Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

Καταιγισμός συμπροσευχών!!!

Ρουμανία – Φωτογραφίες από την πρώτη ημέρα οικουμενιστικών συμπροσευχών του 2012.   
 

 Πρόκλησις: Κατά την εορτήν των μεγάλων αντιπαπικών Αγίων, οικουμενιστική συμπροσευχή εις την Θεσσαλονίκην

EΙΣ μίαν ἐποχὴν κατὰ τὴν ὁποίαν οἱ καθηγηταὶ τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν Πανεπιστημίου ὤφειλον νὰ ἀγωνίζωνται διὰ τὴν τόνωσιν τοῦ Ὀρθοδόξου φρονήματος καὶ νὰ διδάσκουν εἰς τοὺς φοιτητὰς ὅτι ἡ ἐποχή μας εἶναι παράλληλος μὲ ἐκείνη τῶν παραμονῶν τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Φλωρεντίας διὰ τὴν ψευδοένωσιν τῶν Ἐκκλησιῶν κάμνουν ὅ,τι ἠμποροῦν (ὡρισμένοι), διὰ νὰ προπαγανδίσουν τὸν Οἰκουμενισμόν...
Εἰς τὸ πλαίσιον αὐτὸ καθηγηταὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θὰ πρωταγωνιστήσουν εἰς τὰς οἰκουμενιστικὰς ἐκδηλώσεις, αἱ ὁποῖαι θὰ πραγματοποιηθοῦν εἰς τὴν Θεσσαλονίκην. Αἱ ἐκδηλώσεις προβλέπουν ≪οἰκουμενικὴ βραδιὰ συμπροσευχῆς τὸ Σάββατο 21η Iανουαρίου, τὴν 7η Ἀπογευματινὴ στὸν Καθολικὸ καθεδρικὸ Ναὸ Θεσσαλονίκης, τῆς Ἀσπίλου Συλλήψεως τῆς Θεοτόκου, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Φράγκων 19.Στὴ βραδιὰ τῆς συμπροσευχῆς θὰ συμμετάσχουν καθολικοὶ (παπικοί), ὀρθόδοξοι, ἀποστολικοὶ Ἀρμένιοι, ἀγγλικανοί, ἐνῶ κεντρικὸς ὁμιλητὴς θὰ εἶναι ὁ ἐπίκουρος καθηγητὴς Καινῆς Διαθήκης, στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) κ. Χαράλαμπος Ατμαζτίδης. Πρόκειται γιὰ μιὰ ἐκδήλωση, ποὺ ἐντάσσεται στὸ πλαίσιο τῆς ἑβδομάδας παγκόσμιας προσευχῆς γιὰ τὴ χριστιανικὴ ἑνότητα, ποὺ διοργανώνεται ἀπὸ 18 ἕως 25 Ἰανουαρίου≫. (Ἐφημερὶς Ἀγγελιοφόρος τῆς 11ης Ἰανουαρίου 2012).
 


Φωτογραφίες από την οικουμενιστική συμπροσευχή στην Ουγγαρία με την παρουσία του Μητροπολίτη Αυστρίας Αρσενίου
 
 
Ουγγαρία- Ιανουάριος 2012 – Περισσότερες φωτογραφίες από την οικουμενιστική συμπροσευχή για τη χριστιανική ενότητα. Ο νέος Μητροπολίτης Αυστρίας, Έξαρχος Ουγγαρίας και Μεσευρώπης κ. Αρσένιος Καρδαμάκης συμπροσευχήθηκε με Ρωμαιοκαθολικούς, Αγγλικανούς και Λουθηρανούς.
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 2012

Σύρος – Φωτογραφίες από την Οικουμενι(στι)κή Πρωτοχρονιά 2012


ΣΥΡΟΣ 2012

Οικουμενιστικές Συμπροσευχές και στους Αγίους ΤόπουςΣήμερα, Σάβατο 21/01/2012, ξεκινά στους Αγίους Τόπους η λεγόμενη Εβδομάδα Προσευχής «για την ενότητα των Χριστιανών.»
Οι Οικουμενιστικές Συμπροσευχές αρχίζουν από το ναό του Παναγίου Τάφου και θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες στον Αγγλικανικό καθεδρικό ναό, στην Αρμενική εκκλησία, στην Λουθηρανική εκκλησία, στους Ρωμαιοκαθολικούς, στους Ουνίτες και στους Κόπτες. (Η φωτογραφία είναι από παλαιότερες συμπροσευχές)

Schedule of Events for Week of Prayer for Christian Unity
Saturday, January 21 - 5:30 p.m.
Service at Anastasis (Holy Sepulcher), Calvary; Greek Orthodox Office of “Apodeipnon” (Compline)
Sunday, January 22 - 5:00 p.m.
Anglican Cathedral of St. George on Nablus Road
Monday, January 23 - 5:00 p.m.
Armenian Cathedral of St. James in the Armenian Quarter of Jerusalem's Old City
Tuesday, January 24 - 5:00 p.m.
Lutheran Church of the Redeemer in Jerusalem's Old City (near Holy Sepulcher)
Wednesday, January 25 - 5:00 p.m.
Latin Patriarchate's Church near Jaffa Gate of Jerusalem's Old City
Thursday, January 26 - 4:00 p.m.
Upper Room, Cenacle on Mount Zion
Friday, January 27 - 5:00 p.m.
Ethiopian Orthodox Church on Prophet's Street in West Jerusalem
Saturday, January 28 - 5:00 p.m.
St. Anthony's Church (Coptic Orthodox) in Jerusalem's Old City (near Holy Sepulcher)
Sunday, January 29 - 5:00 p.m.
Greek Catholic Church of Annunciation in Jerusalem's Old City (near Jaffa Gate)

Από Ακτίνες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω