Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

ΟΛΙΓΑ ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ

Ο νεοημερολογίτης Μητροπολίτης Κασσανδρείας Κος Ειρηναίος εις το από 14-6-1929 υπόμνημα του εν τη Συνόδω της Ιεραρχίας της Ελλάδος, λέγει αυτολεξει: «Ιερόν θεωρώ καθήκον να χαρακτηρίσω ως παράτολμον και αντικανονικήν πράξιν και παίγνιον εν ου παικτοίς την αλλαγήν, ή συμπλήρωσιν, ή διορθωσιν, ή οπωσδήποτε και αν αποκαλώσι ταύτην, του Ιουλιανού ημερολογίου, όπερ συνυφασμένον μεθ΄όλου του βίου της Αγίας ημών Εκκλησίας, συνδεόμενον προς όλας τας επί τα κρείττω ή τα χείρω μετατροπάς των τυχών αυτής, συνδεδεμένον μετά των γενεθλίων των μεγάλων της Εκκλησίας ημών Μαρτύρων και εν γένει μεθ΄όλου του εορτολογίου της Αγίας ημών Ορθοδόξου Εκκλησίας, αποτελεί το ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν αυτής γνώρισμα, περιφρουρεί ως άλλος Άγγελος φύλαξ την πίστιν, τας παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα των ανά το πρόσωπον της διεσπαρμένων αυτής τέκνων, και υπομιμνήσκει εις αυτά ότι, εορτάζοντα κατ΄αυτό, ανήκουσιν εις την Μίαν και μόνην πρεσβυγενή και ακαινοτόμητον του Χριστού Εκκλησίαν». (σελ.27 Ε.Ε.Ι.3,1621).

Εις δε την Συνεδρίαν της 27-6-1929 της Ιεραρχίας ο αυτός Κασσανδρείας Ερηναίος ωμολόγησεν: «Το ζήτημα του ημερολογίου είναι μέρος του νεωτεριστικού προγράμματος, το οποίον εν τοις εσχάτοις καιροίς επεχείρησαν να εισαγάγωσιν εν τη αυτοκεφάλω της Ελλάδος Εκκλησία και πρέπει ως τοιούτον να εξετασθή!». (ΔΠΚ σ.738)

Από το βιβλίο "ΟΛΙΓΑ ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ" σελ.172).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω