Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

Ο Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Θεόφιλος σε τελετή ἐγκαινίων Αγγλικανικού ναού με επισκοπίνες

Ιεροσόλυμα - Διαχριστιανική παρουσία σε επαναλειτουργία Αγγλικανικού ναού

(Στη φωτογραφία ο Αγγλικανός«επίσκοπος» Ιερουσαλήμ, Dawani Suheil).
Εἰς τήν Νέαν Πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων, εἰς μικράν σχετικῶς ἀπόστασιν ἀπό τῆς Νέας Πύλης καί τῆς συνοικίας τῆς καλουμένης “Μουσράρα”, εὑρίσκεται ὁ πρῶτος Ναός τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας εἰς τά Ἱεροσόλυμα, πρός τιμήν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἱδρυθείς τό 1873, ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ Ἀγγλικανοῦ Ἐπισκόπου Samuel Gοbat.Μέ τόν χωρισμόν τῆς Ἱερουσαλήμ εἰς Ἀνατολικήν καί Δυτικήν τό 1948, κατέστη δύσκολος ἀρχικῶς καί ἀδύνατος κατόπιν ἡ πρόσβασις τῶν μελῶν τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων εἰς τόν ἐν λόγῳ ναόν. Οἱ Ἀγγλικανοί πιστοί τῶν Ἱεροσολύμων ἐνεσωματώθησαν ἀρχικῶς εἰς τήν ἐνορίαν τῆς Christ Church παρά τήν Πύλην τοῦ Δαβίδ καί ἀπό τοῦ 1953 ὁριστικῶς εἰς τόν ἐν τῇ Ἀνατολικῇ Ἱερουσαλήμ Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.
Ὁ ἐν λόγῳ ναός τοῦ Ἀποστόλου Παύλου παρέμεινε οὐσιαστικῶς ἄνευ λειτουργικῆς χρήσεως ἀπό τοῦ 1948 ἕως τῆς σήμερον.
Κατά τά τελευταῖα ἔτη ὁ ναός ἐπεσκευάσθη καί ἀνεκαινίσθη καταλλήλως, ὥστε νά εἶναι ἕτοιμος δι’ ἐπαναλειτουργίαν.
Πρός τοῦτο ἔγινε τελετή τῶν ἐγκαινίων, τήν Τετάρτην, 17ην Φεβρουαρίου/ 2αν Μαρτίου 2011 ὑπό τοῦ νῦν Ἀγγλικανοῦ Ἐπισκόπου εἰς τά Ἱεροσόλυμα Σεβασμιωτάτου Suheil Dawani.
Εἰς τήν τελετήν αὐτήν, εἰς τήν ὁποίαν μετέσχον κληρικοί καί λαϊκοί τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας εἰς τά Ἱεροσόλυμα παρέστησαν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ὁ Λατῖνος Πατριάρχης εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Φουάδ Τουάλ διά τοῦ ἀντιπροσώπου αὐτοῦ ἐπισκόπου Kamal Bathish καί ὁ Λουθηρανός Ἐπίσκοπος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Μουνίμπ Γιουνάν.
http://aktines.blogspot.com/2011/03/blog-post_94.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω