Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Κυριακή, 13 Μαΐου 2012

Bράβευση του Οικουμενικού Πατριάρχη από το ίδρυμα F. Roosevelt, για τη συμβολή του στον διαθρησκειακό διάλογοΤο Σάββατο 12/05/2012, στο Middelburg της Ολλανδίας ,απονεμήθηκε στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο,το βραβείο της Ελευθερίας Λατρείας του Ιδρύματος The Franklin D. Roosevelt για τη συμβολή του στον διαθρησκειακό διάλογο μεταξύ Χριστιανών, Μουσουλμάνων και Ιουδαίων.
Σχετική ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναφέρει: Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 11ης Μαΐου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Νήφωνος Τσιμαλῆ, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς διά Βρυξέλλας, ἐκεῖθεν δέ ὁδικῶς εἰς τήν πόλιν Middelburg Ὁλλανδίας, ἔνθα θά ἀπονεμηθῇ Αὐτῷ ὑπό τοῦ Ἱδρύματος The Franklin D. Roosevelt τό ὁμώνυμον βραβεῖον Ἐλευθερίας Λατρείας (Freedom of Worship) «διά τάς ἐξαιρετικάς προσπαθείας του ὑπέρ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί διά τήν συμβολήν του εἰς τόν διάλογον συμφιλιώσεως μεταξύ Χριστιανῶν, Μουσουλμάνων καί Ἰουδαίων».Από Ακτίνες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω