Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

SOS στη ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ Ο Βαρθολομαίος τους διώχνει βιαίως από τη Μονή και το Άγιον Όρος!

 
Έκτακτη Ανακοίνωση SOS Κοινοποιήστε

Ο Μασσόνος, οικουμενιστής Βαρθολομαίος, είναι αδίστακτος.

Τορπιλίζει με κάθε τρόπο την Ορθοδοξία!

Οι μοναχοί, δεν θα εγκαταλείψουν τη Μονή τους... Θα χυθεί αίμα.

Πόπη Σουφλή


Σήμερα, 25η Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη,

Επιδόθηκε στην γνήσια Ιερά Μονή Εσφιγμένου Αγίου Όρους Άθω, η υπ'
 αριθμ. 116/05-06-2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Χαλκιδικής, από τον δικαστικό επιμελητή Παναγιώτη Στ. Λάμπρου
 συνοδεία αστυνομικών σύμφωνα με το διατακτικό της οποίας, καλούνται οι 
πατέρες της Μονής:

1) Διέταξε την άμεση διάλυσή της και την απέλαση των μοναχών από το
 Άγιο Όρος...


2) Ο Ηγούμενος και τα υπόλοιπα μέλη της Γεροντίας αυτής κρατούν υπό 
κατάληψη την κείμενη στο Άγιο Όρος ιδιοκτησία της και αρνούνται να την
 αποδώσουν.

3) Προφασίζονται οι Κατσουλιέριδες ότι οι γνήσιοι πατέρες της Ιεράς Μονής
 Εσφιγμένου κατέχουν παράνομα δύο κτίσματα του Αντιπροσωπείου 
(Κελλιού) της (Κοιμήσεως της Θεοτόκου) στις Καρυές.

4) Ότι για τις πράξεις τους αυτές οι καθ'ων καταδικάστηκαν τελεσίδικα με 
αποφάσεις του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.

5) Προφασίζονται επίσης, και εδώ είναι το μεγαλείο της φιλαργυρίας!!! 
Ότι προτίθεται να επισκευάσει το καταληφθέν τμήμα του Αντιπροσωπείου 
της στις Καρυές, το οποίο είναι σε κακή κατάσταση, και για το λόγο αυτό 
πέτυχε (!!!) την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το οποίο θα
 διατεθούν 1.450.000 ευρώ (!!!!!!!), με τον όρο ότι οι εργασίες θα 
υλοποιηθούν σε 24 μήνες από την ημερομηνία έναρξης τους την 1η Μαρτίου
 2013.

6) Ότι η έναρξη των εργασιών είναι αδύνατη λόγω της κατάληψης των 
επίδικων κτισμάτων του Αντιπροσωπείου από τους καθ'ων.

7)Λόγω του κινδύνου απένταξης του έργου από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ,
 ζήτησε:

α) Να υποχρεωθούν τόσο οι ίδιοι, καθώς και κάθε τρίτος που έλκει από 
αυτούς δικαιώματα να αποδώσουν στην νέα αδελφότητα των 
ψευδοεσφιγμενιτών Κατσουλιέρηδων τα εξής όμορα κτίσματα που 
βρίσκονται στο κτίριο του Αντιπροσωπείου (Κελλίου) (Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου) της Μονής Εσφιγμένου στις Καρυές του Αγίου Όρους, ήτοι:

1) κτίσμα που εμφαίνεται με το γράμμα α' και αποτυπώνεται με τα γράμματα
 ΡΣΧΠΡ στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα και αποτελείται από τρεις (3)
 ορόφους, με εμβαδό ανά όροφο περίπου 88,92 τ.μ. και συνολικό εμβαδό
 266,76 τ.μ. και

2) κτίσμα που εμφαίνεται με το γράμμα β' και αποτυπώνεται με τα γράμματα
 ΠΧΞΟΠ στο ίδιο ως άνω σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα και αποτελείται 
από δύο (2) ορόφους, με εμβαδό ανά όροφο περίπου 187,72 τ.μ. και 
συνολικό εμβαδό 375,44 τ.μ.
Επίσης επισημαίνεται ότι, η νέα αδελφότητα των ψευδοεσφιγμενιτών
 Κατσουλιέρηδων με την με αριθμό κατάθεσης 703/113Μ/15-04-2013
έφεσή της, σε συνέχεια της οποίας εκδόθηκε η ως άνω υπ' αριθμ.
 116/05-06-2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής,
 πλην της ήδη προαναφερθείσας επιβληθείσας υποχρέωσης των Πατέρων
 της Μονής για παράδοση της νομής των άνω κτισμάτων, αιτήθηκε:

β) την απαγόρευση στους Πατέρες της Μονής και σε κάθε τρίτο που έλκει 
από αυτούς δικαιώματα κάθε πράξης διατάραξης της νομής στα εν λόγω
 ακίνητα (κτίσματα),

γ) την επιβολή σε βάρος εκάστου των παραπάνω αναφερομένων προσώπων
 (Πατέρων) προσωπικής κράτησης και χρηματικής ποινής για κάθε
 παραβίαση της εκδοθείσας δικαστικής απόφασης και

δ) την καταδίκη τους στην καταβολή της κριθείσας δικαστικής δαπάνης.
Τέλος, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλεται λόγω της παρέλευσης
 έτους από την επίδοση προηγούμενης επιταγής προς εκτέλεση να επιδώσει 
εκ νέου αμέσως και νομίμως στον υποτιθέμετο τοποτηρητή μοναχό του
 Αντιπροσωπείου της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Άθω στις Καρυές και τους 
συν αυτώ, διαμένοντες στο κεντρικό κτίριο της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου
 στο Άγιον Όρος λόγω καταλήψεως προς γνώση τους και για την επέλευση
 των συνεπειών του νόμου επιτασσόμενον -τους ίδιους και κάθε τυχόν 
άλλον που εξαρτά από αυτούς συμφέρον ή δικαίωμα- να του αποδώσουν 
αμέσως τα ακίνητα του νόμου επιτασσόμενον στο διατακτικό της απόφασης.

Διαφορετικά θα ενεργηθούν όλες οι κατά νόμο πράξεις εκτέλεσης.
Σήμερα πάλι η ομάδα των ψευδοεσφιγμενιτών σφετεριστών με “ηγούμενο” 
τον κ. Βαρθολομαίο Γαζέτα, κόπτονται να μην χάσουν την ένταξη του έργου
 στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το οποίο θα διατεθούν 1.450.000 ευρώ, με τον
 όρο ότι οι εργασίες θα υλοποιηθούν σε 24 μήνες από το την ημερομηνία
 έναρξής τους την 1η Μαρτίου 2013. 
Η προθεσμία τελειώνει γιαυτό κόπτονται να διώξουν οπωσδήποτε τους
 Πατέρες δια της βίας από το κτίριο αντιπροσωπείο της Μονής γιαυτό και οι 
μοναχοί του €υρώ έστειλαν σήμερα δια του δικηγόρου τους κ. Διογένη
 Καραγιαννακίδη τον δικαστικό επιμελητή κ. Παναγιώτη Στ. Λαμπρο
 συνοδεία δύο αστυνομικών. 
Ο οποίος είχε διατάξει και την τελευταία επίθεση στο κονάκι στις Καρυές
 χρησιμοποιώντας το bobcat για να χτυπήσει την πόρτα του κονακίου με
 αποτέλεσμα να τραυματιστεί μοναχός από μέσα. 
Είχε την “ηθική” συμπαράσταση ομάδας μισθοτών μπράβων και αλλοδαπών
 λαθρομεταναστών. 
Τόλμησε ο αδιάντροπος να παραστεί και να επιδόσει την σχετική απόφαση
 στα χέρια του Αγίου Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου

+Αρχιμανδρίτη κ.κ. Μεθοδίου.

Ουαί της αναισχυντίας τους !!!
Στην ανάρτηση επισυνάπτονται αποσπάσματα των σχετικών παραπάνω 
αναφερομένων δικαστικών εγγράφων καθώς και φωτογραφικό υλικό από
 την στιγμή της επίδοσής τους στην είσοδο της Ιεράς Μονής και ειδικότερα
 στο πρόσωπο του Πανοσιολογιότατου Καθηγούμενου +Αρχιμανδρίτη κ.κ.
 Μεθοδίου.

Συνέλληνες, πάντες εν Χριστώ αδελφοί,
Όταν η θλιβερά εξαμελής αδελφότης υπό τον Χρυσόστομο Κατσουλιέρη
 μοτωνομάσθη το 2004 σε Ι.Μ.Εσφιγμένου ανακοινώσαμε ότι αρχίζει ο
 διωγμός της Μονής μας.
 Η Ιερά Κοινότης από την άλλη, σε μια προσπάθεια να συγκαλύψει από την
 κοινή γνώμη το βίαιο πρόγραμμά των, ανεκοίνωσε ότι κανείς διωγμός δεν
 υφίσταται, ότι οι Γνήσιοι Πατέρες της Ιεράς Μονής προσπαθούν να
 κερδίσουν εντυπώσεις, να φανούν δήθεν ως μαρτυρικοί ήρωες.

Μετά από δέκα χρόνια διωγμού, μετά από την στέρησι κάθε περιουσίας της
 Μονής τους, μετά από την κατάσχεσι των οχημάτων και των σκαφών τους
 και την απαγόρευσι χρήσεως νέων, μετά την απαγόρευσι χρήσεως των
 σκαφών της γραμμής Αγίου Όρους, μπορούσαμε να προβλέψωμε το
 ύπουλο στρατηγικό σχέδιο ενός αδίστακτου Πατριάρχου. 
Μετά όμως από το γεγονός της κατασχέσεως του κονακίου της
 Θεσσαλονίκης, το οποίον οι πατέρες χρησιμοποιούσαν για την
 ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψι, έγινε πασιφανής ο επικίνδυνος
 «μαλακός» πόλεμος που ασκεί εις βάρος τους ο προβατόσχημος φονικός
 λύκος του Φαναρίου: 
Να κτυπήσει τους πατέρας της Ιεράς Μονής μας στο ευαίσθητο σημείο της
 ιατρικής φροντίδος.
Τώρα ακολουθεί η επίδοση της απόφασης της βίαιας αποβολής των
 Πατέρων από το κονάκι Αντιπροσωπείο της Γνήσιας Ιεράς Μονής 
Εσφιγμένου στις Καρυές.
Γιατί βιάζεται τόσο ο κ. Βαρθολομαίος και τα μίσθαρνα όργανά του;. 
 Οι λίγοι ψευδοεσφιγμενίτες του είναι πλούσιοι και καλοχορτασμένοι. Άν και 
περιφέρονται μόνο 5 από αυτό, το ..προς εξαφάνισι «είδος», όμως ζούν 
πλουσιοπαρόχως με όσα ζούσαν όλοι μαζί, οι σχεδόν εκατόν πενήντα
 μοναχοί και λαïκοί της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου. 
Προς τί η ανάγκη; 
Γιατί τόση και τέτοια βία; 
Αποκλεισμός απο πολυάρθμη αστυνομική δύναμι στη Θεσσαλονίκη και τώρα
 στις Καρυές!!!… 
Προς τι η σύλληψι των πατέρων στα κονάκια και η βίαια αποβολή τους με 
κίνδυνο την σωματική τους ακεραιότητα;.. 
Τί γελοιότητες είναι αυτές; 
Πού εφορμείτε ..εν Χριστώ αδελφοί, προς εγκληματίες και τρομοκράτες;
Δεν εντρέπεται και δεν ερυθριά ο νεοταξίτης πατριάρχης, ο βραβευμένος για
 την προάσπισι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Λογικό. 
Δέν εντρέπονται όμως οι αξιωματικοί του Αστυνομικού Σώματος που
 παρέταξαν και θα παρατάξουν ξανά δυνάμεις εναντίον των Εσφιγμενιτών
 μοναχών στο Αντιπροσωπείο της Ιεράς Μονής στις Καρυές; 
Δεν γνωρίζετε, αδέλφια του ποτέ τιμημένου Αστυνομικού Σώματος, ποιοί 
είναι οι αληθινοί Εσφιγμενίτες; 
Σε ποιούς φορέσατε χειροπέδας, και σε ποιούς θα στρέψετε και πάλι τα όπλα
 σας; 
Και τώρα θα το ξανά επαναλάβετε; 
Οι αληθινοί Εσφιγμενίτες είναι οι φορείς όλης της εθνικής σας μνήμης, 
αδέρφια μας ! 
Είναι οι παππούδες, οι πατέρες, και οι Έλληνες αδελφοί σας, αδέρφια μας. 
Είναι με μια λέξι οι «γεροντάδες» σας που σας φιλοξενούσαν στο Άγιον 
Όρος και άκουγαν τον πόνο και τα πάθη σας. 
Σε ποιούς στρέφετε τα όπλα, αδέλφια; 
Σε αυτούς που θέλουν να περισώσουν όλα όσα θα χρειαστείτε αργότερα για
 να διδάξετε τα παιδιά σας; 
Πού θα βρείτε, νομίζετε, τις αξίες της ιεράς μας 
παραδόσεως; 
Από την Ψυχολογία και την Ψυχιατρική; 
Απο το διαδίκτυο; 
Ή από το Φανάρι των οικουμενιστών; 
Μή κτυπάτε τους πατέρας σας, αδέλφια!

Απο την άλλη, αναλογίζεσθε από ποιόν κατευθύνεσθε; 
Απο αυτόν τον νεοταξίτη πράκτορα του Φαναρίου που αγωνιά να μας
 «φραγκέψη». 
Από αυτόν που απεμπολεί τα ιερά και τα όσια του έθνους μας. 
Απο τον Οικουμενικό Πατριάρχη που ενώ απολαμβάνει την αναγνώρισι των 
ισχυρών αρχόντων του αιώνος τούτου, φοβάται και τρέμει ολίγους φτωχούς
 μοναχούς. 
Διότι ΑΥΤΟΣ που φοβάται και αγωνιά πρέπει να είναι μάλλον ο κ.
 Βαρθολομαίος. Πώς αλλιώς να δικιολογήσουμε την κατάσχεσι των κονακίων
 που δεν χρειάζεται ούτε αυτός ούτε οι ψευδοεσφιγμενίτες; 
Και για τους  γνήσιους Εσφιγμενίτες μοναχούς, όπως μέχρι τώρα είχε, έτσι 
και στο μέλλον θα έχει την φροντίδα τους ο Άγιος Θεός. 
Αντιθέτως ο κ. Βαρθολομαίος αγωνίζεται στένωντας να ανεβεί τον χάρτινο
 πύργο της νεοταξικής αποστολής του, να μας ενώσει με τον εωσφορικό
 παπισμό.
 ΆΝ, λοιπόν, ΆΝ την ώρα της υπογραφής, την ώρα της υποταγής μας στον 
παπισμό, ακουστεί, έστω κι από μακρυά, ο Εσφιγμενιτικός ψίθυρος, υπάρχει 
πιθανότητα ο χάρτινος πύργος να καταρρεύσει! 
Τους τρέμει τους γνήσιους Εσφιγμενίτες, σας λέω.. 
Ναί, αδελφοί εν Χριστώ ηγαπημένοι, εκείνος είναι αυτός που φοβάται. 
Έτσι πάντοτε οι φορείς του ψεύδους φοβούνται τους φορείς της αληθείας.
 Γι' αυτό και ξεσπά σε τέτοια μέτρα εναντίον απόρων μοναχών.

Η έξοδος στον κόσμο με τόσους περιορισμούς ήταν όντως για τους
 γνήσιους πατέρες της Εσφιγμένου μια ταλαιπωρία. 
Βρίσκανε τουλάχιστον ανάπαυση στο κονάκι της Θεσσαλονίκης. 
Τώρα πλέον η «πατρική» πατριαρχική πρόνοια τους στέρησε κι αυτό. 
Τώρα προσπαθεί να τους στερήσει και το αντιπροσωπείο της Ιεράς Μονής
 Εσφιγμένου στις Καρυές. 
Και να εκβάλει διά της βίας τους εκεί διαμένοντας πατέρες με κίνδυνο της
 σωματικής τους ακεραιότητας ως και της ιδίας της ζωής τους.
 Ο αιρεσιάρχης Βαρθολομαίος υποβάλλει την γνήσια αδελφότητα της Ιεράς
 Μονής Εσφιγμένου σε μία ακόμα ταλαιπωρία που θα κρατήσει όμως εντός
 της ψυχής των πατέρων την ελπίδα της σωτηρίας. 
Σε πρόσφατη επαφή που είχαμε με την Ιερά Μονή Εσφιγμένου οι πατέρες 
μας ανακοίνωσαν ότι έρχονται για ακόμα μια φορά στην ευχάριστη θέσι - άν
 και επώδυνη συγχρόνως - να ανακοινώσουν, ότι θα συνεχίσουν με νέα,
 πρόσθετη χαρά την ασυγκατάβατη στάσι στους οικουμενιστές νεοταξίτες.
 Ότι αυτοί, είναι και θα είναι πάντοτε στη θέση τους. 
Στη θέσι που παρέλαβαν απο τους αγίους πατέρας, την οποία και θα
 διατηρήσουν με κάθε κόστος.
Σ' αυτην την ευλογημένη θέσι της ακριβείας, της αληθούς ομολογίας της
 πίστεως, θα μείνουν σταθεροί προσδοκούντες και ευχόμενοι να 
επιστρέψουν κάποτε στο μέλλον κι αυτοί οι τωρινοί τους διώκτες, το Άγιον
 Όρος και αυτό το Πατριαρχείο μας, η πνευματική μάνα του κόσμου. 
Μέχρι τότε θα υποστούν με υπομονή το μένος και το τρόμο ενός αναξίου
 πατριάρχου. 
Διότι κάποιος πρέπει επι τέλους να αντισταθεί!

ΑΔΕΛΦΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ !!!
Κοινοποιήστε-προωθήστε σε άπαντας τους Ορθοδόξους Έλληνες
 Χριστιανούς να υπερασπιστούν με οποιονδήποτε τρόπο τα Άγια των Αγίων
 της Ιεράς Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Παραδόσεώς μας, την Γνήσια Ιερά
 Μονή Εσφιγμένου με Καθηγούμενο τον Πανοσολογιότατο +Αρχιμανδρίτη
 κ.κ. Μεθόδιο και τους συν αυτώ εν Χριστώ πατέρας της Ιεράς Μονής.
Αλίμονο στους Κατσουλιέρηδες με τοποτηρητή τον “ηγούμενο” κ.
 Βαρθολομαίο Γαζέτα.

Αποτέλεσμα των πράξεών τους είναι να γίνει πάλι θέατρο στα μάτια του
 κόσμου ο Αγιορειτικός Μοναχισμός.

Τα χαρτιά που έχουν και διεκδικούν τα πάντα υπό την κυριότητά τους, δεν
 είναι νομίμως κτηθέντα, τους δόθηκαν κατά παράβαση του Καταστατικού
 Χάρτου του Αγίου Όρους, αλλά δυστυχώς, φέρουν την υπογραφή και την
 “ευλογία” του αλλοτριωθέντος εκ της Ορθοδοξίας λόγω των παναιρετικών
 του φρονημάτων, “πατριάρχου” Βαρθολομαίου Αρχοντώνη και της Ιεράς
 Κοινότητος. Ακόμη και νόμιμα να θεωρούνται, κάθε “νόμιμον” δεν είναι και
 ηθικόν.

Όλοι σχεδόν οι Αγιορείτες αλλά και όσοι λαϊκοί πληροφορούνται, ομολογούν
 ότι το δίκαιο είναι της γνήσιας Ι.Μ. Εσφιγμένου. 
Οι σφετεριστές Κατσουλιέρηδες με τις ενέργειες αυτές αποδεικνύουν την 
πνευματική τους γυμνότητα. 
Και όσοι τους υπερασπίζονται ας μην λυσμονούν ότι οι αδικίες αυτές και τα
 σκάνδαλα, θα έχουν την ένδικον μισθαντοδοσία.

Είναι πολύ λυπηρή η σκληρότητα και η αμετανοησία τους.
Ν Τ Ρ Ο Π Η ΤΟΥΣ !!!
Οι διαχειριστές της σελίδας.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Καθηγούμενος της γνήσιας Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Αγίου Όρους Άθω
 +Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος κιν.τηλ.: +30 6973 345 170
Ιερομόναχος Γρηγόριος τοποτηρητής της γνήσιας Ιεράς Μονής Εσφιγμένου
 Αγίου Όρους Άθω κιν.τηλ.: +30 6973 345 171
Πηγή  email
ΠΗΓΗ
http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2014/11/sos_26.html#ixzz3KAMzPytA

1 σχόλιο:

 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ27 Νοεμβρίου 2014 - 11:12 μ.μ.

  Φιασκο η ημεριδα της μητροπολεως πειραιως και μουφα. Ο μητροπολιτης πειραιως Σεραφειμ παιζει θεατρο, οπως και ολοκληρη η συναξη κληρικων και  μοναχων.
  Μαζευουν και υπογραφες απο τους πιστους για να δειξουν οτι ειναι πολεμιστες κατα των οικουμενιστων, αλλα δυστηχως κανουν πολεμο με ασφαιρα και οχι στην πραξη αλλα στην θεωρια μονο. Απλα το κανανε για να βουλοσουν τα στοματα του κοσμου, για να μην τους λεει ο κοσμος : καλα εσεις δεν μιλατε? δεν βλεπετε τι κανει ο πατριαρχης και οι αλλοι οικουμενιστες ιεραρχες ?  Ενω καιγεται απο την φωτια της αιρεσεως και του σχισματος η Εκκλησια της Ελλαδος, και οι αλλες ορθοδοξες τοπικες εκκλησιες, αντι αυτοι να εχουν αποτειχιστει απο την κοινωνια των οικουμενιστων και να  κυρητουν στις εκκλησιες την αποτειχιση στους πιστους  ωστε να σβησουμε την φωτια που αναψαν  οι  αιρετικο-σχισματικοι οικουμενιστες  αυτοι κανουν ημεριδες για την αποτειχιση. Ενω η φωτια ειναι σε εξαρση αυτοι κανουν ημεριδα για την πυροσβεση.  Και να πει κανεις οτι θα αποτειχιστουν εστω και τωρα που θα συλειτουργησει ο πατριαρχης στο φαναρι με τον παπα του βατικανου θα λεγαμε ενταξει, αλλα αυτοι οχι μονο δεν θα αποτειχιστουν αλλα και ξανα-σαμποταρουν την αποτειχιση, και την διαστρεφουν.
  Ολοι οι Αγιοι Πατερες που συγκροτουσαν τις Ιερες Συνοδους στην ιστορια της Εκκλησιας ηταν πρωτα Αποτειχεισμενοι απο την κοινωνια των αιρετικων της εποχης τους, διοτι τις Αγιες Οικουμενικες και Τοπικες Συνοδους τις συγκαλεσαν, τις προκαλεσαν και τις συγκροτησαν Αγιοι Πατερες για να εξετασουν, να δικασουν και να καταδικασουν τους κακοδοξους αιρετικους επισκοπους αφου ομως πρωτα ειχαν αποτειχιστει απο την κολασιμη κοινωνια τους, γιατι εαν δεν ειχαν αποτειχιστει απο τους αιρετικους επισκοπους μη γενοιτο δεν θα ηταν δυνατον να συγκροτησουν Αγιες Συνοδους διοτι μονο οι Αποτειχισμενοι απο τους κακοδοξους συγκροτουν Αγιες Συνοδους.
  Σημερα πολλοι Επισκοποι στην Εκκλησιας της Ελλαδος και στις αλλες Ορθοδοξες τοπικες Εκκλησιες που ομολογουν οτι δεν ειναι οικουμενιστες σαν τον πατριαρχη στο φαναρι και σαν τους αλλους πατριαρχες αρχιεπισκοπους και επισκοπους οικουμενιστες, οφειλουν να το δειξουν στην πραξη και να αποτειχιστουν απο αυτους τους κακοδοξους αιρετικο-σχισματικους οικουμενιστες επισκοπους. Αν ομως δεν αποτειχιστουν οι επισκοποι οφειλουν να αποτειχιστουν οι ιερεις στις ενοριες και στα μοναστηρια απο τους συγκοινωνους επισκοπους, διοτι αυτοι με την σειρα τους μνημονευουν τους κακοδοξους οικουμενιστες επισκοπους. Αυτη ειναι η κανονικη σειρα στην αλυσιδα της ιεραρχιας της εκκλησιαστικης κοινωνιας αμεσα και της εκκλησιαστικης συγκοινωνιας εμμεσα.
  Αν και οι ιερεις στις ενοριες και στα μοναστηρια, δεν αποτειχιστουν απο τους συγκοινωνους επισκοπους διοτι μνημονευουν τους κακοδοξους οικουμενιστες επισκοπους, τοτε με την σειρα μας εμεις οι λαικοι πρεπει υποχρεωτικα να αποτειχιστουμε απο τους ιερεις στις ενοριες και στα μοναστηρια για να μην κολαστουμε παρεα τους. Αυτα γραφει το Κανονικο Εκκλησιαστικο Δικαιο και η Πραξη της Εκκλησιας.
  Υπαρχουν ευτυχως ιερεις αποτειχισμενοι απο την κοινωνια των οικουμενιστων επισκοπων και εκει πρεπει να παει ολος ο κοσμος που εχει γνωση των θεματων αυτων.
  Γιατι πρεπει να ξεχωριζουμε οι Ορθοδοξοι απο τους οικουμενιστες, ενω αμα εχουμε κοινωνια μαζι τους δεν ξεχωριζουμε αφου ειμαστε ενα σωμα. Ενω με την αποτειχιση βαζουμε συνορα αναμεσα στην αληθεια με το ψεμα, στο φως με το σκοταδι, στην ζωη με τον θανατο στον Χριστο με τον διαβολο, και στην Ορθοδοξη Εκκλησια με την πονηρα συναγωγη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω