Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

ΗΜΕΡΑ ΔΙΠΛΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ!

Μάθαμε ὅτι εἰς τὶς 29 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε ἑσπερίδα διὰ τὸ ζήτημα τῆς Μονῆς Ἐσφιγμένου. 

Μὲ ὁμιλία διὰ τὸ ζήτημα ξεκίνησε ὁ ἱερομόναχος Νικόδημος Λαυριώτης. Πότε; Τὴν μέρα ποὺ ὁ Πατριάρχης φιλοῦσε τὴν κεφαλὴ καὶ τὴν χείρα τοῦ Πάπα εἰς τὸ Φανάρι! Φαίνεται ὅτι τοὺς Ἁγιορεῖτες τοὺς ἀπασχολεὶ περισσότερό το θέμα τῆς Μονῆς Ἐσφιγμένου παρὰ τὰ χειροφιλήματα κ.λπ. ἔκτροπα τοῦ Πατριάρχη! Προτιμοῦν νὰ ἐξοβελίσουν τοὺς Ἐσφιγμενίτες, παρὰ νὰ ἀποκηρύξουν τὸν Πατριάρχη!

Δὲν ἔχουμε νὰ σχολιάσουμε κάτι ἄλλο. Μόνο ντροπή τους ποὺ εἰδικὰ αὐτὴν τὴν μέρα ἐδέχθη νὰ συμμετάσχει Ἁγιορείτης εἰς  την ἑσπερίδα διὰ τὴν προδοσία ἀδελφῶν του! Τὴν μέρα ποὺ διὰ ἄλλη μιὰ φορὰ προδόθηκε ἡ Ὀρθοδοξία! 

Ἀφιερώνουμε εἰς τοὺς Ἁγιορεῖτες αὐτὲς τὶς φωτογραφίες καὶ εἰδικὰ εἰς τὸν παπαΝικόδημο διὰ νὰ τὶς κορνιζάρουν εἰς τὶς Μονές τους!


 


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω