Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ;


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ;
Ερωτά η "Φιλορθόδοξος Ενωσις Κοσμάς Φλαμιάτος" μέ Διακήρυξί της τήν 3 Απριλίου 2011:
" ..... Τελικῶς, τί εἶναι οἱ ἐπίσκοποί μας; Μοιραῖοι καὶ ἄβουλοι θεατὲς τῆς προελάσεως τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἁπλῶς αἱρετικοὶ ἢ κάποιοι ἀπ’ αὐτοὺς καὶ ἀντίχριστοι καὶ ὡς τέτοιοι δὲν ἔχουν κἂν φόβο Θεοῦ, ὅτι κάποτε θὰ βρεθοῦν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ γιὰ νὰ ἀπολογηθοῦν; Μήπως γι’ αὐτὸ καὶ διαπράττουν μὲ τόση ἀβελτηρία καὶ ἰταμότητα τὰ πλεῖστα καὶ μέγιστα ἑωσφορικὰ ἐγκλήματά τους κατὰ τῆς Ὀρθοδόξου παραδόσεως, τοῦ πιστοῦ λαοῦ, ἀλλὰ καὶ Αὐτοῦ τοῦ ἴδιου τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἀδιαφοροῦντες πλήρως γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν Ἱερῶν Κανόνων ποὺ Αὐτὸς διὰ τῶν Συνόδων ἐθέσπισε καὶ ἐκεῖνοι ὀφείλουν μετὰ φόβου νὰ ἐφαρμόζουν; Σὲ αὐτὸ τὸ ἑωσφορικὸ ἔρεβος ὁδηγήθηκαν —καὶ ὁδηγοῦν τὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ— οἱ ἀντίχριστοι Οἰκουμενιστές, οἱ πάσης φύσεως κακοδοξίες φέροντες πατριάρχες καὶ ἐπίσκοποι καὶ οἱ παρατρεχάμενοί τους κληρικοί τε καὶ μοναχοὶ καὶ λαϊκοὶ καὶ θεολόγοι ἀθεολογήτως θεολογοῦντες, ὡς φορεῖς τοῦ πνευματικοῦ καὶ ἠθικοῦ μολυσμοῦ, ποὺ ἀνεμπόδιστα καὶ ραγδαίως διαβρώνει τὴν Ἐκκλησία μας ἐξουνιτίζοντας, οἰκουμενιστικοποιώντας καὶ συγκρητιστικοποιώντας Την γιὰ νὰ ἀφομοιωθεῖ ὡς μὴ-Ὀρθοδοξία πλέον στὴν Πανθρησκεία τοῦ Ἀντιχρίστου!... "
http://kirykos.livejournal.com/524531.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω