Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Κυριακή, 26 Δεκεμβρίου 2010

Το Πλινθίο

Ὑπάρχει μία ἱστορία γιὰ κάποιον ἄνεργο φιλόλογο ποὺ ἔκανε τὸν τσοπάνη γιὰ νὰ ζήσει. Ὅταν κάποια μέρα βρέθηκε στὸ δικαστήριο, στὴν ἐρώτηση τοῦ Προέδρου τί ἐπαγγέλλεται ἀπήντησε αἴπολος. Κανεὶς ἀπὸ τοὺς δικαστὲς καὶ τοὺς δικηγόρους δὲν ἐγνώριζε τί σημαίνει ἡ λέξη αἴπολος. Μὲ τὰ πολλά, τοὺς εἶπε ὁ τσοπάνης-φιλόλογος ὅτι ἡ λέξη εἶναι ὁμηρικὴ καὶ σημαίνει τὸν αἰγοβοσκό.

Αὐτὴ ἡ ἱστορία μᾶς ἦλθε στὸ μυαλὸ καθὼς διαβάζαμε τὸ Δελτίο Τύπου τοῦ Ὑπουργίου Ἐσωτερικῶν μὲ ἡμερομηνία 22 Νοεμβρίου μὲ τὸ ὁποῖο ξεκινᾶ ἡ διαβούλευση ποὺ θὰ συνεχιστεῖ μέχρι τὶς 12 Δεκεμβρίου 2010 γιὰ τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη. Στὸ Δελτίο Τύπου στὸ κεφάλαιο «Τεχνικὰ χαρακτηριστικά της Κάρτα τοῦ Πολίτη» ἀναφέρεται ὅτι ἡ κάρτα «θὰ φέρει πλινθίο μέσω τοῦ ὁποίου θὰ προσφέρεται γιὰ ὅποιον πολίτη τὸ ἐπιθυμεῖ ἡ δυνατότητα ψηφιακῆς αὐθεντικοποίσησης κατὰ τὴ χρήση ἠλεκτρονικῶν ὑπηρεσιῶν στὸ δημόσιο καὶ τὸν ἰδιωτικὸ τομέα καθὼς καὶ ἡ δυνατότητα παραγωγῆς ψηφιακῆς ὑπογραφῆς ἐγγραφῶν…».

Ἂν βγεῖ κανεὶς στὸ δρόμο νὰ ρωτήσει τί εἶναι τὸ πλινθίο ἀποκλείεται νὰ βρεθεῖ ἄνθρωπος νὰ ἀπαντήσει ὅτι μία ἀπὸ τὶς σημασίες τῆς λέξης εἶναι καὶ τὸ ἠλεκτρονικὸ μικροτσίπ!

Ἀντιθέτως ὅσοι κάτι γνωρίζουν ἀπὸ τὴν λόγια γλώσσα θὰ ποῦν ὅτι πλίνθο σημαίνει τοῦβλο. Καὶ πράγματι, ὡς φαίνεται, ἡ κυβέρνηση θεωρεῖ τοὺς....
πολίτες γιὰ τοῦβλα. Ἀλλιῶς δὲν ἐξηγεῖται πὼς ἀντὶ γιὰ τὴν ἁπλὴ καὶ ἀπὸ ὅλους κατανοητὴ λέξη μικροτσὶπ χρησιμοποιεῖ τὴ λέξη πλινθίο! Αὐτό, βέβαια, δείχνει δόλο ἀλλὰ καὶ κουτοπονηριὰ καὶ πανικό, διότι μόλις τὸ βράδυ τῆς 15ης Νοεμβρίου οἱ τρεῖς κυβερνητικοὶ ἀξιωματοῦχοι, ποὺ πῆγαν νὰ ἐνημερώσουν τῆς δύο συνοδικὲς ἐπιτροπὲς ποὺ συνεδρίαζαν γιὰ τὸ θέμα τῆς περιβόητης κάρτα τοῦ πολίτη, διαβεβαίωναν ὅτι ἡ κάρτα δὲν θὰ εἶναι ἠλεκτρονική, δὲν θὰ περιέχει οὔτε μικροτσίπ, οὔτε μαγνητικὴ λωρίδα ἐγγραφῆς, οὔτε γραμμωτὸ κώδικα( bar code).Ποιὸς νὰ τοὺς πιστέψει πλέον ὅταν πρὶν περάσει μία ἑβδομάδα συλλαμβάνονται ψευδόμενοι;

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος κατόπιν αὐτοῦ φρονοῦμε ὅτι πρέπει νὰ διαμαρτυρηθεῖ ἐντόνως, διότι σκοπίμως ἡ κυβέρνηση τὴν παραπλάνησε μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐκδώσει τὴν καθησυχαστικὴ ἀνακοίνωσή της μὲ ἡμερομηνία 17 Νοεμβρίου 2010 καὶ στὸ μέλλον νὰ εἶναι ἄκρως ἐπιφυλακτικὴ καὶ δύσπιστη στὶς κυβερνητικὲς διαβεβαιώσεις.

Πάντως στὴν διαβούλευση ἡ ὁποία φοβούμεθα ὅτι θὰ εἶναι μόνον γιὰ νὰ δώσει ἐπίφαση δημοκρατικότητος στὶς ἤδη εἰλημμένες ἀποφάσεις τῆς κυβέρνησης θὰ πρέπει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος νὰ ζητήσει νὰ εἶναι συνομιλητὴς σὲ θεσμικὸ ἐπίπεδο μέσω κατάλληλων συμβουλῶν τῆς ἐμπειρογνωμόνων τεχνικῶν καὶ νομικῶν καὶ ὄχι νὰ πεῖ ἁπλῶς μέσω διαδικτύου μία γνώμη ὅπως μπορεῖ νὰ κάνει καὶ κάθε ἁπλὸς πολίτης.

Οἱ καιροὶ εἶναι δύσκολοι καὶ δὲν πρέπει νὰ φανοῦμε κατώτεροι τῶν περιστάσεων. Στὴν Ἀγγλία οἱ ὑπέρμαχοι τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων κατάφεραν νὰ κάνουν τὴν κυβέρνησή τους νὰ πάρει πίσω τὸν νόμο γιὰ τὴν ἐκεῖ κάρτα τοῦ πολίτη. Ἐμεῖς ἐδῶ τί θὰ κάνουμε;

Περιοδικό Παρακαταθήκη
http://orthodoxia-ellhnismos.blogspot.com/2010/12/blog-post_03.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω