Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015

Η αποθέωση της Δεσποτοκρατίας. Ο Ζηζιούλας τώρα δικαιώνεται! Η νέα Εκκλησία είναι εδώ.


Ἀπομαγνητοφωνημένα ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ὁμιλία τοῦ π. Νικολάου Μανώλη

 
π. Στέφανος Ἀναγνωστόπουλος, ποὺ εἶναι μιὰ μορφὴ στὴν Ἐκκλησία μας, ὁ ὁποῖος ἔχει γράψει πολλὰ βιβλία καὶ εἶναι βαθὺς γνώστης τῆς Εὐχῆς, τῆς Νήψεως, ἔστειλε στὸν Γέροντα Ἀγάθωνα ἕνα πνευματικό του παιδὶ τοῦ μὲ ἕνα γράμμα ποὺ τὸ συνόδευε καὶ ἔλεγε: “Τὸ παιδὶ αὐτό (νέο παιδί, εἴκοσι χρονῶν) πρόσεξέ το Γέροντα, ἔχει γνωρίσει τὴν καρδιακὴ εὐχή”. Ἦλθε στὸ Ἅγιο Ὄρος. Αὐτὸ τὸ παιδὶ λοιπόν, ἔγινε ἀργότερα ἱερεύς, ἔγινε πρωτοσύγκελος.

Ἀλλὰ φανταστεῖτε τὴν ἔκπληξή μου, γι’ αὐτὸ τὸ παιδὶ ποὺ κρατοῦσε ἀπὸ ἐκεῖ, ὅταν ἄκουσα προχθές (μοῦ στείλανε Βίντεο), πῆγε στὴν Στουτγάρδη στὴ Γερμανία καὶ μίλησε γιὰ τὴν προσευχή, καὶ σηκώθηκε ἕνας καὶ τὸν ρώτησε: “Νὰ μᾶς πεῖτε τὴν συμπεριφορά μας ἀπέναντι στοὺς αἱρετικοὺς καὶ στοὺς εἰδωλολάτρες”. Καὶ ἀποκαλύπτει ὁ πατὴρ αὐτός: “Εἶστε ὑποκριτὲς οἱ ὀρθόδοξοι νὰ πιστεύετε ὅτι μόνο ἡ Ὀρθοδοξία σώζει. Καὶ Μουσουλμάνος νὰ εἶσαι, καὶ Κομφουκιανὸς, καὶ Ζωροάστρης καὶ Παπικὸς νὰ εἶσαι, εἶναι κι αὐτὸς ἕνας δρόμος νὰ σωθεῖς”!

Ἐγὼ τρελάθηκα. Λέω, Παναγία μου, γλύτωσέ μας ἀπὸ τὴν πλάνη! Γιατὶ τὸ παιδὶ αὐτὸ εἶχε τὴν εὐχή, ὅταν ἦταν νέο, καὶ τώρα ποὺ μεγάλωσε κι ἔγινε
πρωτοσύγκελος, ἔγινε χειρότερος κι ἀπὸ τὸν Διάβολο! Οἰκουμενιστὲς καὶ δὲν τὰ λένε αὐτά. Αὐτὸς προχώρησε πέρα ἀπὸ τὸν Οἰκουμενισμό! Ἐμεῖς ξέρουμε πὼς μόνο ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ Πίστη ποὺ σώζει…
Δὲν βρέθηκε ἕνας νὰ τοῦ πεῖ: Ρέ, πάτερ, τι εἶναι αὐτὰ ποὺ μᾶς λές; Καὶ τι εἶπε: “Ἡ μόνη διαφορά, λέει, ποὺ ἔχουμε μὲ αὐτούς, τί εἶναι· ὅτι ἐμεῖς εἴμαστε στὸν διεθνὴ δρόμο ωτομπάνγκ, κι αὐτοὶ πᾶνε στὸ Θεὸ ἀπὸ μονοπάτια!”. Δηλ. χωρὶς Χριστό!

Καὶ τὸ φοβερό. Τι λέει: Τὰ μαθαίνω, λέει, ποὺ λέτε, ὅτι ἐπειδὴ οἱ Δεσποτάδες σας τὰ ἔχουν καλὰ μὲ τοὺς Παπικούς, νὰ ἀντιδρᾶτε! Εἶναι κάτι γεροντάδες, λέει, ποὺ κάθονται καὶ κάνουν ὁμιλίες, ποὺ σᾶς λένε νὰ μὴν ἀκοῦτε τοὺς Δεσποτάδες ποὺ σᾶς λένε νὰ συμπροσεύχεσθε. Ὄχι ἂν σᾶς πεῖ ὁ Δεσπότης σας νὰ συμπροσευχηθεῖτε μὲ τὸν Παπικό, θὰ κάνετε ὑπακοὴ στὸ Δεσπότη σας! Πετάγεται ἕνας καὶ λέει: Ναι, ἀλλὰ μπορεῖ ὁ ἄλλος ὁ Δεσπότης ποὺ εἶναι δίπλα, νὰ πεῖ νὰ μὴν κάνετε. Δὲν ἔχει σημασία, λέει, ἐσὺ θὰ κάνεις ὓπακοὴ στὸ δικό σου ταὸ Δεσπότη. Ἐκεῖνος θὰ κάνει ὐπακοὴ στὸν δικό του ταὸν Δεσπότη. Θὰ σωθεῖτε, δηλαδή, ἂν κάνετε ὑπακοὴ σὲ ἐκεῖνα ποὺ θὰ πεῖ ὁ Δεσπότης τοῦ καθενός!

Ἄντε, ἄντε! Δηλαδὴ τὸ Εὐαγγέλιο μπορεῖ ὁ Δεσπότης… Πετάγεται ἕνας καὶ τοῦ λέει: Καλά, πάτερ, μᾶς λένε ὅτι πρέπει νὰ κάνουμε ὑπακοὴ στοὺς Κανόνες. Ἐντάξει, λέει, θὰ κάνετε ὑπακοὴ στοὺς Κανόνες, ἀλλὰ τὸ πῶς ἑρμηνεύονται οἱ Κανόνες ἀπὸ Μητρόπολη σὲ Μητρόπολη ὑπάρχει διαφορά!

Παιδιά, αὐτὰ διδάσκουν οἱ Οἰκουμενιστὲς στὸ ἐξωτερικό!

Λέει ὁ π. Πέτρος Χίρς, ὅτι στὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀντίχριστου θὰ ὑπάρχουν  Ἅγιοι, ἀλλὰ δὲν θὰ μποροῦμε νὰ τοὺς δοῦμε. Οἱ ἄνθρωποι θὰ αἰσθάνονται μόνοι τους, ὁλομόναχοι, γιατὶ δὲν θἄχουν τὴν ποιότητα γιὰ νὰ βλέπουν τοὺς Ἁγίους.


Σχόλιο:
Γνωρίζουμε ὅλοι πὼς οι Οικουμενιστές ἔχουν … ὁμοιότητα. Μοιάζουν ἐκπληκτικά, ἀκόμα κι ὅταν κάπου διαφοροποιοῦνται!

Τώρα διαπιστώνουμε καὶ συνειδητοποιοῦμε ὅτι παρόμοιες διδασκαλίες, ὡς πρὸς τὴν στάση τους στὴν Δεσποτοκρατία, ἔχουν καὶ οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστές! Ὁ π. Νικόλαος βέβαια, διαφοροποιεῖται, ἀλλὰ ἀνήκει σ’ αὐτούς!
 

9 σχόλια:

 1.  
  Τα ίδια υποστηρίζει και ο π. Ι. Ρωμανίδης, τον οποίον κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει για οικουμενισμό. Λέγει λοιπόν:

  Σώζεται βέβαια ο πιστός ο ενταγμένος στην Εκκλησία του Χριστού, αλλά μπορεί να σωθεί και ένας που βρίσκεται στην αίρεση, γιατί αυτός που σώζει τελικά είναι ο ίδιος ο Χριστός και δεν μπορεί να του υποδείξει κανείς ποιόν μπορεί να σώσει.
 2.  
  1/2

  Δυστυχώς επαληθεύεται η αιρετική εγκύκλιος του 1920 ως προς τα φρονήματα αλλά και ως ΕΜΠΡΑΚΤΗ ιστορική διαδρομή μέχρι σήμερα.

  Η Αιρετική Εγκύκλιος του 1920 έλεγε με λίγα λόγια-->

  οτι Θεωρούν ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ και ΣΥΓΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ της ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ τα άλλα δόγματα (δηλαδή τους αιρετικούς) και γιαυτό αλλάζουν το ημερολόγιο για να ΣΥΝΕΟΡΤΑΖΟΥΝ με όλους αυτούς............" (κλπ κλπ)

  Το νόημα με λίγα λόγια ποιο είναι?
  Οτι η "Αλλαγή του Ημερολογίου" ήταν το πρώτο βήμα για τον Οικουμενισμό. Το άνοιγμα της "κερκόπορτας" στους λύκους...!!! Ήταν το "φράγκεμα" που έπρεπε να προηγηθεί για να επέλθουν και τα υπόλοιπα...
  Για αυτό το λόγο δεν είναι σκέτος "Νεοημερολογιτισμός" ή σκέτος "Οικουμενισμός" αλλά "Νεοημερολογιτισμός-Οικουμενισμός"....(διότι ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΓΡΑΠΤΗ και αδιαμφισβήτητη αιρετική εγκύκλιος του 1920)

  Ανοίξανε τις κερκόπορτες προς το (αρχικά) "Φράγκεμα" και στην συνέχεια εκδηλώθηκε το πραγματικό πρόσωπο της αντικανονικής "Καινοτομίας / Σχίσματος" του Νέου Ημερολογίου...

  Ο Χριστός λέει μέσα στο Ευαγγέλιο οτι "Μισθωτός Ποιμήν ΟΥΚ εστί ποιμήν"...!!!
  Ποιός ΤΟΛΜΑ να διαφωνεί με τον Χριστό και να "υποβαθμίζει τον Λόγο Του".... και να θεωρεί τους "ΕΜΜΙΣΘΟΥΣ Ιερωμένους" - "δημοσίους υπαλλήλους / Μισθωτούς Ποιμένες" ως κανονικούς ποιμένες? Αν ο ΧΡΙΣΤΟΣ λέει οτι οι ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ και εσείς λέτε οτι ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ, ΠΟΙΟΝ θα ακούσει ο "έχων αυτιά" άνθρωπος? Τον Θεάνθρωπο ή εσάς? Ποιανού ο λόγος είναι βαρύτερος?
  (αλλά αυτά τα προσπερνάνε αδιάφορα μερικοί σαν να μην συμβαίνει τίποτα)

  Ιδού λοιπον ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ που σας οδήγησαν οι "Μισθωτοί" (που ΔΕΝ είναι πραγματικοί ποιμένες όμως) που ακολοθούσατε και εξακολουθείτε να ακολουθείτε...

  Άραγε πόσο "βαπτισμένος" ή "εξομολογημένος" μπορεί να είναι κάποιος που έχει βαπτιστεί από "Καινοτόμο" (οι καινοτόμοι σύμφωνα με την Πανορθόδοξο τοτ 1846 είναι αναθεματισμένοι - δηλαδή ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ) και...μάλιστα όχι απλώς "Καινοτόμο" αλλά και .... "Μισθωτό" ποιμένα (Ο ίδιος ο Χριστός μας λέει οτι ο "Μισθωτός ποιμένας ουκ εστί ποιμένας") που βαρύνεται και με "αναθέματα" σε ΠΡΟ-ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΑ θέματα (που δηλαδή ΔΕΝ χρειάζεται να "ξανακριθούν") από Οικουμενικές και Πανορθόδοξες Συνόδους ???

  Συλλογιστείτε την θέση που βρίσκεται ο καθένας...!!!!
  Και άραγε "από που κρατάνε ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ" αυτοί που πολεμάνε τους "Οικουμενιστές"??? Από αυτούς που αντιτίθενται? Δεν είναι αντιφατικό αυτό?

  Δηλαδή ΑΝ ένας παπικός φράγκος λατίνος αποκηρύξει ξάφνου την αίρεσή του, ως δια μαγείας θα έχει και την αποστολική διαδοχή ή πρέπει να βαπτιστεί, να κάνει ομολογία πίστεως και να χειροτονηθεί κλπ (όλα τα προβλεπόμενα από την ορθοδοξία)? Άιντε έτσι απλά είναι τα πράγματα νομίζετε μερικοί?

  Η Αποστολική διαδοχή ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΕΙ και την ΟΡΘΗ ΠΙΣΤΗ εκτός από την ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει και ΟΡΘΗ ΠΙΣΤΗ, δεν αρκεί η διαδοχική χειροτονία...!!!

  (συνέχεια στο επόμενο μήνυμα)
 3.  
  2/2

  (συνέχεια από προηγούμενο μήνυμα)

  Και δεν είναι μόνο αυτό...!!!
  Μήπως η ΕΠΙΣΗΜΗ "άρση αναθεμάτων" του 1965 έγινε "σήμερα" (τόσα χρόνια δηλαδή την δεχόσασταν και ήστασταν σε ΠΛΗΡΗ κοινωνία με όλους και με όλα?) ?
  Μήπως η Ίδρυση των Παγκοσμίων Συμβουλίων Εκκλησιών του 1948 έγινε σήμερα? (και ξανα, τόσα χρονια ήσασταν και ΠΑΛΙ σε ΠΛΗΡΗ κοινωνία με όλους και με όλα αδιακρίτως?)
  Μήπως το ΠΡΟΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ για τους ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΣ με ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ (εκβολή εκτός της ΜΙΑΣ Εκκλησίας του Χριστού) της Πανορθοδόξου του 1848,...είναι δήθεν "τόσο παλαιά" που τα αμφισβητείτε η τα "προσπερνάτε" αδιάφορα?
  Μήπως το ΣΧΙΣΜΑ / ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ των νεοημερολογιτών το 1924 εξαλείφεται έτσι απλά? (ιδιαιτέρως όταν υπάρχει και η αιρετική εγκύκλιος του 1920 που λέει ξεκάθαρα το "γιατί" έγινε η καινοτομία αυτή του νέου ημερολογίου)...!!!

  Το θέατρο του παραλόγου...

  Παιδιά, προσπαθήστε να δείτε το πρόβλημα που έχετε (διότι εσείς έχετε το πρόβλημα, όχι οι ορθόδοξοι που κράτησαν τις παραδόσεις και έχουν ΞΕΚΑΘΑΡΗ αποστολική διαδοχή μέχρι σήμερα και έκοψαν κοινωνία με όσους ΕΜΜΕΣΑ ή ΑΜΕΣΑ είχαν κοινωνία με "ακοινώνητους").
  Οι ορθόδοξοι που κράτησαν τις παραδόσεις και αντιστάθηκαν, ΔΕΝ μολύνθηκαν ούτε στο ελάχιστο από τον Νεοημερολογιτισμό-Οικουμενισμό μέχρι σήμερα...!!!
  Μάλλιστα πολέμησαν και κάθε άλλη αίρεση που προέκυπτε (πχ. νεοεικονομαχία, κλπ) και κράτησαν τις παραδόσεις.

  Με τον ίδιο τρόπο που ένας πχ. άθεος που θέλει να γίνει Χριστιανός δεν βλέπει οτι η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ και οτι από αυτήν ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ανά καιρούς τα ΣΧΙΣΜΑΤΑ και οι ΑΙΡΕΣΕΙΣ αλλα .......

  ...βλέπει απλά.... "Διαιρεμένη Χριστιανοσύνη"...... και λέει "σε ποιό (από τα χιλιάδες) "χριστιανικά" δόγματα να πάω"....αφού το κάθε δόγμα στα μάτια του "αλληλοαφορίζονται" και "αλληλοαναθεματίζονται" μεταξύ τους (δεν ειναι όμως έτσι τα πράγματα, απλώς ο "άθεος" τα αντιλαμβάνεται έτσι)....

  ...με τον ίδιο τρόπο και ένας νεοημερολογίτης που έχει καταλάβει το ΥΠΟΥΛΟ παιχνίδι που παίχτηκε με τον "Οικουμενισμό" και το "Φράγκεμα", βρίσκεται σε απόγνωση και ΔΕΝ ξέρει ποιο είναι το σωστό και στο θέμα του "παλαιού" της Ελλάδος...!!!

  Εύχομαι παιδιά ολόψυχα ο Θεός να σας ελεήσει και να σας οδηγήσει μέσα από έντονη προσευχή στην ΑΛΗΘΕΙΑ, διότι "όπου η Αλήθεια και η Ευσέβεια, εκεί και η ΜΙΑ Εκκλησία του Χριστού".
  Εύχομαι όσοι διαβάζουν το μήνυμά μου να αντιληφθούν οτι στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΟΣ της ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ...μόνο ΕΝΑΣ είναι ο ΔΡΟΜΟΣ...!!!

  Ο δρόμος είναι .....Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ προκειμένου να οδηγήσει και να αποκαλύψει ο Θεός στις ψυχές που βρίσκονται σε αγωνία και θέλουν να είναι ορθόδοξοι / να σωθούν...το ΠΟΥ βρίσκεται η Εκκλησία Του...!!!!

  Υπάρχει έντονος "πνευματικός πόλεμος"...
   

  1.  
   Αμάν κόλλημα με το ημερολόγιο!

   Το ημερολόγιο είναι αρμοδιότητα της Αστρονομίας και όχι της Εκκλησίας. Η Εκκλησία ακολουθεί το ημερολόγιο που υπάρχει σε κοινή χρήση.
   Έτσι, οι Πατέρες της Α΄ ακολούθησαν το Μακεδονικό ημερολόγιο. Η Σύνοδος ξεκίνησε τον μήνα Γορπιαίο και έληξε τον μήνα Λώο, χλς΄ από Αλεξάνδρου. Έτσι υπογράφουν στα πρακτικά. Και το μόνο που έκαναν ήταν να διορθώσουν την ισημερία κατά 2 ημέρες. Δεν απαγόρευσαν δε καμία περαιτέρω διόρθωση της ισημερίας, πράγμα που έγινε το 1923 με διόρθωση 13 ημερών.
   Το Ιουλιανό πολύ αργότερα αντικατέστησε το Μακεδονικό και ισχύει μέχρι σήμερα για τους Ορθόδοξους με τη διόρθωση της ισημερίας, όπως ακριβώς έκαναν και οι Πατέρες. Οι ΡΚαθολικοί ακολουθούν το Γρηγοριανό και όχι το Ιουλιανό, που δεν έχει καμία σχέση με το πρώτο.
   Τα υπόλοιπα είναι λόγια, για να βρισκόμαστε σε δουλειά.
  2.  
   1/2

   ΔΕΝ την ενδιαφέρει αγαπητέ ανώνυμε 9 Ιουλίου 2015 7:58 η "ακρίβεια του χρόνου" την Εκκλησία. ΔΕΝ είναι εκεί το θέμα με το σχίσμα του Νέου Ημερολογίου.

   Η Εκκλησία κάνει ΥΠΑΚΟΗ και ΔΕΝ απορρίπτει (διοτι αλλιώς ΔΕΝ θα ήταν ορθόδοξος αυτός που απορρίπτει) τις Οικουμενικές και Πανορθόδοξες Συνόδους και την γραπτή και άγραφη ΠΑΡΑΔΟΣΗ.

   Όταν κάποιος για παράδειγμα περιορίζει ή και καταργεί νηστεία (πχ. την νηστεία των Αποστόλων που κάθε 11 χρόνια σε εσάς τους νεοημερολογίτες καταργείται και κάθε χρονιά "περιορίζεται" ως προς τον αριθμό των ημερών νηστείας, διότι ξεκινάει από κινητή ημερομηνία βασιζόμενη στο Πάσχα και τελειώνει σε σταθερή ημερομηνία - αυτή της εορτής των Αποστόλων), αυτό είναι "καινοτομία" (ή και αν θέλετε βλέπετε και Ζ Οικουμενική Σύνοδο που απαγορεύει πρόσθεση και αφαίρεση εκ της γραπτής και άγραφης παραδόσεως με αναθέματα σε όσους προσθαφαιρέσουν) και υπόκειται στα αναθεματα της Πανορθοδόξου του 1848. (και φυσικά όχι μόνο για αυτή την καινοτομία, υπάρχουν ένα σωρό άλλες).

   Δεν είναι παράδοση η νηστεία? Αν όχι τι είναι?

   Επίσης το 1924 το συνέδριο ήταν ΠΑΡΑΝΟΜΟ και ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ εκκλησιαστικά (από πότε πρέπει να υπακούμε σε ληστρικές συνόδους και συνέδρια που μάλιστα είχαν ώς σκοπό το "ΦΡΑΓΚΕΜΑ" των ορθοδόξων?) και στην Ελλάδα έγινε ΣΧΙΣΜΑ (μην το ξεχνάτε αυτό - διότι σχισματικοί είναι οι "καινοτόμοι") ανάμεσα σε αυτούς που κράτησαν τις παραδόσεις (παλαιοημερολογίτες) και σε αυτούς που ανέτρεψαν τις παραδόσεις και έκαναν ΑΝΥΠΑΚΟΗ σε ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ και ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ (στην ανυπακοή και την ανατροπή των παραδόσεων είναι το κλειδί, όχι στην ακρίβεια του χρόνου που σας έκαναν να νομίζετε οι ψευτο-παλαιοημερολογίτες. Οι σωστοί παλαιοημερολογίτες ΞΕΡΟΥΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ το "γιατί" ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο και ΔΕΝ είναι το θέμα το "ποιό ημερολόγιο είναι το σωστό" επιστημονικά (δηλαδή ξαναλέω ΔΕΝ είναι η ακρίβεια του χρόνου αλλά είναι η ΥΠΑΚΟΗ σε Πανορθόδοξες και Οικουμενικές Συνόδους και γενικά η τήρηση των γραπτών και άγραφων Παραδόσεων).

   Επίσης ΚΑΝΕΙΣ άλλος ορθόδοξος παγκοσμίως ΔΕΝ ακολούθησε την αλλαγή του σχίσματος και της Καινοτομίας του Νέου Ημερολογίου. Το μεγαλύτερο ποσοστό συνέχισε να ακολουθεί το Ιουλιανό ημερολόγιο (παλαιό).

   Μάλιστα η Ρωσία το άλλαξε στην αρχή σε ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ διότι πίστεψε (με την απάτη που προέβαλε ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος στέλνοντας επιστολές σε όλους οτι δήθεν το συνέδριο ήταν "Πανορθόδοξο" (τρομάρα του) και οτι το αλλάξανε ΟΛΟΙ - έλεγε ψέματα για να "πείσει" για την αλλαγή διότι η Μασωνία και οι σκοτεινές δυνάμεις ΠΙΕΖΑΝ για να γίνουν οι αλλαγές, προκειμένου να επακολουθήσουν μετά τα υπόλοιπα γεγονότα που είχαν σχεδιασμένα …που σας έφεραν στην φραγκεμένη και αιρετική / οικουμενιστική κατάσταση που σας έφεραν σήμερα ) οτι το άλλαξαν ΟΛΟΙ, αλλά μόλις διαπίστωσε οτι ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟΣ δεν το άλλαξε, το ΕΠΑΝΕΦΕΡΕ σε παλαιο / Ιουλιανό...

   Επίσης...Από την στιγμή που υπάρχουν λόγω της ΕΝΤΟΝΗΣ ΠΑΠΙΚΗΣ ΟΥΝΙΑΣ του παρελθόντος ΤΡΕΙΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ (16ος αιώνας) (ΤΡΕΙΣ φορές για το ίδιο θέμα μέσα σε 10 χρόνια - φανταστείτε πόσο έντονη ήταν η παπική ουνία) με ΠΡΟ-ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ το ΑΝΑΘΕΜΑ για όσους ΤΟΛΜΗΣΟΥΝ να αλλάξουν το Ημερολόγιο (καλενδάριο) και το Πασχάλιο, ΟΧΙ για την ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ αλλά για να ΜΗΝ ΦΡΑΓΚΕΨΟΥΝ οι Ορθόδοξοι λόγω της ΥΠΟΥΛΗΣ ΠΑΠΙΚΗΣ ΟΥΝΙΑΣ (δεν χρειάζεται να ξανακριθεί στο μέλλον, και - όπως πάντα στην ορθοδοξία - αν ξανακριθεί στο μέλλον θα πρέπει αναγκαστικά η απόφαση αυτής της μελλοντικής συνόδου να ΣΥΜΦΩΝΕΙ με τις προηγούμενες ...).

   Όσοι έκαναν ΥΠΑΚΟΗ στις Πανορθόδοξες και Οικουμενικές Συνόδους και δεν ακολούθησαν την ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ / ΣΧΙΣΜΑ του Νέου ημερολογίου και έκοψαν κοινωνία με τους νεοημερολογίτες και με τους κοινωνούντες εν γνώση αυτούς.....ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΗΚΑΝ...και σήμερα ΟΥΤΕ ΦΡΑΓΚΕΜΕΝΟΙ είναι, ΟΥΤΕ μέσα στην ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ του ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ...!!!
  3.  
   2/2
   (σνέχεια από προηγούμενο)

   Και μη βάλετε ως επιχείρημα για την δήθεν ορθότητά σας (τους νεοημερολογίτες) οτι οι άλλοι ορθόδοξοι παγκοσμίως "Κράτησαν Κοινωνία μαζί σας" όλα αυτά τα χρόνια, διότι δεν νομίζω να "έκοψαν κοινωνία" μαζί σας όταν ιδρύσατε ΕΠΙΣΗΜΩΣ τα Παγκόσμια Συμβούλεια Εκκλησίων το 1948, ούτε όταν κάνατε τις "Άρσεις Αναθεμάτων" του 1965 ούτε τις αναγνωρίσεις μυστηρίων, ούτε τις αιρετικές δηλώσεις που ακούστηκαν ανά καιρούς, ούτε με τα συλλείτουργα ούτε με τις συμπροσευχές....ούτε τίποτα...!!!! (και αυτό αποδεικνύει οτι "άλλοι είναι οι λόγοι που δεν έκοψαν κοινωνία μαζί σας και όχι λόγοι ορθοδοξίας...!!! Εδώ ΔΕΝ έκοψαν κοινωνία ούτε καν με την Εκκλησία της Φιλανδίας που έχει αλλάξει ΚΑΙ το ΠΑΣΧΑΛΙΟ....)

   Προσέξτε την πλάνη που σας μπερδεύει παιδιά από τους ψευτο-παλαιοημερολογίτες - τους λεγόμενους "δεκατριμερίτες" ή αλλιώς "ημερολάτρες" που δεν γνωρίζουν ούτε καν από που κρατάει η σκούφια τους (χειροτονίες - αποστολική διαδοχή).

   Οι σωστοί ορθόδοξοι το θέμα του "ημερολογίου" το έχουν ΣΩΣΤΑ στο μυαλό τους. Μπορεί τα επίγεια να συνεορτάζουν με τα επουράνια αλλά την Εκκλησία ούτε την ενδιέφερε αλλά ούτε και την ενδιαφέρει η ακρίβεια του χρόνου. Οι σωστοί παλαιοημερολογίτες ΔΕΝ είμαστε "ημερολάτρες" (αυτό είναι απόρροια εντύπωσης που σας έχει μείνει από τους ψευτο-παλαιοημερολογίτες) ΔΕΝ είναι λόγοι "ακρίβειας χρόνου" οι λόγοι που ακολουθούμε το παλαιό. Είναι θέμα ΥΠΑΚΟΗΣ σε Οικουμενικές και Πανορθόδοξες Συνόδους. Είναι θέμα τήρησης των παραδόσεων. Είναι θέμα ΜΗ φραγκέματος..!!!

   Είναι κατανοητό οτι "κάποιοι" (μακροχρόνια) σας έχουν μπερδέψει με το θέμα του ημερολογίου...

   Εύχομαι παιδιά να κατανοείτε την σωστή θέση του θέματος "Ημερολόγιο" πλέον...
   Ο Θεός όλοι θέλει να σωθούμε...

   Όπως είπα και στα προηγούμενα σχόλιά μου, προσωπικά πιστεύω οτι ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΡΟΣΕΥΧΗ (δηλαδή με την βοήθεια του Θεού) θα μπορέσουν οι ευσευείς ψυχές να βρούνε τον δρόμο για την Αλήθεια και για την ΜΙΑ Εκκλησία του Θεού.

 4.  
  1/2

  Kαι κάτι ακόμα να πω:

  Εννοείται οτι "Νέα Εκκλησία" δεν κάνουν αυτοί που αγωνίζονται και κρατούνε τις παραδόσεις αλλά αυτοί που "Καινοτομούν" και τις αλλάζουν τις παραδόσεις...!!!

  (πολύ όμορφα το εκφράζει αυτό για τους καινοτόμους η πανορθόδοξος σύνοδος του 1848 - ψάξτε τι λέει μέσα)

  Αυτός που θεωρεί έναν Αιρετικό Επίσκοπο ως "κανονικό επίσκοπο" μόνο και μόνο επειδή κατόρθωσε και έχει τον "κοσμικό θρόνο"....ή μια αιρετική εκκλησία ως "την ΜΙΑ Εκκλησία" μόνο και μόνο επειδή είναι η "Επίσημη Ενός Κράτους"....σφάλλει...

  (και εδώ ΠΡΟΣΟΧΗ…!!!! ΚΑΜΙΑ Εκκλησία ΔΕΝ "είναι" η ΜΙΑ Εκκλησία, ...αλλά το σωστό είναι να λέμε οτι ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗ, τότε ΝΑΙ, "ΑΝΗΚΕΙ" στην ΜΙΑ Εκκλησία….!!! - έτσι είναι το σωστό να το εκφράζουμε)

  Η "ΜΙΑ Εκκλησία" δεν είναι "κτήμα" η προτεκτοράτο ΚΑΝΕΝΟΣ για να ισχυρίζεται οτι όποιος δεν ανήκει στην (κοσμική) τους Εκκλησία, δήθεν είναι ΕΚΤΟΣ Εκκλησίας.

  Όπου Επίσκοπος, εκεί και η Εκκλησία…!!!

  «Όσο κι αν είναι λίγοι αυτοί όπου διατηρούν την ευσέβεια, αυτοί είναι η Εκκλησία» (Αγ.Νικηφόρος)

  «Μὴ φοβοῦ τὸ μικρὸν ποίμνιον· ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν.» (Λουκ.ιβʼ32)

  πχ. Η Φιλανδική ΕΠΙΣΗΜΗ Εκκλησία του κράτους της Φιλανδίας, είναι αιρετική διότι έχει αλλάξει ΚΑΙ το Ημερολόγιο ΚΑΙ το Πασχάλιο (καταρχάς είναι καινοτόμοι (πανορθόδοξος 1848), εν συνεχεία καταπάτησαν Οικουμενικές Συνόδους και λοιπά - ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΑΝΑ-ΚΡΙΘΟΥΝ, από κάποια σύνοδο ΞΑΝΑ ….όπως επίσης ΔΕΝ χρειάζεται να κριθούν ΞΑΝΑ και οι Μονοφυσίτες που καταδικάστηκαν από την Τεταρτη Οικουμενική Σύνοδο αν θυμάμαι καλά).

  Είναι λοιπόν η Επίσημη Εκκλησία της Φιλανδίας... η "ΕΠΙΣΗΜΗ" ναι μεν εκκλησία του κράτους αλλά είναι και ΑΙΡΕΤΙΚΗ..!!!
  Όσοι "Φιλανδοί" δεν έχουν κοινωνία με την ΕΠΙΣΗΜΗ Εκκλησία της Φιλανδίας (του κράτους τους) επειδή είναι (πραγματικοί) Ορθόδοξοι και ΔΕΝ έχουν κοινωνία με αιρετικούς ή σχισματικούς,….πάει μήπως να πει οτι είναι "Σχισματικοί" ή "Αιρετικοί" (για την ΜΙΑ Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία)???
  Όχι βέβαια…!!! Το να ΜΗΝ έχει κοινωνία κάποιος με σχισματο-αιρετικούς είναι σωστό, δεν είναι λάθος.

  Κανένας άγιος ΠΟΤΕ στην ιστορία δεν είχε εκκλησιαστική κοινωνία εν γνώση με αιρετικούς…
  Όλοι φυλαγόντουσαν και δεν δεχόντουσαν την παραμικρή υποχώρηση για την ορθή πίστη…!!!

  Στο παραπάνω παράδειγμα λοιπόν με την Εκκλησία της Φιλανδίας ως "ξεκάθαρο" αντικείμενο παραδείγματος, είναι να αναρρωτιέται κανείς…!!!!

  Υπάρχει άνθρωπος που Θεωρεί δηλαδή "Εντός Εκκλησίας" την Επίσημη Εκκλησία της Φιλανδίας ενώ σύμφωνα με την Ορθοδοξία είναι Αιρετική?
  Ή μήπως "αγνοείτε" οτι όσοι ορθόδοξοι έχουν (εν γνώση) Εκκλησιαστική Κοινωνία με την Επίσημη Εκκλησία της Φιλανδίας (έμμεσα ή άμεσα) βαρύνονται και οι ίδιοι με τα αναθέματα που βαρύνουν τους "χριστιανούς" της "Φιλανδίας"...?
  Και αν οι "χριστιανοί" της Φιλανδίας ισχυρίζονται οτι είναι δήθεν ορθόδοξοι, παει να πει και οτι είναι? Δεν νομίζω...!!!
 5.  
  2/2

  (συνέχεια από προηγούμενο)

  Και τι νοιάζει τον Ορθόδοξο αν η ΕΠΙΣΗΜΗ Εκκλησία της Φιλανδίας έχει καταλάβει τους "θρόνους"? Τον εμποδίζει να είναι ορθόδοξος? Η υπάρχει κάποιος "κανόνας" που λέει οτι πρέπει να ακολουθούμε την ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ του ΚΡΑΤΟΥΣ είτε είναι αιρετική είτε όχι, έτσι άκριτα…???

  Κριτήριο Ορθοδοξίας είναι ΜΟΝΟ οι γραπτές και άγραφες παραδόσεις…
  Ούτε καν το θαύμα δεν μπορεί να είναι (το λέει και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος)

  Ορθόδοξος είναι αυτός που τηρεί τις γραπτές και άγραφες παραδόσεις και ΔΕΝ καινοτομεί.

  Υπάρχει η κακή "υπακοή" και η καλή "ανυπακοή".
  Οι Ορθόδοξοι κάνουν Υπακοή - ΕΦΟΣΟΝ είναι ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ οι επίσκοποί τους.... στους Επισκόπους τους. Οχι "άκριτα" και "τυφλά" όπως κάνουν οι παπικοί/λατίνοι.

  Αυτό, ενώ είναι αυταπόδεικτο, αδυνατούν να το καταννοήσουν οι αιρετικοί που καινοτομούν.

  Το θέμα του Νεοημερολογιτισμού-Οικουμενισμού έχει κλείσει 91 χρόνια…!!! Δεν είναι καινούργιο…!!!

  Οι ορθόδοξοι διακρίνονται από την υπακοή τους στις Πανορθόδοξες και στις Οικουμενικές Συνόδους. Στην τήρηση των γραπτών και άγραφων παραδόσεων…!!!

  Όσοι δεν υπακούουν στις Πανορθόδοξες και Οικουμενικές Συνόδους κλπ και "διαστρέφουν" την αλήθεια και τις γραπτές και άγραφες παραδόσεις ΔΕΝ είναι ορθόδοξοι.

  Απλά τα πράγματα...
  Εφόσον ΔΕΝ είναι Ορθόδοξοι λοιπόν και διαστρέφουν την ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ της Ορθοδοξίας παρασύροντας σε αιώνια κόλαση όσους τους ακολουθούν…, οι ορθόδοξοι (οι αληθινοί ορθόδοξοι) ΔΕΝ είναι υποχρεωμένοι να τους ακολουθήσουν στην απώλεια….!!!

  Στους Ορθοδόξους ΔΕΝ υπάρχει "Δεσποτοκρατεία" αλλά υπακοή στις Οικουμενικές και στις Πανορθόδοξες Συνόδους (και στο πηδάλιο κλπ και γενικά στις γραπτές και άγραφες ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ της Ορθοδοξίας).

  Και ξαναλέω---> Εννοείται οτι "Νέα Εκκλησία" δεν κάνουν αυτοί που αγωνίζονται και κρατούνε τις παραδόσεις αλλά αυτοί που "Καινοτομούν" και τις αλλάζουν τις παραδόσεις...!!! (βλέπε αναθέματα κατά πασών καινοτόμων στην Πανορθόδοξη του 1848))….

από  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω