Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2015

Ο Οικουμενιστής "Πατριάρχης" στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο

     
 Κρίμα τα...μεταξωτά σας ράσα. 
Δόξαν παρ΄αλλήλων λαμβάνοντες!!!

lewen-16
 
Γράφει η Romfaia.gr
 
Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Κύριος Κύριος Βαρθολομαῖος ἀφίχθη τὴν 29ην Ἰανουαρίου 2015 εἰς τὸ Βέλγιον, προσεκλημμένος τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Πανεπιστημίου τῆς Λουβαίνης (KULeuven).
Τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην ὑπεδέχθησαν εἰς τὸ Ἀεροδρόμιον τῶν Βρυξελλῶν ὁ Μητροπολίτης Βελγίου κύριος Ἀθηναγόρας, ὁ Πρέσβεις τῆς Τουρκίας καὶ τῆς Ἑλλάδος εἰς τὸ Βέλγιον καθὼς καὶ Διευθυντὴς τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τοῦ Βελγίου.
Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης τὸ βράδυ τῆς ἰδίας ἡμέρας ἐγένετο δεκτὸς εἰς τὸ φημισμένο Πανεπιστήμιον τῆς Λουβαίνης ὑπὸ τοῦ Πρυτάνεως καθηγητοῦ κυρίου Rik Torfs καὶ ἔδωσε διάλεξιν μὲ θέμα «Ἡ Θέωσις εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Παράδοσιν». 
Πρὸ εἰκοσαετίας ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἀνεκηρύχθη Ἐπίτιμος Διδάκτωρ τοῦ ἐν λόγῳ Πανεπιστημίου.
Σήμερον 30ὴν Ἰανουαρίου ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἐγένετο δεκτὸς ὑπὸ τοῦ Βασιλέως τοῦ Βελγίου Φιλίππου καὶ ἐν συνεχείᾳ ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τοῦ Βελγίου κυρίου Didier Reynders.
Τὸ ἀπόγευμα θὰ συμμετάσχῃ εἰς συνάντησιν συνομιλιῶν μὲ Ρωμαιοκαθολικοὺς καὶ Ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους εἰς τὸ Βέλγιον.
Τὴν Κυριακὴν 1ην Φεβρουαρίου 2015 θὰ γίνῃ Πατριαρχικὴ Χοροστασία κατὰ τὸν Ὄρθρον καὶ Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν καὶ τὴν ἑσπέραν Πατριαρχικὴ Χοροστασία κατὰ τὸν Ἑσπερινὸν εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Λουξεμβούργου.
Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κύριος κύριος Βαρθολομαῖος εἰς τὴν ἐπίσκεψιν ταύτην συνοδεύεται ὑπὸ τῶν: Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κυρίου Ἀθηναγόρου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σουηδίας καὶ πάσης Σκανδιναυΐας κυρίου Κλεόπα, Μεγάλου Ἀρχιδιακόνου κυρίου Ἀνδρέου, κυρίου Πέτρου Μπαζκάρλο καὶ τοῦ κυρίου Νικόλαον Μαγγίνα.
 
lewen-1
 
lewen-2
 
lewen-3
 
lewen-4
 
lewen-5
 
lewen-6
 
lewen-7
 
lewen-8
 
lewen-9
 
lewen-10
 
lewen-11
 
lewen-12
 
lewen-13
 
lewen-14
 
lewen-15
 
lewen-17
 
lewen-18
 
lewen-19
 
lewen-21
 
lewen-22
 
lewen-23

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω