Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2010

Μασονία και "Ορθόδοξοι" αρχιερείς...


 1. Η Μασονία υπήρξε ένα άλλο μέσο το οποίο χρησιμοποίησαν οι Φράγκοι εναντίον των Ρωμαίων. Με το τι είναι η Μασονία, που είναι ένα τεράστιο θέμα, δεν θ’ ασχοληθούμε εδώ. Το μόνο, που θα επισημάνουμε είναι, το ότι η οργάνωση αυτή δημιουργήθηκε το μεσαίωνα από τους Φράγκους, ως μυστική υπηρεσία για την παρακολούθηση των υπόδουλων Ρωμηών, που είχαν σκλαβωθεί απ’ αυτούς στη Δύση, μη τυχόν και επαναστατήσουν. Απώτερος σκοπός τους ήταν η διάλυση της Ρωμηοσύνης. Υπάρχει μια παραπληροφόρηση για την προέλευση της Μασονίας.

Σκόπιμα καλλιεργήθηκε η εντύπωση ότι προέρχεται δήθεν από τα σωματεία των τεκτόνων που έκτισαν το ναό του Σολομώντα. Έτσι θεωρείται μυστική εβραϊκή οργάνωση. Η αντίληψη αυτή καλλιεργήθηκε απ’ το γεγονός ότι μετέχουν σ’ αυτή πολλοί Εβραίοι.

Όμως, όλα αυτά είναι μεταγενέστερες επινοήσεις των Φράγκων για να συσκοτίσουν την αλήθεια. Η Μασονία είναι οργάνωση των Φράγκων του μεσαίωνα εναντίον των σκλάβων Ρωμαίων.

2. Το 1717 ιδρύθηκε στο Λονδίνο η Μεγάλη Στοά της Αγγλίας, που κατευθύνει τις περισσότερες άλλες στοές στον κόσμο. Έχουν αρχηγό τον βασιλιά της χώρας αυτής, που τυχαίνει να είναι και αρχηγός της «αγγλικανικής εκκλησίας»! Οι λοιπές στοές εξαρτώνται από την Μεγάλη στοά της Γαλλίας, που αποτελεί το προπύργιο της Φραγκοσύνης.

Η αντικοινωνική αυτή οργάνωση εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι σήμερα. Αγωνίζεται να επιβάλει στον κόσμο το δυτικό, ή ευρωπαϊκό πολιτισμό, που είναι ο φράγκικος πολιτισμός. Στοιχείο κάθε πολιτισμού είναι και η θρησκεία.

Ο θρησκευτικός χαρακτήρας της Μασονίας, που είναι ξένος και αντίθετος με την ορθόδοξη πίστη, αποτελεί στην ουσία επικάλυψη των πραγματικών σκοπών της. Ο φραγκικός πολιτισμός δεν είχε ποτέ καμία σχέση με τον Ορθόδοξο χριστιανικό πολιτισμό του Βυζαντίου, δηλ. την Ρωμηοσύνη. Απεναντίας, πάντοτε αποσκοπούσε και αποσκοπεί στον αφανισμό της.

Θα πρέπει όμως να σημειώσουμε, ότι τα περισσότερα μέλη της στην Ελλάδα είναι θύματα της άγνοιάς τους, ή της επιθυμίας τους για κοινωνική καταξίωση. Οι άνθρωποι αυτοί, πιστεύουμε, πως ποτέ δεν θα πήγαιναν ενσυνείδητα σε μια οργάνωση, που έχει αυτές τις επιδιώξεις. Το θέμα όμως αλλάζει με τα κορυφαία στελέχη της, που δεν μπορεί πια να τους καλύψει το τεκμήριο της άγνοιας. Προπαντός, αδικαιολόγητοι ενώπιον Θεού και ανθρώπων, είναι οι κληρικοί, ιδίως οι επίσκοποι, οι οποίοι ενσυνείδητα γίνονται μασόνοι!

3. Για να πετύχει τον αφανισμό της Ορθοδοξίας, που αποτελεί το ένα σκέλος της Ρωμηοσύνης, η Μασονία καταπολεμεί την αποκλειστικότητα της Ορθοδόξου Πίστεως. Υποστηρίζει πως κάθε θρησκεία σώζει τους ανθρώπους και συνεπώς μέλη κάθε θρησκείας μπορούν να γίνουν και δικά της μέλη. Το μόνο που απαιτείται, είναι να δέχονται την ύπαρξη του Μεγάλου Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος, που δεν είναι άλλος από τον διάβολο! Αυτό είναι ο λεγόμενος «συγκρητισμός». Και ο «συγκρητισμός» είναι η βάση του Οικουμενισμού.

α. Η Μασονία είναι γνωστή στην Ανατολή ήδη από το 1744- 1745. Το έτος 1793 την καταδικάζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο . Με τη λήξη του 19ου αιώνα κατορθώνει να διεισδύσει και σ’ αυτό το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με πρώτο μασόνο Πατριάρχη τον Ιωακείμ Γ! Εκμεταλλεύθηκε τον πόθο του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας για απελευθέρωσή του από την Τούρκικη κυριαρχία. Στην Ελλάδα εμφανίζεται το 1811.

Το 1946 ο Α Χαμουδόπουλος εξέδωσε ένα βιβλίο για την «Νεώτερη Φιλική Εταιρεία». Στο βιβλίο αυτό διαβάζουμε, ότι στις αρχές του 20ού αιώνα ο ελληνολάτρης Ίων Δραγούμης, ο οποίος ήταν μασόνος, με τρία άλλα άτομα ίδρυσαν την «Νεώτερη Φιλική Εταιρεία», κατά το πρότυπο της «Φιλικής Εταιρείας» του 1821, οι κεφαλές της οποίας ήταν μασόνοι. Για να γίνει κάποιος μέλος της «Νεώτερης Φιλικής Εταιρείας» έδινε όρκο ενώπιον του διακόνου Πατρόκλου, που ήταν υποτακτικός του Χρυσοστόμου Σμύρνης. Ο όρκος ήταν μασονικός, όμοιος με εκείνον της παλαιάς «Φιλικής Εταιρείας», κατά τον οποίον ο μυών, έλεγε προς τον μηυθέντα:

« Κατά τους κανόνας της Φιλικής εταιρείας και την δύναμιν, ην μου έδωκαν οι μεγάλοι Ιερείς των Ελευσινίων, καθιερώ σε και δέχομαι ως μέλος της Φιλικής Εταιρείας»!


Μυστικά, ο Ιωακείμ Γ΄ ήταν η ψυχή της Εταιρείας αυτής. Διατηρούσε σύνδεσμο με αυτή με τον τότε αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου αρχιμ. Απόστολο, τον μετέπειτα Μητροπολίτη Ρόδου, γνωστό ως παπολάτρη! Μέλη της μασονικής αυτής εταιρείας ήταν και οι επίσκοποι Σπυρίδων Βλάχος, μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και φοβερός διώκτης των Παλαιοημερολογιτών, Γερμανός Καραβαγγέλης, Δέρκων Ιωακείμ και άλλοι.

β. Πρώτο Πατριάρχη, που μύησε ως μέλος της, η Μασονία ήταν ο περίφημος Ιωακείμ Γ΄! Τότε αναδείχτηκαν οι πρώτοι μασόνοι επίσκοποι του Πατριαρχείου. Τέτοιοι ήταν, ο Δυρραχίου Ιάκωβος, μετέπειτα Μητροπολίτης Μυτιλήνης, τον οποίο ο μασόνος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος Παπαδόπουλος όρισε εκπρόσωπό του στο διαβόητο Πανορθόδοξο Συνέδριο της ΚΠόλεως του 1923. Ακόμη, ήταν ο Εθνομάρτυρας Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος Καλαφάτης, τον οποίο η Νεοημερολογίτικη Εκκλησία της Ελλάδος ανακήρυξε άγιο! Μασόνος ήταν επίσης και ο Μητροπολίτης Τραπεζούντας Χρύσανθος, μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Επίσης, ο Νικαίας Βασίλειος, μετέπειτα Οικουμενικός Πατριάρχης, που έλαβε μέρος και αυτός στο Πανορθόδοξο Συνέδριο της Κωνσταντινουπόλεως το 1923, και άλλοι.

Δεύτερος μασόνος, που αναρριχήθηκε στον Οικουμενικό θρόνο, υπήρξε ο Μελέτιος Μεταξάκης (1922-1923). Τρίτος, ο Κωνσταντίνος Στ΄(1924-1925) . Τέταρτος, ο Βασίλειος Γ΄, ο από Αγχιάλου (1925-1929). Πέμπτος, ο Αθηναγόρας (1948-1972)! Και, δεν ξέρει κανένας, που θα σταματήσει το κακό!

Από την Εκκλησία της Ελλάδος μασόνος ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν στενός φίλος του Μελέτιου Μεταξάκη, από τότε που σπούδαζαν μαζί στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα. Στο μασονικό περιοδικό «Πυθαγόρας» αναφέρεται ότι ήταν 33ου βαθμού, μέλος της στοάς «ΑΡΜΟΝΙΑ»!

γ. Η αποκάλυψη της μασονικής ιδιότητας κάποιου κληρικού, οιουδήποτε βαθμού, είναι πολύ δύσκολη. Η Μασονία είναι μυστική οργάνωση. Αυτή μόνο έχει τα αποδεικτικά τεκμήρια της ιδιότητας αυτής για κάποιο πρόσωπο. Την ιδιότητα αυτή, ιδίως των κληρικών μελών της, αποκαλύπτει μόνο μετά το θάνατό τους. Και φαίνεται, ότι τότε δεν ψεύδεται . Όσο ζουν, διαψεύδει τούτο.

δ. Μέχρι σήμερα, η Μασονία έχει αποκαλύψει τη μασονική ιδιότητα, εκτός από των πιο πάνω κληρικών, και των εξής: Του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Βενεδίκτου, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου Β΄ Χατζησταύρου, ο οποίος είχε διατελέσει διάκονος του επίσης μασόνου Χρυσοστόμου Σμύρνης και απεσταλμένος του Πατριάρχη Μελετίου Μεταξάκη το 1923 στην Εκκλησία της Ελλάδος ως αντιπροσώπου του Πατριαρχείου. Επίσης οι μασόνοι αποκάλυψαν τη μασονική ιδιότητα και των εξής Μητροπολιτών: Του Κεφαλληνίας Γερασίμου Δώριζα (1893 –1901), ο οποίος ανακάλεσε τον αφορισμό του Λασκαράτου, του Καστοριάς Ιωακείμ Λεπτίδη, του Παροναξίας Χερουβείμ, του Φλωρίνης Βασιλείου Παπαδοπούλου, αρχιδιακόνου του Χρυσοστόμου Σμύρνης, και του Αυστρίας Χρυσοστόμου Τσίτερ, ανιψιού από αδελφή του Χρυσοστόμου Σμύρνης .

Για την μασονική ιδιότητα του Χρυσοστόμου Σμύρνης, τον οποίο η Νεοημερολογίτικη Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος ανακήρυξε πρόσφατα «άγιο», έκανε στις 9.3.1993 διάλεξη σε μασονική στοά κάποιος μασόνος, ο Α. Παπαναστασόπουλος, με θέμα «Χρυσόστομος Σμύρνης, ο άγιος Τέκτων».

Πηγή:

Παληό και Νέο ημερολόγιο
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΥ

19 σχόλια:

 1. ΑΘΛΙΟΙ ΠΑΝΑΘΛΙΟΙ ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ ΟΛΟΙ ΣΑΣ. ΠΑΡΤΡΙΑΡΧΕΣ-ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΙ-ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ- ΠΑΠΑΔΕΣ-ΔΙΑΚΟΙ-ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΣΑΣ ΤΑ ΡΑΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΥΡΗ ΣΑΣ ΨΥΧΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΚΑΛΕ ΜΟΥ ΑΔΕΡΦΕ; ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΑΚΟΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΜΙΛΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟ ΧΡΩΣΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΡΑΣΟΦΟΡΟΥΣ, ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΕΙΣ ΠΑΝΑΘΛΙΟΥΣ. ΜΗ ΚΡΙΝΕΙΣ ΔΙΟΤΙ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΚΡΙΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΡΙΤΗ!

   Διαγραφή
  2. ΟΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΝΟΕΙ ΜΑΛΛΟΝ.

   Διαγραφή
  3. ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΩ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΩ ΒΕΒΑΙΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΠΟΠΑΝΩ ΟΤΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΡΑΣΟΦΟΡΟΥΣ ΟΠΩΣ ΛΕΤΕ. ΟΙ ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΙ. ΑΛΛΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΧΑΝ ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ.

   Διαγραφή
  4. ΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΟΤΕ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΗΤΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 21. ΜΟΝΟ ΚΑΤΙ ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ ΑΠΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΕΣ ΗΤΑΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ.

   Διαγραφή
 2. βλεπω wittrock1971 γνωρίζεις την εκκλσησιαστική σειρά των ρασοφόρων !!! ΕΥΓΕ!!! ΑΝΤΕ ΣΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΑΘΛΙΑ ΠΟΤΑΠΗ ΨΥΧΗ ΣΟΥ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΒΛΕΠΩ ΣΤΑ ΤΑΡΤΑΡΑ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΒΕΛΖΕΒΟΥΛΗ ΣΟΥ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΙΣΑΙ ΤΙΠΟΤΕΝΙΟΣ.

   ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΣΑΙ;
   είσαι αξιολύπητος! τα χάλια σου ας κοιτάς! Ποιός είσαι εσύ και ποιά η εκκλησία σας? απάντησε αν έχεις τα κότσια! ποιός είσαι ? μέσα από μία ανωνυμία μας το παίζεις μάγκας. Ντροπή σου! θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Βγάλε τη μάσκα αν τολμάς και έλα να μου απαντήσεις!

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος 1 Μαρτίου 2012 - 2:45 π.μ. Εσύ δεν κρίνεις δηλαδή; δεν λες "ΑΝΤΕ ΣΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΑΘΛΙΑ ΠΟΤΑΠΗ ΨΥΧΗ ΣΟΥ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΒΛΕΠΩ ΣΤΑ ΤΑΡΤΑΡΑ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΒΕΛΖΕΒΟΥΛΗ ΣΟΥ!!"
   δηλαδή εντάξει ο wittrock1971 δεν πρέπει να κρίνει αλλά εσύ τι κρίνεις; μήπως είσαι ανώτερος; μην κρίνεις γιατί θα κριθείς.

   Διαγραφή
  3. ΣΩΣΤΑ ΤΟΥ ΤΑ ΠΕΣ!!! ΜΠΡΑΒΟ ΣΟΥ 11:48 μ.μ.!!! ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΙΠΟΤΑ, ΑΛΛΑ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ;;;

   Διαγραφή
 3. Να χαίρεστε τους μεγάλους πατέρες της εκκλησίας σας!!
  Τι να πω, πέφτω από τα σύννεφα για την αγιοσύνη τους...
  τυχαίο? δεν νομίζω
  Ο μαμωνας ο θεος τους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ...στην "φυση",υπαρχουν και δυο χαρακτηριστικα εντομα!...οι ΜΥΓΕΣ και ΜΕΛΙΣΣΕΣ.Οι μελισσες πανω ΜΟΝΟ στα ανθη,δεν ενδιαφερονται για την μποχα που ειναι αρκετη γυρω τους,αντιθετα Οι μυγες μαζευονται εκει οπου υπαρχει η βρωμια(βλεπουν δηλαδη οτι τους αρεσει...).
   Εσυ αγαπητε σχολιαστη που βριζεις μοιαζεις με την μυγα,διοτι απ'ολα βλεπεις την βρωμια!!! Λυπαμαι και σε παρακαλω να φροντισεις στο εξεις να γινεις "μελισσα"...

   Διαγραφή
  2. Οι μέλισσες πηγαίνουν μόνο στα άνθη και δεν ενδιαφέρονται για τη βρωμιά.
   Οι μύγες πηγαίνουν μόνο στη βρωμιά και δεν ενδιαφέρονται για τα άνθη.

   Παρόλ' αυτά:
   Οι μέλισσες δε βλέπουν μόνο ό,τι τους αρέσει, τα βλέπουν όλα.
   Οι μύγες βλέπουν μόνο ό,τι τους αρέσει.

   Υπέροχο σκεπτικό. Να σε χαίρεται ο εγκέφαλός σου.

   Διαγραφή
 4. ΓΙΑΤΙ "ΠΕΣΑΤΕ ΠΑΝΩ ΜΟΥ" ΣΑΝ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΘΗΡΙΑ; ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΠΑ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΑΣΟΦΟΡΟΥΣ ΣΑΣ; ΣΑΣ ΠΕΙΡΑΞΕ Ε; ΝΑ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΤΕ. ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΓΙΑ ΕΝΑ Π.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ, ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟ 2002. ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΑΥΤΟΣ ΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΑΣΟΦΟΡΟΥΣ ΣΑΣ. ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ! ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΒΛΕΠΩ ΓΕΜΙΣΕ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΑ ΕΔΩ ΜΕΣΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΚΡΙΝΑ ΚΥΡΙΕ papamonk, ΕΙΠΑ ΜΙΑ ΠΙΚΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ.
  ΚΑΙ ΜΗΝ ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΤΡΑΓΙΚΟ ΛΑΘΟΣ.
  ΔΙΚΙΟ ΕΧΕΙ Ο 10:53 μ.μ. ΔΕΝ ΕΝΝΟΩ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΡΑΣΟΦΟΡΟΥΣ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ. ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΑΣΟΦΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ ΣΑΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΤΟΙ ΤΟΤΕ ΠΟΛΕΜΟΥΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΠΩΣ Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ. ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. 25/03/2013 ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΠΛΗΞΗ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ!!!!!ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ ΑΦΟΥ ΕΙΧΑΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ-STOAS DIONYSOS αρ.111 ΤΗΣ''GRANDE-ORIENDE-UNIVERSAL-GREECE''ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ''APOSTOLO TSIPIDH''33o ΠΑΡΕΛΑΣΑΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ''ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ''ΠΕΡΙΒΟΛΗ!!!!!!!!!!*17/04/2013*ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΡΧΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΝΑΡΚΙΣΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Λ.Α.Ο.Σ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΜΕ ΤΟΝ''APOSTOLO TSIPIDH''ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ''ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ''ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΟΝ ΜΕΙΚΤΟ''ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟ''ΤΗΣ-STOAS-GRANDE-ORIENDE-UNIVERSAL-GREECE O ΜΑΣΩΝΟΣ ΟΥΣΤ!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΑΓΑΠΗΤΕ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ, ΜΑΛΛΟΝ ΤΑ'ΧΕΙΣ ΧΑΜΕΝΑ....
  Η ΜΑΣΩΝΙΑ ΗΤΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗΝ ΤΩΝ
  ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΕΟΝ ΕΙΔΕΧΘΗ ΤΡΟΠΟ! ΠΟΙΟΙ ΦΡΑΓΚΟΙ;;;
  ΜΑΛΛΟΝ ΕΒΡΑΙΟΣΑΞΟΝΕΣ ΘΑ ΗΘΕΛΕΣ ΝΑ ΠΕΙΣ...(ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ)
  ΞΥΠΝΑΤΕ ΡΕΕΕΕΕ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ΚΑΤΑΜΑΤΑ.
  Η ΜΑΣΩΝΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΠΙΝΕΙ ΟΛΟΥΣ (ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΗΣ).

  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ = ΔΟΞΑΖΩ ΤΟ ΟΡΘΟ.

  ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ - ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ αυτοι ειναι ανθρωποι,,οκ..ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΛΙΓΟ??ΤΟΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΑΠΑ ΜΑΚΡΥ,,ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΙΑΚΟΒΟ ΤΣΑΛΙΚΗ ΠΟΥ Π Ε Τ Ο Υ Σ Ε??ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΝΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ??ΤΟΝ ΤΑΠΕΙΝΟ ΤΙΤΑΝΑ,,ΤΟΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΣΙΜΩΝΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ???Α Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ο Σ..ΒΡΕΙΤΕ βιβλιο του παρτε του παρακελεστε τον με θερμη και ΓΕΝΝΗΘΗΤΩ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΑΣ..5 ΒΙΒΛΙΑ ΟΛΟ ΜΕ ΘΑΥΜΑΤΑ ,,ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΘΕΤΑ.ΚΑΡΚΙΝΟΙ ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΟΙ,,ΤΥΦΛΩΣΗ,,ΚΟΨΙΜΟ ΝΕΥΡΟΥ,,ΠΑΡΑΛΥΣΙΑ..ΝΟΣΟ ΤΟΥ Π Α Ρ Κ Ι Ν Σ Ο Ν..ΜΟΝΟ ΝΕΚΡΟ ΔΕΝ ΑΝΕΣΤΗΣΕ Ο Τ Ε Ρ Α Σ Τ Ι Ο Σ ΣΙΜΩΝΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ..Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ??ΤΟΝ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥΣΑΝ ΟΙ ΚΟΥΜΟΥΝΙΣΤΕΣ,,ΧΑ ΧΑΧΧ ΣΚΙΖΟΤΑΝ ΤΑ ΦΕΛΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝΩ ΗΤΑΝ ΤΡΥΠΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΦΑΙΡΕΣ ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΠΙΑΝΑΝ ΟΙ ΣΦΑΙΡΕΣ??ΑΙΝΤΕ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΕΛΕΓΕ ΣΤΟΥΣ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ,,ΤΣΟΥΠ Α Δ Ε Ι Ε Σ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ,,ΕΦΕΥΓΑΝ ΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ,,Μ Ε Γ Ι Σ Τ Ο Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΣΛΙΔΗΣ,,ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ ΜΕΣ ΣΕ Φ Ω Τ Ι Α,,ΣΤΗΝ ΣΙΨΑ ΠΕΤΟΥΣΕ ΤΟ ΦΕΛΟΝΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΕΥΟΤΑΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ..δεν ειχαν γιατρο στην ΣΙΨΑ ΑΥΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΕ..ΠΑΠΑ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ,,ΠΑΠΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ,,ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΛΛΟΙ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω