Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ "ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ" ΕΙΝΑΙ -ΕΝ ΜΕΡΕΙ- (σ.σ. αμφιβάλλουμε για την εν μέρει) ΓΕΓΟΝΟΣ! Ο Οικουμενιστικὸς Μιθριδατισμὸς όμως, έχει παραλύσει τὶς συνειδήσεις. ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ;


 \

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μητροπολίτης Πειραις εἶχε παλαιότερα δηλώσει ὅτι θὰ προχωρήσει σὲ Διακοπὴ Μνημοσύνου, μόνο στὴν περίπτωση διακοινωνίας (intercommunion). Τὴν 25η Νοεμβρίου 2013 ὅμως, ἡ Ἱ. Μητρόπολη Πειραιῶς δημοσίευσε ἄρθρο μὲ τὸ ὁποῖο βεβαίωνε ὅτι «η intercommunion, σέ λαϊκό τουλάχιστον ἐπίπεδο, ἤδη εφαρμόζεται», καὶ ἀνεφέρετο σὲ συγκεκριμένο παράδειγμα! Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ διαπίστωση, ὅτι δηλαδὴ Σύνοδοι καὶ Πατριάρχες δὲν ἀπαγορεύουν καὶ δὲν ἐπιτιμοῦν ὡς ὑπεύθυνοι τὸ γεγονός, ἀλλ’ ἐπιτρέπουν τὴν διακοινωνία (intercommunion) σὲ λαϊκό ἔστω ἐπίπεδο, ἀντὶ νὰ ὁδηγήσει τὸν Μητροπολίτη Πειραιῶς νὰ ἐφαρμόσει τὴν ὑπόσχεσή του, παράβλεψε τὴν περίπτωση, θεωρώντας, ἀσφαλῶς, ὅτι αὐτὸ πρέπει νὰ γίνει πιὸ ἐπίσημα! (Δὲς http://apotixisi.blogspot.gr/2013/11/intercommunio.html).

Νά, ὅμως, ποὺ ἔγινε αὐτό· πραγματοποιήθηκε καὶ ἐπίσημα στὸ πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας διακοινωνία!
Τί θὰ κάνει τώρα ὁ κ. Σεραφείμ; Μήπως θὰ μᾶς πεῖ ὅτι αὐτὸς δὲν ἀνήκει καὶ δὲν μνημονεύει τὸν Πατριάρχη Συρίας; Ναί, ἀλλὰ τὸν Μνημονεύει ἡ Ἱ. Σύνοδος μετὰ τῆς ὁποίας κοινωνεῖ! Μήπως θὰ βρεῖ μιὰ ἄλλη δικαιολογία, ὅτι π.χ. οἱ Κόπτες τῆς Ἀντιοχείας εἶναι μιὰ μικρὴ «ἐκκλησία»; Ἀσφαλῶς κάποια δικαιολογία θὰ βρεῖ. Γιατί ἀποδείχτηκε (ἕως τώρα, χαρά μας νὰ διαψευστοῦμε) ὅτι μόνο λόγια λέγει, μόνο σὲ λεονταρισμοὺς προβαίνει, μὲ μοναδικὸ σκοπὸ νὰ ἀποκοιμίζει τοὺς πιστούς.
Εἶναι δέ, πλήρως ἀπογοητευτικό, ἂν ἀληθεύουν οἱ πληροφορίες (ποὺ μέχρι τώρα πάντως δὲν διαψεύστηκαν) ὅτι ὁ «λέων» κ. Σεραφείμ, κάλεσε μετὰ τοῦ Δημάρχου Πειραιῶς τὸν ἀρχηγὸ τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ νὰ ἐπισκεφτεῖ καὶ νὰ εὐλογήσει τοὺς πιστοὺς τῆς Μητροπόλεώς του! Τὸν Πατριάρχη, τὸν ὁποῖον ὁ κ. Σεραφείμ, μὲ τὸ στόμα του, ἀναθεμάτισε τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ 2012, ἀφοῦ ἀνάγνωσε ἀναθέματα κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!!!

Δημοσιεύουμε:
1. Τὴν τρομερή, πράγματι εἴδηση, περὶ συλλείτουργου μὲ αἱρετικοὺς στὸ πατριαρχεῖο Αντιοχείας.
2. Τὴν εἴδηση ὅτι ἐκλήθη στὸν Πειραιᾶ ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος, προσκεκλημένος ἀπὸ τὸν Δήμαρχο καὶ τὸν μητροπολίτη Πειραιῶς. (Ἂν δὲν διαψεύσει τὴν εἴδηση ὁ Πειραιῶς, βλέπω νὰ χρησιμοποιεῖ τὰ «ἐπιχειρήματα» τοῦ Χριστόδουλου, ὅτι τάχα τὸν Πάπα Παῦλο τὸν κάλεσε ὁ Πρόεδρος Στεφανόπουλος κι ὄχι ἡ Σύνοδος!).
3. Τὴν πληροφορία (στὶς 17/8/2014) ὅτι ὁ κ. Βαρθολομαῖος θὰ ἐπισκεφθεῖ τὸν Πειραιᾶ, καὶ τὶς ἐρωτήσεις ποὺ τότε κάναμε:
Ἔγινε πρόταση στὸν Πατριάρχη γιὰ ἐπίσκεψη στὸν Πειραιά; Τί θὰ κάνει ὁ κ. Σεραφείμ; Θὰ ὑποδεχθεῖ τὸν Πατριάρχη;
 
Πηγή: «Κατάνυξις»
Είδηση για Οικουμενιστικό Συλλείτουργο
του Πατριάρχη Αντιοχείας Ιωάννη, με τον
Κόπτη “Πατριάρχη” Αντιοχείας Ιγνάτιο-Εφραίμ!!!


(Μετάφραση Katanixis.gr)


Ο Κόπτης “Πατριάρχης” Αντιοχείας Ιγνάτιος - Εφραίμ, μαζί με αντιπροσωπεία από την Κοπτική Συραϊκή Εκκλησία, έγινε δεκτός από τον Ορθόδοξο Πατριάρχη Αντιοχείας Ιωάννη και συλλειτούργησαν στις 18 Αυγούστου, στο Βυζαντινό Ελληνικό Ορθόδοξο Μοναστήρι του Αγ. Γεωργίου του Αντιοχέα, παρουσία του κυβερνήτη της Homs.
Επρόκειτο για μια ιστορική συνάντηση και λειτουργία με την παρουσία πολλών πιστών από την Ανατολή για πρώτη φορά, αλλά και παιδιών που εγκαταλείφθηκαν εξαιτίας της κρίσης στην περιοχή.

Ο Κόπτης Πατριάρχης Ιγνάτιος μίλησε για την ανάγκη για Ειρήνη στην περιοχή και ευχαρίστησε τον Ορθόδοξο Πατριάρχη Ιωάννη για την υποδοχή και φιλοξενία. Ο κυβερνήτης Ταλαλ αλ Μπαραζι μίλησε για θρησκευτική ανοχή, για συμφιλίωση που έχει επιτευχθεί σε κάποιους τομείς και την τεράστια προσπάθειά που πρέπει να γίνει για να διατηρηθεί η ιστορία κι ο πολιτισμός της Συρίας.

Μετά την λειτουργία ακολούθησε συμπροσευχή των δυο Ιεραρχών για την ειρήνη.
 
Πηγή: «Ἰδιωτικὴ Ὁδός»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω