Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Eργα και ημέρες των προδοτών Νεοημερολογιτών...

Μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στον Πάπα Βενέδικτο με αφορμή τον εορτασμό των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.Η τριμελής Αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου που επισκέφθηκε το Βατκανό, παρέδωσε στον Πάπα Βενέδικτο μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη και ένα αναμνηστικό δώρο. Το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη ανάμεσα σε άλλα αναφέρει:
Παναγιώτατε, Πάπα της Πρεσβυτέρας Ρώμης ……. να σας δώσει δύναμη ( ο Θεός) και να σας καθοδηγήσει για το καλό της Εκκλησίας για να προωθηθεί η ενότητα όλων των Χριστιανών……….
…….Σίγουρα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξασφαλιστεί (η ενότητα) και να βασίζεται ο δρόμο μας προς την ενότητα στις στέρεες βάσεις της πίστης και ομολογίας των Αποστόλων και των Πατέρων……..
Παναγιώτατε, οι σκέψεις μας για ένα τέτοιο πολυπόθητο θετικό σημάδι για αυτήν την εορταστική ημέρα στην Εκκλησία της Ρώμης, αλλά και των …… εξήντα χρόνων της ιεροσύνης σας , Παναγιώτατε.
………Είναι μια σημαντική στιγμή στη ζωή σας, αλλά και στη ζωή της Εκκλησίας Του…….
Τιμώντας το έργο της Υμετέρας Αγιότητος στο θεολογικό τομέα αλλά και ολόκληρη τη ζωή της Εκκλησίας, ζητάμε από τον Κύριο να σας δώσει την πνευματική και σωματική δύναμη, ώστε τα επόμενα χρόνια να συνεχισθεί η δέσμευσή σας να εξυπηρετηθεί ο λόγος της αλήθειας………….

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ

A Sua Santità,
Papa dell'Antica Roma,
Benedetto XVI,
saluti fraterni nel Signore Gesù nostro Dio
Si celebra di nuovo la luminosa festa della memoria sacra dei Santi Apostoli e Corifei Pietro e Paolo. I nostri pensieri, dalla sede del Santo Apostolo Andrea, sono rivolti a quella dell'Antica Roma e a lei, Santità, con amore fraterno e grande rispetto, al fine di esprimerle e di manifestarle la nostra gioia per la celebrazione di un così importante anniversario. Porgendole, Santità, il nostro augurio fraterno in occasione di questa festa, l'abbracciamo cordialmente e preghiamo il Dio Creatore di ogni cosa di custodirla, di darle la forza e di guidarla per il bene della Chiesa e per la promozione dell'unità di tutti i cristiani.
I primi apostoli e maestri dell'universo, quelli che l'innografia ortodossa canta «Pietro, la pietra della fede e Paolo, l'elogio dell'universo», sono celebrati da tutti i cristiani della terra come «le delizie di tutto l'universo», e in particolare come «la gloria e la fierezza di Roma». Ciò è dovuto al fatto che Pietro «inchiodato sulla croce, ha stabilito il cammino verso il cielo e verso il Regno del quale ha fra le sue mani le chiavi che gli ha affidato Cristo», e Paolo è «ritenuto degno di essere beato nel Salvatore perché ucciso dalla spada». Per questo Roma «gioisce e festeggia» nel raccogliere il sangue dei due Corifei e con essa gioisce tutto l'universo nel ricevere il loro insegnamento.
Attraverso il martirio e la testimonianza dei due Apostoli, la santissima Chiesa di Cristo restò pienamente unita per un millennio, istituita sulla confessione di Pietro al Signore: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente» (Mt 16, 16) e sulla fondazione del Vangelo di cui Paolo fu il sapiente architetto (1 Cor 3, 10). Su queste fondamenta, i Padri della Chiesa, nei Concili ecumenici, formularono la nostra fede comune e ce la trasmisero. Queste fondamenta costituiscono una guida in tutte le nostre azioni e in tutti i nostri passi.
Questa fede degli Apostoli, che i nostri Padri interpretarono e ci trasmisero attraverso i Concili ecumenici, anche noi la possediamo oggi ed essa costituisce una guida sicura, preparando il cammino che conduce al ripristino della piena comunione in un dialogo di verità e di amore. I nostri Padri esaminarono le questioni legate alla nostra unione e alla nostra divisione che per un millennio ci allontanarono gli uni dagli altri, affinché con una sola bocca e con un solo cuore confessassimo di nuovo la fede salvatrice di Pietro e il kerigma dell'Apostolo delle Nazioni.
Di questo sforzo celeste per vedere la nostra piena comunione ristabilita sul fondamento della fede e della confessione degli Apostoli e dei Padri della Chiesa noi possediamo lo stesso ardore che ha lei, Santità, che è conosciuto per essere il fondamento della tradizione apostolica della Chiesa.
Certamente occorre impegnarsi affinché il nostro cammino verso l'unità sia basato sulle solide fondamenta della fede e della confessione degli Apostoli e dei Padri. E non solo perché ciò s'impose come tradizione comune nel primo millennio dopo Cristo, ma anche perché solo la vera fede apostolica e patristica, correttamente interpretata, è oggi in grado di realizzare la salvezza dell'uomo. Come confessava san Pietro, «pieno di Spirito Santo», «non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati» (At 4, 12).
Le trasmettiamo, Santità, i nostri pensieri rispetto a tale comunione tanto desiderata come un segno positivo in questo giorno di festa della Chiesa di Roma e ci rallegriamo anche nel profondo del cuore per i suoi sessant'anni di sacerdozio, Santità.
Si tratta di una tappa importante nella sua vita, come pure nella vita della sua Chiesa. Rendendo onore al lavoro svolto da Vostra Santità sul piano teologico e per tutta la vita della Chiesa, preghiamo il Signore di concederle la forza spirituale e fisica affinché negli anni a venire possa proseguire il suo impegno al servizio della parola di verità e della santa missione della Chiesa per la gloria del Suo santo nome.
Questi saluti, mossi da un amore fraterno, sono rivolti a lei, Santità, in occasione della festa della sua Chiesa. L'abbracciamo con amore e rispetto.
23 giugno 2011
L'Amato Fratello in Cristo di Vostra Santità
Bartolomeo di Costantinopoli
(©L'Osservatore Romano 29 giugno 2011)
Από Ακτίνες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω