Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Σάββατο, 25 Απριλίου 2015

ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΣ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ

1 σχόλιο:

  1. Πληροφοριακῶς σᾶς ἐνημερώνω ὅτι τό ἀνωτέρω παρατιθέμενο σύγγραμμα τοῦ ἀειμνήστου π. Παύλου μοναχοῦ τοῦ Κυπρίου παρανόμως κυκλοφορεῖται. Τά πνευματικά δικαιώματα τοῦ ἔργου τοῦ π. Παύλου ἔχουν ἐκχωρηθεῖ στόν κ. Δημήτριο Κάτσουρα, τό δέ συγκεκριμένο ἔργο ἀνήκει στίς ἐκδόσεις τοῦ Περιοδικοῦ Κήρυκος Γνησίων Ὀρθοδόξων, τοῦ ὁποίου ὁ τελευταῖος εἶναι Διευθυντής. Μᾶς ἐκπλήσσει ἡ κλεψίτυπη, παράνομη καί πλαστογραφημένη ἔκδοση τοῦ ἐν λόγῳ συγγράμματος ὑπό τῆς σεβασμίας Μονῆς Ἐσφιγμένου, ὅπως διακρίνουμε! Παρακαλοῦμε νά ἐνημερωθοῦν ὅλοι οἱ ἐμπλεκόμενοι καί νά ἀποφεύγουν κάθε ἐνέργεια πού τούς καθιστᾶ κατά τά ἀνωτέρω παρανομοῦντας. Μέ ἐκτίμηση Δημήτριος Κάτσουρας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω