Η καταδικη του Νεου Ημερολογιου απο την Πανορθοδοξη Συνοδο του 1583

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ 1583

.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

Για ένα στουπί (που έπεσε στο κενό) ποινή κάθειρξης 20 ετών; ή για να λάβουν κάποιοι (τα αργύρια) 1.400.000 ευρώ της αντίχριστης ΕΕ ;
Μέ αἰτίαν τόν ὁμολογιακόν ἀγῶνα πού κάμνει ἡ Ἱ.Μ. Ἐσφιγμένου ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἐναντίον τῆς ΝΤΠ, ὁ Αἱρεσιάρχης "πατριάρχης" Βαρθολομαῖος ἔχει κηρύξει τήν Μονήν "σχισματικήν" (2002) καί -- ποδοπατῶντας τόν Καταστατικόν Χάρτην τοῦ Ἁγίου Ὄρους (ΚΧΑΟ) -- ἔχει ἱδρύσει (2005) τήν "νέαν ἀδελφότητα," ἡ ὁποία προβαίνει σέ ἀποκλεισμούς, σέ κατασχέσεις, σέ μηνύσεις καί ἀγωγές, σέ ἐπιθέσεις κατά τοῦ Κονακίου τῆς Μονῆς στίς Καρυές μέ βαριοποῦλες, μέ λοστούς, μέ κλάρκ κ.λπ., προκειμένου νά τό πάρῃ καί αὐτό!

Οἱ ἀληθινοί Ἐσφιγμενῖται ἀμύνονται ὑπέρ βωμῶν καί Ἑστιῶν, προκειμένου νά μήν παραδώσουν τήν Μονήν τῆς μετανοίας των στούς ψευδο-εσφιγμενίτας, οἱ ἐδήλωσαν εὐθαρσῶς εἰς τό δικαστήριον ὅτι ἄν εἶχαν τό Κονάκι θά ἔπαιρναν 1.400.000 εὐρώ (διάβαζε ἀργύρια τοῦ Ἰούδα) ἀπό τό ΕΣΠΑ. 

Εἷς ἐκ τῶν γνησίων Ἐσφιγμενιτῶν, ἐν ἀμύνῃ εὑρισκόμενος, προκειμένου νά μήν πέσῃ ἡ Μονή στά χέρια τῶν αἱρετικῶν Οἰκουμενιστῶν, ρίπτει ἕνα στουπί ἀναμμένο πρός ἐκφοβισμόν τῶν ἐπιδόξων σφετεριστῶν τοῦ Κονακίου.

Τό στουπί ἔπεσε στό κενό χωρίς νά βλάψῃ κανένα. Αὐτό εἶναι τό "ἔγκλημα" πού ἐπέσυρε 20ετεῖς καθείρξεις!!!

Εἶναι βλέπετε ἐντολή τῆς ΝΤΠ νά ἐξοντωθοῦν ὅλοι ὅσοι ἀγωνίζονται ὑπέρ τῶν πατρῴων Παραδόσεων καί νά προωθοῦνται οἱ ὁμοφυλόφιλοι, οἱ αἱρετικοί καί ἀλλόθρησκοι, οἱ διεστραμμένοι ὑπηρέται τῶν Σιωνιστῶν, πού θέλουν τό ξεπούλημα τῆς Ἑλλάδος στούς Σιωνιστάς γιά πενταροδεκάρες, τήν κατάργησιν τῶν φυσιολογικῶν καί τῶν παραδοσιακῶν "στερεοτύπων," ὅπως "ἄνδρας," "γυναῖκα," "πατέρας," "μητέρα" κ.λπ.

                                                   Δημήτριος Χατζηνικολάου 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλω αφήστε το σχόλιο σας εδω