Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

Πάπας καί Πατριάρχης στό Φανάρι.Ἀγαπητοί μας ἐπισκέπτες,
Παρακαλοῦμε, κάνετε ὑπομονή καί δεῖτε αὐτή τή μαγνητοσκόπηση, ἀπό τήν πρό ἐτῶν ἐπίσκεψι τοῦ (παραιτηθέντος πλέον)  Πάπα Βενεδίκτου στό Φανάρι. Ὑποδοχή, χειροφιλήματα τῆς δεξιᾶς τοῦ Πάπα (ὑπό ὀρθοδόξων), Δοξολογία, Πολυχρονισμός, μνημόνευσι, συμπροσευχή, εὐλογία τοῦ ὀρθοδόξου πληρώματος ὑπό τοῦ Πάπα κ.λπ. Ταῦτα πάντα ἐπί Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, τοῦ καί νῦν Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Καί ἀφοῦ τά διαπιστώσετε, ἰδίοις ὄμμασι, παρακαλοῦμε, ἀπαντήσατε στά κάτωθι ἐρωτήματα, ἐν συνειδήσει καί μετά φόβου Θεοῦ:
 
Ὁ οἱοσδήποτε ἐκ τῶν ἁγίων Ἀρχιεπισκόπων καί Πατριαρχῶν, οἱ ὁποῖοι ἐκλέϊσαν τόν Θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, πιστεύετε ὅτι θά ἔπρατε ποτέ κάτι ἀνάλογο;

Ὁ ὑπό πάντων τῶν φερομένων ὡς παραδοσιακῶν ὀρθοδόξων Κληρικῶν, Θεολόγων καί πιστῶν ἐπικρινόμενος καί καταδικαζόμενος, ὡς τολμητίας καί προδότης τῆς Ὀρθοδοξίας, Πατριάρχης Ἀθηναγόρας, ἔπραξε κάτι περισσότερον ἤ βαρύτερον τοῦ διαδόχου του κ. Βαρθολομαίου; Καί,

Πιστεύετε ὅτι ὁ ἀποβιώσας Ἀθηναγόρας καί ὁ κ. Βαρθολομαῖος ποιοῦν τά τοιαῦτα εἰλικρινῶς διά νά ἐπαναφέρουν τόν πάπα καί τούς ὁπαδούς του στήν Ἀλήθεια, ὅπως δικαιολογήθηκε ἐν Ἁγίω Ὄρει (Μεγίστη Λαύρα) πρό καιροῦ ὁ τελευταῖος, ἤ ἐξυπηρετοῦν κάτι ἄλλο ἀνομολόγητο;

Οἱ ἀπαντήσεις καί τά συμπεράσματα εἶναι ἰδικά σας!

http://epistrofi-sotiria.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω