Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Θεολογική και εκκλησιολογική ...αφασία! Οἱ ἄνθρωποι δὲν"παίζονται"!!!

 


  Παρατηρεῖστε τὶς φωτογραφίες ἀπὸ τὸ πολυαρχιερατικὸ συλλείτουργο στὸν ἅγιο Ἀνδρέα Πατρῶν· παρέα οἱ Μητροπολίτες Μεσσηνίας, Ναυπάκτου, Αἰγιαλείας  καὶ Σερρῶν! 


Ὁ δεύτερος στὴ σειρά, ὁ μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος, κατέδειξε πρὸ ἡμερῶν (ἀλλὰ πρὸ μηνῶν)  ὅτι οἱἀποφάσεις τῆς Κολυμπαρίου Συνόδου (καὶ φυσικὰ καὶ ὁ μητροπολίτης Σερρῶν Θεολόγος ποὺ ὡς εἰσηγητὴς στὴν Ἱεραρχία τὶς ἀποδέχτηκε) δὲν συνάδουν μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση, εἶναι δηλαδὴ αἱρετικές. Ἐπίσης, μὲ πολλὰ ἄλλα κείμενά του ὁ Ναυπάκτου ἔχει καταδικάσει τὶς περὶ "διηρημένης" Ἐκκλησίας κακοδοξίες τοῦ ΠατριάρχουΒαρθολομαίου καὶ τοῦ ἐν Ἑλλάδι ἐκφραστῆ του καὶ διεκπεραιωτῆ τῆς κακοδοξίας του περὶ "διηρημένης" Ἐκκλησίας, τοῦ μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου. Καὶ ὅπως μᾶς πληροφοροῦν μὲ χθεσινὸ κείμενό τους οἱ Ἁγιορεῖτες Πατέρες «ὁ Πατριάρχης δὲν πιστεύει εἰς τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως, δηλαδὴ εἰς «Μίαν Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν», ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπὸ λόγους του σὰν κι αὐτὸν ποὺ ἐκφώνησε τὸ Μάϊο τοῦ 2014 στὴ συνάντησή του μὲ τὸν Πάπα στὰ Ἱεροσόλυμα· ἐκεῖ εἶπε: «Ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία… λόγῳ τῆς ὑπερισχύσεως τῆς ἀνθρωπίνης ἀδυναμίας καὶ τοῦ πεπερασμένου θελήματος τοῦ ἀνθρωπίνου νοὸς διεσπάσθη ἐν χρόνῳ …αἱ κατὰ τόπους Ἐκκλησίαι ὡδηγήθησαν εἰς διάσπασιν τῆς ἑνότητος τῆς πίστεως…» (ἐδῶ).
   Αὐτὰ ὁ Ναυπάκτου. Ἀλλὰ καὶ ὁ Καλαβρύτων Ἀμβρόσιοςστὶς ἀρχὲς Ὀκτωβρίου (ἔστω ὑποκριτικά, γιατὶ ἄλλα κακόδοξα καὶ ἀδιαπραγμάτευτα πιστεύω ἔχει διακηρύξει πρὸ ἐτῶν), καταδίκασε τὴν περὶ διηρημένης Ἐκκλησίας κακοδοξία· εἶπε ὅτι «η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία είναι και παραμένει Μία, Ενιαία και Αδιαίρετος!»· ὅτι στὰ θέματα τῆς Πίστεως «τὰ πράγματα εἶναι φρικτά»· ὅτι «ηαλήθεια πληγώθηκε, η πλάνη επικράτησε» καὶ «τὸ Σύμβολοτῆς Πίστεως ἀλλοιώθηκε» καὶ ἀνατράπηκε! (ἐδῶ).
   Κι ὅμως καὶ οἱ δύο τους, Ναυπάκτου καὶ Καλαβρύτων -ποὺ ἐνδιαφέρονται τάχα γιὰ τὴν καθαρότητα τῆς Πίστεως- σήμερασυλλειτουργοῦν μὲ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἀνατρέψει τὴν ἀλήθειακαὶ τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, τὴν ἑνότητα τῆς Πίστεως καὶ κηρύττουν αἱρετικὲς θέσεις περὶ διηρημένης Ἐκκλησίες! Μὲ τὸν Μεσσηνίας καὶ Σερρῶν (καὶ ὅσους ὁμοίους τους) ποὺ ἀποδέχονται τὶς κακόδοξες ἀποφάσεις τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης!
   Ἀλήθεια πῶς μποροῦν νὰ συνυπάρχουν μὲ διαφορετικὴ πίστη ὁ καθένας καὶ νὰ κοροϊδεύουν ἐμᾶς καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα,  δηλώνοντάς μας ὅτι ἔχουν «ἑνότητα πίστεως» καὶ μὲ βάση αὐτὴ τὴν ἑνότητα αἰτοῦνται συλλειτουργοῦντες τὴν «κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» λέγοντες: «Τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τὴν κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος αἰτησάμενοι, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα»;
Ἀλήθεια!  Πῶς;
https://paterikiparadosi.blogspot.gr/2016/11/blog-post_568.html#more

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω