Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

Αυστρία - Παρουσίαση τῶν οἰκοδομικῶν σχεδίων τῆς ὀρθοδόξου Μονῆς γιά τήν ἀνέγερσή της οποίας ἔδωσαν τήν εὐλογία τους τόσο ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὅσο καί ὁ Πάπας Φραγκίσκος καί ὁ Πάπας ΒενέδικτοςΜητροπολίτης Αυστρίας Ἀρσένιος“Εἶναι μοναδική εὐκαιρία μετά ἀπό χίλια χρόνια χωρισμό, μέ τή βοήθεια τῆς ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας νά ἀνεγερθεῖ ἕνα ὀρθόδοξο μοναστήρι……τίθεται θεμέλιος λίθος γιά νά ἀντιπαρέλθουμε τόν χωρισμό καί νά συνεχίσουμε τήν προσευχή γιά τήν ἑνότητα…..”
Σύμφωνα με ανακοίνωση, τήν Τετάρτη 24 Ἰουνίου 2015 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος, παρευρέθηκε στό Sankt Andrä am Zicksee γιά νά παρουσιάσει τά σχέδια τῆς ὀρθόδοξης Μονῆς τῆς Ἁγίας Σκέπης. (ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ) Ὁ Σεβασμιώτατος ὑποδέχθηκε μαζί μέ τόν Ἱερομόναχο Παΐσιο καί τόν Ἀρχιτέκτονα κ. Θεμιστοκλῆ Ἰωάννου μέ τούς συνεργᾶτες του περισσότερους ἀπό 200 κατοίκους τῆς περιοχῆς. Ἀνάμεσά τους ὁ δήμαρχος τοῦ Sankt Andrä, κ. Erich Goldenitsch, μέλη τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου, ὁ π. Sebastian Augustinov, ἐκπρόσωπος τοῦ ἐπισκοπικοῦ συμβουλίου τῆς Ἐπισκοπῆς Eisenstadt, Μέλη τῆς Ἐνορίας καί τῆς Κοινότητος καθώς καί πλῆθος ενδιαφερομένων.
Ὁ Δήμαρχος κ. Erich Goldenitsch καλωσόρισε τούς ἐπισκέπτες στό Sankt Andrä am Zicksee καί ἐξέφρασε τή χαρά του ὅτι ἡ Μητρόπολη Αὐστρίας ἀνταποκρίθηκε στήν παράκληση τοῦ Δήμου, νά παρουσιάσει τά σχέδια τῆς Μονῆς. Ἡ ἀνέγερση τῆς νέας Μονῆς ἀποτελεῖ σπουδαῖο γεγονός, τό ὁποῖο ἀπασχόλησε ὅλο τό Sankt Andrä καί οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς τό ἀναμένουν μέ ἀνυπομονησία καί χαρά. Τά γεγονότα ἔκαναν τό Sankt Andrä γνωστό εὐρύτερα, ἐνῶ ὁ τύπος ἔδειξε ἐνδιαφέρον γιά τήν περιοχή καί τούς κατοίκους της.
Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε γιά τή θερμή ὑποδοχή καί ἔδειξε τή χαρά του γιά τήν δυναμική συμμετοχή στήν ἐκδήλωση πληροφόρησης καί τό μεγάλο ἐνδιαφέρον. Τόνισε ὅτι εἶναι σημαντικό γιά τό μοναστήρι καί τήν ἀδελφότητα νά γίνουν ἀπό τήν κοινότητα τοῦ Sankt Andrä δεκτοί μέ ἀνοιχτές τίς ἀγκᾶλες καί τίς καρδιές ὡς ἀδελφούς. Εἶναι μοναδική εὐκαιρία μετά ἀπό χίλια χρόνια χωρισμό, μέ τή βοήθεια τῆς ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας νά ἀνεγερθεῖ ἕνα ὀρθόδοξο μοναστήρι. Ὁ ρωμαιοκαθολικός Ἐπίσκοπος Αἰγίδιος προσέφερε τήν εὐκαιρία καί ἡ Μητρόπολη Αὐστρίας ἀνταποκρίθηκε στήν πρόταση εὐχαρίστως. Μέ αὐτή τήν πράξη ἀδελφικῆς ἀγάπης, πνευματικῆς συνεργασίας καί ἀμοιβαίας ὑποστήριξης τῶν δύο ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν τίθεται θεμέλιος λίθος γιά νά ἀντιπαρέλθουμε τόν χωρισμό καί νά συνεχίσουμε τήν προσευχή γιά τήν ἑνότητα, ὅπως κάνουμε σέ κάθε θεία Λειτουργία. Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τον Ἐπίσκοπο Αἰγίδιο καί τήν Ἐπισκοπή Eisenstadt γιά τή μεγαλόκαρδη βοήθεια καί διαρκή ὑποστήριξη στό πρόγραμμα ἀνοικοδόμησης τῆς μονῆς καί ἔδωσε μία σύντομη παρουσίαση τῶν γεγονότων καί τῆς συντελεσθείσας προόδου.
Ὁ π. Sebastian Augustinov ἀπεύθυνε χαιρετισμό στόν Σεβασμιώτατο καί τή συνοδεία του ἀπό μέρους τῆς κοινότητας. Τόνισε ὅτι ἡ ἀνέγερση μίας νέας μονῆς ἀποτελεῖ σπουδαίο γεγονός, τό ὁποῖο χαρίζει μεγάλη χαρά. Ἰδιαίτερα τόνισε ὅτι τό Μοναστήρι θά ἀποτελέσει σημεῖο ἀναφορᾶς στίς διαχριστιανικές σχέσεις, πού ἐκφράζει τή δέσμευση τῆς ρωμαιοκαθολικῆς καί τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Ὁ Ἱερομόναχος Παΐσιος μίλησε γιά τήν ἀδελφότητα καί γιά τόν τρόπο ζωῆς της στό Sankt Andrä. Ὑπογράμμισε, ἀποτελεῖ προσωπικό στόχο γιά ἐκεῖνον καί τούς ἀδελφούς τῆς μονῆς νά ζήσουν μέ φιλικότητα καί ἁρμονία μέ τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς καί ὅτι οἱ μοναχοί θά χαίρονται πάντα γιά τήν ἐπίσκεψη τῶν κατοίκων. Ἐξήγησε ὅτι στήν ὀρθόδοξη μοναχική παράδοση οἱ μοναχοί δέν μποροῦν ποτέ νά ἀφήσουν τό μοναστήρι, ἀλλά τό μοναστήρι εἶναι ἀνοιχτό πάντοτε γιά νά δεχθεῖ κάθε ἐπισκέπτη. Τά μοναστήρια εἶναι ἰδιαίτεροι τόποι προσευχῆς, ἀλλά παραμένουν πάντοτε συνδεδεμένοι μέ τόν περιβάλλοντα χῶρο. Ἔτσι οἱ μοναχοί προσεύχονται καθημερινά ὄχι μόνο γιά τόν ἐπίσκοπο καί τήν ἀδελφότητα, ἀλλά καί γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἀνέξάρτητα ἄν εἶναι ὀρθόδοξοι, γιά τήν κυβέρνηση (κάτι πού περιλαμβάνει τόν δήμαρχο καί τό δημοτικό συμβούλιο), καθώς καί γιά τούς ἀνθρώπους τοῦ τόπου καί τῆς χώρας.
Στή συνέχεια ὁ Ἀρχιτέκτων κ. Θεμιστοκλής Ἰωάννου μέ τούς συνεργᾶτες του παρουσίασαν τά σχέδια τῆς Μονῆς. Τόνισε πρόκειται γιά ἰδιαίτερο οἰκοδόμημα, γιατί γιά τήν ἀνέγερσή του ἔδωσαν τήν εὐλογία τους τόσο ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὅσο καί ὁ Πάπας Φραγκίσκος καί ὁ Πάπας Βενέδικτος τό ὑποστήριξαν. Ἀντίστοιχα σπουδαία προγράμματα δέν συμβαίνουν συχνά. Ἀνέφερε ὅτι τά σχέδια, πού αὐτή τή στιγμή ἔχουμε στή διάθεσή μας δέν ἀποτελοῦν τήν τελική διαμόρφωση, γιατί μέρος τῆς μελέτης δέν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ. Αὐτή τή στιγμή δρομολογεῖται ὁ ἀποχαρακτηρισμός μέρους τῆς ἐκτάσεως καί ἡ χορήγηση ἀδείας ἀνοικοδόμησης, διαδικασία πού διαρκεῖ μερικούς μῆνες. Μόλις ὁλοκληρωθεῖ ἡ μετατροπή χρήσης τῆς ἐκτάσεως καί δοθεῖ ἡ ἄδεια οἰκοδομῆς θά πρέπει νά περιμένουμε τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν στίς ἀρχές τοῦ ἑπομένου ἔτους. Ἐπίσης ὁ Ἀρχιτέκτων ἐξήγησε ὅτι σκοπός εἶναι νά λάβουν προτεραιότητα στήν ἀνέγερση ἐπιχειρήσεις ἀπό τήν περιοχή.
Οἱ ἀκροατές ἔθεσαν πολλές ἐρωτήσεις γιά τά σχέδια καί γιά τή Μονή, πού ἀπάντησαν ὁ Ἀρχιτέκτων Ἰωάννου, ὁ Σεβασμιώτατος καί ὁ π. Παΐσιος. Περίπου στίς 21:00 ἔλαβε τέλος ἡ συνάντηση παρουσίασης τῶν οἰκοδομικῶν σχεδίων μέ θετικές ἐντυπώσεις. Στή συνέχεια οἱ παριστάμενοι εἶχαν τήν εὐκαιρία νά μίλησουν μέ τούς ἐκπροσώπους τῆς ἀντιπροσωπείας, νά θέσουν περισσότερες ἐρωτησεις καί νά γνωριστοῦν καλύτερα, μία εὐκαιρία πού ἔδραξαν μέ χαρά. Οἱ παρευρισκόμενοι ἐξέφρασαν τήν χαρά τους καί τήν εὐγνωμοσύνη τους γιά τή φιλοξενία ἀπό τή Μητρόπολη Αὐστρίας καί τήν παρουσίαση τῶν σχεδίων. Ἐκφράσθηκε μάλιστα ἡ ἐλπίδα, ὅτι ἡ ἐπαφή τῶν κατοίκων μέ τούς μοναχούς θά συνεχίσει στό ἴδιο καλό καί φιλικό κλίμα.
 
Ακολουθούν φωτογραφίες από την υπογραφή παραχώρησης του οικοπέδου το 2014
 
Από Ακτίνες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω