Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2010

Η Μασονία


1. Η Μασονία υπήρξε ένα άλλο μέσο το οποίο χρησιμοποίησαν οι Φράγκοι εναντίον των Ρωμαίων. Με το τι είναι η Μασονία, που είναι ένα τεράστιο θέμα, δεν θ’ ασχοληθούμε εδώ. Το μόνο, που θα επισημάνουμε είναι, το ότι η οργάνωση αυτή δημιουργήθηκε το μεσαίωνα από τους Φράγκους, ως μυστική υπηρεσία για την παρακολούθηση των υπόδουλων Ρωμηών, που είχαν σκλαβωθεί απ’ αυτούς στη Δύση, μη τυχόν και επαναστατήσουν. Απώτερος σκοπός τους ήταν η διάλυση της Ρωμηοσύνης. Υπάρχει μια παραπληροφόρηση για την προέλευση της Μασονίας. Σκόπιμα καλλιεργήθηκε η εντύπωση ότι προέρχεται δήθεν από τα σωματεία των τεκτόνων που έκτισαν το ναό του Σολομώντα. Έτσι θεωρείται μυστική εβραϊκή οργάνωση. Η αντίληψη αυτή καλλιεργήθηκε απ’ το γεγονός ότι μετέχουν σ’ αυτή πολλοί Εβραίοι.
Όμως, όλα αυτά είναι μεταγενέστερες επινοήσεις των Φράγκων για να συσκοτίσουν την αλήθεια. Η Μασονία είναι οργάνωση των Φράγκων του μεσαίωνα εναντίον των σκλάβων Ρωμαίων.

2. Το 1717 ιδρύθηκε στο Λονδίνο η Μεγάλη Στοά της Αγγλίας, που κατευθύνει τις περισσότερες άλλες στοές στον κόσμο. Έχουν αρχηγό τον βασιλιά της χώρας αυτής, που τυχαίνει να είναι και αρχηγός της «αγγλικανικής εκκλησίας»! Οι λοιπές στοές εξαρτώνται από την Μεγάλη στοά της Γαλλίας, που αποτελεί το προπύργιο της Φραγκοσύνης.
Η αντικοινωνική αυτή οργάνωση εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι σήμερα. Αγωνίζεται να επιβάλει στον κόσμο το δυτικό, ή ευρωπαϊκό πολιτισμό, που είναι ο φράγκικος πολιτισμός. Στοιχείο κάθε πολιτισμού είναι και η θρησκεία.
Ο θρησκευτικός χαρακτήρας της Μασονίας, που είναι ξένος και αντίθετος με την ορθόδοξη πίστη, αποτελεί στην ουσία επικάλυψη των πραγματικών σκοπών της. Ο φραγκικός πολιτισμός δεν είχε ποτέ καμία σχέση με τον Ορθόδοξο χριστιανικό πολιτισμό του Βυζαντίου, δηλ. την Ρωμηοσύνη. Απεναντίας, πάντοτε αποσκοπούσε και αποσκοπεί στον αφανισμό της.
Θα πρέπει όμως να σημειώσουμε, ότι τα περισσότερα μέλη της στην Ελλάδα είναι θύματα της άγνοιάς τους, ή της επιθυμίας τους για κοινωνική καταξίωση. Οι άνθρωποι αυτοί, πιστεύουμε, πως ποτέ δεν θα πήγαιναν ενσυνείδητα σε μια οργάνωση, που έχει αυτές τις επιδιώξεις. Το θέμα όμως αλλάζει με τα κορυφαία στελέχη της, που δεν μπορεί πια να τους καλύψει το τεκμήριο της άγνοιας. Προπαντός, αδικαιολόγητοι ενώπιον Θεού και ανθρώπων, είναι οι κληρικοί, ιδίως οι επίσκοποι, οι οποίοι ενσυνείδητα γίνονται μασόνοι!
3. Για να πετύχει τον αφανισμό της Ορθοδοξίας, που αποτελεί το ένα σκέλος της Ρωμηοσύνης, η Μασονία καταπολεμεί την αποκλειστικότητα της Ορθοδόξου Πίστεως. Υποστηρίζει πως κάθε θρησκεία σώζει τους ανθρώπους και συνεπώς μέλη κάθε θρησκείας μπορούν να γίνουν και δικά της μέλη. Το μόνο που απαιτείται, είναι να δέχονται την ύπαρξη του Μεγάλου Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος, που δεν είναι άλλος από τον διάβολο! Αυτό είναι ο λεγόμενος «συγκρητισμός». Και ο «συγκρητισμός» είναι η βάση του Οικουμενισμού.
α. Η Μασονία είναι γνωστή στην Ανατολή ήδη από το 1744- 1745. Το έτος 1793 την καταδικάζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο . Με τη λήξη του 19ου αιώνα κατορθώνει να διεισδύσει και σ’ αυτό το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με πρώτο μασόνο Πατριάρχη τον Ιωακείμ Γ! Εκμεταλλεύθηκε τον πόθο του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας για απελευθέρωσή του από την Τούρκικη κυριαρχία. Στην Ελλάδα εμφανίζεται το 1811.
Το 1946 ο Α Χαμουδόπουλος εξέδωσε ένα βιβλίο για την «Νεώτερη Φιλική Εταιρεία». Στο βιβλίο αυτό διαβάζουμε, ότι στις αρχές του 20ού αιώνα ο ελληνολάτρης Ίων Δραγούμης, ο οποίος ήταν μασόνος, με τρία άλλα άτομα ίδρυσαν την «Νεώτερη Φιλική Εταιρεία», κατά το πρότυπο της «Φιλικής Εταιρείας» του 1821, οι κεφαλές της οποίας ήταν μασόνοι. Για να γίνει κάποιος μέλος της «Νεώτερης Φιλικής Εταιρείας» έδινε όρκο ενώπιον του διακόνου Πατρόκλου, που ήταν υποτακτικός του Χρυσοστόμου Σμύρνης. Ο όρκος ήταν μασονικός, όμοιος με εκείνον της παλαιάς «Φιλικής Εταιρείας», κατά τον οποίον ο μυών, έλεγε προς τον μηυθέντα:
« Κατά τους κανόνας της Φιλικής εταιρείας και την δύναμιν, ην μου έδωκαν οι μεγάλοι Ιερείς των Ελευσινίων, καθιερώ σε και δέχομαι ως μέλος της Φιλικής Εταιρείας»!
Μυστικά, ο Ιωακείμ Γ΄ ήταν η ψυχή της Εταιρείας αυτής. Διατηρούσε σύνδεσμο με αυτή με τον τότε αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου αρχιμ. Απόστολο, τον μετέπειτα Μητροπολίτη Ρόδου, γνωστό ως παπολάτρη! Μέλη της μασονικής αυτής εταιρείας ήταν και οι επίσκοποι Σπυρίδων Βλάχος, μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και φοβερός διώκτης των Παλαιοημερολογιτών, Γερμανός Καραβαγγέλης, Δέρκων Ιωακείμ και άλλοι.
β. Πρώτο Πατριάρχη, που μύησε ως μέλος της, η Μασονία ήταν ο περίφημος Ιωακείμ Γ΄! Τότε αναδείχτηκαν οι πρώτοι μασόνοι επίσκοποι του Πατριαρχείου. Τέτοιοι ήταν, ο Δυρραχίου Ιάκωβος, μετέπειτα Μητροπολίτης Μυτιλήνης, τον οποίο ο μασόνος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος Παπαδόπουλος όρισε εκπρόσωπό του στο διαβόητο Πανορθόδοξο Συνέδριο της ΚΠόλεως του 1923. Ακόμη, ήταν ο Εθνομάρτυρας Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος Καλαφάτης, τον οποίο η Νεοημερολογίτικη Εκκλησία της Ελλάδος ανακήρυξε άγιο! Μασόνος ήταν επίσης και ο Μητροπολίτης Τραπεζούντας Χρύσανθος, μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Επίσης, ο Νικαίας Βασίλειος, μετέπειτα Οικουμενικός Πατριάρχης, που έλαβε μέρος και αυτός στο Πανορθόδοξο Συνέδριο της Κωνσταντινουπόλεως το 1923, και άλλοι.
Δεύτερος μασόνος, που αναρριχήθηκε στον Οικουμενικό θρόνο, υπήρξε ο Μελέτιος Μεταξάκης (1922-1923). Τρίτος, ο Κωνσταντίνος Στ΄(1924-1925) . Τέταρτος, ο Βασίλειος Γ΄, ο από Αγχιάλου (1925-1929). Πέμπτος, ο Αθηναγόρας (1948-1972)! Και, δεν ξέρει κανένας, που θα σταματήσει το κακό!
Από την Εκκλησία της Ελλάδος μασόνος ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν στενός φίλος του Μελέτιου Μεταξάκη, από τότε που σπούδαζαν μαζί στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα. Στο μασονικό περιοδικό «Πυθαγόρας» αναφέρεται ότι ήταν 33ου βαθμού, μέλος της στοάς «ΑΡΜΟΝΙΑ»!
γ. Η αποκάλυψη της μασονικής ιδιότητας κάποιου κληρικού, οιουδήποτε βαθμού, είναι πολύ δύσκολη. Η Μασονία είναι μυστική οργάνωση. Αυτή μόνο έχει τα αποδεικτικά τεκμήρια της ιδιότητας αυτής για κάποιο πρόσωπο. Την ιδιότητα αυτή, ιδίως των κληρικών μελών της, αποκαλύπτει μόνο μετά το θάνατό τους. Και φαίνεται, ότι τότε δεν ψεύδεται . Όσο ζουν, διαψεύδει τούτο.
δ. Μέχρι σήμερα, η Μασονία έχει αποκαλύψει τη μασονική ιδιότητα, εκτός από των πιο πάνω κληρικών, και των εξής: Του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Βενεδίκτου, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου Β΄ Χατζησταύρου, ο οποίος είχε διατελέσει διάκονος του επίσης μασόνου Χρυσοστόμου Σμύρνης και απεσταλμένος του Πατριάρχη Μελετίου Μεταξάκη το 1923 στην Εκκλησία της Ελλάδος ως αντιπροσώπου του Πατριαρχείου. Επίσης οι μασόνοι αποκάλυψαν τη μασονική ιδιότητα και των εξής Μητροπολιτών: Του Κεφαλληνίας Γερασίμου Δώριζα (1893 –1901), ο οποίος ανακάλεσε τον αφορισμό του Λασκαράτου, του Καστοριάς Ιωακείμ Λεπτίδη, του Παροναξίας Χερουβείμ, του Φλωρίνης Βασιλείου Παπαδοπούλου, αρχιδιακόνου του Χρυσοστόμου Σμύρνης, και του Αυστρίας Χρυσοστόμου Τσίτερ, ανιψιού από αδελφή του Χρυσοστόμου Σμύρνης .
Για την μασονική ιδιότητα του Χρυσοστόμου Σμύρνης, τον οποίο η Νεοημερολογίτικη Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος ανακήρυξε πρόσφατα «άγιο», έκανε στις 9.3.1993 διάλεξη σε μασονική στοά κάποιος μασόνος, ο Α. Παπαναστασόπουλος, με θέμα «Χρυσόστομος Σμύρνης, ο άγιος Τέκτων».

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΥ
Παληό και Νέο ημερολόγιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω