Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

Οἰκουμ. Πατριάρχης καί Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Οἱ Ἡρακλεῖς τοῦ Παπικοῦ Θρόνου!
Οἰκουμ. Πατριάρχης καί Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν

Οἱ Ἡρακλεῖς τοῦ Παπικοῦ Θρόνου!Μέ βαθειά θλίψη καί ἀγανάκτηση συνάμα, γίναμε θεατές καί ἀκροατές τῶν ὅσων διαδραματίστηκαν κατά τήν πρόσφατη ἐπίσκεψη τοῦ πάπα Φραγκίσκου στή νῆσο Λέσβο, τό Σάββατο 16 Ἀπριλίου τρέχοντος ἔτους.

Ἡ ὅλη διοργάνωση ἦταν μία ἱλαροτραγωδία εἴτε ἀπό πολιτικῆς, εἴτε ἀπό θρησκευτικῆς, εἴτε ἀπό ἀνθρωπιστικῆς σκοπιᾶς θέλει κάποιος νά θεωρήσει καί προσεγγίσει τό γεγονός.

Διαφωνῶ μέ τόν ἐκλεκτό π. Θ. Ζήση ὁ ὁποῖος σέ ἐπίκαιρο σχετικό σχολιασμό του ἐκτίμησε ὅτι ὅλοι θά κερδίσουν ἀπό αὐτή τήν ἐπίσκεψη, ἐκτός ἀπό τήν Ὀρθοδοξία. Προσωπικῶς πιστεύω ὅτι ὁ κερδισμένος εἶναι μόνον ἕνας: τό Βατικανό! Ὅσο γιά τήν Ὀρθοδοξία νομίζω ὅτι εἶναι πλέον καιρός γιά ὅλους νά συνειδητοποιήσουν ὅτι οἱ πλαισιώσαντες τόν ποντίφηκα πνευματικοί ἤ μᾶλλον θρησκευτικοί ἡγέτες (Πατριάρχης καί Ἀρχιεπίσκοπος) δέν δικαιοῦνται γιά σειρά λόγων νά τήν ἐκπροσωποῦν!

Εἶναι πραγματικά ἀπογοητευτικό ἀλλά καί ἐνδεικτικό τῆς κατάντιας μας τό γεγονός ὅτι τοῦ ἑνός κακοῦ δοθέντος, μέ τήν πρό 15ετίας πρώτη ἐπίσκεψη Πάπα στήν πάλαι ποτέ ὀρθόδοξη Πατρίδα μας, μύρια ἕπονται καί αὐτό πού συνέβη εἶναι ἕνα ἀπό αὐτά.

Πρέπει κάποιος νά περάσει ἀπό τήν ἀφέλεια στήν ἀνοησία γιά νά ἐπιμένει νά ἑρμηνεύει τό γεγονός δικαιολογώντας το στό πλαίσιο τῆς προσφυγικῆς κρίσεως καί τῆς αὐτονοήτου ἀνθρωπιστικῆς στάσεως τοῦ κάθε πολίτου.

Τά ὅσα ἀπίθανα ἀκούστηκαν ἀπό τηλοψίας (κυρίως τήν κρατική τηλεόραση), τά ὅσα γράφτηκαν καί γράφονται ἐκθειάζοντας τό εἰδικό βάρος αὐτῆς τῆς πρώτης ἐπισκέψεως τοῦ Πάπα σέ Ἑλληνικό νησί (ἄντε καί στή Σύρο, μέ τό «καλό»...) καί τά ὅσα λέγονται ἀπολογητικά ἀπό ὅσους θέλουν νά δικαιολογήσουν ἐκκλησιαστικῶς τά ἀδικαιολόγητα, εἶναι ἁπλά θλιβερά.

Σημειολογικά ἦταν πραγματικά ἀνατριχιαστικό στό ἁγιασμένο μέ αἷμα ἡρώων τοῦ Γένους μας καί νεομαρτύρων τῆς Πίστεώς μας χῶμα τῆς εὐλογημένης Λέσβου νά περπατᾶ ὁ ἐνσαρκωτής τῆς μεγαλύτερης στήν ἱστορία ἀλλοιώσεως τοῦ Χριστιανισμοῦ καί ἀρχηγός τοῦ πιό ἁμαρτωλοῦ κράτους στόν κόσμο, ἀνάμεσα σέ ἀνθρώπινες φιγοῦρες πού ἀνέμιζαν σημαιάκια τοῦ Βατικανοῦ καί σκηνοθετημένους πρόσφυγες πού γονάτιζαν καί φύλαγαν τήν ....παντούφλα του!

Σημασία ἔχει ὅτι ὁσημέραι, μέ κάθε ἀφορμή καί σέ κάθε εὐκαιρία, ὁ ἀνυποψίαστος Ἕλληνας πολίτης αὐτῆς τῆς δόλιας Πατρίδος θά ἐμπεδώνει ὅτι οἱ θρησκευτικοί ἡγέτες παίζουν ἐξίσου καλό θέατρο μέ τούς πολιτικούς, ὅτι πρέπει νά ξεχάσει τήν Ὀρθόδοξη  Ἐκκλησία ὅπως τήν ἤξεραν οἱ παποῦδες καί οἱ γιαγιάδες του, ὅτι πλέον ἔχει μία νέα θρησκεία ἀντίστοιχη τῆς παγκοσμιοποιημένης πολιτικῆς, πού εἶναι ὁ Οἰκουμενισμός!

Καί νά θέλαμε νά ξεχασθοῦμε, αὐτή τή νέα πραγματικότητα καί ὡς προοπτική δέν χάνουν εὐκαιρία νά μᾶς τήν ὑπενθυμίζουν οἱ φορεῖς της. Αὐτό ἔγινε καί ἐν προκειμένω μέ τήν ρητή περί τούτου ἀναφορά στό κοινό κείμενο «ἔκκληση-διακήρυξη» τῶν τριῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν ὅπου ἀναφέρεται ὅτι «Από την πλευρά μας, υπακούοντας στο θέλημα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, πιστεύουμε ακράδαντα, ολόψυχα και με αποφασιστικότητα, ότι πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες μας για την προώθηση της πλήρους ενότητας όλων των Χριστιανών.»!

Ὁ Οἰκουμενισμός, ὁ ὁποῖος, ἄς τό σκεφθοῦν κι αὐτό λίγο οἱ ἀντι-οἰκουμενιστές, ἐάν κατόρθωσε κάτι εἶναι νά ἐξωραΐσει τόν καταρρέοντα, ἐξοφλημένο καί ἠθικά διάτρητο παπικό θεσμό καί νά τόν παλινορθώσει, ἀμνηστεύοντας τίς πνευματικά θανάσιμες πλάνες του καί τά ἠθικά ἐγκλήματά του, προβάλλοντας ἕνα δῆθεν ἑνωτικό καί διαλλακτικό προσωπεῖο του. Ἕνας Οἰκουμενισμός μακροπρόθεσμα ὑπηρέτης τοῦ Παπισμοῦ καί τοῦ κακέκτυπου κρατιδίου τοῦ Βατικανοῦ, θεσμῶν καί ὀντοτήτων βυθισμένων στά πιό «βρώμικα παιγχνίδια» (χρήματος καί ἐξουσίας) καί τά πιό αἰσχρά πάθη (παιδεραστίας κ.λπ.).

Πάπας, Πατριάρχες, Ἀρχιεπίσκοποι, Πρόεδροι, Πρωθυπουργοί, Χριστιανοί, Μωαμεθανοί, αἱρετικοί, ἄθεοι, καπιταλιστές, ἀριστεροί, δεξιοί, μαρξιστές καί ἀντίχριστοι ὅλοι μαζί σέ ἕναν ἰδεολογικό, πολιτικό

καί θρησκευτικό «ἀχταρμά», ὁ ὁποῖος δέν ἀφήνει κανέναν ἀπ’ ἔξω, ὥστε ὅλοι νά ἀνήκουν σ’ αὐτόν!

Μέσα σ’ αὐτόν θά ξεχωρίζει ὡς μοναδικός ὁ Πάπας καί πάνω ἀπ’ ὅλους θά βρίσκεται ὁρατά ἤ ἀθέατα ὁ παγκόσμιος κυβερνήτης! Καλά ξυπνητούρια, ἀγαπητοί συνέλληνες! Μόνο πού αὐτή τή φορά δέν φαίνεται νά ἐπιβεβαιώνεται ἡ εὐφυία μας, ἀλλά ἁπλῶς ἡ ἐξυπνάδα μας. Ἐξυπνάδα πουλιοῦ, τό ὁποῖο, ὡς ἔξυπνο, πάντα ἀπό τή μύτη.... πιάνεται!

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στή Λέσβο, μέ κομπάρσους τόν ἀσθμαίνοντα νά τόν φθάσει ὡς "πάπας τῆς Ἀνατολῆς", Οἰκουμενικό Πατριάρχη καί τόν συρόμενο νά παρίσταται ὡς «Πάσης Ἑλλάδος», πρίν τόν ἐπιδιωκόμενο ἐκκλησιαστικῶς ἀκρωτηριασμό αὐτῆς (τῆς Ἑλλάδος), Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν, δέν ἦταν παρά μιά ἀκόμη φιέστα ἐκμεταλλεύσεως θυμάτων.

Μία φιέστα καθόλου ἄσκοπη, μέ ἐπίκεντρο ἕναν ἄνθρωπο-Θεό (Πάπας), τόν Θρόνο του καί τούς δύο Ἡρακλεῖς του! Μία φιέστα πού δέν θά ἐνέπνεε ποτέ γιά νά γράψει ποίημα ἕναν Ἑλύτη, οὔτε γιά νά δημιουργήσει μιά γνήσια λαϊκή ἀπεικόνιση ἕνα Θεόφιλο! Μακρυά ἀπό τή σκέπη τοῦ φοβεροῦ Ταξιάρχη Μιχαήλ τοῦ Μανταμάδου πού λίγοι τόν ἀκοῦνε στό δραματικό «στῶμεν καλῶς» πού ἀενάως ἐκφωνεῖ μπροστά σέ κάθε ἑωσφορική ἐκτροπή καί τή συνακόλουθη πτώση!

Κρίμα!....

http://epistrofi-sotiria.blogspot.gr/2016/04/v-behaviorurldefaultvmlo.html


Στημένο show στη Λέσβο με έναν ευλογούντα πολέμους και δύο αν-ορθόδοξους κομπάρσους


https://3.bp.blogspot.com/-u7ZhjxHumTI/VxJxzbs3vxI/AAAAAAABpR8/oXGQFhbtCxwismd23K183ev8Nas-_dangCLcB/s1600/1948620.jpg
Του Στρατή ΜαζίδηΕυτυχώς το show στη Λέσβο τελείωσε. Η παράσταση όμως ήταν πάρα πολύ κακή όσο και αν το 
προσπάθησαν οι ηθοποιοί. Ένα καλοστημένο show με μπόλικο μελό. Σε τι να πρωτοσταθεί κανείς;

 Αρχικά έρχεται στην Ελλάδα ένας αρχιαιρεσιάρχης, επικεφαλής μιας "εκκλησίας"-κράτους με την οποία
 μας χωρίζουν αρκετές - σημαντικές δογματικές διαφορές. Μια "εκκλησία" η οποία έβαλε τις βάσεις για να
 πέσει οριστικά η Κωνσταντινούπολη αλλά για να μην τρέχουμε τόσο πίσω, έγραψε κατάμαυρες σελίδες 
ιστορίας στο Β' ΠΠ με τους Ουστάσι στη Γιουγκοσλαβία και σιωπώντας φυσικά στον μετέπειτα 
βομβαρδισμό της.

Δίπλα του δύο ορθόδοξοι ιεράρχες με ανορθόδοξη πολιτική.

Ξαφνικά, λέει, έπεσε στα πόδια του πάπα μια πρόσφυγας, αλλά και ένας άλλος κατατρεγμένος.


Έσπασαν και καλά τον αστυνομικό κλοιό και ήθελαν την ευλογία του. Τώρα πως γίνεται μουσουλμάνοι να
 θέλουν την ευλογία του πάπα, είναι μια άλλη ιστορία. Το νορμάλ είναι να θέλουν το κεφάλι του.

https://4.bp.blogspot.com/-Qt_0uLxDsrQ/VxJ2zyZSQ_I/AAAAAAABpSU/CxZXmIwL0J0vOdXN7vvzzqFqLpI5xTeHgCLcB/s1600/13051698_10154169138415452_2567855634161340202_n.jpg

Όπως επίσης και το πως γίνεται να λογίζονται ως πρόσφυγες κάτι τύποι που κουνούσαν τις σημαίες της 
συριακής αντιπολίτευσης, που πρώτη ξεκίνησε να κόβει κεφάλια και να βιάζει κόρες, είναι κι αυτό μια
 άλλη ιστορία.

Προσέξτε όμως το βίντεο. Κλαίει ο φουκαράς τον οποίο εκμεταλλεύονται όλοι. Από τον πάπα(ρα) μέχρι 
τα κανάλια.

Κι ο πάπας; Ατάραχος. Κοίταζε το ρολόι του γιατί είχε να πάει κι αλλού μετά να δώσει παράσταση. 
Έτσι γίνεται στις business. Ο χρόνος είναι χρήμα.

Ομοίως και οι δύο δικοί μας. Στέκονται σαν παγοκολώνες. Τι να βρουν να κάνουν και να πουν; 
Ο ένας στο Φανάρι οικουμενίζει επικίνδυνα και ο άλλος στην Αθήνα φοβάται να μιλήσει. 
Τι έγινε εκείνη η Εκκλησία των πρώτων αιώνων ΝΑ ΒΓΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΒΡΕ;

Πού ήσασταν 5 χρόνια κ.κ. Βαρθολομαίε και Ιερώνυμε; Τι κάνατε για να σταματήσει ο πόλεμος στη Συρία; 
Τι πράξατε για τους ελληνορθόδοξους αδερφούς μας που διώκονται και το Πατριαρχείο Αντιόχειας; 
Σε τι ενέργειες προχωρήσατε όταν απήχθησαν οι δύο επίσκοποι από το Χαλέπι;

Ας τελειώνουμε με τα καλοστημένα παραμύθια. 

Αν αυτοί οι άνθρωποι και αναφέρομαι στους δικούς μας, όχι τον πάπα που το πρωί χαϊδεύει πρόσφυγες
 και μετά σφίγγει το χέρι όσων παρεμβαίνουν στις τύχες των λαών και των κρατών, έχουν ΧΡΙΣΤΟ 
μέσα τους, πρέπει να μεταβούν αύριο το πρωί στη Δαμασκό και μαζί με τον Πατριάρχη Αντιόχειας,
 Ιωάννη Γιαζίγκι, να σπεύσουν μαζί τους δίπλα στους χριστιανούς. Να στείλουν το μήνυμα κατά του 
πολέμου και της δυστυχίας μέσα από την καρδιά του. Περπατώντας, σκονισμένοι και όχι με τζετ, 
μπράβους, συνοδούς και πανηγύρια.

Λεπτομέρεια! Ήταν κι ο Τσίπρας στη Λέσβο. Αλλά ποιος ασχολείται πια μαζί του...


freepen.gr

ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΝΕ : ΟΙ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ (ΜΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ) ΚΑΘΑΙΡΟΥΝΤΑΙ! ΕΔΩ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ??? (βίντεο)Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Πέραν της «όμορφης» τηλεοπτικής παράστασης της Λέσβου προς κατανάλωση του φιλοθεάμονος κοινού, τελέστηκε και συμπροσευχή με την συμμετοχή του Αρχιεπίσκοπου Ιερώνυμου, του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πάπα.
Σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες που παραθέτουμε παρακάτω, στην περίπτωση αυτή οι συμπροσευχόμενοι τίθενται εκτός εκκλησίας και αναθεματίζονται, εκτός αν οι Ιεροί Κανόνες είναι… χαρτιά απορριμμάτων!
Ποιος θεολόγος ή Ιεράρχης θα μας εξηγήσει τι γίνεται στην περίπτωση αυτή και να σταματήσουν να παίζουν κρυφτούλι πίσω από τα ράσα τους.
Κανών ΛΒ’ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου:»ὅτι οὐ δεῖ αἵρετικῶν εὐλογίας λαμβάνειν, αἵτινες εἰσίν ἀλογίαι μᾶλλον, ἤ εὐλογίαι».
Κανών ΛΔ’ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Συνόδου:
«ὅτι οὐ δεῖ πάντα χριστιανόν ἐγκαταλείπειν Μάρτυρας Χριστοῦ, καί ἀπιέναι πρός τούςψευδομάρτυρας, τοῦτ’ ἐστιν αἱρετικῶν, ἤ αὐτούς πρός τούς προειρημένους, αἱρετικούς γινομένους· οὗτοι γάρ ἀλλότριοι τοῦ Θεοῦ τυγχάνουσιν. Ἔστωσαν οὖν ἀνάθεμα οἱ ἀπερχόμενοι πρός αὐτούς».
Κανών Θ’ τοῦ Τιμοθέου Ἀλεξανδρείας:»Ἐρώτησις.
Εἰ ὀφείλει Κληρικός εὔχεσθαι, παρόντων Ἀρειανῶν, ἤ ἄλλων αἱρετικῶν; ἠ οὐδέν αὐτόν βλάπτει, ὁπόταν αὐτός ποιῇ τήν εὐχή, ἤγουν τήν προσφοράν;
Ἀπόκρισις.
Ἐν τῇ θεία ἀναφορᾷ ὁ Διάκονος προσφωνεῖ πρό τοῦ ἀσπασμοῦ: «Οἱ ἀκοινώνητοι περιπατήσατε». Οὐκ ὀφείλουσιν οὖν παρεῖναι, εἰ μή ἄν ἐπαγγέλλωνται μετανοεῖν καί ἐκφεύγειν τήν αἵρεσιν». 

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
www.nikosxeiladakis.gr


Κυριακή, 17 Απριλίου 2016

Υποταγή Ορθοδοξίας στον Πάπα; Ιερώνυμος -Βαρθολομαίος δέχθηκαν την «ευλογία» του Πάπα στον δείπνο με τους «πρόσφυγες»


Η επίσκεψη του Πάπα στην Λέσβο ολοκληρώθηκε χθες με τα μηνύματα Πανθρησκείας αλλά και αποδοχής της ισλαμοποίησης Ελλάδας και Ευρώπης να δεσπόζουν στην κοινή διακήρυξη των τριών προκαθημένων.
Μεταξύ άλλων εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι κατά την διάρκεια του δείπνου που δόθηκε μπροστά στις κάμερες με την συμμετοχή του Αρχιεπίσκοπου Ιερώνυμου, του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, του Πάπα Φραγκίσκου και προσφυγικών οικογενειών, ο επικεφαλής των Καθολικών ήταν εκείνος που ευλόγησε το τραπέζι.
Απ’ όσο γνωρίζουμε το τραπέζι το ευλογεί πάντοτε ο ανώτατος Ιερέας. Αναρωτιόμαστε λοιπόν, γιατί δεν ευλόγησε το δείπνο ο Αρχιεπίσκοπος ή έστω ο Πατριάρχης; Είναι ο Πάπας ανώτερος από τον Αρχιεπίσκοπο των Ορθοδόξων Ελλήνων σε ελληνικό μάλιστα έδαφος;
Είναι δε. δυνατόν Καθολικός να ευλογεί δείπνο, στο οποίο κάθονται Ορθόδοξοι; Οι Καθολικοί δεν θεωρούνται αιρετικοί σύμφωνα με την Ορθόδοξη Πίστη;
Αλλά και καθ’ όλην την διάρκεια στης παρουσίας του Πάπα στην Λέσβο, όλες οι κάμερες ήταν στραμμένες πάνω του, κάνοντας τους επικεφαλής της Ορθοδοξίας να μοιάζουν με ακόλουθούς του.
Να θυμίσουμε ότι ο Πάπας Φραγκίσκος πρωτοστατεί στη προσπάθεια επιβολής Πανθρησκείας, ενώ πολλάκις έχει υποβαθμίσει την Σταυρική θυσία του Χριστού.
Αποδέχονται οι ταγοί της Ορθοδοξίας τις απόψεις του;
 prisonplanet.gr και paraxeno.com

Η ρασοφόρος υποκρισία

Η ρασοφόρος υποκρισία ως λευκή περιστερά, πέταξε με τα φτερά της Αλιτάλια και προσγειώθηκε στην Λέσβο, όπου την περίμεναν μερικές ενωτικές ορθόδοξες κουρούνες μαζί με πολιτικές τσίχλες και τσαλαπετεινούς, αφού η περιστερά είναι και αρχηγός κράτους!
Ήρθε λέει για τους πρόσφυγες, αλλά δεν έφερε "καλαμπόκι", μόνο ευλογίες, δημοσιογράφους και επιτελείο θρησκειοπολιτικό. 

Μη γελιέστε! Θρησκεία και πολιτική πάνε μαζί από την εποχή των σπηλαίων.
 Ούτε να θεωρείτε, πως η θρησκεία (ως σύστημα) είναι κάτι ξεπερασμένο και πως δεν είναι σε θέση να επιδρά καθοριστικά στα τεκταινόμενα, ιδιαίτερα στη Δύση. Ο Πάπας, παρά το "ψαλίδισμα" των τελευταίων αιώνων, ποτέ δεν έπαψε να είναι η κορυφαία θρησκευτική, αλλά και πολιτική προσωπικότητα όλης της Δύσης. 


 Κανείς δεν τολμάει να τον αψηφίσει και να συγκρουστεί ανοιχτά μαζί του. 


 Οι ιδέες κινούν τον κόσμο κι όχι το χρήμα. Αν ο Πάπας ενδιαφερόταν πραγματικά για τους πρόσφυγες και τους πολέμους, που δημιουργούν τα πνευματικά του τέκνα στις πατρίδες τους, θα αρκούσε να πάει στη Συρία στο πεδίο της μάχης, για να ανατρέψει τα πάντα σε επίπεδο εντυπώσεων τουλάχιστον, υπέρ της Ειρήνης. Οι δηλώσεις από το Βατικανό μικρή αξία έχουν και δη απενεχοποιητική απέναντι στα εγκλήματα της παρηκμασμένης Δύσης, της οποίας πνευματικά ηγείται.Στο σόου, που ήταν ομολογουμένως αναμενόμενο πως θα ξεπερνούσε σε δημοσιότητα τα σόου των προηγούμενων σταρ, της Τζολί, της Ρενγκρέιβ, της Σάραντον, του Γουάι-Γουάι-Ουάι που όλο εδώ γύρω είναι, προσφέρθηκαν να συμμετέχουν ευγενικά ως κομπάρσοι και ο Πατριάρχης με τον Αρχιεπίσκοπο, διότι επρόκειτο περί υπερπαραγωγής "φιλανθρωπίας" και ενωτικού πνεύματος.

Ο Πάπας, δεν είναι ένας απλός σταρ. Είναι ένας σούπερ σταρ! 

Αναρωτιέται βέβαια κανείς, γιατί οι Πάπες δεν έδειξαν την ίδια "ευαισθησία" και για τους πρόσφυγες του 1922, που πνίγονταν στα ίδια νερά, αλλά αντίθετα έδιναν συγχαρητήρια στον Κεμάλ για τις επιτυχίες του;
 Θα ρίξει και γι' αυτούς κάνα δάφνινο στεφάνι στην θάλασσα;
Παλιές ιστορίες θα πείτε! 
Τόσο παλιές και ακόμα παλιότερες, όμως είναι, και οι απόπειρες εκβιαστικής "ένωσης" των εκκλησιών σε μια ψευδοένωση, πάντα όταν η Ελλάδα είναι σε εθνική δυσκολία. Μια ψευδοένωση ανάλογα καταστροφική με εκείνη της πολιτικής στην ΕΕ, όπου όπως η Ελλάδα, έτσι και η Ορθοδοξία θα υποταχθεί και θα αλωθεί από το κοσμικό πνεύμα της Δύσης. Όμως θα αποτύχουν, όπως απέτυχαν και τους προηγούμενους αιώνες. Είναι πολλά χρόνια αυτή η κολόνια, ενωτικοί και ανθενωτικοί.

Προς το παρόν, έχουν ξαμολύσει διάφορους φιλοπαπικούς ρασοφόρους οικουμενιστές και θεολόγους, για να δαγκώνουν με απαξιωτικούς και περιφρονητικούς χαρακτηρισμούς όσους αντιδρούν και αντιστέκονται, αλλά και δημοσιογράφους των ΜΜΕ. 

Άνθρωποι, που έχουν τόση σχέση με την Εκκλησία και τα θρησκευτικά θέματα, όση και ο Πάγκαλος με την γυμναστική, φωνάζουν υπέρ "Αγάπης'" και "ένωσης" των Εκκλησιών, επειδή έτσι τους είπαν. 


Είναι οι ίδιοι που σου έλεγαν πως το μνημόνιο είναι καλό και η Τρόικα αναγκαία.


Γεράσιμος Γερολυμάτος- πηγή: Τρελογιάννης


ΚΑΚΟΣ ΟΙΩΝΟΣ για την ΕΛΛΑΔΑ η επίσκεψη του ΘΗΡΙΟΥ στην ΛΕΣΒΟ
ΚΑΚΟΣ ΟΙΩΝΟΣ για την Ελλάδα η επίσκεψη του ΘΗΡΙΟΥ στην ΛΕΣΒΟ
Επιστήθιος φίλος του Ντέϊβιντ Ροκφέλερ ο Πάπας Φραγκίσκος, (κατά κόσμον Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο).
Ντέϊβιντ Ροκφέλερ έκανε Πάπα τον Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο (Πάπα Φραγκίσκο)
«όπου πάει ο Πάπας, ακολουθεί καταστροφή»
Η προσπάθειες μόλυνσης της Ορθόδοξής μας Πίστης από τους εκφραστές του μυστηρίου της ανομίας μέσα στην περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής.
Τα σχέδια της νέας τάξης πραγμάτων στην πατρίδα μας.
1/3 της σοδιάς που χάθηκε…http://www.paraxeno.com/36352/kakos-ionos-gia-tin-ellada-episkepsi-tou-thiriou-stin-lesvo/