Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2010

Οι «ψευδενώσεις»

Απόπειρες για «ένωση των Εκκλησιών» Φράγκων και Ρωμαίων, έγιναν αρκετές, όπως επί των αυτοκρατόρων Αλεξίου Κομνηνού (1081-1118), Μανουήλ Κομνηνού (1143- 1180), Ιωάννου Δούκα του Βατάτζη (1122-1225), Ανδρόνικου Γ΄ Παλαιολόγου (1328-1341). Οι σπουδαιότερες ήταν αυτές, που αποφάσισαν οι φραγκικές Σύνοδοι στη Λυών όταν ήταν αυτοκράτορας ο Μιχαήλ Η΄ ο Παλαιολόγος και στη Φλωρεντία – Φερράρα, όταν ήταν αυτοκράτορας ο Ιωάννης Η΄ ο Παλαιολόγος.

1. Στη Σύνοδο της Λυών, που έγινε το 1274, ο τότε αυτοκράτορας των Ρωμαίων Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος, επειδή πιέζονταν από την ανάγκη για βοήθεια από τον Πάπα, συμφώνησε μαζί του την «ένωση των Εκκλησιών»! Ο λαός όμως δεν δέχτηκε ποτέ αυτή την «ψευδένωση». Ο τότε Πατριάρχης Ιωάννης Βέκκος, άλλοτε πολέμιος του παπισμού, πράγμα για το οποίο είχε φυλακισθεί, έγινε υπέρμαχος της ψευδενώσεως! Ο αυτοκράτορας εξαπέλυσε διωγμό κατά των αγιορειτών μοναχών, που αντιδρούσαν. Εικοσιέξι μοναχοί στη Μονή Ζωγράφου κάηκαν ζωντανοί, γιατί ήταν αντίθετοι με την «ψευδένωση». Άλλοι φονεύτηκαν στις Καρυές. Άλλοι, στη Μονή Βατοπαιδίου και στη Μονή Ιβήρων, πνίγηκαν!


Ήταν τόση η αντίδραση των Ρωμαίων κατά του αυτοκράτορα, επειδή υπέκυψε στους Φράγκους, ώστε όταν πέθανε, δεν τόλμησαν στο παλάτι να τον κηδεύσουν δημόσια. Ο γιός του Ανδρόνικος τον έθαψε νύχτα, χωρίς νεκρώσιμη ακολουθία. Η χήρα αυτοκράτειρα δήλωσε ότι μισεί τις ενωτικές πράξεις του συζύγου της αυτοκράτορα, που προκάλεσαν τόση αναστάτωση. Δήλωσε ότι εγκρίνει την απόφαση της Εκκλησίας να μη τελεσθεί μνημόσυνο του και ότι δεν πρόκειται ποτέ να τελέσει αυτό η ίδια!

2. Στη Σύνοδο της Φλωρεντίας-Φερράρας, που έγινε το 1438 - 1439, ο αυτοκράτορας Ιωάννης Παλαιολόγος δέχτηκε και αυτός την «ψευδένωση» με τούς Φράγκους , υπολογίζοντας στη φρούδη ελπίδα ότι ο Πάπας θα τον βοηθούσε, ν’ αντιμετωπίσει τους Τούρκους. Τότε, ο Πάπας Ευγένιος Δ΄ έλεγε στους Ορθοδόξους:

« υπόσχομαι δώσειν εν τη Κωνσταντινουπόλει υπέρ βοηθείας χρυσίων χιλιάδας δώδεκα και τριήρεις δύο».

α. Ο μόνος που δεν υπέγραψε τότε τις αποφάσεις της Φερράρας απ’ την αντιπροσωπεία των Ρωμαίων, παρά τις τόσες πιέσεις, ήταν ο Μάρκος Ευγενικός! Οι λοιποί υποτάχτηκαν στον Πάπα. Ο Βησσαρίων της Νίκαιας ανταμείφτηκε για την προδοσία του από τον Πάπα με ένα παλάτι στη Ρώμη και τον πίλο του καρδιναλίου! Ο Ισίδωρος της Ρωσίας με τον διορισμό του ως καρδιναλίου! Από τότε οι Φράγκοι ανταμείβουν «γενναιόδωρα» την προδοσία με πίλους καρδιναλίων!

Φαίνεται, πως και σήμερα, ο Πάπας εξακολουθεί να αμείβει με τον ίδιο τίτλο του καρδιναλίου, Ορθοδόξους Επισκόπους, που δέχονται να γίνουν όργανα του παπισμού!. Μόνο, που δεν ανακοινώνει δημόσια το ποιούς ονομάζει καρδινάλιους! Το κρατάει μυστικό! Είναι οι λεγόμενοι «καρδινάλιοι της καρδιάς»! Τους γνωρίζει μόνο αυτός! Η δικαιολογία, που δεν ανακοινώνει δημόσια τα ονόματά τους είναι, ότι η δημοσιοποίηση τους μπορεί να θέσει σε κίνδυνο αυτούς , ή τα συμφέροντα του Βατικανού! Ο Πάπας Ιωάννης- Παύλος Β΄, που πέθανε στις 2.4.2005 άφησε δύο τέτοιους «καρδιναλίους της καρδιάς», χωρίς να γνωστοποιήσει τα ονόματά τους! Πιστεύουμε, χωρίς να έχουμε καμιά απόδειξη γι’ αυτό, ότι αυτοί πρέπει είναι Οικουμενιστές υψηλόβαθμοι ρασοφόροι Ορθόδοξοι!

Ποιος ξέρει, πόσους τέτοιους «καρδιναλίους της καρδίας» έχει κάνει ήδη στο παρελθόν, που δεν τους ξέρουμε και δεν ζουν πιά! Το ότι οι δύο αυτοί κρυφοί «καρδινάλιοι της καρδιάς» του Πάπα πρέπει να είναι απ’ τους λατινόφρονες Ορθόδοξους Επισκόπους, που έχουν «αλισβερίσι» με το Βατικανό, είναι μία υποψία μας. Το λέμε όμως αυτό, γιατί γνωρίζουμε πόσο ενδιαφέρει τον σύγχρονο παπισμό η ένωση με την Ορθοδοξία του Νέου Ημερολογίου! Υπάρχει ακόμα, το προηγούμενο των δύο Ελλήνων καρδιναλίων Βησσαρίωνα και Ισιδώρου. Και στο ότι δεν βλέπουμε να υπάρχει πουθενά αλλού κίνδυνος για τη ζωή ή το έργο τους από την αποκάλυψη του ονόματός τους! Και στις Ορθόδοξες χώρες δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τη ζωή τους, όμως θα ήταν αδύνατο να συνεχίσουν να εξακολουθήσουν να παριστάνουν τους Ορθοδόξους Πατριάρχες και Αρχιεπισκόπους, μετά από μια τέτοια αποκάλυψη!

Άραγε πόσοι λεγόμενοι Ορθόδοξοι, που πρόδωσαν την Ορθοδοξία, είναι στη μεγάλη «καρδιά» του πάπα; Αναμφίβολα, χωράει πολλούς!

β. Ο Όρος της Ενώσεως της Φερράρας υπογράφτηκε στις 6 Ιουλίου 1439. Από πλευράς Λατίνων την υπόγραψε ο Πάπας Ευγένιος Δ΄, οκτώ καρδινάλιοι και 61 επίσκοποι. Από πλευράς Ορθοδόξων την υπόγραψε ο αυτοκράτορας, δεκαοκτώ αρχιερείς και ένδεκα κληρικοί. Από όσους έλαβαν μέρος στη Σύνοδο αυτή δεν υπόγραψε μόνο ο άγιος Μάρκος ο Ευγενικός. Επίσης, δεν υπόγραψαν ο Σταυρουπόλεως Ησαΐας και ο Ιβηρίας, που προηγουμένως είχαν κρυφά αναχωρήσει από την Φερράρα.

Όταν η αντιπροσωπεία των Ορθοδόξων επέστρεψε το 1439 από την Φερράρα στη Κωνσταντινούπολη, ο λαός αντέδρασε έντονα. Στη Ρωσία οι πιστοί έκλεισαν τον Ισίδωρο στη φυλακή, επειδή υπόγραψε την ψευδένωση. Ο Ισίδωρος κατόρθωσε να δραπετεύσει. Έφτασε στην Κωνσταντινούπολη, και στις 12 Δεκεμβρίου 1452 τέλεσε στο ναό της Αγίας Σοφίας, παπική λειτουργία. Τότε, επειδή μνημόνευσε τον Πάπα, οι Ορθόδοξοι δεν άφησαν να ξαναγίνει λειτουργία, μέχρι στις 29 Μαΐου 1453! Πολλοί απ’ τους αντιπροσώπους στη Σύνοδο της Φλωρεντίας – Φερράρας, μετανόησαν. Έλεγαν να τους κόβονταν τα χέρια που υπόγραψαν τη «ένωση»! ΄Ηταν όμως αργά!

Ο Μάρκος Ευγενικός αρνήθηκε κάθε εκκλησιαστική κοινωνία, όχι μόνο με όσους δέχτηκαν την «ψευδένωση», αλλά και με όσους «κοινωνούσαν» με αυτούς που δέχτηκαν την «ψευδένωση»! Αυτό το στοιχείο είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα. Είναι η εφαρμογή της κανονικής επιταγής «ο κοινωνών τω ακοινωνήτω, ακοινώνητος έστω»! Βέβαια, τότε, οι Ορθόδοξοι είχαν «φόβο Θεού» και πρόσεχαν να μη παραβαίνουν τις εντολές των Πατέρων. Δεν έμοιαζαν με μας, τους σύχρονους λεγομένους Ορθοδόξους, οι οποίοι θαυμάζουμε και εγκωμιάζουμε τους Πατέρες, όπως τον Μάξιμο Ομολογητή, τον Γρηγόριο Παλαμά, τον Μάρκο Ευγενικό, αλλά πράττουμε τ’ αντίθετα απ’ ό,τι εκείνοι έπρατταν και δίδασκαν! Εύγε μας!

Έτσι, οι Ρωμαίοι την εποχή εκείνη διασπάστηκαν σε λατινόφρονες «ενωτικούς» και σε Ορθόδοξους «ανθενωτικούς»! Και διασώζονται μέχρι σήμερα στον τόπο μας οι «ενωτικοί» και οι «ανθενωτικοί»!

Λατινόφρονες «ενωτικοί», είναι όσοι φράγκεψαν το 1924. Είναι σήμερα οι Οικουμενιστές. Είναι όσοι κάλεσαν τον Πάπα στην Ελλάδα! Είναι όσοι δεν διαχωρίζουν την θέση τους από τους Παπόδουλους!

«Ανθενωτικοί» είναι όσοι έμειναν πιστοί στην Παράδοση της Ορθοδοξίας και είναι αντίθετοι με την αίρεση του παπισμού και του Οικουμενισμού. Όσοι έχουν διαχωρίσει τον εαυτό τους από τον παπισμό και Οικουμενισμό. Είναι οι πραγματικοί Ορθόδοξοι!

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΥ

Παληό και Νέο ημερολόγιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω