Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Οικουμενιστική συμπροσευχή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην παπική ενορία του Αγίου Ανδρέα. (Βίντεο)Το βίντεο είναι από την οικουμενιστική συμπροσευχή
Ο Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος στό πλαίσιο τῆς Ἐπισκέψεώς του  στην Αυστρία επισκέφθηκε τήν παπική ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα.

Ακολουθεί ο χαιρετισμός  του Οικουμενικό Πατριάρχη και του παπικού επισκόπου της επισκοπής Eisenstadt 
 

 
Βίντεο από τον χαιρετισμό του Οικουμενικού Πατριάρχη
Ο ΧΑΙΡΕΤΙΜΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ
Patriarch Bartholomaios I. von Konstantinopel:
[Seine Allheiligkeit bittet um Verzeihung, dass er seine Worte in englischer Sprache und nicht auf deutsch an die versammelten Gläubigen richten wird.]
"Eure Exzellenz!
Lieber Pfarrer Sebastian!
Brüder und Schwester im Herrn!
Als seine Exzellenz begonnen hat, zu allen zu sprechen, brachte er seinen Wunsch zum Ausdruck, dass Jesus Christus bei uns sein möge. Er ist wirklich und wahrhaftig unter uns, denn wir sind hier in seinem Namen versammelt. Vielleicht gehören wir zu zwei verschiedenen Schwesterkirchen, aber Jesus Christus hat nur eine einzige Kirche gegründet. Durch Ihre freundliche und großzügige Geste sollen wir noch mehr Bruder und Schwester sein in der Zukunft. Wir bringen unseren besonderen Dank zum Ausdruck an diesen Ort Sankt Andrä, an Seine Exzellenz Bischof Ägidius, an Mitbruder Sebastian und an Sie alle, den Sie bringen durch Ihre Geste und durch Ihr Geschenk an die Metropolis von Austria und dadurch auch an das Ökumenische Patriarchat Ihre Liebe zum Ausdruck. Im Ökumenischen Patriarchat erwarten wir mit großer Vorfreude den Besuch Seiner Heiligkeit Papst Franziskus in den nächsten Wochen. Wir werden gemeinsam das jährliche Fest des Heiligen Apostels Andreas feiern. Der Apostel Andreas, der auch als der Erstberufene unter den Apostel genannt wird und gleichzeitig wird er als Begründer der Kirche zu Konstantinopel bezeichnet. Vor 45 Jahren begannen wir die Tradition, Delegationen zwischen Rom und Konstantinopel an den Festtagen unserer jeweiligen Patronen auszutauschen. Dieses Jahr wird seine Heiligkeit Papst Franziskus persönlich der Delegation vorstehen. Das war im Jahre 1979 bereits der Fall mit dem entschlafenen Papst Johannes Paul II. und im Jahr 2006 hatten wir die Freude und das Privileg Seine Heiligkeit Papst Benedikt XVI. in Konstantinopel empfangen zu dürfen. Dieses anstehende Treffen mit Papst Franziskus wird bereits das dritte Treffen zwischen dem Papst und uns seit anderthalb Jahren, also seit seiner Wahl zum Papst, sein. Wir sind bereits gute Freunde und wahre Brüder in Christus. Letztes Jahr im März nahm ich an seiner Inauguration in Rom teil. Es war das erste Mal in der Geschichte, dass der Patriarch von Konstantinopel an der Inthronisierung eines Bischofs von Rom teilgenommen hat. Und so wie ich bei dieser Gelegenheit vorgeschlagen hatte, trafen wir uns letztes Jahr in Jerusalem. Wir beteten gemeinsam am Heiligen Grab Christus für den Frieden der Welt und für die Einheit unserer Kirchen. Dann lud er mich am Pfingstsonntag nach Rom ein, um dort gemeinsam die Präsidenten von Israel und Palästina in den vatikanischen Gärten zu empfangen. Und jetzt wird unser viertes Treffen im Namen des Herrn in der Stadt Konstantinopel stattfinden. Trotz aller Schwierigkeiten werden wir weiterarbeiten an der Lösung der Probleme und der Wiederherstellung der voller Einheit unserer Schwesterkirchen. Und unser Herr, der seinen und unseren himmlischen Vater gebeten hat, Enheit in seinem Namen zu geben, wird unsere Gebete erhören. Wir danken Ihnen noch einmal von ganzem Herzen. Dies ist wirklich ein historischer Moment. Orthodoxe Mönchen werden hier leben als Ihre Brüder. Sie kommen nicht hierher, um Ihr Gebiet oder Ihr Land zu besetzen. Sie werden hier bei Ihnen sein und mit Ihnen sein, um mit Ihnen zu beten für die Einheit der Welt. Ich bin mehr als überzeugt, dass Sie die Mönche lieben und schützen werden. Deshalb danke ich Ihnen bereits im voraus! Morgen werden wir zusammen mit Seiner Eminenz, Metropolit Arsenios, der heute auch seinen Namenstag feiert, und zusammen mit Seiner Exzellenz Bischof Ägidius, gemeinsam die feierliche Messe zum Fest des Heiligen Martinus halten. Ich habe gerade eben die wunderschöne Geschichte des Heiligen Martin kennengelernt und entsprechend Ihrer hier üblichen Tradition hatten wir zum Mittagessen Martini-Gans. [Spontaner Applaus brandet auf.] Zum Abschluß meiner kurzen Rede möchte herzlich den Bürgermeister und den Mitgliedern des Gemeinderates danken für Ihre Unterstützung und Ihre Liebe und sie bitten, uns auch weiterhin zu unterstützen und zu helfen bei all den praktischen Details und Formalitäten, welche nötig sind für den Abschluss des Baus dieses Klosters. Christus ist in unserer Mitte! Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit Euch allen! 
Wir haben auch ein Geschenk für Euren Pfarrer Sebastian mitgebracht, während mein lieber Bruder, Seine Exzellenz Bischof Ägidius, sein Geschenk morgen erhalten wird." [Die Gläubigen spenden Beifall.] 
Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΚΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
Die Begrüßungen im ungekürzten Wortlaut:
Diözesanbischof Dr. Ägidius Zsifkovics:
"Gelobt sei Jesus Christus! [Alle: In Ewigkeit, Amen!] Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. [Alle: Amen!]Der Herr sei mit Euch! [Alle: Und mit deinem Geiste!] 
Eure Allheiligkeit!
Liebe Mitbrüder in bischöflichem, priesterlichem, diakonalem Dienst!
Liebe Pfarrbevölkerung von Sankt Andrä!
Es ist heute eine große Stunde. Es ist ein historischer Augenblick für unsere ganze Diözese, obwohl auch für Eure Pfarrgemeinde im Besonderen. Wir dürfen in dieser Stunde von Herzen den ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel Bartholomaios I. hier in der Pfarre Sankt Andrä herzlich willkommen heißen. Er, als der 270. Nachfolger des Apostels Andreas, ist heute sozusagen nachhause gekommen nach Sankt Andrä, um hier gemeinsam mit Euch kurz zu singen, zu beten und das Anliegen der Klostergründung auch Gott an´s Herz zu legen. Eure Allheiligkeit, ich darf Sie im Namen der Diözese aber wohl auch im Namen der gesamten Pfarrgemeinde herzlich in unserer Mitte begrüßen. Und ich bin nun dankbar und ich freue mich, dass die Pfarre mit der Diözese gemeinsam diesen Weg beschritten hat, der Bitte des Metropoliten Arsenios stattzugeben und hier das erste orthodoxe Kloster in Österreich zu errichten. Unweit des ehemaligen `Eisernen Vorhanges´. 25 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer. Wir sind in dieser Abendstunde hier versammelt, um Gott zu danken, um Sie herzlich zu begrüßen und Sie auch um Ihren Segen für dieses neue Werk, aber auch für unseren weiteren Lebensweg zu bitten. Allheiligkeit, seien Sie auch in Ihrer Kirche des Heiligen Andreas, herzlich willkommen!"
[Diözesanbischof Dr. Ägidius Zsifkovics umarmt Patriarch Bartholomaios I. und gibt ihm den Bruderkuss zur Begrüßung. Die anwesenden Gläubigen spenden Beifall.]
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Bürgermeister Dir. Erich Goldenitsch:
"Eure Allheiligkeit, Bartholomaios I., ökumenischer Patriarch von Konstantinopel!
Als Bürgermeister der Gemeinde Sankt Andrä am Zicksee heiße ich Sie bei uns auf das allerherzlichste willkommen und ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt in unserer Gemeinde und schöne Begegnungen mit den Gläubigen von Sankt Andrä am Zicksee!" [Applaus]
Patriarch Bartholomaios I. von Konstantinopel:
"Ich habe ein kleines Souvenir mitgebracht für den Bürgermeister. Es ist eine Medaille, die auf der einen Seite meinen Vorgänger Athenagoras und den seligen Papst Paul VI. zeigt und auf der anderen Seite Papst Franziskus und mich selbst in Jerusalem." [Applaus]
[Es folgt das gemeinsame ökumenische Gebet.]
 
Από Ακτίνες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω