Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Ο Λαγκαδά κατά Αγιορειτών

Ο Σεβ. Λαγκαδά παρεχώρησε συνέντευξιν εις την romfea.gr της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την Μ. Σύνοδον. Εις την συνέντευξιν αυτήν ο Σεβασμιώτατος εδήλωσεν ότι «είναι παραπληροφορημένοι οι Αγιορείτες», οι οποίοι αντιδρούν και ότι κακώς πολλοί «άρχισαν να αντιδρούν πριν την σύγκλησιν» της Μ. Συνόδου.
Ο Σεβασμιώτατος έχει μελετήσει τα προς ψήφισιν κείμενα; Αν τα έχη μελετήσει και δεν εγείρη ενστάσεις σημαίνει ότι συμφωνεί! Έχει κατανοήσει πλήρως τα επιχειρήματα όσων διατυπώνουν αντιρρήσεις; Εξέφρασε, μάλιστα, την άποψιν ότι εις την Ιεραρχίαν «διαφωνίαι υπήρξαν μόνον δια διατυπώσεις και όχι επί της ουσίας».
Υπενθυμίζομεν ότι και το «ομοούσιος» από το «ομοιούσιος» θέμα διατυπώσεως είναι… Επέμεινεν εις την άποψιν ότι «δεν υπάρχει αποδοχή της θεωρίας των κλάδων» εις τα κείμενα και ότι η Μ. Σύνοδος «είναι παγκόσμιον γεγονός και σαφώς υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξουν παρατηρηταί»!

Ερωτώμεν τον Σεβασμιώτατον: συμφώνως προς την παράδοσιν της Εκκλησίας εκαλούντο παρατηρηταί εις Συνόδους; Την αντιπαραδοσιακότητα της Συνόδου απεδέχεται και ο ίδιος λέγων «η Μ. Σύνοδος έχει άλλας δομάς εις σχέσιν προς τας γνωστάς ως μέχρι σήμερα συν­όδους». Χαίρονται οι Ιεράρχαι ότι θα πρωτοτυπήσουν δι’ ενός νέου είδους «Συνάξεως»;! Και ο ίδιος όμως διαπνέεται δυστυχώς από την άποψιν ότι «αν είχαμε θέματα που αφορούσαν και τους ετεροδόξους θα μπορούσαμε να τους είχαμε προσκαλέσει και να κάναμε μία οικουμενική σύνοδο»!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω