Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

Ο Κασσανδρείας Ειρηναίος εν έτει 1929 σε υπόμνημα του για την αλλαγή του ημερολογίου γράφει:« Ενταύθα του λόγου γενόμενος ιερόν θεωρώ καθήκον απέναντι της Πρεσβυγενούς Ορθοδόξου Μητρός ημών Εκκλησίας και ενώπιον της Ιεράς ταύτης και Σεβασμίας Ομηγύρεως να χαρακτηρίσω ως παράτολμον και αντικανονικήν πράξιν και παίγνιον εν ου παικτοίς την αλλαγήν ή συμπλήρωσιν, ή διόρθωσιν, ή οπωσδήποτε και αν αποκαλώσι ταύτην του Ιουλιανού Ημερολογίου, όπερ συνυφασμένον μεθ’ όλου του βίου της Αγίας ημών Ορθοδόξου Εκκλησίας, συνδεόμενον προς όλας τας επί τω κρείττω ή τα χείρω μετατροπάς των τυχών αυτής συνδεδεμένον μετά των γενεθλίων των Μεγάλων της Εκκλησίας ημών μαρτύρων και εν γένει μεθ’ όλου του Εορτολογίου της Αγίας ημών Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί το ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν αυτής γνώρισμα, περιφρουρεί ως άλλος Άγγελος φύλαξ την πίστιν, τας παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα των ανά το πρόσωπον της γης διεσπαρμένων αυτής τέκων και υπομιμνήσκει εις αυτά, ότι εορτάζοντα κατ’ αυτό ανήκουσι εις την μίαν και μόνην πρεσβυγενή και ακαινοτόμητον του Χριστού Εκκλησίαν, την φέρουσαν καταφανή τα γνωρίσματα της Αποστολικότητος, Καθολικότητος και κατά Χριστόν Αγιότητος και ως εκ τούτου πολύ διαφέρουσαν των εις καινοτομίας περιπεσουσών ή των εις χρόνον πολύ μεταγενέστερον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, των Αγίων Αποστόλων και των Θεοφόρων Πατέρων αναγουσών την αρχήν αυτών ανωτέρω χριστιανικών Εκκλησιών.

Μητροπολίτου Κάσσανδρείας Ειρηναίου
Υπόμνημα, Αθήναι 1929

Εις δε την Συνεδρίαν της 27-6-1929 της Ιεραρχίας ο αυτός Κασσανδρείας Ερηναίος ωμολόγησεν: «Το ζήτημα του ημερολογίου είναι μέρος του νεωτεριστικού προγράμματος, το οποίον εν τοις εσχάτοις καιροίς επεχείρησαν να εισαγάγωσιν εν τη αυτοκεφάλω της Ελλάδος Εκκλησία και πρέπει ως τοιούτον να εξετασθή!».


1 σχόλιο:

  1. Ευχαριστούμε. Θα ήταν ευχής έργον η ανάρτηση ολόκληρου του υπομνήματος στο εξαίρετο ιστολόγιό σας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω