Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ!!!

Γ. Παπανδρέου: ...Και βεβαίως καὶ τὸ δικό σας ἔργο εἶναι πάντα πολὺ σημαντικὸ γιὰ τὴν οἰκουμενικὴ ἀντίληψη,  τήν ὁποία ἔχετε γύρω ἀπὸ τὰ θέματα τοῦ διαλόγου τῶν θρησκειῶν, τῶν πολιτισμῶν, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ περιβάλλον, ὅπου εἶστε πρωτοστάτης καί, μάλιστα, σὲ ἐποχὲς ποὺ δὲν ἦταν καὶ τῆς μόδας…


κ.κ. Βαρθολομαῖος: Τὸ Πατριαρχεῖο μας ἦταν πρωτεργάτης καὶ πρωτοπόρος σὲ αὐτὰ τὰ θέματα τῆς οἰκολογίας καὶ τῶν διαθρησκειακῶν διαλόγων.

Γ. Παπανδρέου: Ἀκριβῶς.

κ.κ. Βαρθολομαῖος: Αὐτὸ τὸ λέγω μὲ ὑπερηφάνεια, ὄχι ὡς πρόσωπο, ἀλλὰ ὡς Πατριαρχεῖο.
Ἀρχίσαμε τοὺς διαθρησκειακοὺς διαλόγους μὲ τὸ Ἰσλὰμ καὶ μὲ τὸν Ἰουδαϊσμὸ πρὶν ἀπὸ 25 χρόνια καὶ πλέον, ποὺ τότε κανεὶς δὲν προσήγγιζε μὲ θάρρος αὐτὰ τὰ θέματα. Τὸ Πατριαρχεῖο μας εἶχε πάντοτε μία εὐρύτητα ἀντιλήψεως, εἶχε πάντοτε ἀνοιχτοὺς ὁρίζοντες καὶ ἐγὼ ἁπλῶς εἶμαι φορεὺς αὐτῆς τῆς ἀντιλήψεως καὶ αὐτῆς τῆς παραδόσεως. Καὶ μαζὶ μὲ τοὺς συνεργάτες μου, κάνουμε τὸ καλύτερο δυνατὸ ὑπὸ τὰς καλυτέρας σημερινάς συνθήκας.

Ὄντως, εἶναι καλύτερες οἱ συνθῆκες γιὰ τὸ Πατριαρχεῖο μας καὶ γιὰ τὴν Ὁμογένεια καὶ γιὰ ὅλες τὶς μειονότητες ἐδῶ. Χάρις εἰς τὴν τολμηρὰ ἡγεσία τοῦ κ. Ἐρντογάν, ἀλλὰ καὶ τῆς Κυβερνήσεώς του, ἀναπνεύσαμε σὲ πολλὰ θέματα. Ἀκόμη χθές, πήραμε καὶ τὸν τίτλο ἰδιοκτησίας ἑνὸς μεγαλοπρεποῦς κτηρίου τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου τοῦ Γαλατᾶ, τὸ ὁποῖο εἶχε κατασχεθεῖ ἀπὸ τὶς Ἀρχές.

Γ. Παπανδρέου: Παναγιώτατε, ξέρουμε τὸν ἀγώνα σας, ἔχουμε στηρίξει καὶ ἐμεῖς ποικιλοτρόπως τὸν ἀγώνα αὐτό, ὄχι μόνο λόγῳ τῆς ἰδιαίτερης εὐαισθησίας, ποὺ ἔχει ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ ἡ Ὀρθοδοξία, ἀλλὰ καὶ λόγῳ τῶν ἀρχῶν, ποὺ πρεσβεύουμε, ὡς χώρα δημοκρατική, ὡς χώρα-μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, γιὰ τὴν ἀποκατάσταση καὶ τὴν προστασία τῶν θρησκευτικῶν καὶ ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων σὲ κάθε χώρα, ἡ ὁποία θέλει βεβαίως νὰ εἶναι μέσα σὲ αὐτὴ τὴν οἰκογένεια.

Μία οἰκογένεια ἀξιῶν, ποὺ λέγεται "εὐρωπαϊκὴ οἰκογένεια".

Καὶ μάλιστα, καθὼς εἴπατε γιὰ τὸ διαθρησκειακὸ διάλογο, ἐμεῖς, μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ Προεδρείου τῆς Σοσιαλιστικῆς Διεθνοῦς, συζητᾶμε ἐδῶ, στὴν Τουρκία, μὲ μία Ἐπιτροπὴ, ποὺ ἔχουμε δημιουργήσει γιὰ τὴ λεγόμενη "Ἀραβικὴ Ἄνοιξη". Καὶ βεβαίως, ἕνα μεγάλο θέμα, τὸ ὁποῖο ἔχει τεθεῖ καὶ συζητᾶμε, εἶναι ἡ σχέση Δημοκρατίας - Ἰσλάμ, ὑπάρχουν ἐκπρόσωποι ἀπὸ ὅλες τὶς ἀραβικὲς χῶρες καὶ ἔχει πολὺ μεγάλο ἐνδιαφέρον.

Γι᾽ αὐτό, τὰ δικά σας λόγια, τὸ δικό σας ἔργο εἶναι καὶ γιὰ τὴ σημερινὴ περίοδο πολὺ χρήσιμο, γιὰ τὴν ἐξέλιξη ποὺ θὰ ὑπάρξει καὶ τὶς σχέσεις, ποὺ θὰ διαμορφωθοῦν μὲ τὸν ἀραβικὸ κόσμο γύρω ἀπὸ τὰ θέματα αὐτά.

Από Εν τούτω νίκα

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Διεθνές ρεπορτάζ για την Ιερά Μονή Εσφιγμένου από το BBC HISTORY MAGAZIΝΕ


Το θέμα της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου για μια ακόμη φορά αναφέρεται στον διεθνή τύπο. Στο BBC HISTORY MAGAZINE, ο David Keys με εκτενές ρεπορτάζ για το Άγιο Όρος και την ιστορία του. Αναλύει την παγκόσμια Θρησκευτική διπλωματία που διεκδικεί την κυριαρχία πάνω στο περιβόλι της Παναγιάς αλλά γράφει και για τα σκάνδαλα της Βατοπεδίου που ταλάνισαν το Άγιο Όρος. Επίσης όμως αναφέρετε "έξυπνα" για την υπόθεση της Εσφιγμένου και πως αυτή η "παγκόσμια θρησκευτική διπλωματία" μπορεί να έχει άμεση ή όχι, σχέση με τις διώξεις εναντίον της Μονής μας αλλά και πώς η Ελληνική Αστυνομία με ζήλο εξακολουθεί με μεγάλη φιλοτιμία να ασκεί τον κατασταλτικό της ρόλο σε ένα θρησκευτικό ζήτημα που συμφέροντα το μετέτρεψαν ή "εξαργύρωσαν" σε διώξεις, δικαστικές αποφάσεις και παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων.


Είναι καλό να μην ξεχνιέται η υπόθεση της Μονής μας διότι αφορά 107 μοναχούς μέσα αλλά και κάποιες χιλιάδες πιστούς έξω...εκτός όμως από σκέψεις που έγιναν μελάνι υπάρχει η διάθεση η πολιτική να επανέλθουν τα πράγματα στην αρχική τους νόμιμη θέση; Όπου δικαιωματικά υπάρχει το αυτοδιοίκητο στο Άγιο Όρος, όπου Εσφιγμένου είναι μία...η ίδια αδελφότητα εδώ και κάποιους αιώνες και όχι δυο, η νόμιμη στην συνείδηση μας και κάποια νομιμοφανή στα χαρτιά η οποία η τελευταία διεκδικώντας τα λίγα περιουσιακά στοιχεία της πρώτης χρηματοδοτεί έναν πόλεμο εναντίον του ίδιου που "κλέβει".

Aπειλεί ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος όσους πολεμούν την παναίρεση του Οικουμενισμού

του Ιωάννη Τάτση, Θεολόγου

H Επιστολή του Πατριάρχη Βαρθολομαίου προς τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο με την οποία ζητείται η λήψη μέτρων κατά όσων κληρικών και πιστών αντιδρούν σε όσα γίνονται στο πλαίσιο της λεγόμενης οικουμενικής κίνησης είναι έγγραφο που φανερώνει πολλά από όσα βασανίζουν το λογισμό των οικουμενιστών.

Οι υγιείς αντιδράσεις κατά της παναίρεσης του Οικουμενισμού, των συμπροσευχών και της «μεταπατερικής θεολογίας» ενοχλούν το Φανάρι και τούτο γιατί δεν μπορεί να επιτευχθεί, όσο γρήγορα εκείνοι υπολόγιζαν, η πολυπόθητη ενότητα των Χριστιανών όλου του κόσμου, για την οποία εργάζονται πυρετωδώς μέσω των διαλόγων και της λεγόμενης οικουμενικής κίνησης και η οποία ενότητα είναι, σύμφωνα με την οικουμενιστική ερμηνευτική, επιταγή του Κυρίου...

Έτσι τη μία τους φταίει η «Ομολογία Πίστεως κατά του Οικουμενισμού», την άλλη η δήθεν αμφισβήτηση του Οικουμενικού Θρόνου, την επομένη τα «αναθέματα» του Μητροπολίτου Πειραιώς και κάποτε ακόμη και τα συνέδρια καταδίκης της μεταπατερικής αίρεσης.
Όσοι μετέχουν σε όλα τα παραπάνω ή συμφωνούν με αυτά πρέπει να τύχουν τιμωρίας.
Αυτή μάλιστα τη φορά ζητείται συνοδική καταδίκη των αντιοικουμενιστών με συγκεκριμένες αποφάσεις.

Οι Οικουμενιστές ευχαρίστως διαλέγονται με κάθε αιρετικό παπικό, προτεστάντη ή ακόμη και ισλαμιστή, βουδιστή σεβόμενοι την «ετερότητα» αλλά αδυνατούν να διαλεχθούν με κληρικούς και πιστούς της Ορθόδοξης Εκκλησίας που ανησυχούν για όσα αντικανονικά και αντιπατερικά λαμβάνουν χώρα τα τελευταία χρόνια.

Αίρουν με περισσή ευκολία τα αναθέματα που επέβαλαν οι άγιοι Πατέρες στον αιρετικό Πάπα αλλά είναι έτοιμοι να επιβάλλουν αφορισμούς και καθαιρέσεις σε όσους αμφισβητούν τον δικό τους οικουμενιστικό βηματισμό, κάποιες δε φορές τιμωρούν χωρίς πραγματικό λόγο πιστούς που ανάλωσαν τη ζωή τους στην Εκκλησία.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος παρουσιάζει στην Επιστολή του τους αντιοικουμενιστές ως κινούμενους εναντίον αποφάσεων πανορθοδόξων Συνόδων περί των διαλόγων και της οικουμενικής κίνησης.
Προσπαθεί έτσι να επιβάλλει στον ορθόδοξο κόσμο το αλάθητο των πανορθοδόξων Συνόδων ή το αδιαμφισβήτητο του Οικουμενικού Θρόνου.

Εκτός του ότι αποφεύγει να απαντήσει στα περί συμπροσευχών και των υποχωρήσεων σε μείζονα θεολογικά ζητήματα, κατά την διεξαγωγή των διαλόγων με τους ετεροδόξους, είναι φανερό ότι προσπαθεί να αποτρέψει ενδεχόμενη αλλαγή στάσης της Εκκλησίας της Ελλάδος και αποχώρησή της από το «Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών» και τον διάλογο με τους Παπικούς που γίνεται άνευ των προϋποθέσεων που απαιτούνται.

Προβάλλει έτσι τις αποφάσεις των πανορθοδόξων Συνόδων ως οριστικές και αμετάκλητες ενώ στην πραγματικότητα οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν υπό άλλες συνθήκες και στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τότε μέχρι σήμερα υπήρξαν διαφοροποιήσεις προς το χείρον στη στάση τόσο των παπικών και των προτεσταντών όσο και των ανά τον κόσμο οικουμενιστών.

Μπορεί αλήθεια σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία να μετέχει σε Συμβούλια «εκκλησιών» ή να διαλέγεται με τους Παπικούς επί υψηλού επιπέδου, τη στιγμή που ο κόσμος όλος οδύρεται και δικαιολογημένα διαμαρτύρεται για τα σκάνδαλα παιδεραστίας που βαρύνουν παπικούς καρδινάλιους ή την ομοφυλοφιλική «ιεροσύνη» των Προτεσταντών;

Είναι αποδεκτές από την Ορθόδοξη Εκκλησία οι συνεχείς συμπροσευχές ορθοδόξων κληρικών με παπικούς, προτεστάντες και κάποιες φορές με αλλόθρησκους σε όλο τον κόσμο;

Η ευκαιρία που δίνεται στους Ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος μετά την επιστολή του Πατριάρχη είναι μοναδική.

Αντί άλλης απάντησης, ήρθε η ώρα της αποχώρησης της Εκκλησίας της Ελλάδος από το «Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών» και τον διεξαγόμενο με τους αμετανόητους Παπικούς προσχηματικό διάλογο αλλά και της ταυτόχρονης συνοδικής καταδίκης της παναίρεσης του Οικουμενισμού που τρώει τα σωθικά της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Ο σεβασμός όλων προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα συνεχίσει να υπάρχει μόνο εφόσον εκείνο παραμένει πιστό στην παράδοση των αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας.

Οι «θρόνων διάδοχοι» μπορούν να διασφαλίζουν την ενότητα της Εκκλησίας μόνο εάν παραμένουν και «τρόπων μέτοχοι» των αγίων Πατέρων.

Η κεφαλή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μας βεβαίωσε ότι «πύλαι Άδου ου κατισχύσουσιν αυτής» (Ματθ. 16,18) δηλ. της Εκκλησίας και για τούτο είναι δυσερμήνευτη η εξαιρετική ανησυχία κάποιων για την εσωτερική ενότητα της Εκκλησίας.

Εκτός κι αν πιστεύουν ότι η ενότητα στην Εκκλησία διασφαλίζεται με την ηθελημένη ή επιβαλλόμενη υπακοή σε πρόσωπα και όχι με την προσήλωση στην αποστολική και πατερική πίστη στον Τριαδικό Θεό.

Από Αποτείχιση

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

Τι συμβαίνει στη Συρία;

Του Ομάρ Σ.
   
Ο ευρωπαίος πολίτης που βομβαρδίζεται καθημερινά από τα ΜΜΕ για τον “Απελευθερωτικό Στρατό της Συρίας” και την “Συριακή Αραβική Άνοιξη” διαμόρφωσε μια κατασταλαγμένη αντίληψη -που υποβοηθά συνειδητά ή ασυνείδητα τμήμα της ευρωπαϊκής αριστεράς στο όνομα των “ανθρωπίνων δικαιωμάτων”-, η οποία δύσκολα μπορεί να αντιμετωπιστεί με την αλήθεια και την παράθεση πραγματικών γεγονότων.
Θα μπορούσε να αναρωτηθεί ο μέσος ευρωπαίος πολίτης -αν του παρείχαν την είδηση τα ελεγχόμενα ΜΜΕ-, γιατί άραγε ο “Απελευθερωτικός Στρατός της Συρίας”, διοικείται από τον τον πράκτορα της CIA Abdelhakim Belhaj, στέλεχος της Αλ Κάιντα και Στρατιωτικό Διοικητή της Τρίπολης, μετά την επικράτηση της “δημοκρατίας” στη Λιβύη;
Όσον αφορά την “Αραβική Άνοιξη” και τις ΝΑΤΟϊκές επεμβάσεις, επίσημες και μυστικές επιχειρήσεις, υπακούουν την πολιτική που προωθείται μέσω του...
Κατάρ: επιβολή "ισλαμιστών" ηγετών σε όλες τις Αραβικές χώρες.
Αυτή η στρατηγική, ναι η επιβολή ισλαμιστών ηγετών σε όλες τις Αραβικές χώρες, υποβάλλεται από τις ΗΠΑ, που όχι απλώς χρηματοδοτούν μέσω Κατάρ και Τουρκίας (όπως ακριβώς στη Λιβύη) τους Αδελφούς Μουσουλμάνους, αλλά προσφέροντάς τους και τις υπηρεσίες του αραβικού cnn (al-Jazeera), και την υποστήριξη των μισθοφόρων της περιβόητης «τρομοκρατικής» οργάνωσης Αλ Κάιντα.
Σήμερα όλες οι προσπάθειες των ΗΠΑ, Κατάρ, Τουρκίας και Ισραήλ στρέφονται στη Συρία, για να ακολουθήσει το Ιράν.
Ας αναρωτηθούμε και ας προβληματιστούμε:
- Γιατί κανένα ΜΜΕ δεν μιλάει για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου με το κατασκοπευτικό υπερσύγχρονο αμερικάνικο αεροσκάφος στον Ιρανικό εναέριο χώρο; Φυσικά αυξάνουν οι ειδήσεις για το Ιράν ...που μπορεί (όπως ακριβώς το Ιράκ) να αποτελέσει πυρηνική απειλή για την παγκόσμια «ειρήνη» και προετοιμάζουν τη διεθνή κοινή γνώμη για την αναγκαιότητα μιας επέμβασης, επιζητώντας μάλιστα τη συναίνεση των «διεθνών οργανισμών»…
- Γιατί κανένα ΜΜΕ δεν μιλάει για την αποκάλυψη του δικτύου πρακτόρων της CIA στο Λίβανο από την Χεζμπολάχ; Φυσικά, αμέσως μετά ξεκινάει η μιντιακή καμπάνια των ΜΜΕ για δήθεν “Ξέπλυμα χρήματος από τη Χεζμπολάχ”…
Εκτός από τα ΜΜΕ και τη δημοσιογραφία υπάρχουν κι άλλα όπλα στη φαρέτρα της επιβολής της αμερικάνικης πολιτικής στη διεθνή σκακιέρα. Χρησιμοποιούν κατάλληλα, εκτός από τα ΜΜΕ, “ανθρωπιστικές” οργανώσεις ΜΚΟ (όπως ακριβώς στην Κύπρο, στην Κούβα και αλλού όπου δεν εξυπηρετούνται οι αμερικάνικοι στόχοι), αριστερά κόμματα και κινήματα που στα πλαίσια μιας δήθεν εκσυγχρονιστικής αριστεράς βλέπουν το δένδρο και χάνουν το δάσος, την πάλαι ποτέ Σοσιαλιστική Διεθνή, αλλά και το Συμβούλιο Ασφάλειας του ΟΗΕ μαζί με τον Αραβικό Σύνδεσμο.
Η επίσημη θέση της Γαλλίας, Βρετανίας και ΗΠΑ είναι πως στη Συρία έχουμε μια λαϊκή εξέγερση για τη δημοκρατία στα βήματα της περιβόητης “Αραβικής Άνοιξης”, η οποία αντιμετωπίζεται με καταπίεση και σφαγές.
Αντιθέτως, για την Ρωσία και την Κίνα έχουμε ένοπλες τρομοκρατικές ομάδες που προκαλούν αιματηρές σφαγές στον πληθυσμό.
Σε έρευνα του Réseau Voltaire, συγκεντρώθηκαν ντοκουμέντα από επιζώντες των σφαγών στη Συρία από τις ένοπλες «ανταρτικές» ομάδες, όπου περιγράφουν τους δήθεν «αντάρτες» ως Ιρακινούς, Ιορδανούς, Λίβυους, αλλά και Pashtuns (ανατολικά σύνορα Αφγανιστάν-Πακιστάν), από τη διάλεκτό τους.
Ορισμένες αραβικές εφημερίδες που δεν ελέγχουν οι ΗΠΑ, τους τελευταίους μήνες περιγράφουν τη διείσδυση περίπου 1.500 ανδρών των Ισλαμιστών Ανταρτών της Λιβύης (LIFG), την οργάνωση που από τον Νοέμβρη 2007 έχει την ονομασία Λιβυκή Αλ Κάιντα και ηγέτη τον πράκτορα της CIA Abdelhakim Belhaj, κουμπάρος του "τρομοκράτη" Usama Bin Ladin (να μην μας διαφεύγει πως και ο Bin Ladin, ήταν εκπαιδευμένος πράκτορας της CIA, για να αντιμετωπίσει την τότε "Σοβιετική διείσδυση" στο Αφγανιστάν). Μιας οργάνωσης και ενός «ηγέτη» που θεωρητικά ανήκουν στη σφαίρα της διεθνούς τρομοκρατίας!
Κι όμως, ο Abdelhakim Belhaj της "τρομοκρατικής" οργάνωσης Αλ Κάιντα, μετά την νίκη του ΝΑΤΟ στη Λιβύη και την επικράτηση της “Αραβικής Άνοιξης” διορίζεται στρατιωτικός Διοικητής στην Τρίπολη.
Τώρα, πως ο Abdelhakim Belhaj, στρατευμένος στην υπόθεση της “Αραβικής Άνοιξης”, σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο βρίσκεται στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας για να καθοδηγεί τον “Απελευθερωτικό Στρατό της Συρίας”, είναι ένα δίλημμα για εκείνη της αριστερά που στηρίζει συνειδητά ή παγιδευμένη, το αμερικάνικο σχέδιο επέμβασης στη Συρία κι όχι για τους εκτελεστές του σχεδίου και τα στρατευμένα ΜΜΕ
Βέβαια, η ισπανική φιλομοναρχική εφημερίδα ABC που στηρίζει σε διεθνές επίπεδο τη “Συριακή Αραβική Άνοιξη” και τον “Ελεύθερο Στρατό της Συρίας” με ειδικό απεσταλμένο της στις γραμμές των «απελευθερωτών ανταρτών» τον Daniel Iriarte, στις 17 Δεκέμβρη 2001 μας δίνει μια ακόμη επιβεβαίωση και φωτογραφικά των παραπάνω -γι’ αυτόν είναι διεθνής αλληλεγγύη: «μεταξύ των Σύριων “απελευθερωτών” τρεις (3) Λίβυοι.
 Combatientes del Ejército Sirio de Liberación enseñan sus viejos carnés de la Seguridad Estatal para mostrar que no son «terroristas»
Ποιοι είναι αυτοί οι «αντάρτες» Σύριοι που αγωνίζονται για «δημοκρατία» και «ανθρώπινα δικαιώματα», αλλά είναι Λίβυοι;
Ο πρώτος είναι ο Mahdi al-Harati, Λίβυος που ζούσε στην Ιρλανδία πριν οργανωθεί στην «τρομοκρατική» οργάνωση Αλ Κάιντα. Μετά την επιτυχή ΝΑΤΟϊκή επέμβαση στη Λιβύη (για τη διεθνή κοινή γνώμη νίκη των απελευθερωτών της Λιβύης), το στέλεχος της Αλ Κάιντα Mahdi al-Harati διορίζεται Διοικητής της Ταξιαρχίας στην Τρίπολη, είναι το νούμερο δύο (2) του Στρατιωτικού Συμβουλίου Τρίπολης με αρχηγό τον Abdelhakim Belhaj…
Πριν τον συναντήσουν οι ισπανοί δημοσιογράφοι που αγωνίζονται κι αυτοί για «ανθρώπινα δικαιώματα» στη Συρία, τον συναντάμε εμείς στην Ιρλανική εφημερίδα The Irish Times, στις 11 Οκτώβρη 2011 να επιστρέφει στην Ιρλανδία για χάρη της συζύγου του…
Εκείνο που συγκλονίζει κυριολεκτικά και πρέπει να το αντιμετωπίσουν σοβαρά και ορισμένοι έλληνες αγωνιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποστηρικτές της Παλαιστινιακής υπόθεσης και της Γάζας, είναι πως ο πράκτορας της CIA, στέλεχος της Αλ Κάιντα και σήμερα ως Σύριος αγωνίζεται για δημοκρατία στην Συρία, βρισκόταν μεταξύ των φιλο-Παλαιστίνιων ακτιβιστών στο τουρκικό πλοίο Mavi Marmara, όπου έγινε η ισραηλινή δολοφονική επίθεση.
Βέβαια, εμείς δεν αμφιβάλουμε καθόλου πως πράκτορες για τον λογαριασμό των ΗΠΑ και του Ισραήλ συμμετέχουν στο “Freedom Flotilla”, απλά το διαπιστώνουν πλέον και πολλοί άλλοι.
Μάλιστα η Μοσάντ κανονίζει και όλες εκείνες τις «διαδικασίες» ώστε να εμφανίζει τους πράκτορές της ως αγωνιστές για τη Γάζα κι έτσι να έχουν μια αποδοχή στις χώρες τους ως «γνήσιοι επαναστάτες». Έτσι και ο πράκτοράς τους και στέλεχος της Αλ Κάιντα Mahdi al-Harati, συλλαμβάνεται από τους ισραηλινούς, κρατείται φυλακισμένος στο Ισραήλ εννέα (9) ημέρες, εμφανίζεται μάλιστα να τον έχουν ξυλοκοπήσει (τους ξυλοκοπούν ώστε να τους ηρωοποιούν κατάλληλα) και τον παραδίδουν ελεύθερο αλλά "επαναστάτη", αποδεκτό ως μεγάλο αγωνιστή της "ελευθερίας"…
Τέλος, ο Mahdi al-Harati στη μάχη της Τρίπολης διοικούσε εκείνη τη στρατιωτική μονάδα που με την υποστήριξη των Γάλλων πραγματοποίησε την επίθεση στο ξενοδοχείο Rixos, όπου βρισκόταν οι ξένοι δημοσιογράφοι…
Ο δεύτερος Λίβυος που εμφανίζεται ως Σύριος και αγωνίζεται κι αυτός για τη δημοκρατία και την “Αραβική Άνοιξη” στη Συρία, είναι ο Kikli Adem. Πρόκειται για τον υπασπιστή Abdelhakim Belhaj.
Δυστυχώς ο ισπανός δημοσιογράφος Daniel Iriarte δεν «κατόρθωσε» να διαπιστώσει την ταυτότητα του τρίτου Λίβυου κι έτσι μας δίνει μόνο το όνομα του: Fouad.
Οι αραβικές εφημερίδες που μάχονται την Συρία του προέδρου Άσαντ υποστηρίζοντας την “Αραβική Άνοιξη” και την «εξέγερση» δίνουν με περηφάνια την είδηση: «Ο Λιβυκός-Συριακός στρατός έχει πλέον συμπεριλάβει 600 εθελοντές της Αλ Κάιντα από την Λιβύη» (Al Bawaba, “Libyan fighters join “free Syrian army” forces”, 29 Νοέμβρη 2011)
Μάλιστα οι αραβικές εφημερίδες για να στηρίξουν τη θεωρία περί “Αραβικής Άνοιξης” στη Συρία επισημαίνουν πως «Η επιχείρηση είναι κάτω από την προσωπική ηγεσία του Abdelhakim Belhaj, με την βοήθεια της κυβέρνησης του Ερντογάν»…
Φυσικά τους «αναλυτές» δεν απασχολούν καθόλου όσα δηλώνει στο CNBC ο ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας José Maria Aznar, στις 9 Δεκέμβρη 2001: «Spain’s Former Prime Minister Jose Maria Aznar on the Arab Awakening and How the West Should React». Δηλαδή πως ο Abdelhakim Belhaj, απελευθερωτής της Συρίας, πράκτορας της CIA, στέλεχος της Αλ Κάιντα και διορισμένος από τις ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις Στρατιωτικός Διοικητής της Τρίπολης «ήταν ύποπτος για συμμετοχή στις βομβιστικές επιθέσεις στη Μαδρίτη, στις 11 Μάρτη 2004» (Attentats de Madrid: l’hypothèse atlantiste).
Πρόκειται για εκείνες τις τρομοκρατικές επιθέσεις που έθεσαν τέλος στην πολιτική παρουσία του José Maria Aznar στον ισπανική πολιτική σκηνή.
Για να εξηγηθεί η ιμπεριαλιστική επίθεση στη Συρία τα ντοκουμέντα αφθονούν, παρά την καθοδήγηση των διεθνών ΜΜΕ και δημοσιογράφων. Τα στοιχεία αφθονούν κι όποιος τα αναζητεί μπορεί να τα βρει έξω από το μιντιακό εμπάργκο, αρκεί να μην κλείνει τα μάτια του.
Εκείνο το τμήμα της ευρωπαϊκής και ελληνικής αριστεράς που ταυτίζεται με τη Σοσιαλιστική Διεθνή γιατί επιμένει να κλείνει τα μάτια;

* Σήμερα, ανήμερα Χριστουγέννων, το cnn (δείτε το παρακάτω βίντεο), το al-Jazeera και όλα τα διεθνή ΜΜΕ έχουν στην ημερήσια διάταξη τον «αγώνα Σύριων ακτιβιστών για δημοκρατία», τυχαία;
    

Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

Το τέλος τους πλησιάζει. Καμία τρομοκρατία δεν μπορεί να τους σώσει…
Σήμερα η παπαδήμια κυβέρνηση και ολόκληρο το καθεστώς του ευρω-δωσιλογισμού (κόμματα και τα προπαγανδιστικά λαρύγγια του-ΜΜΕ) υπέγραψαν τη ληξιαρχική πράξη της κατάρρευσής τους.

Τίποτα πλέον δεν τους σώζει. Ούτε τα δικτατορικά λέπια της ένοπλης τρομοκρατίας με τα οποία περιτύλιξαν το σώμα της Ελλάδας από το ένα άκρο στο άλλο.
Ο πανικός τους από την πανελλήνια λαϊκή ΟΡΓΗ έβγαλε στην επιφάνεια το κτηνώδες πρόσωπο του κατοχικού καθεστώτος και έδειξε τα σουβλερά νύχια των πραιτοριανών του.

Βρισκόντουσαν σε τέτοια παράκρουση πανικού που έκαναν συλλήψεις όπου κουνιόταν ελληνική σημαία, ακόμα και μακριά από τις εστίες των παρελάσεων: Συνέλαβαν τους αγωνιστές του ΑΡΔΗΝ, στη …Θεμιστοκλέους, επειδή κρατούσαν την ελληνική σημαία!!!Σήμερα ζήσαμε το χουντικό παραλήρημα του πανικού των ανδρεικέλων: Οι χώροι των εθνικών παρελάσεων ήταν σιδερόφρακτοι. Φασιστικά «συρματοπλέγματα», ένοπλες ορδές πραιτοριανών και πλήθος «ελεύθερων σκοπευτών» (πρότυπα της χολιγουντιανής τρομοκρατίας του αίματος) σχημάτιζαν ένα μακάβριο «κουβούκλιο» θωράκισης των ανδρεικέλων από την οργή του λαού και το φτύσιμο που επιφύλασσε στα ανδρείκελα.
Τόσο πολύ τρόμαξαν τα δωσίλογα ανδρείκελα από το παλλαϊκό φτύσιμο και τα γιαουρτάκια που ταμπουρώθηκαν μέσα στα φασιστικά «κουβούκλια» για να «εκτελέσουν» την ΑΠΑΤΗ της «εθνικής» τους φιέστας…

Τρόμαξαν
σε τέτοιοι βαθμό τα ανδρείκελα που δεν ήταν σε θέση να αντιληφτούν ότι ο τρόμος τους και η φιέστα τους, εν μέσω στρατιωτικού γύψου, τα γελοιοποιούσε απείρως περισσότερο από τα φτυσίματα και τα γιαουρτάκια του οργισμένου λαού.

Είναι γελοιωδέστατο και γλοιωδέστατο το να κρύβεσαι, σαν τρομαγμένο ανθρωπάκι, μέσα στις σιδερόφραχτες «κλούβες» των πραιτοριανών σου…
Ακόμα όμως χειρότερο και από το γλοιώδες και γελοίο της τρομάρας είναι το κάτωθι, πολύ σημαντικό ΠΟΛΙΤΙΚΟ γεγονός: Το καθεστώς των ανδρεικέλων, το ΟΛΟΝ καθεστώς, ΜΟΝΟ του έδειξε ότι δεν αποτελεί απλώς μια δραματικά ΑΣΗΜΑΝΤΗ μειοψηφία, αλλά είναι μισητότατο από το ΣΥΝΟΛΟ του ελληνικού λαού.
ΕΔΕΙΞΑΝ σήμερα, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι στέκονται ΟΧΙ μόνο αδιάλλακτα ΑΠΕΝΑΝΤΙ και εχθρικά στον ελληνικό λαό, αλλά και ότι έχουν επιβάλει μια κατάσταση δικτατορικής πολιορκίας, πραιτοριανής αγριότητας και ένοπλης επιθετικότητας, προκειμένου να διατηρηθούν στην εξουσία και να υλοποιήσουν τις προσταγές των αφεντικών τους: της ευρω-χούντας και των τοκογλύφων…

Δεν κατάφεραν τίποτα. Παρʼ όλους τους δικτατορικούς φράχτες ο ελληνικός λαός επέφερε μεγάλες ρωγμές στο «γύψο» και εκδήλωσε την ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ του σε όλη την Ελλάδα.

Σήμερα απεδείχθη ότι οι αντιστάσεις του ελληνικού λαού αυξάνουν με ρυθμούς γεωμετρικής προόδου, το ίδιο και η ευρηματικότητά του: Η λαϊκή ευφυΐα η οποία πάντα τρέφεται από την καθεστωτική βλακεία και το δικτατορικό «γύψο»…
Το τέλος τους πλησιάζει. Καμία τρομοκρατία δεν μπορεί να τους σώσει…


http://www.resaltomag.gr/forum/viewtopic.php?t=6368

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Νέα σοκαριστική λίστα με τις εταιρίες που χρησιμοποιούν κύτταρα εκτρωμένων εμβρύων


Μετά από σχετικό άρθρο: Βιοηθική ώρα μηδέν: Ολόκληρη η λίστα με τις εταιρίες που χρησιμοποιούν βλαστοκύτταρα δολοφονημένων εμβρύων.
Επανερχόμαστε με τη λίστα των εταιριών που εμπλέκονται με την εταιρία Senomyx, η οποία χρησιμοποιεί έμβρυα για μελέτες σχετικές με ενισχυτικά γεύσεως.
Η ιστοσελίδα Children of God for Life, παρείχε νέες λεπτομέρειες σχετικά με τις εταιρίες που χρησιμοποιούν κύτταρα εκτρωμένων εμβρύων για την έρευνα γεύσεων.
Οι συγκεκριμένες πρακτικές και μέσα χρησιμοποιούνται ως ενισχυτές γεύσεων σε τρόφιμα και αναψυκτικά, ενώ η Pepsi φαίνεται ως η πρώτη εταιρία που έχει συνάψει συμβόλαιο συνεργασίας με την Senomyx.
Η ολοσέλιδη λίστα έχει ως εξής:

Αναψυκτικά και ροφήματα της Pepsico

 Sierra Mist
 Mountain Dew
 Mug root beer
 No Fear
 Ocean Spray
 Seattle's Best Coffee
 Tazo
 AMP «ενεργειακό αναψυκτικό»
 Aquafina νερό
 Aquafina αναψυκτικά
 DoubleShot «ενεργειακά αναψυκτικά»
 Frappuccino
 Lipton τσάι
 Propel
 SoBe
 Gatorade
 Fiesta Miranda
 Tropicana χυμοί και αναψυκτικά
 IZZE ροφήματα

Γλυκά της Cardbury

 Sour Cherry Blasters
 Fruit Mania
 Bassett's Liquorice Allsorts
 MaynardsWine Gum
 Swedish Fish
 Swedish Berries
 Juicy Squirts
 Original Gummies
 Fuzzy Peach
 Sour Chillers
 Sour Patch Kids
 Mini Fruit Gums

Eμβόλια που περιέχουν κύτταρα εκτρωμένων εμβρύων και οι κατασκευαστές τους:

MMR II (Merck)
ProQuad (MMR + Chickenpox – Merck)
Varivax (Chickenpox – Merck)
Pentacel (Polio + DTaP + HiB – Sanofi Pasteur)
Vaqta (Hepatitis-A – Merck)
Havrix (Hepatitis-A – Glaxo SmithKline)
Twinrix (Hepatitis-A and B combo – Glaxo)
Zostavax (Shingles – Merck)
Imovax (Rabies – Sanofi Pasteur)

Άλλα φάρμακα:

Pulmozyme (Cystic Fibrosis – Genentech)
Enbrel (Rheumatoid Arthritis – Amgen)

Τα προϊόντα της Kraft και της Cadbury products also ανήκουν ουσιαστικά στην ίδια κατηγορία. Τσίχλες όπως οι Chiclets, οι Clorets, η Dentyne και η Trident είναι ορισμένα από τα προϊόντα με ανάμιξη με την εταιρία Senomyx, που χρησιμοποιούν κύτταρα εκτρωμένων εμβρύων για την έρευνα γεύσεων!!!

http://www.pentapostagma.gr/2012/03/blog-post_3090.html

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ;


Αφιξη codex alimentarius στην Ελλάδα!
Μια φωτογραφία 1000 λέξεις... το Codex Alimentarius έκανε την εμφάνιση του και στην Ελλάδα...
Ετοιμαστείτε για ακραίες καταστάσεις στο προσεχές μέλλον!!!

Απαγορεύεται η φύτευση, εξαιτίας του ότι η "ράτσα" της πατάτας ανήκει μαζί με τα δικαιώματά της σε κάποια εταιρεία ή οποία απαγορεύει την αναπαραγωγή της, κάτι σαν ΑCTA διατροφική, το λεγόμενο "Codex Alimentarius", βάσει του οποίου θα απαγορεύεται μελλοντικά η αναπαραγωγή "τέτοιου τύπου" με κατοχυρωμένη πατέντα αγροτικών προϊόντων.

Προσέξτε, αυτό είναι το σχέδιο, ο έλεγχος των τροφίμων! Ήδη μόνο υβρίδια κυκλοφορούν που ανήκουν σε εταιρείες κι επειδή χωρίς λεφτά ζεις αλλά χωρίς φαγητό όχι, φυλάξτε παλιούς σπόρους που ξαναφύονται και δεν ανήκουν σε εταιρείες, γιατί τα υβρίδια είναι μονοετή και μολύνουν το έδαφος. Είναι σημαντικό να ενισχυθούν όσοι κρατάνε παλιούς σπόρους και να προσπαθήσουμε κι οι ίδιοι να τους αναπαράγουμε.

Ο έλεγχος του φαγητού θα βοηθήσει την νέα τάξη να εδραιωθεί!

http://antirisis.files.wordpress.com/

Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

Γερμανία – Ορθόδοξοι και Ρωμαιοκαθολικοί καλούν για κοινό εορτασμό του Πάσχα


Paderborn, 13 /03/2012. Η Μικτή Επιτροπή της Διάσκεψης Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών Επισκόπων στη Γερμανία, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνάντησής τους στο Johann Adam Mohler Οικουμενικό Ινστιτούτο στο Paderborn. Σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε στο τέλος της Διάσκεψης, καλούν για ένα κοινό εορτασμό του Πάσχα σαν μια ένδειξη της ενότητας των Χριστιανών σε όλο τον κόσμο.
Επικεφαλής των δύο αντιπροσωπειών υπήρξαν ο Ορθόδοξος Μητροπολίτης Γερμανίας Αυγουστίνος και ο Ρωμαιοκαθολικός επίσκοπος Γκέρχαρντ Λούντβιχ Μίλερ.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Pressemitteilung - 13.3.2012

Deutsche Bischofskonferenz und Orthodoxe Bischofskonferenz veröffentlichen gemeinsamen Text zum Osterfest

 (Paderborn, 13.3.2012) Die Gemeinsame Kommission der Deutschen Bischofskonferenz und der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland hat heute in Paderborn einen Text über Ostern vorgestellt. In der Tradition des Ostens wie des Westens ist dieses Fest Mitte und Höhepunkt des Kirchenjahres. An Ostern feiern Christen im jährlichen Rhythmus das gleiche Geheimnis, das sie am Sonntag im wöchentlichen Rhythmus begehen: die Auferstehung Jesu Christi. Von daher ist es folgerichtig, dass die Gemeinsame Kommission nach der Broschüre über den Sonntag, die sie vor zwei Jahren veröffentlich hat, nun einen Text über Ostern vorlegt. In ihm wird – beginnend mit der Fastenzeit und abschließend mit dem Pfingstfest – die Feier des Osterfestes beschrieben. Dabei wird neben allen Unterschieden in den äußeren Formen die Übereinstimmung im österlichen Glauben, die beide Traditionen miteinander verbindet, sichtbar.
Der Text ist vor allem für die Hand der Gläubigen gedacht. Bischof Dr. Gerhard Ludwig Müller (Regensburg), katholischer Vorsitzender der Gemeinsamen Kommission, äußerte sich erfreut, dass mit dem Text über das Osterfest jetzt der zweite Teil in der Reihe der Dokumente der Gemeinsamen Kommission über das Kirchenjahr in der Tradition des Ostens und des Westens vorliegt. „Die gute Resonanz, die die Broschüre über den Sonntag gefunden hat, war für die Gemeinsame Kommission Ermutigung und Ansporn, ihre Arbeit fortzusetzen. Mit ihren Texten will sie dazu beitragen, dass die liturgischen Gestaltungsformen der jeweils anderen Kirche besser verstanden und Missverständnisse ausgeräumt werden. So können Gemeinsamkeiten entdeckt und das gemeinsame Zeugnis gestärkt werden.“ Die Arbeit der Gemeinsamen Kommission sei „wichtig und bereichernd für das ökumenische Gespräch“. Auch Papst Benedikt XVI. hatte sie bei seinem Deutschlandbesuch im vergangenen Jahr ausdrücklich gewürdigt.
Metropolit Augoustinos (Bonn), orthodoxer Vorsitzender der Gemeinsamen Kommission, hob die biblische Aussage hervor, die der Apostel Paulus der Gemeinde in Korinth anvertraut hat: „Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos“ (1 Kor 15,14). Diese theologische Grundlage bleibt von der Tatsache, dass das Osterfest im Osten und im Westen meistens an unterschiedlichen Kalenderdaten begangen wird, unberührt. Gemeinsam werden das Leiden, der Tod und die Auferstehung dessen gefeiert, der für alle Christen „der Weg und die Wahrheit und das Leben“ ist (Joh 14,6).
Die Gemeinsame Kommission besteht seit 2007. Sie ist ein katholisch-orthodoxes Dialoggremium, das sich mit theologischen Fragestellungen in pastoraler Perspektive befasst. Zu ihr gehören Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz und der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland sowie weitere Experten beider Kirchen. Die GemeinsameKommission hat es sich zum Ziel gesetzt, das Kirchenjahr in der Tradition des Ostens und des Westens für orthodoxe und katholische Gemeinden und ihre Gläubigen sowie die interessierte Öffentlichkeit zu erschließen. Sie führt die Arbeit der früheren Gemeinsamen Kommission der Griechisch-Orthodoxen Metropolie von Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz fort, die in ihrem 25-jährigen Bestehen eine Reihe von gemeinsamen Handreichungen zu pastoralen Themen publiziert hat.
Die Broschüre „Das Kirchenjahr in der Tradition des Ostens und des Westens. II. Ostern – Das Hauptfest der Kirche in Ost und West“ kann im Internet in der Rubrik Texte der OBKD als pdf-Datei heruntergeladen werden. Zum Download steht die Broschüre ebenfalls unter www.dbk.de in der Rubrik Veröffentlichungen bereit.

* * *
Statement von Metropolit Augoustinos von Deutschland
Ich freue mich sehr darüber, dass wir heute die Gelegenheit haben, dieses zweite Faszikel der von uns konzipierten und in Angriff genommenen vergleichenden Darstellung des Kirchenjahres in römisch-katholischer und orthodoxer Perspektive der Öffentlichkeit zu übergeben. Und das aus zwei Gründen:
Erstens, weil wir gerade die vorösterliche Fastenzeit begonnen haben und darum kein Zeitpunkt geeigneter sein könnte, diese Darstellung der Feier des österlichen Festkreises unseren Gläubigen in unseren beiden Kirchen an die Hand zu geben.
Zweitens, weil die Feste Ostern und Pfingsten mit der vorangehenden Fastenzeit das Zentrum des Kirchenjahres bilden und die Mitte unseres gemeinsamen Glaubens berühren.Darum bin ich der Meinung, dass die vorliegende Darstellung weit über den praktischen Nutzen einer Handreichung für unsere Gläubigen im ökumenischen Miteinander hinaus auch ein eminentes Zeugnis gemeinsamen Glaubens in einer zunehmend glaubensfernen Gesellschaft ist. Die praktische Ökumene, der wir mit unserer Arbeit in der OrthodoxKatholischen Kommission dienen wollen, hat auch eine missionarische Dimension.
Und hier – wie auch sonst und zu jeder Zeit - ist es von allergrößter Wichtigkeit zu betonen: Mit der Auferstehung Christi von den Toten steht und fällt unser Glaube, und das nicht nur in der Zeit der Apostel, sondern auch jetzt. Νach wie vor gilt das berühmte dictum des hl. Apostels Paulus im 1. Korintherbrief: „Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos“ (1 Kor 15,14). Eine sogenannte Theologie, die den Glauben humanistisch verkürzt und den Menschen „Jesus“ verkündet, während sie zugleich den Sohn Gottes in das Reich hellenistischer Spekulation abgeschoben hat, hat den Gekreuzigten vom Auferstandenen getrennt, den Herrn verraten und den Glauben in seinem Kern zerstört.
Das ganze Kirchenjahr, aber insbesondere derjenige Abschnitt dieses Jahres, dem unsere Darstellung gilt, ist die Verkündigung und das Zeugnis des Glaubens an die vollkommene und unaufhebbare Vereinigung von Gottheit und Menschheit in der Person des Sohnes Gottes. Ja, das Mysterium der Kirche besteht in dieser Verbindung, die wir als die Entäußerung und die Verherrlichung Jesu Christi glauben und verkünden.Darum haben wir uns auch nicht auf einen Vergleich liturgischer Rubriken beschränkt, sondern soweit es in diesem Rahmen möglich war, zentrale liturgische Texte zitiert und darüber hinaus den in der Liturgie Gestalt gewordenen gemeinsamen Glauben da, wo es uns ratsam erschien, in knapper, prägnanter Form resümiert.
Von diesem Grundkonsens im Wesentlichen unberührt, aber doch nicht unbedeutend ist die Frage des Ostertermins. Es bleibt zu hoffen, dass wir uns auf der Basis der Bestimmungen des 1. Ökumenischen Konzils von Nizäa auf einen gemeinsamen Termin werden einigen können. Dann würde noch deutlicher, was auch jetzt schon gilt: Trotz aller Differenzen und einer durch eine beinahe tausend Jahre währende Trennung bedingten Entfremdung voneinander sind wir eins im Glauben an den, der „den Tod im Tod zertreten und denen in den Gräbern das Lebens geschenkt hat“.

* * *
Statement von Bischof Dr. Gerhard Ludwig Müller
Die Gemeinsame Kommission der Deutschen Bischofskonferenz und der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland hat sich in den letzten beiden Jahren mit der Feier von Ostern in der Tradition des Ostens und des Westens befasst. Als Ergebnis dieser Arbeit legt sie heute der Öffentlichkeit einen gemeinsamen Text vor. In ihm wird beschrieben, wie dieses Hauptfest der Christen in beiden Kirchen begangen wird. Die Darstellung beginnt mit der vorösterlichen Fastenzeit und der Feier der Heiligen und Großen Woche oder Karwoche und führt über die Feier der Auferstehung in der Osternacht bis zu der sich daran anschließenden, bis Pfingsten andauernden Osterzeit.
Das neue Dokument folgt der Broschüre über den Sonntag als dem Urfeiertag der Christen. Ich freue mich, dass mit dem Text über das Osterfest nunmehr der zweite Teil in der Reihe der Dokumente der Gemeinsamen Kommission über das Kirchenjahr in der Tradition des Ostens und des Westens vorliegt. Die gute Resonanz, die die Broschüre über den Sonntag gefunden hat, war für die Gemeinsame Kommission Ermutigung und Ansporn, ihre Arbeitfortzusetzen. Mit ihren Texten will sie dazu beitragen, dass die liturgischenGestaltungsformen der jeweils anderen Kirche besser verstanden und Missverständnisse ausgeräumt werden. So können Gemeinsamkeiten entdeckt und das gemeinsame Zeugnis gestärkt werden. Ich verbinde mit der Veröffentlichung der Broschüre wenige Wochen vorOstern die Hoffnung, dass sie katholische wie orthodoxe Gläubige dazu anregt, sich durch die Beschäftigung mit den Riten und Bräuchen der eigenen wie der jeweils anderen Kirche die zentrale Botschaft des christlichen Glaubens neu zu vergegenwärtigen: den Glauben an die Auferstehung Jesu Christi. Wenn es darüber hinaus gelingt, mit der Broschüre auch weitere Kreise zu erreichen und ihnen nahe zu bringen, was Ostern für die Christen bedeutet, dann leistet sie einen wichtigen Beitrag zu dem, was ich als eine Kernaufgabe der Ökumene in unserer Zeit ansehe: die Verkündigung unseres gemeinsamen christlichenGlaubens in einer zunehmend säkularisierten Welt.
Die regelmäßigen Treffen der Gemeinsamen Kommission dienen nicht nur der Erarbeitunggemeinsamer Texte über die Feste des Kirchenjahres, sondern auch dem kontinuierlichen Austausch über Entwicklungen und Fragen, die unsere Kirchen betreffen. Beides ist wichtig und bereichernd für das ökumenische Gespräch und stärkt die katholisch-orthodoxen Beziehungen in Deutschland. Mit Aufmerksamkeit und Freude hat die DeutscheBischofskonferenz die Errichtung einer Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschlandverfolgt, die 2010 vollzogen wurde. Diese Neustrukturierung macht deutlich, dass die Orthodoxe Kirche in Deutschland angekommen ist. Für die Deutsche Bischofskonferenz ist sie neben der EKD und der VELKD ein wichtiger ökumenischer Partner. Die Kontakte, die wir hier in Deutschland unterhalten, und unsere theologischen Gespräche sind eingebunden in die Dialoge, die die katholische Kirche auf Weltebene und auch in anderen Ländern mit der Orthodoxen Kirche führt. Diese Dialoge stützen und befruchten sich wechselseitig und stehen unter der gemeinsamen Zielperspektive, die Wiederherstellung der vollen sichtbaren Einheit der Kirche zu fördern. Auch die Arbeit der Gemeinsamen Kommission, deren Reichweite sich zunächst sicher auf Deutschland beschränkt, ist in diesem weiteren Kontext zu sehen. So wünsche ich dem neuen Dokument, dass es eine gute Aufnahme findet und die Gläubigen näher zusammenbringt.

http://aktines.blogspot.com/2012/03/blog-post_1650.html#more

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

"Νά σᾶς θεωροῦμε ὡς ἀγωνιστή τῆς Πίστεως, ή ὡς ἕνα ἐκ τῶν ὑπεναντίων;;;".

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«AΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ: ΓΑΛΛΙΑΣ 4
ΤΗΛ. FAX: 2421032675 – ΤΚ. 38221ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Ακτή Θεμιστοκλέους 190
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

ΒΟΛΟΣ 15 Μαρτίου 2012
Σεβασμιώτατε, εὐλογεῖτε

Μετά βαθυτάτης λύπης σᾶς ἀπευθύνουμε τήν παροῦσα κι ἐλπίζουμε νά κατανοήσετε τόν σκοπό καί τόν λόγο πού σᾶς τήν ἀποστέλλουμε.

Πρίν ἕνα μῆνα πραγματοποιήθηκε, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς σεπτῆς Μητροπόλεώς σας, Ἡμερίδα μέ θέμα «Πατερική Θεολογία καί μεταπατερική αἵρεση», στήν ὁποία κυριολεκτικά «ξεσκεπάσθηκε» ἡ αἵρεση τῶν πατρομάχων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος.

Ὅλοι οἱ ὁμιλητές τῆς ἐν λόγῳ Ἡμερίδος μέ ἀπαράμιλλο τρόπο καί συγκλονιστικές ἀποκαλύψεις ἀπέδειξαν ὅτι ἡ μεταπατερική θεολογία, τήν ὁποία προωθεῖ ἡ Ἀκαδημία τῆς Μητροπόλεως Δημητριάδος, ἔχει τίς ρίζες της στήν Προτεσταντική θεολογία, ἀπορρίπτει τούς Πατέρες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, λειτουργεῖ ἀποδομητικά τόσο γιά τήν Ἐκκλησία ὅσο καί γιά τό ἔθνος, ὑπηρετεῖ τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί ἄλλα πολλά.

Ὅπως βεβαίως γνωρίζετε πρόεδρος τῆς προειρημένης Ἀκαδημίας εἶναι ὁ οἰκεῖος μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος. Αὐτό κατέστη γνωστό μέ ἰδιαίτερες ἀναφορές καί λεπτομέρειες ἀπό τόν εὔστοχο ὁμιλητή κ. Ἰωάννη Μαρκᾶ, ὁ ὁποῖος μάλιστα διεκόπη πάμπολλες φορές ἀπό τό σύνολο τῶν παρευρισκομένων (σχεδόν 2.000) πιστῶν μέ ἔντονες ἐπευφημίες καί χειροκροτήματα.

Συνεπῶς στήν Ἡμερίδα αὐτή πού διοργανώσατε καί εἶναι πρός τιμήν σας αὐτό, κατηγγέλθη ὁ συγκεκριμένος ἱεράρχης καί ἡ αἱρετική Ἀκαδημία τήν ὁποία ἵδρυσε (καί ὄχι μόνον αὐτός ἀλλά καί ἄλλοι οἰκουμενιστές ἀρχιερεῖς καί Πατριάρχες), μέ ἀποτέλεσμα, μετά τήν δημοσιότητα καί ἔκταση πού πῆρε ἡ καταγγελία αὐτή ἀπό ἐπίσημα καί πλέον ἁρμόδια χείλη, νά καταστεῖ γνωστή ἡ Μεταπατερική αὐτή αἵρεση (ἀποκύημα μιᾶς ἄλλης παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ) καί στόν πιό ἁπλό πιστό καί μή ἔχοντα ἰδιαίτερες γνώσεις ἐπ’ αὐτῶν.

Στή συνέχεια, πάλιν πρός τιμήν σας, κατά τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας διαβάσατε κατά τό Συνοδικό τῆς Ὀρθοδοξίας (τό ὁποῖο παρεπιπτόντως ἔχει δυστυχῶς καταργηθεῖ ἐδῶ καί χρόνια στίς κατά τόπους ἐκκλησίες, ἐκτός ἀπό ἐλάχιστες Ἱ. Μονές) τά ἀναθέματα πού περιέχονται σ’ αὐτό καί ἐπιπροσθέτως, πρός ἔκπληξη ὅλων, εἴχατε τήν τόλμη καί τήν παρρησία νά ἀπευθύνετε καί ἀναθέματα κατά τῶν συγχρόνων αἱρετικῶν ὅπως τοῦ Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ΄, τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ, τῶν Προτεσταντῶν, τῶν... καί τέλος τῶν Οἰκουμενιστῶν, (παρόλο ποὺ αὐτὸ δημιουργεῖ κακό προηγούμενο ὁ καθένας νά προσθέτει κατά τήν γνώμη του ἀναθέματα, καθ’ ὅν χρόνον μάλιστα ἔχει ἐπικοινωνία ...μετ’ ἐκείνων ποὺ ἀναθεμάτισε!).

Μετά ἀπό αὐτά τά γεγονότα καί ἄλλα πολλά, ὅπως π.χ. ὁμολογιακές καί ἐλεγκτικές ἐπιστολές σας πού στηλιτεύουν δημόσια πρόσωπα καί πράγματα, τή βράβευση ἐπίσης ἀξίων καί ὁμολογητῶν ἐργατῶν τοῦ Εὐαγγελίου ὅπως τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση, τοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ καί τοῦ κ. Λαυρεντίου Ντετζόρτζιο πού μάχονται ἐναντίον τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τήν ἐκφώνηση τῆς θαυμασίας ποιμαντικῆς ἐγκυκλίου σας καί τήν δημοσίευσή της στά ΜΜΕ, στήν ὁποία γιά πρώτη φορά ἀπό ἐπισκοπικά χείλη καταγγέλλεται καί καταδικάζεται ἐπίσημα (καί μάλιστα ἀπὸ ἄμβωνος) ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, δοξάσαμε τόν παντοδύναμο Τριαδικό Θεό γιά τό ὅτι παρουσιάστηκε ἕνας ἀρχιερέας πού ἔδειχνε νὰ ἀντιλαμβάνεται τὸ μέγεθος τοῦ προβλήματος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ ὅπως ὁ μαρτυρικός ἐπίσκοπος Ἀρτέμιος τοῦ Κοσσόβου, ἀντιστέκεται στὰ παγκοσμιοποιητικὰ σχέδια πολιτικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν ποὺ ποδηγετοῦνται ἀπὸ τὴν Ν. Τάξη Πραγμάτων. Καί προσευχηθήκαμε ἀπό βάθους καρδίας ὁ Θεός νά σᾶς στηρίζει καί νά σᾶς ἐνδυναμώνει στόν ἀγῶνα σας.

Πιστέψαμε ὅτι ὄντως ἡ καρδιά τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπως ἀνέφερε ἕνας ἀπό τούς τιμηθέντες κληρικούς, κτύπησε στήν Μητρόπολη Πειραιῶς, ὅτι ἡ Ἐκκλησία μίλησε διά τοῦ στόματος τοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς, κι εὐχηθήκαμε κι ἐμεῖς τό παράδειγμά σας νά βρεῖ κι ἄλλους μιμητές ὥστε νά καταπολεμηθεῖ ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ πού κατατρώγει ἐδῶ καί 100 χρόνια τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.

Δέν πέρασαν ὅμως λίγες ἡμέρες καί ἡ χαρά μας καί οἱ προσδοκίες μας ναυάγησαν· ἡ ἀπογοήτευση καί ἡ λύπη πῆρε τή θέση τους, ὅταν μάθαμε ὅτι στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγ. Τριάδος, σ’ αὐτόν τόν Ἱερό Ναό πού γιά πρώτη φορά ἀναθεματίσθηκε ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὁ οἰκουμενιστής οἰκεῖος ἐπίσκοπος Δημητριάδος θά τελοῦσε τούς Χαιρετισμούς τῆς Θεοτόκου! Καί ὄντως ἔγινε στ’ ἀλήθεια αὐτό πού φοβόμαστε. Ἐτέλεσε (τὴν 9/3/2012) τούς Χαιρετισμούς ὁ κ. Ἰγνάτιος καί μάλιστα στό τέλος ἐπαινέθηκε καί ἀπό κάποιον ὁμιλητή ὑπέρ τοῦ δέοντος, σά νά μή συμβαίνει τίποτε. Τ’ ἀκούσαμε ἐδῶ στό Βόλο ἔκθαμβοι, καθ’ ὅσον ὁ τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός τῆς Μητροπόλεως ἦτο ἀπευθείας συνδεδεμένος μέ αὐτόν τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς.

Παραθεωρήσαμε τὸ γεγονός αὐτό καί στή συνείδησή μας σᾶς δικαιολογήσαμε Σεβασμιώτατε, λέγοντας ὅτι ἴσως δέν τό γνωρίζατε (καθώς μάθαμε πώς ἀπουσιάζατε), ὅτι ἴσως δέν μπορούσατε νά πράξετε διαφορετικά, ἀφοῦ ἀκόμη εἶναι συνεπίσκοπός σας, ὅτι μέ τόν γνωστό σέ ὅλους ἐπικοινωνιακό του –διπλωματικό– τρόπο ἐνήργησε ἄμεσα ὥστε νά σᾶς ἐγκλωβίσει καί ἄλλα πολλά.

Δυστυχῶς ὅμως μετά πάροδο λίγων ἀκόμη ἡμερῶν, μετά ἀπό σχετική ἀνάρτηση στήν ἰστοσελίδα τῆς Μητροπόλεως Δημητριάδος, πληροφορηθήκαμε ὅτι –αὐτή τή φορά μετά ἀπό πρόσκληση δική σας– ἔρχεται καί πάλι ὁ κ. Ἰγνάτιος, μάλιστα πανηγυρικά καί μέ κάθε ἐπισημότητα, φέροντας τήν θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας Ξενιᾶς ἀπό τό ὁμώνυμο γυναικεῖο μοναστήρι τῆς περιοχῆς μας, ὥστε καί πάλι νά βρεθεῖ ἀνάμεσά σας, νά φανεῖ σὲ ὅλους ὅτι συμμετέχετε ἀπό κοινοῦ στήν τέλεση τῶν Χαιρετισμῶν, νά συμπροσευχηθεῖτε, νά ἀνταλλάξετε φιλοφρονήσεις, λόγους καί ὅλα τά συναφῆ, χρησιμοποιῶντας αὐτή τή φορά ὡς πρόσχημα τήν προσκύνηση τῆς Ἱερᾶς εἰκόνας τῆς Παναγίας μας!

Ἐσεῖς Σεβασμιώτατε, σέ ἐπιστολή σας πού ἀναρτήθηκε στό διαδίκτυο, ἰσχυρισθήκατε ὅτι ἐκτός τοῦ Συνοδικοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας ἐξεφωνήσατε, πρός προστασία τοῦ ποιμνίου σας καί τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί τά ἄλλα ἀναθέματα περί Παπικῶν, Προτεσταντῶν, Οἰκουμενιστῶν κλπ. Ἰσχυρισθήκατε ὅτι: «τά ἀναθέματα ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ δέν ἀποτελοῦν ἐκφράσεις ὀργῆς ἤ κατάρας ἤ ὕβρεως ἀλλά πανηγυρικές διακηρύξεις, ὅτι οἱ συγκεκριμένοι (αἱρετικοί) δέν ἀνήκουν στό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας καί ὁ λαός τοῦ θεοῦ καλεῖται νά ἐπιτείνει τήν προσοχή του εἰς αὐτό καί νά μήν συμφύρεται μετά τῶν ἀναθεματιζομένων διά νά μήν ἀπολέση τήν ὑγιαίνουσα διδασκαλία ἄνευ τῆς ὁποίας δέν ὑφίσταται σωτηρία. Ἑπομένως τά ἀναθέματα ἀποτελοῦν εἰδικώτερα στήν σημερινή ἐποχή ὁμογενοποιήσεως καί συγκρητισμοῦ ἔξοχο ἀμυντικό μηχανισμό καί παιδαγωγικό τρόπο διά τήν διασφάλιση τῆς ὀρθοδόξου αὐτοσυνειδησίας και ἀληθείας τάς ὁποίας διά πολυειδῶν θαυμαστῶν γεγονότων, θεοσημειῶν καί θαυμάτων ἐπικυρώνει ὁ ἐν Τριάδι Πανάγιος Θεός(...)· αὐτοί ὡς ἀντιτριαδισταί καί ὡς ὄργανα τοῦ βυθίου δράκοντος τυγχάνουν κατεγνωσμένοι ὑπό τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί ἑπομένως αἱ μετ’ αὐτῶν συμπροσευχαί διά τήν δῆθεν εἰρήνη καί ὁ συναγελασμός ἤ ἡ εἴσοδος εἰς τούς χώρους τῆς δυσσεβοῦς λατρείας των ἀποτελοῦν προδοσία τῆς ἀμωμήτου στόν ἀληθῆ Τριαδικό Θεό πίστεως. Φαντάζεσαι ποτέ τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο ἤ τόν Ἅγ. Ἀθανάσιο νά συμπροσεύχεται μετά τῶν Ἀρειανῶν τῆς ἐποχῆς των;»

Μπορεῖτε, σᾶς παρακαλοῦμε, νά μᾶς ἐξηγήσετε, τί νά ὑποθέσουμε ὅτι συμβαίνει. Μήπως κάποιος σᾶς ἐβάσκανε τόσο, ὅσο σέ ἐλάχιστο χρονικό διάστημα νά κάνετε στροφή 180 μοιρῶν κι ἐκεῖ πού καταγγείλατε καί καταδικάσατε διά ἀναθεμάτων τήν αἵρεση τῆς Μεταπατερικῆς θεολογίας καί τήν μητέρα αὐτῆς, παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τώρα νά ἀμνηστεύετε ἕνα πρωτεργάτη καί ὀπαδό καί τῶν δύο, δίδοντάς του ἐκκλησιαστική νομιμοποίηση καί μάλιστα στόν ἴδιο χῶρο ὅπου βροντοφωνάξατε γιά πρώτη φορά τά φοβερά αὐτά ἀναθέματα; Μήπως ἐμεῖς παρανοήσαμε, καί ἄλλα ἀκούσαμε καί ἄλλα καταλάβαμε; Μήπως σᾶς ἱκανοποίησε ἡ ἀστεία ἑρμηνεία πού ἔδωσε σέ ἐγκύκλιό του προσφάτως στήν λέξη Μεταπατερική Θεολογία; Μήπως ἀπό τόν ἐνθουσιασμό μας καί τήν ἀπρόσμενη χαρά μας, παρασυρθήκαμε καί σᾶς ἀναβιβάσαμε στή συνείδησή μας ὡς ἕναν σύγχρονο μαρτυρικό ἱεράρχη πού θά πάει μπροστά ἀψηφώντας κάθε κίνδυνο γιά τήν ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας; Μήπως δέν ἀκούσαμε καλά τόν ὕμνο τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ Ἰωσήφ τοῦ Βρυεννίου πού ἀπήγγειλε ὁ ἱεροψάλτης τῆς Μητροπόλεώς σας ἐνώπιόν σας, κατά τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας καί μόνο στή φαντασία μας ἔγιναν ὅλα αὐτά; Μήπως ἐσεῖς δέν ἀντιληφθήκατε μετά τά ὅσα ἐλέγχθησαν στήν Ἡμερίδα ὅτι ἕνας ἀπό τούς μεταπατερικούς ὀπαδούς τῆς αἱρέσεως πού κατηγγέλθη εἶναι καί ὁ Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος τόν ὁποῖον προσκαλέσατε στή Μητρόπολή σας;

Συγκεκριμένα. Μήπως δέν γνωρίζετε ὅτι ὁ συνεπίσκοπός σας κ. Ἰγνάτιος:

1. Κατά τό χρονικό διάστημα ἀπό 11/2/2001 - 18/2/2001 φιλοξένησε στό Βόλο συνάντηση στά πλαίσια τοῦ Διαλόγου τῆς ὁλομέλειας τῆς μικτῆς ἐπιτροπῆς Ὀρθοδόξων–Ἀγγλικανῶν, ὅπου συμμετεῖχε ἐνεργά μέ συνεχεῖς συμπροσευχές ἀκόμη καί μέ παπαδίνες, συμπόσια κλπ.

2. Στίς ἀρχές Μαρτίου 2002 συμμετεῖχε σέ πανθρησκειακή σύναξη μέ στόχο τήν εἰρηνική συνύπαρξη τῶν λαῶν σέ μία πολυπολιτισμική καί πολυθρησκευτική κοινωνία πού πραγματοποιήθηκε στήν Ἱ. Μονή Κύκκου στήν Κύπρο.

3. Στίς 5-10/6/2002 συμμετεῖχε στό Δ' Διεθνές Οἰκολογικό Συνέδριο πού πραγματοποιήθηκε ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μέ θέμα: «Ἀδριατική μία θάλασσα σέ κίνδυνο», συλλειτούργησε στόν Ναό Ἁγ. Ἀπολλιναρίου τῆς Ραβέννης, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ τοπικοῦ παπικοῦ ἀρχιεπισκόπου, μέ τόν Οἰκουμ. Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο καί τόν Ἀρχιεπ. Τιράνων κ. Ἀναστάσιο, τόν Μητρ. Περγάμου Ἰωάννη καί μετέδωσε τά ἄχραντα Μυστήρια σέ παπικούς, ἐνῶ ἔδωσε ἀντίδωρο καί σέ πλῆθος αἱρετικῶν καί συμπροσευχήθηκε ἀκόμη καί μέ ραββίνους καί μουσουλμάνους πού ἦσαν παρόντες;

4. Κατά τήν παράδοση τμήματος ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγ. Νικολάου, πολιούχου τῆς πόλεώς μας, στίς 26/3/2003 συμπροσευχήθηκε μετά παπικῶν αἱρετικῶν στό Ρίμινι τῆς Ἰταλίας;

5. Στίς 14-10-04 ὑπό τήν αἰγίδα τή δική του καί τῆς Ἑλληνικῆς Βιβλικῆς Ἑταιρείας (Προτεσταντικῆς) τῆς ὁποίας διετέλεσε καί πρόεδρος, ὠργανώθηκε διεθνές συμπόσιο μέ θέμα «Ἡ Ἁγ. Γραφή στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση».

6. Στίς 6-12-05 Μαΐου φιλοξένησε τό εὐρωπαϊκό χριστιανικό περιβαλλοντολογικό δίκτυο, ἕνα ἀπό τά προγράμματα τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν (Ὀρθοδόξων, Παπικῶν καί Εὐαγγελικῶν) μέ θέμα «Ὑδάτινοι πόροι». Κατά τήν ἔναρξη τοῦ συνεδρίου πάλι συμπροσευχόμενος μετά τῶν αἱρετικῶν ἐτέλεσε Δοξολογία καί Ἁγιασμό;

7. Κατά τή Θ' Γενική Συνέλευσι τοῦ Π.Σ.Ε. (14-23 Φεβρουαρίου 2006) στό Πόρτο Ἀλέγκρε τῆς Βραζιλίας συγκεντρώθηκαν σέ Γενική Συνέλευση 4000 μέλη αἱρετικῶν ὀργανώσεων ἀπό 340 αἱρετικές παραφυάδες καί ἐκεῖ συμμετεῖχε καί ἀποδέχθηκε μεταξύ ἄλλων φρικτῶν ὅτι γιά νά ἐκπληρώσουμε τήν Καθολικότητά μας είναι ἀπαραίτητο νά εἴμαστε σέ κοινωνία μ’ αὐτές τίς ψευδοεκκλησίες.

8. Κατά τήν 28η Μαΐου 2006 μαζί μέ τόν προαπελθόντα Ἀρχιεπίσκοπο κ. Χριστόδουλο καί ἄλλους ἀρχιερεῖς ἐπισκέφθηκε γιά πρώτη φορά ἐπισήμως τό Π.Σ.Ε. στήν ἕδρα του στή Γενεύη καθώς καί στό Βατικανό λίγο ἀργότερα τόν παναιρετικό Πάπα Βενέδικτο, τόν ὁποῖο προσφάτως ἀναθεματίσατε.

9. Κατά τή χρονική περίοδο 27/9/07 ἕως 2/10/07 φιλοξένησε στό Συνεδριακό κέντρο τῆς Μητροπόλεως Δημητριάδος τόν διάλογο μέ τούς Μεταρρυθμιστές, στά πλαίσια τῆς προσπάθειας γιά τήν ἕνωση τῶν «Ἐκκλησιῶν» καί ἀργότερα καί τόν διάλογο μέ τό Ἰσλάμ.

10. Τελευταίως ἀντικανονικά, ἀντισυνταγματικά καί ἀντιπαραδοσιακά ἐπιχειρεῖ στίς ἱερές ἀκολουθίες καί τά μυστήρια τήν ἀνάγνωση εὐχῶν, προφητειῶν καί ἀναγνωσμάτων στή δημοτική, κατά παράβαση τῆς ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, γεγονός ποὺ δημιούργησε πανελλήνιο σάλο στούς θρησκεύοντες πιστούς;

Γιά νά μήν σᾶς κουράζουμε, Σεβασμιώτατε, μέ δύο λόγια. Ἄν δέν ἀντιληφθήκατε ὅτι ἕνας ἀπό αὐτούς πού ἀναθεματίσατε κατά τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας καί καταγγείλατε διά τῆς Ἡμερίδος πού ἐσεῖς διοργανώσατε στή Μητρόπολή σας, εἶναι καί ὁ νῦν προσκεκλημένος σας, συνεπίσκοπός σας πού δυστυχῶς ποιμαίνει τήν μητρόπολή μας, ὁ κ. Ἰγνάτιος Γεωργακόπουλος, γνωστός καί μή ἐξαιρετέος σέ ὅλους τούς Πειραιῶτες καί ὄχι μόνο σ’ αὐτούς, τότε τί νά ποῦμε; μᾶλλον παραφρονήσαμε. Ἀπό τή μιά νά καταγγέλλεται ἡ αἵρεση πού πρεσβεύει καί ὑπηρετεῖ ὁ συγκεκριμένος ἱεράρχης ἀπό σᾶς καί ἀπό τήν ἄλλη νά συνευρίσκεσθε μαζί του ἐκκλησιαστικά καί νά τοῦ προσδίδετε τιμές καί δόξες...

Δέν θέλουμε εἰλικρινά νά πιστέψουμε ὅτι εἴστε δίγλωσσος καί δίψυχος καί μακάρι νά πέφτουμε ἔξω. Καί σέ προγενέστερο χρόνο πάλι συνέβη κάτι παρόμοιο ἀλλά τό ἀντιπαρήλθαμε κι αὐτό. Ἐνῶ δηλαδή, ἐλέγξατε μέ παρρησία τόν συνεπίσκοπό σας μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο Σαββᾶτο, γιά τίς αἱρετικές του θέσεις, τίς ὁποῖες καί ἐξέθεσε δημοσίως, μετά ἀπό λίγο τόν καλέσατε στήν μητρόπολή σας καί συλλειτουργήσατε μαζί σά νά μή συμβαίνει πάλι τίποτε.

Ἐπειδή τό «δίς ἐξαμαρτεῖν οὐκ ἀνδρός σοφοῦ» κι ἐπειδή δέν θέλουμε νά πιστέψουμε ὅτι ὄχι μόνον σοφός δέν εἶστε ἀλλά καί λίαν παρορμητικός καί ἐπιπόλαιος, σᾶς παρακαλοῦμε μήν προσθέτετε ἔτι περισσότερο σύγχυση στόν δοκιμαζόμενο πιστό λαό πού ἀγωνιᾶ καί πονάει γιά ὅ,τι γίνεται στίς ἡμέρες μας σ’ αὐτόν τόν δύστυχο τόπο. Ἀρκετά μᾶς ἐμπαίζουν οἱ πολιτικοί καί οἱ ἄλλοι ἐκκλησιαστικοί ἄρχοντες. Ἀρκετά προβλήματα ἔχουν συσσωρευθεῖ στίς πλάτες μας, ὥστε δέν ἀντέχουμε ἄλλο τά πισώπλατα μαχαιρώματα. Ἀπό τούς Οἰκουμενιστές καί τούς προδότες τῆς πίστεώς μας γνωρίζουμε νά προφυλαχθοῦμε, ἔχοντας ὡς ὁδηγούς τούς ἁγ. Πατέρες, ἀλλά ἀπό τούς δίγλωσσους καί τούς ὑποκριτές εἶναι δύσκολο.

Ἄν, Σεβασμιώτατε, ὁ τρόπος γραφῆς μας, θεωρηθεῖ ἐνοχλητικός, συγχωρέστε μας, ἀλλά πολύ περισσότερο ἐνοχλητικές καί ἐπιβλαβεῖς γιά τήν ὀρθόδοξη Πίστη μας εἶναι οἱ ἐνέργειές σας, καθώς δέν μᾶς δίνουν τό δικαίωμα, νά σᾶς θεωροῦμε ὡς ἀγωνιστή τῆς Πίστεως, ἀλλ΄ ὡς ἕνα «ἐκ τῶν ὑπεναντίων».

Μετά τιμῆς
Γιά τόν Σύλλογο «ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ»
Ὁ Πρόεδρος Ἡ Γραμματεύς
Γρηγόριος Γρηγορίου Χριστίνα Ξανθᾶ -Νάκου

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΥΤΟΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΤΑΙ!!!


Τω Κανονικώς ανυποστάτω και εκπεσόντι Αιρεσιάρχη Πάπα και Πατριάρχη της Δύσεως Πάπα Ρώμης Βενεδίκτω τω 16ω και τοις ΑΥΤΩ ΚΟΙΝΩΝΟΥΣΙ ΑΝΑΘΕΜΑ ΑΝΑΘΕΜΑ ΑΝΑΘΕΜΑ.
Τοίς κηρύσσουσι και διδάσκουσι την Παναίρεσιν του Διαχριστιανικού και Διαθρησκειακού Συγκριτιστικού ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΜΑ ΑΝΑΘΕΜΑ ΑΝΑΘΕΜΑ.

Σ.σ. Αφού αναθεματίζει εμμέσως πλην σαφώς τον Πατριάρχη του Βαρθολομαίο,  την εκκλησία του δηλαδή, γιατί μένει ακόμη κάτω από την ίδια ετοιμόρροπη σκέπη;

Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Ο παπα Νικόλας ο Πλανάς και το παλαιό ημερολόγιο

.....
Εμφανισις του Προφητου Ελισσαιου


Εις την εποχη του πρωτου διωγμου των Παλαιοημερολογιτων, ηθελησε να λειτουργησει κατά το παλαιό ημερολογιο την εορτην του Προφητου Ελισσαιου. Αλλα φοβουμενος μηπως του παρουσιασθουν εμποδια, συνεφωνησε με την βοηθο του αφ'εσπερας, να πανε να λειτουργησουν εις τον Αγιον Σπυριδωνα και τον περιμενε.
Η ωρα παρηρχετο και ο παπας δεν εφαινετο να ελθη να λειτουργησει. Απηλπισθη. Ενομισε πως κατι σπουδαιο θα του ετυχε και δεν επηγε ως αυτην την ωρα. Εφυγε και πηγε εις τον Προφητη Ελισσαιο (διοτι εκει ηταν το «κεντρον των πληροφοριων») , να ρωτησει τι γινεται ο παπας και να, τον βλεπει μεσα στην εκκλησια να ετοιμαζεται να λειτουργηση!

Του εκαμε παρατηρησιν, γιατι ηθετησε την συννενοησιν που ειχανε καμει, και ακομη ότι δεν εφοβηθη, παρα ηλθε μεσα στο κεντρον, μεσα στη βραση του διωγμου!

Της λεγει: «Μη με μαλωνεις, γιατι σημερα το πρωι ειδα τον Προφητη και μου ειπε να ελθω εδώ να λειτουργησω, και να μη φοβηθω τιποτα, γιατι αυτος θα με προσεχει.» ...;.

http://misha.pblogs.gr/

Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

Ἐγώ, μιὰ Ρωμαιοκαθολικὴ καλόγρια, θὰ ὑποστηρίξω τὴν Ἑλλάδα

τῆς Κατρὶν Μαρτὲν

Ζῶντας ἐδῶ κι ὀκτὼ χρόνια στὴν Ἑλλάδα τὴν κατάσταση τῆς χώρας καὶ τὶς ἀντιδράσεις ποὺ αὐτὴ προκαλεῖ, νιώθω ὑποχρεωμένη νὰ παρέμβω. Ἐδῶ καὶ μῆνες δίδεται γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἡ εἰκόνα μιᾶς χώρας ὅπου βασιλεύει ἡ διαφθορά, ὅπου ἡ φοροδιαφυγὴ εἶναι ἐθνικὸ ἄθλημα κι ὅπου τὰ σκάνδαλα ξεσποῦν καὶ ἀλληλοδιαδέχονται τὸ ἕνα τὸ ἄλλο μὲ πυρετώδη ρυθμό. Τίποτα ἀπὸ ὅλα τὰ παραπάνω δεν εἶναι ἐντελῶς ψέμα -καὶ προθεσή μου δὲν εἶναι νὰ ἐξωραΐσω τὴν πραγματικότητα. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, συχνὰ ἡ νοηματοδότηση καποίου πράγματος ἐξαρτᾶται καὶ ἀπὸ τὸ πῶς αὐτὸ λέγεται.

Ὅμως, γνωρίζω:
πρῶτον ἐμεῖς, οἱ ὑπόλοιποι Εὐρωπαῖοι, δὲν εἴμαστε δὰ καὶ παράδειγμα ἀρετῆς καὶ δὲ δικαιούμαστε νὰ δίνουμε μαθήματα σὲ ἄλλους·
δεύτερον, δεν κερδίζουμε τίποτα μὲ τὸ νὰ ἐξευτελίζουμε ἕναν ἑταῖρο μας ποὺ εἶναι ἤδη ἀποδυναμωμένος, πόσο μᾶλλον ὅταν πρόκειται γιὰ ἕναν ὁλόκληρο λαό· τρίτον, μου φαίνεται πὼς τριάντα χρόνια συμβίωσης δὲν ἀρκοῦσαν γιὰ νὰ γνωρίσουμε πραγματικὰ καὶ νὰ κατανοήσουμε τοὺς Ἕλληνες «ἐξαδέλφους» μας, ποὺ δὲν εἶναι ταυτόσημοι μὲ ἐμᾶς.
Πρόκειται γιὰ κάτι αὐτονόητο, ποὺ ὅμως συχνὰ τὸ λησμονοῦμε: οἱ Ἕλληνες δὲν εἶναι δυτικοευρωπαῖοι -καὶ μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ δὲ θὰ γίνουν ποτέ.
Ἀπέναντι στὴ νομοθεσία δὲν ἔχουν τὰ ἴδια ἀντανακλαστικὰ μὲ ἐμᾶς: δὲ διαθέτουν αὐτὴν τὴν προδιάθεση πρὸς τὴ νομιμοφροσύνη, ποὺ δίχως ἄλλο μᾶς ἔχει κληροδοτηθεῖ ἀπὸ τὴ Ρώμη καὶ χαρακτηρίζει τὴ δύση. Στὴν Ἑλλάδα ὁ κανόνας δὲν εἶναι ὑποχρεωτικός· τὰ πράγματα δὲν ἐξελίσσονται σύμφωνα μὲ τὸ νόμο, ποὺ ἐδῶ ἔχει μᾶλλον ἐνδεικτικὸ ρόλο.

Θυμᾶμαι συχνὰ τί μᾶς εἶχε πεῖ ὁ καθηγητής μας τῶν ἑλληνικῶν στὸ πρῶτο μας μάθημα: ἡ μεγαλοφυΐα τῆς λατινικῆς γλώσσας εἶναι ἡ λογική της αὐστηρότητα· ἡ μεγαλοφυΐα τῶν ἑλληνικῶν ὅμως ἔγκειται στὴν εὐελιξία τους, στὴν τέχνη τῶν ἀποχρώσεων. Ὑπάρχουν σαφῶς γραμματικοὶ κανόνες, ἀλλὰ οἱ ἐξαιρέσεις, οἱ ἀποχρώσεις, οἱ διαφοροποιήσεις, οἱ ἀνώμαλες κλίσεις εἶναι τόσο πολυάριθμες! Μετὰ ἀπὸ τόσο καιρὸ ποὺ ζῶ ἐδῶ, τείνω νὰ πιστέψω πὼς ὅ,τι ἰσχύει στὴ γλῶσσα ἰσχύει καὶ στὶς νοοτροπίες τῶν ἀνθρώπων.

Τὸ πρωτεῦον ἐδῶ εἶναι οἱ οἰκογενειακοὶ καὶ κοινωνικοὶ δεσμοί. Δὲν ἀρνούμαστε ποτὲ μία χάρη σὲ ἕναν φίλο καὶ συγγενῆ, ἔστω κι ἂν ἡ χάρη αὐτὴ ἐπισύρει κάποιο βαθμὸ παραβίασης τοῦ νόμου. Βοηθοῦμε τὸν πλησίον, τὸ φίλο, νοιαζόμαστε γιὰ τὶς ἀναγκες τῶν ἀνθρώπων, χωρὶς κατ' ἀνάγκη νὰ κατανοοῦμε παρὰ πολὺ καλὰ τὴν ἔννοια τοῦ «γενικοῦ συμφέροντος». Ὁ νόμος παρακάμπτεται χωρὶς συνειδησιακὰ προβλήματα. Οἱ Ἕλληνες ἐξάλλου παραδέχονται πὼς προσπαθοῦν «νὰ κάνουν τὴ δουλειά τους» χωρὶς νὰ νοιάζονται γιὰ τὸ νόμο: «δὲν εἶναι καλὸ μέν, ἀλλὰ ἔτσι εἴμαστε οἱ Ἕλληνες, καὶ ποτέ μας δὲ θὰ ἀλλάξουμε!». Ἂν περηφανευόμαστε πράγματι γιὰ τὴ διαφορετικότητα, ποὺ τὴ θεωροῦμε τὸν πλοῦτο τῆς Εὐρώπης, θὰ πρέπει νὰ σεβαστοῦμε κι αὐτὴ τὴ διαφορά, χωρὶς νὰ ἐκπλησσόμεθα δῆθεν ποὺ οἱ Ἕλληνες δὲ συμπεριφέρονται σὰν Γερμανοὶ ἢ Γάλλοι. Γιὰ νὰ ἀξίζει τὴν ὀνομασία της ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση (ΕΕ) χρειάζεται ὅσοι τὴ συναποτελοῦν νὰ γνωρίζονται πραγματικά, καὶ ὄχι μόνο ἐπιφανειακά, στὴ βάση στερεοτύπων.

Πρὶν τελειώσω, θὰ ἤθελα ἁπλᾶ νὰ σημειώσω κάτι σχετικὰ μὲ μία ἔκφραση ποὺ στὰ αὐτιά μου ἀκούγεται παράξενα: μιλᾶμε γιὰ «χρέος τῆς Ἑλλάδας πρὸς τὴν Εὐρώπη». Πάντοτε συναισθανόμουν τὸ ἀντίθετο: πὼς εἶναι ἡ Εὐρώπη ποὺ χρωστάει στὴν Ἑλλάδα. Πρόκειται γιὰ ἕνα δάνειό ποὺ παραχωρήθηκε ἐδῶ καὶ πάνω ἀπὸ εἴκοσι πέντε αἰῶνες κι ἔκτοτε ἔχουν δοθεῖ ἀμέτρητες δόσεις, ποὺ δὲ καταμετρῶνται μὲν σὲ δραχμὲς ἢ σὲ εὐρώ, ἀλλά ποὺ ἡ ἀξιοποίησή τους παρήγαγε ἀνεκτίμητους θησαυρούς.
Ὅλοι ὅσοι δὲ θὰ ἤμαστε ἀκριβῶς ὅ,τι εἴμαστε, ἂν δεν εἴχαμε συναντηθεῖ στὴν πορεία τῆς ζωῆς μας μὲ τὸν Ὀδυσσέα, τὸν Ἀχιλλέα, τὸν Οἰδίποδα, τὴν Ἀντιγόνη, τὸν Προμηθέα, ἂν δὲν εἴχαμε ἀκούσει νὰ γίνεται λόγος γιὰ τὸν Σωκράτη, τὸν Πλάτωνα, τὸν Ἀριστοτέλη, γιὰ νὰ μὴν ἀναφερθῶ σὲ λίγα μόνο ἀπὸ τὰ πιὸ διάσημα σχετικὰ παραδείγματα, ἂν ὅλοι οἱ ἰατροὶ θυμοῦνταν τὸν Ἱπποκράτη κι ὅλοι οἱ δημοκράτες τὴν Ἀθῆνα, ἂν ὅλοι κάναμε σωστὰ τοὺς λογαριασμούς μας, ἴσως θὰ ἀναγνωρίζαμε τὸ γεγονός πὼς ἐμεῖς χρωστᾶμε στὴν Ἑλλάδα καὶ πὼς τὰ δισεκατομμύρια εὐρὼ τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους δὲν εἶναι τίποτα σὲ σύγκριση μὲ τὸ δικό μας χρέος, ποὺ κανεὶς δὲ μᾶς ζητᾶ ποτὲ νὰ ἀποπληρώσουμε.

Κι ἂς μὴν ἀναφερθοῦμε σὲ ὅλους τοὺς θησαυροὺς γιὰ τοὺς ὁποίους καυχῶνται τὰ μουσεῖα μας, προϊόντα λεηλασίας τῆς ἑλληνικῆς γῆς.

* Η Catherine Martin εἶναι Ρωμαιοκαθολικὴ μοναχή. Τὸ ἄρθρο τῆς δημοσιεύθηκε στὴ γαλλικὴ ἐφημερίδα La Croix καὶ ἀναδημοσιεύθηκε ἀπὸ τὸ site "Προοδευτικὴ Πολιτική".

απο την ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

Σέ λίγο καιρό ἡ Ἑλλάδα ἀλλάζει!


Ἀν κάποιος πρίν λίγα χρόνια, ἐξέφραζε τό ὄνειρο τῆς ἐπιστροφῆς στήν παραδοσιακή κοινοβιακή-ἀσκητική ζωή, θά θεωροῦνταν γραφικός, ὀνειροπόλος ἤ παλαιομοδίτης. Πᾶνε τά παλιά, ἔρχονται καινούργιες ἰδέες, ἄλλοι τρόποι ζωῆς Ἐρωπαϊκοί, "πιό ἀνθρώπινοι", λέγαμε καί ξαναλέγαμε πιπιλίζοντας τήν ἴδια καραμέλα. Σήμερα ὅμως, ὅλοι καταλάβαμε τό ψέμα. Ἀντιληφθήκαμε τήν ἀπάτη τῆς παγκοσμιοποίησης, τῆς νέας τάξης πραγμάτων καί τοῦ δῆθεν ἐκσυγχρονισμοῦ, μά δέν κάναμε κάτι. Ὁ Θεός, φιλόστοργος πατέρας, μᾶς λυπήθηκε καί μᾶς δίνει μέσω διάφορων γεγονότων, τήν εὐκαιρία γιά μετάνοια καί ἀλλαγή.


Σέ λίγο καιρό, δέν θά ὑπάρχει σπίτι χωρίς τήν παραδοσιακή ξυλόσομπα ἤ τζάκι. Τά "καλοριφέρ" καί τά κλιματιστικά "της προόδου", δυστυχῶς ἀποδείχθηκαν ἀκριβά. Ὅλες οἱ Ἑλληνικές οἰκογένειες καί ἰδιαίτερά της ὑπαίθρου, προμηθεύονται ξύλα...

Σέ λίγο καιρό, ὁ κόσμος λόγω τῶν ἀδιεξόδων, θά στραφεῖ στήν Ἐκκλησία, πού ὡς συμπονετική καί φιλόστοργη Μάνα, θά τούς δεχτεῖ στήν ἀγκαλιά Της. Δύσκολα θά βρίσκεις τόν ἄθεο καί τόν εἴρωνα. Οἱ φράσεις "Ἐλπίζω στόν Χριστό΄", "Εἶμαι βαθιά θρησκευόμενος!" θά ἀκούγονται ἀπ' ὅλους.

Σέ λίγο καιρό, δέν θά βλέπεις στόν κόσμο παχύσαρκους ἀνθρώπους. Θά νηστεύουμε ὅλοι μέ τό ζόρι. Δέν μᾶς ἄρεσε ἡ νηστεία πού... εἶχε θεσπίσει αἰῶνες τώρα ἡ Ἐκκλησία. Ὄχι μόνο δέν θά τρῶμε κρέας Μεγάλη Παρασκευή στίς ταβέρνες, (ὅπως μέ ἀπίστευτη ἀναίδεια κάναμε), ἀλλά οὔτε τίς καταλύσιμες ἡμέρες δέν βάζουμε κρέας στό στόμα μας. Λιτό φαγητό καί συνάμα ὑγειϊνό. Τέρμα οἱ χοληστερίνες, τά τριγλυκερίδια, τά ζάχαρα κλπ. Ἴσως ἀδειάσουν καί τά νοσοκομεῖα ἀπό τούς ἀσθενεῖς λόγω κακῆς καί ὑπερβολικῆς διατροφῆς...

Σέ λίγο καιρό, δέν θά κυκλοφοροῦν πολλά αὐτοκίνητα. Πόδια μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός, καί θά τά χρησιμοποιήσουμε.

Σέ λίγο καιρό, δέν θά ὑπάρχουν τά σύγχρονα καί συντονισμένα μέ τήν κοσμική κίνηση μοναστήρια. Ἡ ἄσκηση θά κυριαρχεῖ καί ἀληθινοί καλόγεροι θά κοσμοῦν τά μοναστήρια καί τά ἡσυχαστήρια. Ὁ κόσμος πάλι, θά τούς ἔχει πρότυπα ὅπως ἀναφέρουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες. Ὁ Μοναχός ἔχει πρότυπό τους Ἀγγέλους, ὁ Λαϊκός τους Μοναχούς!

Σέ λίγο καιρό, θά ἔχουμε καί πραγματικούς ἱερεῖς, πού δέν θά γίνονται παπάδες γιά τό χρῆμα (τά γνωστά τυχηρά, ἄν καί δέν εἶναι ὅλοι ἔτσι), ἀλλά θά εἶναι ὁλοκληρωτικά ἀφοσιωμένοι καί ἀφιερωμένοι στό Θεό.

Σέ λίγο καιρό, οἱ Ἕλληνες θά γίνουν καί πάλι ἄνθρωποι μέ ὁμόνοια, ἑνότητα καί κίνητρο γιά τό συλλογικό συμφέρον. Τά παραπανίσια πράγματα, δέν θά ὑπάρχουν στά σπίτια μας, παρά μόνο τά ἀναγκαία.

Πιστεύω ἀδέλφια νά μήν ἀπογοητευτεῖτε. Τό μέλλον προβλέπεται ἐπίπονο, μά λαμπρό στό τέλος. Μήν ξεχνᾶτε ὅτι πρίν ἀπό τήν Ἀνάσταση προηγεῖται ἡ Σταύρωση καί ὅτι τό πιό βαθύ σκοτάδι εἶναι πρίν τό χάραμα!

Μία ἀναγεννημένη Ἑλλάδα θά δοῦμε. Ἄλλους Ἕλληνες, ἄλλη νοοτροπία. (Ρωμαίϊκη). Ὄχι τή γνωστή τῶν νεόπλουτων πάντως...

Κλείνοντας, ἄς συμφωνήσουμε στά παρακάτω:

Ὄχι, στήν Εὐρώπη τῆς ὑποδούλωσης καί τῆς ὑποδαύλισης!
Ὄχι, στήν πολτοποιημένη ἀνθρώπινη προσωπικότητα!
Ὄχι, στήν προπαγανδισμένη Νέα Τάξη Πραγμάτων!
Ναί, στήν Ἑλλάδα τῆς Ὀρθόδοξης Πνευματικότητας!
Ναί, στήν ἀναβίωση τῆς Ρωμαίϊκης παράδοσης!
Ναί, στό ἦθος τῆς καθ’ ἠμᾶς Ἀνατολῆς.

Ἀναγνώστης

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/

Σάββατο, 3 Μαρτίου 2012

Πως να ξεφύγετε από το φακέλωμα της google.

η Google αλλάζει την αμφιλεγόμενα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της, ώστε να μπορέσει να συγκεντρώσει, να αποθηκεύουν και να χρησιμοποιούν τις προσωπικές πληροφορίες για τους χρήστες της....Αλλά υπάρχει ένας τρόπος να ...εμποδίσετε τις προσπάθειες του γίγαντα του διαδίκτυο να οικοδομήσει ένα μόνιμο προφίλ σας που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία όπως η ηλικία, το φύλο και την τοποθεσία.

Η νέα πολιτική, η οποία έχει επικριθεί από ακτιβιστές οι οποίοι έχουν κατατεθεί καταγγελία στις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές, έρχεται σε εφαρμογή την 1η Μαρτίου.

Αλλά πριν από την ημερομηνία αυτή, μπορείτε να διαγράψετε το ιστορικό περιήγησης, περιορίζοντας το βαθμό στον οποίο η Google καταγράφει κάθε σας κίνηση – συμπεριλαμβανομένων ενοχλητικών μυστικών σας, με τα ακόλουθα απλά τρία βήματα:

1. Μετάβαση στην αρχική σελίδα του Google και συνδεθείτε στο λογαριασμό σας. Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού κάτω από το όνομά σας στο επάνω δεξιά γωνία για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις σας. Κάντε κλικ στο “Ρυθμίσεις λογαριασμού”/”Account settings”
2. Στη συνέχεια, βρείτε την ενότητα που ονομάζεται “Υπηρεσίες”/” Services” και θα δείτε έναν σύνδεσμο “Προβολή, να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ιστορικό ιστού”/”View, enable, or disable web history’. 3. Τέλος, μπορείτε να αφαιρέσετε όλα τα στοιχεία της αναζήτησής σας, κάνοντας κλικ στο “Κατάργηση Ιστορικό ιστού”/”Remove Web History”. Αφού έχετε κάνει αυτό, το ιστορίκο σας θα παραμείνει απενεργοποιημένο μέχρι να το ενεργοποιήσετε εσείς ξανά.


Παρά το γεγονός ότι η απενεργοποίηση του ιστορικού δεν θα αποτρέψει τη συγκέντρωση και την αποθήκευση αυτών των πληροφοριών και τη χρήση του για εσωτερικούς σκοπούς, ο γίγαντας του Web θα κάνει τα δεδομένα/στοιχεία ανώνυμα σε 18 μήνες.

Επίσης θα αποτρέψει από ορισμένα είδους χρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής αποτελεσμάτων αναζήτησής με βάση του ιστορικό σας.
 

Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ (;) ΣΤΗ ΒΑΒΕΛ ΤΗΣ ΑΣΙΖΗΣΚυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας! Ἄλλοτε ἡμέρα θριάμβου...
Σήμερα;
Σήμερα... Θὰ ἀναρωτηθοῦμε μὲ τὴ γνωστὴ φράση: Quo vadis, Ὀρθοδοξία; Ποῦ πηγαίνεις σήμερα, Ὀρθοδοξία;
Τὴ μελαγχολικὴ αὐτὴ εἰσαγωγὴ σὲ τέτοια μέρα, ἑορταστικὴ καὶ θριαμβική, μᾶς τὴν ἐπέβαλε ἡ τελευταία οἰκουμενιστικὴ ἐκδήλωση στὴν Ἀσίζη τῆς Ἰταλίας τὸν περασμένο Ὀκτώβριο.

Ἐκδήλωση ποὺ γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ μᾶς προκάλεσε πόνο. Γι᾿ αὐτὸ καὶ περισσότερο ἴσως ἀπὸ ὁποτεδήποτε ἄλλοτε θεωρήσαμε εὔκαιρο νὰ ποῦμε μαζὶ μὲ τὸν προφητάνακτα Δαβίδ: «Υἱοὶ ἀνθρώπων, ἕως πότε βαρυκάρδιοι; ἱνα τί ἀγαπᾶτε ματαιότητα καὶ ζητεῖτε ψεῦδος;» (Ψαλμ. δ΄ 3). Εὔκαιρο, διότι ἐκεῖ, στὴν Ἀσίζη τῆς Ἰταλίας, πραγματοποιήθηκε καὶ τὸ περασμένο ἔτος στὶς 27 Ὀκτωβρίου, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ πάπα, ἡ γνωστὴ ἀντίθεη θεατρικὴ παράσταση, ἡ ὀνομαζόμενη Παγκόσμια Ἡμέρα προσευχῆς τῶν Θρησκειῶν γιὰ τὴν εἰρήνη.

Σὲ σχετικὸ σχόλιο τοῦ Περιοδικοῦ μας εἴχαμε σημειώσει ὅτι ἡ ἐκδήλωση τοῦ 2011 «ἦταν μετρημένη, δὲν εἶχε τὶς προκλητικὲς ἐκδηλώσεις προηγούμενων συναντήσεων. Ἀντὶ γιὰ βέβηλες συμπροσευχὲς προτιμήθηκε ἀτομικὴ προσευχή, ἕνα κοινὸ γεῦμα καὶ μιὰ τελικὴ συνάντηση δέσμευσης γιὰ τὴν εἰρήνη».

Παρ᾿ ὅλον ὅμως αὐτὸν τὸν μετριότερο τόνο, τὰ ὅσα ἔλαβαν χώρα κατὰ τὴ συνάντηση εἶναι ὀρθοδόξως ἀπαράδεκτα καὶ θλιβερά.

Διότι τί θλιβερότερο ὑπάρχει ἀπὸ τὸ νὰ βλέπει κανεὶς μέσα στὸν θίασο τῶν ἀρχηγῶν τῶν διαφόρων θρησκειῶν Ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους, Ἀρχιεπισκόπους καὶ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη;

Ἀκόμη καὶ ἁπλὴ ματιὰ στὴν ὅλη ἐκδήλωση γεμίζει θλίψη τὴν ψυχή.

Τί ἦταν ὅμως αὐτὴ ἡ ἐκδήλωση; Ὑποτίθεται ὅτι ἦταν προσευχή, συνάντηση ἐκπροσώπων τῶν θρησκειῶν γιὰ προσευχὴ ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ κόσμου. Ἀλλὰ βέβαια μόνο προσευχὴ δὲν ἦταν. Θέατρο ἦταν, πολύχρωμος θίασος πού, εἴτε ἐνγνώσει εἴτε ἐν ἀγνοίᾳ, ὑπηρέτησε τὴν καλοστημένη παπικὴ θεατρικὴ παράσταση, μάλιστα μὲ τὸ νὰ ἐμφανισθοῦν ὅλοι κάποια στιγμὴ κρατώντας ἕνα ἀναμμένο καντήλι. Ἂν τὴν παράσταση αὐτὴ τὴ θεωρήσει κάποιος προσευχή, τὸ μόνο βέβαιο εἶναι πὼς θὰ συνειδητοποιήσει ὅτι εἶναι προσευχὴ βδελυκτὴ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ σ᾿ αὐτὸν τὸν θίασο μετεῖχαν ἀκόμη καὶ ἐκπρόσωποι θρησκειῶν βουντού, δηλαδὴ μαγείας!

Ἡ ἄλλη μεγάλη πρόκληση ἦταν ἡ ἴδια ἡ ὀνομασία τῆς ἐκδηλώσεως: «Προσκυνητὲς τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς εἰρήνης»!

Σπανίως στὴν παγκόσμια ἱστορία ἡ ὀνομασία μιᾶς ἐκδηλώσεως ἀποτελοῦσε τόσο κραυγαλέα αὐτοδιά ψευση τῆς ἴδιας τῆς ἐκδηλώσεως, ὅσο αὐτὴ τῆς Ἀσίζης τοῦ 2011. Ποιᾶς ἀλήθειας, ἀλήθεια, προσκυνητὲς ἦταν οἱ μετέχοντες στὸ θέατρο τοῦ παμπόνηρου διπλωματικοῦ παιχνιδιοῦ τοῦ Βατικανοῦ; (Διότι περὶ διπλωματικοῦ τεχνάσματος πρόκειται καὶ θὰ τὸ ἀποδείξουμε αὐτὸ στὴ συνέχεια). Καὶ ποιὰ σχέση μὲ τὴν ἀλήθεια ἔχουν οἱ πλανεμένες δαιμονικῆς προελεύσεως ἀντιλήψεις τῶν πάσης φύσεως ψευδοθρησκειῶν; Ἀλλὰ αὐτὴ εἶναι ἡ κατάληξη ὅσων προσβάλλουν τὴν ἀλήθεια: νὰ αὐτοδιαψεύδονται! Μπο ροῦσαν νὰ ἐπι λέξουν τόσους καὶ τόσους τίτλους γιὰ τὴν ἐκδήλωσή τους. Νὰ τὴν ὀνομάσουν: «Προσκυνητὲς τῆς φιλίας» ἢ «τῆς ἀλληλοβοήθειας καὶ τῆς κατανοήσεως»... Ὁ Θεὸς ὅμως τοὺς τύ φλωσε καὶ ἔβαλαν «Προσκυνητὲς τῆς ἀλήθειας...», ὥστε ὄχι μόνο νὰ φαίνε ται ξεκάθαρα τὸ ψεῦδος καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ ἐγχειρήματος, ἀλλὰ καὶ νὰ γίνεται φανερὸς ὁ θεατρινίστικος χαρακτήρας του, νὰ ἀποδεικνύεται αὐτὸ ποὺ πρά γματι εἶναι: Βαβέλ (=σύγχυση)!

Ναί, σύγχυση! Σύγχυση ἀντιλήψεων, σύγχυση προ θέσεων, σύγχυση σκοπῶν καὶ ἐπιδιώξεων.

Καὶ τώρα τὸ βασανιστικὸ ἐρώτημα εἶναι τοῦτο: Ἔχει θέση ἡ Ὀρθοδοξία σ᾿ αὐτὴ τὴν κακόγουστη παπικὴ θεατρικὴ παράσταση;

Ὀφείλουμε νὰ εἴμαστε εἰλικρινεῖς: Μόνο τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νὰ προκαλεῖ ἡ συμμετοχή της. Ἀλλὰ τότε γιατί συμμετέχουν οἱ Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι, Ἀρχιεπίσκοποι καὶ ὁ ἴδιος ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης; Μιὰ μόνη ἐξήγηση, σὲ περίπτωση ποὺ δὲν θέλουμε νὰ σκεφθοῦμε κάτι χειρότερο, ἀπομένει:

Συμμετέχουν γιὰ λόγους σκοπιμότητας, γιὰ νὰ μὴ χαρακτηρισθοῦν ὡς φανατικοὶ καὶ περιθωριακοὶ «φονταμενταλιστές», ποὺ ὑπο δαυλίζουν μίση θρησκευτικά.

Εἶναι ἐπαρκὴς αὐτὴ ἡ ἐξήγηση, ὥστε νὰ δικαιολογεῖται ἡ συμμετοχή τους;

Οἱ ἴδιοι ἔτσι φαίνεται ὅτι τὴν θεωροῦν. Ἐμεῖς, μὲ ὅλο τὸν σεβασμὸ πρὸς τὸ πρόσωπό τους, θὰ ἀπαντήσουμε ἀπερίφραστα: Ὄχι!

Μποροῦσαν νὰ ἀνταποκριθοῦν στὴν παπικὴ πρόσκληση μὲ ἄλλους τρόπους. Νὰ συντάξουν ἐπὶ παραδείγματι ἐξηγητικὸ κείμενο σεβασμοῦ πρὸς κάθε θρησκευτικὴ ἀντίληψη καὶ νὰ ἀπευθύνουν ἔκκληση καταπαύσεως τῶν ἐχθροτήτων... ἀλλὰ στὸ θέατρο νὰ μὴ μετάσχουν.

Αὐτὴ θὰ ἦταν τίμια καὶ εἰλικρινὴς στάση.Τίμια ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ εἰλικρινὴς ἔναντι τῶν ἀνθρώπων. Πολὺ περισσότερο δὲν ἔπρεπε νὰ μετάσχουν, διότι μὲ αὐτὲς τὶς ἐκδηλώσεις ὁ πάπας ἕνα πράγμα κυρίως ἐπιδιώκει: νὰ ἀσκεῖ στὴν πράξη πρωτεῖο ἐξουσίας.

Ὅσοι τυχὸν ἀμφιβάλλουν γι᾿ αὐτό, ἂς διαβάσουν τὸ παρακάτω ἀπό σπασμαἀπὸ συνέντευξη τοῦ Προέδρου τοῦ Παπικοῦ Συμβουλίου γιὰ τὴν Προώθη ση τῆς Χριστιανικῆς Ἑνότητας Καρδιναλίου Κοὺρτ Κὸχ στὸν Φρεντερὶκ Μουνιέ (Frédéric Mounier) τῆς ἐφημερίδας «La Croix» τὴν πα ραμονὴ τῆς ἐκδηλώσεως στὴν Ἀσίζη:

«Φρ. Μουνιέ: Ὁ οἰκουμενισμὸς συνεχίζει νὰ εἶναι προτεραιότητα γιὰ τὸν σημερινὸ πάπα;

Κοὺρτ Kόχ: Ἀπολύτως. Ὁ ἴδιος ὁ πάπας τὸ ἐπιβεβαίωσε αὐτὸ ἅμα τῇ ἐκλογῇ του. Μποροῦμε μάλιστα νὰ ποῦ με πὼς ἐκ τῶν πραγμάτων ἀσκεῖ ἤδη ἀπὸ τώρα ἕνα εἶδος οἰκουμενικοῦ ‘‘πρωτείου’’. Εἶναι πολυάριθμοι οἱ προτεστάντες, οἱ ἀγγλικανοί, οἱ Ὀρθόδοξοι ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ τὸν συναντήσουν, νὰ ἀνταλλάξουν ἀπόψεις μαζί του, νὰ ἐμβαθύνουν τὶς προσωπικές τους σχέσεις. Σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο εἶμαι πεπεισμένος πὼς ὁ πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄ ἀσκεῖ de facto, ἄτυπο φυσικά, τὸ οἰκουμενικὸ πρωτεῖο, ἰδίως ὅσον ἀφορᾶ τὸν διάλογο τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀλήθειας. Ὁ πάπας ἐπιθυμεῖ τὴν πνευματικὴ ἐμβάθυνση τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ ὄχι ἕνα εἶδος διαπραγμάτευσης νομικοῦ τύπου, ὅπως συμβαίνει μεταξὺ ἐπιχειρήσεων».

Ἰδού! Παπικοὶ σχεδιασμοὶ ξεκάθαροι. Καὶ σ᾿ αὐτοὺς ἀκριβῶς ἀποσκοποῦσαν οἱ θεατρινισμοὶ τῆς Ἀσίζης. Μέχρι πότε ὅμως οἱ Ὀρθόδοξοι θὰ συνεχίζουμε νὰ τοὺς ὑπηρετοῦμε; Καὶ ὁ Πατριάρχης μας, ποὺ φυλάει Θερμοπύλες στὴν Πόλη, πῶς καταδέχεται νὰ κατεβαίνει ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ ἐσταυρωμένου θρόνου του στὰ σάπια καθίσματα τῶν παπικῶν σκοπιμοτήτων;

Τὴν ὥρα ποὺ τεκτονικὸς σεισμὸς ἀποστασίας σαρώνει ἀπ᾿ ἄκρου σ᾿ ἄκρο τὸν πλανήτη, εἶναι ἀδιανόητη ἡ συμμετοχὴ τῶν Ὀρθοδόξων στὶς ψευδώνυμες φιέστες, μέσῳ τῶν ὁποίων ὁ πάπας προωθεῖ τὴ μανιακή του ἐπιθυμία γιὰ παγκόσμια ἐξουσία.

Ἤδη ἡ κατάμαυρη σκιὰ τοῦ σκοτεινοῦ τέρατος τῆς κολάσεως, τοῦ Ἀντιχρίστου, ἔχει ἀρχίσει νὰ πέφτει βαριὰ πάνω στὴ γῆ. Τούτη τὴν ὥρα οἱ καμπάνες τῆς Ὀρθοδοξίας ἔπρεπε νὰ ἠχοῦν πένθιμα καὶ οἱ ποιμένες νὰ ἑτοιμάζουν τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ, ὥστε, ἂν ἀπαιτηθεῖ, νὰ εἶναι ἕτοιμος γιὰ ἀναμέτρηση μὲ τὴν αὐτοκρατορία τοῦ κακοῦ.

Ὁ πάπας, προορισμένος νὰ ὑπηρετήσει τὸν Ἀντίχριστο, ἂς συνεχίσει τοὺς θεατρινισμούς του, κτίζοντας μὲ τὴ μεγαλομανία του νέο πύργο τῆς Βαβέλ. Καὶ ἂς βαδίσει τὸ δρόμο του στὴ λεωφόρο τῶν παγκοσμιοεξουσιαστικῶν ὁραμάτων του.

Ἡ Ὀρθοδοξία ὅμως, ὅπως εἶπε γέρων ἐπίσκοπος, αὐτοὺς τοὺς καιροὺς ἂς ἑ τοιμάζει μάρτυρες. Γιὰ νὰ συνεχίσει νὰ ἀνεβαίνει τὴ στενὴ καὶ τεθλιμμένη ὁδὸ «τὴν ἀπάγουσαν εἰς τὴν ζωήν» (Ματθ. ζ΄ 14)!

“Ο ΣΩΤΗΡ”, 01/03/2012
Από Ακτίνες