Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΜΙΣΟΥΜΕ!


"Αιρετικόν  άνθρωπον μετά μίαν και δυτέραν νουθεσίαν παραιτού". Μην ματαιοπονείς και μην πλανάσαι πως θα τον πείσεις ν΄αλλάξει φρόνημα με τους πολλούς διαλόγους! (Τίτ.Γ' 10). Και πάλι λέγει:
"Παραγγέλομεν δε υμίν αδελφοί, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στέλλεσθαι υμάς (= να κρατήτε τον εαυτόν σας εις απόστασιν) από παντός αδελφού ατάκτως περιπατούντος και μη κατά την παράδοσιν ην παρέλαβον παρ΄ημών" (Β΄ Θεσ. γ΄6)
Τέλος ο Ευαγγελιστής της αγάπης, ο Ιωάννης είναι περισσότερο αυστηρός, εις ό,τι αφορά τις σχέσεις των Ορθοδόξων μετά των αιρετικών. Γράφει:
"Εί τις έρχεται προς υμάς και ταύτην την διδαχήν (= της Ορθοδοξίας) ου φέρει, μη λαμβάνετε αυτόν εις οικίαν, και χαίρειν αυτώ μη λέγετε. Ο γαρ λέγων αυτώ χαίρειν κοινωνεί τοις έργοις αυτού τοις πονηροίς" (Β΄Ιωάν. 10-11).
Παρ΄όλ΄ αυτά, πολλοί νεοθεολόγοι, που είναι επηρεασμένοι από τον Οικουμενισμό - αν δεν είναι Οικουμενιστές - διαφωνούν. Και επειδή οι Ορθόδοξοι (Παλ/γίτες) δεν έχουν καμμία πνευματική επικοινωνία, φιλία και συναναστροφή με τους αιρετικούς, δέχονται τα βέλη της κατακρίσεως αυτών. Συγκεκριμένα ο αποθανών Αρχ. Επιφ. Θεοδωρόπουλος, αναφερόμενος στους ζηλωτές (Παλ/γίτες) έγραφε το 1980 πως αυτοί "φρονούσιν ότι όσον περισσότερον ορθοδοξεί τις τόσον περισσότερον μισεί τους ετεροδόξους και "γιουχαίζει" και υβρίζει και προπηλακίζει αυτούς" (Ο.Τ. 4-4-1980).
Πόσο άδικος ήταν όμως απέναντι της αληθείας και πόσο συκοφάντης!


Λάθος διατύπωσε την κατάσταση και τούτο όχι βέβαια από άγνοια. Μάλλον για να εντυπωσιάσει...όπως έκανε και σε άλλα θέματα τού ημερολογιακού!
Ανεξάρτητα όμως μ΄αυτό η αλήθεια είναι, ότι οι Ορθόδοξοι φρονούν, πως όσο περισσότερο αποφεύγει ο Χριστιανός την επικοινωνία με τους αιρετικούς, τόσο λιγότερο κινδυνεύει από την ύπουλη πλάνη τους και τόσο περισσότερο ευαρεστεί το Θεό, αφού υπακούει στους κανόνες της Εκκλησίας Του!
Αποφεύγοντας δε , ο Χριστιανός την επικοινωνία με τους αιρετικούς, δεν σημαίνει ότι τους μισεί, όπως δεν σημαίνει πως μισεί κανείς και τους λεπρούς, όταν αποφεύγει να συναναστρέφεται μ΄αυτούς. Για να φύγει όμως απ΄τη μέση αυτή η παρεξήγηση, που όπως είπαμε μειώνει την άμυνα της Ορθοδοξίας, παραθέτουμε σχετικό λόγο του ιερού Χρυσοστόμου, ο οποίος όπως πάντα έτσι και σ΄αυτό το θέμα ξεκαθαρίζει τα πράγματα θαυμάσια. Λέγει λοιπόν:
"Μισείν μεν, ουκ εκείνους δε, αλλά το δόγμα, ου τον άνθρωπον, αλλά την πονηράν πράξιν, την διεφθαρμένην γνώμην. Ο γαρ άνθρωπος έργον Θεού, η δε πλάνη έργον διαβόλου. Μη τοίνυν αναμίξης τα του Θεού, και τα του διαβόλου", (Λόγος ΛΓ΄ Ε.Π.Ε. τομ. 18Α σελ 396).
Θα ρωτήσει πιθανώς κανείς. Τότε γιατί οι Ορθόδοξοι δεν αποστρέφονται μόνο το δόγμα του αιρετικού αλλά αποστρέφονται κι αυτόν τον ίδιον;
Και εδώ η απάντηση είναι απλή. Γιατί η πλάνη του αιρετικού είναι μεταδοτική! Γιατί "η συναναστροφή καθ΄αυτά αδιάφορα (είναι και επουσιώδη) αλλ΄εκ τούτων κατά μικρόν ενδέχεται να γεννηθή η διαστροφή και η καταστροφή" λέγει ο Άγιος Νεκτάριος. Και δογματίζει:
"Λοιπόν η εξωτερική ακοινωνησία διασώζει την εσωτερικήν αλλοτριότητα". (Περί ανεξιθρησκείας σελ. 19).

Πηγή: βιβλίο, ΓΝΩΡΙΣΕ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΕ ΚΡΙΝΕΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω