Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΜΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΙΦΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΧΘΕΝΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΑΛΛΙΑΣ κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΜΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΤΙΦΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΧΘΕΝΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΑΛΛΙΑΣ κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Παρατηρήσαμεν τήν
κπομπή «Αγία και Μεγάλη» Σύνοδος: Οι συσχετισμοί και το παρασκήνιο (ΕΡΤ1, 16/6/16) [ΔετεΕΔΩ] καί χουμεν νά σχολιάσομεν τά ξς:
ξ ρχς Σεβασμιώτατος κ. μμανουήλ μετά τό σημαίνων ρώτημα το κκλησιαστικο νταποκριτο κ. νδρέου Λουδάρου, ρχίζει νά μς παραθέτει νόητους συνειρμούς καί στοχες συγκριτικές θέσεις καί σκέψεις μέ παρελθοντικά Συνοδικά ποφασισθέντα περί θνοφυλετισμο κ.ο.κ. Θά πρέπει νά πάψωσιν κάποτε ο Οκουμενιστές νά πιρίπτωσιν τίς σωρηδόν νεπάρκειές των ες τόν μπαμπούλα το «θνοφυλετισμο». Φτάνει πιά! Χορτάσαμεν ψευδο-θνοφυλετισμούς. Ξαχάσανε μλλον τι μεγαλύτερος θνοφυλετιστής το Βενιζελικός πατριάρχης Κων/Πόλεως καί ρχιμασσνος Μελέτιος Μεταξάκης.

  
ν ντως κκλησία τς Ρωσίας ρνήθηκε νά συμμετάσχει διά λόγους θνοφυλετικούς, ατό θά διαφανε προφανς ες τό ν ξελίξει μέλλον. ξάπαντος εναι μεγίστη δίκια ο Νεοφαναριτες νά σφυροκοπσιν νηλες καί δες ,  καί δή διακρίτως ς θνοφυλετιστές, παντες τίς Ατοκέφαλες κκλησίες πού πεφάσισαν ν Συνόδ, μάλιστα ν Συνόδ, στω καί Τοπική, νά ΜΗ συμμετάσχωσιν ες τήν Σύνοδον τν ρχιοικουμενιστν.

Μέ
πόφασιν Τοπικς Συνόδου, πεφάσισαν ο τέσσερις μέ πέντε Ατοκέφαλες κκλησίες καί τά Πατριαρχεία, να μή συμμετάσχωσιν ες τό Νεορθόδοξον φιάσκον, καί ο Οκουμενιστές, μμένωσιν νά τούς κατηγορσιν, τι εναι αρετικοί θνοφυλετιστές καί τι δθεν διασπώσιν καί ποσκάπτωσιν τό Συνοδικόν Πολίτευμα τς κκλησίας καί ννοσιν τήν παγκακόδοξην Σύνοδον ν Κολυμπαρί!

-Τί προσπαθ
σιν κατά βάσιν νά μς διδάξωσιν;

Προσπαθ
σιν νά μς πον μλλον: τι τελεσίδικη Συνοδική Διαγνώμη, τν μή συμμετεχόντων κκλησιν, εναι μλλον Ληστρική καί κυρως πόφασίς των, διότι κουτσουρεμένη, μφιλεγόμενη  καί ν ξελίξει «Πανορθόδοξη Σύνοδος» εναι, καθς νομίζωσιν πολλοί, τι εναι περ νω τν Συνοδικν ποφασισθέντων τν Ατοκεφάλων ρθοδόξων κκλησιν;

 -
χει τινά λήθεια τοτος συλλογισμός;

Καί πο
ος ρισεν, τούς ν λόγ Σεβασμιωτάτους ν Κολυμπαρί πού δίδωσιν βέρτα δημοσιογραφικές συνεντεύξεις: νά κρίνωσιν, νά πικρίνωσιν, νά κατακρίνωσιν καί νά εροκατακρίνωσιν, τελεσίδικα Συνοδικά ποφασισθέντα, Ατοκεφάλων δελφν κκλησιν τους, χι μίας, λλά τεσσάρων (4) μάλιστα Ατοκέφαλων κκλησιν;
Δέν πιτρέπεται τινά λλογη διαφοροποίησις κ τς «Συναξιακς» γέλης τν Προκαθημένων;
Μήπως τούς ρισεν, τό ωσφορικόν «λάθητον καί Πρωτεον» το Βατικανοποιημένου Φαναρίου;

Δηλαδή
γαπητοί ναγνώστες, ο ν Κολυμπαρί χωροφύλακες το δεοληπτικο ρθοδοξισμο των, σκσιν μίαν μεθοδευμένη σοφιστία, βάσει πί τς λεγομένης λογικς ρχς  τς λήψεως το ζητουμένου, ες τήν ποίαν κατ΄ ρχήν καί θέτωσιν  de facto ς δεδομένον τό ζητούμενον, δηλ. θέτωσιν κ τν προτέρων ς βεβαιόπιστη καί πικυρωμένη τήν ν ξελίξει κακοΣύνοδο τς Κρήτης, να πολεμήσωσιν πιτήδεια, κατά τήν τρέχουσαν διεξαγωγήν ατς, δίστακτα, μμονικά, δεσποτικά καί σεβς, τίς ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ εροκανονικές καί Συνοδικές ποφάσεις τν σων κκλησιν  ρνήθησαν νά συμμετάσχωσιν, καλς κακς, στό γεωπολιτικόν παίγνιον το πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου καί τν ΗΠΑ. Ατό εδικά χρήζει, νομίζω, καλύτερον προβληματισμό.

Γιατί
ραγε τό Οκουμενιστικόν Πατριαρχεον τς Κωνσταντινουπόλεως μας, καθς καί ο δορυφόροι ατο, δέν σέβονται τό Συνοδικόν πολίτευμα τν Ατοκεφάλων Τοπικν κκλησιν, το Πατριαρχείου τς Βουλγαρίας, το Πατριαρχείου τς Γεωργίας, το Πατριαρχείου τς ντιοχείας καί το Πατριαρχείου τς Σερβίας (που καί θεσεν ναντίρρητα, σημαντικώτατους ρους, πως συμμετάσχει, λλις σέ ντίθετη περίπτωσιν, πρόκειται καί ατό νά ποχωρήσει); 

λοι μας γνωρίζουμεν, κατά βάθος, τι τό Ατοκέφαλον Πατριαρχεον τς Σερβίας, σύρθηκεν διά τς Φαναριώτικης βίας πό τν «γατάκιων το Ζηζιούλα» ες τήν Κρήτην, μις καί ξ ρχς Συνοδική ν Σερβί πόφασις, ρρεπεν καί πέμενεν, διά νά πιτύχει τινά ναβολήν τς κακοΣυνόδου, διότι εχεν σχυρόν προβληματισμόν, ες τό σωτερικόν της, διά τά ν λόγ ζητήματα Πίστεως καί τήν θεματολογία πού πρόκειτο νά συζητηθε. Τί γινε ξαφνικς καί μεταμόρφωσεν τήν Συνοδική πόφασίν της; Μλλον μπαμπούλας το θνοφυλετισμο καί τν δίστακτων Σέρβων ρχιοικουμενιστν, τς γνωστς νίερης «Τριανδρίας» πού σφαγίασαν ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΩΣ τόν Κανονικόν Μητροπολίτη Ράσκας καί Πριζρένης κ. ρτέμιον μετά το Πρωτοσυγκέλου ατο ερομονάχου Συμεών, καραδοκε καί διά τήν Σερβία... φυσικά ν τολμήσει τις νά γκαταλείψει ν τ μέσ τς νυκτός τήν ν Κολυμπαρί Σύνοδον, καί ο λίθοι κεκράξονται κατ΄ ατν, σαφς καί κ τν στέρων, τι καί τούτοι κκόλησαν τόν όν το Σλαβικο κ.. εδους θνοφυλετισμο.

Θέλω νά
πισημάνω σκόπιμα, πάλιν καί πολλάκις, τι νωτερώτατον εδος θνοφυλετισμο, εναι Φαναριώτικος περ-θνοφυλετισμός.

Διά τίνα
κριβς λόγον, τό Πατριαρχεον τς Πόλεως, θέτει τόν αυτόν του, ς περριαν, σοπερ-ντοπερ, περ-κκλησίαν προσπαθντας νά ποτιμήσει ντεχνα τίς Συνοδικές ποφάσεις τν ρνησαμένων;

Θά πρέπει νά γίνει κατανοητόν,
τι ο συναγμένοι εράρχες στό Κολυμπάριον, χι λοι, λλά σκληρός πυρήνας τν Φαναριωτν Οκουμενιστν, χωσιν θεωρήσει, αθαίρετα, ατόβουλα καί ντικανονικά, τι ν ξελίξει «Πανορθόδοξη Σύνοδος» εναι δη πικυρωμένη... ς τ ντι γί καί Παν-ρθόδοξως Σύνοδος, νευ καί προτο κν, γίνει τινά καί ες βάθος νδελεχς ξέτασις, ντικειμενική ρευνα καί μελέτη, πί τν ν ξελίξει προκαθορισμένων, προκατασκευασμένων καί προειλλημένων τελεσίδικων ποφάσεών της. 

Σεβ. τς Γαλλίας τονίζει βέβαια πό τή μι, τι κκλησία ζε πί 2.000 χρόνια μέ τή Σύνοδον, λλά μως τό Τοπικόν Συνοδικόν πολίτευμα, στω τινν μερικν υτοκεφάλων κκλησιν, δείχνει διος καθς κ.. μοφρόνες του, τι δέν τό (συν)πολογίζωσιν καθόλου, λλ΄οτε κν τό σέβονται, μις καί προσπαθσιν νά πιβληθσιν ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΑ καί παράνομα, προτάσσοντας σαφς, ς ψευδοεπιχείρημα, τήν φιστάμενη καί ν ξελίξει ψευδοΣύνοδο το Κολυμπαρίου μετά τν 10 μεμονομένων Ατοκεφάλων κκλησιν. 

Τό ζητούμενον
μως δ εναι: ς πρός τό κατά πόσον καίποία ποιότης (προ)φίστατο ες τόν ρον τς Ατοκεφαλίας;!

Διά πο
ον κριβς, ρθόδοξον, Συνοδικόν πολίτευμα μιλσιν, δέν δύνανται νά μς ποσαφηνίσωσιν, διότι, οτε κν ο διοι προέκυψεν νά γνωρίσωσιν ατό. Γιατί μως δέν γνωρίζωσιν τό ρθόδοξον Συνοδικόν Πολίτευμα; Διότι πολύ πλ, δέν χωσιν [ ννο: ο Λατινόφρονες Οκουμενιστές] κείνα τά  κριτήρια, το πλανς καί ρθοδόξως θεολογεν καί πισκοπεν, καί δή ν Συν-όδ, μις καί προτάσσωσιν διάλλειπτα, τήν δεολογική Οκουμενιστική Κίνηση καί διακηρύττωσιν ναν νοσηρόν Χριστιανικόν Οκουμενισμόν , νευ το Θεανθρώπου Χριστο, μις καί πρόκειται περί τινές δέες καί δεοληψίες, καί φαντασιολογίες, περί Ατο.

Τό κατ΄
ξοχήν ητορικόν ρώτημα, πού πρέπει μλλον νά πασχολε, λους μας, εναι: φο γνωρίζωμεν τί σόϊ μέλλουσες [Τί μέλλουσες; δη μόλις χομεν πληροφορηθε, τι περίφθην σημαίνουσα τροπολογία πού ζητήθην πό τς λλαδικς κκλησίας καί ναχαιτίσθησαν τσι ο φροδες λπίδες τν ταλαίπορων λλαδιτν εραρχν, κατόπιν τς στυγνώτατης προδοσίας το Νεοκαλαμαρ Σεβ. Περιστερίου. τσι φαίνεται νά χει γκριθε πό τν Ληστο-συνοδικν, τό τερόδοξον καί αρετίζον κείμενον, πού το καί τό «μλον τς ριδος» καί τά χειρώτερα πονται...!] αρετίζουσες ποφάσεις, θά λάβει, Ληστρική Σύνοδος τς Κρήτης, γιατί μερικοί ρωτσιν νοήτως, ν θά εναι δεσμευτικές, γιά σους πέλεξαν ν Συνόδ, νά πουσιάσουν; 

Γιατί
ράγε, πιβάλλεται κ τν προτέρων νά εναι  δεσμευτικές, διά τήν σύμπασα ρθόδοξον Καθολική κκλησία, δηλ. διά τήν Συνείδησιν το Χριστεπώνυμου πληρώματος τς κκλησίας το Χριστο, νός κάστου καί κασταχο Κληρικο καί Λαϊκο, πού ΔΕΝ συμμετέχει διότι καί ΔΕΝ συμφωνε σέ τέτοια εδεχθ Ληστρικά παλιο-πανηγύρια τν πανηγυρτζίδων τς πλάκας;

 Θά
πιβάλλωσιν ραγε, καί λήθεια μέ ποον τρόπον, τά ποια νομα ποφασισθέντα καί ληστρικά πογραφθέντα, πό τν 10 Προκαθημένων τν Ατοκεφάλων κκλησιν πού συμετέχωσιν, φελς καί πονηρς, ες τό ν λόγ τραγελαφικόν φιάσκον καί Φαριζαϊκόν Συνέδριον; ν κουσον-κουσον, σκοπεύωσιν μάλιστα, νά πιβάλλωσιν τά νομα καί αρετίζοντα ποφασισθέντα τους, καί σέ ατούς πού μμένωσιν, να μή συμμετάσχωσιν, ες τό γεωπολιτικόν φιάσκον τν Νεοφαναριωτν; Πο ξανακούστηκεν τέτοια τραγελαγική θεομπαιξία; 

ντός τς κκλησιαστικς στορίας, εναι καταγεγγραμένες σωρηδόν τέτοιες λογιν θεομπαιξίες, πί τίς ποίες, κατά τό τέλος τν μερν, το βεβαίως ες βάρος τν δύστακτων Προκαθημένων πού προσπαθούσαν ντικανονικά καί ντιευαγγελικά, νά κατεξουσιάσωσιν, μέ λαθεμένο καί πλανεμένο τρόπον τήν κκλησία το Χριστο μας.

χωμεν περιέλθει μήπως, σέ μία Νέα κκλησιαστικήν ποχήν, ες  τήν σκοτοδίνη το Φραγκολατίνικου καί ψευδοΡωμαίϊκου πισκοπομονισμο, τήν ξάπαντος φασιστική δικτατορία το "ρθοδόξου Παπισμο", καί το "παπίζοντος ρθοδοξισμο";

Μ
ς κατηχε διακρίτως   Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας: Τίς ποφάσεις τν Συνόδων, τίς λάμβαναν σοβαρά πόψιν καί σοι κατά τό παρελθόν «πουσίαζαν» πό προγενέστερες Συνόδους. Εναι μως μία σοβαρή Σύνοδος ν  Κολυμπαρί μήπως εναι να Συνέδριον τν πισκόπων-κατασκόπων; κενο τό «πουσίαζαν» μως, χωρε καί θέλει μεγάλη συζήτησιν. Διότι σέ Οκουμενικές Συνόδους, πού προέκυπται συχνάκις νά πουσίαζαν ο Προκαθήμενοι, ποστέλλονταν σαφς τινές ντιπρόσωποι καί κπρόσωποι ξ ατν, , τούς πέστελλαν  κ τν στέρων τίς ποφάσεις καί τά πρακτικά, να τά μελετήσωσιν καί πειτα ν θέλωσιν βέβαια νά τά πογράψωσιν. συνήθης μως λόγος πού πουσίαζαν, το τά μεταφορικά μέσα καί πόστασις... λλά τώρα ποιά δικαιολογία χωρε, ταν δέν φίσταται τοτο τό πρόβλημα, καθότι  δύναντο μέν παντες καί εκόλως νά ρθωσιν, ετε μ΄ εροπλάνα ετε καί μέ βαπόρια, πολλ μλλον τί κριβς νά πομεν, ταν μς ξεκαθάρισαν καί δή ν Συνόδ, κατά τς «Πανορθοδόξου», τι ΔΕΝ πρόκειται νά συμμετάσχωσιν, διά συγκεκριμένους γνωστούς λλά συνάμα καί γνωστους λόγους(;!). Νομίζω πώς, καραμέλα το θνοφυλετισμο, χει τινά μερομηνία λήξεως.

Α
τό τό ποίον γίνεται φανερόν, ξ σων πιθυμομεν μία σταγόνα ντικειμενικότητος, εναι: τι ο Νεορθόδοξοι εράρχες, πού σκώσιν φοβερές πιέσεις, κατά τν διαμαρτυρόμενων καί ν πουσί υτοκεφάλων κκλησιν, ες τό νομα τινός νούσιου διαλεκτισμο καθς καί  το ρθοδοξισμο των, φαίνεται πς δέν δύνανται νά διαχειριστσιν καλς τήν  de facto πόρριψη ξ ατν. Πιό πλ, δέν μαθαν νά χάνουν. Ατό βγαίνει πρός τά ξωμέ τήν κατάσχετον  φλυαρίαν τους.

Τονίζει
γιος Γαλλίας, τι: 
«Ο ποφάσεις ο ποες λαμβάνονται φορον λόκληρον τήν ρθοδοξία. (...) Ο ποφάσεις ο ποες θά ληφθον δ πό τήν Σύνοδο (τς Κρήτης)θά εναι, θά πρέπει νά εναι φαρμοστέες καί ποδεκτές πό λόκληρη τήν ρθοδοξία, δέν χουμε πολλές ρθοδοξίες, χουμε μία κκλησία καί μέσα σ΄ ατό τό πλαίσιο ργαζόμαστε...»

ξ σον φαίνεται, τελικς, λλά καί εδικς, μέ τίς ν λόγ  καθόλου παράδοξες ποστάσεις πού κράτησαν μερικές σοβαρές Ατοκέφαλες κκλησίες, μλλον χομεν δύο λογιν ρθοδοξίες. Τό ννο καθότι τό προβληματίζω καιρό τώρα. χομεν δηλ. πό τήν μιά, τήν ρθοδοξη, Πατερική καί Φίλη ρθοδοξία, καί πό τήν λλη, χωμεν τήν κακόδοξον καί -φιλον «ρθοδοξίαν τν Νεοεκκλησιολογιστν», τήν Λατινίζουσα «ρθοδοξία τν ρχιοικουμενιστν», τήν Συγκρητικήν «ρθοδοξία το Βαάλ», τήν «θεον ρθοδοξίαν», τήν «ν Σαταν ρθοδοξί», τήν «οκουμενιστική ρθοδοξία» το Βελίαλ, τήν «μή ληθή ρθοδοξία» κ.ο.κ. 

Τά «πρέπει» τ
ς Ληστρικς Συνόδου, Σεβασμιώτατε τς Φραγκίας, σέ ποιές Πατερικές μαρτυρίες· σέ ποιά πικυρωμένα Συνοδικά πρακτικά τν τ ντι γίων Συνόδων· σε ποαν Πατερική Γραμματεία λλά καί πό ποον κριβς πόσπασμα, τς γίας Γραφς, ρείδονται; ΠΟΥ-ΘΕ-ΝΑ!!!

πίσης χει πόλυτον δίκαιον Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ κ. λαρίων, ταν διακηρύττει, τι ο ποιες ποφάσεις τς ψευδοΣυνόδου τς Κρήτης, δέν θά εναι νόμιμες, και ρα μή πικυρωμένες λλά καί μή ναγνωρίσιμες πό τν ν πουσί Ατοκεφάλων κκλησιν, καί ν ν τέλει ο ν Χριστ δελφοί μας Ρώσσοι χωσιν να «Α» δίκαιον, μέ τήν ρωμαλέαν ποστασιωποίησιν τους, κατά την προσωπική ποψιν μας, εναι σέ τοτον τό σημεον. πως πίσης, χει πόλυτον δίκαιον καί Πρωθιερέας Νικόλαος Μπαλασφ, ταν μς διδάσκει ρθόδοξον κκλησιολογία καί Πατερική Συνοδικότητα. Πρέπει μως νά τονισθε καί δ να πάψωμεν πι τέλους ο Νεογραικοί νά μπιστευώμεθα τυφλά καί διάκριτα πάν ρασοφόρον ες τήν ποιαν εραρχικήν τάξιν καί ν ερίσκεται. 

Ο
Πατριάρχες, ο ρχιεπισκόποι, ο Μητροπολίτες, εναι πόλογοι καί φιστάμενοι, τν Τοπικν Συνόδων (Κλήρου καί Λαο) το παντος πληρώματος τν κκλησιν τους, καί Πανορθόδοξη εραρχική Διοίκησις τν Ατοκεφάλων κκλησιν, δέν εναι πόλογοι σέ τινά «Πανορθόδοξα Συνέδρια» , «Πανορθόδοξες Συνόδους», κόμη καί σέ κληρικαλιστικές «Συνάξεις Προκαθημένων». λλά εναι παντες πόλογοι καί φιστάμενοι, τν θείων ποφάσεων τν τ ντι γίων Οκουμενικν καί θεοπνεύστων Τοπικν Συνόδων, ο ποίες, χωσιν πικυρωθε καί ναγνωρισθε, ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ, πό τς Συνειδήσεως Κλήρου καί Λαο το καθλου πληρώματος τς κκλησίας.

ξάπαντος γιε Γαλλίας, παραδοσιακή θέσις τς κκλησίας περί το ρθοδόξως θεολογεν καί πλανς πισκοπεν ν Συνόδ, ΔΕΝ ταυτίζεται τοτο, μέ τά μετα-Συνοδικά καί μετα-Πατερικά νοητολογήματα καί φληναφήματά  σας, πολλ μλλον δέν ταυτίζεται ποσς, μέ τόν νίερον καί ντικανονικόν-συγκρητιστικόν Κανονισμόν τς ν λόγ κακοΣυνόδου, πού καινοφανς καί νεωτεριστικς, μφυτεύει, σέ δθεν «παν-ρθόδοξον Σύνοδον» τόν νίερον θεσμόν τν Αρετικν καί τεροδόξων «Παρατηρητν», μίας πιθηκίστικης πομιμήσεως, κ τς Β΄ Βατικανς Συνόδου τν Φραγκολατίνων «Ρωμαιοκαθολικν» το Παπισμο!

Ο
Νεογραικοί, δυστυχς, χωσιν σχυρές πιδράσεις καί τάσεις περ το μιμητισμο καί πιθηκισμο, λλως πως, μανικές ρωτικές τάσεις ξενομανίας.

Διότι,
ξάπαντος καταπατετο συμφωνηθήσα ξ ρχς ρχή τς μοφωνίας. Δέν φίστατο πόλυτη μοφωνία διά τήν σύγκλησιν τς Συγ-κρητιστικς Συνόδου, ν εναι μέγα ψεύδος  ο ντίθετες θέσεις καί προπαγανδιστικές πόψεις. Καί πόδειξις τρανή εναι, μή συμμετοχή τν 4 Ατοκεφάλων κκλησιν. στω καί μία Ατοκέφαλος κκλησία νά το πούσα, καί πάλιν δέν θά δύναντο νά ποκληθε, ς παν-ρθόδοξη Σύνοδος μις καί κατόπιν πς νά γίνωσιν  ποδεκτές ο ποιες ποφάσεις της, ταν θά το πό μφισβήτησιν Σύνοδος, διά τς μή λελογισμένης καί  πολύτου μοφωνίας. δ νας  γιος Μάρκος Εγενικός, δέν πέγραφεν, καί πεσεν βαρύ πένθος, ες τήν Ληστρική Σύνοδον τς Φεράρας καί Φλωρεντίας.  Καί λα ατά βέαια, ξ ατίας το εδικο Κανονονισμο τς ν Κολυμπαρί ψευδοΣυνόδου, πού προαπαιτετο, κυρίως ρχή τς μοφωνίας. Τοτη εδικά, εναι μία βασική ντινομία-ντίφασις πού πισημαίνεται, πάρα πολύ ρθς καί δικαίως, πό τς Ρωσικς κκλησίας.

στόσον, θεωρομεν τι μεγίστη ντίφασις καί ντινομία δέν εναι τά προαναφερθέντα, λλά: μεγίστη ντίφασις πού καταγράφεται, τόσον δημοσιογραφικά σον καί κκλησιολογικά, ς ντικανονική καί σφόδρα στοχη διατύπωσις πού πισημαίνει κραυγαλέα, τήν σημαίνουσα πόκλισιν, τν σων συμετέχωσιν -πλήν τς Σερβικς κκλησίας- πού πολύ ρθς θεσεν στω καί τήν στάτη σημαντικούς ρους καί προϋποθέσεις πως παραμείνει προσωρινς ες τήν ψευδοΣύνοδον, εναι τά ξς λεχθέντα το Σεβ. Γαλλίας [27:00  λεπτό]:
«Τώρα πό κε καί πέρα, τό τί θεώρησαν τι πγε στραβά καί ν χουν  σωτερικά προβλήματα στήν κάθε [Τοπική] κκλησία ατό δέν θά τό φορτωθομε μεςκαί δέν θά λύσουμε μες, ατή τή στιγμή εε... τό θέμα τς κάθε Τοπικς υτοκεφάλου κκλησίας. Ατά πρέπει νά τά δε καί [] κάθε κκλησία καί νά σχοληθε μετά το οκου Της.»

ραγε Σεβασμιώτατος Γαλλίας κύριος μανουήλ ποιούς νά ποκαλε καί νά ννοε ς «μες»; ννοε σαφς, πέραν πάσης μφιβολίας: «μες» ο Νεοφαναριώτες-Νεοκαλαμαράδες καί Νεοέλληνες ταγοί... τσοπ νάσου καί Νεολληνικός θνοφυλετισμός· πού παξιώνει καί ποτιμά ν θέλετε συντηρε, διά τά δικά του καιροσκοπικά συμφέροντα, τά σωρηδόν τερα σωτερικά θνικά καί κκλησιαστικά προβλήματα τν δελφν Ατοκεφάλων κκλησιν· πως κείνα τς Σερβίας, τς Βουλγαρίας, τς Συρίας, τς Γεωργίας, τς Ρωσσίας, κ.λπ.

Τότε, γιατί ο ληστοΣυναξιακοί, μς δουλεύωσιν καί πιμένωσιν, νά προσκαλσιν ψυχωτικά, τίς πουσιάζουσες καί διαμαρτυρώμενες Ατοκέφαλες κκλησίες, προτάσσωντας ς σεσαπημένον δόλωμα καί ψευδοεπιχειρήμα, τόχιλιοειπωμένον, τι τά ποια Τοπικά τους προβλήματα ς ρθωσιν, «φτάνει νά ρθωσιν»«ς ρθουν καί νά θέσουν τά θέματα των ν Συνόδ», καί νά τά καταθέσωσιν ν τ Συνόδ το Κολυμπαρίου, να γίνει π΄ ατν διάλογος;(!) 

Το
το, δέν εναι κατ΄ ξοχήν μεγίστη ντίφασις καί ντινομία πό μέρος τν σκληροπυρηνικν ταγν το Βατικανοποιμένου καί φώτιστου Φαναρίου;

Τά προβλήματα τ
ν Τοπικν κκλησιν, δέν προέκυψαν ες τό παρά πέντε, ρα συνεπς τό οκουμενιστικόν «Κέντρον» το δθεν «Οκουμενικο Πατριαρχείου» τς Κωνσταντινουπόλεως, εχεν πλετον χρόνον, τρόπον, χρήμα καί δυνατές πλάτες ξ μερικς, να πιλύσει λλογα καί Κανονικς, τά ποια σωρηδόν Τοπικά κκλησιαστικά καί κατ΄ πέκτασιν, σως, μαζί καί τά θνικά ζητήματα τν ρθοδόξων Ατοκεφάλων κκλησιν.

λλά ταν κολουθετο, πό το διαβολόπνευστου Φαναρίου, πιστά ξωτερική Πολιτική τν Σιωνιστν γετίσκων τν ΗΠΑ, ναμένει κανες νά δε, σοβαρήν, καί κατά Θεόν πίλυσιν τν θνικν καί κκλησιαστικν ζητημάτων τν Ατοκεφάλων κκλησιν;

ποδεικνύεται δηλ., μία κόμη φορά, τό Πατριαρχεον τς Ρωμοσύνης μας, ς δύνατον καί κατώτερον τν ν ξελίξει κκλησιαστικν περιστάσεων διά τν λυτων πολυποίκιλων προβλημάτων, πού νδοορθοδόξως μαστίζωσιν τίς υτοκέφαλες Τοπικές κκλησίες, Πρεσβυγενή καί Νεογενή Πατριαρχεία. κάθε Τοπική κκλησία, σεβόμενη τό Πατριαρχικόν Κέντρον τς Πόλεως, θεσεν πάμπολλες φορές τά ν λόγ κκλησιαστικά των προβλήματα, πως βρεθε μία κατά Θεόν καί εροκανονική πίλυσής τους, περ πεδείχθει, παντελς δύνατον λέω το θνοφυλετικο μερικανισμο, καθότι μέ θεοστυγήν θρασύτητα καί ταμότητα, Σεβ. κ. μμανουήλ, μολογε κυνικς, ς τά πιλύσωσιν μόνες των.

 
ταν ο Τοπικές κκλησίες, ντιλαμβάνονται καί ντιμετωπίζονται, μέ τέτοιαν φαιδρ Νεοφαναριώτικη καί νοσηρώτατην νοοτροπίαν, ς πρός τίνα λόγον νά προσέλθωσιν ο καί δικαιολογημένα, προφανς, πουσιάζοντες να διαλεχθσιν μέ τούς σους κακοπροαίρετους ταγούς τς Μακντοναλντοποιημένης Νεορθοδοξίας; 

Τελικ
ς, ποδεικνύωνται καί τά σωρηδόν παπαγαλάκια τς δημοσιογραφίας, διωτικς καί δημόσιας, παντελς δύνατα νά ντιτάξωσιν, ρθόν καί ρθόδοξον, κριτικόν λόγον καί κριτική σκέψην, μις καί εναι γκλωβισμένοι ες τά μίσθαρνα Μέσα Μαζικς ξαπάτησις πέρ τν θνοφυλετιστν Νεοκαλαμαράδων καί Νεοαμερικάνων καναλαρχν καί πολιτικάντικων ξουσιομανν. λήθεια νά λέγεται, τσι μ καί κυνικά, μις καί «μες» κατά τόν Γαλλίας, πετροβολομεν διάλειπτα καί διάκριτα, τόν Μοσχοβίτικον θνοφυλετισμον, τόν θνοφυλετισμόν το ραβισμο, τόν Βουλγάρικον Σωβινισμόν, τόν Γεωργιανόν θνικισμόν κ.ο.κ. ν τήν τραγέλαφον καμπούραν μας δέν δυνάμεθα νά τή δομεν.

Λόγου Χάριν
Νεοκύπριος ρχιοικουμενιστής καί  ρχιεπίσκοπος Κύπρου κύριος Χρυσόστομος Β΄, ρχετε δεύτερος καί (κατα)δρωμένος, πως πάντα, μέ τό γραφικόν καί νόητον ποιηματάκιν του, περί δθεν ξωγήινων φανατικν μάδων καί φονταμενταλιστν ζιζανίων ντός τς κκλησίας, καθότι ξεχνά, τι διος διαλέγεται ες τό Παγκόσμιον Συμβούλιον τν Φονταμενταλιστικν «κκλησιν» μέ τούς κατ΄ξοχήν δρυτές το μερικάνικου καί Γερμανικο Προτεσταντισμο, ν θέλετε καί Λουθηροκαλβινοκίνητου Φονταμενταλισμο. Διά τήν φανατίζουσα καί Λατινόφρονα μαδούλα, τν Νεορθοδόξων ρχιοικουμενιστν Προκαθημένων μετά τν τσιρακίων ατν, μως, ποιε τήν νσσαν Μακαριώτατος, λές καί δέν πάρχει τέτοια σατανική μς. Διάβολος μως, χει μπειρία αωνόβιον, μις καί μς προτάσσει, τήν Νο1, κλασική καί στρατηγική μεθοδολογία του, τς τεχνικς «κάλυψης-πόκρυψης». Μς ποκοιμίζει δολίως, φαίνεται, γιος Κύπρου, ς εναι καλά μως ο πιτήδειοι λογογράφοι καί συμβουλάτωρές του, πού προσπαθσιν νά μς πείσουν τι  κινδυνεύωμεν δθεν, πό μερικούς φανατικούς καί λλους τάκτους ρθοδόξους "Ζηλωτές», καί δή θεολόγους καί εράρχες, ντί μλλον πό τόν πραγματικόν καί παρκτόν κίνδυνον τς φανερς πλέον εδωλολατρικς Παναιρέσεως καί Πανθρησκείας το σατανικο Οκουμενισμο

να μεγάλο θετικόν τς περιρρέουσας τμόσφαιρας, εναι τι βγαίνωσιν δημοσίως τινές «εδικοί νειδίκευτοι» καί ποκαλύπτωσιν θεσμικς, τό εδεχθές προσωπεον τους. Πάνω π΄λα καί π΄ λους, εναι τά κκλησιαστικά καί γεωπολιτικά παίγνια ξουσίας, κατά το Χριστώνυμου πληρώματος τς κκλησίας. Μή ξεχνάμε τι κολουθν τόν μόνον ληθινόν καί Θεάνθρωπον Χριστόν, πολαμβάνει καί το ντολογικο προνομίου, τς ν Χριστ λευθερίας, κόμη κι ν εναι γκλειστος σέ τινά κελίον φυλακς, σέ κελάκιν τινάς (πολυ)κατοικίας, μέχρι καί τινός μοναστηριακο κελιο.

μες ο Νεολληνες, ο Νεοφαναριώτες, ο Νεοκύπριοι, ο Νεοκαλαμαράδες, ο Νεότουρκοι, καί λλως πως τά Νεοαμερικανάκια τν ΜcDonalnts,  τν KFCs, τς Kόκα Κόλας, τν Χουλιγουντιανν σειρν, εμεθα μλλον ο «σπιλοι, ο μόλυντοι καί ναμάρτητοι» κ τς αρέσεως το θνοφυλετισμο;(!) Κύριος οδεν, λλά ο καρποί καί τά ργα μας, μς ποδεικνύωσιν τί σαπρόν δένδρον εμεθα. Καί ς φήσουμεν τέλος πάντων τή Μεγάλη γιοτόκον Ρωσσίαν, πως προστατέψει, μέχρι τέλους, τό αματοβαμμένον Πατριαρχεον τς ντιοχείας, , καί ποιες λλες μπερίστατες Τοπικές κκλησίες, χωρίς πικρόχολες -καί κτός τόπου καί χρόνου- ψευδοεκκλησιαστικές διακηρύξεις πού μπάζωσιν κ τς αρέσεως τς μερικανις/μερικανισμο.

ς μή ποτιμμεν καί τόσον πολύ, τά γεωπολιτικά παίγνια τν λλων, ς δθεν «μικροπολιτικά», διότι κ τν στέρων, θά φανερωθε ν τ στορικ ξελίξει ποιός ν τέλει σκε μικροπολιτικήν. λήθεια λένε, βρίσκεται κάπου στό μέσον.
 Ποον μως, εναι τό μέσον; ς τό νακαλύψωμεν...!

Τά πρόβατα ξυπνάνε, καί
χωσιν τινά ποχρέωσιν νά ξυπνήσωσιν καί τά λλα δελφ προβατάκια...!
Το Παναγιώτου Π. Νούνη

 http://apologitikaa.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω