Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΩΣ ΠΟΥ ΘΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ "ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ";;;

Η Ι.Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου για την αφή της Φλόγας των Special Olympics στην Παναγία Κοσμοσώτηρα Φερών

πηγή: Ι.Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου

Αφή της Φλόγας των Special Olympics στην Παναγία Κοσμοσώτηρα Φερών


Μετά βαθυτάτης λύπης πληροφορηθήκαμε τήν ἐνέργεια τοῦ Μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίμου. Ἡ λύπη μας ἐντείνεται καί καταλήγει ἀβάστακτος καθώς πλῆθος φωνῶν κατασκανδαλισμένων πιστῶν φτάνουν στά αὐτιά μας (καί ἀς μήν ἀναφέρουμε καί τίς λοιπές παραφωνίες πού προστέθηκαν, δράττοντας τήν εὐκαιρία πού τούς προσφέραμε). Ἔτσι, ἀναγκαζόμαστε νά χαράξουμε αὐτές τίς γραμμές ὄχι θέλοντας νά κατακρίνουμε ἀλλά μέ εἰλικρινή πόνο ψυχῆς.

Θεωροῦμε τήν ἐνέργεια ἄτοπη καί ἀπαράδεκτη, ἀπάδουσα παντελῶς πρός τήν ἱερότητα τῆς λατρείας μας καί τῶν χώρων αὐτῆς. Νομίζουμε πώς τήν αὐτήν ἄποψη ἐνστερνίζεται κάθε ὑγιῶς σκεπτόμενος Χριστιανός καί μέ ἀπορία παρακολουθεῖ μία θεατρική παράσταση ἐντός ἱεροῦ Ναοῦ- καί μάλιστα ἐντός τῶν «ἁγιῶν τῶν ἁγίων» (!!;;) Ἕναν Ὀρθόδοξο Ἐπίσκοπο μέ τόν ἀρχιερατικό του μανδύα νά συμμετέχει σ’ αὐτήν καί νά ἐξέρχεται ἀπό τό Ἱερό Βῆμα διά τῆς Ὡραίας Πύλης μαζί μέ μία κοπελίτσα (!!;;) Μάλιστα οἱ κοπελίτσα αὐτή καί μερικές ἀκόμη συμμετέχουσες νά ὀνομάζονται «ἱέρειες»(!!;;). Πῶς μπορεῖ νά χαρακτηρισθεῖ ὅλο αὺτό τό θέαμα;.....

Δέν εἴμαστε ὑπεύθυνοι νά κρίνουμε ἕναν Ἐπίσκοπο- πού νομίζουμε πώς χαρακτηρίζεται ἀπό καλή φήμη- ὅμως εἶναι ἀδύνατον νά σιωπήσουμε καί νά μήν καταγγείλουμε μία τέτοια κατάσταση, μεταφέροντας καί τήν κατακραυγή πολλῶν πιστῶν. Δέν προκαταβάλουμε καμμία κατάσταση ἀλλά περιμένουμε τήν ἀπαιτούμενη ἐξήγηση τοῦ Μητροπολίτου καί τήν θέση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Εἴμαστε βέβαιοι πώς οἱ ταγοί τῆς Ἐκκλησίας μας ἀγρυπνοῦν καί σύντομα θά λάβουν θέση πολλοί ἐπί τοῦ θέματος, βάζοντας τά πράγματα στήν θέση τους.
Ὁ Κύριος νά μᾶς φωτίζει καί νά μᾶς χαρίζει τήν ἁγία διάκριση.

Ὁ Καθηγούμενος τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Παντοκράτορος
Ἀρχιμ. Κύριλλος

Από: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω