Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

Ημερολογιακό και Οικουμενισμός (ένα ακόμη ντοκουμέντο)


 
Στο χριστιανικό περιοδικό "ΑΓΑΠΗ" που εξέδιδε στα τέλη του ΙΘ΄ αιώνος ο αείμνηστος καθηγητής Κωνσταντίνος Διαλησμάς και συγκεκριμένα στο τεύχος της 22ας Ιανουαρίου 1895 διαβάζουμε στη στήλη των ειδήσεων ("Ποικίλα" σελ. 7) τα εξής:
"Λέγεται ότι διά του προς τον Πάπαν εκτάκτου απεσταλμένου του ο αυτοκράτωρ της Ρωσσίας (σ. Κ. Σ. αναφέρεται μάλλον στον Αλέξανδρο τον Γ΄, ο οποίος πέθανε τέλη του 1894, αφού ο Νικόλαος ο Β΄ ανακηρύχτηκε αυτοκράτορας τον Μάιο του 1896) ανήγγειλεν ότι προτίθεται να αντικαταστήση το Γρηγοριανόν ημερολόγιον καταργών το Ιουλιανόν εις το κράτος του. Η παπική "Ανατολή" της Σύρου (σ. Κ. Σ. εφημερίδα της εποχήςαγάλλεται επί τούτω κρίνουσα ότι και η Ελλάς θα αναγκασθή να δεχθή το Γρηγοριανόν ημερολόγιον, ούτινος η παραδοχή καταρρίπτει, λέγει, εν μέγα χάσμα μεταξύ ανατολικών και δυτικών, και ότι θα διευκολυνθή ούτως η προς αλλήλους ένωσις".
 
 
Από ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω