Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

Πάπας Φραγκίσκος: “Συζητήσαμε ώστε να γίνει κάτι και για το θέμα της ημερομηνίας του Πάσχα”

σ.σ. ΠΟΣΕΣ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΕΣ ΘΑ ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΝ ΟΙ "ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΟΙ" ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΗΤΕΣ;
 
«Με τον Βαρθολομαίο συζητήσαμε για την ένωση, που μπορεί να επιτευχθεί  με την από κοινού πορεία, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να την πετύχουμε με μια Διάσκεψη Θεολόγων….»
"Είμαστε όλοι θεολόγοι σε ένα νησί, και προχωράμε μαζί. Πρέπει να βοηθήσουμε, για παράδειγμα, με τις εκκλησίες. Ακόμη και στη Ρώμη, πολλοί Ορθόδοξοι χρησιμοποιούν Ρωμαιοκαθολικές εκκλησίες. Μιλήσαμε για την πανορθόδοξη σύνοδο επειδή κάτι έχει να κάνει σχετικά με την ημερομηνία του Πάσχα.”
Rapporto con gli ortodossi
«Con Bartolomeo abbiamo parlato dell'unità, che si fa per la strada, in un cammino, non possiamo mai fare l'unità in un congresso di teologia. Mi ha confermato che Atenagora disse davvero a Paolo VI: "Mettiamo tutti i teologi su un'isola, e noi andiamo avanti insieme". Dobbiamo aiutarci, per esempio con le chiese, anche a Roma, tanti ortodossi usano chiese cattoliche. Abbiamo parlato del concilio pan-ortodosso perché si faccia qualcosa della data sulla Pasqua. 

È un po' ridicolo: ma dimmi il tuo Cristo quando resuscita? Il mio la settimana prossima. Il mio invece è resuscitato la settimana scorsa. Con Bartolomeo parliamo come fratelli, ci vogliamo bene, ci raccontiamo le difficoltà del nostro governo. Abbiamo parlato abbastanza dell'ecologia, di fare insieme un lavoro congiunto su questo problema» La Stampa Papa Francesco: “Pedofilia come messe nere”
 
Από Ακτίνες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω