαρτυρόμεθα... Αἰσθανόμαστε, λοιπόν, τὴν ἀνάγκη μὲ παράπονο καὶ πικρία καὶ ἱερὴ ἀγανάκτηση νὰ σᾶς ἀποστείλουμε τὴν παροῦσα ἀνοικτὴ ἐπιστολή μας, ἐνεργώντας μάλιστα κατὰ τὴ διδασκαλία, τὶς ὑποδείξεις καὶ τὶς προτροπὲς ἐνίων ἐξ ὑμῶν: λ.χ. τοῦ Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου καὶ τοῦ Κυρηνείας κ. Παύλου.

Περιμέναμε ἀπὸ ἐσᾶς, Μακαριώτατε καὶ Πανιερώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι, τὴν ἐκ τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου ὁριζομένη ἁγιοπατερικὴ συμπεριφορὰ τῶν ποιμένων. Λόγο θεολογικὸ καὶ νήφοντα, νουθεσία πατερικὴ καὶ πειστική, μέριμνα ποιμαντικὴ καὶ παραμυθητική, καὶ πολλὴ-μεγίστη τὴν ἐν Χριστῷ ἀγάπη σας. Ὥστε ἀναγνωρίζοντας τὸ εὔλογο καὶ καθ’ ὅλα νόμιμο ἐνδιαφέρον μας καὶ τὸ ὀρθόδοξο φρόνημά μας, μὲ τεκμηριωμένη ἐπιχειρηματολογία —ἑδραζομένη στὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο καὶ στὴν ἱερὰ Παράδοση— νὰ μᾶς ἐξηγήσετε τὶς ἕωλες ἐνέργειές σας καὶ νὰ μᾶς πείσετε, ἂν σφάλλουμε. Μὲ ὑπομονὴ νὰ ἀναιρέσετε τὴν ἀνησυχία μας γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῆς σωτηρίας μας ὑπὸ τὴν διαποίμανσή σας καὶ μὲ κατανόηση νὰ καταστείλετε τὴν ἀγωνία μας γιὰ τὴν κατάσταση τῆς Ἐκκλησίας μας, γιὰ τὴν πορεία τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας μας. Νὰ μᾶς ἀποδείξετε ὅτι βρίσκεσθε ἀκόμη ἐν Χριστῷ, ὅτι ἐνεργεῖτε κατὰ Χριστόν, ὀρθοτομώντας τὸν λόγο τῆς ἀληθείας Του καὶ ὄχι καινοτομώντας τὶς προσωπικὲς κακοδοξίες σας. Νὰ μᾶς πείσετε ὅτι μποροῦμε νὰ σᾶς ἔχουμε ἀκόμη ἐμπιστοσύνη!...

Ἀντ’ αὐτοῦ —δίκην ἀγροίκου καὶ ἀστοιχείωτου χωροφύλακα ὁλοκληρωτικῆς σατραπείας— μᾶς ἀπειλεῖτε, ἀσκώντας ἐναντίον μας πνευματικὴ τρομοκρατία καὶ ψυχικὸ καταναγμασμὸ καὶ ὑποκινώντας τὴν βίαιη κρατικὴ καταστολή, μὲ μοναδικὸ ἐπιχείρημά σας ὅτι εἶστε ἡ «διοικοῦσα ἐκκλησία» καὶ ὅλοι ἐμεῖς —ὡς ὑποτελεῖς τῆς σατραπείας σας— ὀφείλουμε δουλόφρονα ὑποταγὴ καὶ ἀδιάκριτη ὑπακοή!... Καὶ μάλιστα ἀπευθύνετε αὐτὴ τὴν ὕβρι κατὰ Ἐκείνου ποὺ ἔπλασε τὸ πλάσμα Του ἀποτυπώντας τὴν εἰκόνα Του στὸ πρόσωπό μας καὶ παραχωρώντας μας τὴν ὑψίστη δωρεὰ τῆς ἐλευθερίας καὶ τοῦ αὐτεξουσίου μας, τάλαντο ποὺ ὁ Δημιουργός μας ὅρισε νὰ καλλιεργοῦμε καὶ ἐπαυξάνουμε, ἀποδεχόμενοι τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιό Του καὶ τὸ ἅγιο θέλημά Του. Ἀλλὰ ἐσεῖς στανικῶς καὶ συστηματικῶς ἐπιμένετε νὰ μᾶς τὸ ὑπεξαιρεῖτε, ἀκυρώνοντας τὴ δωρεά Του καὶ ἀκριβῶς ἀπομακρύνοντάς μας ἀπὸ Αὐτὸν, τὸ Εὐαγγέλιό Του καὶ τὸ θέλημά Του!...

Ἀλλά, Μακαριώτατε, σὲ ποιό Πατερικὸ ἢ θεολογικὸ σύγγραμμα διαβάσατε ὅτι ἀπὸ μόνη της ἡ «διοικοῦσα ἐκκλησία» εἶναι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ; Δὲν γνωρίζετε ἀκόμη κι αὐτὴ τὴ στοιχειώδη θεολογία, ποὺ διδάσκεται ὁ πρωτοετὴς φοιτητὴς τῆς θεολογικῆς Σχολῆς, καὶ θέλετε νὰ παριστάνετε τοὺς ἀρχιερεῖς; Ὅταν ὁ Ἀρχιερέας δὲν ὀρθοτομεῖ τὸν λόγο τῆς ἀληθείας, ὅταν καταπατεῖ αὐθαιρέτως, ἐξουσιαστικὰ καὶ ἀποδεδειγμένα τὴν ἱερὰ Παράδοση, τότε, ἀλήθεια, πόσο ἀνήκει στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ; Καὶ οἱ ἐπίσκοποι ποὺ μετέρχονται τὰ εἰρημένα ἢ συναινοῦν ἢ σιωποῦν στὴν διάπραξή τους, πῶς θὰ τοὺς ἀποκαλέσουμε; Ποιμένες τῆς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ ἢ προβατόσχημους λύκους καὶ σφετεριστὲς τῶν ἀρχιερατικῶν ἀξιωμάτων ποὺ κατέχουν μὲν τυπικά, ἀλλὰ δὲν τὰ τιμοῦν κατὰ τὴν ἐντολή Του;

Καὶ γιὰ νὰ μὴν σᾶς ἀφήσουμε περιθώριο νὰ ἀμφισβητήσετε τὰ αὐτονόητα, Μακαριώτατε, σᾶς παραθέτουμε ὅσα εἶπε —συμφωνώντας διὰ τῶν λόγων κατὰ πάντα μὲ τὴ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας μας— ὁ Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος, τὰ ὁποῖα σᾶς ἐκθέτουν ὡς θεολόγο ἀνεπανόρθωτα: «Ἡ πίστη, λοιπόν, πολλὲς φορὲς προδόθηκε ἀπὸ Ἐπισκόπους καὶ ἀπὸ Συνόδους... Τὴν Ἐκκλησία μας δὲν τὴν ἀποτελοῦν μόνο οἱ κληρικοὶ καὶ οἱ Ἐπίσκοποι. Τὴν ἀποτελοῦμε ὅλοι. Καθένας ἀπὸ σᾶς τοὺς πιστοὺς καὶ ἀπὸ μᾶς ἔχουμε μεγάλη εὐθύνη γιὰ τὸ γεγονὸς τῆς διαφυλάξεως τῆς Παραδόσεως. Δὲν εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ ὑπακούσουμε, νὰ δεχθοῦμε διδασκαλία ἀλλότρια ἀπὸ τὴν διδασκαλία τῶν Πατέρων. Δηλαδὴ [καταλήγει ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ], ἐὰν αὐτὰ τὰ ὁποῖα ἐγὼ τώρα λέγω εἶναι λάθος, ὀφείλετε νὰ μὲ ἀπορρίψετε. Πρέπει νὰ μὲ ἀπορρίψετε».

Ἐκκλησία, Μακαριώτατε, εἶναι τὸ σύνολο τῶν μελῶν της, λαϊκοὶ καὶ κληρικοί, ποὺ βρίσκονται ἐν Χριστῷ, ζοῦν κατὰ Χριστόν, εἶναι ἑνωμένοι διὰ τοῦ Χριστοῦ μὲ τοὺς Ἁγίους ὅλων τῶν ἐποχῶν, ἀκολουθοῦν τὸ παράδειγμά τους καὶ ἐλπίζουν στὴ σωτηρία τους διὰ τοῦ Χριστοῦ. Οἱ πρεσβύτεροι διακονοῦν τὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἐπίσκοποι ἐπιπλέον διαφυλάσσουν τὴν αὐθεντικότητα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ τὴν ἀκεραιότητα-ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον ἐν τῇ ἀληθείᾳ Του. Ὑπ’ αὐτὲς τὶς προϋποθέσεις ὑφίσταται ὁ ἐπίσκοπος καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ δὲ «διοικοῦσα ἐκκλησία» διαχειρίζεται τὰ τῆς Ἐκκλησίας διοικητικὰ πράγματα καὶ ἐν γνώσει τοῦ λαοῦ, καὶ σὲ καμμία περίπτωση δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτελεῖ ἐξουσιαστικὸ μηχανισμό, ἐνῶ ὁ ἐπίσκοπος δὲν εἶναι ἐξουσιαστής, ἀλλὰ πατέρας καὶ ποιμένας. Νὰ σᾶς θυμήσουμε τί ἀπαιτεῖ ἀπὸ ἐσᾶς τὸ Εὐαγγέλιο, ποὺ ὑποτίθεται πὼς ὑπηρετεῖτε, γιατὶ φαίνεται πὼς τὸ λησμονήσατε: «ποιμάνατε τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον τοῦ Θεοῦ, ἐπισκοποῦντες μὴ ἀναγκαστῶς, ἀλλ΄ ἑκουσίως, μηδὲ αἰσχροκερδῶς, ἀλλὰ προθύμως, μηδ' ὡς κατακυριεύοντες τῶν κλήρων, ἀλλὰ τύποι γινόμενοι τοῦ ποιμνίου» (1Πετρ. 5, 2-3). Ἂν εἴχατε αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ Εὐαγγελίου πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν σας καὶ μέσα στὴν ψυχή σας, Μακαριώτατε, ἐσεῖς ὁ πατέρας καὶ ποιμένας ἀμφοτέρων, δὲν θὰ προτρέπατε χριστιανοὺς ἀστυνομικοὺς τῆς Κύπρου, τὸν παρελθόντα Ὀκτώβριο, νὰ χρησιμοποιήσουν περισσότερη βία κατὰ εἰρηνικῶς προσευχομένων χριστιανῶν, ὠθώντας τους νὰ γίνουν γενίτσαροι κατὰ τῶν ἀδελφῶν τους. Κι εὐτυχῶς ποὺ ἐλάχιστοι σᾶς ἄκουσαν, σοφότεροι ὄντες ἀπὸ ἐσᾶς.

Ἔχετε υἱοθετήσει στὴν πράξη, ἐσεῖς Μακαριώτατε καί τινες ἐκ τῶν Ἱεραρχῶν, τὸ ἐξουσιαστικὸ καθεστὼς τῆς βατικάνειας σατραπείας, τὸ ὁποῖο καλλιεργεῖ: τὴν ἐγωπάθεια, τὴν ἀλαζονεία, τὴν ἑωσφορικὴ οἴηση, ποὺ καθιστᾶ ἑαυτοὺς «θεούς», ὄχι κατὰ χάριν ὅπως ὁ Θεὸς ὅρισε, ἀλλὰ διὰ σφετερισμοῦ καὶ ἀνταρσίας· ἐπίσης, τὴν ἐκκοσμίκευση, ποὺ καθιστᾶ τὸν ποιμένα μάνατζερ κερδοσκοπικῶν δραστηριοτήτων καὶ ποὺ ἐμπορεύεται ἀκόμη τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῆς Πίστεως, ποὺ μεταλλάσσει τὴν ἐν Χριστῷ ἀγάπη σὲ σκαιότητα, ἐπιβολή, πνευματικὴ τρομοκρατία καὶ ψυχικὸ καταναγκασμὸ ἐπὶ τοῦ πληρώματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Κατόπιν ὅλων αὐτῶν καὶ πολλῶν ἄλλων ἀκόμη, εἶναι τουλάχιστον ἐμπαιγμὸς καὶ παραπλάνηση νὰ ἰσχυρίζεσθε κομπορημονοῦντες καὶ κορδακιζόμενοι ὅτι δὲν ἔχετε παραχωρήσει τίποτε ἀπὸ τὰ ἅγια Δόγματα καὶ τὴν ἱερὰ Παράδοση τῆς Ἁγίας Ὀρθοδοξίας μας. Ἔχετε παραχωρήσει τὰ πάντα, καὶ πρὶν ἀπ’ ὅλα τὶς ψυχές σας καὶ ὁλόκληρη τὴν ὕπαρξή σας στὴν αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ καὶ στὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Οἱ λόγοι καὶ τὰ ἔργα σας καὶ οἱ συμπεριφορές σας καὶ οἱ σχέσεις σας πασιδήλως μαρτυροῦν περὶ αὐτοῦ, ἡ δὲ διεστραμμένη ἐπίκλησή σας στὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ «ἵνα πάντες ἓν ὦσιν» σᾶς αὐτοδιαψεύδει. Διότι ἡ ὑποδεικνυομένη ἀπὸ Ἐκεῖνον ἑνότητα ἐννοεῖται ἐν τῇ ἀληθείᾳ του, στὴν ὁποία μοναδικῶς ἐν Χριστῷ συνυπάρχουν: ἀλήθεια καὶ ἀγάπη καὶ εἰρήνη καὶ ἑνότητα, ἀποκλειομένης τῆς ὑπάρξεως τούτων μεμονωμένως ἢ ἐν συνόλῳ ἐκτὸς τῆς ἀληθείας Του, ὅπως αὐτὴ ὁρίζεται στὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο, ὅπως τηρεῖται στὴν ἱερὰ Παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Του, ὅπως θεολογεῖται ἀπὸ τοὺς ἁγίους καὶ θεοφόρους Πατέρες μας, ὅπως θεσμοθετεῖται ἀπὸ τὶς ἁγίες Οἰκουμενικὲς Συνόδους, ὅπως νομοθετεῖται ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς Κανόνες.

Τοῦ αἱρετικοῦ σας ξεπεσμοῦ ἀπότοκο εἶναι, ἄλλωστε, τὸ γεγονὸς ὅτι, προκειμένου —μὲ τὴν κατόπιν προσκλήσεώς σας ἔλευσή του στὴν ἁγιοτόκο καὶ πολύπαθη Κύπρο— νὰ δώσετε γῆν καὶ ὕδωρ τοῦ ἐξουνιτισμοῦ σας στὸν Καίσαρα τοῦ Βατικανοῦ καὶ ἐκλεκτοῦ τῶν παγκοσμιοκρατῶν τῆς Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ἀντιχρίστου, δὲν διστάσατε —ἐκ συστήματος, συνηθείας καὶ ἐπαγγέλματος— νὰ κερδοσκοπήσετε σπεκουλάροντας ἀκόμη καὶ ἐπὶ τῶν ἱερῶν ἐθνικῶν θεμάτων τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Κύπρου, ἐπὶ τῆς τριανταεξάχρονης τουρκικῆς κατοχῆς τοῦ 40% τῆς νήσου, μὲ μίαν ἀνενδοίαστη καὶ διαρκῶς μεταβαλλόμενη ἐπὶ τὰ χείρω ἐπιχειρηματολογία, περὶ δῆθεν ὑποστηρίξεώς του ἐξ ἑνὸς διαχρονικῶς ἐχθροῦ καὶ ὀλετῆρος τῆς Ρωμηοσύνης, ἐξ ἑνὸς παγκοσμίως ἀναξιόπιστου κρατικοῦ ἀρχηγοῦ ποὺ προστατεύει τοὺς παιδεραστὲς κι ἑνὸς διεθνῶς δακτυλοδεικτούμενου ἔκφυλου καὶ διαστροφικοῦ θεοκρατικοῦ μορφώματος!...

Ἀλίμονο, Μακαριώτατε, Πανιερώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι, συνειδητοποιοῦμε πλέον σαφῶς ὅτι δὲν μποροῦμε πλέον νὰ ἐμπιστευόμαστε τοὺς Ποιμένες μας, ὅτι πρέπει νὰ διαχειριστοῦμε τὴν πνευματικὴ καὶ ποιμαντικὴ ὀρφάνεια μας καὶ ἐγκατάλειψή μας ἀπὸ ἐσᾶς τοὺς οἰκουμενιστὲς καὶ «ἀντι-οἰκουμενιστὲς» ποιμένες, μὲ μόνη μας ἀπαντοχὴ ἀλλὰ καὶ λυτρωτικὴ ἐλπίδα τὴν ἀγάπη καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γένοιτο, Κύριε. Ἀμήν.

Θεσσαλονίκη, 17 Μαΐου 2010
Γιὰ τὴν «Φιλορθόδοξο Ἕνωσι “Κοσµᾶς Φλαµιᾶτος”»

Ὁ Πρόεδρος Λαυρέντιος Ντετζιόρτζιο
Ὁ Γραµµατέας Παναγιώτης Σηµάτης

Σχόλιο μας:

Τα ίδια δεν λέμε και μεις οι "Παλαιοημερολογίτες"; Μάλλον τα είπαμε πριν από δεκαετίες πρώτοι, και εισπράξαμε πολύ μεγαλύτερους διωγμούς...
Ερώτησις: Γι΄αυτό το λόγο δεν άλλαξαν ανάξιοι μασόνοι ιεράρχες το ημερολόγιο στην Εκκλησία;
Πόσο σοφά και ορθόδοξα έπραξε τότε ο λαός και ο κλήρος που αποτειχίστηκαν από τους προδότες δεσποτάδες φαίνεται καθαρότερα τώρα.
Πολύ εύστοχη η εκφραση σας, προς τον "Αρχιεπίσκοπο Κύπρου": "του αιρετικού σας ξεπεσμού"...

 "Η Ορθόδοξη Εκκλησία απαιτεί απ’ τα μέλη της να είναι 100% Ορθόδοξοι! Αν είναι 99% Ορθόδοξοι, δεν είναι Ορθόδοξοι! Είναι κακόδοξοι και αιρετικοί! Δεν είναι τότε τα άτομα αυτά μέλη της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν μπορεί να έχει μέλη, ανθρώπους που είναι αιρετικοί και κακόδοξοι! Κι’ αυτό γιατί είναι αδύνατο, να υπάρχει αίρεση και κακοδοξία μαζί στην Εκκλησία. Ο Απ. Παύλος τονίζει ότι η Εκκλησία δεν έχει «σπίλον ή ρυτίδα ή τι των τοιούτων, αλλ’ ίνα η (= είναι) αγία και άμωμος»". (Ορθοδοξία και κακοδοξία δεν συμβιβάζονται).

Αφού οι επίσκοποι του Νέου είναι Οικουμενιστές και μένουν στην αίρεση του Οικουμενισμού ακολουθώντας απαρεγκλίτως μέχρι και σήμερα την αιρετική Εγκύκλιο του 1920 γιατί τους μνημονεύετε; Γιατί δεν φεύγετε από αυτούς όπως επιτάσσουν οι Άγιοι Πατέρες;
Και κάτι τελευταίο: Δεν υπαρχει διαμαρτυρία στην Ορθοδοξία σε περιόδους αιρέσεως. Υπάρχει ΜΑΡΤΥΡΙΟ!

Πάντα χορηγεί τό Πνεύμα τό άγιον


«ΘΕΟΘΕΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ» ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1925 ΚΑΙ 1937)


...Οἱ "θεόθεν βεβαιώσεις" τῶν ἐτῶν 1925 καί 1937, ἐντάσσονται στά θαύματα γιά τά ὁποῖα γράφει στό ῾Ιερό Πηδάλιο ὁ ἱερός Νικόδημος ὁ ῾Αγιορείτης: "῞Οτι περισσότερον εὐαρεστεῖται ὁ Θεός εἰς τήν τάξιν τοῦ Πασχαλίου καί ἁπλῶς εἰπεῖν τοῦ Καλανταρίου (ἡμερολογίου) τοῦ ἐδικοῦ μας, παρά εἰς τήν ἀκρίβειαν τοῦ Πασχαλίου καί Καλανταρίου τῶν Λατίνων, φανερόν εἶναι ἀπό τά θαύματα ὁποῦ ἔδειξε καί δεικνύει ἕως τώρα δι᾿ αὐτό" (῾Ι. Πηδάλιο, σελ. 9, ὑποσημείωσις, ὅπου ἀναφέρονται τρία σχετικά θαύματα).


Οἱ ᾿Εμφανίσεις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἔγιναν σέ περίοδο κρίσιμη γιά τόν ᾿Αγῶνα τῶν Γνησίων ᾿Ορθοδόξων στόν χῶρο τῆς ῾Ελληνικῆς ᾿Εκκλησίας. Σέ περίοδο κατά τήν ὁποία οἱ καινοτόμοι εἶχαν χλευαστικά καί μειωτικά ὀνομάσει τούς ᾿Ορθοδόξους "παλαιοημερολογίτες" καί τούς κατηγοροῦσαν σάν σχισματικούς. ῞Ομως οἱ μακαριστοί πατέρες μας εἶχαν βαθειά τήν πίστη καί βεβαία τήν συνείδηση, ὅτι δέν δημιούργησαν σχίσμα - ἀφοῦ σχίσμα δημιουργεῖται μόνον ὅταν ἕνα τμῆμα κλήρου καί λαοῦ διακόπτει κοινωνία μέ τόν κανονικό ᾿Επίσκοπο "ἀναιτίως", "ἀνευλόγως" καί μέ πρόφασι "ζητημάτων ἰασίμων" ἤ παραπτωμάτων τῶν ᾿Αρχιερέων (κατά τούς ῾Ιερούς Κανόνες ΛΑ' ᾿Αποστολικό, ΙΕ' τῆς Πρωτοδευτέρας ῾Αγίας Συνόδου καί Α' τοῦ Μεγάλου Βασιλείου) - ἀλλά ὅτι χωρίσθηκαν ἀπό καινοτόμους ποιμένες γιά λόγους πίστεως καί ὁμολογίας (ΙΕ' Κανόνας τῆς ῾Αγίας Πρωτοδευτέρας Συνόδου) καί παρέμειναν γνήσια μέλη τῆς ῾Αγίας τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησίας. Σέ περίοδο ἀκόμη ἀστυνομικῶν μέτρων καί μεσαιωνικῶν διωγμῶν, ὅταν τήν ποιμαντική ἀνεπάρκεια τῶν καινοτόμων ᾿Αρχιερέων εἶχε ἀντικαταστήσει ἡ ἀντλία τῆς Πυροσβεστικῆς καί τό ραβδί τοῦ χωροφύλακα.

Γιά τήν ῾Ιστορία, ἐπιβάλλεται νά γίνει μία σύντομη ἀναφορά στίς τέσσερεις συνολικά ᾿Εμφανίσεις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στήν δισχιλιετή ἱστορική πορεία τῆς ᾿Εκκλησίας.

28η ᾿Οκτωβρίου 312 μ.Χ.
Η Α' ᾿Εμφάνισις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Πρόκειται γιά τήν πλέον γνωστή ἀπό τίς τέσσερεις ᾿Εμφανίσεις. ῎Εγινε στόν Μεγάλο Κωνσταντῖνο τήν παραμονή τῆς κρίσιμης μάχης μέ τόν Μαξέντιο, πού ἔγινε στήν Μουλβία γέφυρα ἔξω ἀπό τήν Ρώμη. Κατά τούς ἱστορικούς, "ὁ καλός Κωνσταντῖνος, ἱστάμενος εἴς τι ὑψηλόν σημεῖον πλησίον τοῦ ἐχθροῦ, παρετήρει μέ λύπην τά ἐχθρικά στρατεύματα καί διελογίζετο πῶς θά δυνηθεῖ νά κατανικήσῃ τοσοῦτον ἄπειρον πλῆθος. ᾿Ενῶ δέ ἵστατο οὕτω σκυθρωπός καί συλλογιζόμενος, εἶδεν εἰς τόν οὐρανόν ἐν ὥρᾳ μεσημβρίας τό σημεῖον τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, δι᾿ ἀστέρων συντεθειμένον. Πέριξ δέ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἦσαν γράμματα ἑλληνικά, τά ὁποῖα ἔγραφον, "Κωνσταντῖνε, ἐν τούτῳ νίκα". (Μεγ. Συναξαριστής τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας, ἔκδοσις ἐπ. Ματθαίου Λαγγῆ, τ. Μαΐου, ἐκδ. 1977, σελ. 519-520).

Τό θαυμαστό αὐτό γεγονός συνεχίσθηκε καί τήν νύκτα, ὅταν ἐμφανίσθηκε "καθ᾿ ὕπνον" στόν Κωνσταντῖνο ὁ ᾿Εσταυρωμένος ᾿Ιησοῦς καί τοῦ εἶπε: "῎Εγειραι καί κατασκεύασον ἕνα Σταυρόν, καθώς αὐτός τόν ὁποῖον εἶδες, βάσταζε δέ αὐτόν εἰς τούς πολέμους μετά πίστεως ἵνα νικᾶς τούς πολεμίους σου πάντοτε".

᾿Αμέσως μετά τήν ἐμφάνιση αὐτή τοῦ Κυρίου, ὁ Κωνσταντῖνος εἶδε τόν Τίμιον Σταυρόν ὁλόφωτο στόν οὐρανό, βγαίνοντας ἀπό τήν σκηνή του. Μέ πίστη στήν δύναμη τοῦ ᾿Εσταυρωμένου, μέ πίστη στήν δύναμη τῆς νέας θρησκείας, μέ τόν Τίμιο Σταυρό σημαία του καί ὁδηγό του, πολέμησε καί νίκησε καί θεμελίωσε τήν πρώτη χριστιανική αὐτοκρατορία στήν ῾Ιστορία, μία αὐτοκρατορία ἡ ὁποία μεγαλούργησε γιά διάστημα μεγαλύτερο τῶν 11 αἰώνων (1100 ἐτῶν) καί διεφύλαξε καί μετέδωσε τήν ᾿Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη καί εὐσέβεια.

7η Μαΐου 346 μ.Χ.
῾Η Β' ᾿Εμφάνισις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Παραχωρήθηκε ἀπό τόν Πανάγιο Θεό στά ῾Ιεροσόλυμα, κατά τήν περίοδο τῆς βασιλείας τοῦ υἱοῦ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου Κωνσταντίου (337-361) καί τῆς πατριαρχείας τοῦ ἁγίου Κυρίλλου. Κατά τούς χρονογράφους, "συνίστατο ὁ φανείς Τίμιος Σταυρός ὅλος ἐκ θείου φωτός, τόν ὁποῖον ἔβλεπεν πᾶς ὁ λαός, ἐφαίνετο δέ ἐξηπλωμένος ἐπί τοῦ ῾Αγίου Γολγοθᾶ καί ἀπό τοῦτον ἕως τοῦ ῎Ορους τῶν ᾿Ελαιῶν, τόσον δέ λαμπρός ἦτο, ὥστε μέ τάς μαρμαρυγάς καί τήν φωτοβολίαν του ἐσκέπαζε τάς ἀκτῖνας τοῦ ἡλίου" (Μέγ. Συναξαριστής, αὐτ., σελ. 159).

14η Σεπτεμβρίου 1925.
῾Η Γ' ᾿Εμφάνισις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Πρόκειται γιά τό ἐξαίσιο ἐκεῖνο θαῦμα μέ τό ὁποῖο ὁ Θεός ἐπιβράβευσε τόν ἀγῶνα καί στήριξε τήν πίστη τῶν ἀγωνιζομένων Γνησίων ᾿Ορθοδόξων. Συνέβη τήν νύκτα τῆς 13ης πρός 14η Σεπτεμβρίου (κατά τό πάτριο ἑορτολόγιο) τοῦ ἔτους 1925, στήν περιοχή τῆς ᾿Αττικῆς, στό Μονύδριο τοῦ ῾Αγίου ᾿Ιωάννου τοῦ Θεολόγου (στόν σημερινό Χολαργό), κατά τήν διάρκεια ἀγρυπνίας 2.000 περίπου ᾿Ορθοδόξων, μέ λειτουργό τόν ζηλωτή ῾Ιερέα ᾿Ιωάννη Φλῶρο.

"Τόν ἀπεθαύμασαν - γράφτηκε σχετικά - χιλιάδες πιστῶν καί ἄλλων, δεκάδων ἀστυνομικῶν καί φρουρῶν, πού ἐκραύγαζον τό "Κύριε ἐλέησον". Μέ τήν τρίτην αὐτήν ἐμφάνισιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἠσχολήθη ἐκτενῶς καί ὁ ἡμερήσιος τύπος τῆς ἐποχῆς, ὁ ὁποῖος ἐπεβεβαίωσε τό θαῦμα, ὅτι ἔγινε θαῦμα.

῾Ο Ζωηφόρος Σταυρός κατά τάς νυκτερινάς ἐκείνας ὥρας ὑπερέλαμπεν. Αἱ διαστάσεις του ἦταν πελώριαι... Τό φῶς Του ἡμίσειαν ὥραν περιέλαμπε καί ἐφώτιζε τό ἐξωκκλήσιον τοῦ ἁγίου ᾿Ιωάννου τοῦ Θεολόγου, ἀλλά καί τά πρόσωπα τῶν πιστῶν" (ἐφημερίδα "Φύλακες ᾿Ορθοδοξίας", φ. 7/Σεπτ. 1979, σελ. 58).

"Σταυρός πύρινος καί περίλαμπρος ἐξ οὐρανοῦ - γράφει ὁ μακαριστός Πρωτοσύγκελλος τῆς ᾿Εκκλησίας μας Πρωθιερεύς Εὐγένιος Τόμπρος - κατήρχετο καί περιήρχετο τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ, καταλάμπων ὡς φῶς τῆς ἡμέρας. ῾Η θεοσημεία τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐνέπλησε τρόμου τούς μαινομένους διώκτας καί ἐκράτησεν αὐτῶν τάς χεῖρας. ᾿Αλλά καί ἐπλήρωσε χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως τά πλήθη τῶν πιστῶν, μετά δακρύων πιπτόντων εἰς τά γόνατα, ὑμνούντων, εὐχαριστούντων καί δοξολογούντων τό θεσπέσιον τοῦ Κυρίου. Τό θαῦμα κατέδειξεν περιτράνως συνέπνευσιν τοῦ Θεοῦ εἰς τό ἑδραίωμα τῆς ἀπερικλείστου Πίστεώς μας" ("Βίος καί ἔργα ᾿Αρχιεπισκόπου Ματθαίου", 1963, σελ. 88).

14η Σεπτεμβρίου 1937.
῾Η Δ' ᾿Εμφάνισις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

῾Η Δ' ᾿Εμφάνισις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ συνέβη στήν νότια Κρήτη, στό ῎Ορος Κόφινας, τό βράδυ τῆς 13ης πρός 14η Σεπτεμβρίου 1937 (ἐ. ἡμ.), κατά τήν διάρκεια ἀγρυπνίας πρός τιμήν τῆς ῾Υψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Τό 1987 ἡ ῾Ιερά Μητρόπολις Κρήτης εἶχε τήν ἰδιαίτερη εὐλογία τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 50ετηρίδος τῆς Δ' αὐτῆς ᾿Εμφανίσεως, μάλιστα παρουσίᾳ καί τοῦ Μακ. ᾿Αρχιεπισκόπου κ.κ. ΑΝΔΡΕΟΥ. ῾Ο ἑορτασμός αὐτός στάθηκε ἀφορμή νά ἀναζητηθοῦν οἱ ἐπιζῶντες αὐτόπτες μάρτυρες καί νά δημοσιευθοῦν στόν "Κήρυκα" δεκάδες σελίδες ἱστορικῶν καί ἀγωνιστικῶν λεπτομερειῶν.

῾Η θεοσημεία καί "θεόθεν βεβαίωσις" τῆς Δ' ᾿Εμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στο ῎Ορος Κόφινας, ἔγινε κατά τήν διάρκεια ἀγρυπνίας πού εἶχαν ὀργανώσει οἱ "αὐστηροί καί ἀσκητικοί Γεροντάδες τῆς Μονῆς Κουδουμᾶ", μέ λειτουργούς τούς μακαριστούς πλέον ῾Ιερεῖς τῶν Γ.Ο.Χ. Χαράλαμπο Σταματάκη καί Δημήτριο Βεργετάκη. Γιά τήν συνέχεια δανειζόμεθα τήν φωνή τοῦ "Κήρυκος" τοῦ ἔτους 1987.

"Τόπος συναντήσεως τῶν πιστῶν εἶχε ὁρισθεῖ τό ἐξωκκλήσι τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου, 300 περίπου μέτρα κάτω ἀπό τήν κορυφή τοῦ Κόφινα, μέ σκοπό ἀπό ἐκεῖ νά γίνει ἡ ἀνάβασις πρός τήν κορυφή, ὅπου ὑπάρχει ἐξωκκλήσιο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. ῾Εκατοντάδες πιστοί, ἄνθρωποι ἀπό ὅλα τά μέρη τῆς Κρήτης, ἄνθρωποι πού περπάτησαν καί δύο ἡμέρες γιά νά φθάσουν, εἶναι συγκεντρωμένοι στό ἐξωκκλήσιο τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου. Οἱ ἄσχημες καιρικές συνθῆκες ὅμως πού ἐπικρατοῦσαν στήν κορυφή τοῦ Σταυροῦ, ἐμπόδισαν τήν ἀνάβαση τῶν πιστῶν καί ἔτσι ἀποφασίσθηκε ἡ ἀγρυπνία νά γίνει ἐκεῖ.

῏Ηταν περίπου 10 τό βράδυ, ὅταν κατέφθασε "ἐπί τόπου" καί ἀστυνομική δύναμη μέ ἐπικεφαλῆς τόν ᾿Ανθυπομοίραρχο Καραμπινάκη (ἀπό τό χωριό Κανδῆλα), μέ σκοπό τήν... ὑπεράσπιση τῆς τάξεως. Αὐτή φαίνεται ἦταν ἡ οἰκονομία τοῦ Θεοῦ, νά βρίσκωνται καί ὄργανα τῆς Πολιτείας παρόντα, γιά νά ὁμολογηθεῖ ἔπειτα καί ἀπό ξένα στόματα τό ἐξαιρετικό γεγονός.

Περίπου τά μεσάνυκτα, οἱ ῾Ιερεῖς ἄρχισαν νά ψάλλουν τούς Χαιρετισμούς στόν Τίμιο Σταυρό... ῾Ο ζῆλος τῶν πιστῶν ἦταν μεγάλος. ῞Ολοι προσηύχοντο γονατιστοί, ἐπαναλαμβάνοντας τό "χαῖρε ξύλον μακάριον" καί τό "ἀλληλούϊα". Τότε ἀκριβῶς συνέβη ἡ ᾿Εμφάνισις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. ᾿Απότομα ἡ θύελλα κόπασε καί ἡ ὀμίχλη ὑποχώρησε καί διαλύθηκε. Φάνηκε τότε ἡ κορυφή τοῦ βουνοῦ καί τό ἐκκλησάκι τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. ᾿Αμέσως μετά ἡ νύκτα φωτίσθηκε ἀπό τό λαμπρό καί ἐξαίσιο φῶς πού ἐξέπεμπε ὁ Τίμιος Σταυρός τοῦ Κυρίου μας, ὁ ῾Οποῖος εἶχε ἐμφανισθεῖ στήν κορυφή καί μέ τίς ἀκτίνες Του καταύγαζε τόν ναό καί τήν γύρω περιοχή. Μετά ἀπό ἀρκετή ὥρα ὁ Τίμιος Σταυρός μετακινήθηκε ἀπό τόν Κόφινα πρός τήν κορυφή τοῦ Ψηλορείτη (ὅπου σέ ὕψος 2.456 μέτρων ὑπάρχει ἐπίσης ναΐσκος πρός τιμήν τῆς ῾Υψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ).

Εἶναι δύσκολο νά ἑρμηνευθοῦν καί νά περιγραφοῦν οἱ στιγμές ἐκεῖνες καί τά συναισθήματα τῶν πιστῶν. Καί τοῦτο διότι τέτοιες στιγμές σταματᾶ τό μυαλό καί ἡ λογική τοῦ ἀνθρώπου, καταργεῖται ὁ χρόνος καί μένει μόνον τό βίωμα τοῦ θαύματος, τό ὁποῖο κατά τήν ἄφατο οἰκονομία Του παραχωρεῖ ὁ Θεός" ("Κήρυξ Γνησίων ᾿Ορθοδόξων", τ. 1987, σελ. 264 καί 328-329).

http://www.churchgoc.org/istorika/fauma_staurou1.html


ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ... ΚΑΤΑΛΗΨΗ


...Οι μεγαλοεβραίοι λοιπόν που ελέγχουν πλεον ολόκληρα κράτη έχουν στησει μια ολόκληρη εκστρατεία απενοχοποίησής τους μεσω των θυμάτων του ολοκαυτώματος ενω παράλληλα μέσω "αντισιμιτικών" οργανώσεων που δημιουργουν προβοκάτσιες παρουσιάζουν τον αντισιμιτισμό ως παγκόσμιο πρόβλημα.


Εν συνεχεία ρίχνουν χρημα σε "αντιρατσιστικές" οργανώσεις οι οποίες έχουν τον παρακάτω σκοπό.

1. Να απενοχοποιήσουν τους θύτες ταυτίζοντας τους με τα θύματα

2. Να στηριξουν ιδεολογικά την πολιτικη των κοσμοκρατόρων (π.χ αποθρησκειοποίηση της κοινωνίας, αλλοιωση της πληθυσμιακής ομοιογένειας κλπ)

3. Να φιμώσουν καθε φωνή διαμαρτυρίας ταυτίζοντας την με ρατιστικες ομάδες.
Και ιδου το παραδειγμα: Συμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Haaretz το 33% των μελών του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ είναι εβραίοι ενω πληθυσμιακά δεν είναι ούτε το 2%. Προφανως ΚΑΙ η δικαιοσύνη στην Αμερική τελεί υπό κατάληψη.

Και μόλις βγηκε ένας... χριστιανός και διαμαρτυρηθηκε, αντί να βγει καποιος και να εξηγήσει το... "φαινόμενο" ή την "συμπτωση" αμέσως πετάχτηκε μια "αντιρατσιτική" οργανωση και κατήγειλε τον καταγγέλοντα για αντισημιτισμό.

Πλεον βρισκομαστε στην τελική ευθεία για την εποχή του Αντιμεσσία τους και γι αυτό δεν κρατούν πια κανένα προσχημα.

http://www.haaretz.com/news/international/pat-buchanan-suggests-too-many-jews-on-u-s-supreme-court-bench-1.290692

Πηγή: Theoprovlitos
 

Δευτέρα, 17 Μαΐου 2010

Εορτασμοί Ρωμαιοκαθολικών με την παρουσία και Ορθόδοξου Μητροπολίτη


 Στη Σύρο την Παρασκευή, 23 Απριλίου 2010, γιορτάστηκε ο Μεγαλοµάρτυρας Άγιος Γεώργιος προστάτης των Ρωμαιοκαθολικών της Σύρου.

Την παραμονή της γιορτής στον Καθεδρικό Ναό, στην Άνω Σύρο τελέστηκε Αρχιερατικός Εσπερινός, στον οποίο χοροστάτησε ο Ρωμαιοκαθολικός Επίσκοπος Σύρου, Φραγκίσκος Παπαµανώλης.

Ανήμερα της γιορτής, στις 11 πρωί τελέστηκε Πανηγυρική Λειτουργία και το απόγευμα επίσημο Αρχιερατικό Συλλείτουργο, χοροστατούντος του Ρωμαιοκαθολικού Επισκόπου .

Στην Πανηγυρική Λειτουργία παραβρέθηκε και ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος Β΄.

Πηγή: ΑΚΤΙΝΕΣ

Σχόλιο: Ένα από τα καμάρια του Νεοημερολογιτισμού - Οικουμενισμού ο Σύρου Δωρόθεος ο Β΄!

Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΒΑΛΑΝ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Από το πολύ καλό blog του Misha:

Soros, Trichet, Strauss-Kahn, Akerman... παίζουν με την ψωροκώσταιναΤούτη την περίοδο της οικονομικής δυσπραγίας βλέπει κανείς πολλούς ειδικούς και εξέχοντες παράγοντες της παγκόσμιας οικονομίας να μιλούν για τούτο τον ευλογημένο τόπο.


Είπα να ρίξω μιά ματιά στα βιογραφικά τους και ...surprise!


Η κατοχική διακυβέρνηση της χώρας μας αποτελείται από την τριανδρία


1.Dominique Strauss-Kahn (επικεφαλής του ΔΝΤ) :Dominique Strauss-Kahn was born on 25 April 1949 to Jewish parents


2.Jean-Claude Trichet (επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας) :Trichet was born in Lyon, France to a Jewish family.


3.Joseph Ackerman ,επικεφαλής της Deutsche Bank (προέβλεψε προ μερικών ημερών ότι η Ελλάδα θα χρεωκοπήσει και θα βγει από την ευρωζώνη)
Kατόπιν έψαξα λίγο και τα CV του Στίγκλιτς (συμβούλου του ΓΑΠ), τού Πώλ Κρουγκμαν και τού ερπετόμορφου Σόρος


Tο συμπέρασμα ήταν το ίδιο...


Μια έρευνα έδειξε ότι το 50% περίπου των αμερικανών δισεκατομμυριούχων έχουν κοινό θρήσκευμα...Μαντέψτε ποιό...

http://misha.pblogs.gr/2010/05/soros-trichet-strauss-kahn-akerman-paizoyn-me-thn-pswrokwstaina.html

Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ


Δόξα των εκεκραγαρίων του εσπερινού… Ήχος πλ. β’

Τάς μυστικάς σήμερον τού Πνεύματος σάλπιγγας, τούς θεοφόρους Πατέρας ανευφημήσωμεν, τούς μελωδήσαντας εν μέσω τής Εκκλησίας, μέλος εναρμόνιον θεολογίας, Τριάδα μίαν, απαράλλακτον, ουσίαν τε καί θεότητα, τούς καθαιρέτας Αρείου, καί ορθοδόξων προμάχους, τούς πρεσβεύοντας πάντοτε Κυρίω, ελεηθήναι τάς ψυχάς ημών.Δωρεάν προγράμματα 'τσιπαρίσματος' παιδιών από τους μασόνους των ΗΠΑ

Δωρεάν προγράμματα 'τσιπαρίσματος' παιδιών από τους μασόνους των ΗΠΑ

Στην Αμερική μπορεί ακόμα το γενικό τσιπάρισμα όλων των παιδιών να μην έχει επιβληθεί ‘δια του νόμου’, αλλά τα πράγματα οδηγούνται προς τα εκεί. Αργά ή γρήγορα το τσιπάρισμα θα είναι γεγονός. Όπως στα ζώα.

Οι μασονικές στοές δείχνουν ιδιαίτερη προθυμία στην προώθηση του τσιπαρίσματος στα παιδιά, ‘για το καλό των παιδιών’ βέβαια και ‘για να έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας’. Σε συνεργασία μάλιστα με τις τοπικές αρχές και την αστυνομία.
Για την επαρχία του Maine των ΗΠΑ, υπάρχει το πρόγραμμα ‘MECHIP.ORG’ το οποίο έχει σκοπό την ‘ταυτοποίηση’ και ‘προστασία’ του παιδιού, στην σημερινή εποχή ‘όπου τόσα παιδιά εξαφανίζονται’. ….Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν από τους μασόνους, για κάθε οικογένεια στο Maine που ενδιαφέρεται. Βλέπε: http://www.mechip.org/


Υπάρχουν και τα «Μασονικά Προγράμματα Ταυτοποίησης Παιδιού», (‘Masonic Child Identification Programs’) ή με τα αρχικά ‘CHIP’ (!), τα οποία αποτελούν (κατά την wikkipedia) μια ‘φιλανθρωπική πρωτοβουλία' των μασονικών Στοών της Βόρειας Αμερικής, στο να βοηθήσουν στον εντοπισμό εξαφανισμένων παιδιών. Τα προγράμματα που υποστηρίζονται είναι στελεχωμένα από εθελοντές από τις στοές, από ανθρώπους του νόμου και οδοντίατρους. Βλέπε: http://www.mainemason.org/grandlodge/chip.asp


Τα προγράμματα CHIP δίνουν στους γονείς την ευκαιρία να δημιουργήσουν έναν σετ με υλικό αναγνώρισης για το παιδί τους, δωρεάν. Το σετ περιλαμβάνει μια κάρτα δακτυλικών αποτυπωμάτων, μια φυσική περιγραφή, ένα βίντεο, δισκέτα ηλεκτρονικού υπολογιστή ή DVD του παιδιού, ένα οδοντικό αποτύπωμα, καθώς και ένα δείγμα DNA. Ο σκοπός του πακέτου είναι να παρέχει σημαντικές πληροφορίες στο κοινό και στις αστυνομικές αρχές σε περίπτωση που ένα παιδί εξαφανιστεί.

Το πρόγραμμα έχει επαινεθεί από το Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά.
Η βιντεοκασέτα ή DVD, εκτός από τη αποτύπωση της εμφάνισης και τη φωνή, περιλαμβάνει ερωτήσεις προσαρμοσμένες στην ηλικία του παιδιού και μπορεί να βοηθήσει στην εξεύρεση ενός παιδιού που θα μπορούσε να λείπει από το σπίτι και για άλλους λόγους εκτός από την απαγωγή.

Το Πρόγραμμα των μασόνων έχει αναφερθεί από κρατικές και τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες, ως ‘μοντέλο - πρότυπο’ και για τη δική τους υπηρεσία. Η διαφορά μεταξύ του μασονικού CHIP και άλλων προγραμμάτων, είναι ότι οι δημοτικές και αστυνομικές αρχές αποθηκεύουν όλα τα δεδομένα που συλλέγονται (συμπεριλαμβανομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων) σε μια βάση δεδομένων. Το μασονικό πρόγραμμα λειτουργεί με απόλυτη εχεμύθεια.

Δείτε και στο: http://mason-chip.blogspot.com/


πηγή: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ
Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010

Από τον Ευεργετινό


Οι Άγιοι Πατέρες προεφήτευσαν δια την τελευταίαν γενεάν και είπον μεταξύ των, με απορίαν:

- Ημείς τι εκάμαμεν;

Ένας δε εξ αυτών, ο οποίος ήτο σπουδαίος, ο Αββάς Ισχυρίων, απήντησεν:

- Ημείς εξεπληρώσαμεν τάς έντολάς του Θεού.

Οι Πατέρες τον ηρώτησαν:

- Άρα γε αυτοί, που θα έλθουν μετά από ημάς, τι θα κάνουν;

- Μόλις θα εκτελέσουν το ήμισυ από το έργον μας, απήντησεν ό Γέρων.

Ηρώτησαν πάλιν οι Πατέρες:

- Και εκείνοι, πού θα έλθουν μετά από αυτούς, τι θα κάνουν;

- Οι Μοναχοί της γενεάς εκείνης δεν θα έχουν κανένα έργον αρετής και ευσεβείας·
πρόκειται δε να έλθη εις αυτούς πειρασμός, ώστε εκείνοι που θα ευρεθούν άξιοι, κατά την εποχήν εκείνην, θα είναι πολύ καλύτεροι και από ημάς και από τους Πατέρες μας.

Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010

Η ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΑΛΗΨΙΣ


ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ
Ανελήφθης εν δόξη, Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποιήσας τους μαθητάς, τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι συ ει ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου.ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ
Την υπέρ ημών πληρώσας οίκονομίαν, και τα επί γης ενώσας τοις ουρανίοις, ανελήφθης εν δόξη, Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χω­ριζόμενος, αλλά μένων αδιάστατος, και βοών τοις αγαπώσι σε. Εγώ ειμί μεθ’ υμών, και ουδείς καθ’ υμών.

Πώς είναι δυνατόν όλα τα κράτη του κόσμου, χωρίς σχεδόν καμία εξαίρεση, να έχουν τεράστια χρέη στις τράπεζες;

...Πώς είναι δυνατόν όλοι οι άνθρωποι και όλα τα κράτη του κόσμου να είναι χρεωμένοι στις τράπεζες, δηλαδή σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν παράγουν κανένα χρήσιμο υλικό προϊόν; Πώς είναι δυνατόν τα δισεκατομμύρια ανθρώπων που παράγουν να χρωστάνε σε μερικούς χιλιάδες τραπεζίτες, οι οποίοι δεν παράγουν τίποτα;..


Γράφει ο πολ. μηχανικός Χαράλαμπος Παπαδόπουλος

Τώρα που η πατρίδα μας δέθηκε με τις αλυσίδες του Δ.Ν.Τ., προκειμένου να μπορεί να δανείζεται, ώστε με νέα δανεικά να ξεπληρώνει τα προηγούμενα δάνειά της, οφείλουμε να αναρωτηθούμε, κατ΄ αρχήν το εξής:

Σε ποιους χρωστάμε;

Την απάντηση μπορεί ο καθένας να τη διαβάσει σε άρθρο [1] της διαδικτυακής οικονομικής εφημερίδας Euro2day. Αντιγράφουμε:

«Οι γαλλικές, οι ελβετικές και οι γερμανικές τράπεζες είναι οι μεγαλύτεροι πιστωτές για τον ελληνικό δανεισμό, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών.»

Χρωστάμε, δηλαδή, στο γαλλικό ή το γερμανικό κράτος; Η απάντηση είναι όχι. Χρωστάμε στις γαλλικές και τις γερμανικές ΤΡΑΠΕΖΕΣ.
Το επόμενο ερώτημα, κοινής λογικής, που πρέπει να θέσουμε στον εαυτό μας είναι το εξής:...

Πώς είναι δυνατόν ένα κράτος, όπως η Ελλάδα, το οποίο αποτελείται από 11.000.000 ανθρώπους, οι οποίοι εργάζονται και παράγουν, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, να χρωστάει σε τράπεζες, δηλαδή σε επιχειρήσεις, που ο συνολικός αριθμός εργαζομένων τους δεν είναι ούτε το ένα χιλιοστό του πληθυσμού της Ελλάδας;

Το ερώτημα αυτό, που είναι ένα βασικότατο ερώτημα, τεράστιας σημασίας, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά μπορεί να γενικευτεί με τη μορφή των παρακάτω ερωτημάτων:

Πώς είναι δυνατόν όλα τα κράτη του κόσμου, χωρίς σχεδόν καμία εξαίρεση, να έχουν τεράστια χρέη στις τράπεζες;

Πώς είναι δυνατόν οι χώρες με το μεγαλύτερο δημόσιο χρέος (σε απόλυτο μέγεθος) στον κόσμο να είναι κατά σειρά οι Η.Π.Α., η Ιαπωνία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία [2, 3], δηλαδή οι κατά τεκμήριο πλουσιότερες χώρες στον κόσμο;

Πώς είναι δυνατόν, αντί οι φτωχές χώρες να χρωστάνε στις πλούσιες, όπως θα περίμενε κανείς, να χρωστάει όλος ο κόσμος στις τράπεζες;

Πώς είναι δυνατόν όλοι οι άνθρωποι και όλα τα κράτη του κόσμου να είναι χρεωμένοι στις τράπεζες, δηλαδή σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν παράγουν κανένα χρήσιμο υλικό προϊόν; Πώς είναι δυνατόν τα δισεκατομμύρια ανθρώπων που παράγουν να χρωστάνε σε μερικούς χιλιάδες τραπεζίτες, οι οποίοι δεν παράγουν τίποτα;
Πρόκειται για θεμελιώδη ερωτήματα.
Για να απαντήσουμε σε αυτά πρέπει να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί το παγκόσμιο νομισματικό σύστημα, δηλαδή πρέπει να κατανοήσουμε το πώς και ποιοι δημιουργούν το χρήμα.

ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΟ ΧΡΗΜΑ

Το χρήμα, σε πρώτη φάση, τυπώνεται ή δημιουργείται σε ηλεκτρονική μορφή από τις κεντρικές τράπεζες.

Η κεντρική τράπεζα της Ευρωζώνης είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η τράπεζα αυτή είναι μια ιδιωτική τράπεζα, δηλαδή οι μέτοχοί της δεν είναι τα κράτη και οι εκλεγμένες κυβερνήσεις τους, αλλά ιδιώτες. Συγκεκριμένα, μέτοχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι οι κεντρικές τράπεζες των χωρών μελών της Ευρωζώνης, η συντριπτική πλειοψηφία των μετοχών των οποίων ανήκει σε ιδιώτες. Για παράδειγμα, η κεντρική τράπεζα της χώρας μας είναι η «Τράπεζα της Ελλάδος», η οποία είναι μια ιδιωτική τράπεζα, εισηγμένη στο χρηματιστήριο, στην οποία το ελληνικό δημόσιο κατέχει μόλις το 6.5% των μετοχών.

Οι κεντρικές τράπεζες σε όλο σχεδόν το δυτικό κόσμο είναι, όπως η «Τράπεζα της Ελλάδος», ιδιωτικές επιχειρήσεις, με ιδιώτες μεγαλομετόχους, των οποίων τα ονόματα δεν δημοσιεύονται. Παρ΄ όλα αυτά έχουν το προνόμιο να ασκούν τη νομισματική πολιτική όλων των χωρών της Δύσης, ένα προνόμιο που κανονικά θα έπρεπε να το είχαν αποκλειστικά οι λαοί και οι εκλεγμένες τους Κυβερνήσεις. Έχοντας το προνόμιο να ασκούν τη νομισματική πολιτική, οι ιδιωτικές κεντρικές τράπεζες καθίστανται οι ρυθμιστές της παγκόσμιας οικονομίας, μια αρμοδιότητα, βέβαια, την οποία δεν ασκούν για το συμφέρον των λαών, αλλά για τα συμφέροντα των αγνώστων ιδιωτών μετόχων τους.

Ωστόσο, μόνο το 2.5% του χρήματος που κυκλοφορεί διεθνώς δημιουργείται από τις κεντρικές τράπεζες για λογαριασμό των Κυβερνήσεων. Το υπόλοιπο 97.5% δημιουργείται από τις ιδιωτικές τράπεζες, με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω:

Οι Κυβερνήσεις δανείζονται χρήματα από ιδιώτες (π.χ. ιδιωτικές τράπεζες), με τόκο, δίνοντας σε αυτούς, σαν αποδεικτικό του δανεισμού, χαρτιά, τα οποία ονομάζονται κρατικά ομόλογα.

Οι κεντρικές τράπεζες αγοράζουν κρατικά ομόλογα, που κατέχουν διάφοροι ιδιώτες επενδυτές. Τα ομόλογα αυτά τα αγοράζουν πληρώνοντας στους ιδιώτες επενδυτές χρήμα, το οποίο το δημιουργούν από το μηδέν για λογαριασμό της Κυβέρνησης, απλώς τυπώνοντάς το στους λογαριασμούς των ιδιωτών επενδυτών. Το χρήμα αυτό είναι το χρήμα που δημιουργείται από τις Κυβερνήσεις και αντιπροσωπεύει μόλις το 2.5% του χρήματος που κυκλοφορεί διεθνώς.

Η ιδιωτική τράπεζα, στην οποία βρίσκεται ο λογαριασμός του ιδιώτη επενδυτή, αποκτά με τη διαδικασία αυτή μια πρόσθετη κατάθεση, η οποία, έστω, ισούται με Κ. Λόγω της ύπαρξης της κατάθεσης αυτής, η ιδιωτική τράπεζα έχει τη νομική δυνατότητα να δημιουργήσει από το μηδέν και να δανείσει νέο χρήμα, το οποίο ισούται με το 90% της κατάθεσης (90%*Κ). Το νέο αυτό χρηματικό ποσό η τράπεζα απλά το δημιουργεί από το μηδέν και το πληκτρολογεί στον τραπεζικό λογαριασμό αυτού τον οποίο δανείζει. Έτσι, η τράπεζα, στην οποία βρίσκεται ο λογαριασμός του δανειολήπτη, αποκτά μια πρόσθετη κατάθεση ίση με 90%*Κ, η οποία της δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσει από το μηδέν και να δανείσει πρόσθετο χρήμα ίσο με 90%*(90%*Κ) = 81%*Κ.

Το νέο αυτό χρηματικό ποσό κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό αυτού που το δανείζεται και δίνει στην τράπεζά του τη δυνατότητα να δημιουργήσει από το μηδέν και να δανείσει νέο χρηματικό ποσό ίσο με 90%*81%*Κ = 0.73*Κ κ.ο.κ.

Με τη διαδικασία αυτή, στο ιδιωτικό τραπεζικό σύστημα δημιουργείται από το μηδέν και δανείζεται χρήμα ίσο με 0.9*Κ+0.9^2*Κ+0.9^3*Κ+....=9*Κ. Δηλαδή, οι ιδιωτικές τράπεζες δημιουργούν και δανείζουν χρήμα 9 φορές περισσότερο από το χρήμα το οποίο δημιουργήθηκε αρχικά από την κεντρική τράπεζα, για λογαριασμό της Κυβέρνησης.

Μάλιστα, λόγω διαφόρων εξαιρέσεων που έχουν θεσπιστεί στην υποχρέωση των τραπεζών να κρατούν το 10% των καταθέσεών τους σαν απόθεμα, στην πράξη οι ιδιωτικές τράπεζες δημιουργούν χρήμα 40 φορές περισσότερο από το χρήμα που δημιουργείται από την κεντρική τράπεζα, με αποτέλεσμα το 97.5% του χρήματος, που κυκλοφορεί, να δημιουργείται από τις ιδιωτικές τράπεζες και μόλις το 2.5% από τις Κυβερνήσεις μέσω των κεντρικών τραπεζών.

Το σύστημα αυτό, δημιουργίας χρήματος και δανεισμού του από τις τράπεζες που περιγράψαμε, ισχύει σε σχεδόν παγκόσμια κλίμακα και ονομάζεται «τραπεζικό σύστημα κλασματικών αποθεμάτων» (fractional reserve banking).

Αποτέλεσμα της εφαρμογής του συστήματος αυτού είναι ότι το 97.5% περίπου του χρήματος που κυκλοφορεί διεθνώς δημιουργείται από τις ιδιωτικές τράπεζες, οι οποίες αποκομίζουν κέρδη με τους εξής δύο τρόπους:

1. Από τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των επιτοκίων δανεισμού και των επιτοκίων καταθέσεων, δηλαδή από το γεγονός, ότι δανείζουν το χρήμα που δημιουργούν με μεγαλύτερο επιτόκιο από το επιτόκιο, το οποίο δίνουν όταν το χρήμα αυτό κατατίθεται.

2. Από τις κατασχέσεις τις οποίες κάνουν σε αυτούς που χρωστάνε και αδυνατούν να αποπληρώσουν τα δάνεια που πήραν.

Απλούστερα, μπορούμε να πούμε, ότι το τραπεζικό σύστημα, το παγκόσμιο τραπεζικό καρτέλ, έχει αποκτήσει το προνόμιο να δημιουργεί σχεδόν όλο το χρήμα από το μηδέν και να το δανείζει, εισπράττοντας τόκους και κάνοντας κατάσχεση των περιουσιών αυτών που χρωστάνε.

Τα κράτη και οι λαοί έχασαν επομένως το δικαίωμα να δημιουργούν το χρήμα και το παραχώρησαν στο παγκόσμιο τραπεζικό καρτέλ, δηλαδή στους Διεθνείς Τραπεζίτες. Έτσι εξηγείται για ποιο λόγο όλα τα κράτη του κόσμου και κατεξοχήν τα πιο πλούσια είναι χρεωμένα μέχρι το λαιμό στις τράπεζες, δηλαδή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν μόνο ένα απειροελάχιστο κλάσμα του παγκοσμίου πληθυσμού.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Τι θα κάνουμε επομένως, σαν Ελλάδα και σαν ελληνικός λαός; Θα αφήσουμε τους εαυτούς μας και την πατρίδα μας να γίνουν σκλάβοι των Διεθνών Τραπεζιτών και των εγχώριων πρακτόρων τους; Θα αφήσουμε το παγκόσμιο τραπεζικό καρτέλ (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι ελληνικές τράπεζες) να πιει το αίμα του λαού μας και της πατρίδας μας; Θα ακολουθήσουμε τον δρόμο της υποταγής ή της αντίστασης;

Βάσει των όσων προαναφέρθηκαν, ο δρόμος της αντίστασης δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνει τα εξής:

1 Καταγγελία του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος, που έχει αφαιρέσει το αποκλειστικό προνόμιο από τους λαούς και τις Κυβερνήσεις τους να δημιουργούν το χρήμα και το έχει αναθέσει στις ιδιωτικές τράπεζες.

2 Άρνηση να πληρώσουμε οποιοδήποτε δημόσιο χρέος έχουμε το οποίο είναι προς ιδιωτική τράπεζα ελληνική ή ξένη. Αυτό πρακτικά θα μηδενίσει το δημόσιο χρέος. Επιπλέον, θα πάψουμε να πληρώνουμε για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους και αυτό θα μειώσει σημαντικά και το δημόσιο έλλειμμα.

3 Σαν πρόσθετο επιχείρημα για την άρνηση να πληρώσουμε τα χρέη προς τις ιδιωτικές τράπεζες μπορούμε να αναφέρουμε τις πολεμικές αποζημιώσεις που μας χρωστάει η Γερμανία, το συνολικό ποσό των οποίων είναι περίπου ίσο με τα χρέη μας προς ιδιωτικές τράπεζες. Να πούμε στις ιδιωτικές τράπεζες, ότι αν επιθυμούν να εισπράξουν τα ποσά που θεωρούν ότι τους τα οφείλουμε να πάνε να τα ζητήσουν από τη Γερμανία.

4 Αν οι παραπάνω ενέργειες μας απαγορευτούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

5 Για να αποκτήσουμε διεθνή ερείσματα, κατά το πρώτο διάστημα και μέχρι να μπορέσουμε να σταθούμε μόνοι μας στα πόδια μας, συμμαχία σε όλα τα επίπεδα με τη Ρωσία, την Κίνα και με χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως η Βενεζουέλα. Στη συνέχεια, η συμμαχία αυτή μπορεί να χαλαρώσει και να ακολουθούμε πολιτική ουδετερότητας.

6 Αν χρειαστεί, δανεισμός από την Κίνα με χαμηλό επιτόκιο αντίστοιχο του Δ.Ν.Τ. Πρόσφατα δάνεισε στη Σερβία με 3.5%.

7 Αφαίρεση από τις ελληνικές ιδιωτικές τράπεζες του δικαιώματος να δημιουργούν χρήμα, με θεσμοθέτηση «τραπεζικού συστήματος πλήρων αποθεμάτων» (full reserve banking).

8 Πλήρης κρατικοποίηση της κεντρικής τράπεζας, δηλαδή της «Τράπεζας της Ελλάδος» και ανάθεση σε αυτήν της αποκλειστικής αρμοδιότητας να δημιουργεί το χρήμα.

9 Εκτύπωση χρήματος από την κρατική πλέον Τράπεζα της Ελλάδος. Το χρήμα αυτό θα αντικαταστήσει το ευρώ. Κανένας άλλος δεν θα έχει το δικαίωμα να τυπώνει ή να δημιουργεί χρήμα. Έτσι θα πάψουμε να πληρώνουμε τόκους στις ιδιωτικές τράπεζες ελληνικές και ξένες, για να μας δημιουργούν το χρήμα που μας χρειάζεται σαν μέσο για τις συναλλαγές μας.

10 Σε όλα τα επόμενα χρόνια, οι Κυβερνήσεις πρέπει να διατηρούν την ποσότητά του χρήματος σταθερή, ώστε να μην υπάρχει πληθωρισμός. Συγκεκριμένα, η ποσότητα χρήματος που κυκλοφορεί πρέπει να μεταβάλλεται σύμφωνα με το ποσοστό μεταβολής του Α.Ε.Π. Όταν το Α.Ε.Π. αυξάνεται κατά ένα ποσοστό π.χ. 3%, η Τράπεζα της Ελλάδος θα αυξάνει το χρήμα που κυκλοφορεί κατά 3%. Με το χρήμα αυτό η Κυβέρνηση θα πληρώνει τους δημοσίους υπαλλήλους, εισάγοντας το πρόσθετο αυτό χρήμα στην οικονομία. Αν, αντίθετα, κάποια χρονιά το Α.Ε.Π. μειωθεί π.χ. κατά 3%, η Κυβέρνηση θα συλλέγει με φόρους το 3% του χρήματος και θα το αποσύρει από την κυκλοφορία. Έτσι, η ποσότητα του χρήματος θα είναι πάντοτε ανάλογη του Α.Ε.Π., δηλαδή ανάλογη των συναλλαγών που συμβαίνουν στην οικονομία, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σχεδόν καθόλου πληθωρισμός.

11 Το νέο εθνικό νόμισμα θα υποτιμηθεί σε σχέση με το ευρώ. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα εισαγόμενα προϊόντα θα γίνουν ακριβότερα και τα ελληνικά προϊόντα θα γίνουν πιο φτηνά σε σύγκριση με τα εισαγόμενα. Έτσι, θα συμφέρει στον κόσμο να αγοράζει ελληνικά προϊόντα και όχι εισαγόμενα, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η εγχώρια παραγωγή και να μειωθεί η ανεργία. Επίσης, για τον ίδιο λόγο, τα ελληνικά προϊόντα θα γίνουν πιο φθηνά στις αγορές του εξωτερικού, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι εξαγωγές και να μειωθεί περαιτέρω η ανεργία. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι θα ωφεληθούν οι άνεργοι, ενώ θα πληγούν τα ανώτερα στρώματα, επειδή η πολυτελής κατανάλωση εισαγόμενων προϊόντων θα καταστεί ακριβότερη. Σε πρώτη φάση, πάντως, η αύξηση της τιμής των εισαγόμενων προϊόντων θα δημιουργήσει πληθωρισμό. Όμως, ο πληθωρισμός αυτός σε πολύ λίγα χρόνια θα μειωθεί, λόγω της αντικατάστασης της κατανάλωσης εισαγόμενων προϊόντων από την κατανάλωση ελληνικών προϊόντων.

12 Επιβολή δασμών στις εισαγωγές ξένων προϊόντων για να προστατευτεί περαιτέρω η εγχώρια παραγωγή. Αυτό θα οδηγήσει σε ταχύτατη ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, αγροτικής και βιομηχανικής, η οποία θα διοχετεύεται προς την εσωτερική αγορά, αντί να εισάγουμε και να καταναλώνουμε ξένα προϊόντα. Αυτό θα ρίξει κατακόρυφα την ανεργία και θα ανορθώσει την οικονομία της χώρας.

Η εφαρμογή των παραπάνω μέτρων:

1 Άμεσα, θα μηδενίσει, σχεδόν, τόσο το δημόσιο, όσο και το ιδιωτικό χρέος, επειδή το σύνολο σχεδόν του χρέους είναι προς ιδιωτικές τράπεζες.

2 Άμεσα, θα μειώσει περίπου κατά 40% το δημόσιο έλλειμμα, λόγω της εξοικονόμησης των τόκων, που σήμερα πληρώνονται στις ιδιωτικές τράπεζες για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους.

3 Θα προκαλέσει άμεσα ταχύτατη και μόνιμη μείωση της ανεργίας, η οποία τελικά θα σταθεροποιηθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

4 Αρχικά θα αυξήσει τον πληθωρισμό, λόγω της αύξησης των τιμών των εισαγόμενων προϊόντων. Μεσοπρόθεσμα, όμως, ο πληθωρισμός θα πέσει σχεδόν στο μηδέν, καθώς η συνολική ποσότητα του χρήματος που κυκλοφορεί θα μπορεί να ελέγχεται πλήρως από την Κυβέρνηση και δεν θα εξαρτάται από τον ρυθμό με τον οποίον δανείζουν οι ιδιωτικές τράπεζες.

Δύσκολο, από πολιτικής άποψης, ενδέχεται να είναι το πρώτο διάστημα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις και η κατάσταση να σταθεροποιηθεί. Σε αυτό το διάστημα θα πρέπει να ζητήσουμε πολιτική και οικονομική στήριξη από τη Ρωσία, την Κίνα και από χώρες της Λατινικής Αμερικής, ενώ, επιπλέον, θα πρέπει να επιδιώξουμε να γίνουμε το πρότυπο για τους λαούς της Ευρώπης, που είναι ήδη ή θα γίνουν αμέσως μετά, τα επόμενα θύματα των Διεθνών Τραπεζιτών και του Δ.Ν.Τ.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Πολλοί θα αναρωτηθούν μήπως αυτά που έχουμε γράψει για το τραπεζικό καρτέλ και για το προνόμιό του να δημιουργεί το χρήμα και να το δανείζει στις κυβερνήσεις είναι μια ανυπόστατη θεωρία συνομωσίας. Γι΄ αυτό, συνιστούμε στους αναγνώστες αυτού του κειμένου να διασταυρώσουν αυτά που γράφουμε μόνοι τους. Τα παρακάτω θα σας βοηθήσουν να διαπιστώσετε ότι αυτά που γράφουμε είναι πραγματικά.

Σε άρθρο της εφημερίδας Καθημερινής [4] διαβάζουμε:

«Σε κάθε περίπτωση, η ιδέα ότι χρειάζεται κάποιου είδους «σεισάχθεια» απέναντι στους διεθνείς τοκογλύφους, κερδίζει διαρκώς έδαφος. Πρόσφατα, ο οικονομολόγος Μάιλ Χάντσον έγραφε στους Financial Times: «Η μόνη διέξοδος από την κρίση του ευρωπαϊκού χρέους είναι μια διαπραγματεύσιμη παραγραφή του. Οι τράπεζες δανείζουν εικονικό χρήμα, που στην πραγματικότητα δεν διαθέτουν, το οποίο εγγυοδοτείται με κεφάλαια που στην πραγματικότητα δεν έχουν, που κι αυτά υποστηρίζονται από τις κεντρικές τράπεζες που τυπώνουν χρήμα από αέρα κοπανιστό. Όμως, όποτε οι οφειλέτες δυσκολεύονται να ξεπληρώσουν τα επαχθή δάνεια, οι τραπεζίτες προχωρούν σε κατάσχεση των περιουσιακών τους στοιχείων».

Πρόκειται για ξεκάθαρη επιβεβαίωση των όσων γράψαμε.

Στο άρθρο της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia για το «τραπεζικό σύστημα κλασματικών αποθεμάτων» (fractional reserve banking) [5] διαβάζουμε τα εξής:

«Το τραπεζικό σύστημα κλασματικών αποθεμάτων είναι το τραπεζικό σύστημα, στο οποίο οι τράπεζες κρατούν μόνο ένα κλάσμα (μέρος) των καταθέσεών τους σαν απόθεμα [...] και δανείζουν το υπόλοιπο, ενώ, συγχρόνως, διατηρούν την υποχρέωση να καταβάλλουν το σύνολο των καταθέσεών τους, αν αυτές ζητηθούν (από τους καταθέτες). [...]

Η πρακτική αυτή είναι καθολική στο σύγχρονο τραπεζικό σύστημα και έρχεται σε αντίθεση με το τραπεζικό σύστημα πλήρων αποθεμάτων, το οποίο δεν εφαρμόζεται πλέον. [...]

Η διαδικασία του τραπεζικού συστήματος κλασματικών αποθεμάτων έχει ένα συσσωρευτικό αποτέλεσμα δημιουργίας χρήματος από τις τράπεζες, αυξάνοντας την ποσότητα του χρήματος στην οικονομία.»

Στο αντίστοιχο άρθρο για το «τραπεζικό σύστημα πλήρων αποθεμάτων» (full reserve banking) [6] διαβάζουμε τα εξής:

«Στο τραπεζικό σύστημα πλήρων αποθεμάτων όλο το χρήμα δημιουργείται από την Κυβέρνηση [...]

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το ισχύον σύστημα, στο οποίο ένα μεγάλο ποσοστό του χρήματος δημιουργείται από τις ιδιωτικές τράπεζες.»

Αξίζει να διαβάσετε ολόκληρα τα άρθρα, ώστε να διαπιστώσετε την αλήθεια όσων γράψαμε για την ακριβή διαδικασία με την οποία δημιουργείται το χρήμα.

Για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα για τον τρόπο με τον οποίον οι τράπεζες απέκτησαν το προνόμιο της δημιουργίας του χρήματος, δείτε δυο εξαιρετικά ντοκιμαντέρ, τα οποία υπάρχουν ολόκληρα στο YouTube και μάλιστα και με ελληνικούς υποτίτλους. Είναι το “The Money Masters” και το “Money as Debt” [7, 8].

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ολόκληρη η ιστορία των Η.Π.Α., μέχρι το 1913, ήταν μια μάχη για το ποιος θα έχει το δικαίωμα της έκδοσης του χρήματος: η Κυβέρνηση ή οι ιδιωτικές τράπεζες. Από το 1764 ως το 1913, η αρμοδιότητα έκδοσης του χρήματος άλλαξε χέρια από τη μια πλευρά στην άλλη 8 φορές. Σήμερα, με τη νέα μεγάλη οικονομική κρίση, υπάρχει και πάλι στις Η.Π.Α. ένα ισχυρό κίνημα, το οποίο υποστηρίζει την κατάργηση του τραπεζικού συστήματος κλασματικών αποθεμάτων και την αντικατάστασή του από τραπεζικό σύστημα πλήρων αποθεμάτων, καθώς και την κατάργηση της ιδιωτικής κεντρικής τράπεζας των Η.Π.Α. Mια πρόταση νόμου, που υποστηρίζεται από εκατοντάδες βουλευτές, τόσο του Δημοκρατικού, όσο και του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, με κωδικό HR-1207, ζητά να γίνει έλεγχος της κεντρικής τράπεζας για πρώτη φορά από το 1913. Ο έλεγχος αυτός πιστεύουν ότι θα αποκαλύψει το ρόλο της τράπεζας αυτής στην πρόκληση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες για το κίνημα που υπάρχει στην Αμερική για τη νομισματική μεταρρύθμιση, μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες [9, 10].

Στην Αργεντινή, η οποία βρέθηκε και αυτή υπό τον ζυγό του Δ.Ν.Τ., το ξεπέρασμα της οικονομικής κρίσης έγινε με τον τρόπο που προτείναμε παραπάνω, δηλαδή με την κρατικοποίηση της κεντρικής τράπεζας της χώρας και με την έκδοση χρήματος από το κράτος. Αντιγράφουμε από άρθρο [11] του Ν. Ντάσιου στην εφημερίδα Ρήξη:

«Μετά τις εκτεταμένες λαϊκές εξεγέρσεις στην Αργεντινή [...], η νέα κυβέρνηση ανέστρεψε τις προτεραιότητες του ΔΝΤ, δίνοντας έμφαση στην αναδιάταξη της εγχώριας παραγωγής [...]. Ταυτόχρονα οι τοπικές αρχές εξέδωσαν «τοπικά ομόλογα», τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως νόμισμα. Οι επαρχίες πλήρωσαν τους υπαλλήλους με αποδείξεις που ονομάστηκαν «ομόλογα για την παραγραφή του χρέους» και που ισούνταν με το εθνικό νόμισμα της χώρας το πέσο. Τα ομόλογα αυτά μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους εργαζόμενους για την αγορά τοπικών προϊόντων. Το μέτρο αυτό έχει μια βασική προϋπόθεση: την κρατικοποίηση της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας.»
ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ

Οι Διεθνείς Τραπεζίτες, δηλαδή το παγκόσμιο τραπεζικό καρτέλ, ελέγχεται από έναν αριθμό πολύ ισχυρών ανθρώπων, πολλοί από τους οποίους είναι γνωστοί. Η μεγαλύτερη και πιο πλούσια οικογένεια, με διαφορά, είναι η οικογένεια Rothschild. Άλλες μεγάλες οικογένειες είναι η οικογένεια Schiff, η οικογένεια Warburg και η οικογένεια Rockefeller. Μεταξύ αυτών που αποτελούν την κλίκα είναι o κος Σόρος, ο κος Κίσινγκερ, ο κος Zbigniew Brzezinski , ο κος Ben Bernanke, ο κος John Paulson, καθώς και άλλοι πολλοί. Όταν ο καθεστωτικός τύπος αναφέρεται στους «κερδοσκόπους» ή στις «αγορές» ουσιαστικά αναφέρεται σε αυτούς τους ανθρώπους.

Οι έξι μεγάλοι τραπεζικοί κολοσσοί που έχουν κεντρικό ρόλο στο όλο σύστημα είναι η Goldman Sachs, η Morgan Stanley, η JP Morgan Chase, η Citigroup, η Bank of America και η Wells Fargo. Οι έξι αυτές τράπεζες έχουν καταθέσεις ή δάνεια, που αντιστοιχούν στο 60% του Α.Ε.Π. των Η.Π.Α.

Τέλος, η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, η Παγκόσμια Τράπεζα και το Δ.Ν.Τ. είναι οι κεντρικές τράπεζες των κεντρικών τραπεζών. Είναι ιδιωτικοί οργανισμοί, ελέγχονται από τους Διεθνείς Τραπεζίτες και συντονίζουν τη χρεοκοπία και τη λεηλασία των εθνών.

Η παγκόσμια οικονομική κρίση δεν προκλήθηκε από λάθος. Ούτε είναι ένα φυσικό φαινόμενο πέρα από τον έλεγχο του ανθρώπου. Προκλήθηκε επίτηδες από την ηγετική κλίκα. Και δεν πρόκειται να σταματήσει εδώ, αλλά θα συνεχιστεί και θα είναι πολύ χειρότερη από την κρίση του 1929.

Στόχος είναι να προκληθεί παγκόσμια οικονομική ύφεση και γενικευμένο αδιέξοδο. Τότε η ηγετική κλίκα θα μπορέσει ευκολότερα να πείσει τον κόσμο, ότι μοναδική λύση είναι η δημιουργία Παγκόσμιου Νομίσματος, Παγκόσμιας Κεντρικής Τράπεζας ιδιωτικά ελεγχόμενης από τους ίδιους και Παγκόσμιας Κυβέρνησης. Και ας μη γελιόμαστε, η Παγκόσμια αυτή Κυβέρνηση, αν επιβληθεί, δε θα είναι δημοκρατική. Το ποιόν των ανθρώπων που συγκροτούν την ηγετική κλίκα το είδαμε στη Γάζα, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, το έχουμε δει στην πολιτική του Ισραήλ και στην παγκόσμια ανοχή για τις γενοκτονίες του. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εγκληματίες και γενοκτόνοι. Αν δημιουργήσουν Παγκόσμια Κυβέρνηση αυτή θα είναι μια παγκόσμια δικτατορία.

Η επιλογή είναι μπροστά μας. Πρέπει να διαλέξουμε ανάμεσα σε δύο δρόμους: Ή θα υποταχθούμε στους Διεθνείς Τραπεζίτες ή θα ενώσουμε τους αγώνες μας με τους λαούς όλης της γης, που στενάζουν κάτω από το χρέος και την υποτέλεια που τους έχει επιβληθεί από το διεθνές τραπεζικό σύστημα. Αν επιλέξουμε τον δεύτερο δρόμο, νομίζω ότι μπορούμε να γίνουμε και κάτι παραπάνω: Να γίνουμε η πρωτοπορία του διεθνούς κινήματος ενάντια στο παγκόσμιο τραπεζικό καρτέλ.

Η επιλογή είναι δική μας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά βιβλιογραφία που υπάρχει στο διαδίκτυο, ώστε ο αναγνώστης του κειμένου να μπορεί εύκολα να διασταυρώσει και να επιβεβαιώσει τα όσα αναφέρονται.

1. EURO2day, «Τα ανοίγματα ξένων τραπεζών στην Ελλάδα», 11/02/2010, http://www.euro2day.gr/news/world/125/articles/568895/ArticleNewsWorld.aspx

2. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_public_debt

3. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)

4. Παπακωνσταντίνου Π., «Ευρωπαϊκή λύση για το ελληνικό χρέος», Καθημερινή, 18/04/2010, http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_world_1_18/04/2010_398016

5. http://en.wikipedia.org/wiki/Fractional-reserve_banking

6. http://en.wikipedia.org/wiki/Full-reserve_banking

7. http://www.youtube.com/watch?v=sz2xLzaaugM

8. http://www.youtube.com/watch?v=6VGlmeuC0wI

9. http://themoneymasters.wordpress.com/

10. http://www.secretofoz.com/

11. Ντάσιος Ν., «Το ΔΝΤ και οι κερδοσκόποι δεν είναι μονόδρομος», εφημερίδα Ρήξη, φύλλο 61, http://www.ardin.gr/node/2942

Αναρτήθηκε από ΚΛΑΣΣΙΚΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Τρίτη, 11 Μαΐου 2010

ΡΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΞΗΛΩΝΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ...

Δείτε το Βίντεο: Ο έγκλειστος έκπτωτος Πατριάρχης Ειρηναίος

Τετάρτη, 28 Απρίλιος 2010 Συντάχθηκε απο τον/την Romfea.gr - 14:13

Πριν από λίγο λάβαμε το παρακάτω βίντεο, στο οποίο βλέπουμε να μιλά ο έκπτωτος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ειρηναίος μέσα από το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται τα τελευταία δυόμιση χρόνια.

Να αναφερθεί, ότι, ο έκπτωτος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Ειρηναίος σε ερώτηση εάν μπορεί να τον επισκεφθεί κάποιος, απαντά ότι "δεν μπορείτε διότι είμαι κλειδωμένος".Ὁ Πατριαρχικὸς θρόνος, χηρεύει:1. Ὅταν ἀποθάνει ὁ Πατριάρχης!


2. Ὅταν παραιτηθεῖ οἰκειοθελῶς.


3. Ὅταν ἐκπέσει τοῦ ἀξιώματός του, στὶς ἑξῆς δυὸ περιπτώσεις:


α। Ὅταν περιπέσει σὲ αἵρεση!


β। Ὅταν εἶναι σωματικὰ καὶ πνευματικὰ ἀνίκανος!


Τὰ ἀνωτέρω ὁρίζονται ἀπὸ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες καὶ εἰδικὰ στὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων θεσμοθετοῦνται καὶ ἀπὸ τὸν ἰσχύοντα Ἰορδανικὸ Νόμο. Τί ἀπ’ ὅλα τὰ ἀνωτέρω συνέβη στὴν περίπτωση τοῦ Πατριάρχου Εἰρηναίου; Ἀπολύτως τίποτα!

http://www.agiooros.org/viewtopic.php?f=50&t=4098&sid=e0abb24a03ca0a8c20dbb14cec281753