Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011

Ο μοναχός Κοσμάς Φλαμιάτος για την παράνομη αλλαγή του Ορθοδόξου εορτολογίου...

Ολίγοι μόνον γνωρίζουν ότι το δυτικό Πασχάλιο έχει ήδη παραχωρηθεί στην Εκκλησία Πολωνίας αλλά και της Φιλανδίας...Το όλον είναι απλώς θέμα χρόνου και στρατηγικής, και όλα βαίνουν βάσει "νεωτεριστικού προγράμματος"..Δια τούτο προσπαθούν να αμβλύνουν την Ορθόδοξη συνείδηση και ευαισθησία του ποιμνίου ώστε την κατάλληλη στιγμή όταν και όσον οι σφυγμομετρήσεις το επιτρέπουν να ολοκληρώνουν ολίγον κατ΄ολίγον την αποστασία τους.
Το ίδιο συνέβει και με το μηνολόγιον.
Εις εκ των νεωτέρων διδασκάλων του Γένους ο μοναχός Κοσμάς Φλαμιάτος έγραφε ήδη από το 1849: "Δια δε την κατάργησιν πάλιν των καθ΄ημάς εορτασίμων και πανηγυρικών ημερών, εκτός της Κυριακής, επενόησεκαι ενεργεί πολλά άλλα σκάνδαλα. Πρώτον μεν ενεργεί πολυτρόπως ίνα εντάξη δια νόμου εις τα ορθόδοξα κράτη το Νέον λεγόμενον έτος της Δύσεως, καθ΄ ο αυτοί προτρέχουσι 12 ημέρας ώστε όταν ημείς έχομεν πρώτην του μηνός αυτοί μετρώσι 13. Δι΄αυτής της καινοτομίας ελπίζει ίνα συγχύση και ανατρέψη τας εορτασίμους ημέρας και άλλους νεωτερισμούς" (ΚΦ σ. 45).

Από το βιβλίο "Ολίγα τινά περί του εκκλησιαστικου εορτολογίου".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω