Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Αλφαβηταλφάβητος...

Τις ευσεβής σιγήσειε τις όλως ηρεμήσει;
και γαρ την συγκατάθεσιν η σιωπή σημαίνει
και τούτο δείκνυσι σαφώς ο Πρόδρομος Κυρίου
και Μακαβαίοι συν αυτώ μικράς νομοθεσίας
προκινδυνεύοντες στερρώς μέχρις αυτοθανάτου
και μήτε το βραχύτατον του νόμου παριδόντες.
.........................................................................
Μή πείθεσθε μονάζουσι μηδέ τοις πρεσβυτέροις,
εφ΄οις ανόμως λέγουσι, κάκιστα εισηγούνται.
Και τί γημί μονάζουσι και τί τοις πρεσβυτέροις;
Μηδ΄επισκόποις είκετε τα μη λυσιτελούντα
πράττειν και λέγειν και φρονείν δολίως παραινούσιν.
.........................................................................
Επαινετός ο πόλεμος γνωρίζεται πολλάκις
και μάχη κρείττων δείκνυται ψυχοβλαβούς ειρήνης.
Βέλτιον γαρ αφίστασθαι τοις ου καλώς φρονούσι
ή τουτοις επακολουθείν κακώς ομονοούντες
χωριζομένους του Θεού και τούτοις ενωμένους.
(Αγ. Μελετίου του Ομολογητού)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω