Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2012

ΠΕΡΙ ΤΟΥ 15ου ΚΑΝΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΤΑ π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΡΙΚΑΜΗΝΑ)

 

 
 
Διαβάσαμε σήμερα στο ιστολόγιο "ΑΚΤΙΝΕΣ" http://aktines.blogspot.gr/2012/10/15.html τη νέα σανίδα σωτηρίας που προσέφεραν οι "συντηρητικοί" στους "αντιοικουμενιστές" του νέου ημερολογίου, που τρέμουν στην ιδέα της Αποτείχισης. Διαβάστε την  και εσείς (όσο κι αν κουραστείτε από την παράθεση των αιωνίων χρυσοστομοπαπαδουλικοεπιφανειοθεοδωροπουλικών επιχειρημάτων) και έπειτα αναρωτηθείτε μαζί μας:ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ «ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ» ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΕΡΙ ΤΟΥ 15ου ΚΑΝΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ1. Γιατί στην εργασία σας προσπαθείτε να ερμηνεύσετε τον Κανόνα, χωρίς να τον παραθέσετε; Μήπως για να μην βγουν τα αντίθετα συμπεράσματα από αυτούς που θα τον πρωτοδιαβάσουν;2. Γιατί υπερτονίζετε στην εργασία σας την μη συνοδική καταδίκη του Οικουμενισμού, εφόσον ο Κανόνας ρητώς αναφέρει πως «τη κανονική επιτιμήσει ουχ υπόκεινται ΠΡΟ συνοδικής διαγνώσεως, αλλά και τοις πρεπούσης τιμής τοις ορθοδόξοις αξιωθήσονται»;


3. Είναι κατεγνωσμένη αίρεση ο Οικουμενισμός ή μήπως επειδή δεν τον καταδίκασε ακόμη κάποια Μεγάλη Σύνοδος δεν είναι; Μήπως δεν τον κατέγνωσαν όλοι οι μεγάλοι ορθόδοξοι γέροντες και θεολόγοι της εποχής μας; Μήπως δεν καταδικάστηκε από Τοπική Σύνοδο της Εκκλησίας των Ρώσων της Διασποράς (1982);4. Τι φοβάστε και δεν αναφέρετε ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ τους Οικουμενιστές; Μήπως για να μην φανερωθεί πως τα γραφόμενά σας περί της θεραπείας ή - σε περίπτωση εμμονής - αποκοπής των νοσούντων μελών – αιρετικών, είναι απλά μόνον λόγια, εφόσον στον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη, φορέα της αιρέσεως, ούτε νουθεσίες κάνατε, αλλά ούτε και μεριμνήσατε για την αποκοπή του, αλλά αντιθέτως ΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ εν επιγνώσει με μολυσμένα μέλη, κοινωνία την οποία και ΟΜΟΛΟΓΕΙΤΕ μάλιστα ανερυθριάστως, παρουσιάζοντας ως αγιοπατερική τη στάση σας;5. Γιατί επιτίθεστε σε αυτούς που κάνουν χρήση του - έστω προαιρετικού κατ’ εσάς – δικαιώματος της Αποτείχισης (αν τελικά τον θεωρείτε προαιρετικό και δεν τον βγάλετε και… απαγορευτικό στο τέλος!) και δεν επιτίθεστε εμπράκτως στην γάγγραινα, όπως παραστατικά αποκαλείτε την ετεροδιδασκαλία;


6. Αν σφάλλει ο π. Ευθύμιος όταν γράφει πως στην «περίπτωση των θεμάτων της πίστεως ο κάθε πιστός γίνεται κριτής και δικαστής προ συνοδικής κρίσεως του ατάκτος περιπατούντως επισκόπου», μήπως σφάλλει και ο μεγάλος Οικουμενικός Πατριάρχης Γεννάδιος Σχολάριος όταν γράφει «τους επισκόπους υμών επιτηρείτε ίνα ώσιν Ορθόδοξοι, και μη διδάσκουσι δόγματα εναντίον της Ορθοδόξου Πίστεως, μηδέ τοις αιρετικοίς, ή τοις απεσχισμένοις συλλειτουργώσι»;7. Αφού γράφετε πως χρειάζεται Σύνοδος για να καταδικάσει την αίρεση, γιατί δεν την κάνετε; Και μάλιστα με ποιους θα την κάνετε αν η πλειοψηφία των μελών της είναι ήδη μολυσμένα μέλη, εξαιτίας της αχρικαιρικής αδράνειάς σας;8. Γιατί ψεύδεστε γράφοντας πως ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής δεν αποτειχίσθηκε προ συνοδικής διαγνώμης, εφόσον ο Ιερός Νικόδημος γράφει ξεκάθαρα πως κατευθείαν με την κήρυξη της αιρέσεως ο Άγιος «δεν υπέφερε να συγκοινωνεί με την δυσσέβειαν των δυσσεβών»; Όταν γράφετε ότι έκανε αντιαιρετικό αγώνα, υπονοώντας ότι ταυτόχρονα ήταν κοινωνικός με τους αιρετικούς, δεν προσβάλλετε έτσι τη μνήμη του Αγίου;9. Γιατί συγχέετε – ίσως εσκεμμένα – την Αποτείχιση από τους αιρετικούς, που είναι δικαίωμα του κάθε πιστού, με την καταδίκη και αποκοπή των αιρετικών, που είναι δικαίωμα της Συνόδου;


10. Πώς είστε τόσο σίγουροι ότι τους Αποτειχισμένους του Παλαιού Ημερολογίου, ενώ αυτοί - κατά την ομολογία σας και προς τιμήν σας - δεν πρεσβεύουν αιρετικές δοξασίες και κρατούν απαρασάλευτα όλα τα ορθόδοξα δόγματα ανόθευτα και ακέραια, τους τιμώρησε ο Θεός αφαιρώντας τους την Χάριν; Είστε μετρητές της Θείας Χάριτος ή σε αυτήν την περίπτωση, βάζοντας δύο μέτρα και δύο σταθμά, δεν ισχύει η απόφαση Συνόδου (καταδικαστική για τους «Παλαιοημερολογίτας», ανύπαρκτη μέχρι στιγμής) που σε πενήντα πέντε σελίδες μέχρι τώρα προσπαθείτε να μας δείξετε πως μόνο αυτή είναι αρμόδια να αφαιρεί την Θεία Χάρη;11. Γιατί είστε έτοιμοι να διαρρήξετε τα ιμάτιά σας, μόνο στην σκέψη πως ο π. Ευθύμιος μπορεί να προτιμούσε να ανήκει στο «σχίσμα», όπως το λέτε εσείς, των «Παλαιοημερολογιτών», ενώ ποσώς δεν νοιάζεστε εμπράκτως (όχι μόνο λόγια και ημερίδες δηλαδή), για την επί εικοσαετία σταθερή οικουμενιστική πορεία του Οικουμενικού Πατριάρχου, αλλά και άλλων κατ’ όνομα Ορθοδόξων Επισκόπων, όπως εκείνου του τραγικού Γαλλίας Εμμανουήλ, που ως άλλος Ρωμαίος φιλούσε περιπαθώς την χείρα της Πάπισσας Ιουλιέτας ή του ιχλιμπιντιχιανού Γερμανίας Αυγουστίνου, όπου «αγιαζόταν» από αιρετικό «κληρικό»;12. Γιατί ρωτάτε τον π. Ευθύμιο να σας δείξει που βρίσκεται η Ορθόδοξος Εκκλησίας και δεν ρωτάτε τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή να σας πει τι απάντησε στον Πατριάρχη όταν τον ρώτησε ποίας Εκκλησίας είναι; Γιατί δηλαδή αντιτάσσετε στην προτεσταντική εκκλησιολογία της «αόρατης Εκκλησίας» την παπική εκκλησιολογία της ορατής Εκκλησίας στο πρόσωπο του Επισκόπου (όπως ο Πάπας) και όχι την ορθόδοξη εκκλησιολογία;13. Γιατί στα όσα όντως πολύ ωραία γράφετε στα περί αποτείχισης των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, δεν αναφέρετε την περίπτωση της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, στην οποία δεν έλειψε το μαρτυρικό φρόνημα και δεν έσβησε ο αγώνας τους άδοξα και ταπεινωτικά, αλλά αντιθέτως κρατούν έως και σήμερα υψωμένα τα λάβαρα της Ορθοδοξίας, προς καταισχύνη των Οικουμενιστών;14. Γιατί κατηγορείτε τον π. Ευθύμιο πως δήθεν απαξιώνει τον Συνοδικό Θεσμό της Εκκλησίας, όταν εσείς τόσα χρόνια είστε αυτοί που τον απαξιώνετε μη συγκαλώντας Σύνοδο που θα καταδικάσει τους Οικουμενιστές, αλλά αντιθέτως συμμετέχετε και στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών;15. Γιατί δεν αναφέρετε πως δύο από τις αναφερόμενες μορφές («Οσιακές και χαρισματούχες» όπως γράφετε και ανακηρύξατε μάλιστα και «Αγίους Πατέρας» χωρίς απόφαση Συνόδου), ΕΙΧΑΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΕΙ, έστω και για κάποιο διάστημα, όπως ο Ιουστίνος Πόποβιτς (το 1971) και ο Γέρων Παΐσιος (την τριετία 1970 - 1973 μαζί με τις οκτώ Αγιορείτικες Μονές, που ο αγώνας τους έσκασε σαν σαπουνόφουσκα, όπως γράψατε πριν); Μήπως δεν το ξέρατε για να σας παραθέσουμε τα στοιχεία;16. Γιατί ο Άγιος Ιγνάτιος γράφει «πας ο λέγων παρά τα διατεταγμένα, καν πιστεύει, καν παρθενεύει, ΚΑΝ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΙΕΙ, λύκος σοι φαινέσθω εν προβάτου δορά, φθοράν προβάτων κατεργαζόμενος» και εσείς επικαλείσθε τα σημεία των «Οσιακών μορφών», για να ακολουθήσετε την λάθος στάση τους απέναντι στους αιρετικούς;17. Γιατί, τέλος, τόσο μένος κατά του π. Ευθυμίου, ο οποίος αν και άνευ χαρισμάτων, κατά την φιλάδελφο άποψή σας, - παρόμοια άποψη με αυτήν που είχε για τον Τελώνη, και εκείνος ο πρόγονός σας -, ζει σε μια σπηλιά σαν το θηρίο, για την Ομολογία του, περιφρονούμενος από τους ανθρώπους, ενώ εσείς έχετε και την βακτηρία της δόξας και της αναγνώρισης των ανθρώπων, και την παρηγοριά ότι τουλάχιστον δεν θα απολεσθείτε μόνοι σας, αλλά και την παροχή από το Κράτος των μέσων προς επιβίωση;


ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από Αποτείχιση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω