Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

90 ἔτη ἀπό τήν Γ΄ Θείαν ἐμφάνισιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ


90 ἔτη

ἀπό τήν Γ΄ Θείαν ἐμφάνισιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐν τῶ Ἀττικῶ οὐρανῶ,

γενομένην κατά τήν ὑπό διωγμόν τελουμένην ἱ. Ἀγρυπνία τῶν Ὀρθοδόξων,

τήν 13ην πρός 14ην Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 1925, εἰς τόν ἐξοχικόν Ἱ. Ναόν Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου, περιοχῆς Παπάγου, Ἀττικῆς.
 
 
 
Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως.
(Συνταχθέν ὑπό Δημητρίου Κ. Ἀναγνώστου)

Λίαν εὔφρανας τούς ὀρθοδόξους,
καί κατήσχυνας τούς καινοτόμους,
ἐν οὐρανῶ  διαλάμψας τρισόλβιε,
τῶν εὐσεβούντων φωτίσας τήν σύναξιν,
ἑορταζόντων τήν Θείαν σου ὕψωσιν.
Σταυρέ Τίμιε,
χάριν παράσχου φωτοπάροχον
τοῖς Πίστιν ὁμολογοῦσι τήν ὀρθόδοξον.
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω