Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΗΝ KURIER. Σχολιασμός της.

Από Πατερική Παράδοση
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πρν μερικς μέρες ἀναδημοσιεύσαμε ἕνα ἄρθρο ἀπὸ τὸ ἱστολόγιο  "defencenet" (ἐδῶ) κα μ τίτλο  «Θεολογική "βόμβα"  Πατριάρχη Βαρθολομαίου: "Τα βρήκαμε με τους ΚαθολικούςΝα ενωθούμε"!», Δὲν προχωρήσαμε σὲ σχολιασμό του, γιατὶ δὲν γνωρίζαμε τί ἀκριβῶς εἰπώθηκε στὴν συνέντευξη ἐκείνη.

Σήμερα ἔχουμε στὰ χέρια μας τὴν μετάφραση τῆς συνέντευξης τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου ποὺ δημοσιεύτηκε στὴν ἐφημερίδα Kurier, ἡ ὁποία ἀποκαλεῖ τὸν Πατριάρχη ὡς «Πάπα τῆς Ἀνατολῆς»!
Σχολιάζουμε συγκεκριμένα ἀποσπάσματα καὶ στὸ τέλος δημοσιεύουμε τὴν μετάφραση τῆς συνέντευξης τοῦ Πατριάρχη, ποὺ μᾶς ἔστειλε ἡ κ. Λ.Κ. ἀπὸ τὴν Γερμανία.

Δήλωσε ὁ Πατριάρχης:
«Τό μοναστήρι στόν Ἅγιο Ἀνδρέα πρέπει ­ἐκτός αὐτοῦ­ νά γεφυρώση Ἀνατολή καί Δύση.  Ἕνας τόπος ὅπου Χριστιανοί διαφορετικῶν παραδόσεων καί πολιτισμῶν θά συναντῶνται γιά νά μποροῦν νά βροῦν τόν Θεό!».
Δηλαδὴ ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἀνερυθρίαστα δηλώνει ὅτι ἡ δημιουργία αὐτοῦ τοῦ Μοναστηριοῦ,  ἔχει πεντακάθαρα στόχους κακόδοξους· σκοπεύει νὰ ἐφαρμόσει στὴν πράξη τὶς πονηρὲς προδιαγραφὲς τοῦ Παναιρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἀποτελεῖ μία ἐπιπλέον κίνηση γιὰ τὴν περαιτέρω ἐμπέδωση τῆς αἱρετικῆς διδασκαλίας περὶ «ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν»· κίνηση ποὺ προϋποθέτει τὴν ἑτέρα  κακοδοξία περὶ «διῃρημένης Ἐκκλησίας»!
Θὰ συμβάλλει δηλαδή, στὴν ἐφαρμογὴ ἐκείνου τοῦ τύπου τῆς «Ἑνώσεως» τῶν «Ἐκκλησιῶν», σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο ἡ κάθε «ἐκκλησία»  θὰ διατηρήσει τὴ δική της πίστη! Οὔτε κἂν νύξη γιὰ προσπάθεια μεταστροφῆς τῶν αἱρετικῶν, γιὰ παρακίνηση πρὸς συνειδητοποίηση τῆς κακόδοξης πορείας τους (ποὺ τοὺς ὁδηγεῖ στὴν ἀπώλεια), γιὰ πρόσκληση πρὸς Μετάνοια καὶ ἐπιστροφὴ στὴν «Μία Ἐκκλησία»!
Ἐρωτᾶται ὁ κ. Βαρθολομαῖος:
«Κ: Ποιά εἶναι τά ἐμπόδια στήν ὁδό τῆς ἑνοποιήσεως; Καί ποῦ ὑπάρχουν προσεγγίσεις;».
Καὶ ἀπαντᾶ:
«Π: Τά τελευταῖα 50 χρόνια συνειδητοποιήσαμε πολλά κοινά στίς Ἐκκλησίες μας καί στήν πίστη μας, τά ὁποῖα μάθαμε νά ἐκτιμοῦμε. Συνειδητοποιήσαμε πώς μᾶς ἑνώνουν πολλά καί ὀλίγα μᾶς χωρίζουν. Εἴμαστε αἰσιόδοξοι πώς τά τελευταῖα ἐμπόδια τοῦ χωρισμοῦ θά μπορέσουν νά ξεπερασθοῦν».
Ἡ ἀ-νοησία στὸ κατακόρυφο! Ὁ «ἔξυπνος» Πατριάρχης δηλώνει ὅτι μὲ τοὺς Διαλόγους πετύχαμε τὸ μεγάλο κατόρθωμα νὰ ἐκτιμοῦμε τὰ «κοινὰ» ποὺ ἔχουμε μὲ τοὺς Παπικούς!!! (Διάβαζε: νὰ ἀνεχόμαστε τὶς κακοδοξίες τους καὶ σιγά-σιγὰ νὰ τὶς ...ἀφομοιώνουμε ὡς κοινὴ πίστη!).
Ὅσο κι ἂν εἶναι συνηθισμένες οἱ ἀ-νόητες ἀπαντήσεις αὐτοῦ τοῦ τύπου ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές, πρέπει πάλι καὶ πάλι νὰ τὶς ἐπισημαίνουμε καὶ νὰ τονίζουμε τὴν «μπακαλίστικη» θεολογία, ἢ μᾶλλον αἱρετικολογία τοῦ Πατριάρχη, ὁ ὁποῖος, μὲ τέτοιες κακόδοξης αὐτοσυνειδησίας ἀπαντήσεις, καθιστᾶ ὁλοφάνερο ὅτι ἔχει πάρει διαζύγιο μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση, Πίστη καὶ Ὁμολογία, ἔχει ἀπεμπολήσει τὴν ἰδιότητα τοῦ Ποιμένος, δίδοντάς μας τὴν ἀκριβῆ εἰκόνα τοῦ «μισθωτοῦ Ποιμένα» (κυριολεκτικὰ καὶ μεταφορικά), ὅρου ποὺ χρησιμοποιοῦσαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες γιὰ τοὺς ψευδεπισκόπους καὶ ψευδοποιμένες!
Διότι οἱ Πατέρες πάντοτε ἀντιδροῦσαν καὶ ἀρνοῦνταν τὴ συζήτηση μὲ τοὺς αἱρετικούς, οἱ ὁποῖοι τολμοῦσαν νὰ διαφωνήσουν ΟΧΙ σὲ δεκάδες βασικὰ σημεῖα Πίστεως καὶ οἱ ὁποῖοι διέφεραν ΟΧΙ σὲ ἑκατοντάδες σημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, ἀλλὰ ὅταν τολμοῦσαν νὰ διαφωνήσουν ἀκόμα καὶ μόνο σὲ ἕνα ἐλάχιστο σημεῖο. Κι αὐτὸ γιατί πίστευαν στὸν Κύριο ποὺ ἔδωσε τὴν Ἐντολή: «νὰ μὴν παρεκκλίνουμε οὔτε γιὰ ἕνα γιώτα ἢ κεραία» ἀπὸ τὸν νόμο Του. Ὁ Βαρθολομαῖος καὶ ἡ παρέα του, ἀσφαλῶς δὲν πιστεύουν στὸν Κύριο!
Ἐρωτᾶται σὲ ἄλλο σημεῖο ὁ Πατριάρχης:
«Κ: Μετά τό σχίσμα τῶν Ἐκκλησιῶν εἴσασταν ὁ πρῶτος Οἰκουμενικός Πατριάρχης πού συμμετεῖχε στίς ἐνθρονιστήριες ἐκδηλώσεις τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στό Βατικανό. Τί θέλατε νά ἐπισημάνετε μέ τήν παρουσία σας ἐκεῖ;
Καὶ ἀπαντᾶ:
Π: Ἐκτός τῆς ἐκτιμήσεώς μας πρός τόν Πάπα Φραγκίσκο σάν ἄτομο, θέλαμε νά ἐκφράσουμε τήν θέληση πρός ὑπέρβαση τοῦ πόνου τοῦ διαχωρισμοῦ τῶν Ἐκκλησιῶν μας».
Ὁ ἀπίστευτος κ. Βαρθολομαῖος δηλώνει πὼς ἐκτιμᾶ τὸν Πάπα ὡς ἄτομο (ἕνα ἄτομο ποὺ ἐνίοτε συμπεριφέρεται ὡς περιφερόμενος κλόουν), παραβλέποντας πὼς στὴν ἐνθρόνιση αὐτοῦ τοῦ ἀτόμου, δὲν πῆγε ὡς τὸ ἄτομο Βαρθολομαῖος, ἀλλὰ πῆγε σὰν Πατριάρχης τῶν Ὀρθοδόξων!
Δηλαδή, ὁ οὐνιτικῶν προδιαγραφῶν κ. Βαρθολομαῖος, ἀποδεικνύει –μὲ ὅσα ἔκανε καὶ λέγει– ὅτι δὲν θέλει νὰ ἀνήκει στὴν ὀρθόδοξη οἰκογένεια, ὅτι ἔχει πάρει διαγραφή! Πῶς ὅ,τι κάνει τοῦ τὸ ὑπαγορεύει ἡ ἀπο-ορθοδοξοποιημένη συνείδησή του! Ἡ διατύπωση μιὰ τέτοιας θέσεως, ὅτι, τάχα, τὸν ὑποχρέωσε νὰ παραστεῖ στὴν ἐνθρόνιση τοῦ κορυφαίου αἱρετικοῦ Πάπα ὁ πόνος τοῦ «χωρισμοῦ», εἶναι θέση ἀδιανόητη γιὰ ἕνα Ὀρθόδοξο Ποιμένα, ποὺ οὐδεὶς Ἅγιος τόλμησε ποτὲ νὰ σκεφθεῖ, νὰ ἐκφράσει, πόσο μᾶλλον νὰ κάνει!
Παρακάτω λέγει:
«Περιμένουμε ἀπό τήν Ἁγιότητά του περαιτέρω γενναῖα βήματα καί προσπάθειες πρός Ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν, ὅπως ἤδη ἔχει, ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἐκλογῆς του ὡς ἀρχηγὸς (κεφαλή) τῆς Καθολικῆς ἐκκλησίας πολλά πράξει».
α) Ἐδῶ ὁ Πατριάρχης ἐκφράζει τὴν ἀθεολόγητη ἔκφραση περὶ «Ἑνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν», τὴν ὁποία, μόνο πείσμονες καὶ σκληρυμένες ἀπὸ τὴν αἵρεση ψυχὲς θὰ συνέχιζαν νὰ τὴν χρησιμοποιοῦν, μετὰ ἀπὸ τόσες καὶ τόσες θεολογικὲς ἀναλύσεις ποὺ ἔχουν γίνει ἀπὸ ὀρθοδόξους ποιμένες καὶ θεολόγους, καὶ οἱ ὁποῖες καταδεικνύουν, ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ μιλᾶμε περὶ Ἑνώσεως «ἐκκλησιῶν», ἀλλὰ ΜΟΝΟ περὶ ἐπιστροφῆς στὴν Μία Ἐκκλησία. Τὴν θέση αὐτὴ σκοπίμως καὶ πονηρῶς παραβλέπει ὁ κ. Βαρθολομαῖος, γιατὶ ἡ ἀποδοχή της προαπαιτεῖ μετάνοια καὶ ὁμολογία τοῦ λάθους ἐκ μέρους τῶν αἱρετικῶν Παπικῶν! Εἶναι βασικὴ ὀρθόδοξη θέση, ὅτι ἐὰν δὲν μετανοήσουν οἱ αἱρετικοί, κάθε ἕνωση μαζί τους, ἀφ’ ἑνὸς μὲν εἶναι ψεύτικη, καὶ ἀφ’  ἑτέρου –κι αὐτὸ μας ἐνδιαφέρει ἰδιαιτέρως ἐδῶ– καταστρεπτικὴ καὶ ἐκθεμελιωτικὴ τοῦ σώματος τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν, ἀφοῦ τοὺς ὠθεῖ νὰ ἀποδεχθοῦν τὸ ψεῦδος ὡς Ἀλήθεια, τοὺς δὲ αἱρετικοὺς νὰ συνεχίσουν παραμένοντες στὴν αἵρεση.
β) Ὁ τετραπέρατος Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, δείχνει πὼς δὲν πῆρε εἴδηση τὴν τελευταία σκόπιμη, ἀνέντιμη καὶ «μπαμπέσικη» δήλωση τοῦ Πάπα, ὁ ὁποῖος χαρακτήρισε τὴν Ἐκκλησία μας ὡς «ἀσθενοῦσα»!  Δὲν κατάλαβε δηλαδή ὁ «ἔξυπνος» Βαρθολομαῖος ὅτι, χαρακτηρίζοντας τὴν Ἐκκλησία μας ὁ Πάπας ὡς «ἀσθενοῦσα», οὐσιαστικὰ δηλώνει ὅτι ἡ ὑγεία βρίσκεται στὴν αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ(!), καὶ ὅτι ἐπιμένει πὼς ἐμεῖς, ὡς «ἀσθενεῖς» θὰ θεραπευτοῦμε, ὅταν ἑνωθοῦμε μὲ τὴν «ὑγιῆ Ἐκκλησία» τῆς Ρώμης!!!
Τόσο ἀθῶος εἶναι ὁ κ. Βαρθολομαῖος Ἀρχοντώνης, ὥστε νὰ μὴ καταλαβαίνει πώς, ὅταν αὐτὰ διακηρύσσει ἐπίσημα ὁ Πάπας, καὶ ταυτόχρονα, αὐτός, ἀντὶ νὰ ἀντιδράσει, ὀνομάζει ἁγιότατο τὸν αἱρετικό, πὼς τότε, ταυτίζεται μαζί του;
Θὰ τοῦ θυμίσουμε ἕνα τροπάριο ἀπὸ τὸν Ὄρθρο τῆς Μ. Πέμπτης, ποὺ δυστυχῶς, ταιριάζει καταπληκτικὰ στὴν περίπτωση τοῦ «ἁγιότατου» Πάπα Φραγκίσκου, τὸν ὁποῖο τόσο ἐκτιμᾶ:
«Ἰούδας ὁ δοῦλος καὶ δόλιος, ὁ μαθητὴς καὶ ἐπίβουλος, ὁ φίλος καὶ διάβολος, ἐκ τῶν ἔργων ἀπεφάνθη· ἠκολούθει γὰρ τῷ Διδασκάλῳ καὶ καθ’ ἑαυτὸν ἐμελέτησε τὴν προδοσίαν… ἀπέδωκεν ἀσπασμόν, παρέδωκεν τὸν Χριστόν»! 
    Τί ἄλλο κάνει ὁ σημερινὸς Πάπας; Καὶ πόσο τοῦ μοιάζει, κοινωνώντας μαζί του ὁ νέος «Πάπας τῆς Ἀνατολῆς»;
  (Νὰ ἀναφερθοῦμε πάλι καὶ σὲ ὅσους κοινωνοῦν (καὶ μνημονεύουν) μὲ τὸν ἐν Ἀνατολ Πάπα;)
Σημάτης Παναγιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω