Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΑΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ

Ο Κοσμάς Φλαμιάτος γράφει συγκεκριμένως


«82. Τούτου του νεωστί δι΄ενεργείας της επιβουλής καθιδρυθέντος Σεμιναρίου, εις την Χάλκην της Κωνσταντινουπόλεως, σκοπός πρός τοίς άλλοις πολλοίς, υπάρχει, ίνα νοθεύση κατά το πνεύμα της διαφθοράς και της πλάνης και κατά τον προσηλυτισμό της Αγγλίας, όλους τους εσομένους Πατριάρχας, και όλην εν γένει την Ιεραρχίαν της Ανατολής, όπως μίαν ημέραν νομοθετηθή δι΄ Οικουμενικής Συνόδου η κατάργησις της Ορθοδοξίας και η αντεισαγωγή της Λουθηρο-Καλβινικής αιρέσεως, εν ω συγχρόνως όλα τα άλλα σχολεία, προπαρασκευάζουσιν εκ της Ορθοδόξου νεολαίας, τόσα χιλιάδας, και μυριάδας ομόφρονας και συναγωνιστάς, κληρικούς, διδασκάλους τε και λαικούς» (Κοσμά Φλαμιάτου ''Φωνή Ορθόδοξος και σπουδαία'' εκδ. 1911 σελίς 99).

Είναι προφητευμένον απο τον ιερομάρτυρα Κοσμάν Φλαμιάτον. Απο την Σχολήν αυτήν θα αποφοιτήσουν Θεολόγοι οι οποίοι θα εκλεγούν επίσκοποι οίτινες δι΄ οικουμενικής Συνόδου θα καταργήσουν την Ορθοδοξίαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω