Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

Ο Μητροπολίτης Αὐστρίας στην Παπική Μονή του Τιμίου Σταυρού της Βιέννης όπου και εὐλόγησε την μοναστική ἀδελφότητα


Τήν Τρίτη 17 Ἰουνίου 2014 ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας Ἀρσένιος, επισκέφθηκε τήν Παπική Μονή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στό δάσος τῆς Βιέννης. Ὁ Σεβασμιώτατος προσεκλήθηκε ἐξ ἀφορμῆς τῆς δεκαετοῦς ἐπετείου ἀπό τῆς Ἐπισκέψεως τῆς ΑΘΠ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στή Μονή. Ἐκτός ἀπό τούς Παπικούς Μοναχούς καί τό Μητροπολίτη παρόντες ἦταν ὁ Πρόεδρος τοῦ Παπικού Οικουμενιστικού Ἱδρύματος Pro Oriente Δρ. Johann Marte καί ὁ ἐκπρόσωπος τύπου τοῦ Ἱδρύματος Καθηγητής κ. Erich Leitenberger.


 
Οἱ παρευρισκόμενοι συνομίλησαν γιά διάφορα θέματα, γιά γεγονότα τοῦ παρελθόντος καί μελλοντικές προοπτικές στό διαχριστιανικό διάλογο. Ἐπίσης ἔγινε ἀναφορά στήν πρό δεκαετίας ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου στή Μονή. Ἐκτός τῶν θεμάτων τῆς ἐπικαιρότητος ἔγινε λόγος γιά τόν ρόλο τῆς Ἐκκλησίας στή σύγχρονη κοινωνία καί στή σημασία τοῦ μοναχισμοῦ γιά τήν Ἐκκλησία.
 
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση “Ἐκ τῆς συζητήσεως κατέστη σαφές ὅτι τέτοιου εἴδους συναντήσεις ἔχουν ἀποφασιστική σημασία στήν ἀνάπτυξη τῶν διαχριστιανικῶν σχέσεων. Μέ αὐτή τήν ἔννοια ὁ  Μητροπολίτης Αὐστρίας καί ὁ Ἡγούμενος Μαξιμιλιανός ἐξέφρασαν τήν εὐχαρίστησή τους γιά τίς ἀδερφικές ἐπαφές ἀνάμεσα στόν Πάπα Φραγκίσκο καί τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο. Τόσο ἡ ἱστορική συνάντηση πρό 50 ἐτῶν τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου μετά τοῦ Πάπα Παύλου Στ´ καθώς καί ἡ πρό ὁλίγων ἡμερῶν συνάντηση στήν κῆπο τοῦ Βατικανοῦ μέ τήν προσευχή γιά τήν εἰρήνη στήν Ἁγία Γή ἀποτελοῦν σαφή σημεῖα αὐτῆς τῆς προσωπικῆς δέσμευσης. Στή συνάντηση τοῦ Πάπα μέ τόν Πατριάρχη, ἀλλά καί στό μαρτύριο τῶν ἀμέτρητων χριστιανῶν μαρτύρων τῆς ἐποχῆς μας καθίσταται σαφές ὅτι οἱ χριστιανοί ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ὁμολογία, στήν ὁποία ἀνήκουν, ἔχουν κοινά σημεῖα ἀναφορᾶς.”
 
 
Μετά τή συζήτηση οἱ ἐπισκέπτες προχώρησαν στό καθολικό τῆς μονῆς ὅπου ὁ  Μητροπολίτης Αὐστρίας προσκύνησε τό Τίμιο Ξύλο καί μέ αὐτό εὐλόγησε τήν Παπική μοναστική ἀδελφότητα. Στή συνέχεια οἱ Μοναχοί ἔψαλλαν τήν ἀκολουθία τῆς τρίτης καί τῆς ἕκτης ὥρας. Στό γεῦμα πού ἀκολούθησε στό ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς ὁ ἡγούμενος Μαξιμιλιανός καλωσόρισε τό Μητροπολίτη Ἀρσένιο καί ἐξέφρασε τή χαρά του γιά τήν ἐπίσκεψη. Ὁ  Μητροπολίτης μέ τή σειρά του εὐχαρίστησε τόν ἡγούμενο γιά τήν πρόσκληση καί τή φιλοξενία στούς χώρους τῆς Μονῆς. Ὁ  Μητροπολίτης Ἀρσένιος ἀνέφερε: «Ἡ Μονή Τιμίου Σταυροῦ εἶναι ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων ἕως καί σήμερα τόπος συναντήσεως τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό. Γι᾽ αὐτό καί ἐγώ σήμερα ἦρθα μέ χαρά σάν Μοναχός καί Προσκυνητής και χάρηκα ἀπό τή ζωντάνια καί τήν πίστη τῆς ἀδελφότητας, ἡ ὁποία ἀγωνίζεται γιά τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί προσεύχεται γιά τό καλό τοῦ κόσμου καί τῆς ἀνθρωπότητος.»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Από Ακτίνες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω