Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Οι "μουσικοί διάλογοι" συνεχίζονται με τους Μονοφυσίτεςp1040362
Γερμανία- Η Ορθόδοξη Ενορία Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κολωνίας, έχει ιδρύσει ένα σύλλογο με το όνομα “Ορθόδοξη πρωτοβουλία”. Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση στις 2 Δεκεμβρίου 2012 εντός του ιερού ναού θα πραγματοποιηθεί συναυλία που την ονομάζουν "Συναυλία ορθοδόξων χορωδιών" μόνο που η μία χορωδία είναι Ορθόδοξη (Ελληνορθόδοξη/ Βυζαντινή), οι άλλες δύο είναι η μία Συριακή/"Ορθόδοξη"και η άλλη Αρμενική/"Ορθόδοξη". Στην ανακοίνωση αναφέρονται ως Ορθόδοξοι,ενώ πρόκειται για Μονοφυσίτες. (AmSonntagden2. Dez. 2012 (1.Advent) beginnt um 17:00 unser traditionelles Orthodoxes Chorkonzert. Dieses Jahr nimmt erstmalig der Syrisch-orthodoxeKinder- und Jugendchor der Gemeinde "Mor Petrus und Mor Paulus" Köln teil. Wieder dabei ist der Griechisch - orthodoxe Männerchor "Agias Trias" aus Bonn und der Armenisch-orthodoxegemischte "KOMITAS CHOR". Der Eintritt von € 7,50 geht zu Gunsten unserer Kirchenrenovierung. Nach dem Konzert ist beim Buffet mit orthodoxen Fastenspeisen Gelegenheit zum Meinungsaustausch).

Δηλαδή οι "μουσικοί διάλογοι"συνεχίζονται και προωθείται δυναμικά η ένωση με τους Μονοφυσίτες, αφού κι αυτοί ονομάζονται Ορθόδοξοι (βλέπε πρόσφατες δηλώσεις των Πατριαρχών Αλεξανδρείας και Κωνσταντινουπόλεως.
(Η φωτογραφία είναι από παλαιότερη συναυλία στον ίδιο ιερό ναό)
 
από Ακτίνες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω