Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

Για την ιστορία...! Γιὰ τὴν ἱστορία παραθέτουμε τὴν θέση ποὺ διετύπωσε ὁ π. Ἐφραὶμ Φιλοθεΐτης (Ἀριζόνας) ὅταν ἔγινε Ἡγούμενος στὴν Ἱερὰ Μονὴ Φιλοθέου τὸ 1974. Δήλωνε τότε:

«Θὰ μνημονεύωμε τὸ ὄνομα τοῦ Παναγιωτάτου μέχρις ὅτου πορεύεται τὴν ὁδὸν τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἂν παρεκκλίνῃ θὰ παύσωμε τὸ μνημόσυνόν του»!
Πέρασαν ἀπὸ τότε σαράντα χρόνια. Ὁ Οἰκουμενισμὸς ἐπεκτείνεται συνεχῶς. Ἀναμφισβήτητα (καὶ μηδενὸς ἀντι-Οἰκουμενιστῆ διαφωνοῦντος εἰς αὐτό) ὁ νῦν Πατριάρχης πορεύεται τὴν ὁδὸν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τοῦ Παπισμοῦ καὶ τῆς σατανοκίνητης Πανθρησκείας· καὶ ὁ Γέροντας Ἐφραίμ, ὁ ὁποῖος θεωροῦσε τότε αὐτονόητη τὴν Διακοπὴ τοῦ Μνημοσύνου αἱρετίζοντος Πατριάρχου, συμβουλεύει σήμερα νὰ μνημονεύουμε τὸν παναιρετικὸ Πατριάρχη.
Καὶ τὰ πνευματικά του τέκνα καὶ ἐγγόνια, παρότι διδάσκουν ὅτι στὸν Γέροντα δὲν κάνουμε ὑπακοὴ ὅταν πρόκειται γιὰ θέματα Πίστεως, δυστυχῶς κάνουν κακὴ ὑπακοή καὶ ἐφαρμόζουν «κακὴ» διάκριση στὸν Γέροντα Ἐφραίμ, ποὺ δείχνει σὰν νὰ μὴν κατάλαβε ὅτι τὴν διαρρεύσασα σαραντακονταετία οἱ Πατριάρχες πορεύονται τὴν ὁδὸ τῆς αἱρέσεως καὶ ὄχι τῆς Ὀρθοδοξίας!
Καὶ ὅμως, ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας (ποὺ φυσικὰ τὴν φωνάζουν δυνατὰ οἱ ποιμένες στὰ κηρύγματά τους μὲ ὑψωμένο τὸ διδασκαλικό τους δείκτη) λέγει μὲ τὸ στόμα τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου:
«Πᾶς ὁ λέγων ἢ πράσσων παρὰ τὰ διατεταγμένα, κἂν αξιόπιστος ᾖ, κἂν νηστεύῃ, κἂν παρθενεύῃ, κἂν σημεῖα ποιῇ, λύκος σοι φαινέσθω ἐν προβάτου δορᾷ, φθοράν προβάτου κατεργαζόμενος».
(π. Νικόλαος Μανώλης, ἐδῶ)
 
Παραθέτουμε
α) φωτοτυπία ἀπὸ περιοδικὸ “Ἅγιος Σίμων ὁ Μυροβλήτης” (τ. 22, 1974, σελ. 39) μὲ τὴν δήλωση τοῦ π. Ἐφραίμ, καὶ
β) τὰ ὅσα εἶπε ὁ προσκεκλημένος τοῦ π. Νικολάου Μανώλη καὶ γέροντάς του, π. Ἀγάθων, ἀναπαράγων τὶς θέσεις τοῦ π. Ἐφραίμ:

 

Καὶ οἱ δηλώσεις τοῦ Ἡγουμένου τῆς Κωνσταμονίτου (ἐδῶ):
Γέροντας Ἀγάθων: Πάπας σον Διάβολος. μες μ τ διάβολο τί δουλει χουμε; Μπορομε ν συμφιλιώσουμε τ μέρα μ τ νύχτα;
...Βέβαια σς εχα πε τν λλη φορ τι εδα συμπτωματικ τι λειτουργοσε ατς κε στν Κων/πολη κα εχε τν Πάπα (Βενέδικτο) πο καθόταν στν θρόνο τν Δεσποτικό. Κι ταν λέμε μες ο ερες «γαπήσομεν λλήλους», βγαίνει ατς ( Βαρθολομαος) π τν γία Τράπεζα, κατεβαίνει Πάπας π τ θρόνο κα γκαλιάζονται.
ταν τ εδα γ ατό, τρες μέρες εχα ν κοιμηθ. Κα επα στ Γέροντά μου, γ κόβω τ Μνημόσυνο μ’ ατ πο εδα.
λλ Γέροντάς μου μ παρακάλεσε, μο λέει, χεις πόλυτο δίκιο σ’ ατ πο εδες, συμφων κι γ μαζί σου, λλ πλς τ τρία τ λλα τ δέλφια σου δν μπορον ν σ κολουθήσουν. Δν χουν ατ τ σθένος, δν χουν ατν τν κανότητα, δν χουν ατ τ προσόντα, δν εναι λα γι λα. Γι μένα, μο λέει, σ παρακαλ, μ τ κάνεις. Γιατί θ γίνει χάσμα μέσα στ τέσσερα τ’ δέλφια. Κι γ γι ν μν τν λυπήσω κανα πακοή.
Τώρα σ’ ατν τν νθρωπο (τὸν Βαρθολομαῖο) πς μέσα μου θ πάρχει σεβασμός, κτίμηση, ...τακτοποίηση, πιθανότητες, λπίδες π’ τ στιγμ πο συναναστρέφεται μ τν διάβολο.
Μο ρθε πάλι σκέψη κι λογισμς ν κόψω τ Μνημόσυνο (σ.σ. ατ εναι αθόρμητη ντίδραση κάθε ρθόδοξου), λλ ξέρω τι μερικάνος δν θ μφήσει πάλι. Κα πάλι θ τ καταπι.
Ατς ( Βαρθολομαος) νθρωπος δν πρόκειται ν βάλλει μυαλό (σ.σ. μες μως, παρ τατα, θ τν μνημονεύουμε!). Γιατ λα τ βλέπει μ τ λογική.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω